Đa thai

32 79 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:26

ĐA THAI PGS TS NGÔ THỊ KIM PHỤNG NỘI DUNG        Mục tiêu Đại cương Sinh bệnh học & GPH Nguyên nhân Chẩn đoán Tiến triển – Tiên lượng Xử trí thai kỳ MỤC TIÊU  Trình bày GPH ST hai trứng ST trứng  Mô tả triệu chứng để chẩn đoán đa thai  Kể diễn biến đa thai thai kỳ  Kể biến chứng xảy cho mẹ , thai CD  Trình bày cách XT trường hơp đa thai thai kỳ CD ĐẠI CƯƠNG    Đa thai: >1 thai nhi TC Sanh đôi (song thai) thường gặp Đa thai  nguy cao, tử vong chu sinh 14-20% Định ngh ĩa PHÂN LOẠI Dùa vµo ngn gèc ph¸t sinh : Sinh đôi hai trứng Sinh ®«i mét trứng SINH BỆNH HỌC & GPH SONG THAI HAI TRỨNG Song thai dò hợp tử (70% trường hợp) Sinh bệnh học thụ tinh khác (2 noãn, tinh trùng) chu kỳ kinh nguyệt  bội thụ tinh đồng kỳ SINH BỆNH HỌC & GPH SONG THAI HAI TRỨNG Giải phẫu học  buồng ối riêng, bánh nhau-màng ối riêng  Vách ngăn buồng ối lớp: màng ối (nội sản mạc), màng đệm (trung sản mạc)  hệ tuần hoàn riêng biệt, vò trí bánh tách biệt lòng TC sát thành khối (đường phân cách bánh nhau)  Cùng khác giới, khác di truyền SINH BỆNH HỌC & GPH SONG THAI MỘT TRỨNG Song thai đồng hợp tử (30% trường hợp), tỷ lệ dò tật gấp đôi ST trứng Sinh bệnh học  Thụ tinh noãn, tinh trùng  Hợp tử phân đôi thành thai nhi Cơ chế sinh đôi đồng hợp tử NGUYÊN NHÂN  ST trứng: di truyền, tuổi mẹ cao, yếu tố gia đình, số lần sanh, kích thích rụng trứng  ST trứng: đột biến trình phát triển hợp tử CHẨN ĐOÁN TRONG NHỮNG THÁNG ĐẦU LS:  Khó chẩn đoán, TC to tuổi thai, nghén nhiều  Phân biệt nhớ sai KC, thai trứng, thai + UXTC kết hợp u vùng chậu CLS:  hCG tăng cao  SA: xác đònh chẩn đoán (2 túi phôi, ổ TT, phôi cử động) Dấu chứng siêu âm CHẨN ĐOÁN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI  Bụng lớn nhanh, thai máy nhiều, mệt mỏi  Nhìn: bụng > tuổi thai, chèn ép tm vùng thấp  Sờ nắn: bụng căng, khó khám phần thai, lổn nhổn nhiều chi, đầu, mông, lưng lưng với cực thai  Nghe: ổ TT  TÂĐ: phần thai nhỏ không # bụng to, ọp ẹp (non tháng), dây rốn bò sa, dây rốn không đập nghe TT bụng mẹ Phân loại theo ngơi thai CHẨN ĐOÁN Chẩn đoán phân biệt:  ThaiĐa to ối  Thai + u vùng chậu  Béo phì, thành bụng dày  Nhớ sai KC TIẾN TRIỂN Nhiều biến chứng  Sảy thai: trứng cân tuần hoàn thai  Sanh non: 34% TC căng mức, NTĐ, OVS, suy thai TC  Thai chậm phát triển TC: - Gấp 10 lần so với thai - Khó xđ trước sanh, td số thai nhi qua SA TIẾN TRIỂN Nhiều biến chứng  Đa ối: cấp, mãn (sanh non,SDR, bình chỉnh thai không tốt)  B/c mạch máu thận (h/c TSG-SG)  Thai lưu, suy thai mãn/trong CD  DTBS, thai dính  NTĐ TIÊN LƯNG  Mẹ: thường tốt  Con: xấu (sanh non, tử vong bệnh màng trong; thai thứ hai bất thường, NBN sau sổ thai thứ nhất) XỬ TRÍ Trong thai kỳ  T/d thai đặn, đánh giá mức tình trạng thai  Khuyên sp nghỉ ngơi nhiều, tránh làm nặng từ tháng thứ 6, thuốc giảm co có co TC  T/d ảnh hưởng mẹ: khó thở, mệt mỏi XỬ TRÍ Trong chuyển  CD kéo dài, RL co, sổ thai chậm co TC yếu  Con so: dọc (92,5%) đầu (44,5%), đầu mông (38%), mông (10%)  Đa sản, so có TC dò dạng: dọc ngang (7,3%), ngang chiều hay ngược chiều (0,2%) XỬ TRÍ     Sổ thai  giai đoạn  đỡ sanh thai thứ  sau sổ thai thứ kiểm tra lại ngôi, thế, kiểu thai thứ hai, nghe TT  đỡ sanh thai thứ hai * Dọc: chờ sanh tự nhiên 15-30 phút, tăng co co yếu * Ngang: phá ối, nội xoay đại kéo thai đủ điều kiện  sổ nhau, kiểm tra bánh nhau, đề phòng BHSS N ội xoay thai XỬ TRÍ Các trường hợp đẻ khó song thai  đầu không lọt  ST khóa: 1/1000 ca ST (mông – đầu)  ST với thai thứ ngang  MLT  ST dính; 1/400 ST ối  MLT   Chỉ định mổ lấy thai Nguy “song thai khóa” ... cho mẹ , thai CD  Trình bày cách XT trường hơp đa thai thai kỳ CD ĐẠI CƯƠNG    Đa thai: >1 thai nhi TC Sanh đôi (song thai) thường gặp Đa thai  nguy cao, tử vong chu sinh 14-20% Định ngh... biến chứng  Sảy thai: trứng cân tuần hoàn thai  Sanh non: 34% TC căng mức, NTĐ, OVS, suy thai TC  Thai chậm phát triển TC: - Gấp 10 lần so với thai - Khó xđ trước sanh, td số thai nhi qua SA... Tiên lượng Xử trí thai kỳ MỤC TIÊU  Trình bày GPH ST hai trứng ST trứng  Mô tả triệu chứng để chẩn đoán đa thai  Kể diễn biến đa thai thai kỳ  Kể biến chứng xảy cho mẹ , thai CD  Trình bày
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa thai, Đa thai, Đa thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay