Chửa ngoài tử cung điều trị nội khoa Đề cương sản tổng hợp

2 87 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:35

Cõu 91: iu tr ni khoa GEU: ch nh, chng ch nh, theo dừi I - - i cng GEU trờng hợp trng c th tinh, nhng lm t v phỏt trin ngoi bung t cung noãn sau thụ tinh ko làm tổ phát triển buồng TC mà phát triển bên buồng TC Bình thờng trứng thờng đợc thụ tinh 1/3 vòi trứng di chuyển buồng TC làm tổ Nếu trứng không di chuyển dừng lại đờng bị đẩy vòi trứng để làm tổ vòi trứng, buồng trứng hay ổ bụng gây GEU Vị trí GEU Vòi trứng: hay gặp (> 90%) Tuỳ theo vị trí phôi làm tổ đoạn vòi trứng, chia CNTC kẽ, CNTC eo, CNTC bóng, CNTC loa Buồng trứng: gặp Trong ổ bụng: gặp ống cổ TC: gặp, nhng nguy hiểm chảy máu dội GEU dù vị trí tai biến thai nghén gây tử vong cho ng ời bệnh Vì vậy, GEU cần đợc phát sớm gửi đtrị sớm sở có k/năng PT - iu tr NK khụng c ỏp dng rng rói, ch ỏp dng s trng hp, v ang cũn c tip tc nghiờn cu II Điều trị nội khoa, bảo tồn vòi trứng: C: ch ỏp dng chn lc cho s TH: bn cha cú v cỏc k: + Khi thai ngoi TC cha v + Thai phỏt trin chm, tui thai < tun + Kớch thc thai nh, k cha < cm + Cha thy tim thai trờn siờu õm + Beta hCG < 6000mUI/ml + Dich bng < 100ml + BN ko cú CC vi Methotrexat CC: cú tim thai, suy thn Thuc: MTX 20-40 mg, tiêm bắp, hoc tiêm trực tiếp vào khối chửa dới hớng dẫn SÂ lần cách 48h Theo dừi: + Định lợng HCG sau ngày phải giảm nửa Ngừng theo dõi nồng độ hCG dới 10 mUI/ ml + hCG ko gim, LS mỏu nhiu, phi m cp cu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chửa ngoài tử cung điều trị nội khoa Đề cương sản tổng hợp, Chửa ngoài tử cung điều trị nội khoa Đề cương sản tổng hợp, Chửa ngoài tử cung điều trị nội khoa Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay