Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Hữu Bằng, Hải Phòng năm học 2016 2017

5 149 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT KIẾN THỦY ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 20162017 TRƯỜNG THCS HỮU BẰNG MÔN: GDCD – LỚP Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: 1,5 điểm Hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ (ASEM 5) khai mạc vào thời gian nào? Ở đâu? Qua hội nghị trên, em hiểu tình hữu nghị dân tộc giới? Tình hữu nghị dân tộc giới có ý nghĩa phát triển nước toàn nhân loại? Chính sách đối ngoại Nhà nước ta nay? Câu 2: 2,0 điểm Giải thích câu ca dao sau: Trống chùa vỗ thùng Của chung khéo vẫy vùng nên riêng Câu ca dao phê phán điều gì? Khuyên điều gì? Em làm để rèn luyện phẩm chất đạo đức đó? Câu 3: 2,0 điểm a) Môi trường gì? Nêu chủ đề môi trường giới năm 2016? b) Hiện tượng xâm nhập mặn vào đầu mùa khô năm 2016 vừa qua gây tổn thất lớn đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vùng Đồng sông Cửu Long, theo em nguyên nhân dẫn đến việc xâm nhập măn nêu trên? Câu 4: 2,5 điểm Hiện nước ta tích cực học tập làm theo cương đạo đức Hồ Chí Minh Em hiểu phẩm chất đạo đức “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”? Câu 5: 2,0 điểm a) Theo em, cần phải làm để có tình bạn sáng lành mạnh? b) Trước tình trạng bạo lực học đường nay, em đề xuất vài biện pháp để ngăn chặn tượng này? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn GDCD lớp Câu Nội dung Điểm - Hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ khai mạc ngày 8/10/2004 hội trường Ba Đình – thủ đô Hà Nội (0,25 điểm) - Tình hữu nghị dân tộc giới mối quan hệ bạn bè thân thiện nước với nước khác (0,25 điểm) - Quan hệ hữu nghị tạo hội điều kiện để nước, dân tộc hợp tác, phát triển nhiều mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật…tạo hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy chiến tranh (0,5 điểm) - Chính sách Đảng Nhà nước thự sách đối ngoại 1,5 hoà bình, hữu nghị với dân tộc, quốc gia khác khu vực giới Chính quan hệ hữu nghị làm cho giới hiểu rõ đất nước người Việt Nam Từ ta tranh thủ đồng tình, ủng hộ hợp tác ngày rộng rãi giới Việt Nam (0,5 điểm) - Câu ca dao phê phán có tính tham lam, tư hữu, vụ lợi Thấy chung tập thể muốn biến thành riêng cách (0,25 điểm) - Câu ca dao khuyên phải sống chí công vô tư (0,25 điểm) - Nêu cách rèn luyện: (1,5 điểm) + Phải điều chỉnh hành vi, thái độ theo yêu cầu nếp sống văn hoá, bình tĩnh, ôn hoà, lễ độ + Hạn chế đòi hỏi, mong muốn, hưởng thụ cá nhân xa lánh cám dỗ để tránh việc làm xấu + Suy nghĩ trước sau hành động, xem lại việc làm hay sai, rút kinh nghiệm sửa chữa a Khái niệm, chủ đề 2,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Khái niệm Môi trường toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động đến đời sống, tồn tại, phát triển người thiên nhiên Những điều kiện có sẵn tự nhiên người tạo (0,5 điểm) * Chủ đề Chủ đề môi trường giới năm 2016 “Tiếng gọi thiên nhiên hành động chúng ta” (0,5 điểm) b Các nguyên nhân sau: (1,0 điểm) - Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mực nước biển ngày dâng cao nên mực nước triều trung bình vùng ven biển có xu tăng,dòng chảy kiệt từ thượng nguồn sông Mekong - Khả trữ nước cuối mùa mưa lũ vùng Đồng sông Cửu Long ngày giảm (đặc biệt vùng Đồng Tháp Mười vùng Tứ giác Long Xuyên) - Việc sử dụng nước sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản đầu mùa mưa nhiều làm giảm lượng nước sông làm cho nước mặn có điều kiện xâm nhập vào đất liền - Các cửa sông không bồi đắp (do lũ thấp nên lượng phù sa bồi đắp ít, lại bị xói mòn) tạo điều kiện cho nước mặn lên cao - Hệ thống rừng ngập mặn bị tàn phá nặng nề, không ngăn tốc độ dòng chảy + gió mùa làm cho nước mặn theo dòng chảy sâu vào đất liền Chủ tịch Hồ Chí Minh gương sáng đạo đức, Bác trọng phẩm chất đạo đức người cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” - Cần: Là lao động cần cù, siêng năng, làm việc có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao, tự lực cánh sinh, không lười biếng ỷ lại, không dựa dẫm 2,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Kiệm: Là tiết kiệm sức lao động, thời giờ, tiết kiệm tiền nhân dân, nhà nước, thân mình; tiết kiệm từ to đến nhỏ; không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi; không phô trương hình thức, không liên hoan chè chén lu bù - Liêm: Tức tôn trọng giữ gìn công dân; phải sạch, không tham lam, không hám danh hám lợi, phải quang minh đại; không hủ hóa, không nhỏ nhen kỉ - Chính: Nghĩa không tà, nghĩa thẳng thắn, đứng đắn; không tự cao tự đại, chịu khó học tập cầu tiến, tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở - Chí công vô tư: Là công bằng, không thiên vị, giải công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí công vô tư ngược lại * Để xây dựng tình bạn sáng lành mạnh, học sinh cần phải: - Đối với bạn bè lớp, trường cộng đồng thể tình cảm, thái độ, lời nói, cách cư xử việc làm phù hợp với tình bạn sáng, không mục đích khác - Tôn trọng, tự hào có ý thức giữ gìn tình bạn sáng lành mạnh có - Không phân biệt giới tính, dân tộc; không phân biệt giàu nghèo - Thể lòng mong muốn xây dựng tình bạn sáng lành mạnh; biết quý trọng người có ý muốn 2,0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường cần phải: - Mỗi học sinh cần phải xây dựng cho ý thức lập trường vững chắc, tự làm chủ suy nghĩ hành động; không để bạn bè, người xấu lôi kéo vào hoạt động, mối quan hệ thiếu lành mạnh - Đối với gia đình: Các bậc cha mẹ thường xuyên quan tâm gần gũi cái, theo dõi mối quan hệ, diễn biến tâm trạng phân tích phải trái, sai giúp có nhận thức đắn điều chỉnh hành vi kịp thời - Đối với nhà trường: Thường xuyên theo dõi, GD tính cách, hành động, hướng em biết ứng xử tốt, biết cảm ơn, biết xin lỗi; có biện pháp ngăn ngừa hóa giải mâu thuẩn nhằm tránh xảy bạo lực - Đối với xã hội: Củng cố nâng cao chất lượng môi trường xã hội văn minh tiến bộ; có biện pháp ngăn chặn, lên án hoạt động tác hại đến môi trường xã hội lành mạnh 2,0 ... phí Đáp án đề thi học sinh giỏi môn GDCD lớp Câu Nội dung Điểm - Hội nghị cấp cao Á Âu lần thứ khai mạc ngày 8/10/2004 hội trường Ba Đình – thủ đô Hà Nội (0,25 điểm) - Tình hữu nghị dân tộc giới... điểm) * Chủ đề Chủ đề môi trường giới năm 2016 “Tiếng gọi thi n nhiên hành động chúng ta” (0,5 điểm) b Các nguyên nhân sau: (1,0 điểm) - Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, mực nước biển ngày dâng cao... điều dở - Chí công vô tư: Là công bằng, không thi n vị, giải công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí công vô tư ngược
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Hữu Bằng, Hải Phòng năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Hữu Bằng, Hải Phòng năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 trường THCS Hữu Bằng, Hải Phòng năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay