Đỡ đẻ sinh đôi các bước theo dõi, đỡ đẻ, tiên lượng, xử trí Đề cương sản tổng hợp

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:33

Câu 61: Đỡ đẻ sinh đôi: bước theo dõi, đỡ đẻ, tiên lượng, xử trí I • • • • • Đại cương Sinh đôi (song thai) phát triển đồng thời thai lòng tử cung người mẹ Là trường hợp đặc biệt thai nghén, chiếm 1% số thai nghén thai nghén nguy cao Tỷ lệ bệnh tật tử vong mẹ sơ sinh cao gấp – lần so với chửa thai Dựa vào loại giao tử chia làm loại song thai: - Song thai noãn: tinh trùng thụ tinh với noãn Là song thai thật sự, thai riêng nằm buồng tử cung, gồm buồng ối bánh rau Chiếm 2/3 số lượng song thai - Song thai noãn: tinh trùng thụ tinh với noãn, chiếm 1/3 số lượng song thai Tùy thời điểm phân chia, chia làm loại: o Song thai noãn: buồng ối, bánh rau: phân chia xảy sớm vào khoảng ngày thứ sau thụ tinh o Song thai noãn: bánh rau, buồng ối, phân chia phôi xảy khoảng ngày thứ  sau thụ tinh, chiếm 70% song thai noãn, có nhiều biến chứng thai nghén o Song thai noãn: bánh rau, buồng ối, phân chia phôi xảy ngày thứ  13 sau thụ tinh o Một số loại song thai dính nhau: phân chia muộn sau ngày thứ 13: song thai dính đầu, dính ngực hay dính bụng, đb thai thai Chẩn đoán trước sinh đóng vai trò quan trọng theo dõi tiên lượng, đb chẩn đoán phân loại song thai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đỡ đẻ sinh đôi các bước theo dõi, đỡ đẻ, tiên lượng, xử trí Đề cương sản tổng hợp, Đỡ đẻ sinh đôi các bước theo dõi, đỡ đẻ, tiên lượng, xử trí Đề cương sản tổng hợp, Đỡ đẻ sinh đôi các bước theo dõi, đỡ đẻ, tiên lượng, xử trí Đề cương sản tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay