CÂU hỏi lâm SÀNG TIM MẠCH Y3

1 143 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:34

CÂU HỎI LÂM SÀNG TIM MẠCH DÀNH CHO Y3 - BS TUẤN AN KHÓ THỞ Nguyên nhân khó thở? Định nghĩa khó thở? Phân biệt khó thở tim phổi? Mô tả khó thở bệnh nhân máu cấp? Mô tả khó thở bệnh nhân có bệnh màng phổi? Các dạng khó thở điển hình suy tim? Tại suy tim khó thở nằm đầu thấp? Hen phế quản, COPD khó thở nào? Tại sao? Kể kiểu thở nhanh em biết ? 10 Nhịp thở bình thường bao nhiêu? 11 Gặp bệnh nhân khó thở cấp tính cần khám gì? 12 Các dấu hiệu suy hô hấp cấp? 13 SPO2 gì? Giá trị bình thường bao nhiêu? 14 Cách đo SPO2 ? ĐAU NGỰC Nguyên nhân đau ngực? Mô tả đau ngực điển hình? Không điển hình? Tại thiếu máu tim lại đau ngực? Cán cân cung cầu oxy cho tim gì? Xơ vữa mạch gì? Vấn đề nằm lớp áo động mạch nào? Kể yếu tố nguy bệnh mạch vành? Đau ngực điển hình có ý nghĩa gì? Những nhóm bệnh nhân có bệnh mạch vành thường đau ngực không điển hình? Mô tả đau ngực ổn định? Không ổn định? 10 Đau ngực không ổn định có ý nghĩa gì? Cần làm tiếp theo? 11 Kể thể hội chứng vành cấp? 12 Bệnh nhân hội chứng vành cấp cần khám gì? Có thể gặp dấu hiệu thực thể gì? 13 Mô tả ECG điển hình nhồi máu tim cấp có ST chênh lên ? NGẤT Kể nguyên nhân gây ngất ? Định nghĩa ngất? Bệnh nhân ngất cần khám gì? Mô tả trường hợp ngất cường phế vị? Mô tả trường hợp ngất tim ? Mô tả ecg Block A-V 3? ĐÁNH TRỐNG NGỰC Định nghĩa đánh trống ngực? Kể nguyên nhân gây đánh trống ngực? Bệnh nhân có đánh trống ngực cần khám gì? Mô tả ECG rung nhĩ, nhịp nhanh thất nhịp nhanh thất? Ngoại tâm thu gì? Tại ngoại tâm thu thất thường nghỉ bù hoàn toàn? PHÙ Kể chế phù? Mô tả phù suy tim? Mô tả phù suy van tĩnh mạch? Phân biệt phù suy tim, suy thận suy dinh dưỡng? THĂM KHÁM Cách đo HA Những sai sót kĩ thuật làm đo HA cao thấp giả ? HA bình thường bao nhiêu? HA tâm thu biểu cho gì? HA tâm trương biểu cho gì? Bắt mạch nào? Mô tả loại mạch bất thường? Mạch Corrigan gì? Gặp bệnh gì? Test Allen làm nào? Ý nghĩa gì? Nhịp tim bình thường bao nhiêu? Mỗi thể tăng độ nhịp tim nào? 10 Khám có loạn nhịp hoàn toàn thường nguyên nhân gì? 11 Khám có loạn nhịp có quy tắc thường nguyên nhân gì? 12 Một ca trụy mạch, mạch quay bắt không bắt mạch nào? 13 Xanthelasma gì? Có ý nghĩa gì? 14 Tĩnh mạch cổ khám nào? 15 Chiều cao tĩnh mạch cổ bình thường bao nhiêu? 16 Tĩnh mạch cổ có ý nghĩa gì? 17 Mô tả nghiệm pháp ấn gan phồng cảnh? 18 Mô tả vị trí ổ van thành ngực? 19 Cách sử dụng ống nghe? Chuông màng khác nào? 20 Cơ chế tiếng T1, T2, T3, T4 21 Cách nghe T3, T4 22 Nguyên nhân T1 nhỏ, lớn? 23 Nguyên nhân T2 tách đôi bệnh lý? 24 Mô tả âm thổi: hẹp chủ, hở chủ; hẹp lá, hở 25 Phân biệt âm thổi thực thể? 26 Nghiệm pháp Rivero Carvallo gì? Cơ chế? CÁC HỘI CHỨNG HC suy tim trái HC suy tim phải HC chèn ép tim cấp? ( tam chứng Beck) HC nhiễm trùng
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi lâm SÀNG TIM MẠCH Y3, CÂU hỏi lâm SÀNG TIM MẠCH Y3, CÂU hỏi lâm SÀNG TIM MẠCH Y3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay