de thi chon doi tuyen hsg cap tinh mon gdcd lop 9 phong gd dt tinh gia thanh hoa lan 2 nam hoc 2016 2017

9 125 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 00:14

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP - BÀI SỐ Thời gian làm bài: 150 phút Câu (2.0 điểm) Điền vào chỗ trống () từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành số nội dung Điều 32 Luật giao thông đường năm 2008 Điều 32 Người nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường có cầu vượt, hầm dành cho người phải tuân thủ tín hiệu dẫn Người không … giải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông chạy; mang vác phải bảo đảm an toàn không gây trở ngại cho người phương tiện Câu (3.0 điểm) Thế di sản văn hóa phi vật thể di sản văn hóa vật thể? Nêu ý nghĩa quy định pháp luật nước ta bảo vệ di sản văn hóa? Công dân - học sinh cần phải làm để bảo vệ di sản văn hóa? Câu (3.0 điểm) Thế pháp luật, kỉ luật? Pháp luật kỉ luật có ý nghĩa nào? Em phải làm để thực tốt pháp luật, kỉ luật? Câu (3.0 điểm) Thế quyền sở hữu tài sản công dân? Nhà nước có trách nhiệm việc công nhận bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp công dân? Nghĩa vụ công dân - học sinh phải tôn trọng tài sản người khác thể nào? Câu (2.0 điểm) Thế tự chủ? Nêu biểu ý nghĩa tính tự chủ? Bản thân em cần phải làm để rèn luyện tính tự chủ? Câu (4.0 điểm) Bảo vệ hòa bình gì? Vì cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu ý nghĩa biểu hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh nay? Là công dân - học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sinh em cần phải làm để thể người sống hòa bình? Câu (3.0 điểm) Tình huống: Khi đào móng làm nhà, ông Thành đào bình cổ đẹp Ông mang bình cất giữ cách cẩn thận, đợi có dịp mang trưng bày triển lãm Ông Thành làm hay sai? Vì sao? Nếu người chứng kiến việc em làm gì? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP - BÀI SỐ Câu Câu Nội dung Điểm - Điền cụm từ sau vào chỗ ( .): + Qua đường 0.5 + Vượt qua 0.5 + Vật cồng kềnh 0.5 + Tham gia giao thông 0.5 (Mỗi trường hợp HS phải điền đúng, đủ từ ngữ cho điểm) Câu Học sinh nêu ý sau: * Di sản văn hóa phi vật thể sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử văn 0.5 hóa, khoa học lưu giữ trí nhớ, chữ viết, lưu truyền truyền miệng, truyền nghề, trình diễn hình thức lưu giữ, lưu truyền khác bao gồm tiếng nói, chữ viết, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí nghề thủ công truyền thống, tri thức y dược học cổ truyền, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống tri thức dân gian khác * Di sản văn hóa vật thể sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn 0.25 hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia * Ý nghĩa: - Đối với phát triển văn hóa Việt Nam: Di sản văn hóa tài 0.5 sản dân tộc nói lên truyền thống dân tộc, thể công đức hệ tổ tiên công xây dựng bảo vệ tổ quốc, thể kinh nghiệm dân tộc lĩnh vực, hệ sau tiếp thu, kế thừa truyền thống, kinh nghiệm để phát triển văn hóa mang đậm sắc dân tộc - Đối với giới: Di sản văn hóa Việt Nam đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa giới Một số di sản văn hóa Việt Nam 0.25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí công nhận di sản văn hóa giới để tôn vinh, giữ gìn tài sản quý giá nhân loại * Những quy định pháp luật bảo vệ di sản văn hóa: - Nhà nước có sách bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa; 0.25 - Nhà nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ sở hữu di sản 0.25 văn hóa Chủ sở hữu di sản văn hóa có trách nhiệm bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa - Nghiêm cấm hành vi: 0.5 + Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hóa; + Hủy hoại gây nguy hủy hoại di sản văn hóa; + Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; + Mua bán, trao đổi vận chuyển trái phép di vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nước ngoài; + Lợi dụng việc bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa để thực hành vi trái pháp luật * Trách nhiệm công dân – học sinh: - Hiểu, nhận thức đắn di sản văn hóa đồng thời có thái độ 0.25 đắn việc giữ gìn bảo tồn di sản văn hóa - Gương mẫu thực động viên người xung quanh thực 0.25 tốt quy định pháp luật bảo vệ di sản văn hóa Câu HS trình bày được: - Pháp luật quy tắc xử chung Nhà nước ban hành, 0.5 Nhà nước đảm bảo thực biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế - Kỉ luật quy định, quy ước cộng đồng (một tập thể) hành vi cần tuân theo nhằm bảo đảm phối hợp hành động 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thống nhất, chặt chẽ người - Ý nghĩa: + Giúp người có chuẩn mực chung để rèn luyện thống 0.25 hành động + Xác định trách nhiệm cá nhân, bảo vệ quyền lợi 0.25 người + Tạo điều kiện cho cá nhân xã hội phát triển theo định hướng 0.25 chung - Trách nhiệm: + Thường xuyên tự giác thực quy định pháp luật 0.25 kỉ luật + Phê phán đấu tranh trước hành vi vi phạm pháp luật kỉ 0.25 luật + HS thực tốt quy định nhà trường, tập thể lớp ; nhắc 0.75 nhở bạn bè người thực tốt; đồng tình, ủng hộ việc làm pháp luật kỉ luật; đấu tranh, phê phán hành vi vi phạm pháp luật kỉ luật Câu HS nêu được: * Quyền sở hữu tài sản công quyền công dân (chủ sở hữu) 0,75 tài sản thuộc sở hữu Bao gồm: Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu - Quyền chiếm hữu quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản - Quyền sử dụng quyền khai thác giá trị sử dụng tài sản hưởng lợi từ giá trị tài sản - Quyền định đoạt quyền định tài sản mua bán, tặng, cho, để lại, thừa kế, phá hủy, vứt bỏ * Trách nhiệm nhà nước việc công nhận bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp công dân: 0,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ghi nhận Hiến pháp văn quy phạm pháp luật quyền sở hữu công dân - Quy định biện pháp hình thức xử lí hành vi xâm phạm quyền sở hứu tùy theo mức độ, tính chất vụ việc; quy định trách nhiệm cách thức bồi thường dân hành vi gây thiệt hại, mát vay, mượn, thuê tài sản thuộc quyền sở hữu người khác - Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu ý thức tôn trọng quyền sở hữu người khác * Nghĩa vụ công dân – học sinh: 0,75 - Công dân có nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác, thể qua hành vi: + Nhặt rơi phải trả lại cho chủ sở hữu báo cho quan có trách nhiệm xử lí theo quy định pháp luật + Khi vay nợ phải trả đầy đủ, hẹn + Khi mượn, phải giữ gìn cẩn thận sử dụng xong phải trả lại cho chủ sở hữu, làm hỏng phải sữa chữa bồi thường tương ứng với giá trị tài sản + Nếu gây thiệt hại tài sản phải bồi thường theo quy định pháp luật - Trách nhiệm học sinh: + Hiểu rõ thực tốt quy định pháp luật quyền sở hữu tài sản công dân nghĩa vụ tôn trọng tài sản người khác + Biết phân biệt hành vi tôn trọng với hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản người khác + Có ý thức tôn trọng tài sản người khác, ví dụ như: tôn trọng sách, vở, đồ dùng học tập, quần áo, tiền bạc, đồ dùng cá nhân, nhật kí, thư từ bạn bè, người thân gia đình người khác 0,75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Đấu tranh, phê phán hành vi xâm hại đến tài sản công dân (tỏ thái độ không đồng tình, phản đối hành vi xâm hại tài sản người) Câu Hs nêu được: - Tự chủ làm chủ thân tức làm chủ suy nghĩ, tình 0.5 cảm, hành vi hoàn cảnh, tình có thái độ bình tỉnh, tự tin biết tự điều chỉnh hành vi thân - Biểu hiện: Biết kiềm chế cảm xúc, bình tỉnh tự tin hoàn 0.25 cảnh, tình huống; không nao núng hoang mang trước khó khăn thử thách; biết tự định cho mình, … - Ý nghĩa: 0.5 + Tự chủ đức tính quý giá; + Tính tự chủ giúp người biết sống ứng xử cách đắn, biết cư xử có đạo đức, có văn hóa; + Tính tự chủ giúp đứng vững trước khó khăn thử thách cám dỗ; + Không bị ngã nghiêng trước áp lực tiêu cực - Rèn luyện tính tự chủ: + Tập suy nghĩ trước hành động, sau việc làm cần xem xét lại thái độ, lời nói, hành động hay sai để kị thời rút kinh nghiệm, sửa chữa + Có khả làm chủ thân học tập, sinh hoat, ví dụ trung thực, tự tin học tập hoạt đông tập thể, có tinh thân vượt khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nhiệm vụ khác tập giao phó, không a dua theo bạn bè xấu làm điều không đúng… + Luôn có ý thức rèn luyện tính tự chủ,cụ thể hoạt động, tình huống, hoàn cảnh sống ngày, bình tỉnh, tự tin 0.75 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí biết tự điều chỉnh hành vi thân Câu HS nêu ý sau: - Bảo vệ hòa bình giữ gìn sống xã hội bình yên, dùng thương 0.5 lượng, đàm phán để giải mâu thuẫn, xung đột dân tộc, tôn giáo, quốc gia, không để xảy chiến tranh hay xung đột vũ trang - Chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình vì: + Hòa bình đem lại sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho 0.5 người, khát vọng toàn nhân loại; chiến tranh đem lại đau thương, tang tóc, đói nghèo, bệnh tật, trẻ em thất học, gia đình li tán, thảm họa loài người + Hiện chiến tranh, xung đột vũ trang diễn nhiều nơi 0.5 giới; ngòi nổ chiến tranh âm ỉ nhiều nơi hành tinh nguy nhiều quốc gia, dân tộc.Vì vậy, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình trách nhiệm tất quốc gia, dân tộc toàn nhân loại + Là dân tộc yêu chuộng hòa bình dã phải chịu đựng nhiều 0.5 đau thương mát chiến tranh gay go, ác liệt để bảo vệ độc lập, tự tổ quốc, nhân dân ta thấu hiểu giá trị hòa bình Chúng ta đã, tích cực tham gia vào nghiệp đấu tranh hòa bình công lí giới - Ý nghĩa biểu hiện: + Mang lại sống bình yên, hạnh phúc cho nhân loại; góp phần 0.5 làm giảm đau thương, tang tóc; tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quan hệ hợp tác quốc gia, dân tộc tất lĩnh vực + Biểu hiện: Biết lắng nghe, biết đặt vào địa vị người khác để hiểu thông cảm, thừa nhận điểm khác với mình, biết dùng thương lượng để giải mâu thuẫn 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trách nhiệm công dân - học sinh: + Xây dựng mối quan hệ thân thiện, tôn trọng, bình đẳng 0.5 người với người; thiết lập mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác + HS tham gia hoạt động bảo vệ hòa bình nhà trường, địa phương 0.5 tổ chức;Tích cực tuyên truyền, vận động người tham gia ; có thái độ yêu hòa bình, ghét chiến tranh phi nghĩa Câu Hs có cách diễn đạt khác phải bảo đảm ý bản: - Ông Thành làm sai Vì: 0.5 + Chiếc bình không thuộc quyền sở hữu ông Thành, nên ông 0.5 quyền giữ bình cho + Theo quy định pháp luật di sản lòng đất thuộc 0.75 sở hữu toàn dân nhà nước chịu trách nhiệm quản lí - Nếu chứng kiến việc em sẽ: + Vận động ông Thành đem giao nộp bình cho quyền 0.5 quan văn hóa địa phương + Giải thích để ông Thành hiểu, nghĩa vụ công dân phải giao nộp cổ vật tìm cho quan nhà nước để quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ, giữ gìn có kế hoạch nghiên cứu, giới thiệu nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa 0.75 ... thức dân gian khác * Di sản văn hóa vật thể sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn 0 .25 hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia *... ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP - BÀI SỐ Câu Câu Nội dung Điểm - Điền cụm từ sau vào chỗ ( .): + Qua đường 0.5 + Vượt qua 0.5 + Vật cồng kềnh 0.5 + Tham gia giao... mang đậm sắc dân tộc - Đối với giới: Di sản văn hóa Việt Nam đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa giới Một số di sản văn hóa Việt Nam 0 .25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi chon doi tuyen hsg cap tinh mon gdcd lop 9 phong gd dt tinh gia thanh hoa lan 2 nam hoc 2016 2017 , de thi chon doi tuyen hsg cap tinh mon gdcd lop 9 phong gd dt tinh gia thanh hoa lan 2 nam hoc 2016 2017 , de thi chon doi tuyen hsg cap tinh mon gdcd lop 9 phong gd dt tinh gia thanh hoa lan 2 nam hoc 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay