Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Phú Quốc, Kiên Giang

3 236 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÚ QUỐC ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP VÒNG HUYỆN NĂM HỌC: 2014-2015 MÔN: TIN HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3 điểm) Viết chương trình tạo hình chữ nhật rỗng dấu ‘*’ với chiều dài chiều rộng nhập từ bàn phím Lưu với tên cau1 Ví dụ: Dữ liệu nhập Kết - Chiều dài * * * * * - Chiều rộng * * * * * * * Câu 2: (4 điểm) Viết chương trình tính tiền taxi biết: - 1km đầu 15000 - Từ km thứ đến km thứ 10 14000 - Từ km thứ 11 đến km thứ 20 12500 - Từ km thứ 21 đến km thứ 30 11000 - Trên 30km km tăng thêm 9000 Yêu cầu: Nhập liệu: nhập số km (> 0) Xuất kết quả: In hình số tiền phải trả Lưu với tên cau2 Câu 3: (7 điểm) Viết chương trình nhập vào mảng số nguyên A gồm N phần tử (0 < N
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Phú Quốc, Kiên Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay