Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết khái hưng

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN ĐỖ LAN ANH ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60 22 01 21 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN PHONG NAM Phản biện 1: TS CAO THỊ XUÂN PHƯỢNG Phản biện 2: TS PHAN NGỌC THU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội Nhân văn họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2015 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Khái Hưng đánh giá nhà tiểu thuyết có biệt tài công canh tân văn học nước nhà Tiểu thuyết ông mang lại cho văn học Việt Nam màu sắc với ngôn ngữ uyển chuyển, tinh tế, hệ thống nhân vật đa dạng, sắc sảo, nghệ thuật miêu tả tâm lí sâu sắc Tuy nhiên việc đánh giá tiểu thuyết Khái Hưng vị trí Khái Hưng văn học dân tộc chưa xác đáng Gần đây, giới nghiên cứu bắt đầu lật lại tác phẩm ông nhìn nhận ông nhiều chiều hướng tích cực Và tiểu thuyết Khái Hưng, giới nhân vật phương diện phản chiếu tâm tư, tâm hồn nhìn, quan điểm tác giả thời đại, xã hội Từ đó, ta Acó nhìn đắn người ông, đồng thời thấy rõ đặc sắc Khái Hưng lĩnh vực nghệ thuật Nghiên cứu tiểu thuyết Khái Hưng, việc tập trung phân tích, đánh giá tác phẩm, luận văn sâu tìm hiểu chủ thể sáng tạo (con người đời, quan niệm xã hội, nhân sinh, quan niệm văn chương Khái Hưng) Đồng thời, xem xét vị nhà văn Tự lực văn đoàn Có thể nói, luận văn muốn đưa nhìn tương đối toàn diện, có hệ thống để khẳng định giá trị, đóng góp, phần hạn chế tiểu thuyết Khái Hưng vào trình đại hoá tiểu thuyết Việt Nam Đặc biệt, với đề tài Đặc điểm nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng, muốn khai thác sâu hệ thống nhân vật nghệ thuật xây dựng nhân vật mười hai tiểu thuyết ông hướng mới, bỏ lập trường giai cấp để đánh giá lại Với đóng góp luận văn, tin ta có nhìn khách quan mẻ nhà văn Khái Hưng Lịch sử vấn đề Việc đánh giá tiểu thuyết Tự lực văn đoàn nói chung, Khái Hưng nói riêng diễn biến phức tạp Trước Cách mạng tháng Tám, tiểu thuyết Khái Hưng độc giả đón nhận nồng nhiệt Tiểu thuyết ông đánh giá vừa có nội dung tư tưởng tiến bộ, vừa có cách tân mặt nghệ thuật Tuy nhiên, mắt số nhà phê bình đương thời tiểu thuyết Khái Hưng nhiều hạn chế, tư tưởng không thiết thực Sau Cách mạng tháng Tám, điều kiện chiến tranh, suốt thời gian dài tiểu thuyết Khái Hưng không quan tâm Phải đến sau năm 1954 đề cập đến Nhưng, phức tạp tình hình trị nên hai miền Nam - Bắc có cách đánh giá khác nhau.Trong có xu hướng thể rõ ý đồ trị đề cao khía cạnh thuộc khuynh hướng văn học tư sản Tuy vậy, phải kể đến cách tiếp cận tích cực giới trí thức miền Nam giai đoạn Nhìn chung, nhấn mạnh đến chức giáo dục văn học, vận dụng quan điểm trị, quan điểm giai cấp cách máy móc, giáo điều vào nghiên cứu văn học nên số người đánh giá có phần nghiêm khắc, với định kiến nặng nề Những đóng góp nhà văn không đánh giá khách quan, thiếu sót, hạn chế lại nhấn mạnh Từ sau 1986, với đổi đất nước dẫn đến đổi toàn diện mặt xã hội – văn nghệ, sáng tác, lý luận phê bình văn học có đổi theo dòng chảy chung Việc vận dụng lý luận, quan điểm Mác xít vào nghiên cứu văn học ngày nhuần nhuyễn, thông thoáng, chuẩn xác nên vấn đề xung quanh tiểu thuyết Khái Hưng nhìn nhận, hướng nghiên cứu tác phẩm ông chuyển biến tích cực Các nhà nghiên cứu, phê bình công nhận giá trị tư tưởng nghệ thuật tiểu thuyết Khái Hưng; khẳng định đóng góp tích cực ông cho phát triển văn học nước nhà Tuy nhiên, phần nhiều nghiên cứu, phê bình chuyên sâu vào cách tân nghệ thuật mà Khái Hưng đạt Ở phương diện tư tưởng thẩm mĩ, tiểu thuyết Khái Hưng đánh giá có công phong, phần thể lòng yêu nước, tư tưởng đổi Vấn đề đặc điểm nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng đến chưa nghiên cứu sâu toàn diện Đã có số công trình nghiên cứu Thế giới nhân vật Khái Hưng Đào Trương Phúc; Người đàn bà tác phẩm Khái Hưng Vũ Hạnh, luận văn Nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng Đỗ Thông, hay luận văn tiến sĩ Bàn Khái Hưng Ngô Văn Thư có đề cập đến đặc điểm nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng cách tân nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng đưa số vấn đề có tính gợi mở Ở luận văn này, triển khai hướng phân tích tâm lí nhân vật cách tân cách ông sử dụng phương tiện nghệ thuật để làm rõ tư tưởng thẩm mĩ Chúng hy vọng luận văn đóng góp phần việc làm rõ vai trò, vị trí nhà văn Khái Hưng văn học sử Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thế giới nhân vật phương thức nghệ thuật Khái Hưng dùng để xây dựng giới nhân vật tác phẩm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Các tác phẩm tiểu thuyết Khái Hưng, bao gồm: - Hồn bướm mơ tiên (1933) - Nửa chừng xuân (1934) - Gánh hàng hoa (viết chung với Nhất Linh) (1934) - Tiêu Sơn tráng sĩ (1935) - Đời mưa gió (viết chung với Nhất Linh) (1935) - Gia đình (1936) - Trống mai (1936) - Thoát li (1938) - Thừa tự (1938) - Hạnh (1938) - Những ngày vui (1940) - Đẹp (1940) - Băn khoăn (1942) Phương pháp nghiên cứu Để thực luận văn này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp so sánh, đối chiếu; Phương pháp lịch sử - xã hội; Phương pháp tiếp cận văn hoá học Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1: Khái Hưng – gương mặt tiêu biểu Tự lực văn đoàn Chương 2: Các kiểu nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng Chương 3: Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng CHƯƠNG KHÁI HƯNG - MỘT GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN 1.1 CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA KHÁI HƯNG 1.1.1 Tiểu sử Khái Hưng Quê hương Khái Hưng làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, thuộc thành phố Hải Phòng Đây làng tiếng miền Bắc với truyền thống hiếu học trọng văn hoá ngàn đời Người ta tự hào Cổ Am người đỗ đạt thời kỳ chế độ khoa cử Hán học thịnh, làm rạng danh quê hương Vì người dân tự hào tôn vinh người học giỏi, đỗ đạt Bởi vậy, dấu ấn truyền thống thể tác phẩm Khái Hưng Ông đề cao người có học, đề cao văn hoá Khái Hưng tên thật Trần Dư, sinh năm 1897 (theo gia phả họ Trần làng Cổ Am) Khi buôn dầu Ninh Giang ông đổi thành Trần Khánh Giư Khái Hưng bút danh chính, xếp chữ Khánh Giư mà thành Ngoài Nhát Dao Cạo, Chàng Lẩn Thẩn, Tò Mò Nhị Linh Khái Hưng học chữ Nho từ nhỏ, đến năm12 tuổi ông theo Tây học Ông học trường Albert Sarraut, tiếng giỏi Pháp văn tinh nghịch Sau kinh doanh thất bại, ông bỏ Ninh Giang lên Hà Nội dạy học trường tư thục Thăng Long, trường tiếng lúc Trong thời gian này, Khái Hưng làm chủ bút viết số đăng Phong hoá Phạm Hữu Ninh từ số đến số 13 Ông viết nhiều nghị luận đăng Văn học tạp chí Nhất Linh gặp Khái Hưng trường Thăng Long, ông tìm thấy Khái Hưng tài tư tưởng mẻ Họ nhanh chóng trở thành đôi bạn tri kỉ Thế rồi, với Nhất Linh, Khái Hưng tham gia ban biên tập báo Phong hoá Tự lực văn đoàn, trở thành nhà văn chủ chốt, có đóng góp lớn cho văn đoàn Tự lực Năm 1939, biến chuyển thời thế, Đại chiến giới lần thứ hai bùng nổ, nhóm Tự lực văn đoàn nghiêng hoạt động trị Do tham gia Đảng Đại Việt dân thân Nhật nên ông bị quyền thực dân Pháp bắt giam Khái Hưng năm 1947 Nam Định Văn tài Khái Hưng không may tắt sớm trời văn học Việt Nam Cái chết ông để lại nhiều dấu hỏi cho nhà nghiên cứu chưa ngã ngũ 1.1.2 Sự nghiệp văn học Khái Hưng Khái Hưng để lại nghiệp văn chương phong phú, bao gồm 12 tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập kịch, tác phẩm viết chung số sáng tác đăng báo không xuất thành sách Ở lĩnh vực tiểu thuyết, Khái Hưng có đóng góp lớn cho văn học nước nhà với số lượng lớn giá trị mặt ngôn ngữ tinh tế nghệ thuật miêu tả, phân tích tâm lí nhân vật Tiểu thuyết Khái Hưng bao gồm nhiều loại Thứ loại tiểu thuyết phong tục tác phẩm Gia đình, Thừa tự, Thoát ly Các sáng tác tập trung phản ánh đời sống sinh hoạt giai cấp quan liêu, trưởng giả tiểu tư sản cần đả phá để xây dựng mô hình gia đình xã hội canh tân Thứ hai loại tiểu thuyết lí tưởng Bao gồm tác phẩm Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân, Gánh hàng hoa, Trống mái tập trung mô tả tầng lớp trí thức tiểu tư sản, người “mới” với lí tưởng nét tính cách lãng mạn, đẹp đẽ Thứ ba loại tiểu thuyết lịch sử, đại diện tác phẩm Tiêu Sơn tráng sĩ, Khái Hưng dàn dựng nhân vật dũng cảm có lĩnh, tài thao lược lấy hành động để đóng góp cho đời Sau này, nhà nghiên cứu Phan Cự Đệ đưa tiểu thuyết Khái Hưng giai đoạn sau, Hạnh, Đẹp, Băn khoăn vào loại tiểu thuyết mang hướng thực- phê phán Về truyện ngắn, Khái Hưng có loại truyện cũ soạn lại hay kể lại như: Ông đồ bể, Cây tre trăm đốt nhiều dựa vào chuyện cổ tích đại chúng có mục đích giáo dục theo luân lý cũ Ngoài ra, ông viết chuyện Hai cảnh trụy lạc, Bến đò năm xưa mang hướng thực Ở thể loại kịch, Khái Hưng có kịch tâm lí xã hội Đồng bệnh Tục lụy có giá trị định hưởng ứng đông đảo thời Ngoài ông viết hài kịch mang tên Quần tiên tụ hội đời thời điểm hai tác phẩm kịch Ngoài ra, Khái Hưng viết số phê bình văn học, nêu ý kiến ca dao, văn học cổ điển, nhận xét số nhà văn, nhà thơ đương thời 1.2 VỊ TRÍ CỦA KHÁI HƯNG TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC 1.2.1 Khái Hưng Tự lực văn đoàn Tự lực văn đoàn môi trường nuôi dưỡng văn tài Khái Hưng nhà văn lại làm rạng rỡ cho văn đoàn ông Tự lực văn đoàn vườn ươm nuôi dưỡng tài văn đoàn Tự lực Khái Hưng gắn kết với văn đoàn Tự lực sâu nặng Khái Hưng nhà văn sáng tác dồi Tự lực văn đoàn Hoạt động báo chí sáng tạo văn chương Khái Hưng phong phú Đóng góp Khái Hưng cho Tự lực văn đoàn dồi thành công sáng tạo văn chương, với nhiều thể loại (truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, truyện trẻ em ) Rõ ràng, từ tham gia Tự lực văn đoàn, cổ vũ, góp ý khuyến khích, Khái Hưng chuyển biến nhanh với Nhất Linh bạn văn đoàn Ông thực trở thành nhà văn trụ cột, có sáng tạo dồi tiêu biểu Tự lực văn đoàn Ông nhà tiểu thuyết có biệt tài, góp phần làm cho tiểu thuyết trở thành thể loại chủ lực văn đoàn Tự lực góp phần không nhỏ làm cho bạn đọc tin tưởng, yêu mến văn đoàn ông 1.2.2 “Vấn đề Khái Hưng” lịch sử văn học Việt Nam Như vậy, Khái Hưng nhà văn có tài, thời điểm đó, tiểu thuyết Khái Hưng đạt đến mức tinh vi mặt kết cấu ngôn ngữ Ông đóng góp lớn cho văn học Việt Nam đại ngày đầu chuyển định hình Ông có biệt tài công canh tân văn học nước nhà Thế nhưng, Khái Hưng bị loại khỏi đời sống văn học Người ta không thừa nhận vai trò, vị trí ông văn học sử thời gian dài, người ta đánh giá tiểu thuyết Khái Hưng lập trường trị Cuộc đời, văn nghiệp chết Khái Hưng dường ẩn số Các tác phẩm thân nhà văn bị hắt hủi quy chụp hành động trị cuối đời ông Thế ta phải biết rằng, thời gian chiến tranh giới thứ bùng nổ, Khái Hưng bị Pháp bắt giam Khái Hưng có tư tưởng Pháp chống quan lại từ sớm Chính thái độ Pháp mà văn chương, có điều kiện Khái Hưng châm biếm, đả kích bọn Tây cách trực tiếp mạnh mẽ Có lẽ người biết Khái Hưng tham dự Đại hội văn hóa cứu quốc (tháng 10/1946 ) Khái Hưng lấy tựa cho câu chuyện tình Lan Ngọc từ câu thơ tương truyền Lê Thánh Tôn, ghi lại Công dư tiệp ký Vũ Phương Đề Gió thông đưa kệ tan niềm tục 10 CHƯƠNG CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 2.1 NHÂN VẬT “TƯ TƯỞNG-LÍ TƯỞNG” TRONG TIỂU THUYẾT LUẬN ĐỀ CỦA KHÁI HƯNG 2.1.1 Vài nét tiểu thuyết luận đề Khái Hưng Không phải tất tiểu thuyết Khái Hưng tiểu thuyết luận đề Mô hình tiểu thuyết luận đề tồn số tác phẩm, khẳng định tư tưởng luận đề người cá nhân, người xuyên suốt tác phẩm ông Chính điều chi phối tới việc khắc họa nhân vật Nói cách khác, nhân vật bị quy định ý thức phục vụ cho luận đề Vì thế, bên cạnh thành công, nghệ thuật xây dựng nhân vật không tránh khỏi hạn chế Nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng người Đó mảng sắc màu riêng nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng so với nhân vật Tự lực văn đoàn Trong tiểu thuyết Khái Hưng yếu tố luận đề chi phối tới việc thể nhân vật khía cạnh sau: Trước hết, để thể nhân vật, kết cấu nghiêng luận đề thực qua số thao tác kĩ thuật như: Xây dựng hệ thống nhân vật phục vụ cho luận đề dàn dựng hệ thống kiện , sử dụng tình theo định hướng Thứ hai lời trữ tình ngoại đề Trong tiểu thuyết Khái Hưng , xuất đoạn trữ tình ngoại đề thể tư tưởng nhà văn Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân, Thoát li, Thừa tự,… xuất lời trữ tình ngoại đề Thứ ba ngôn ngữ nhân vật góp phần thể luận đề tác phẩm 11 2.1.2 Diện mạo “nhân vật-luận đề” tiểu thuyết Khái Hưng Văn chương Khái Hưng lên án, phê phán lễ giáo đại gia đình phong kiến; đề cao ý thức cá nhân nếp sống phương Tây; tỏ rõ phần niềm cảm thông với đời sống dân quê ước mơ cải cách, canh tân theo lập trường cải lương tư sản Những nội dung nhà văn thể rõ qua tiểu thuyết luận đề Nhà văn lên án gay gắt lễ giáo đại gia đình phong kiến cũ Những nhân vật đại diện cho tư tưởng nhà văn, dùng tiếng nói hành động để phản kháng, đấu tranh liệt Họ ý thức rõ giá trị thân, ý thức rõ quyền sống, quyền tự bình đẳng Họ phát ngôn thay cho nhà văn Ta thấy tiểu thuyết Khái Hưng, nhân vật tạo có tính hệ thống để phục vụ quan niệm nghệ thuật nhà văn Ở phương diện này, tiểu thuyết luận đề Khái Hưng, nhân vật ông trở thành thuyết minh cho luận đề xã hội: luận đề chống lễ giáo phong kiến, luận đề cải cách nông thôn, luận đề khẳng định chủ nghĩa cá nhân Sáng tác Khái Hưng giai đoạn cuối sâu vào tâm lí nhân vật, có khuynh hướng thực Thế nhưng, yếu tố luận đề phảng phất Và nhân vật xây dựng tiểu thuyết giai đoạn nhân vật luận đề chủ nghĩa cá nhân Khái Hưng bày tỏ mảng nỗi băn khoăn lớn hệ trước khủng hoảng tư tưởng hệ chất bạc nhược, yếu hèn tầng lớp trí thức thượng lưu, người đề cao cá nhân Và họ sống, tuyên bố quan điểm sống dõng dạc, 2.2 NHÂN VẬT “HIỆN THỰC- XÃ HỘI” TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 2.2.1 Hình tượng nhân vật “chính diện”- tiến 12 Trong tiểu thuyết Khái Hưng, ta bắt gặp hình tượng nhân vật nam niên tân thời, tốt bụng, có học thức, đa cảm, biết sống có yêu thương ý thức rõ thời đại hệ Họ có phẩm chất tối ưu niên hệ Thế thứ họ thiếu lí tưởng sống lĩnh, lăn xả hay có mờ nhạt, không rõ ràng Sự nhạt nhòa nguyên nhân phần bối cảnh xã hội Nhìn chung kiểu nhân vật trí thức tiểu thuyết Khái Hưng người mơ hồ lí tưởng sống Hệ thống nhân vật kết tất yếu nhân vật văn học phần hình ảnh khúc xạ nhà văn Bản thân Khái Hưng trí thức tân thời chưa xác định tư tưởng chí sai lầm đường trị Bên cạnh nhân vật mơ mộng không dám hành động lại xuất hình tượng niên đấu tranh khát vọng sống cá nhân, hướng đến đẹp đại, tươi Các nhân vật Khái Hưng xây dựng đa dạng sống động Đó người dám kiên đấu tranh chống lễ giáo phong kiến, sống tình yêu, lí tưởng tận hiến đẹp Những người ý thức rõ thân khao khát tự làm chủ đời mình, hướng đến tự hạnh phúc.Họ thấm nhuần tư tưởng nếp sống phương Tây Họ coi trọng tự yêu đương, tự kết hôn Một kiểu nhân vật người hướng đến đẹp, thẩm mĩ hi sinh sống cá nhân Những người có lối sống Họ có dự tưởng đời sống tự lập mà tự họ định, chọn lựa Với họ yêu nghề tảng sung sướng, tận tâm tận lực với sống riêng tự 13 Đóng góp tiểu thuyết Khái Hưng Tự lực văn đoàn mở hướng tới, đem đến quan niệm xã hội nhân sinh (cá nhân, tự do, Âu hóa ) niên thành thị, niên trí thức lúc đón nhận Tuy nhiên, lý tưởng, mới, cải cách xã hội, cải thiện đời sống dân quê mà Khái Hưng người Tự lực quảng bá bộc lộ hạn chế Nó mơ hồ, không tưởng, thiếu sở xã hội theo lập trường cải lương tư sản 2.2.2 Hình tượng nhân vật “phản diện”- thủ cựu Cảm hứng chống lễ giáo đại gia đình phong kiến Khái Hưng thể qua hệ thống nhân vật đại diện cho luân lí cũ sinh động Đó bà Án, bà dì ghẻ, mẹ chồng khắc nghiệt, quyền uy chí tàn nhẫn Họ trở thành thành trì kiên cố án ngữ, chống đối, cản trở tự do, hạnh phúc trẻ Đôi họ nguyên nhân bất hạnh, vỡ tan Xung đột cũ xoay quanh vấn đề hôn nhân diễn thật liệt Tiểu thuyết Khái Hưng phê phán bọn cường hào, địa chủ, quan lại Tuy ngòi bút Khái Hưng không mạnh mẽ, sâu sắc Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Nam Cao, ông viết sớm có đóng góp đáng ghi nhận Trong tiểu thuyết Khái Hưngnhân vật thuộc tầng lớp trí thức Tây học Họ họ có thái độ gay gắt với cũ, với luân lí dư luận Các nghiên cứu trước cho Khái Hưng ưu người này, ông đề cao lối sống lố lăng, trụy lạc sính Tây Nhưng thiết nghĩ, việc mổ xẻ phơi bày sống buông thả, vô luân phận trí thức thượng lưu lúc đả kích nhẹ nhàng, nốt trầm suy nghĩ nhà văn? Chúng nghĩ, nhà văn có phê phán, lên án lố lăng, trụy lạc, thái Trong nhiều văn phẩm, ông không giấu giếm 14 thái độ đó, chí có lúc bộc lộ cách trực tiếp mạnh mẽ Đây chỗ nhà nghiên cứu lâu chưa ý đến cách mức, chưa đánh giá thoả đáng Khái Hưng tạo hình tượng trí thức gốc, vô phương hướng Chính họ chạy theo mới, hạ bệ cũ cách kịch liệt tàn tệ, để chói lòa mà không nhìn thấy Họ rơi vào trạng thái Băn khoăn! Đó nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng giai đoạn cuối 2.3 NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 2.3.1 Nét đặc sắc nhân vật lịch sử tiểu thuyết Khái Hưng Ngoài xu hướng tâm lý, Khái Hưng tiếng tiểu thuyết dã sử, điển hình truyện Tiêu Sơn tráng sĩ viết năm 1940 Tiêu Sơn tráng sĩ tác phẩm xuất sắc Khái Hưng, làm sống dậy giai đoạn lịch sử, thời Lê mạt Nguyễn sơ Có thể nói, có tác phẩm tạo không gian đặc trưng thời qua Tiêu Sơn tráng sĩ Tiêu Sơn tráng sĩ lấy bối cảnh thời Cảnh Thịnh thứ 5, nhà Lê vào suy mạt, vua Lê Chiêu Thông phải chạy trốn sang Tàu, nhà Nguyễn thành lập Tác phẩm ca ngợi người anh hùng nghĩa quên với vẻ đẹp lí tưởng, lãng mạn Phạm Thái, Quang Ngọc, Nhị Nương, Trịnh Báo,… Họ cận thần, xuất thân quyền quý gia đình trung thần cũ nhà Lê Những nhân vật lịch sử gây ấn tượng cho ta tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước, tinh thần xả thân nghĩa Họ coi đại nghĩa lẽ sống suốt đời họ hành động lẽ sống Họ thân 15 vẻ đẹp lãng mạn, lí tưởng mang tầm vóc lịch sử định Những tráng sĩ đảng Tiêu Sơn biểu giấc mơ lãng mạn chống thực dân Pháp, không trở lại Việt Nam Quốc Dân Đảng Chúng ta xem khí khái người anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, lấy việc nghĩa làm lẽ sống Tiêu Sơn tráng sĩ tiểu thuyết lịch sử ấp ủ nhiều tâm người đại Tác phẩm thu hút phong vị đậm đà đất nước quê hương hình ảnh người Việt nam giàu nghĩa khí thời 2.3.2 Những hạn chế nhân vật lịch sử tiểu thuyết Khái Hưng Theo chúng tôi, Tiêu Sơn tráng sĩ bước tiến Khái Hưng so với tác phẩm lí tưởng lãng mạn hay tác phẩm xu hướng tâm lí ông Đồng thời tác phẩm thể rõ bế tắc đường lối nhà văn nói chung lớp trí thức tư sản nói riêng thời Ta thấy đây, Khái Hưng ý phê phán không đề cao tình yêu lãng mạn, ủy mị Và dù tình yêu lãng mạn hay lí tưởng, kết cục có hậu Các nhân vật Tiêu Sơn tráng sĩ nhân vật hành động lí tưởng suông hay mơ hồ, không buông thả trụy lạc Thế yếu tố càng to đậm thất bại cho ta thấy rõ bế tắc mặt tư tưởng nhà văn Các nhân vật tác phẩm đề cao hành động Họ coi hành động lẽ sống nhất, bất chấp có kết hay không.Các nhân vật Tiêu Sơn tráng sĩ nhân vật hành động lí tưởng suông hay mơ hồ, không buông thả trụy lạc Thế yếu tố cho ta thấy rõ bế tắc mặt tư tưởng 16 nhà văn.Bởi lẽ, nhân vật tác phẩm đề cao hành động Họ coi hành động lẽ sống nhất, bất chấp có kết hay không Đó hành động mông lung, không phân biệt nghĩa, phi nghĩa “Ta xông xáo hề/ Trong đám mông lung” Những nhân vật hành động để thỏa chí muốn hành động không dự kết Họ không đợi thời, không chờ thắng Đó mơ hồ chăng? Nhưng liều lĩnh vô nghĩa thể bế tắc hệ 17 CHƯƠNG NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 3.1 BÚT PHÁP MIÊU TẢ NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 3.1.1 Miêu tả tâm lí nhân vật Tiểu thuyết Khái Hưng khai thác từ nhiều chất liệu sống mà ông gần gũi, am tường để xây dựng câu chuyện, nhân vật sinh động, có hồn Nhân vật tiểu thuyết ông miêu tả mối quan hệ xung đột có thật đời sống Do khéo léo khai thác xung đột có ý nghĩa xã hội trạng sống nên phạm vi mô tả hẹp gia đình tiểu thuyết nhà văn có giá trị thực, giá trị tiến định Tính cách nhân vật phát triển theo chiều hướng chung xã hội hoàn cảnh sống chúng nên tự nhiên Ở giai đoạn cuối trình sáng tác, tiểu thuyết Khái Hưng lại thể rõ nét khuynh hướng đại Ngòi bút nhà văn hướng hẳn vào theo dõi nhân vật, miêu tả đời sống nội tâm, thể băn khoăn, thắc mắc, hoài nghi người cá nhân trước đời đầy biến động, khai thác sâu vào tầng ý thể vô thức, tiềm thức nội tâm người Nó mẻ, phong phú hơn, song phức tạp Những sáng tác Khái Hưng giai đoạn sau xếp vào tiểu thuyết tâm lí Miêu tả giới nội tâm thành công lớn, bước tiến vượt bậc thi pháp tiểu thuyết Khái Hưng Tuy chưa đạt tới tầm cao văn học đại song góp phần vào mở đường, vào bước tiến lớn văn học đương thời 18 Qua thời điểm khác nhau, nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật Khái Hưng có vận động, biến đổi rõ Nói chung, tiểu thuyết thời kỳ đầu: Từ Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân, Tiêu Sơn tráng sĩ, Trống mái, Số đào hoa, Những ngày vui Gia đình, Thừa tự, Thoát ly, tâm lý nhân vật miêu tả chủ yếu hướng theo quan niệm cổ điển, truyền thống (chữ dùng Thanh Lãng ) Tính cách, tâm lý nhân vật định hình sẵn, tồn Đời sống nội tâm giới bên thầm kín, hiểu Nó rõ ràng, hợp lý, có đầu, có đuôi Ở cuối chặng đường sáng tác, mà rõ nét tiểu thuyết: Hạnh, Đẹp, Băn khoăn, tâm lý nhân vật lại miêu tả trình, diễn tiến hình thành, không ổn định Nó ý thức mà tiềm thức, vô thức Tâm lý nhân vật hiểu được, có lý, hợp lẽ mà trạng thái mơ hồ, ngẫu nhiên, suy tư, ấn tượng, giấc mơ, tưởng tượng, liên tưởng, ký ức chập chờn, khó hiểu, khó nắm bắt Đến cuốn: Hạnh, Đẹp, Băn khoăn nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật Khái Hưng chịu ảnh hưởng rõ nét tiểu thuyết phương Tây đại Tâm lý nhân vật trở thành đối tượng miêu tả trực tiếp nhà văn Ngòi bút tác giả tập trung khám phá, mô tả, giải phẫu hành trình bên cá nhân tầng ý thức mà len lách xuống tầng sâu tiềm thức, vô thức, với nhiều biến thái tinh vi 3.1.2 Miêu tả chân dung nhân vật Chân dung nhân vật có qua cảnh vật, qua nét mặt, cử nhân vật Một cười nhẹ, liếc mắt, mừng thầm, hụt hẫng đủ nói lên tâm tư, tình cảm, suy nghĩ nhân vật Đặc biệt, tiểu thuyết Khái Hưng, 19 người có tâm hồn phong phú, tinh tế, nhạy cảm ông dành tình cảm trìu mến Nhà văn quan niệm đẹp không đơn ngoại hình hay đạo đức mà phải có tâm hồn đẹp Ở họ phải đẹp nghệ thuật, đẹp toàn mĩ Qua ngòi bút ông, nhân vật lên với vẻ đẹp toàn diện, tạo thiện cảm cho người đọc Tuy vậy, suốt chặng đường sáng tạo mươi năm, nghệ thuật xây dựng nhân vật Khái Hưng có nhiều biến chuyển Ngòi bút nhà văn phản ánh sống sâu sắc, đắn, với nhũng chi tiết, hình ảnh chân thực, thể thái độ trung thực nhà văn sống 3.1.3 Mô tả hành động nhân vật Khái Hưng quan niệm: nhân vật sống, hoạt động nhân vật xây dựng từ chuyện giản dị, "những xảy hàng ngày, từ nhận xét thực mà tả ra, không cần tình tiết ngoắt ngoéo, tối tăm, nhiều trẻ con" Khái Hưng coi trọng việc quan sát, tìm hiểu, trải nghiệm Ông miêu tả tâm lý nhân vật qua thấu hiểu việc xảy ra, suy nghĩ, cử chỉ, động tác, lời đối thoại thời điểm, hoàn cảnh khác 3.2 ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 3.2.1 Ngôn ngữ đối thoại Ngôn ngữ đối thoại đóng vai trò quan trọng việc miêu tả tâm lí nhân vật góp phần làm nên thành công cho tác phẩm văn học Ngôn ngữ đối thoại phương tiện góp phần tạo nên thành công cho nghệ thuật xây dựng tiểu thuyết Khái Hưng Ngôn ngữ đối thoại trực tiếp thể nét tính cách nhân vật Đặc biệt, tiểu thuyết Khái Hưng giai đoạn đầu với luận đề đả phong ca ngợi người với tư tưởng mới, 20 ngôn ngữ đối thoại có vai trò lớn việc khắc họa chân dung nhân vật Vì ngôn ngữ đối thoại dụng với cường độ nhiều chủ yếu nhằm cho nhân vật đại diện tuyến bày tỏ suy nghĩ, quan điểm Qua ngôn ngữ đối thoại, tính cách quan niệm sống nhân vật bộc lộ rõ nét Ngôn ngữ đối thoại tiểu thuyết luận đề Khái Hưng thể tính chất xung đột mạnh mẽ Qua đó, nhà văn tái giới người cũ với nhỏ nhen, nhẫn tâm, tàn tệ tính cách rập khuôn lối mòn phong hóa Trái lại, với lớp người mới, nhà văn sâu miêu tả, khắc hoạ tính cách nhân vật với khẳng định, trân trọng, nâng lưu Ngôn ngữ họ phản kháng, đấu tranh công khai để thể lối sống , bày tỏ quan điểm, tình cảm Ta nhận thấy vẻ đẹp nhân vật qua lời nói đầy khát khao tự do, hạnh phúc tâm hồn cao thượng họ Ngôn ngữ đối thoại khắc họa lí tưởng người mơ hồ mộng tưởng ; bế tắc, băn khoăn người giai đoạn lịch sử nhiễu nhương, phức tạp Ta nhận thấy khủng hoảng tinh thần, lí tưởng sống lớp trí thức nghệ sĩ thời; cách họ bày tỏ thái độ chân trước nghệ thuật, thể lí tưởng cao đẹp tư nghệ thuật; họ bày tỏ lối sống buông thả, trôi thân coi phương châm sống Ngôn ngữ đối thoại sử dụng nhiều tác phẩm Khái Hưng tham gia hiệu vào việc khắc họa chân dung nhân vật Đó giới người đa dạng với biểu đời thường, gần gũi khái quát tính cách điển hình cho tuyến nhân vật Khái Hưng 21 3.2.2 Ngôn ngữ độc thoại Độc thoại nội tâm là: “Lời phát ngôn nhân vật với mình, thể trực tiếp trình tâm lí nội tâm, mô hoạt động cảm xúc, suy nghĩ người dòng chay trực tiếp nó” Trong tác phẩm văn học, nhân vật vừa người nói vừa người nghe tiếng nói bên nhân vật độc thoại Vì ngôn ngữ độc thoại giúp người đọc khám phá phần sâu kín tâm hồn nhân vật Ngôn ngữ độc thoại tiểu thuyết Khái Hưng thể mâu thuẫn nhân vật Đó mâu thuẫn khao khát lí tưởng(vô thức ý thức), mâu thuẫn lí tưởng sống định kiến giai cấp, mâu thuẫn lí tưởng hành động, mâu thuẫn mộng tưởng thực Và đặc biệt, việc xây dựng ngôn ngữ độc thoại cho nhân vật thể thức tự mà tác giả chọn lựa Như vậy, ngôn ngữ độc thoại phương tiện hỗ trợ việc khắc họa tính cách thật nhân vật đắt Như ngôn ngữ đối thoại, ta sâu vào mổ xẻ nội tâm nhân vật, từ có nhìn sâu sắc, toàn diện đánh giá xác nguyên nhân dẫn đến hành động nhân vật 3.2.3 Ngôn ngữ miêu tả, trần thuật Những đổi ngôn ngữ nghệ thuật Khái Hưng thể bút pháp miêu tả thông qua ngôn ngữ ông Chính có ý thức trau dồi ngôn ngữ vậy, lao động nghệ thuật cần mẫn mà văn chương Khái Hưng đạt đến phong phú, mẫu mực, gợi cảm, đại Ngay từ Hồn bướm mơ tiên Nửa chừng xuân, Khái Hưng thể lối văn sáng sủa, thoát, nhẹ nhàng, ngôn từ chọn lọc, đối thoại linh động Những đoạn tả cảnh văn ông thật khéo tinh tế, từ ta cảm nhận diễn biến tâm lí nhân vật 22 cách nhẹ nhàng Và tài hoa xuyên suốt tất tác phẩm ông sau này, ngày thâm thúy, sâu sắc 3.3 TỔ CHỨC HỆ THỐNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 3.3.1 Tổ chức nhân vật theo lối đơn tuyến Tổ chức nhân vật theo lối đơn tuyến cách đặt nhân vật mối quan hệ đơn giản, va chạm, tương tác lẫn Tính cách nhân vật phát triển rành mạch, không phức tạp Nhân vật tổ chức theo tuyến tốt – xấu, thiện – ác rõ ràng Ở sáng tác Khái Hưng giai đoạn đầu, ta thấy chủ yếu nhân vật đơn tuyến, phản diện diện mảng phức tạp khó đoán Nhân vật phản diện tiểu thuyết Khái Hưng người đại diện luân lí cũ, ; bọn quan lại tham ô, bóc lột dân Nhân vật diện sáng tác ông người với khát vọng sống cá nhân đấu tranh khát vọng Đó tiểu thuyết khái Hưng giai đoạn đầu, nhân vật ông xây dựng theo tuyến riêng Về sau, tiểu thuyết ông thiên tâm lí nên người nhìn nhân phương diện phức tạp Họ không đơn người tốt hay xấu mà họ mâu thuẫn khó lí giải 3.3.2 Tổ chức nhân vật theo lối đa tuyến Ở sáng tác giai đoạn sau, Khái Hưng sâu vào tâm lí người, bóc mẽ giới nội tâm đầy phức tạp, Con người lúc ranh giới tốt xấu người đọc khó có đánh giá chiều dành cho nhân vật 23 KẾT LUẬN Trong nghệ thuật tiểu thuyết, nhân vật thành tố định, có vai trò hình thành nên tác phẩm ngôn từ Cũng yếu tố khác, hệ thống nhân vật thể mềm mại, uyển chuyển phục vụ ý đồ nghệ thuạt nhà văn Mỗi nhà văn, nhà văn lớn, thường có cách xây dụng nhân vật riêng, mang nét độc đáo riêng tạo nên khác biệt, đa dạng chỉnh thể văn học Theo chúng tôi, Khái Hưng thành công nghệ thuật xây dựng nhân vật Tiểu thuyết ông để lại nhiều hình tượng hấp dẫn có sức sống mang giá trị điển hình, ý nghĩa xa hội định Cách xây dựng nhân vật ông đầy sáng tạo, mẻ, độc đáo, thể lối tư mới, khác biệt rõ rệt với nhân vật văn học thời trung đại Nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng xây dựng theo kiểu tư nghệ thuật mới, thể cách cảm nhận lối diễn đạt Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định vai trò mở đường cách tân nghệ thuật tiểu thuyết Khái Hưng người Tự lực Tiểu thuyết Khái Hưng đặt trọng tâm vào nhân vật với biến chuyển tinh vi, phức tạp người cốt truyện cứng nhắc Nhân vật Khái Hưng mô tả mối liên hệ, tiếp xúc tối đa với đời sống thực Hình tượng nghệ thuật diễn tả đời thường, đời tư, sống gia đình, giàu ý nghĩa xã hội Nhìn cách bao quát, suốt chặng đường 24 sáng tạo Khái Hưng, thấy có nhiều nhân vật tiểu thuyết ông thể rõ giá trị thực, giá trị tiến Ở tác phẩm, trang văn thành công nhất, ngòi bút nhà văn khai thác nhiều cảnh ngộ, chi tiết chân thực, khiến cho nhân vật miêu tả sinh động, có hồn, tạo ấn tượng sâu đậm lòng độc giả Đối với đề tài Đặc điểm nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng, mong muốn đóng góp phần nhỏ công nghiên cứu khảo sát Khái Hưng vấn đề xung quanh ông Bao nhiêu năm nay, có nhìn thiệt thòi đánh giá chưa nhà văn Với cách nhìn nhận này, mong muốn hướng mở để tiếp cận tác phẩm Khái Hưng, từ có nhìn đắn ông, thừa nhận đóng góp vị trí văn học nhà văn Đề tài chưa mới, với phương pháp tiếp cận khác, đưa số quan điểm cảm thụ riêng nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng Qua đó, ta nhận rằng, thông qua hệ thống nhân vật, ông lên tiếng phê phán hay ca ngợi xã hội đương thời? Những nhân vật diện ông có hoàn toàn ông ưu ái, ca ngợi không? Và ta thấy rằng, cách miêu tả chân thật giọng điệu khách quan mình, Khái Hưng cho ta nhìn không thiện cảm chí thương hại cho hạng người, cũ ... khoăn! Đó nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng giai đoạn cuối 2.3 NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 2.3.1 Nét đặc sắc nhân vật lịch sử tiểu thuyết Khái Hưng Ngoài xu hướng tâm lý, Khái Hưng tiếng... chế tiểu thuyết Khái Hưng vào trình đại hoá tiểu thuyết Việt Nam Đặc biệt, với đề tài Đặc điểm nhân vật tiểu thuyết Khái Hưng, muốn khai thác sâu hệ thống nhân vật nghệ thuật xây dựng nhân vật. .. đề Khái Hưng lịch sử văn học Việt Nam 10 CHƯƠNG CÁC KIỂU NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHÁI HƯNG 2.1 NHÂN VẬT “TƯ TƯỞNG-LÍ TƯỞNG” TRONG TIỂU THUYẾT LUẬN ĐỀ CỦA KHÁI HƯNG 2.1.1 Vài nét tiểu thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết khái hưng, Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết khái hưng, Đặc điểm nhân vật trong tiểu thuyết khái hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay