Test sản Y Hà Nội không đáp án

214 150 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:48

nên buồng trứng tiết Estrogen B Progesteron chế tiết nang noãn buồng trứng C Các dấu hiệu sinh dục phụ bắt đầu xuất đến gần tuổi dậy D A C Nội tiết tố sau làm tăng thân nhiệt sở: PGS.TS Tiến, Ts Minh, Ts Vân, Ths Chương TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SINH LÝ PHỤ KHOA A B C D Tác dụng estrogen âm hộ âm đạo, chọn câu sai: A Làm phát triển làm dày biểu mô âm đạo B Làm phát triển môi âm hộ C Duy trì pH axit âm đạo D Chứng nghiệm Schiller âm tính I Câu hỏi mức độ nhớ lại Trong chu kỳ kinh nguyệt bình thường, dịch nhầy cổ tử cung nhiều loãng vào thời điểm: A B C D Ngay trước hành kinh Ngay sau kinh Ngày thứ – 11 Ngày thứ 12 - 16 A Kéo dài từ 21 đến 35 ngày B Thời gian hành kinh từ 2-6 ngày C Lượng máu trung bình 50100ml D A B A Thời kỳ trẻ em, dậy thì, thời kỳ hoạt động sinh dục thời kỳ mãn kinh B Thời kỳ trẻ em, thời kỳ trước dậy thì, dậy thì, thời kỳ hoạt động sinh dục thời kỳ mãn kinh C Thời kỳ trẻ em, dậy thì, thời kỳ hoạt động sinh dục, thời kỳ tiền mãn kinh thời kỳ mãn kinh D Thời kỳ trẻ em, thời kỳ trước dậy thì, thời kỳ hoạt động sinh dục, thời kỳ tiền mãn kinh thời kỳ mãn kinh Nhiều Trong Loãng pH axit Lượng máu kinh trung bình kỳ kinh nguyệt bình thường khoảng: A B C D Dưới 40 ml 50 - 60 ml 70 - 80 ml Trên 90 ml A Tiếp theo tuổi dậy mãn kinh B Người phụ nữ thụ thai C Các tính chất sinh dục phụ ngừng phát triển D A B Các thời kỳ hoạt động sinh dục phụ nữ gồm: Những đặc tính điển hình dịch nhầy cổ tử cung quanh thời điểm phóng noãn là, chọn câu sai: A B C D Thời kỳ hoạt động sinh dục có đặc điểm sau: 11 Thời kỳ trẻ em có đặc điểm sau: A Hormon giải phóng hormon hướng sinh dục tăng Thời kỳ dậy có đặc điểm sau: A Tuổi dậy trung bình từ 11- 12 tuổi B Các dấu hiệu sinh dục phụ người phụ nữ xuất rõ nét C Tuổi dậy sinh dục đánh dấu kỳ hành kinh D B C Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường có đặc điểm sau: pH dịch âm đạo bình thường khoảng: Kiềm Trung tính Axit Thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt 10 A B C D Estrogen Progesteron Prolactine hCG 12 Thời kỳ mãn kinh: A Được chia làm hai giai đoạn: tiền mãn kinh sau mãn kinh B Các giai đoạn thường kéo dài 1-2 năm C Các giai đoạn thường kéo dài từ tháng đến năm D A B Nội tiết từ quan sau tham gia vào chu kỳ kinh nguyệt, NGOẠI TRỪ: 13 A Vùng đồi B Tuyến yên C Thượng thận D Buồng trứng A Kích thích nang noãn phát triển phóng noãn B Kích thích nang noãn trưởng thành phóng noãn C Kích thích phóng noãn hình thành hoàng thể D Kích thích nang noãn trưởng thành hình thành hoàng thể Nội tiết sau buồng trứng chế tiết ra: 14 A B C D Androgen Progesteron Estrogen Prolactin Ở giai đoạn trước phóng noãn, nang noãn buồng trứng chế tiết ra: 20 Không phát triển đặc tính sinh dục phụ không hành kinh tuổi sau gọi dậy muộn: 15 A B C D > 15 tuổi > 16 tuổi > 17 tuổi > 18 tuổi Tiền mãn kinh gây triệu chứng sau, NGOẠI TRỪ: 16 A B C D Bốc hoả, vã mồ hôi Ngoại tâm thu Đau mỏi khớp, Tiểu đường Trung khu sinh dục vùng đồi tiết hormon giải phóng sinh dục nữ là: 17 A B C D FSH GnRH LH LTH Hormon hướng sinh dục FSH tuyến yên có tác dụng: 18 A Kích thích noãn phát triển B Kích thích noãn phát triển trưởng thành C Kích thích phóng noãn D Kích thích hoàng thể hoạt động chế tiết Hormon hướng sinh dục LH tuyến yên có tác dụng: 19 A B C D Estrogen Progesteron Androgen Estrogen progesteron Một phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày, dự tính ngày phóng noãn ngày thứ: 21 A B C D 12 vòng kinh 14 vòng kinh 16 vòng kinh 18 vòng kinh Hormon sau không chế tiết từ buồng trứng: 22 A B C D Estrogen Progesteron Androgen Testosteron Những câu sau sinh lý sinh dục nữ chọn câu đúng: 23 A Tuyến yên chế tiết hormon giải phóng sinh dục B Buồng trứng vừa có chức nội tiết vừa có chức ngoại tiết C Vỏ nang chế tiết progesteron D Môi trường âm đạo có tính acide nhờ tác dụng progesteron Chức phận sinh dục chức sinh sản, đảm bảo thụ tinh, làm tổ phát triển trứng tử cung Đ/S 24 Hoạt động vùng đồi kích thích hoạt động tuyến yên Hoạt động tuyến yên kích thích hoạt động buồng trứng Hoạt động buồng trứng kích thích hoạt động vùng đồi theo chế hồi Đ/S 25 Chu kỳ buồng trứng phân chia thành giai đoạn tăng sinh giai đoạn chế tiết tương ứng Đ/S 26 27 Định nghĩa kinh thưa, kinh mau: (Kinh thưa: kinh nguyệt không thường xuyên, không Chu kỳ kinh thường 35 ngày ( Kinh mau: gọi đa kinh Chu kỳ kinh thường 21 ngày ngắn hơn.) 28 Định nghĩa rong kinh, rong huyết: .(Rong kinh: kinh có chu kỳ, lượng kinh nhiều (>80ml) kéo dài ngày) (Rong huyết: máu thất thường không theo chu kỳ) Cuối giai đoạn nang noãn, trước rụng trứng thụ thể (LH.) tạo FSH diện lớp tế bào hạt Cùng với kích thích LH, thụ thể điều chỉnh tiết (progesteron) 29 Cả estrogen progesteron tăng thời gian tồn ( Hoàng thể ) sau đó, hàm lượng chúng giảm 30 hoàng thể ( thoái hoá ) .vì tạo giai đoạn cho chu kỳ Sinh lý phụ khoa nghiên cứu tất vấn đề có liên quan đến thay đổi ( hoạt động sinh dục ) người phụ nữ A B C D 31 Nói chu kỳ kinh nguyệt bình thường, chọn câu sai: A Một chu kỳ kinh đặn bắt buộc phải chu kỳ có tượng rụng trứng B Một chu kỳ kinh khoảng 25 - 32 ngày xem giới hạn sinh lý bình thường C Hiện tượng hành kinh lớp nội mạc tử cung bị thiếu máu, hoại tử tróc D Thời gian hành kinh bình thường kéo dài trung bình - ngày Trên biểu đồ thân nhiệt, thời điểm xảy tượng rụng trứng là: A B C D Kết tinh hình dương xỉ chất nhầy cổ tử cung xảy có nồng độ cao của: 35 07 - 10 ngày 11 - 15 ngày 16 - 20 ngày 21 - 25 ngày Trong nửa sau chu kỳ kinh nguyệt, hoàng thể, estrogen progesteron tiết bởi: A B C D Giai đoạn hành kinh tương ứng với thay đổi nội tiết sau đây: A B C D Giảm thấp steroid sinh dục Giảm thấp gonadotrophin Giảm thấp hocmom đồi Giảm thấp hCG Tác dụng quan đích progesteron, chọn câu sai: A Làm tăng thân nhiệt sở B Làm mạch máu niêm mạc tử cung tăng sinh C Làm chất nhầy cổ tử cung đặc D Làm tử cung giảm co bóp Nếu đường biểu diễn thân nhiệt hàng tháng phụ nữ có dạng hai pha ta kết luận là: Tác dụng quan đích estrogen, chọn câu sai: 43 A Làm cho niêm mạc tử cung tăng sinh B Làm tử cung bị kích thích, tăng co bóp C Làm tế bào tuyến niêm mạc tử cung tích trữ glycogen D Giúp cho tăng trưởng ống dẫn sữa Các đặc điểm tuyến yên, chọn câu sai: 39 A Chịu kiểm soát vùng đồi B Thuỳ trước tuyến yên tuyến nội tiết C Thuỳ tuyến yên nơi tích tụ nội tiết trước đưa vào máu D Thuỳ sau tuyến yên tuyến thần kinh III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng Tế bào hạt lớp vỏ hoàng thể hoá Tế bào vỏ Tế bào vỏ Tế bào rốn buồng trứng 42 38 A Chu kỳ có rụng trứng B Chu kỳ không rụng trứng C Phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh D Phụ nữ vào thời kỳ mãn kinh Ngày thứ chu kỳ kinh Ngày thứ 15 chu kỳ kinh Ngày thứ 21 chu kỳ kinh Ngày thứ 25 chu kỳ kinh 41 37 34 A 24 trước có tăng thân nhiệt B Ngay trước có tăng thân nhiệt C Ngay sau có tăng thân nhiệt D 24 sau có tăng thân nhiệt A B C D Thời gian tồn hoàng thể chu kỳ kinh nguyệt: Kinh nguyệt tượng chảy máu có tính chất chu kỳ từ tử cung (bong niêm mạc tử cung), ảnh hưởng tụt đột ngột estrogen progesteron thể 33 Thời điểm xảy tượng thoái hóa hoàng thể chu kỳ chu kỳ kinh nguyệt là: 40 36 32 II Câu hỏi mức độ hiểu Progesteron Estrogen Androgen hCG Đa số nang noãn nguyên thủy phát triển vào đầu chu kỳ buồng trứng tiến triển theo chiều hướng sau đây: 44 A Bị thoái triển teo lại B Tiếp tục phát triển trưởng thành C Phát triển phóng noãn D Phát triển vào chu kỳ TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SINH LÝ VÀ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT I Câu hỏi mức độ nhớ lại Tuổi sau phụ nữ chưa có kinh lần đầu gọi vô kinh nguyên phát, trưởng thành phát triển dấu hiệu thứ phát bình thường A B C D Sau 13 tuổi Sau 16 tuổi Sau 18 tuổi Sau 25 tuổi Thống kinh nguyên phát hay gặp phụ nữ sau đây, NGOẠI TRỪ: D Hội chứng Tuner Vòng kinh có phóng noãn, có hợp đồng hormon sau đây: A B C D Vô kinh thứ phát tình trạng kinh liên tiếp từ: A B C D A B C D A B C D A Đã cắt buồng trứng B Buồng trứng tinh hoàn C Triệt sản cắt vòi trứng Nhức đầu Phù Cương vú Khó thở, chóng mặt Gọi dậy sớm bắt đầu hành kinh từ: A B C D < tuổi Từ 10 đến 12 tuổi Từ 13 đến 16 tuổi Khi chưa phát triển đầy đủ tuyến vú Mãn kinh sớm kinh trước Cường kinh Thống kinh Vô kinh Kinh thưa Nguyên nhân vô kinh buồng trứng thường gặp trường hợp sau đây, NGOẠI TRỪ: tháng trở lên tháng trở lên tháng trở lên năm trở lên Các triệu chứng hội chứng trước kinh; NGOẠI TRỪ: A Lạc nội mạc tử cung B Chít hẹp CTC sau đốt CTC C Tử cung gập trước gập sau mức D Tiền sử hở eo CTC Dính buồng tử cung đưa đến hậu sau đây: hCG FSH FSH Estrogen FSH LH LH FRF A B C D 35 tuổi 40 tuổi 45 tuổi Từ 45 tuổi đến 50 tuổi Kinh thưa vòng kinh dài 10 trên: A B C D 30 ngày 35 ngày 40 ngày 45 ngày Kinh mau vòng kinh ngắn 11 từ: A B C D < 20 ngày < 21 ngày < 25 ngày < 28 ngày 12 Rong kinh số ngày có kinh chu kỳ kinh kéo dài: A B C D > ngày > ngày > ngày > 10 ngày 13 Gọi vô kinh sinh lý trường hợp sau đúng, NGOẠI TRỪ: A B C D Có thai Cho bú Mãn kinh Màng trinh không thủng 14 Nguyên tắc xử trí rong kinh rong huyết, NGOẠI TRỪ: A Truyền máu thiếu máu nhiều B Thuốc co tử cung, nạo buồng tử cung có chồng C Phụ nữ trẻ chưa chồng điều trị nội tiết D Người tiền mãn kinh điều trị nội tiết định bắt buộc 15 Các nguyên nhân sau gây thống kinh thứ phát; NGOẠI TRỪ: A Tư tử cung bất thường viêm dính B U xơ tử cung choán lối máu kinh C Sẹo chít hẹp lỗ cổ tử cung D Cơ thể dễ kích thích đau, dễ xúc động 16 Các biện pháp đề phòng thống kinh thứ phát sau đúng, NGOẠI TRỪ: A Vệ sinh hành kinh quan hệ tình dục B Vệ sinh thai nghén C Đẻ phải đảm bảo vô khuẩn D Đặt vòng tránh thai để chống dính buồng tử cung C Không có mặt estrogene mà có thay đổi nồng độ progesterone D Không có mặt progesterone mà có thay đổi nồng độ estrogene 17 FSH LH máu phụ nữ mãn kinh thay đổi sau: 22 Trong trường hợp vòng kinh không phóng noãn, bệnh nhân thường đến khám vì: A B C D FSH tăng LH tăng FSH tăng LH giảm FSH giảm LH giảm FSH giảm LH tăng 18 Đối với phụ nữ mãn kinh, siêu âm kết luận tăng sinh nội mạc tử cung bề dày nội mạc là: A B C D >10 mm >09 mm > 06 mm > 04 mm 19 Các nguyên nhân sau gây kinh nguyệt nhiều kéo dài, NGOẠI TRỪ: A B C D Đặt dụng cụ tử cung Sử dụng thuốc tránh thai Viêm tiểu khung U xơ tử cung 20 Tất câu sau nguyên nhân thực thể gây rối loạn kinh nguyệt, NGOẠI TRỪ: A B C D Ung thư sinh dục Lao sinh dục Rối loạn nội tiết U xơ tử cung 21 Nguyên nhân vòng kinh không phóng noãn chủ yếu do: A Thời gian hoàng thể kéo dài B Suy buồng trứng A B C D Muộn có Đau bụng Ra nhiều khí hư Ra máu nhiều hành kinh D 30% rong kinh tuổi mãn kinh cần theo dõi tiền ung thư 26 Điều sau không nên làm chẩn đoán rong kinh rong huyết năng: A Hỏi tiền sử, thăm khám toàn thân B Khám phụ khoa C Nạo buồng tử cung D Nội soi ổ bụng để chẩn đoán 27 Tuổi trung bình thời kỳ mãn kinh: 23 Điều trị vòng kinh không phóng noãn kích thích phóng noãn cách cách sau cho trường hợp: A B C D 24 là: Dùng thuốc Clomifen citrat Phẫu thuật cắt góc buồng trứng hCG Tùy theo trường hợp cụ thể mà có phương pháp phù hợp A B C D A Chỉ xảy phụ nữ chưa sinh đẻ lần B Đau bụng vùng hố chậu phải C Có thể đau bụng trước, hành kinh D Đau bụng dội cơn, có cảm giác muốn ngất Chu kỳ kinh tính từ lúc: 29 A Sạch kinh đến ngày đầu kỳ kinh sau B Ngày đầu kỳ kinh đến ngày kết thúc kỳ kinh sau C Ngày đầu kỳ kinh đến ngày đầu kỳ kinh sau D Ngày kỳ kinh đến ngày kỳ kinh sau 25 Một câu sau không tính chất chung rong kinh rong huyết năng: A Chu kỳ kinh nguyệt nhiều bị rối loạn B Máu từ tử cung nhiều, điều trị khó khăn, thường phải cắt tử cung C Toàn trạng có biểu thiếu máu kinh nhiều Thống kinh thường: 28 Rong kinh rong huyết A Chảy máu bất thường đường sinh dục B Do tử cung bị nạo hút nhiều C Hay gặp tuổi dạy tuổi tiền mãn kinh D Hay gặp người có bệnh máu Từ 40 – 45 tuổi Từ 45 – 50 tuổi Từ 40 – 50 tuổi Từ 45 – 55 tuổi FSH LH hormon của: 30 A B C D Vùng đồi Tuyến yên Buồng trứng Thượng thận 31 Chọn câu sau tình trạng vô kinh: A Gọi vô kinh nguyên phát đến 18 tuổi chưa có kinh B Gọi vô kinh giả nguyên nhân từ buồng trứng từ tử cung C Một nguyên nhân có cường vỏ thượng thận D Chỉ điều trị nội tiết A B C D 33 Kinh nguyệt tượng chảy máu do… (Tụt Estrogen Progesteron) …dẫn đến … (Bong niêm mạc tử cung )… tử cung gây tượng (Chảy máu )… từ tử cung 34 Kể tên hội chứng gây vô kinh nguyên phát: A (HC Turner) B (HC thượng thận – sinh dục) C .(HC Mayer – Rokitansky – Kuster) D .(HC tinh hoàn nữ tính hóa) II Câu hỏi mức độ hiểu 35 Sự xuất kinh nguyệt hàng tháng phụ nữ tuổi sinh đẻ cần: D Ra máu nhiều hành kinh A B C D Suy tuyến yên Suy buồng trứng Suy vùng đồi Không có kết luận phù hợp A Chảy máu bất thường đường sinh dục B Do tử cung bị nạo hút nhiều C Hay gặp tuổi dạy tuổi tiền mãn kinh D Hay gặp người có bệnh máu 42 bao gồm: 37 Một phụ nữ 25 tuổi kinh tháng, việc cần làm trước tiên là: A B C D Gây vòng kinh nhân tạo Định lượng nội tiết sinh dục Loại trừ có thai Xác định bệnh lý đường sinh dục 38 Trong nguyên nhân vô kinh sau, nguyên nhân điều trị có kết cao là: A B C D 39 Do dính buồng tử cung Do tuyến yên Do buồng trứng Do màng trinh không thủng Kinh xảy do: A Sử dụng thuốc kháng sinh kéo dài B Sử dụng thuốc tránh thai phối hợp estrogene progestogen kéo dài C Sử dụng thuốc tránh thai progestogen kéo dài D Sử dụng thuốc corticoid kéo dài 40 Trong trường hợp vòng kinh không phóng noãn, bệnh nhân thường đến khám vì: A Muộn có B Đau bụng C Ra nhiều khí hư Rong kinh rong huyết 41 là: 36 Kết định lượng hormon huyết tương thấy: estrogen thấp, Progesteron thấp, FSH cao, LH cao Kết luận sau nhất: 32 Trong trường hợp đa kinh (kinh mau), hướng điều trị là? A Dùng estrogen đầu chu kỳ kinh, có kinh dùng thêm progesterone B Dùng progesterone đầu chu kỳ kinh, có kinh dùng thêm estrogen C Dùng estrogen vào khoảng chu kỳ kinh D Dùng progesterone khoảng chu kỳ kinh Giảm progesteron Giảm estrogen progesteron Tăng progesteron Tăng estrogen A B C D Nguyên nhân dậy muộn Nguyên nhân vùng đồi Nguyên nhân tuyến yên Nguyên nhân buồng trứng B C Hành kinh do: 43 A B C D Tăng FSH Tăng LH Giảm Gn-RH Giảm đột ngột Estrogen Progesteron 44 Rong kinh tuổi dậy thường điều trị cách ? A B C D Progesterone Estrogen Androgen Vitamin K III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 45 Điều trị vòng kinh không phóng noãn kích thích phóng noãn cách cách sau cho trường hợp: A B C D Dùng thuốc Clomifen citrat Phẫu thuật cắt góc buồng trứng hCG Tùy theo trường hợp cụ thể mà có phương pháp phù hợp Bài tập tình 1: 46 A Một biểu đồ thân nhiệt bất thường chứng tỏ có rối loạn chức buồng trứng B Nếu thân nhiệt giai đoạn sau lên xuống bất thường chứng tỏ có tình trạng nhiễm trùng quan sinh dục C Nếu gia tăng thân nhiệt kéo dài 14 ngày phải nghĩ đến khả có thai D Dù có dạng pha pha noãn kéo dài chứng tỏ có suy hoàng thể (1) Một em bé gái 15 tuổi đến viện khám đau vùng hạ vị, nêu vấn đề cần hỏi: A (Tính chất đau bụng) B (Tiền sử bệnh tật) C (Tiền sử kinh nguyệt) (2) Sau hỏi, biết gần tháng đau lần chưa thấy có kinh Sơ nghĩ đến chẩn đoán gì? (Ứ máu kinh) (3) Nếu nghĩ khám cần ý kiểm tra ? .( Có dị dạng sinh dục không) Bài tập tình 2: 47 (1) Một phụ nữ nạo thai cách tháng đến khám chưa hành kinh lại, chẩn đoán đưa gì? A Có thai B Chưa hành kinh lại C (Dính buồng tử cung) (2) Để loại trừ chẩn đoán này, người ta đưa xét nghiệm thăm dò gì? A (Nội tiết) B (hCG.) C (Thăm dò buồng tử cung thước đo) D Chụp buồng tử cung.) TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TRONG PHỤ KHOA 47 A Khảo sát số lượng tinh trùng B Khảo sát hình dạng tinh trùng C Khảo sát độ di động tinh trùng D Khảo sát thâm nhập tinh trùng chất nhầy cổ tử cung A Phải lấy cho thật nhiều tế bào B Phải nhẹ nhàng để không làm bầm dập tế bào C Phải cào mạnh để lấy tế bào lớp sâu biểu mô D Phải lấy tế bào vùng chuyển tiếp biểu mô lát biểu mô trụ Điều kiện cần để siêu âm phụ khoa đạt kết tốt là: Về ý nghĩa dạng biểu đồ thân nhiệt, chọn câu đúng: 46 A Trong hành kinh B Ngay sau kinh C Từ khoảng ngày - 12 chu kỳ kinh D Từ khoảng ngày 12 - 16 chu kỳ kinh Chụp buồng tử cung - vòi trứng cản quang để khảo sát vô sinh cần phải chụp phim? 51 A B C D Xét nghiệm tế bào học nội tiết nhằm mục đích, chọn câu nhất: A Đánh giá tác dụng progesteron B Đánh giá tác dụng oestrogen C Đánh giá tác dụng của progesteron oestrogen D Đánh giá tình trạng viêm nhiểm đường sinh dục Khi nhuộm tế bào âm đạo phương pháp Papanicoloau để phát tế bào ung thư, người ta chia làm loại: 53 A B C D Hình ảnh sau qua soi cổ tử cung không cần thiết phải sinh thiết: 49 A Lộ tuyến B Lát đá phim phim phim phim 52 Điểm quan trọng kỹ thuật làm phết mỏng cổ tử cung phát ung thư là: 45 Cần nhịn tiểu - trước Cần nhịn ăn - trước Phải thông tiểu trước Cả A, B, C Ở phụ nữ khoảng tuổi hoạt động sinh dục, soi buồng tử cung nên thực vào khoảng thời điểm nào? 50 48 I Câu hỏi mức độ nhớ lại A B C D Thử nghiệm Huhner nhằm mục đích: C Chấm đáy D Mạch máu không điển hình loại loại loại loại Mục đích soi cổ tử cung nhằm xác định: 54 A Các tổn thương lành tính cổ tử cung B Các thương tổn không điển hình: vết trắng, vết lát đá C Ung thư xâm nhiểm D A, B, C Khi nghiên cứu chất nhầy cổ tử cung ta đánh giá được: 55 A Nhiểm trùng âm đạo cổ tử hay không B Đánh giá ảnh hưởng Oestrogen trước phóng noãn C Đánh giá tác động progesteron D A, B, C A Chẩn đoán số bệnh lý phụ khoa B Kết hợp phẩu thuật C Chẩn đoán viêm phúc mạc tiểu khung D A B Khi nội soi tiểu khung phụ khoa, quan cần quan sát là: A B C D ngày A Trong nửa đầu chu kỳ kinh B Từ ngày thứ đến ngày thứ chu kỳ kinh C Giữa chu kỳ kinh D Nửa cuối chu kỳ kinh Khi nội soi tiểu khung phụ khoa, quan cần quan sát là: 62 Thời điểm sinh thiết niêm mạc tử cung là: 57 A Sau hành kinh B Trước hành kinh 10 ngày C Ngay trước hành kinh D Bất thời điểm Chỉ định chụp tử cung vòi trứng sau đúng: 58 A B C D Vô sinh chưa rõ nguyên nhân U xơ tử cung U nang buồng trứng U lạc nội mạc tử cung Nội soi tiểu khung phụ khoa nhằm mục đích: 59 A B C D Khi có khối u buồng trứng đơn thuần, chụp tử cung vòi trứng có thuốc cản quang thấy: A Vòi trứng bên có khối u bị co ngắn lại B Vòi trứng bên có khối u bị kéo dài C Vòi trứng bên có khối u bị bít tắc D Cả A, B, C II Câu hỏi mức độ hiểu Nếu siêu âm thấy u buồng trứng to, có nhiều vách ngăn bên nghĩ nhiều đến loại u buồng trứng nào? 66 A B C D Tử cung sừng tử cung Vòi trứng Buồng trứng Túi sau dây chằng Tất câu Khi có tổn thương nghi ngờ cổ tử cung, cần sinh thiết vị trí: 63 A Vùng tổn thương ranh giới lỗ mặt cổ tử cung B Chính vùng tổn thương C Ranh giới vùng tổn thương vùng lành D Bất kỳ vị trí có tổn thương nghi ngờ Vào ngày sau kinh Vào ngày rụng trứng Vào ngày trước kỳ kinh Chỉ A,C 65 Thời điểm để định lượng Hormon là: Test sau giao hợp thực thời điểm: Ngay sau giao hợp Sau giao hợp 2-4 Sau giao hợp 4-8 Sau giao hợp 8-12 Tử cung sừng tử cung Vòi trứng loa vòi trứng Buồng trứng Các câu 61 56 A B C D A B C D 60 cung Dịch nhầy cổ tử cung có “hình ảnh ngươi”, chứa dịch loãng, dễ kéo sợi vào: 64 U tiết dịch U tiết dịch nhầy U nang bì Ung thư buồng trứng Biến chứng có chụp buồng tử cung - vòi trứng cản quang là: 67 A B C D Nhiễm trùng Dị ứng Tắc mạch Các câu Kết tế bào âm đạo nhuộm phương pháp Papanicoloau là: 68 A Loại 2: biểu ung thư B Loại 3: có tế bào bất thường không đủ kết luận ung thư C Loại 4: có tế bào ung thư D Các câu B Progesteron / huyết C Protein / huyết D Prolactin / huyết Một phụ nữ 42 tuổi bị băng kinh, cách xử trí là: 73 Chọn câu sai đánh giá thay đổi biểu mô lát (trong phiến đồ âm đạo nhuộm phương pháp Papanicoloau): 69 A B C D A Thuốc nội tiết progesten, cầm máu cần nạo hút buồng tử cung làm GPBL B Thuốc oxytocin + ecgometrin, cầm máu cần nạo hút buồng tử cung làm GPBL C Thuốc oxytocin + ecgometrin, cần nạo hút buồng tử cung làm GPBL D Thuốc estrogen + progesten, 24 sau cần nạo hút buồng tử cung làm GPBL ASCUS LSIL HSIL AGUS Để đánh giá hoạt động nội tiết buồng trứng đáp ứng nội tiết nội mạc tử cung, cần thực sinh thiết nội mạc để làm GPBL: 70 A Vào khoảng ngày thứ đến chu kỳ kinh 28 ngày B Vào khoảng ngày thứ 13 đến chu kỳ kinh 28 ngày C Vào khoảng ngày thứ 17 đến chu kỳ kinh 28 ngày D Vào khoảng ngày thứ 21 đến chu kỳ kinh 28 ngày 10 TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG 15 SINH LÝ PHỤ KHOA 23 Nhóm vitamin sau tác dụng kích thích sinh tinh: 74 A B C D Môi trường âm đạo toan nhiều, pH < thuận lợi cho: A Nấm (Candida) phát triển B Trùng roi (Trichomonas) phát triển C Sùi mào gà (HPV) phát triển D Vi trùng không đặc hiệu phát triển Xét nghiệm xét nghiệm thăm dò vô sinh: A B C D Chọn câu phân loại vô sinh: A Có loại vô sinh: bẩm sinh mắc phải B Có loại vô sinh: thực thể C Có loại vô sinh: nguyên phát thứ phát D Có loại vô sinh: vô sinh nam vô sinh nữ 72 Trong thăm dò vô sinh, số cổ tử cung (CI) đánh giá yếu tố sau, NGOẠI TRỪ: 76 Tinh dịch đồ Soi sinh thiết cổ tử cung Nạo sinh thiết niêm mạc tử cung Chụp tử cung – vòi trứng Phương pháp điều trị vô sinh cho người vợ không thực nữa: 78 A Bơm hơi, bơm thuốc tử cung – vòi trứng B Các điều trị viêm nhiễm đường sinh dục C Nội soi ổ bụng gỡ dính, tắc vòi trứng D Kích thích phóng noãn thuốc Một cặp vợ chồng vô sinh người vợ không thụ thai hoàn cảnh chung sống không áp dụng phương pháp hạn chế sinh đẻ nào? 79 A B C D 75 III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng Một phụ nữ 35 tuổi khoẻ mạnh bình thường, vài tháng gần thấy thị lực giảm dần, vú tiết dịch, kinh nguyệt thưa Nội tiết cần thăm dò định lượng là: Vitamin A Vitamin B Vitamin C Vitamin E Độ mở cổ tử cung Độ dai chất nhầy cổ tử cung Độ kết tinh dương xỉ Sự thâm nhập tinh trùng 77 I Câu hỏi mức độ nhớ lại 19 71 A Estrogen / huyết A B C D 80 Sau lập gia đình tháng Sau lập gia đình 12 tháng Sau lập gia đình 18 tháng Sau lập gia đình năm Khi nói vô sinh, chon câu nhất: A Khoảng 1-10% cặp vợ chồng khả thụ thai sinh sống B Khoảng 5-20% khả có thứ hai C Khoảng 10% rõ lý D A C 81 Vô sinh nữ chiếm tỷ lệ: A Thường dùng thuốc cản quang Iodine dạng dầu B Là phương pháp thăm dò khả thông vòi trứng C Còn phát dị dạng tử cung, khối u niêm mạc D B C A 25% B 30% C 35% D 40% 82 Vô sinh nam chiếm tỷ lệ: A B C D 20% 25% 30% 35% 87 A Khám toàn thân, xem xét tính chất sinh dục phụ B Khám phận sinh dục gồm dương vật, tinh hoàn, mào tinh, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt túi tinh C Khám phát bệnh lý mãn tính D A B Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nữ: 83 A Bất thường cấu tạo quan sinh dục nữ B Bất thường nội tiết C Sử dụng thuốc, thụt rửa âm đạo sau giao hợp D câu Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh sản nam: 84 A Bất thường sinh tinh B Bất thường chức tình dục C Rối loạn nội tiết D câu Thực test sau giao hợp để thử phản ứng qua lại dịch cổ tử cung tinh trùng: 85 A Giao hợp vào chu kỳ kinh nguyệt, lấy dịch âm đạo sau giao hợp 2-10 giờ, nhỏ giọt lên lam kính soi kính hiển vi B Test (+) tìm thấy 1015 tinh trùng khoẻ/ vi trường C Test (+) tìm thấy 5-10 tinh trùng khoẻ/vi trường D A B Chụp tử cung vòi trứng có thuốc cản quang: 86 Khám lâm sàng gồm phần sau: Một tinh trùng đồ cho thấy thể tích tinh dịch ml, pH = 7,4, số lượng tinh trùng 45 triệu.ml, di động đầu 60%, tỉ lệ tinh trùng hình dạng bình thường 70%, cấy tinh dịch vô khuẩn Kết luận: 88 A B C D Tinh trùng đồ bình thường Thể tích tinh dịch Ít tinh trùng Dị dạng tinh trùng 90 A Số lượng tinh trùng B Số lượng tinh trùng sống C Số lượng tinh trùng không di động D Độ xâm nhập tinh trùng Một phụ nữ vô sinh II đến khám thấy kinh nguyệt đều, vòng kinh 30 ngày, có tiền sử nạo hút thai lần Nguyên nhân vô sinh là: 91 A B C D Viêm dính vòi trứng Thiểu estrogen Buồng trứng đa nang Viêm nội mạc tử cung Trước trường hợp nghi có rối loạn phóng noãn, xét nghiệm sau cần thiết, NGOẠI TRỪ: 92 A Prolactine huyết tương B Siêu âm với đầu dò đường âm đạo C Biểu đồ thân nhiệt D Testostérome, FSH, LH Vi phẫu thuật ống dẫn trứng cho kết tốt trường hợp sau đây? 93 II Câu hỏi mức độ hiểu A B C D Một phụ nữ đến khám vô sinh vào ngày thứ 10 vòng kinh, nhiều khí hư có mùi hôi Việc cần làm là: 89 A Hỏi bệnh, thăm khám tìm nguyên nhân viêm đường sinh dục B Chụp tử cung vòi trứng có chuẩn bị C Siêu âm đo kích thước nang noãn D Kê đơn thuốc, hẹn ngày siêu âm 3** Xét nghiệm Huhner nhằm đánh giá: Tắc nghẽn đa ổ Tắc nghẽn đoạn gần, đơn ổ Tắc nghẽn đoạn xa, đơn ổ Vi phẫu thuật không đem lại kết khả quan cho tất trường hợp III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng Một trường hợp thụ tinh ống nghiệm, vào thứ 18 sau thụ tinh, người ta thấy có tế bào noãn, bên bào tương có tiền nhân khoảng quanh noãn hoàng có cấu trúc giống thể cực Giải thích phù hợp là: 94 10 A 0,9ml B 1,9ml C 1ml D 9ml E 2ml 2586 Nồng độ Bicacbonat đề nghị dùng hồi sức sơ sinh? A 5% B 10% C 20% D 30% 2591 Phòng suy hô hấp phổi chưa trưởng thành thai nghén có nguy đẻ non (Thai sau tuần thứ 32), người ta điều trị thuốc sau: A Progesteron B Dexamethazon C Microfolin D Mifedipin A 1,4% B 2,8% C 4,2% D 5,6% E 8,4% 2587 Nồng độ glucose dùng hồi sức sơ sinh? A Dung dịch 5% B Dung dịch 10% C Dung dịch 20% D Dung dịch 30% E Dung dịch 50% 2588 Động tác sau quan trọng hồi sức trẻ sơ sinh ngạt: A Thông đường hô hấp B Xoa bóp tim C Bóp mặt nạ có oxygen D Đặt thông nội khí quản 2589 Thao tác quan trọng hồi sức sơ sinh là: A Truyền natribicacbonat 4,2% vào tĩnh mạch rốn B Cung cấp oxy C Khai thông đường hô hấp D Cung cấp lượng E Sử dụng thuốc kích thích hô hấp 2590 Trong hồi sức sơ sinh, người ta thường dùng dung dịch Glucoza có nồng độ đường: 2592 Tư nằm tốt trẻ sơ sinh là: A Nằm ngửa đầu cao B Nằm sấp nghiêng đầu C Nằm nghiêng đầu thấp D Nằm lồng ấp 2593 Hậu tình trạng ngạt sau sinh dẫn đến: A Gây nên tình trạng toan chuyển hóa B Gây nên tình trạng kiềm chuyển hóa C Không đóng lỗ bầu dục D Gây nên toan chuyển hóa không đóng lỗ bầu dục 2594 Tần số bóp bóng Ambu hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh: A 40 lần / phút B 50 lần / phút C 60 lần / phút D 70 lần / phút 2595 Liều Natri Bicarbonat 4,2 % dùng hồi sức sơ sinh ngạt sau sinh là: A ml / kg cân nặng B 10 ml / kg cân nặng C 15 ml / kg cân nặng D 20 ml / kg cân nặng 2596 Câu sau SAI nói động tác kẹp, cắt chăm sóc rốn trẻ sơ sinh: A Kẹp dây rốn động mạch rốn ngừng đập B Kẹp dây rốn phía mẹ trước phía sau C Dùng kéo vô trùng cắt hai kẹp D Chỗ buộc dây rốn cách da bụng thai - cm III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 2597 Theo AHA-AAP, trẻ có Apgar  thì, chọn câu đúng: A Cần can thiệp hồi sức sau sinh B Trẻ hồng hào, khóc to C Cần cho thở oxy D Đây nhóm trẻ có nguy xơ teo võng mạc E Hút dịch họng hầu nhiều có lợi cho trẻ 2598 Khi đặt nội khí quản, chọn câu sai: A Nhìn thấy lưỡi quanh lưỡi đèn biết đặt nông B Nhìn thấy phần khí quản qua thành họng sau biết lệch vị trí C Nhìn thấy thành thực quản quanh lưỡi đèn biết đặt sâu D Nhìn thấy thung lũng nắp môn biết đặt lệch sâu, cần rút đặt lại E Nhìn thấy nắp môn biết đặt hướng 2599 Epinephrine sử dụng sau, chọn câu đúng: A Được dùng nhịp tim không đều, lúc nhanh lúc chậm B Thuốc dùng với nồng độ 1:10.000 200 C Thuốc đươc lặp lại từ đến lần, cho trẻ, cần thiết D Thuốc cho qua NKQ, tĩnh mạch bơm tiêm tự động E Khi dùng thuốc qua NKQ, tăng liều nồng độ máu giảm 2600 Nguyên nhân gây giảm thể tích tuần hoàn tử cung do, chọn câu đúng: A Giảm lượng máu trở từ thai B Nghẽn động mạch cuống rốn C Mẹ bị tiểu đường D Nhau tiền đạo E Sanh mổ 2601 Đặc tính dopamine, chọn câu sai: A Liều 10 µg/kg/phút cho tác dụng - adrenergic B Liều 10 µg/kg/phút cho tác dụng inotropic C Với liều thấp, dopamine làm dãn mạch máu thận, ruột, não D Thông thường liều khởi đầu 2µg/kg/phút E Liều lượng không vượt 20µg/kg/phút 2602 Thuốc giải ức chế hô hấp trẻ dùng, chọn câu sai: A Khi mẹ dùng thuốc giảm đau hay thuốc gây nghiện trước sinh B Khi mẹ bị gây mê để mổ sinh C Là thuốc Narcan (Naloxone) D Với liều 0,1mg/kg qua NKQ E Khi mẹ trẻ người nghiện thuốc 2603 Dấu hiệu nhịp tim thai monitoring khẳng định suy thai: A Xuất nhịp chậm B Dip I C Dip II D Dip biến đổi E Nhịp tim thai dao động 2604 Chỉ số Apgar tính vào thời điểm sau đẻ trường hợp bình thường: A Phút thứ phút thứ B Phút thứ phút thứ C Phút thứ phút thứ E Phút thứ phút thứ 2605 Chỉ số Apgar coi 2609 Albumin 5% định hồi sức sơ sinh có: A Ngừng tim B Ngừng thở C Mẹ dùng thuốc gây nghiện D Giảm thể tích tuần hoàn E Nhịp tim chậm kéo dài 2610 Trong hồi sức trẻ sơ sinh, Glucose 10% dùng với liều lượng đây? A 1ml/kg ngạt sơ sinh: A < điểm B < điểm C < điểm D < điểm 2606 Chỉ số Apgar coi ngạt nặng: A < điểm B - điểm C - điểm D > điểm 2607 Nhịp thở thường xảy sau đẻ khoảng thời gian nào: A giây - 10 giây B 10 giây - 20 giây C 20 giây - 30 giây D 30 giây - 40 giây E 50 giây - 60 giây 2608 Chuyển hóa glucose theo đường yếm khí tạo axit nào? A Axit uric B axit cacbonic C axit lacitc D axit citric E axit pad mitic B 2ml/kg C 3-5ml/kg D 6-7ml/kg E 8-10ml/kg 2611 Giá trị xét nghiệm đường máu cho phép chẩn đoán hạ đường huyết trẻ sơ sinh đủ tháng: A 80mg/dl B 70mg/dl C 60mg/dl D 50mg/dl E 20 phút 2615 Trong hồi sức sơ sinh, người ta thường dùng dung dịch Natribicacbonat có nồng độ: A 21% B 4,2% C 15% D 0,42% 2616 Hậu tình trạng ngạt sau sinh là: A Hạ đường huyết B Lượng máu qua phổi C Gây toan chuyển hóa D Nhiễm khuẩn 2617 Ngạt sơ sinh tình trạng: A Thiếu O2 tổ chức sơ sinh B Thiếu O2 máu tổ chức sơ sinh C Thiếu O2 hồ huyết người mẹ Thiếu CO2 , thừa O2 máu sơ sinh TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SUY HÔ HẤP Ở TRẺ TUẦN ĐẦU SAU ĐẺ I Câu hỏi mức độ nhớ lại 2618 Các bệnh sau người mẹ mắc thời kỳ mang thai có liên quan đến suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ, ngoại trừ: A Đái đường B Bệnh nhiễm trùng C Loét dày - tá tràng D Nhiễm độc thai nghén 2619 Trẻ dễ bị suy hô hấp sau đẻ không thực việc sau, ngoại trừ: A Làm miệng, mũi B Lau khô C Ủ ấm D Cân, đo E Cho bú sớm 2620 Chỉ số Silverman có đặc điểm sau, ngoại trừ: A Cánh mũi phập phồng B Rút lõm hõm ức C Co kéo liên sườn D Di động ngực bụng E Tiếng rít 2621 Khi nước ối có phân su sau sinh trẻ ngạt biện pháp quan trọng là: A Hút vùng hầu họng B Hút qua ống nội khí quản C Hút miệng trước hút mũi bầu hút D Bóp bóng qua mặt nạ 2622 Các biện pháp giúp làm giảm suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ nhiễm trùng sơ sinh sớm, ngoại trừ: A Bệnh viện giảm tải B Điều trị sớm nhiễm trùng tiết niệu - sinh dục lúc mẹ mang thai C Hạn chế khám âm đạo mẹ có ối vỡ sớm D Tiệt trùng dụng cụ dùng cho trẻ sơ sinh E Người mắc bệnh hô hấp, tiêu hoá không chăm sóc trẻ sinh 2623 Thứ tự bước hồi sức ban đầu trẻ tuần đầu sau đẻ có suy hô hấp: A Làm đường thở, tư trẻ, thông khí B Tư trẻ, làm đường thở, thông khí C Làm đường thở, thông khí, tư trẻ D Tư trẻ, thông khí, làm đường thở E Thông khí, tư trẻ, làm đường thở 2624 Những dấu hiệu cần theo dõi để phát suy hô hấp sơ sinh? A Màu da B Có biểu thở gắng sức C Tần số thở 2625 Nguyên tắc chăm sóc trẻ sơ sinh để giảm nguy suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ ? (Ủ ấm - Sữa mẹ - Vô khuẩn) II Câu hỏi mức độ hiểu 2626 Các yếu tố tiền sử đẻ mẹ liên quan suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ, ngoại trừ: A Có sốt B Bị thiếu oxy 202 C Dùng mức thuốc an thần, gây mê D Xuất huyết nhiều bệnh lý E Băng huyết sau đẻ A Luôn cắt tầng sinh môn B Tránh lạm dụng thuốc truyền dịch C Giúp mẹ thở tốt D Phát điều trị nguyên nhân gây đẻ non E Tránh kẹp rốn muộn 2627 Các yếu tố tiền sử lúc sinh liên quan suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ, ngoại trừ: A Ối vỡ sớm B Ối bẩn hôi C Ối lẫn phân su D Nhau lóc muộn E Bất thường dây rốn 2628 Các yếu tố tiền sử lúc sinh liên quan suy hô hấp trẻ tuần đầu sau đẻ, ngoại trừ: A Ngôi thai bất thường B Đa thai C Sinh khó D Sinh can thiệp E Kẹp rốn khoảng 30 giây sau sinh 2629 Một trẻ sơ sinh ngày tuổi, vào viện ghi nhận không phập phồng cánh mũi, rút lõm hõm ức ít, co kéo liên sườn rõ, thở ngực di động, không thở rên qua ống nghe Đánh giá trẻ: A Không suy hô hấp B Suy hô hấp nhẹ C Suy hô hấp vừa D Suy hô hấp nặng 2630 Một trẻ sinh thường, đủ tháng, phút sau sinh ghi nhận da tím, thở không đều, nhịp tim 110 lần/phút, tay chân co nhẹ, kích thích trẻ nhăn mặt Đánh giá trẻ: A Không ngạt B Ngạt nhẹ C Ngạt vừa D Ngạt nặng 2631 Các biện pháp thực đẻ mẹ để phòng suy hô hấp cho trẻ sơ sinh, ngoại trừ: A Không có dấu gắng sức, không thở nhanh B Có dấu gắng sức, không thở nhanh C Không dấu gắng sức, thở nhanh D Có dấu gắng sức, thở nhanh 2632 Đối với suy hô hấp sơ sinh, oxy sử dụng nào? (khi trẻ bắt đầu khó thở, không đợi tím tái; ý thực sau đặt tư ngửa cổ nhẹ hút miệng-mũi) TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng TƯ VẤN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ 2633 Tình trạng tím suy hô hấp sơ I Câu hỏi mức độ nhớ lại sinh: Ưu điểm lớn sữa mẹ so với sữa động vật sữa công thức là: A Xuất sớm so với trẻ lớn B Luôn biểu trung tâm C Thường đa dạng D Hay kín đáo E Thường thoáng qua 2634 Rối loạn tần số thở suy hô hấp sơ sinh, ngoại trừ: A Luôn thở nhanh ≥ 60 lần/phút B Luôn thở chậm < 30 lần/phút C Thở chậm thở nhanh D Có ngưng thở > 15 giây E Nhịp thở dao động 40 – 60 lần/phút 2635 Đặc điểm sau biểu suy hô hấp nặng trẻ sơ sinh: A Lồng ngực gồ B Nhịp thở không C Nhịp thở dao động D Những ngưng thở > 15 giây E Thở bụng chủ yếu 2636 Trẻ ngày tuổi có da môi hồng, phập phồng cánh mũi nhẹ, không co kéo gian sườn, không rút lõm hõm ức, không nghe tiếng rên (cả qua ống nghe), thở ngực bụng chiều, nhịp thở 60 lần/phút Xác định trẻ: A Chứa nhiều protein B Chứa nhiều chất sắt C Chứa nhiều kháng thể D Vô trùng E Nhiệt độ thích hợp 2637 Cho bú mẹ có lợi điểm sau đây, NGOẠI TRỪ: A Giảm nguy tiêu chảy trẻ B Giảm nguy viêm đường hô hấp trẻ C Giảm nguy ung thư vú bà mẹ D Giảm nguy ung thư cổ tử cung bà mẹ E Giúp bà mẹ chậm có thai trở lại 2638 Những lợi ích sữa mẹ sau đúng, NGOẠI TRỪ: A Sữa mẹ chứa nhiều chất dinh dưỡng hoàn hảo B Trẻ dễ hấp thụ, sử dụng có hiệu quả, dễ tiêu hoá C Sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống nhiễm trùng 203 D Sữa mẹ vô trùng nên trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa E Sữa mẹ không chứa protein lạ nên không gây dị ứng cho trẻ 2639 Lợi ích nuôi sữa mẹ sau đúng, NGOẠI TRỪ: A Bảo vệ thể trẻ chống vi khuẩn B Khả thụ thai bà mẹ sau sinh dễ dàng C Thuận tiện so với nuôi sữa nhân tạo D Giúp cho phát triển trẻ E Có thể giảm nguy ung thư vú 2640 Lợi ích trẻ nằm chung với mẹ sau đẻ NGOẠITRỪ: A Được mẹ chăm sóc lúc B Thời gian cho bú lâu C Ít mắc bệnh lây nhiễm D Tình cảm mẹ -con sớm hình thành E Giúp trẻ phát triển tốt 2641 Lợi ích việc cho trẻ bú mẹ sớm sau đẻ NGOẠI TRỪ: A Tận dụng sữa non B Giúp tử cung co hồi tốt C Tiết sữa sớm nhiều D Ít bị sưng đau nhiễm khuẩn vú E Chậm tống phân xu 2642 Ưu điểm sữa non so với sữa thật NGOẠI TRỪ: A Nhiều kháng thể B Nhiều bạch cầu C Ít vitamine A D Giúp sổ nhẹ tống phân su 2643 Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nên cho trẻ bắt đầu bú sau sinh: A 30 phút đến B C 12 D 24 2644 Chỉ cho bú mẹ phải sử dụng thuốc sau: A Ampicilline B Thuốc chống ung thư C Các chất phóng xạ D Thuốc trị bệnh tâm thần E Các thuốc chống co giật 2645 Bệnh bà mẹ mắc sau cho bú: A Suy tim B Lao phổi nặng C Viêm loét dày -tá tràng D Bệnh gan tiến triển E Mẹ bị nhiễm HIV/AIDS A Cho trẻ bú bình B Tiếp tục cho bú mẹ C Vắt sữa kéo núm vú trước cho trẻ bú D Kiên trì cho trẻ bú E Nhờ giúp đỡ ống hút người chồng 2649 Biểu lâm sàng tình trạng vú cương tức, NGOẠI TRỪ: A Toàn vú cương, căng nặng, tức, đau B Sốt cao, vú có vùng sưng lên, nóng, đỏ, đau C Núm vú bóng, đỏ D Sữa không chảy E Mẹ bị sốt 24 2646 Hướng dẫn bà mẹ cho bú 2650 Các lợi ích nuôi sữa mẹ A Giữ cho thân trẻ nằm thoải mái áp sát vào ngực bụng mẹ B Giữ cho đầu thân trẻ thẳng, mặt trẻ hướng phía vú mẹ C Giúp trẻ ngậm sâu tới tận quầng vú D Có thể cho trẻ bú tư khác E Trong bữa bú, nên cho trẻ bú hai vú A Gắn bó tình cảm mẹ , tốn B Giúp tử cung co hồi tốt sau sinh C Giúp trẻ phát triển tốt bảo vệ trẻ chống lại bệnh nhiễm khuẩn D Dễ có thai lại tháng đầu cách NGOẠI TRỪ: 2647 Trường hợp sinh cho bú cần ý, NGOẠI TRỪ: A Bà mẹ an tâm nuôi hai hai bầu vú B Cho trẻ ăn dặm sớm, bà mẹ bị thiếu sữa C Hai bé bú lúc trước, sau D Cần ưu tiên giúp đỡ trẻ yếu bú đủ E Động viên bà mẹ kiên trì cho bú 2648 Khi bị tụt núm vú, KHÔNG NÊN: đúng, NGOẠI TRỪ 2651 Chọn câu SAI nói phản xạ mút trẻ: A Tăng tiết Oxytocin giúp tử cung co hồi tốt B Tiết Prolactin -> giúp tiết sữa C Co bóp thắt tống sữa D Thường gây nứt núm vú 2652 Chọn câu SAI hậu việc cho bú không cách là: A Có thể gây cương tức tổn thương cho đầu vú mẹ B Trẻ đòi bú thường xuyên C Trẻ chậm không lên cân 204 D Không gây tắc tuyến sữa 2653 Trường hợp sau nuôi sữa mẹ: A Mẹ bị nhiễm HIV/ AIDS B Mẹ bị suy tim bù, lao phổi nặng, bệnh gan tiến triển C Mẹ điều trị thuốc chống ung thư, thuốc động kinh, tâm thần D Mẹ bị viêm nhiễm sinh dục 2654 Thai tuần vú sản phụ có tiết sữa non: A - 10 B 12 - 14 C 16 - 18 D 37 - 38 2655 Nuôi trẻ nhân tạo là: A Nuôi trẻ sữa mẹ thêm loại thức ăn khác B Nuôi trẻ sữa mẹ + thức ăn + nước uống C Nuôi trẻ loại thức ăn khác hoàn toàn sữa mẹ D Nuôi trẻ bú từ chai, sữa chai 2656 Điều trị thích hợp cho tình trạng căng sữa là: A Dùng giảm đau B Dùng kháng viêm C Cho trẻ bú thường xuyên D Ngưng cho trẻ bú 2657 Những điều sau lợi ích nuôi sữa mẹ, NGOẠI TRỪ: A Giúp cho phát triển trẻ B Giúp trẻ chống bệnh nhiễm khuẩn C Giảm nguy ung thư vú bà mẹ D Tăng khả thụ thai cho bà mẹ D Bú mẹ hoàn toàn từ - tháng tuổi II Câu hỏi mức độ hiểu 2658 Tất câu sau nuôi sữa mẹ đúng, NGOẠI TRỪ: A Nên cho bú sau sanh, sớm tốt B Nên cho bú theo C Nên tận dụng sữa non D Nên cho bú mẹ ban đêm E Bắt buộc phải cho ăn bổ sung từ tháng tuổi 2662 Nên cho trẻ bú mẹ đến thời điểm thích hợp: A 12 tháng B 15 tháng C 18 tháng D 24 tháng 2663 Cho trẻ bú mẹ hoàn toàn có nghĩa là: Cho bú hoàn toàn có nghĩa là, ngoại trừ: A Sữa mẹ thức ăn B Vẫn nên cho trẻ uống thêm nước hoa C Nên cho trẻ bú ngày lẫn vào ban đêm D Cho trẻ bú theo nhu cầu 2659 Dấu hiệu trẻ bú có hiệu là: A Trẻ bú bầu sữa căng đầy B Trẻ phải ngậm chặt núm vú C Trẻ phải mút mạnh để rút sữa vào miệng D Trẻ phải ngậm nhiều mô vú tốt E Trẻ phải mút chậm, sâu có khoảng nghỉ 2660 Thuốc sau tuyệt đối không sử dụng nuôi sữa mẹ: 2664 Thuốc sau làm giảm lượng sữa mẹ: A Hypothiazide B Peniciline C Sulfamide D Tetracycline 2665 Để bảo vệ nguồn sữa mẹ cần, NGOẠI TRỪ: A Cho bú cách B Bà mẹ cần ăn đủ chất C Nghỉ ngơi đầy đủ D Không dùng thuốc có ảnh hưởng đến tiết sữa E Cho trẻ ăn thêm sữa A Chloramphenicol B Methotrexate C Aldomet D Digoxine E Sulfatmagie 2661 Nguyên tắc nuôi sữa mẹ NGOẠI TRỪ : A Ngay sau đẻ trẻ cần nằm chung với mẹ B Để trẻ nằm tách mẹ đầu C Phải cho bú sớm sau đẻ 2666 Nguyên nhân không gây vú cương tức: A Sữa tiết nhiều B Trẻ bú sớm bú nhiều C Trẻ bú ít, bú yếu gặp trẻ đẻ non hay trẻ yếu D Trẻ ngậm bắt vú E Mẹ bị nứt núm vú 205 2667 Sữa mẹ có đặc điểm sau, 2672 Cách điều trị cho tình trạng 2677 Tư vấn cho sản phụ cách cho A Các chất dinh dưỡng không sữa bò B Dễ hấp thu, dễ tiêu hóa không gây dị ứng cho trẻ C Vô trùng, nhiệt độ thích hợp, tiện lợi D Nhiều bạch cầu, kháng thể nên giúp trẻ chống lại bệnh tật A Dùng thuốc giảm đau, kháng viêm B Ngừng cho bú thời gian C Cho trẻ bú thường xuyên D Ngừng cho bú, cho mẹ uống kháng sinh A Lau rửa núm vú cho bú sau sanh B Đặt trẻ nằm ngửa sau bú xong C Sữa non thức ăn tốt cho trẻ sơ sinh D Cho trẻ bú thường xuyên theo nhu cầu trẻ NGOẠI TRỪ: cương sữa là: 2673 Ít sữa thứ phát thường nguyên nhân sau, NGOẠI TRỪ: 2668 Đặc điểm tầm quan trọng sữa A Cho bú không cách B Do mệt mỏi, xúc động mẹ C Do dùng kháng sinh D Mẹ ăn uống non đúng, NGOẠI TRỪ: A Giúp phòng bệnh mắt giảm nhiễm khuẩn B Tác dụng nhuận tràng, tống phân su, chống vàng da C Có hai tuần đầu sau đẻ D.Đặc có màu vàng đậm 2674 Áp xe vú có đặc điểm sau, NGOẠI TRỪ: A Là biến chứng nặng viêm ống dẫn sữa không điều trị B Nguyên nhân vi khuẩn, hay gặp tụ cầu vàng C Lâm sàng: sốt cao, vú có vùng sưng, nóng, đỏ, đau D Điều trị kháng sinh khỏi 2669 Trong sữa mẹ có nhiều protein kháng khuẩn chủ yếu là: A IgA B IgE C IgM D IgG 2670 Biểu ngậm vú cách, NGOẠI TRỪ: 2675 Để mẹ có nhiều sữa điều quan trọng là: A Mẹ ăn nhiều chất dinh dưỡng 2671 Đối với trẻ non tháng nhẹ cân, 2676 Cơ chế tiết sữa tiết sữa điều A Cho bú thường xuyên B Nếu trẻ bú kém, cần khuyến khích bà mẹ vắt sữa cho trẻ bú C Cần đánh giá tăng cân trẻ D Chỉ cho bú trẻ có nhu cầu III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 2678 Sự khác biệt sữa mẹ sữa động vật sữa mẹ: A Ít casein B Nhiều protein C Nhiều vitamin nhóm B D Ít chất đường 2679 Thái độ xử lý hợp lý cho tình trạng căng sữa là: A Dùng thuốc giảm đau B Dùng thuốc kháng viêm C Tạm ngưng cho bú thời gian D Cho trẻ bú thường xuyên E Ngưng cho bú, cho thuốc kháng sinh 2680 Nguyên tắc nuôi A Miệng trẻ rộng, cằm chạm vào bầu vú B Môi trẻ đưa C Phần quầng vú phía nhìn thấy nhiều phía D Khi mút má trẻ lõm vào cần phải,NGOẠI TRỪ: bú sau SAI: B Mẹ cho bé bú sớm sau sanh C Mẹ cho bé bú nhiều tốt D Mẹ uống thêm số thuốc kích thích tạo sữa khiển trì bởi: A Oxytocin - Prolactin B Prolactin - Estrogen C Prolactin - LH D Prolactin - FSH sữa mẹ, NGOẠI TRỪ: A Trẻ sơ sinh cần bú sau đẻ B Cho trẻ bú hoàn toàn từ > tháng tuổi C Chỉ cần nuôi hoàn toàn sữa mẹ đến hết năm đầu D Cho ăn bổ sung tất trẻ từ ≥ tháng tuổi 2681 Cho bú cách bao gồm ý sau, NGOẠI TRỪ: A Bú theo nhu cầu B Bú hết vú bên chuyển sang vú 206 C Chỉ dứt vú cảm thấy trẻ bú đủ D Mẹ thiếu sữa phải cho ăn thêm sữa bột cho ăn sau bú mẹ A Chỉ số Apgar B Tổn thương não C Tình trạng khóc D Dựa vào nhịp thở C Paracetamol D Metronidazol Nhuyễn hóa chất trắng bệnh thiếu máu cục thiếu oxy thường gặp trẻ sơ sinh: 2689 2682 Đối với trẻ sinh đôi cần hướng dẫn cho mẹ, NGOẠI TRỪ: A Giải thích cho mẹ an tâm nuôi hai B Có thể cho trẻ bú trước, trẻ bú sau bú lúc C Trẻ bú bên bú bên D Nếu cần vắt sữa cho trẻ uống A Đẻ non B Đẻ yếu C Đẻ già tháng D Đủ tháng có ngạt sau sinh Xuất huyết não thất trẻ sơ sinh đủ tháng thường gặp bệnh cảnh nhất: 2690 A Dị dạng bẩm sinh mạch máu não B Bệnh Hemophillie C Xuất huyết giảm tỷ lệ prothrombine D Xuất huyết giảm tiểu cầu vô 2683 Viêm tuyến vú, tắc ống dẫn sữa có triệu chứng sau, NGOẠI TRỪ: A Sốt cao, có hạch nách B Sờ thấy cục mềm vú, có vùng da đỏ cục C Vắt sữa thấy có mủ D Thường thấy vú Xuất huyết thường gặp trong, ngoại trừ: 2691 vào ngày thứ sau sinh: 2685 Chất lượng sữa non giảm nhanh thời gian sau: A sau sanh B 12 C 24 D 36 TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG Điện não đồ thường biểu bệnh lý trường hợp: 2692 A Apgar điểm phút thứ B Apgar điểm phút thứ C Bệnh não thiếu khí D Suy thai cấp E Thai già tháng BỆNH LÝ NÃO THIẾU KHÍ I Câu hỏi mức độ nhớ lại Nguyên nhân sau hay gây ngạt trẻ sơ sinh đủ tháng: 2687 A Chuyển khó dài B Chuyển nhanh C Ngôi chẩm sau D Ngôi mông 2686 Mẹ không nên dùng loại thuốc thời gian cho bú: A Ampicillin B Cloxacillin cứng A Do sinh forcep B Do sinh giác hút C Do dây rau quấn cổ D Sinh ngược 2684 Hiện tượng lên sữa thực xảy A Ngày đầu B Ngày C ngày D Ngày màng 2688 dựa vào: Phân độ ngạt trẻ sau sinh 2693 Chẩn đoán mức độ ngạt sơ sinh dựa vào: A Tần số tim thai B Chỉ số APGAR C Chỉ số Silverman D Tần số thở E Tần số tim trẻ sơ sinh 207 Tiến triển bệnh não thiếu khí giai đoạn đầu: 2694 A Hôn mê, co giật 48 B Hôn mê , co giật 24 C Hôn mê, co giật 12 D Hôn mê, co giật E Hôn mê , co giật Ngạt nặng bệnh não thiếu khí đồng nghĩa: 2700 A Đúng B Sai Trong bệnh não thiếu khí, chọc dịch não tủy thủ thuật cần làm để xác định chẩn đoán: Tử vong bệnh não thiếu khí thường xảy ra: Mức độ tổn thương não giải phẫu bệnh bệnh não - thiếu khí phụ thuộc vào: 2696 A Thời gian ngạt B Rối loạn nhịp tim thai chuyển C Mức độ ối xanh E Thời gian rặn đẻ A Đúng B Sai Triệu chứng lâm sàng điển hình bệnh ngạt nặng thiếu máu cục thiếu oxy trẻ sơ sinh đủ tháng: A Suy hô hấp, co giật, hôn mê B Co giật, hôn mê C Hôn mê, rối loạn tiêu hóa D Thiếu máu, co giật A Đúng B Sai A Trương lực tăng dần lên B Hết khó thở C Đại tiện phân vàng D Hết co giật E Bú, nuốt Một trẻ sơ sinh đẻ non 32 tuần tuổi có suy hô hấp nặng 48 đầu, cần phải theo dõi bệnh cảnh: A Xuất huyết não màng não B Bệnh nhuyễn hóa chất trắng C Nhiễm trùng sơ sinh D Bệnh màng III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng Di chứng thường gặp bệnh cảnh ngạt nặng trẻ sơ sinh, ngoại trừ: 2709 Thể Sarnat bệnh não thiếu khí phục hồi sau: 2704 A 2- 12 B 12- 24 C 2- 14 gày D 2- 12 ngày E Sau 24 Bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm gây ngạt nặng sau sinh: Chỉ dựa vào số APGAR chẩn đoán bệnh não thiếu khí trẻ sơ sinh: Trong bệnh não thiếu khí, dấu hiệu cho phép đánh giá lâm sàng bệnh tiến triển vào giai đoạn phục hồi: 2708 2703 2698 2699 A Toàn thân B Kín đáo, khu trú C Cục D tay, chân E Miệng môi chúm chím 2702 Trong bệnh ngạt nặng, tổn thương giải phẫu bệnh thường gặp là: A Đúng B Sai Triệu chứng co giật bệnh não thiếu khí phân loại trung bình: 2707 II Câu hỏi mức độ hiểu 2697 A Phù não B Tổn thương chất trắng C Hoại tử cuống não D Hoại tử nhân não E Hoại tử vỏ não A Ngạt nặng phút thứ B Ngạt nặng phút thứ C Tần số tim thai < 80 lần /phút D Tần số tim thai > 140 lần / phút E pH máu rốn > 7,4 2701 2695 A < tuần B > tuần C 12 ngày D 14 ngày Hậu bệnh não thiếu máu cục thiếu oxy do: 2706 Thể Sarnat bệnh não thiếu khí phục hồi sau: 2705 2- 12 12- 24 2- 14 gày 2- 12 ngày Trước 24 A Tật đầu nhỏ B Chậm phát triển vận động tinh thần nặng C Rối loạn giác quan D Liệt tứ chi co cứng E Tật đầu to Một trẻ sơ sinh đẻ non 32 tuần, sau sinh có ngừng thở kèm tím lâm sàng, xét nghiệm cần làm trước tiên để chẩn đoán bệnh nhuyễn hóa chất trắng trẻ đẻ non: 2710 A Scanner B Siêu âm qua thóp C X.Q sọ não 208 D Chụp động mạch não Một trẻ sơ sinh 32 tuần thai, có suy hô hấp với số Silverman điểm, trẻ xanh tái sau đó, Hb giảm, siêu âm qua thóp cho hình ảnh xuất huyết + giãn não thất bên Vậy xuất huyết não thất trẻ thuộc giai đoạn nào: 2711 A Giai đoạn I B Giai đoạn II C Giai đoạn III D Giai đoạn IV VÀNG DA Ở TRẺ SƠ SINH TUẦN ĐẦU SAU ĐẺ Tiến triển giai đoạn sững sờ bệnh não thiếu khí, triệu chứng giảm trương lực cơ, giảm vận động kéo dài: A < tuần B > tuần C 12 D E Thời gian phục hồi lâu bệnh não thiếu khí theo phân độ Sarnat: 2714 A < Ttuần B > tuần C 12 ngày D 14 ngày E ngày A Sang chấn sản khoa B Ngạt C Cho bú muộn D Chậm thải phân xu E Yếu tố di truyền 2715 Vàng da đặc thù trẻ sơ sinh tuần đầu sau đẻ máu tăng: A Tiền chất vitamin A B Biliverdin C Bilirubin gián tiếp D Bilirubin trực tiếp E Cả bilirubin gián tiếp trực tiếp Tính chất dịch não tủy xuất huyết màng nhện: 2713 3799 Các yếu tố không liên quan đến vàng da phía con: I Câu hỏi mức độ nhớ lại 2712 A Dịch hồng lắc nhẹ khó tan B Dịch hồng lắc nhẹ dễ tan C Số lượng hồng cầu < 3000/mm3 D Dich màu vàng đậm E Dịch màu vàng chanh B Cho kháng sinh nghi ngờ nhiễm trùng C Cho trẻ bú phòng hạ đường huyết D Theo dõi hàng ngày TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG 3795 3800 Dấu hiệu bất thường sau biểu tình trạng vàng da nặng trẻ sơ sinh: A Nôn B Bú C Ngủ lịm D Sụt cân E Tăng trương lực Vàng da sinh lý có đặc điểm: A Xuất 24 tuổi B Bilirubin máu > 12mg/dL C Vàng da không tăng D Vàng da đơn E Nước tiểu vàng 3796 Chọn câu sai: Khi vàng da xuất vòng 24 sau sinh thì: II Câu hỏi mức độ hiểu 3801 Khi xác định trẻ có vàng da sinh lý thì: A Bảo với bà mẹ phải lo lắng cần theo dõi B Bảo với bà mẹ trẻ có vấn đề C Trẻ cần theo dõi đến hết vàng da D Không cần thiết chăm sóc thêm A Là vàng da sinh lý B Là vàng da bệnh lý C Bệnh mẹ truyền D Có thể tan máu 3797 Dấu hiệu sau không xếp vào vàng da bệnh lý: A Tốc độ vàng da tăng nhanh B Vàng da kéo dài tuần C Vàng da kèm dấu hiệu bất thường khác D Bilirubin trực tiếp 20mg% E Vàng da đơn 3798 Xử trí ban đầu vàng da bệnh lý điểm sau, ngoại trừ: A Cấp cứu hô hấp trẻ có suy hô hấp 3802 Vàng da bệnh lý khi: A Vàng da xuất sau 24h B Vàng da xuất trước 24h C Vàng da nhẹ trung bình D Tốc độ vàng da tăng chậm 3803 Gợi ý chẩn đoán nguyên nhân vàng da tan máu có: A Biểu thiếu máu rõ B Tiểu cầu giảm C Tiền sử có sinh khó 209 D Tiền sử có yếu tố nguy nhiễm trùng E Dị tật bẩm sinh 3804 Vàng da bệnh lý là: A Luôn xuất sớm trước 24 tuổi B Mà mức độ bilirubin không tuỳ thuộc tuổi thai C Có thể có hậu nặng nề D Đơn E Khi bilirubin trực tiếp < mg/dL thời điểm 3808 Khai thác yếu tố nguy trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin gián tiếp: A Là không cần thiết B Luôn cần ý C Chỉ trẻ bị tan máu D Chỉ trẻ đẻ non E Chỉ trẻ bị ngạt III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 3806 Thứ tự xuất vàng da trẻ trẻ sơ sinh tuần đầu sau đẻ là: A Kết mạc mắt toàn da B Từng phần thể từ mặt, bụng, bàn tay/chân, cẳng tay/chân C Từng phần thể từ bàn tay/chân, cẳng tay/ chân, bụng, mặt D Từng phần thể từ mặt, bụng, cẳng tay/chân, bàn tay/chân 3807 Vàng da sinh lý gặp ở: A Tất trẻ sơ sinh B Trẻ đủ tháng nhiều trẻ đẻ non C Hầu hết trẻ đẻ non D 45 – 60% trẻ đẻ non, 60% trẻ đủ tháng E 45 – 60% trẻ đủ tháng, 60% trẻ đẻ non 2719 Về biến đổi công thức máu bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm, câu sau nhất: A Bạch cầu tăng 20.000/mm B Bạch cầu tăng 25.000/ mm C Bạch cầu < 6000/ mm D Bạch cầu < 3000/ mm E Cả câu 3805 Cơ chế vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh bao gồm điểm sau, ngoại trừ: A Do vỡ hồng cầu B Kém bắt giữ bilirubin C Kém kết hợp bilirubin gan D Tăng chu trình ruột gan E Thiếu men ATPase A Sơ sinh đẻ non có mẹ sốt chuyển B Sơ sinh đủ tháng C Sơ sinh già tháng D Sơ sinh bị dị tật hậu môn E Tất câu trả lời sai 2720 Trẻ thuộc loại sơ sinh đủ tháng suy TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG NHIỄM TRÙNG SƠ SINH SỚM DO TRUYỀN BẰNG ĐƯỜNG MẸ - THAI I Câu hỏi mức độ nhớ lại 2716 Đường lây nhiễm sau gây nhiễm trùng sơ sinh sớm: A Viêm màng ối B Lây nhiễm sau cắt rốn C Lây nhiễm thời kỳ sơ sinh D Lây nhiễm 24 sau sinh E Tất câu trả lời sai 2717 Dạng lâm sàng điển hình nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ thai: A Viêm rốn B Viêm vú C Ỉa chảy D Nhiễm trùng huyết E Viêm ruột hoại tử 2718 Loại trẻ sơ sinh sau có nguy bị nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ thai: dinh dưỡng bào thai, sau sinh 12 bú yếu, nôn, vận động, tiền sử sản khoa ghi nhận đặt biệt, để chẩn đoán bệnh, câu sau phù hợp nhất: A Nhiễm trùng sơ sinh sớm B Nhiễm trùng sơ sinh mắc phải C Hạ đường huyết D Làm CTM CRP để loại nhiễm trùng sơ sinh sớm E Tất câu trả lời sai 2721 Một trẻ sơ sinh chẩn đoán nhiễm trùng sơ sinh sớm( mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu E.Coli tháng cuối trước sinh), trường hợp chọn lựa kháng sinh cho điều trị: A PNC B PNC + Gentamycine C Ampicilline + Gentamycine D Claforan +Amoxilline E Không có câu 2722 Kháng sinh hàng đầu để điều trị nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai là: 210 2726 Dịch ối xanh phân su yếu tố A Penicilline B Ampicilline C Amoxilline D Claforan E Tất không xác nguy cao nhiễm trùng sơ sinh sớm sớm truyền đường mẹ - thai: A Đúng B Sai 2723 Một trẻ sơ sinh đủ tháng mẹ bị bệnh giống cảm cúm 10 ngày trước sinh, ối xanh bẩn sinh, sau sinh cháu bé bị suy hô hấp Cháu bé chẩn đoán bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai Cách kết hợp kháng sinh hợp lý nhất: Ampicilline + Gentamycine Beta lactame + Aminosides Claforan + Ampicilline Ceftriaxone + Ampicilline Claforan + Ampicilline Gentamycine + 2724 Sinh đôi song thai, mổ đẻ ngang va ngược Tiền sử rỉ ối tuần, mẹ sốt ngày trước sinh, triệu chứng cảm cúm Trẻ sinh thứ có triệu chứng lâm sàng nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai, trẻ sinh thứ khóc to Về điều trị tình nêu câu sau nhất: A Điều trị trẻ B Điều trị trẻ có triệu chứng C Không điều trị trẻ D Chỉ điều trị xét nghiệm cận lâm sàng dương tính E Theo dõi trẻ thứ 2, có triệu chứng lâm sàng điều trị 2725 Sơ sinh dễ mắc nhiễm trùng hít dịch tiết âm đạo mẹ có vi khuẩn vi khuẩn ngấm vào da gây bệnh: A Đúng B Sai II Câu hỏi mức độ hiểu 2727 Câu sau nói yếu tố làm dễ mắc bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm vi khuẩn truyền đường mẹ - thai: A Mẹ bị ngứa âm hộ không rõ nguyên nhân trước sinh B Qua bàn tay chăm sóc nhân viên y tế không vệ sinh C Do mẹ bị nấm âm đạo D Do mẹ bị nhiễm trùng đường tiểu 15 ngày trước sinh không điều trị kháng sinh E Do mẹ bị sốt sót sau sinh 2728 Câu sau nói yếu tố làm dễ mắc bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm vi khuẩn truyền đường mẹ - thai: A Mẹ bị sốt phát ban lúc thai tháng B Qua bàn tay chăm sóc nhân viên y tế không vệ sinh C Do mẹ bị nấm âm đạo D Do mẹ bị ỉa chảy nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn lúc gần ngày sinh E Do sổ thai lâu 2729 Tiêu chuẩn sau tiêu chuẩn chủ yếu có nguy cao gây nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ thai: A Sơ sinh đẻ non tự nhiên > 34 tuần < 37 tuần B Sơ sinh đủ tháng C Sơ sinh già tháng D Sơ sinh bị dị tật hậu môn E Mẹ sốt  38 độ trước lúc chuyển 2730 Một dạng lâm sàng điển hình nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai: A Viêm rốn B Viêm vú C Ỉa chảy D Suy hô hấp viêm phổi E Viêm xương tuỷ xương 2731 Một trẻ sơ sinh đủ tháng có yếu tố nguy tiền sử nghi ngờ nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai Về theo dõi lâm sàng, câu sau nhất: A Thân nhiệt, bú nôn, thức tỉnh B Nhịp tim C Tần số thở, trưong lực cơ, vận động nhiều hay D Xét nghiệm CTM E Cấy máu 2732 Một trẻ sơ sinh đẻ non 34 tuần thai, đươc theo dõi nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ-thai, điều trị kháng sinh kết hợp loại Ampicilline Gentamycine, sau ngày điều trị, kết xét nghiệm làm lúc sinh âm tính: A Tiếp tục điều trị kháng sinh cho đủ ngày B Tiếp tục điều trị kháng sinh cho đủ ngày C Ngưng kháng sinh D Cho kháng sinh tiếp tục để dự phòng nhiễm trùng E Cho xét nghiệm lại 2733 Chỉ định kết hợp kháng sinh điều trị nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền 211 đường mẹ - thai dựa vào trường hợp nào: A.Coli B Listeria Monocytogenese C Liên cầu khuẩn nhóm B D Nhóm vi khuẩn chủ yếu gây bệnh có vi khuẩn gram dương gram âm E Nhóm vi khuẩn chủ yếu gây bệnh : E.Coli, Listeria Monocytogenese, Liên cầu kuẩn nhóm B 2734 Một trẻ sơ sinh đẻ non 34 tuần thai, mẹ bệnh lý đặt biệt, ốI xanh bẩn sinh, sau sinh cháu bé bị suy hô hấp Cháu bé chẩn đoán bệnh nhiễm trùng sơ sinh sớm truyền đường mẹ - thai Cách kết hợp kháng sinh hợp lý nhất: A Ampicilline + Gentamycine B Beta lactame + Aminosides C Claforan + Ampicilline D Ceftriaxone + Ampicilline E Claforan + Ampicilline Gentamycine 2737 Một trẻ sơ sinh đẻ non 32 tuần, mẹ bị nhiễm trùng huyết nặng, sau đẻ trẻ xuất suy hô hấp, trước tình câu sau nhất: A Suy hô hấp bệnh màng B Suy hô hấp nhiễm trùng sơ sinh sớm C Khó để chẩn đoán phân biệt suy hô hấp bệnh màng viêm phổi nhiễm trùng sơ sinh sớm + III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 2735 Trẻ sơ sinh dễ bị nhiễm trùng sơ sinh vì: A PH da có tính kiềm, niêm mạc đường tiêu hoá dễ thấm B Niêm mạc có tính acid, tế bào ruột non yếu C Số lượng thực bào nhiều, số lượng đại thực bào D Kháng thể Ig G ít, Ig M nhiều E Kháng thể Ig M ít, Ig G nhiều 2736 Một trẻ sơ sinh đẻ đủ tháng, mẹ có ối vỡ sớm 20 giờ, mổ đẻ, sau sinh ngày trẻ xuất hiệu suy hô hấp, số Silverman điểm, chẩn đoán sau nhất: A Viêm phổi B Suy hô hấp thoáng qua chậm hấp thu dịch phế nang mổ đẻ C Suy hô hấp bệnh màng D Hạ calci máu E Tràn khí màng phổi TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SƠ SINH BẤT THƯỜNG I Câu hỏi mức độ nhớ lại 2738 Về định nghĩa thai non tháng, chọn câu nhất: A Khi trọng lượng thai lúc sanh 2.000g B Khi tuổi thai nhỏ 280 ngày tính từ ngày kinh chót C Khi tuổi thai 37 tuần tính từ ngày kinh chót D Khi chức hô hấp trẻ chưa hoàn hảo lúc sanh 2739 Đặc điểm sinh lý sau không điển hình trẻ non tháng? A Độ acid dày cao B Nồng độ prothrombin máu thấp C Lớp mỡ da phát triển nên dễ bị nhiệt D Vàng da sau sanh thường nặng kéo dài so với trẻ đủ tháng E Dễ bị hạ calci huyết 2740 Các câu sau chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng đúng, ngoại trừ: A Ngay sau sanh nên tiêm vitamin K1 để ngừa xuất huyết B Không nên ủ ấm kỹ trẻ non tháng khó thoát nhiệt C Cần thực nghiêm túc quy tắc vô trùng chăm sóc trẻ D Sữa mẹ thức ăn tốt E Nên cho mẹ tiếp xúc với sớm tốt 2741 Thai già tháng có tất đặc điểm lâm sàng sau đây, ngoại trừ: A Móng tay móng chân dài B Da khô, nhăn nheo, bị bong mảng C Da ửng đỏ, lộ rõ mạch máu da D Dây rốn xanh úa, khô, mủn 2742 Nếu bà mẹ bị bệnh rubeola tháng đầu thai kỳ, thai bị chậm tăng trưởng tử cung, có khả nhiều thai thuộc dạng sau đây? A Cả vòng đầu, chiều dài cân nặng giảm B Chỉ có trọng lượng giảm, chiều dài vòng đầu bình thường 212 C Chỉ có vòng đầu giảm, chiều dài cân nặng bình thường D Chỉ có chiều dài giảm, vòng đầu cân nặng bình thường E Chỉ có vòng đầu chiều dài giảm, cân nặng bình thường 2743 Nguyên nhân sau có khă gây suy dinh dưỡng cân đối? A Cao áp huyết mãn B Hội chứng tiền sản giật tháng chót thai kỳ C Mẹ suy dinh dưỡng nặng D Mẹ bị nhiễm khuẩn tháng đầu thai kỳ 2744 Về hướng xử trí điều trị suy dinh dưỡng bào thai, tất câu sau đúng, ngoại trừ: A Cần cho sanh sớm khoảng 34 - 36 tuần B Cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống nghỉ ngơi sản phụ C Cần chuẩn bị phương tiện hồi sức tốt cho trẻ lúc sanh D Cần điều trị phòng chống nhiễm khuẩn bội nhiễm cho trẻ 2745 Trẻ sơ sinh to nguyên nhân sau có tiên lượng xấu nhất? A Mẹ bị tiểu đường B Do yếu tố di truyền C Mẹ béo phì D Mẹ đa sản II Câu hỏi mức độ hiểu 2746 Bệnh lý đáng ngại trẻ sơ sinh non tháng là: A Hạ đường huyết B Hạ calci huyết C Vàng da kéo dài D Xuất huyết tiêu hóa E Bệnh màng 2747 Về chứng xơ hóa võng mạc trẻ sơ sinh, câu sau đúng? A Rất gặp trẻ < 1.500g B Nguyên nhân võng mạc bị thiếu oxy C Có thể dự phòng cách cho uống vitamin A liều cao D Khi cho bé thở oxy với nồng độ cao, kéo dài 2748 Theo phân loại Clifford, trẻ già tháng toàn thân gầy gò, ngực nhô, bụng lép, da khô, tróc mảng xếp là: A Già tháng độ II B Già tháng độ III C Già tháng độ IV D Già tháng độ V 2749 Biến chứng thường hay xảy ra, đáng sợ cho trẻ già tháng là: A Dây rốn bị đứt lúc sổ thai B Hít nước ối có lẫn phân su C Nhiễm trùng D Rối loạn điện giải 2750 Những câu sau tiên lượng trẻ già tháng đúng, ngoại trừ: A Tử vong chu sinh tăng gấp 2-4 lần so với trẻ sanh đủ tháng B Tiên lượng tùy thuộc vào hiệu điều trị chăm sóc sau sanh C Trẻ già tháng phát triển tâm sinh lý bình thường trẻ đủ tháng D Trẻ già tháng dễ bị viêm hô hấp với nhóm trẻ sanh đủ tháng E Tiên lượng xấu với thai ngày có trọng lượng lúc sanh < 2.500g 2751 Xét nghiệm cận lâm sàng sau có giá trị giúp chẩn đoán tình trạng suy dinh dưỡng bào thai? A X quang tìm điểm hóa cốt xương thai B Định lượng creatinin nước ối C Đo lường nồng độ protein máu mẹ D Siêu âm đo kích thước thai lượng nước ối 2752 Đối với trẻ sơ sinh đủ tháng có trọng lượng to, rối loạn sinh hóa, cần phải để ý đến biến chứng sau đây? A Trẻ dễ nhiệt sau sanh B Trẻ dễ bị sang chấn sanh khó C Trẻ dễ bị suy hô hấp thiếu surfactan D Trẻ dễ bị suy dinh dưỡng sau sanh III Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng 2753 Đối với trẻ non tháng có trọng lượng khoảng 1.500g-2.000g, nhiệt độ lồng ấp thích hợp là: A 26 - 28C B 28 - 30C C 33 - 34C D 35 - 36C 2754 Trên X quang, thấy điểm hóa cốt đầu xương chày, kết luận tuổi thai vào khoảng: A  34 tuần B  36 tuần 213 C  38 tuần D  40 tuần 2755 Nồng độ calci huyết trẻ sơ sinh to đến mức cần phải điều trị? A < 40 mg/L B < 60 mg/L C < 80 mg/L D < 100 mg/L 214 ... máu nhiều hành kinh A B C D Suy tuyến y n Suy buồng trứng Suy vùng đồi Không có kết luận phù hợp A Ch y máu bất thường đường sinh dục B Do tử cung bị nạo hút nhiều C Hay gặp tuổi d y tuổi tiền... Phân thành múi phía mẹ, nặng 500 g, có ba mạch máu rốn 118 Bình thường lỗ cổ tử cung màng thai có: Ngoại sản mạc Trung sản mạc Nội sản mạc Trung sản mạc nội sản mạc Mô tả sau cho bánh d y rốn... tuyến niêm mạc tử cung tích trữ glycogen D Giúp cho tăng trưởng ống dẫn sữa Các đặc điểm tuyến y n, chọn câu sai: 39 A Chịu kiểm soát vùng đồi B Thuỳ trước tuyến y n tuyến nội tiết C Thuỳ tuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Test sản Y Hà Nội không đáp án , Test sản Y Hà Nội không đáp án , Test sản Y Hà Nội không đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay