Giáo án tin học lớp 4 tuần 13

12 207 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:35

Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - KHI Ngy son: / /2016 Ngy dy 4A: 4B: / /2016 / /2016 TUN 13 TIT 25: BI 5: ễN TP Gế PHM I: MC TIấU Kin thc: - Tm quan trng ca cỏch t ỳng ngún tay trờn bn phớm - Bit quy tc, cỏch gừ cỏc phớm hng c s, hng phớm trờn, di, s K nng: Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: - M phn mm son tho v bit gừ cỏc ch khụng du - Lu c bi m mỡnh va son tho Thỏi : - Hc sinh cú thỏi nghiờm tỳc luyn gừ bn phớm, gừ ỳng phớm theo ngún tay quy nh Ngi v nhỡn ỳng t th II: CHUN B CA GV V HS - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, phũng mỏy, phn mm Mario - Hc sinh: dng c hc III: CC HOT NG DY HC n nh t chc lp: Lp 4A 4B S s Vng Kim tra bi c: - GV ?Nờu cỏch t tay trờn bn phớm - GV yờu cu hs nhn xột GVNX v cho im - GV?Nờu cỏch gừ cỏc phớm hng phớm c s, hng trờn, hng di, hng phớm s - GV yờu cu hs nhn xột -> GV NX v cho im * Gii thiu bi mi kim tra li cỏc k nng gừ phớm ca cỏc em, hụm cụ s cho cỏc em gừ phớm vi phn mm Word Tit 25 Bi 5: ễn gừ phớm Hot ng ca Giỏo Viờn Hot ng ca Hc Sinh HOT NG 1: Thc hnh Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - GV nhc li cỏch t tay v tay gừ cỏc HSQS phớm trờn bn phớm nh hỡnh 57,58 lng nghe SGK 52 - GV lm mu - Quan sỏt, ghi nh - GV yờu cu hc sinh ng mỏy - HS lm theo ch dn ca GV tớnh - Giỏo viờn hng dn thc hnh : Nhỏy ỳp vo biu tngWord - Yờu cu hs thc hnh bi T1 - Khi ng phn mm son tho - HS thc hnh Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nuoc bac, sau com vang - GV YC: HS gừ bi T2, T3 ( SGK 54) (HS gừ bn phớm bng mi ngún, cn gừ ỳng khụng cn gừ nhanh) Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vang bong trang la xanh Gan bun ma chang hoi mui bun Chien thang Dien Bien Phu 7-5-1954 Ngay quoc te thieu nhi1-6 Phep tinh tru 21-7=14 - Quan sỏt hc sinh thc hnh, kp thi - Thc hnh sa li sai nu cú theo hng Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 un nn nhng li sai m hc sinh thng gp phi - GV gii ỏp cỏc thc mc ca hc Nm hc: 2016 dn - Nờu thc mc nu cú sinh - GV hng dn HS bit cỏch lu bi trờn mỏy Yờu cu hs lu bi lm ca mỡnh vi - Quan sỏt, ghi nh - Thc hnh lu bi tờn l tờn ca hs HOT NG 4: Cng c v dn dũ * Cng c: - Túm tt ni dung bi hc: nhc li quy tc gừ mi ngún - Ghi nh quy tc gừ phớm chun b tt cho bi thc hnh * Dn dũ: - V nh hc bi tit sau kim tra - Nhn xột tit hc Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Ngy son: / Nm hc: 2016 - /2016 Ngy dy 4A: 4B: / /2016 / /2016 TIT 26: KIM TRA I: MC TIấU Kin thc: - Cng c li cỏc kin thc ó hc K nng: - Vn dng cỏc kin thc ó c hc hon thnh bi kim tra Thỏi : - Th hin tinh thn t giỏc v thỏi nghiờm tỳc lm bi kim tra II: CHUN B CA GV V HS - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, phng tin dy hc (phũng mỏy) - Hc sinh: Giy kim tra, bỳt ghi III: CC HOT NG DY HC n nh t chc lp: Lp 4A 4B S s Vng Kim tra bi c: Ni dung bi mi: Tit 26 Kim tra T.g Hot ng ca GV GV n nh lp GV phỏt 36 GV quan sỏt GV thu bi Hot ng ca HS HS trt t - lng nghe HS trt t c HS lm bi nghiờm tỳc HS np bi BI A Lý thuyt (2 im) Câu 1:(0,5điểm) Hàng phím để làm mốc cho việc đặt ngón tay: A Hàng phím số C Hàng phím B Hàng phím sở D Hàng phím dới Câu 2:(0,5điểm) Hàng phím sở gồm phím: A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C Z, X, C, V, B, N, M, ,< , >, /? B Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P D A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; Cõu 3:(0,5điểm) Phn mm giỳp cỏc em hc cỏch gừ bn phớm Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - A Mario C C A v B B Word D Khụng ỏp ỏn no ỳng Cõu 4: ng mt phn mm no ú, em s A Khụng cn nhỏy chut B Nhỏy chut trỏi vo biu tng ú C Nhỏy ỳp chut vo biu tng B Thc hnh (8 im) Khi ng phn mm , gừ theo ni dung di dõy: Nhng cõu ca dao v thy cụ ngy 20/11 Muon sang thi bac cau Kieu Muon hay chu thi yeu kinh thay Com cha, ao me, chu thay Nghi cho bo nhung uoc mong May la ke khong thay The gian thuong noi o may lam nen Vua, thay, cha, ay ba ngoi Kinh tho nhu mot, tre oi ghi long Muoi nam ren luyen sach den Cong danh gap buoc, cho quen on thay Me cha cong duc sinh Ra truong thay day hoc hanh cho hay - Lu bi vo a D vi tờn: H tờn v lp (ghi khụng du) Vớ d: nguyen van an, nguyen hng lan lop 5A THANG IM THC HNH - ỏnh ỳng c im - ỏnh nhanh c im - Lu ỳng tờn theo yờu cu c im P N V THANG IM Lí THUYT Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - Câu Đáp án B D C C KHI Ngy son: / /2016 Ngy dy 5A: 5B: 5C: / /2016 / /2016 / /2016 TUN 13 TIT 25: BI 5: ễN TP Gế PHM I: MC TIấU Kin thc: - Tm quan trng ca cỏch t ỳng ngún tay trờn bn phớm - Bit quy tc, cỏch gừ cỏc phớm hng c s, hng phớm trờn, di, s K nng: Sau hc xong bi ny cỏc em cú kh nng: - M phn mm son tho v bit gừ cỏc ch khụng du - Lu c bi m mỡnh va son tho Thỏi : - Hc sinh cú thỏi nghiờm tỳc luyn gừ bn phớm, gừ ỳng phớm theo ngún tay quy nh Ngi v nhỡn ỳng t th II: CHUN B CA GV V HS - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, phũng mỏy, phn mm Mario - Hc sinh: dng c hc III: CC HOT NG DY HC n nh t chc lp: Lp 5A 5B 5C S s Vng Kim tra bi c: - GV ?Nờu cỏch t tay trờn bn phớm - GV yờu cu hs nhn xột GVNX v cho im - GV?Nờu cỏch gừ cỏc phớm hng phớm c s, hng trờn, hng di, hng phớm s - GV yờu cu hs nhn xột -> GV NX v cho im * Gii thiu bi mi kim tra li cỏc k nng gừ phớm ca cỏc em, hụm cụ s cho cỏc em gừ phớm vi phn mm Word Tit 25 Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - Bi 5: ễn gừ phớm Hot ng ca Giỏo Viờn Hot ng ca Hc Sinh HOT NG 1: Thc hnh GV nhc li cỏch t tay v tay gừ cỏc HSQS phớm trờn bn phớm nh hỡnh 57,58 lng nghe SGK 52 - GV lm mu - Quan sỏt, ghi nh - GV yờu cu hc sinh ng mỏy - HS lm theo ch dn ca GV tớnh - Giỏo viờn hng dn thc hnh : Nhỏy ỳp vo biu tngWord - Yờu cu hs thc hnh bi T1 Tac dat tac vang On troi mua nang phai thi Noi thi bua can, noi thi cay sau Cong lenh chang quan bao lau Ngay nuoc bac, sau com vang - GV YC: HS gừ bi T2, T3 ( SGK 54) (HS gừ bn phớm bng mi ngún, cn gừ ỳng khụng cn gừ nhanh) Dam sen Trong dam gi dep bang sen La xanh bong trang lai chen nhi vang Nhi vang bong trang la xanh Gan bun ma chang hoi mui bun Chien thang Dien Bien Phu 7-5-1954 - Khi ng phn mm son tho - HS thc hnh Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - Ngay quoc te thieu nhi1-6 Phep tinh tru 21-7=14 - Quan sỏt hc sinh thc hnh, kp thi - Thc hnh sa li sai nu cú theo hng dn un nn nhng li sai m hc sinh thng gp phi - Nờu thc mc nu cú - GV gii ỏp cỏc thc mc ca hc sinh - GV hng dn HS bit cỏch lu bi trờn mỏy Yờu cu hs lu bi lm ca mỡnh vi - Quan sỏt, ghi nh - Thc hnh lu bi tờn l tờn ca hs HOT NG 4: Cng c v dn dũ * Cng c: - Túm tt ni dung bi hc: nhc li quy tc gừ mi ngún - Ghi nh quy tc gừ phớm chun b tt cho bi thc hnh * Dn dũ: - V nh hc bi tit sau kim tra - Nhn xột tit hc Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Ngy son: / Nm hc: 2016 - /2016 Ngy dy 5A: 5B: 5C: / /2016 / /2016 / /2016 TIT 26: KIM TRA I: MC TIấU Kin thc: - Cng c li cỏc kin thc ó hc K nng: - Vn dng cỏc kin thc ó c hc hon thnh bi kim tra Thỏi : - Th hin tinh thn t giỏc v thỏi nghiờm tỳc lm bi kim tra II: CHUN B CA GV V HS - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, phng tin dy hc (phũng mỏy) - Hc sinh: Giy kim tra, bỳt ghi III: CC HOT NG DY HC n nh t chc lp: - n nh trt t - Kim tra s s Kim tra bi c: Ni dung bi mi: Tit 26 Kim tra T.g Hot ng ca GV Hot ng ca HS GV n nh lp HS trt t - lng nghe GV phỏt HS trt t c 36 GV quan sỏt HS lm bi nghiờm tỳc GV thu bi HS np bi BI A Lý thuyt (2 im) Câu 1:(0,5điểm) Hàng phím để làm mốc cho việc đặt ngón tay: A Hàng phím số C Hàng phím B Hàng phím sở D Hàng phím dới Câu 2:(0,5điểm) Hàng phím sở gồm phím: A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C Z, X, C, V, B, N, M, ,< , >, /? Trng Tiu hc Liờm Phong 2017 Nm hc: 2016 - B Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P D A, S, D, F, G, H, J, K, L, ; Cõu 3:(0,5điểm) Phn mm giỳp cỏc em hc cỏch gừ bn phớm A Mario C C A v B B Word D Khụng ỏp ỏn no ỳng Cõu 4: ng mt phn mm no ú, em s D Khụng cn nhỏy chut E Nhỏy chut trỏi vo biu tng ú F Nhỏy ỳp chut vo biu tng B Thc hnh (8 im) Khi ng phn mm , gừ theo ni dung di dõy: Nhng cõu ca dao v thy cụ ngy 20/11 Muon sang thi bac cau Kieu Muon hay chu thi yeu kinh thay Com cha, ao me, chu thay Nghi cho bo nhung uoc mong May la ke khong thay The gian thuong noi o may lam nen Vua, thay, cha, ay ba ngoi Kinh tho nhu mot, tre oi ghi long Muoi nam ren luyen sach den Cong danh gap buoc, cho quen on thay Me cha cong duc sinh Ra truong thay day hoc hanh cho hay - Lu bi vo a D vi tờn: H tờn v lp (ghi khụng du) Vớ d: nguyen van an, nguyen hng lan lop 5A THANG IM THC HNH - ỏnh ỳng c im - ỏnh nhanh c im - Lu ỳng tờn theo yờu cu c im P N V THANG IM Lí THUYT Câu Đáp án B D C C Ký duyt ca BGH ... trang la xanh Gan bun ma chang hoi mui bun Chien thang Dien Bien Phu 7-5-19 54 Ngay quoc te thieu nhi1-6 Phep tinh tru 21-7= 14 - Quan sỏt hc sinh thc hnh, kp thi - Thc hnh sa li sai nu cú theo hng... - /2016 Ngy dy 4A: 4B: / /2016 / /2016 TIT 26: KIM TRA I: MC TIấU Kin thc: - Cng c li cỏc kin thc ó hc K nng: - Vn dng cỏc kin thc ó c hc hon thnh bi kim tra Thỏi : - Th hin tinh thn t giỏc... CHUN B CA GV V HS - Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, phng tin dy hc (phũng mỏy) - Hc sinh: Giy kim tra, bỳt ghi III: CC HOT NG DY HC n nh t chc lp: Lp 4A 4B S s Vng Kim tra bi c: Ni dung bi mi: Tit 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học lớp 4 tuần 13, Giáo án tin học lớp 4 tuần 13, Giáo án tin học lớp 4 tuần 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay