Bệnh tuyến giáp và thai

24 59 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:24

BỆNH TUYẾN GIÁP THAI BS Nguyễn Anh Danh BỆNH TUYẾN GIÁP THAI I SINH LÝ TUYẾN GIÁP II DỊCH TỂ HỌC III BỆNH TUYẾN GIÁP TỰ MIỄN IV BỆNH CƯỜNG GIÁP V BỆNH NHƯC GIÁP I SINH LÝ TUYẾN GIÁP Thai kỳ ảnh hưởng nhiều lên sinh lý tuyến giáp Thay đổi cấu trúc chức tuyến giáp thai kỳ dễ nhằm lẫn với số bệnhtuyến giáp Khi có thai tuyến giáp to tăng sản tuyến, thể tích đo có tăng lên cấu trúc siêu âm đặc tính sinh âm không đổi I SINH LÝ TUYẾN GIÁP  Tính bắt Iode chế tiết Thyroxin  Ở đầu thai kỳ, Thyroxin chuyển từ mẹ qua thai Nếu thai bò suy giáp di chuyển tiếp tục suốt thai kỳ  Hormone giáp cần thiết cho phát triển não chức tâm thần Nồng độThyroid – Binding Globulin tăng nhiều mẹ có thai I SINH LÝ TUYẾN GIÁP  Thyrotropine(TSH): Trong máu mẹ giảm đầu thai kỳ tác dụng chéo HCG Trong 12 tuần đầu thai kỳ, có nồng độ Thyroxin tăng làm ức chế tiếp TSH TRH máu mẹ gần không phát Đầu tháng 4, TRH máu bắt đầu xuất nồng độ không thay đổi suốt thai kỳ II DỊCH TỂ HỌC  Bệnhgiáp thường gặp phụ nữ trẻ Cường giáp, nhược giáp viêm tuyến giáp có tỷ lệ mắc bệnh 1% dân số  Luôn có mối quan hệ mật thiết chức tuyến giáp mẹ thai Thai phụ thuộc vào Hormone giáp mẹ thuốc có tác dụng lên tuyến giáp mẹ tác dụng lên tuyến giáp thai  Cường giáp khởi động nồng độ HCG cao bệnh lý tế bào nuôi II DỊCH TỂ HỌC  Kháng thể tự thân kháng giáp gây sẩy thai sớm Cường giáp không kiểm soát or nhược giáp không điều trò gây ảnh hưởng xấu lên thai kỳ  Bệnhtuyến giáp tự miễn có giảm khi mang thai lại bò nặng lên giai đoạn hậu sản III BỆNH TUYẾN GIÁP TỰ MIỄ N Có xuất tự kháng thể (Autoantibodies) gắn kết với tế bào Kháng thể làm kích hoạt chức giáp làm chèn hoạt động giáp or gây viêm dẫn tới phá hủy tuyến giáp Các tượng không kèm với Thyroid-stimulating Autoantibodies: công thụ thể với Thyrotropin kích hoạt chúng gây cường chức tuyến giáp tăng trưởng Các kháng thể nhận diện hầu hết bệnh nhân bò bệnh Graves Nếu có xuất đồng thời Thyroid Stimulating Blocking Antibodies làm giảm thiểu tác động Thyroid-stimulating Autoantibodies  Thyroid Peroxydase antibodies tìm thấy 10-20% phụ nữ có thai Khoảng ½ diễn tiến thành viêm giáp tự miễn thoáng qua, nhược giáp thường gặp nhiều bệnh nhân Các kháng thể gặp sẩy thai hội chứng Down Sự xuất kháng thể nhiễm virus làm tương tác vơí yếu tố di truyền or yếu tố khác (30% trẻ gái vò thành niên tiếp xúc với rò rỉ phóng xạ từ thản họa Chernobyl, so với 3% nhóm không tiếp xúc) thai kỳ yếu tố khởi động III BỆNH TUYẾN GIÁP TỰ MIỄN  Diễn tiến thai kỳ: có thai, nồng độ kháng thể giảm dần kéo theo Thyroxine tự giảm dần sau sanh nồng độ từ kháng thể tăng dần đến tối d0a năm  Bệnh tuyến giáp tự miễn thường gặp nữ nhiều nam giải thích có lưu thông tế bào từ thai qua mẹ Khi Lymphocyte qua máu mẹ, tồn 20 năm Tế bào gốc (Stemcell) trao đổi lại số mô mẹ, tuyến giáp Đa số bệnh nhân nữ bệng Graves tìm thấy tượng IV BỆNH CƯỜNG GIÁP  Gặp 0,5-1/1000 thai kỳ  Do thai kỳ bình thường làm sản sinh nhiều Thyroxin (T4) nên cường giáp nhẹ thường khó chẩn đoán  Cá dấu hiệu gợi ý: nhòp tim nhanh, mạch lúc ngủ nhanh, tuyến giáp to ra, lòi mắt, không tăng cân dù ăn nhiều  Cận lâm sàng: T4 free tăng kèm TSH giảm  Hiếm gặp T3 tăng (gây cường giáp T3) IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Dạng biểu lâm sàng: TSH giảm không kèm tăng T4 free, chiếm tỉ lệ 1% bệnh Nếu bệnh kéo dài gây loạn nhòp, phì đại tâm thất loãng xương  Cường giap thai kỳ: đa số cường giáp thai kỳ bệnh tự miễn nên bệnh thường giảm có thai IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Điều tri: thường kiểm soát nhóm Thioamide Trong thai kỳ thường chọn PTU(Propylthiouracil) ức chế phần chuy63n đổi T4 thành T3 qua Methimazole Methimazole sở đầu thai kỳ gây teo hầu họng lưỡi thai Giảm bạch cầu gặp 10% bệnh nhân không cần ngưng điều trò, 0.2% bò bất sản bạch cầu hạt cần ngưng thuốc Nếu có sốt or đau họng ngưng thuốc IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Điều tri:  20% điều trò với PTU bò kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính số thành viêm mạch máu nặng  Trong vài trường hợp có kháng thể Thyrotropin-Blocking phải điều trò với Thioamides kháng thể qua cường giáp thai  Liều ban đầu người có thai 600mg PTU/ngày, ½ bệnh giảm dần cần 300mg/ ngày sau tuần điều trò 1/3 bệnh cần tăng liều IV BỆNH CƯỜNG GIÁP Điều trò: Liệu pháp cắt bỏ tuyến giáp đònh bệnh nhân điều trò nội or có ngộ độc thuốc Chống đònh Iode phóng xạ trước phẫu thuật gây phá hủy tuyến giáp thai Nếu bắt buộc dùng phải bỏ thai IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Cơn bão giáp suy tim: Bão giáp tình trạng tăng chuyển hóa cấp đe dọa tính mạng bệnh nhân Hiếm gặp co thai Ngược lại bệnh tim Thyroxin lại thường gặp có thai tim thường bù tiền sản giật, thiếu máu or nhiễm trùng Bệnh lý thường hồi phục có điều trò ♣ Cơn bão giáp suy tim: Điều trò: Phải đơn vò săn sóc đặc biệt Liều gr PTU uống or cán nhuyễn đưa qua sonde dày Di trì 200mg giờ, sau liều đầu PTU, Iode cho để ức chế phóng thích T3 T4, đường tónh mạch or uống Nếu dò ứng với Iode dùng Lithium Carbonate (300mg giờ) Để ức chế thêm chuyển đổi T4 thành T3, dùng Dexamethasone 2mmg tónh mạch Điều trò nhòp nhanh thuốc Beta-Bloquant Kiểm soát tốt tiền sản giật, nhiễm trùng, thiếu máu IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Tương lai sản khoa: Phụ thuộc vào điều trò Cường giáp nặng gây sẩy thai tự phát Không điều trò tốt gây tiền sản giật, suy tim tác dụng lên thai sanh non, chậm tăng trưởng, thai chết lưu, cường giáp, nhược giáp, bướu cổ đơn IV BỆNH CƯỜNG GIÁP ♣ Tác Động Lên Thai Sơ Sinh: Đa số trẻ sinh bình giáp, số bò cường giáp or nhược giáp Trẻ bò bướu cổ cường giáp: Thyroid Stimulating Immuno Globulin qua đưực nhau, gây phì đại tuyến giáp thai không đáp ứng với điều trò Thioamides mẹ Cường giáp thai gây phù thai tử vong Nếu cường giáp thai điều trò với Thioamides qua mẹ, không được, thai điều trò với tiêm Thyroxin qua buồng ối Nếu cường giáp sơ sinh điều trò thuốc kháng giáp thời gian ngắn Tác Động Lên Thai Sơ Sinh Thai tiếp xúc với Thioamides: mẹ bò bướu cổ nhược giáp Có thể phát qua siêu âm thai qua lấy máu rốn thai điều trò với tiêm thyroxin vào buồng ối Trẻ bò nhược giáp bướu cổ: Thyrotropin – Receptor Blocking antibodies Ngay mẹ cắt bỏ tuyến giáp: thai bò cường giáp Thyroid Stimulating Antibodies qua V BỆNH NHƯC GIÁP  Do kháng thể phá hủy tuyến giáp, đặc biệt Antithyroid Peroxydase Antibodies Khó chẩn đoán lâm sàng  Cận lâm sàng: TSH tăng mạnh, Thyroxin giảm  Dạng không biểu lâm sàng: TSH tăng, Thyroxin không tăng  Dạng nặng thường gặp có thai gây vô sinh sẩy thai V BỆNH NHƯC GIÁP Tần Xuất: 2,5% , dạng nặng 1,3 phần ngàn dạng không triệu chứng 23 phần ngàn Nhược Giáp Không Triệu Chứng:  Xuất độ lứa tuổi 18-45 5%, 2,5% số chuyển sang dạng nặng  Di truyền yếu nguy quan trọng Các yếu tố khác tiểu đường type 1, kháng thể Antimicrosomal  Nhược giáp không triệu chứng thường kèm huyết áp cao, rối loạn chức tim, rối loạn chuyển hóa Lipid V BỆNH NHƯC GIÁP Nhược Giáp Nặng Thai Kỳ: Gây tiền sản giật, bong non, rối loạn chức tim, thai nhẹ ký thai chết lưu Điều Trò: Liệu pháp thay với Thyroxin 50-100 micro gr/ ngày Theo dõi qua đo TSH 46 tuần Liều tăng 25-50 micro gr đến TSH bình thường Kháng thể kháng giáp gây nhược giáp cho mẹ thai Nhược giáp không triệu chứng gây trẻ chậm phát triển tâm thần vận động nên tầm soát thai kỳ or dùng muối iode HẾT THANK YOU ... free, chiếm tỉ lệ 1% bệnh Nếu bệnh kéo dài gây loạn nhòp, phì đại tâm thất loãng xương  Cường giap thai kỳ: đa số cường giáp thai kỳ bệnh tự miễn nên bệnh thường giảm có thai IV BỆNH CƯỜNG GIÁP
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh tuyến giáp và thai, Bệnh tuyến giáp và thai, Bệnh tuyến giáp và thai, I. SINH LÝ TUYẾN GIÁP, III. BỆNH TUYẾN GIÁP TỰ MIỄN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay