Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

6 179 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:17

PHÒNG GD&ĐT THIỆU HOÁ Đề thi thức (Đề thi gồm có 01 trang) KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: Giáo dục công dân Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 02/12/2014 Câu (2.0 điểm): Em điền từ thiếu vào chỗ trống (…) để hoàn thành nội dung điều luật sau: (Luật giao thông đường năm 2008) Điều 30 Người điều khiển, người ngồi xe mô tô, xe gắn máy Người điều khiển, người ngồi xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm …………(A)………… quy cách Điều 31 Người điều khiển, người ngồi xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác Người điều khiển xe đạp chở người, trừ trường hợp chở thêm trẻ em…………(B)…………… chở tối đa hai người Hàng hóa xếp xe thô sơ phải đảm bảo an toàn, không gây……(C)…… giao thông che khuất tầm nhìn người điều khiển Điều 32 Người Người qua đường nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường có ………(D)…… , hầm dành cho người phải tuân thủ tín hiệu dẫn Câu (5.0 điểm): Di sản văn hóa gì? Hãy kể tên số di sản văn hóa Thanh Hóa mà em biết? Việc bảo vệ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa Việt Nam giới? Nêu trách nhiệm công dân học sinh việc bảo vệ di sản văn hóa? Câu (4.0 điểm): Pháp luật gì? Em nêu đặc điểm, vai trò pháp luật quản lý Nhà nước, quản lý xã hội? Hãy so sánh giống khác đạo đức pháp luật sở hình thành, hình thức thể biện pháp đảm bảo thực hiện? Câu (3.5 điểm): Thế động, sáng tạo? Nêu ý nghĩa sống động, sáng tạo? Chúng ta cần rèn luyện để trở thành người động, sáng tạo? Câu (3.5 điểm): Em hiểu kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Vì phải kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Theo em, công dân nói chung, học sinh nói riêng cần làm để kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc? Câu (2.0 điểm): Tình huống: Ông Q gửi đơn tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tố cáo cán văn phòng Ủy ban nhân dân huyện có hành vi nhận hối lộ Trong đơn tố cáo có ghi rõ tên cung cấp chứng liên quan tới việc nhận hối lộ a Ông Q tố cáo hay sai theo quy định pháp luật? b Đơn tố cáo gửi người có thẩm quyền xem xét tố cáo hay chưa? Hết Họ tên thí sinh: ……………………………………………………………… Số báo danh: Cán coi thi không giải thích thêm ……………………………… PHÒNG GD&ĐT THIỆU HOÁ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014 Môn thi: GDCD Ngày thi: 02/12/2014 Câu (2,0 điểm): Lần lượt điền từ cụm từ vào (điền từ, cụm từ cho 0,5đ) 1,0đ (A) Có cài quai 0,5đ (B) Dưới tuổi 0,5đ (C) Cản trở 0,5đ (D) Cầu vượt 0,5đ Câu (5.0 điểm): - Khái niệm: Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể di sản văn hóa vật thể sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, 0,5đ khoa học lưu truyền từ hệ sang hệ khác - HS kể di sản văn hóa Thanh Hóa (bao gồm DSVH vật thể, DSVH phi vật thể, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa Kể di sản cho 0,25 đ) 1,0 đ Ví dụ: + Trống đồng Đông Sơn + Thành nhà Hồ…vv… - Ý nghĩa: 2,0 đ Đối với Việt Nam: + DSVH, di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh cảnh đẹp đất nước, tài sản dân tộc, nói lên truyền thống dân tộc, thể công đức hệ tổ tiên công xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể kinh nghiệm dân tộc lĩnh vực 0,5đ + Những di sản, di tích cảnh đẹp cần giữ gìn, phát huy nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đối với giới: DSVH Việt Nam đóng góp vào kho tàng văn hóa giới Một số 0,5đ DSVH việt Nam công nhận DSVH giới để tôn vinh, giữ gìn tài sản quý giá nhân loại 0,5 đ Ví dụ: Vịnh Hạ Long, Phong Nha Kẻ Bàng; Cao nguyên đá Đồng văn; Quần thể di tích Cố đô Huế; Phố cổ Hội An; Nhã nhạc cung đình Huế; Hội Gióng phù Đổng-Sóc Sơn; Văn hóa Công Chiêng Tây Nguyên; khu di tích trung tâm hoàng thành Thăng Long – Hà Nội; Mộc triều Nguyễn; 0,5đ 82 bia tiến sĩ văn miếu Quốc tử giám… - Trách nhiệm công dân HS việc bảo vệ DSVH: 1,5đ + Giữ gìn đẹp DSVH địa phương 0,25đ + Đi tham quan tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa 0,25đ + Không vứt rác bừa bãi có hành vi làm ô nhiễm môi trường khu di tích 0,25đ + Tố giác kẻ ăn cắp di vật, cổ vật, bảo vật, xâm phạm trái phép đất đai khu di tích 0,25đ + Tích cực tham gia lễ hội truyền thống địa phương 0,25đ + Tôn trọng, học hỏi tinh hoa, văn hóa dân tộc khác giới để làm phong phú cho sắc văn hóa dân tộc mình, giới thiệu, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế 0,25đ Câu (4.0 điểm): - Khái niệm: Pháp luật quy tắc xử chung, có tính bắt buộc, Nhà nước ban 0,5 đ hành, Nhà nước đảm bảo thực biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế - Đặc điểm pháp luật: 1,25đ + Tính quy phạm phổ biến: Các quy định pháp luật thước đo hành vi người xã hội, quy định khuôn mẫu, qui tắc xử chung 0,5đ mang tính phổ biến + Tính xác định chặt chẽ: Các điều luật quy định rõ ràng, xác, chặt chẽ, thể văn pháp luật 0,25đ + Tính bắt buộc (cưỡng chế): Pháp luật Nhà nước ban hành mang tính quyền lực Nhà nước, bắt buộc người phải tuân theo, vi phạm bị 0,5đ Nhà nước xử lí theo quy định - Vai trò pháp luật: 0,5đ + Pháp luật công cụ để thực quản lí Nhà nước, quản lí xã hội, quản lí 0,25đ kinh tế; giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội + Là phương tiện để phát huy quyền làm chủ công dân, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân, đảm bảo công xã hội 0,25đ - Giống nhau: Đạo đức Pháp luật có quan hệ chặt chẽ với nhau, thực quy tắc chung xã hội; thực chức điều chỉnh hành 0,5đ vi người, làm cho quan hệ XH tốt đẹp, có trật tự, kỷ cương - Khác nhau: 1,25đ Đạo đức Pháp luật Đúc kết từ thực tiễn Cơ sở hình thành sống nguyện vọng Do Nhà nước ban hành 0,25đ nhân dân qua nhiều hệ Hình thức thể Biện pháp thực Thông qua câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, châm ngôn Các văn pháp luật, luật điều luật 0,5đ Tự giác, thông qua tác động Bằng tác động Nhà dư luận xã hội lên án, nước thông qua giáo dục, khuyến khích, khen, chê… thuyết phục, cưỡng chế 0,5đ Câu (3,5 điểm): - Khái niệm + Năng động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm 1,0 đ 0,5đ + Sáng tạo: say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo giá trị vật chất tinh thần tìm cách giải mà không bị gò bó, 0,5đ phụ thuộc vào có - Ý nghĩa động, sáng tạo: 1,0 đ + Năng động, sáng tạo phẩm chất cần thiết người lao động xã hội đại Nó giúp người vượt qua khó khăn thử thách, ràng buộc hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt mục đích đề 0,5 đ cách nhanh chóng tốt đẹp + Nhờ động, sáng tạo mà người làm nên kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho thân, gia đình đất nước - Cách rèn luyện: (HS diễn đạt nhiều cách khác Giám khảo linh hoạt cho điểm) phải nêu ý sau: + Nhận thức phẩm chất động, sáng tạo tự nhiên mà có, mà cần phải rèn luyện tính siêng năng, kiên trì sống 0,5 đ 1,5 đ 0,5 đ + Học sinh phải có ý thức học tập tốt, có phương pháp học tập phù hợp tích cực áp dụng kiến thức, kĩ học vào thực tiễn sống; 0,5 đ khắc phục thói quen ỷ lại, dựa dẫm, bị động hay bảo thủ, trì trệ… + Luôn đặt câu hỏi trước hành động làm tốt hơn; có cách làm tốt không; tập thói quen đánh giá hiệu công việc 0,5đ đề yêu cầu cao hơn; kiên nhẫn, say mê, có nghị lực vượt qua hoàn cảnh để đạt mục đích Câu (3,5 điểm): - Khái niệm: Kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc trân trọng, bảo vệ, giữ gìn để truyền thống không bị phai nhạt theo thời 0.5 đ gian, mà ngày phát triển phong phú hơn, sâu đậm - Chúng ta phải kế thừa phát huy truyền thống dân tộc vì: 1.5đ + Truyền thống tốt đẹp dân tộc tài sản vô quý giá, góp phần tích cực vào trình phát triển dân tộc cá nhân Vì 1,0đ phải bảo vệ, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc để góp phần giữ gìn sắc dân tộc Việt Nam + Đối với cá nhân, việc kế thừa, phát huy truyền thống giúp ta dễ dàng hòa nhập cộng đồng dân tộc, phát triển nhân cách sở tiếp 0,5đ thu giá trị truyền thống giá trị đại - Công dân nói chung, học sinh nói riêng cần phải: + Tìm hiểu truyền thống tốt đẹp dân tộc lĩnh vực Tự hào, trân trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp dân tộc 1,5đ 0,25đ + Lên án, ngăn chặn hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc 0,25đ + Học tập, làm theo truyền thống tốt đẹp quê hương, đất nước 0,25đ + Bồi dưỡng niềm say mê học tập để phát huy truyền thống hiếu học, kính trọng, lễ phép, lời thầy cô giáo 0,25đ + Yêu lao động, không ngừng tìm hiểu truyền thống tốt đẹp quê 0,25đ hương, đất nước + Sống ứng xử phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống 0,25đ Câu (2.0điểm): - Trong trường hợp ông Q tố cáo pháp luật 0,5đ - Vì ông thực quyền tố cáo công dân là: Báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật cán 1.0đ Ủy ban nhân dân huyện - Đơn tố cáo ông Q gửi đến địa chỉ, người có thẩm quyền giải tố cáo, theo quy định luật khiếu nại tố cáo 0.5đ ...PHÒNG GD&ĐT THI U HOÁ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 -2014 Môn thi: GDCD Ngày thi: 02/12 /2014 Câu (2,0 điểm): Lần lượt điền từ cụm... văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể di sản văn hóa vật thể sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, 0,5đ khoa học lưu truyền từ hệ sang hệ khác - HS kể di sản văn hóa Thanh. .. truyền thống địa phương 0,25đ + Tôn trọng, học hỏi tinh hoa, văn hóa dân tộc khác giới để làm phong phú cho sắc văn hóa dân tộc mình, giới thi u, quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế 0,25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 năm học 2014 2015 huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay