U buồng trứng và thai nghén Đề cương sản tổng hợp

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:34

Cõu 84 : U BT v thai nghộn :tr/c chn oỏn, x trớ I i cng U nang BT khối u có vỏ bọc ngoài, bên chứa chất dịch nhầy hay vài loại mô đó, gặp lứa tuổi Hay gp la tui 30-45t Phân loại: có loại u nang u nang thực thể II Triu chng, chn oỏn Bao gm cỏc tr/c ca thai nghộn v tr/c ca U BT: Tr/c thai nghộn:tựy g , ct cú tr/c sau: + Chm kinh nghộn + Th beta hCG (+) + Thay i da: gng mt thai nghộn,ng nõu, vt rn da + Vỳ : to lờn nhanh, qung vỳ thõm, ni li TM Haller + Bng di to lờn + Thai mỏy (+) + B phn SD: AD, CTC mm tớm, TC mm, to tng xng tui thai + Khỏm bng s nn cỏc phn thai nhi, thy CCTC + Siờu õm: thy h/a thai,tim thai, tỳi i, c ng thai Triu chng UBT: + Thng b tr/c ca cú thai che lp + Tin s ct phỏt hin UNBT C nng: + Có cảm giác nặng vùng bụng dới + Có thể có RL kinh nguyệt + Đau bụng vùng hố chậu, đau nhiều u nang bị xoắn vỡ + Có thể tự sờ thấy khối u hạ vị + Gđ muộn, có BC xh tr/ch chèn ép: đại tiểu tiện khó, kiết lỵ.???? Thc th : Nếu u to, sờ thấy u gồ lên hạ vị, lệch bên hố chậu: chỳ ý phõn bit vi TC cú thai Thăm ÂĐ kết hợp nắn bụng thấy + Khối u biệt lập với TC, TC bị đẩy lệch sang bên đối diện, TC to tng xng tui thai + Khối u có ranh giới (thờng rõ), căng, tròn đều, di động, ấn ko đau + Kích thớc thay đổi tùy loại u, u nhỏ thăm lại sau vài kỳ kinh xem khối u có biến hay ko + U nang bì: kích thớc to (< 10cm), U nang nhày kích thớc to, nhiều thùy U nang nớc: căng mỏng 3.2 CLS hCG (+) Siêu âm: giúp phát u, kích thớc, t/ch khối u, ngoi cũn ỏnh giỳp ỏnh giỏ tỡnh trng thai nhi + Bờ khối u thờng rõ, âm vang đồng or ko, có or nhiều thùy, có vách hay ko + Có dịch ổ bụng, tình trạng TC phần phụ bên ???? + U nang nớc: vách mỏng, chứa dịch + U nang nhầy: thg có vách lòng, lòng âm vang kém, vỏ dầy + U nang bì: có vùng tăng âm, đậm âm + Thận bị ứ nớc chèn ép niệu quản + Thy h/a tỳi i, thai BTC, h tim thai Tuy nhiờn UBT v TN cú nh hng qua li ln lm tr/c cng cú nhng thay i nh hng ca UBT vi TN : + Chốn ộp, kớch thớch TC gõy CCTC dn n sy thai, non + Chốn ộp thai lm bỡnh chnh kộm gõy ngụi bt thng + Khi chuyn d thnh u tin o gõy khú c gii, RL cn co nh hng ca TN lờn UBT : + TC phỏt trin y u lờn cao gõy khú khn cho chn oỏn + U cú th chốn ộp vo cựng sau gõy chốn ộp, v u + TC co búp v ln lờn,y u di ng d xon u, b thi kỡ s thai v hu sn III Thỏi x trớ thỏng u : + Cn phõn bit u nang thc th v u nang c nng, trỏnh can thip sm + Nu cú da xy thai iu tr ni + Nu l u thc th, cú th PT 13-14 tun : Trc m cho gim co Papaverin, v Progesteron trỏnh TC b kớch thớch NS hoc m m, búc hoc ct u, trỏnh ng chm vo TC PT, sau m dựng KS gim co(ớt nht 7-10ng) + Gi GPB u thỏng gia : td iu tr ni nu cú da xy thai thỏng cui : + iu tr ni nu cú da non + Ch ng m ly thai cú ngụi bt thng, u tin o + Búc hoc ct u nang PT Chuyn d :td tin trin ngụi thai, nu chm tin trin u nang chốn ộp nờn m ly thai S rau v hu sn :td sỏt phỏt hin bc xon u M cc bt kỡ thi im no nu cú bc : xon, v u, chy mỏu u, khong thỏo xon, ct b u nu thi kỡ mang thai td sỏt hu phu, t gim co, trỏnh sy thai, non ... trin u nang chốn ộp nờn m ly thai S rau v hu sn :td sỏt phỏt hin bc xon u M cc bt kỡ thi im no nu cú bc : xon, v u, chy m u u, khong thỏo xon, ct b u nu thi kỡ mang thai td sỏt hu phu, t gim... Gi GPB u thỏng gia : td iu tr ni nu cú da xy thai thỏng cui : + iu tr ni nu cú da non + Ch ng m ly thai cú ngụi bt thng, u tin o + Búc hoc ct u nang PT Chuyn d :td tin trin ngụi thai, nu chm... dầy + U nang bì: có vùng tăng âm, đậm âm + Thận bị ứ nớc chèn ép ni u quản + Thy h/a tỳi i, thai BTC, h tim thai Tuy nhiờn UBT v TN cú nh hng qua li ln lm tr/c cng cú nhng thay i nh hng ca UBT
- Xem thêm -

Xem thêm: U buồng trứng và thai nghén Đề cương sản tổng hợp, U buồng trứng và thai nghén Đề cương sản tổng hợp, U buồng trứng và thai nghén Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay