TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ ANH LÃNH đạo CHUYỂN DỊCH cơ cấu NÔNG NGHIỆP từ năm 2005 đến 2015

91 108 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:33

Trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế xã hội của nước ta, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một giải pháp quan trọng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một mặt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước, có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế của nước ta, là con đường tất yếu để đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, nhanh chóng tiến kịp các quốc gia trong khu vực và thế giới. "ng b huyn Thanh Chng, tnh Ngh An lónh o chuyn dch c cu kinh t nụng nghip t nm 2005 n nm 2015" Trong quỏ trỡnh y mnh CNH, HH t nc, i mi ton din nn kinh t - xó hi ca nc ta, chuyn dch c cu kinh t núi chung v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip núi riờng ó c ng v Nh nc ta xỏc nh l mt gii phỏp quan trng Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip l mt mt chuyn dch c cu kinh t ca c nc, cú ý ngha to ln i vi nn kinh t ca nc ta, l ng tt yu a t nc thoỏt tỡnh trng nghốo nn, lc hu, nhanh chúng tin kp cỏc quc gia khu vc v th gii Thc tin 30 nm thc hin cụng cuc i mi ton din t nc (1986 - 2016), ng Cng sn Vit Nam ó cú nhiu ch trng, chớnh sỏch th hin rừ s i mi t kinh t, ly phỏt trin kinh t l trng tõm, cụng nghip húa nụng nghip, nụng thụn l nhim v hng u v ch rừ trng im chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng cụng nghip húa l ct lừi, l quy lut phỏt trin ca nn kinh t Nhn thc sõu sc vai trũ v tm quan trng ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, nhng nm va qua, cựng vi cỏc ng b v nhõn dõn c nc, ng b huyn Thanh Chng, tnh Ngh An ó nhiu ch trng v s ch o ỳng n v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng y mnh CNH, HH Nh ú, kinh t - xó hi a phng ó cú nhng chuyn bin tớch cc, thu c nhiu thnh tu quan trng: Kinh t phỏt trin khỏ; c s h tng c tng cng; cỏc hot ng húa, xó hi, giỏo dc, y t c xõy dng cng c v khụng ngng hon thin; quc phũng, an ninh c gi vng; tỡnh hỡnh chớnh tr n nh; i sng nhõn dõn khụng ngng c nõng lờn ú l, tin huyn Thanh Chng, tnh Ngh An tng bc phỏt trin, i thay lờn tỡnh hỡnh mi Chng CH TRNG V S CH O CA NG B HUYN THANH CHNG V CHUYN DCH C CU KINH T NễNG NGHIP (2005 - 2010) 1.1 Nhng yu t tỏc ng v ch trng ca ng b huyn Thanh Chng v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip (2005 - 2010) 1.1.1 Nhng yu t tỏc ng n s ch o ng b huyn Thanh Chng v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip (2005 - 2010) * iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi ca huyn Thanh Chng - iu kin t nhiờn Thanh Chơng huyện miền núi thuc phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, cú tọa độ từ 18o 34 42 đến 18o 53 33 độ vĩ Bắc, từ 104o 56 07 đến 105o 36 06 độ kinh ông Phía Bắc giáp huyện Anh Sơn huyn Đô Lơng (tnh Ngh An) Phía Nam giáp huyện Hơng Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) Phía Đông giáp huyện Nam Đàn (tnh Ngh An) Phía Tây Tây Nam giáp tỉnh Bôlykhămxay - nớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Din tớch t nhiờn ca huyn Thanh Chng l 112 831 km2, ng th ca tnh Ngh An Thanh Chng cú cỏc ng giao thụng quan trng chy qua nh: Quc l 46 t thnh ph Vinh qua huyn Hng Nguyờn, Nam n n xó Thanh Khai qua xó Ngc Sn, chy qua xó Vừ Lit, ct ng H Chớ Minh ti ca khu Thanh Thy (huyn Thanh Chng) v chy qua Lo; tnh l 533 ni lin cỏc huyn Nam n, Thanh Chng v ụ Lng; ng H Chớ Minh chy qua 11 xó huyn; ng 15 t xó Ngc Sn lờn xó Thanh Hng qua huyn ụ Lng l nhng ng giao thụng quan trng nhõn dõn v ngoi huyn cú iu kin thun li nhm trao i, giao lu kinh t hng húa gia cỏc vựng Thanh Chng cú h thng sụng ngũi a dng, phõn b u khp cỏc xó huyn nh: sụng Lam (sụng C) bt ngun t Thng Lo chy theo hng Tõy Bc ụng Nam qua cỏc huyn K Sn, Con Cuụng, Tng Dng, Anh Sn, ụ Lng, chy dc huyn Thanh Chng xung Nam n, chia huyn Thanh Chng thnh hai vựng t ngn v hu ngn Sụng Lam c xem nh mt tuyn ng giao thụng quan trng cho nhõn dõn Thanh Chng giao lu, trao i hng húa, kinh t thụng thng gia cỏc vựng v ngoi huyn Bờn cnh ú, sụng Lam cũn chia thnh nhiu nhỏnh nh nh: sụng Ging, sụng Trai, sụng R, sụng a Cng, sụng Ny, sụng Triu, hng nm ó bi p lng phự sa ht sc to ln gia cỏc vựng, to iu kin cho nhõn dõn huyn thun li sn xut ging, cõy trng v hoa mu cỏc bói ven sụng Thanh Chng cú khớ hu nhit i giú mựa, thun li cho vic canh tỏc cõy trng, vt nuụi sinh trng quanh nm Tuy nhiờn, nhng hin tng thi tit bt li nh: ma, bóo, l lt, núng, lnh nh hng t phớa Tõy Nam ó khin Thanh Chng b nh hng nhiu bi thiờn tai v s bin i ca khớ hu: T thỏng 11 ca nm trc n thỏng ca nm sau, c im khớ hu lnh v giỏ but, nhit xung thp ó nh hng khụng nh n kinh t nụng nghip ca huyn T thỏng n thỏng khớ hu nng núng kộo theo hin tng khụ, núng hiu ng giú phn Tõy Nam t Lo thi sang lm cho nn nhit tng cao so vi cỏc khu vc khỏc tnh, nh im núng hn t thỏng 5, thỏng cú lỳc lờn ti 40 n 41 C, ú, ó tỏc ng v nh hng khụng nh n i sng kinh t ca nhõn dõn trờn a bn huyn Nhit trung bỡnh hng nm Thanh Chng vựng trung du l 25 - 27 C; vựng nỳi l 15 - 17 C Mựa nng kộo di t thỏng n thỏng 9, trung bỡnh khong 1400 - 1800 gi nng nm Mựa ma kốm theo bóo, l ch yu t thỏng 10 n thỏng 12, vi lng ma trung bỡnh t 2.500 - 3000 mm [6, tr.8] ịa hình v t ca huyn Thanh Chng rt đa dạng: nỳi i, trung du l dng a hỡnh chim phn ln t ca huyn, có nhiu núi cao nối liền dãy Trờng Sơn, có số đồng hẹp thun li cho sn xut, canh tỏc trng lỳa v trng mu Cú nhiu loi t nh t pheralit vng i nỳi thp thớch hp cho trng chố v trng sn nguyờn liu; t phự sa dc cỏc bói bi sụng Lam phự hp cho trng rau, trng mu v trng cõy n qu; t pheralit mựn vng trờn nỳi phự hp cho trng cỏc loi cõy cụng nghip sn xut cõy g, giy nguyờn liu[6, tr.10] Thanh Chng cú ngun ti nguyờn khoỏng sn v ti nguyờn rng a dng, phong phỳ nh: ỏ vụi, cỏt, si, t sột, ỏ granit, g lim, g tỏu, g de, g di, g vng tõm v mõy, tre, na, lung, vi tr lng ln, c phõn b tng i u gia cỏc vựng, l iu kin thun li khai thỏc v phỏt trin kinh t ca huyn mt cỏch hp lý, l nhng yu t Thanh Chng tin hnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip theo hng hng húa hp lý - iu kin kinh t - xó hi: Thanh Chng l mt huyn cú dõn s ụng ca tnh Ngh An, vi s dõn 252.459 ngi, cú dõn tc gm: Kinh, Thỏi, Kh Mỳ v an Lai, cú tụn giỏo chớnh l Pht giỏo v Thiờn Chỳa giỏo C s vt cht v kt cu h tng ca huyn Thanh Chng cú tuyn ng H Chớ Minh i qua 11 xó vi tng chiu di l 53km, ton huyn cú 157,5 km ng nha, hn 600 km ng bờ tụng nụng thụn, thun li cho giao lu, trao i kinh t gia thnh ph Vinh v cỏc vựng lõn cn, h thng thy li tng i n nh, c xõy dng kiờn c, ton huyn cú 10 trm bm nc, h cha nc ln, h thng kờnh, mng phc v ti, tiờu ni ng c kiờn c húa v i vo hot ng cú hiu qu H thng li in c ph rng khp 40 n v hnh chớnh ton huyn i a s nhõn dõn ó c s dng in sinh hot v sn xut kinh doanh Mng li truyn thụng, thụng tin liờn lc c xõy dng v cng c khỏ ng b H thng y t c trung xõy dng khỏ c bn v ng b, n nay, ton huyn cú trung tõm y t, phũng khỏm a khoa, 40/40 n v u cú c s khỏm cha bnh, chm súc sc khe ban u cho nhõn dõn, c s vt cht, ging bnh, i ng y, bỏc s co bn ỏp ng c nhu cu V giỏo dc v o to, ton huyn cú 48 trng tiu hc vi 883 lp, cú 40 trng trung hc c s vi 624 lp, cú 40 trng vi 775 lp mu giỏo, mm non Ton huyn ó ph cp ht bc tiu hc v trung hc c s Thanh Chng cú c cu dõn s tr, lc lng lao ng di do, m bo ngun nhõn lc phc v phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn tng lai [33, tr.2] Nh vy, từ đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp huyện Thanh Chơng có thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: H thng giao thụng, cụng trỡnh v c s kt cu h tng ó c quan tõm u t v phỏt trin; t ài nguyên thiên nhiên (đất, rừng, khoáng sản) a dng, phong phỳ, thuận lợi cho việc trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng phát triển chuồng trại, khu chế biến sản phẩm từ nông nghiệp, nhằm giải việc làm, phát triển kinh tế - xó hi ca huyn Khó khăn: L huyn cỏch xa cỏc trung tõm kinh t, chớnh tr, húa, khoa hc cụng ngh ca tnh; cú im xut phỏt kinh t thp; trỡnh sn xut cũn lc hu; ngnh cụng nghip, dch v v thng mi cha phỏt trin nhanh, bn vng, kh nng tiờu th sn phm khụng ln; din tớch t t nhiờn ln, nhng din tớch t canh tỏc ớt, cn ci, kh nng tng v khú khn; l huyn phi chu nh hng nng n v thi tit, khớ hu khc nghit ca thiờn nhiờn; lc lng lao ng cú trỡnh sn xut cũn thp, ng dng khoa hc cụng ngh v k thut tiờn tin cũn hn ch Do vy, ó tỏc ng v nh hng khụng nh n quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip ca huyn * Thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip huyện Thanh Chơng trc nm 2005 - Mt s khỏi nim: Nụng nghip: Nụng nghip l ngnh sn xut vt cht c bn ca xó hi, s dng t trng trt v chn nuụi, khai thỏc cõy trng v vt nuụi lm t liu v nguyờn liu lao ng ch yu to lng thc, thc phm v mt s nguyờn liu cho cụng nghip Nụng nghip l mt ngnh sn xut ln, bao gm nhiu chuyờn ngnh nh: trng trt, chn nuụi, s ch nụng sn Ngoi ra, nụng nghip theo ngha rng, cũn bao gm c lõm nghip v thy sn Cho nờn nụng nghip l mt ngnh kinh t quan trng nn kinh t ca nhiu nc, c bit l cỏc th k trc õy, cụng nghip cha phỏt trin thỡ nụng nghip gi v th v vai trũ quan trng hng u ca nn kinh t mt s nc trờn th gii C cu kinh t: C cu kinh t l tng th cỏc ngnh, cỏc lnh vc, cỏc b phn kinh t cú quan h hu c tng i n nh, hp thnh Trong c cu kinh t, cú cỏc loi c cu kinh t khỏc nh: c cu nn kinh t quc dõn, c cu theo ngnh kinh t - k thut, c cu theo vựng, c cu theo n v hnh chớnh - lónh th, c cu theo thnh phn kinh t [89, tr.610] Chuyn dch c cu kinh t: Chuyn dch c cu kinh t l quỏ trỡnh bin i cu trỳc v cỏc mi quan h tng tỏc h thng theo nhng nh hng v mc tiờu nht nh, ngha l a h thng ú t mt trng thỏi nht nh ti trng thỏi phỏt trin ti u t hiu qu mong mun, thụng qua s iu khin cú ý thc ca ngi, trờn c s dng ỳng n cỏc quy lut khỏch quan Chuyn dch c cu kinh t l quỏ trỡnh ci bin kinh t, xó hi t tỡnh trng lc hu, mang tớnh cht t cp, t tỳc, tng bc chuyờn mụn húa hp lý trang b k thut, cụng ngh hin i, trờn c s ú to nng sut lao ng cao, hiu qu kinh t cao v nhp tng trng mnh cho nn kinh t Chuyn dch c cu kinh t bao gm vic ci bin c cu kinh t theo ngnh, theo vựng lónh th v c cu cỏc thnh phn kinh t [89, tr.535] C cu kinh t nụng nghip: C cu kinh t nụng nghip l tng th cỏc yu t hp thnh nn nụng nghip theo nhng quan h nht nh, cựng vi s tỏc ng qua li ln gn lin vi nhng iu kin lch s c th, nhm thc hin cú hiu qu nhng mc tiờu ó nh Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip: Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip l mt h thng phc gm nhiu b phn cú mi quan h hu c vi nhau, s thay i ca b phn ny hay s bin i ca b phn h thng u lm thay i v kộo theo nú l nhng bin i ca h thng Nh vy, cú th hiu chuyn dch c cu kinh t nụng nghip l quỏ trỡnh lm bin i cu trỳc v cỏc mi quan h tng tỏc h thng theo nhng nh hng v mc tiờu nht nh, ngha l a h thng ú t trng thỏi ny ti trng thỏi khỏc ti u hn thụng qua s qun lý, iu khin ca ngi theo ỳng quy lut khỏch quan Chuyn dch c cu kinh t nụng nghip luụn gn lin vi quỏ trỡnh tỏi phõn cụng lao ng xó hi, nhm to h thng khinh t nụng nghip hp lý, cho phộp ti u cỏc ngun lc nh: vn, ti nguyờn, k thut, lao ng bo m s phỏt trin cõn i, n nh, bn vng, ỏp ng nhu cu tiờu dựng ca xó hi Vai trũ ca chuyn dch c cu kinh t nụng nghip l yờu cu khỏch quan bt ngun t nhu cu khai thỏc cú hiu qu mi tim nng t nhiờn, kinh t, k thut v lao ng hin cú nụng nghip chuyn sang kinh t hng húa, m rng th trng v phỏt trin kinh t nụng thụn khai thỏc cú hiu qu mi tim nng nụng nghip, phỏt trin sn xut hng húa, m rng th trng v phỏt trin kinh t nụng thụn, mt nhng bin phỏp quan trng hng u l phi y mnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip, gn phỏt trin nụng nghip vi kinh t nụng thụn, õy l nhim v quan trng, cú tớnh chin lc phỏt trin kinh t nc ta Thc trng chuyn dch c cu kinh t nụng nghip huyện Thanh Chơng trc nm 2005 Thc hin Ngh quyt i hi ng b huyn ln th XXVII (1999 - 2004), chuyn dch c cu kinh t nụng nghip Thanh Chng ó t c nhng thnh tu c bn nh: C cu kinh t nụng nghip chuyn dch ỳng hng, nụng, lõm, ng nghip cú s chuyn bin tớch cc, phỏt trin tng i ton din Tc tng trng bỡnh quõn t 18,2%/nm Tng sn lng lng thc nm sau cao hn nm trc t 66,955 tn nm 1999 lờn 90,018 tn nm 2004 [33, tr.2] m bo c bn lng thc cho nhõn dõn huyn, gúp phn n nh i sng nhõn dõn ó hỡnh thnh mt s vựng sn xut cõy cụng nghip trung vi cụng nghip ch bin, to lng hng húa xut khu nh: trng thờm 2.301 chố Thanh Thy, Hnh Lõm, Thanh M v Thanh c, nõng din tớch chố hin cú trờn a bn huyn lờn 5.900 ha, ú cú 4.306 chố kinh doanh [33, tr.2] C cu cõy trng c chuyn i tớch cc theo hng sn xut hng húa, hỡnh thnh cỏc vựng nguyờn liu trung, vựng chuyờn canh c bit cõy sn c a vo sn xut hng húa, a nhanh ging cao sn vo sn xut nờn nng sut sn lng tng cao, t bỡnh quõn 45 tn/ha [33, tr.2] Cựng vi mụ hỡnh chuyn i c cu cõy trng thỡ phong tro ci to tp, phỏt trin kinh t vn, kinh t trang tri, chn nuụi ó cú s chuyn bin tớch cc c s lng v cht lng: nm 1999 tng n trõu, bũ cú 29.804 con, n nm 2004 tng lờn 40.820 con; n ln bỡnh quõn hng nm tng 3,85%; n dờ tng nhanh v cú nhiu chuyn bin tớch cc; ó xõy dng ỏn phỏt trin nuụi trng thy sn thi k 1999 2004, phong tro nuụi cỏ phỏt trin mnh v rng khp trờn cỏc a bn ca huyn, c bit l phong tro nuụi cỏ v ụng trờn rung lỳa: nm 1999 cú 298 ha, nm 2004 lờn 1905 [33, tr.2, 3] Cụng tỏc qun lý, bo v v trng rng c coi trng, huyn ó hỡnh thnh h thng qun lý rng n cỏc xó, ý thc phỏt trin rng c nõng lờn, s v cht phỏ rng, hin tng chỏy rng gim, cụng tỏc khoanh nuụi lm giu rng, trng rng mi c cỏc cp, cỏc ngnh cỏc a phng quan tõm v chỳ trng Hng nm trng mi 10.000 - 15.000 rng Khoanh nuụi bo v 209.000 ha, t nhng nm 2004 v trc mi nm khai thỏc 15.000 - 20.000 m3 g rng t nhiờn Nm 2005 ch khai thỏc mi nm 10.000 - 12.000 m3 (k c rng trng) Do vy thm thc vt c phỏt trin tt, tng t l che ph rng t 20% nm 1999 lờn 30,27% nm 2004 mụi trng sinh thỏi c phc hi [33, tr.2] Nhng thnh tu ni bt núi trờn, khụng nhng cú ý ngha to ln v kinh t m cũn gúp phn quan trng lm thay i nhn thc, thúi quen, 10 quỏn c, lc hu ca nhõn dõn trờn a bn huyn, bi thc tin ó chng minh; nhiu mụ hỡnh chuyn i c cu kinh t nụng nghip hp lý, ó gúp phn tớch cc vo vic xúa úi, gim nghốo, ci thin i sng cho nhõn dõn ht sc tớch cc Tuy nhiờn, bờn cnh nhng kt qu t c quỏ trỡnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip huyn Thanh Chng trc nm 2005, cũn nhng tn ti, hn ch ú l: Mt l, ngnh nụng nghip chuyn dch chm, tỡnh trng sn xut nh l, phõn tỏn tn ti c bn v ch yu C cu kinh t nụng thụn ch yu l nụng nghip, dch v v cụng nghip ch bin t l cũn thp, nhiu xó huyn tỡnh trng sn xut thun nụng, cha to tin tt tin ti CNH, HH nụng nghip, nụng thụn trờn a bn huyn Hai l, nhiu tim nng to ln ca huyn cha c khai thỏc ỳng mc: lao ng, vn, vt t ca nhõn dõn, c bit l vic s dng t kộm hiu qu, ch mi trung khai thỏc t trng lỳa; th mnh t vựng trung du, nỳi cha c quan tõm ỳng mc, din tớch t sn xut nụng nghip cũn xộ nh, cha trung, hỡnh thc sn xut cũn manh mỳn, quy mụ sn xut h gia ỡnh cũn mang nng tớnh t cung, t cp, thiu bn vng Khi lng hng húa, nụng sn phõn tỏn, cha n nh Sn xut nụng nghip tng trng ch yu theo sn lng, cha coi trng vic nõng cao nng sut, cht lng v hiu qu, cha gn vi cụng nghip ch bin v th trng tiờu th Sn phm nụng nghip tiờu th khú khn cht lng, mu mó kộm, giỏ thnh li cao Bỡnh quõn din tớch canh tỏc thp, phõn chia manh mỳn - 10 tha/h, phõn tỏn ri rỏc, khụng trung, thm cú tha ch cú din tớch 20 - 25 m2 Nu khụng c x lý thỡ khụng th tin hnh chuyn dch c cu kinh t nụng nghip cú hiu qu [33, tr.9] Ba l, cha phỏt huy c vai trũ lónh o, ch o kp thi ca cỏc cp chuyn dch c cu kinh t nụng nghip: Trong lónh o, ch o cú lỳc 11 cha kp thi, i ng cỏn b cỏc cp cũn yu, nht l cỏn b c s cũn thiu kinh nghim, cú lỳc khụng sõu sỏt, thiu cng quyt t chc ch o thc hin Bờn cnh ú, kinh t th, quc doanh cũn lỳng tỳng v ni dung v phng thc hot ng, hiu qu thp Mt s hp tỏc xó nụng nghip ch tn ti mang tớnh hỡnh thc, cha bo m c cỏc khõu dch v Quan h sn xut chm i mi, nờn cha khai thỏc ht th mnh ca cỏc thnh phn kinh t Trong thc hin c ch th trng cú s qun lý ca Nh nc, rung t c giao n nh v lõu di cho h nụng dõn, vai trũ ca hp tỏc xó kiu c khụng cũn phỏt huy tỏc dng, vic thnh lp v chuyn i theo lut cũn chm v hiu qu cha rừ, nhiu xó cũn t ngi nụng dõn lo i phú vi tt c nhng ri ro ca thi tit, ca c ch th trng, t lo c u vo v u sn xut, kinh doanh, iu ú ó dn ti s kỡm hóm sn xut, nht l sn xut nụng sn hng húa c ngnh trng trt v chn nuụi Cỏc thnh phn kinh t quc doanh cha lm trũn chc nng trung tõm húa, khoa hc k thut, gii quyt u vo, u cho cỏc h nụng dõn Kinh t h cha c phỏt trin mnh, nng sut lao ng cha cao, nụng nghip tỡnh trng sn xut nh, rung t manh mỳn Bn l, ng dng khoa hc cụng ngh vo sn xut nụng nghip cũn hn ch: Trang thit b v cụng ngh sn xut cũn th cụng, lc hu, yu kộm T l c gii húa vo cỏc khõu sn xut nụng nghip cũn rt thp, nhiu khõu sn xut cha c c khớ húa nh gieo cy, thu hoch, mt s khõu nng nhc nh lm t, chuyn, gt p, thu gom ch yu dựng sc ngi v sc kộo trõu bũ, t l c gii húa cũn hn ch, lao ng th cụng bng sc kộo ca trõu bũ l phng thc chớnh Do vy, cht lng, nng sut, hiu qu kinh t nụng nghip ca huyn cũn thp Nm l, kt cu h tng nụng nghip, nụng thụn cũn nhiu yu kộm, cha ng b: h thng thy nụng (kờnh, mng) khai thỏc cũn thp so vi nng lc thit k, cha ỏp ng c yờu cu thõm canh theo cụng ngh sn xut mi, 12 106 UBND huyn Thanh Chng (2011), Quyt nh, V vic ban hnh ỏn phỏt trin cõy cụng nghip gn vi ch bin v tiờu th sn phm giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 107 UBND huyn Thanh Chng (2014), Quyt nh, V vic ban hnh ỏn i mi v phỏt trin kinh t hp tỏc nụng nghip giai on 2014 - 2020, Thanh Chng 108 UBND Thanh Chng (2006), ỏn phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip v xõy dng lng ngh giai on 2006 - 2010, Thanh Chng 109 UBND huyn Thanh Chng (2006), ỏn m rng sn xut sn nguyờn liu giai on 2006 - 2010, Thanh Chng 110 UBND huyn Thanh Chng (2006), ỏn phỏt trin cõy nguyờn liu g giy giai on 2006 - 2015, Thanh Chng 111 UBND huyn Thanh Chng (2006), ỏn phỏt trin chn nuụi trõu bũ hng húa giai on 2006 - 2015, Thanh Chng 112 UBND huyn Thanh Chng (2008), ỏn phỏt trin sn xut nụng nghip vựng thp trng h huyn,Thanh Chng 113 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip v xõy dng lng ngh, lng cú ngh giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 114 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn phỏt trin cõy nguyờn liu phc v cụng nghip ch bin nguyờn liu giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 115 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn phỏt trin cõy cụng nghip gn vi ch bin v tiờu th sn phm giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 116 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn Phỏt trin cõy nguyn liu g giy giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 79 117 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn Phỏt trin chn nuụi trõu, bũ hng húa giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 118 UBND huyn Thanh Chng (2011), ỏn Phỏt trin kinh t trang tri giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 119 UBND huyn Thanh Chng (2014), ỏn i mi v phỏt trin kinh t hp tỏc nụng nghip giai on 2014 - 2020, Thanh Chng 120 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn phỏt trin cõy chố cụng nghip giai on 2006 - 2010, Thanh Chng 121 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn phỏt trin chn nuụi trõu bũ hng húa giai on 2006 - 2015, Thanh Chng 122 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn phỏt trin cõy nguyờn liu g giy giai on 2006 - 2015, Thanh Chng 123 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn phỏt trin cụng nghip, tiu th cụng nghip v xõy dng lng ngh giai on 2006 - 2010, Thanh Chng 124 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn m rng sn xut sn nguyờn liu giai on 2006 - 2010, Thanh Chng 125 UBND huyn Thanh Chng (2011), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn phỏt trin cõy nguyờn liu phc v cụng nghip ch bin nguyờn liu giai on 2011 - 2015, Thanh Chng 126 UBND huyn Thanh Chng (2014), Bỏo cỏo tng kt thc hin ỏn i mi v phỏt trin kinh t hp tỏc nụng nghip giai on 2014 - 2020, Thanh Chng 80 127 UBND huyn Thanh Chng (2015), Bỏo cỏo kt qu thc hin cỏc ch tiờu ngnh nụng nghip giai on 2011 - 2015, phng hng, mc tiờu, nhim v gii phỏp giai on 2016 - 2020, Thanh Chng 128 Vn Phũng Chớnh ph (2010), Thụng bỏo s 179 /TB VPCP ngy 29/7/2011 ý kin kt lun ca Th tng Nguyn Tn Dng ti Hi ngh trc tuyn s kt thc hin Ngh quyt Hi ngh ln th by Ban Chp hnh Trung ng (Khúa X) v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn 129 Đào Thị Vân (2014), Đảng tỉnh Hng Yên lónh đạo chuyn dịch cấu kinh tế nụng nghip theo hớng CNH, HH (2005 - 2010), Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, i hc quc gia, Hà Nội 130 Hồng Vinh (2009), Vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn - Kinh nghiệm Việt Nam kinh nghiệm Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 131 H Nht V (2015), Ngh An nhng bi hc t 30 nm i mi nụng nghip, nụng thụn, Tp Nụng thụn mi, (386) 132 ng Th Xng (ch biờn) (1997), Nụng nghip, nụng thụn giai on cụng nghip húa, hin i húa, Nxb Chính trị quốc gia, H Ni 81 PH LC Ph lc 01: BN HNH CHNH TNH NGH AN Ph lc 02: BN HNH CHNH HUYN THANH CHNG 82 Ph lc 03: C CU H NễNG THễN THEO NGNH NGH VT: % Nm 2005 2010 2015 So sỏnh % Tng s (%) 100,00 100,00 100,00 2005 2010 2010 2015 Nụng, lõm nghip v thu sn 41, 25 39, 05 36, 22 80, 30 75, 26 Cụng nghip, xõy dng 28,61 26, 12 25, 69 54, 73 51,81 Dch v 30,14 34, 83 38,09 64,97 72,84 (Nguồn: Tng hp Niờn giỏm Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 04: KT QU CHUYN I C CU CY TRNG, VT NUễI TRấN VNG TRNG Din tớch Din tớch S xó S h Nm quy hoch chuyn i tham gia i din (ha) (ha) (xó) (h) 2005 253,0 270,0 09 534 2010 758,0 721,0 09 628 2015 478,0 156,7 09 853 Tng cng 1.489,0 1.147,7 27 2.015 (Ngun: Phũng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn huyn Thanh Chng, thỏng 02/2016) Ph lc 05: DIN TCH, SN LNG MT S LOI CY TRNG CHNH 83 T 2005 N 2015 TT Loi cõy trng 01 02 03 04 05 06 Lỳa Ngụ Chố Sn Lc tng Din tớch (ha) 2005 2015 26.315 13.961 12.487 10.503 3.118,96 6.834,4 2.282 13.127 1.632 1.745 1.356 1.112 Sn lng (tn) 2005 2015 63.589 31.957 46.769 23.757 95 112 440 1.396 25,13 26,06 15,81 19,39 (Ngun: Phũng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn huyn Thanh Chng, thỏng 02/2016) 84 Ph lc 06: TNG HP GI TR SN XUT (GDP) Ngnh kinh t 2005 2010 Tng ton huyn Giỏ tr 7.935,5 % 100,00 Giỏ tr 14.185,80 Nụng, lõm thy sn - Nụng nghip - Lõm nghip - Thy sn C.nghip, xõy dng Dch v 3.513,1 2.809,3 485,3 218,5 1.477,7 2.944,7 44,27 4.636,80 3.646,10 649,10 341,20 3.699,00 5.850,00 18,62 37,11 2015 % 100,0 32,68 26,08 41,24 Giỏ tr 27.589,0 7.034,0 5.379,8 1.053,7 600,5 8.277,0 12.778,0 % 100,0 35,50 30,00 34,50 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 07: QUY HOCH S DNG QU T V C CU N NM 2015 VT:ha 2005 Danh mc 2010 2015 Din tớch % Din tớch % Din tớch Din tớch t nhiờn 113.037 100% 113.037 100% 113.037 t nụng nghip t lõm nghip t chuyờn dựng t t cha s dng 91.334 66.371 59.60 1819 7547 11,45 41,13 3,69 1,61 42,12 207.221 1.123.419 66.678 15.423 235.988 12,57 60,14 4,04 8,94 14,31 216.818 1.1190.991 68.586 15.984 156.344 % 100 % 12,15 60,25 4,16 8,98 14,46 (Ngun: Phũng Ti nguyờn v Mụi trng huyn Thanh Chng, thỏng 02/2016) 85 Ph lc 08: DN S TRUNG BèNH PHN THEO GII TNH VT: 1.000 ngi Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tng s Phõn theo gii tớnh 235.316 242.657 243.730 245.614 248.952 239.500 239.700 240.300 240.525 246.675 246.992 Nam N 115.370 119.016 119.525 120.606 122.220 127.150 127.250 130.792 132.568 147.350 145.686 119.946 123.641 124.205 125.008 126.732 112.350 112.450 109.508 107.957 099.325 101.306 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 09: TNG HP GI TR SN XUT THEO GI HIN HNH VT: % Ngnh kinh t Tng ton huyn Nụng, lõm thy sn - Nụng nghip - Lõm nghip - Thy sn Cụng nghip, xõy dng Dch v 2005 2010 Giỏ tr 354 % 100,00 Giỏ tr 360 63,0 57,0 54,0 25,0 65,0 90,0 19,97 32,95 14,29 12,27 17,60 2,92 65,0 42,0 58,0 35,0 68,0 92,0 2015 % 100,0 19,98 32,56 14,32 12,29 17,80 3,05 Giỏ tr 371,8 % 100,0 66,0 41,0 60,0 35,1 75,0 94,7 20,47 31,00 15,02 12,30 17,81 3,40 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) 86 Ph lc 10: GI TR SN XUT NễNG, LM NGHIP, THY SN VT: Triu ng Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tng s 906.781 066.423 764.744 163.008 478.894 325.440 786.988 862.886 928.041 907.323 954.000 Nụng nghip 227.781 329.835 953.734 169.722 256 553 133.798 469.736 7.27.450 47.61 885.675 876.111 Lõm nghip 80.695 99.703 41.930 67.038 54.062 21.895 52.741 10.689 48.85 69.444 54.990 Thy sn 98.305 36.894 69.080 14.322 52.393 96.747 64.511 24.747 79.575 95.204 89/056 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 11: GI TR SN XUT CA NGNH TRNG TRT, CHN NUễI, DCH V VT: Triu ng Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tng s 528.800 133.798 569.736 727.450 279.661 885.675 800.456 825.403 920.324 942.213 707.961 Ngnh Trng trt Chn nuụi Dch v 209.663 468.010 334.639 403.682 269.373 546.416 570.425 552.898 820.213 606.163 493.373 255.104 596.125 163.084 238.033 288.738 223.869 285.434 331.304 152.858 386.546 288.738 4.033 9.663 7.013 5.735 7.550 5.390 4.597 1.201 7.253 9.504 7.550 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 12: NNG SUT V SN LNG LA T 2005 N 2015 87 Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nng sut (T/ha) 43,6 43,7 44,5 44,8 45,2 45,4 46,7 47,5 48,1 50,7 50,5 Sn lng (Tn/nm) 781.162 836.536 839.993 880.543 822.041 911.267 934.512 955.677 978.082 982.108 981.709 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 13: TNG SN LNG CY SN, CY CHẩ CễNG NGHIP T 2005 N 2015 VT: Tn Nm Tng sn lng 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12.550 13.958 14.602 15.365 15.679 16.269 17.422 19.387 21.926 23.227 29.562 Loi cõy Sn 7.502 8.893 8.535 8.271 8.282 8.284 9.799 10.266 11.322 12.213 17.505 Chố 5.048 5.065 6.067 7.094 7.397 7.985 7.623 9.121 10.604 11.014 12.057 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 14: SN LNG GIA SC, GIA CM T 2005 N 2015 VT:1000 88 S lng Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Trõu Bũ Ln Gia cm 21.675 23.134 23.245 23.323 27.760 27.790 20.100 20.456 27.504 38.000 39.100 26.912 27.012 27.376 28.413 33.240 32.645 32.780 34.721 35.423 36.000 36.780 1.093.947 1.145.212 1.178.345 1.200.201 1.212.700 1.245.560 1.267.918 1.298.900 1.300.476 1.350.000 1.967.918 9.039.380 9.156.230 9.435.000 9.870.000 1.100.000 1.230.000 1.330.000 1.421.000 1.440.000 1.500.000 1.930.000 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 15: GI TR SN XUT LM NGHIP PHN THEO NGNH KINH T VT: Triu ng Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tng s 19.679 23.381 24.219 28.068 28.324 48.638 49.013 65.412 68.366 70.553 49.713 Giỏ tr sn xut Trng v nuụi Khai thỏc g v Lõm nghip rng 3.348 3.162 1.684 1.399 1.324 1.486 2.005 2.748 2.124 4.969 2.605 lõm sn 14.381 18.184 20.571 22.712 25.490 43.806 45.402 60.666 63.966 63.267 45.412 khỏc 1.950 2.035 1.964 1.964 1.510 1.346 1.606 1.998 2.267 2.297 1.706 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 16: C CU VN U T T 2005 N 2015 VT: T ng 89 Khu vc u t Nm 2005 2010 2015 Tng u t Nụng, Lõm nghip v Cụng nghip Dch v 1.150,7 1.343,5 1.814,3 Thy sn 580,61 575,42 612,57 v xõy dng 486,02 521,08 715,35 084,07 247,00 486,38 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 17: GI TR KHAI THC, NUễI TRNG THY SN V DCH V VT: Triu ng Nm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tng s 094.786 197.700 134.580 268.007 317.353 343.496 429.158 565.185 671.296 697.688 789.688 Giỏ tr sn xut Nuụi trng thy sn 069.780 176.968 114.001 243.675 286.070 294.281 374.669 496.221 591.881 606.241 686.281 Khai thỏc thy sn 23.745 18.997 18.942 23.260 29.323 41.316 47.845 65.028 73.351 85.858 95.808 Dch v 01.261 01.735 01.637 01 972 01.951 07.899 06.644 03.946 06.064 05.589 07.599 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 18: DIN TCH V SN LNG THY SN T 2005 N 2015 Nm Din tớch nuụi Sn lng Tng s 90 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3.949 5.463 5.917 7.065 7.604 8.388 9.021 9.456 9.693 9.421 9.683 8.527 10.407 12.230 13.587 14.015 17.845 18.771 21.658 24.118 24.820 24.168 Nuụi trng Cỏ Tụm 3.198 2.589 2.475 2.770 2.703 3.414 3.577 4.636 4.568 4.833 4.468 5.329 7.818 9.755 10.817 11.312 14.704 15.194 17.022 19.550 19.987 17.550 7.664 8.692 10.198 11.189 11.219 15.148 15.459 18.400 19.217 19.735 19.207 488 912 1.206 972 1.468 1.26 1.450 1.193 1.259 1.242 1.359 Thy sn khỏc 375 803 835 1.323 1.328 1.437 1.862 1.165 3.642 3.843 3.842 Khai thỏc (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 19: DIN TCH, NNG SUT, SN LNG SN, T 2005 N 2015 Din gii Din tớch sn (ha) Nng sut bỡnh quõn (t/ha) Sn lng c ti (tn) 2005 002.282 000.440 100.408 Nm 2010 003.044 000.380 115.762 2015 002.127 000.396 095.608 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 20: DIN TCH, NNG SUT, SN LNG CHẩ BP TI T 2005 N 2015 Din gii Din tớch trng mi hng nm Din tớch chố (ha) Din tớch chố kinh doanh (ha) Nng sut bỡnh quõn (t/ha) Sn lng chố bỳp ti (tn) 2005 2.845,6 3.118,96 2.668,96 95 25.355 Nm 2010 6.542,0 4.654,3 3.718,57 110 40.904 2015 4.639,0 2.834,4 4.718,68 112 50.107 (Ngun: Phũng Thng kờ huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) Ph lc 21: MT S CHNG TRèNH NG DNG KHOA HC V CễNG NGH 91 Tờn chng trỡnh ng dng khoa hc - cụng ngh Trng trt - Phỏt trin cỏc loi ging lỳa Cụng ngh lai n (lỳa L18, L14, L08, lỳa lai F1- 838, cht lng cao Nh u 986, Kinh s u 1588, ZZD 001, ZZD 004 ), k thut thõm canh lỳa, k thut phũng tr sõu bnh - Phỏt trin cõy ngụ Ging ngụ Bioseed v k thut thõm canh cõy ngụ - Phỏt trin cỏc ging lc cho Ging lc L14, L8 v k thut thõm canh cõy lc nng sut, cht lng cao - Phỏt trin ging c chua, K thut trng da hu xuõn, da hu hố thu, c chua xanh v da hu v xanh K thut phũng tr nm, sõu bnh - Phỏt trin cõy chố v cõy sn Cụng ngh nhõn ging chố LDP1, LDP2 Sn cao sn - Phỏt trin cỏc loi rau Cụng ngh sn xut rau an ton, rau cht lng Chn nuụi - Chng trỡnh chn nuụi ln K thut phũng chng dch bnh cho n ln hng nc, ln en vựng nỳi - Chng trỡnh chn nuụi bũ v K thut phũng chng dch bnh cho n bũ ci to n bũ - Chng trỡnh chn nuụi trõu v K thut phũng chng dch bnh cho n trõu ci to n trõu - Chng trỡnh chn nuụi gia cm Chn nuụi g siờu tht; vt siờu trng, ngan phỏp theo hng cụng nghip K thut phũng chng dch bnh cho n gia cm Thy sn - Chng trỡnh nuụi, m thy K thut nuụi, m tụm, cua, cỏ lng bố, ao, h, p sn Lõm nghip - Chng trỡnh phỏt trin kinh t rng Cụng ngh v k thut ging cõy lõm nghip MDF (Ngun: Phũng Nụng nghip huyn Thanh Chng t 2005 n 2015, thỏng 02/2016) DANH MC CC CễNG TRèNH KHOA HC CA TC GI C CễNG B 92 Nguyn Ngc Hong (2014), Khụng cụng nhõn cỏc khu cụng nghip b húa tinh thn, Tp Thanh Niờn, s 45/2014, tr.14, 15 Nguyn Ngc Hong (2015), y mnh cn bn ton din giỏo dc v o to cỏc Nh trng Quõn i, Bi hi tho khoa hc nhõn k nim 85 nm thnh lp ng Cng sn Vit Nam, cp H 93 ... xó: Thanh Thnh, Thanh Tiờn, Thanh Hng, Thanh M, Thanh Mai, Thanh Lõm, ng Vn v Xuõn Tng ng thi, ch o phỏt trin chn nuụi n gia cm theo hng trang tri nh Thanh Thnh, Thanh Tng, Thanh Phong, Thanh. .. b huyn Thanh Chng v chuyn dch c cu kinh t nụng nghip (2005 - 2010) * iu kin t nhiờn, kinh t - xó hi ca huyn Thanh Chng - iu kin t nhiờn Thanh Chơng huyện miền núi thuc phía Tây Nam tỉnh Nghệ An,... nuụi cỏ, tụm cỏc loi cỏc xó ven Sụng Lam nh Thanh Liờn, Thanh Tiờn, Thanh Lnh, Thanh Vn v ng Vn Cựng vi cỏc quyt nh quy hoch ngnh thy sn giai on (2005 - 2010), ng thi ch o trung khai thỏc s dng
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ ANH LÃNH đạo CHUYỂN DỊCH cơ cấu NÔNG NGHIỆP từ năm 2005 đến 2015, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ ANH LÃNH đạo CHUYỂN DỊCH cơ cấu NÔNG NGHIỆP từ năm 2005 đến 2015, TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẢNG bộ HUYỆN THANH CHƯƠNG TỈNH NGHỆ ANH LÃNH đạo CHUYỂN DỊCH cơ cấu NÔNG NGHIỆP từ năm 2005 đến 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay