Khối u buồng trứng Đề cương sản tổng hợp

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:33

Cõu: u BT phõn loi, tr/c chn oỏn I - II I CNG UBNT l nhng u BT , cú lp v bc bờn ngoi, bờn cha dch Gp mi la tui , thng 30-45t U pt t cỏc ctruc ca BT , phụi thai ca BT Gm loi : UN c nng v UN thc th UNTT gm : UN nc , nhy , bỡ UNTT cú tn thng thc th BT , k bh t mt i dự u to hay nh Cú th bờn hoc bờn ( hay gp TH lc ni mc TC) Nu ó CD UN TT phi m ly u v xn GPB vỡ nguy c K húa cao Phỏt hin v x trớ sm trỏnh nguy c xon nang, v nang, K húa Phõn loi : - Gm loi : u nang c nng v u nang thc th U nang c nng :cú loi : nang bc noón, nang hong tuyn, nang hong th U nang thc th : cú loi : u nang nc, u nang nhy, u nang bỡ III Triu chng lõm sng : Lõm sng * C nng: - Khi u BT nh khụng cú TC gi b Ch phỏt hin i khỏm ph khoa ( nh k/ vụ sinh) phỏt hin UN ( thm khỏm /SA) - Nờu khụng dc phỏt hin , UN ln dn lờn: + Cm giỏc nng tc vựng tiu khung + au õm vựng h chu + Cú RLKN , RK , thng kinh + U to lờn , cú th chốn ộp : BQ ỏi but , ỏi rt TR tỏo bún + Cú th xon / v nang gõy au d di * Thc th : - Nhỡn: + U to cú th thy g lờn vựng h v, lch bờn h chu + U quỏ to ging nh thai thỏng + Chốn ộp TM ch di THBH bng - S : + UN vựng h v cng , di ng , k au , bit lp vi TC , ranh gii rừ nu u lnh + Mt ph thuc loi u + TC kt bt - Thm AD : + Nu U nh , cũn nm KC: TC bt , cú th b y sang bờn i din U nm cnh TC : trũn u , cng , bit lp vi TC , di ng , khụng au + Nu U quỏ to/ u phỏt trin DC rng : k thy d / k ỏnh giỏ dc d Cn lõm sng * hCG(-) loi tr cú thai * SA : giỳp ỏnh giỏ dc u ( v trớ , kt ,tớnh cht, ) phõn bit cỏc loi u ỏnh giỏ TC v phn ph bờn, giỏ chốn ộp - UN nc : v mng , cha dch thun nht - UN nhy : thng cú vỏch , lũng õm vang kộm - UN bỡ : cú vựng tng/ gim õm * XQBKCB : phỏt hin cỏc hỡnh nh ca xng , rng UN bỡ * Chp TC VT : - VT b kộo di , gión mng , ụm ly u - TC b lch v bờn * Soi OB CPB ( U to k nờn lm vỡ d chc vo U) IV Chn oỏn: CX : da vo lõm sng, cn lõm sng trờn CPB: * Nu nang nh nm tiu khung: - GEU : + TS cú thai : chm kinh , nghộn ,hCG(+), mỏu AD nõu en , dai dng + Khỏm : CTC tớm , mm , cnh TC ranh gii k rừ , n rt au + SA : õm vang k ng nht cnh TC + TH khú : soi OB cha tớm, cng phng - Cú thai TC: + Cú thai: chm kinh , nghộn , hCG(+) + SA: h. tỳi i , õm vang thai , h tim thai BTC - VPP gõy nc , m VT: + TS viờm nhim SD , khớ h hụi , nhiu + St , au õm h chu + Khỏm : n cnh TC , di ng khú , n au + C cú th = SA : h. nc theo chiu dc VT - UXTC : b UXTC di PM + RK , RH + Khỏm thy mt chc , d cựng TC + SA CX - Chửa TC thể huyết tụ thành nang BN có chậm kinh, rong huyết Cạnh TC có khối nề ấn vào đau, dính vào TC hCG (+) Chọc dò túi sau có máu đen ko đông SÂ: h/ảnh phôi thai or hoạt động tim thai BTC - Cỏc loi U c nng: + Tn ti vi CK ri mt , kt thng nh hn + Cú th gõy RLKN nh + SA: V nang mng , cng - Cỏc loi U TT vi * Nu UN to : - C chng : + Gừ c vựng thp, vựng c cú b cong lừm lờn trờn + TS liờn quan bnh gan , thn , + SA CX - Khi U khỏc OB: + U mc treo : U cao , d lờn trờn nhiu SA CX + Thn a nang : ỏi mỏu ton bói SA CX + U T ... U nm cnh TC : trũn u , cng , bit lp vi TC , di ng , khụng au + Nu U quỏ to/ u phỏt trin DC rng : k thy d / k ỏnh giỏ dc d Cn lõm sng * hCG(-) loi tr cú thai * SA : giỳp ỏnh giỏ dc u ( v... h tim thai BTC - VPP gõy nc , m VT: + TS viờm nhim SD , khớ h hụi , nhiu + St , au õm h chu + Khỏm : n cnh TC , di ng khú , n au + C cú th = SA : h. nc theo chiu dc VT - UXTC : b UXTC di PM... thể huyết tụ thành nang BN có chậm kinh, rong huyết Cạnh TC có khối nề ấn vào đau, dính vào TC hCG (+) Chọc dò túi sau có m u đen ko đông SÂ: h/ảnh phôi thai or hoạt động tim thai BTC -
- Xem thêm -

Xem thêm: Khối u buồng trứng Đề cương sản tổng hợp, Khối u buồng trứng Đề cương sản tổng hợp, Khối u buồng trứng Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay