Hướng dẫn cách làm bài thi tổ hợp và đăng ký thi THPT 2017

2 208 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:28

Hướng dẫn cách làm thi tổ hợp đăng thi THPT 2017 Ngày 2/2, Bộ GD&ĐT thức trả lời thắc mắc quy chế thi THPT Quốc gia 2017 Về vấn đề đăng dự thi (ĐKDT) kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Bộ GDĐT lưu ý: Việc đăng dự thi nhằm xây dựng sở liệu Kỳ thi Dữ liệu sử dụng để xét tốt nghiệp THPT tuyển sinh ĐH, CĐ Do thí sinh cần lưu ý hiểu rõ Quy chế thi để ĐKDT kịp thời, xác Việc ĐKDT Sở GDĐT tổ chức triển khai trường THPT/Trung tâm GDTX địa điểm khác Sở quy định Khi ĐKDT thí sinh cần ý khai báo đầy đủ thông tin Phiếu ĐKDT, đặc biệt ý thông tin về: Các thông tin cá nhân; Đối tượng dự thi; Đăng thi thi/môn thi thành phần (các thi bắt buộc thi tự chọn); Các chế độ ưu tiên (nếu có); Các thi sử dụng để xét tốt nghiệp THPT… Đặc biệt khác so với năm 2016, năm thí sinh đăng xét tuyển với đăng dự thi Để đăng xét tuyển đúng, thí sinh cần tham khảo thông tin tuyển sinh trường cổng thông tin tuyển sinh Bộ GDDT trang thông tin điện tử trường; ra, thí sinh cần lưu ý quy định: đăng không hạn chế số ngành, số trường nguyện vọng xếp thứ tự ưu tiên từ xuống Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 năm tổ chức thi tổ hợp, đại diện Bộ GDDT đưa lưu ý thí sinh số điểm cách thức triển khai Theo đó, thi tổ hợp gồm môn thi thành phần, cụ thể là: Bài KHTN gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học; Bài KHXH gồm Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân (đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT); tổ hợp môn Lịch sử, Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT) Khi ĐKDT, thí sinh cần đăng môn thi tự chọn KHTN hay KHXH dùng để xét tốt nghiệp THPT Quy chế cho phép thí sinh thi thi tự chọn Trong trường hợp này, thi có kết cao lấy để xét công nhận TN THPT (do phần mềm máy tính thực hiện); Trong buổi thi thi tổ hợp, thí sinh làm thi theo môn thành phần với thứ tự xác định Bài thi KHTN theo trình tự môn thành phần: Vật lí- Hóa học-Sinh học; Bài thi KHXH theo trình tự môn thành phần: Lịch sử -Địa lí - Giáo dục công dân (đối với thí sinh THPT); Lịch sử - Địa lí (đối với thí sinh học chương trình GDTX) Thí sinh làm thi KHTX/KHXH phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN); Khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần lưu ý ghi đủ thông tin phiếu TLTN, đặc biệt thông tin số báo danh, mã đề thi Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý môn thi thành phần thi tổ hợp phải có mã đề thi Do đó, thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước làm bài; Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp hết thời gian làm môn thi thành phần để sau thi môn thành phần (ví dụ thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp môn Vật lý trước nhận đề thi môn Hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Hóa học trước nhận đề thi môn Sinh học) Như vậy, thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp môn thi thành phần cuối (ví dụ thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp môn thành phần cuối Sinh học) Thí sinh nộp đề thi, giấy nháp thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ ... tổ hợp phải có mã đề thi Do đó, thí sinh cần lưu ý kiểm tra mã đề thi trước làm bài; Thí sinh phải nộp lại đề thi, giấy nháp hết thời gian làm môn thi thành phần để sau thi môn thành phần (ví... (TLTN); Khi dự thi môn thành phần đầu tiên, thí sinh cần lưu ý ghi đủ thông tin phiếu TLTN, đặc biệt thông tin số báo danh, mã đề thi Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý môn thi thành phần thi tổ hợp phải... nộp lại đề thi, giấy nháp môn Vật lý trước nhận đề thi môn Hóa học; nộp lại đề thi, giấy nháp môn Hóa học trước nhận đề thi môn Sinh học) Như vậy, thí sinh nộp lại đề thi, giấy nháp môn thi thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm bài thi tổ hợp và đăng ký thi THPT 2017 , Hướng dẫn cách làm bài thi tổ hợp và đăng ký thi THPT 2017 , Hướng dẫn cách làm bài thi tổ hợp và đăng ký thi THPT 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay