Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017

5 146 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 20162017 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Giáo dục công dân - THCS ( Đề thi có 01 trang) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu (4,0 điểm) Em hiểu động, sáng tạo? Theo em, phẩm chất động, sáng tạo quan trọng học sinh xã hội nay? Em làm để trở thành người động, sáng tạo học tập sống? Câu (3,0 điểm) Hãy cho biết hành vi sau biểu lòng yêu hòa bình sống hàng ngày? Giải thích sao? a) Biết lắng nghe người khác b) Biết thừa nhận điểm mạnh người khác c) Dùng vũ lực để giải mâu thuẫn cá nhân d) Học hỏi điều hay người khác e) Bắt người phải phục tùng ý muốn f) Tôn trọng văn hóa dân tộc, quốc gia khác g) Phân biệt đối xử dân tộc h) Giao lưu với thanh, thiếu niên quốc tế i) Viết thư, gửi quà ủng hộ trẻ em nhân dân vùng có chiến tranh Câu (5,0 điểm) Nêu số ví dụ tình hữu nghị, hợp tác quốc tế vấn đề bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh chống khủng bố… Liên hệ với trường em, thân em tham gia hoạt động thể tinh thần hữu nghị, hợp tác với bạn bè người xung quanh? Câu (4,0 điểm) Em hiểu làm việc có suất, chất lượng, hiệu quả? Theo em để làm việc có suất, chất lượng, hiệu người lao động phải làm gì? Hãy liên hệ việc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí làm thân Để làm vậy, em gặp khó khăn làm để vượt qua khó khăn đó? Câu (4,0 điểm) Tình huống: Qua công tác kiểm tra nắm tình hình sản xuất buôn bán, chi cục quản lí thị trường tỉnh T phát anh X có hành vi sản xuất, buôn bán mì Ajinomoto Vedan giả Theo lời khai nhận, anh X mua mì Saji, bao 25kg, đóng gói mì vào vỏ bao bì mì nhãn hiệu Ajinomoto Vedan, túi 454gam bán thị trường để thu lãi cao Hỏi: a) Hành vi anh X có vi phạm quy định pháp luật kinh doanh không? Hãy giải thích? b) Em hiểu kinh doanh quyền tự kinh doanh? c) Hãy liên hệ với việc thực quyền tự kinh doanh địa phương em? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 20162017 Môn: Giáo dục công dân - THCS Câu Ý 1 (4điểm) Nội dung Điểm Nêu khái niệm động, sáng tạo 1,5 - Năng động tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm 0,5 - Sáng tạo say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo giá trị 0,5 vật chất, tinh thần tìm mới, cách giải mà không bị gò bó phụ thuộc vào có - Người động, sáng tạo người say mê, tìm tòi, phát 0,5 linh hoạt xử lí tình học tập, lao động, công tác … nhằm đạt kết cao Nêu ý nghĩa phẩm chất động, sáng tạo 1,50 học sinh xã hội - Năng động, sáng tạo phẩm chất cần thiết người lao động 1,0 xã hội đại Nó giúp người vượt qua ràng buộc hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt mục đích đề cách nhanh chóng tốt đẹp - Nhờ động, sáng tạo mà người làm nên kì tích vẻ 0,5 vang, mang lại niềm vinh dự cho thân, gia đình đất nước Học sinh nêu việc cần làm 1,00 - Năng động, sáng tạo kết trình rèn luyện siêng năng, 0,5 tích cực người học tập, lao động sống - Để trở thành người động, sáng tạo, học sinh cần tìm cách học tập tốt cho cần tích cực vận dụng điều biết vào sống (Mỗi lựa chọn đúng: 0,25 điểm) 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Học sinh lựa chọn hành vi đúng: a, b, d, f, h, i (3điểm) 1,5 Giải thích (Đáp án mở): - - Gợi ý theo hướng trả lời sau: - Những hành vi biểu lòng yêu hoà bình hành vi 1,5 không làm căng thẳng mối quan hệ dẫn đến xung đột; hành vi giúp thiết lập quan hệ sở hiểu biết, tôn trọng, đoàn kết, thương yêu người với người nước quốc tế Đáp án mở: - Nêu vấn đề (bảo vệ môi trường, chống đói nghèo, (5điểm) 3,0 phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh chống khủng bố) 01 ví dụ tình hữu nghị, hợp tác quốc tế - - Liên hệ với trường em, thân em tham gia hoạt động thể tình hữu nghị, tinh thần hợp tác với bạn bè 2,0 người xung quanh (4điểm) Nêu nội dung làm việc có suất, chất lượng, hiệu 2,0 - - Làm việc có suất, chất lượng, hiệu tạo nhiều 1,0 sản phẩm có giá trị cao nội dung hình thức thời gian định - - Làm việc có suất, chất lượng, hiệu yêu cầu người lao động nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, góp 1,0 phần nâng cao chất lượng sống cá nhân, gia đình xã hội 2- Học sinh nêu được: - Để làm việc có suất, chất lượng, hiệu người lao 1,0 động phải tích cực nâng cao tay nghề, rèn luyện sức khỏe, lao động cách tự giác, có kỉ luật động, sáng tạo Học sinh nêu việc làm thân 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nêu khó khăn việc làm để vượt qua khó 0,5 khăn 1- (4điểm) - Hành vi anh X có vi phạm quy định pháp luật kinh 0,5 doanh - Vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả - pháp luật cấm 0,5 Học sinh nêu được: - Kinh doanh hoạt động sản xuất, dịch vụ trao đổi hàng hóa 0,75 nhằm mục đích thu lợi nhuận - Quyền tự kinh doanh quyền công dân lựa chọn 0,75 hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề quy mô kinh doanh - Người kinh doanh phải tuân theo quy định pháp luật 0,5 quản lí Nhà nước phải kê khai số vốn, kinh doanh ngành, mặt hàng ghi giấy phép, không kinh doanh lĩnh vực mà Nhà nước cấm thuốc nổ, vũ khí, ma túy, mại dâm … Liên hệ việc thực quyền tự kinh doanh địa phương 1,0 Điểm thức toàn bài: Câu + Câu + Câu + Câu + Câu = 20,0 điểm Ghi chú: Nếu thí sinh không trình bày hướng dẫn chấm, song đảm bảo đủ nội dung cho điểm tối đa ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Giáo dục công dân - THCS Câu Ý 1 (4điểm) Nội dung... 0,5 linh hoạt xử lí tình học tập, lao động, công tác … nhằm đạt kết cao Nêu ý nghĩa phẩm chất động, sáng tạo 1,50 học sinh xã hội - Năng động, sáng tạo phẩm chất cần thi t người lao động 1,0... tạo kết trình rèn luyện siêng năng, 0,5 tích cực người học tập, lao động sống - Để trở thành người động, sáng tạo, học sinh cần tìm cách học tập tốt cho cần tích cực vận dụng điều biết vào sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay