Đo lường hình ảnh điểm đến của du khách quốc tế - Trường hợp thành phố Đà Nẵng

27 114 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 22:30

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG _ NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ -TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp Mã số: Mã số: 62.31.09.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Đà nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hòan thành DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Nguyễn Thị Bích Thủy (2011), ÁP DỤNG KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới TS Phạm Thị Lan Hương Phản biện 1: TS Trương Sỹ Qúy Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Đính Phản biện 3: PGS.TS Phạm Trung Lương Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm Luận án tiến sĩ ngành kinh tế công nghiệp họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 PHI CẤU TRÚC ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng – Số (43) Năm 2011 Nguyễn Thị Bích Thủy (2012), QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số (51) Header Page of 126 Công trình hòan thành DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Nguyễn Thị Bích Thủy (2011), ÁP DỤNG KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới TS Phạm Thị Lan Hương PHI CẤU TRÚC ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng – Số (43) Năm 2011 Nguyễn Thị Bích Thủy (2012), QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số (51) Phản biện 1: TS Trương Sỹ Qúy Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Đính Phản biện 3: PGS.TS Phạm Trung Lương Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm Luận án tiến sĩ ngành kinh tế công nghiệp họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 24 Header Page of 126 5.4 Đề xuất cho nghiên cứu tương lai: Phương pháp tiếp cận sử dụng để xây dựng tranh hình ảnh tạo lập thang đo cho điểm đến khác Việt Nam cho điểm đến Việt Nam Chương - GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.1.1 Bối cảnh du lịch quốc tế tình hình du lịch đến Việt Nam Sau năm 2008 2009 đối diện với ảnh hưởng khủng hoảng Nghiên cứu tương lai nên phối hợp với ngành du lịch, hàng kinh tế toàn cầu, ngành du lịch bình phục du lịch quốc tế không ga Đà Nẵng để tái tạo mẫu xác suất để mẫu đại diện Nên tăng tốc trở lại năm 2010 đạt mức đỉnh thời kỳ trước dự báo số lượng cấu du khách quốc tế đến thời gian tới để lấy khủng hoảng Năm 2011, tổng đóng góp kinh tế ngành, tính mẫu hợp lý Việc đo lường hình ảnh điểm đến nên thực đóng góp gián tiếp, 6,3 nghìn tỷ đô la GDP, 255 triệu việc làm, 743 tỷ thường xuyên hình ảnh điểm đến thay đổi qua thời gian đầu tư 1,2 nghìn tỷ xuất khẩu, (WTTC, 2012) Du lịch toàn cầu Để có chiến lược cạnh tranh tốt cho Đà Nẵng, hình ảnh điểm tăng trưởng khoảng 2.8% năm 2012 dự báo tăng đến Đà Nẵng nên so sánh với hình ảnh điểm đến cạnh tranh trưởng trung bình năm đạt 4% từ đến 2022 (WTTC, 2012) Vì du Nghiên cứu giới hạn cho điểm đến Đà Nẵng Có thể thiết lập lịch tiếp tục coi giữ vị trí then chốt kinh tế giới thang đo với thuộc tính chung cho điểm đến Đà Nẵng điểm Đối với Việt Nam, du lịch đặc biệt du lịch quốc tế đến đến cạnh tranh trực tiếp với Đà Nẵng để từ thể xây dựng đồ nhận xem ngành công nghiệp quan trọng Tuy nhiên, kết năm thức du khách quốc tế điểm đến cạnh tranh trực tiếp 2011, cạnh tranh du lịch Việt Nam đứng 80 danh sách Hiện mạng xã hội kênh truyền miệng ảnh hưởng lớn đến xếp hạng 139 nước toàn giới đứng thứ hạng 14 26 việc lựa chọn du lịch Với phần mềm phân tích nội dung nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Blanke Chiesa, 2011) Nvivo, WordStat nên mở rộng phân tích hình ảnh điểm đến thông Theo báo cáo, tăng thứ hạng so với lần xếp hạng qua trang thông tin trước (2009) Việt Nam hạn chế khả cạnh tranh Hình ảnh điểm đến Đà Nẵng nên thực đo lường với du khách quốc tế tiềm thực riêng cho nhóm thị trường mục tiêu cụ thể cần thu hút để có giải pháp Marketing phù hợp 1.1.2 Du lịch quốc tế đến Đà Nẵng 1.1.2.1 Tiềm Đà Nẵng du lịch quốc tế Đà Nẵng thành phố trọng điểm vùng kinh tế miền Trung Tây Nguyên Với đặc điểm tự nhiên, văn hóa người sở hạ tầng du lịch, Đà Nẵng phát triển đa dạng loại hình du lịch: du lịch biển, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa để đáp ứng nhu cầu cho du khách nói chung du khách quốc tế nói riêng 1.1.2.2 Du lịch quốc tế đến Đà Nẵng thời gian qua Mặc dầu tính chung du khách đến Đà Nẵng tăng liên tục năm gần riêng khách quốc tế chiếm tỷ lệ thấp Footer Page of 126 23 Header Page of 126 lượng du khách quốc tế nước Khách du lịch quốc tế đến Đà Lựa chọn định vị cho điểm đến Đà Nẵng Nẵng với mục đích tham quan chủ yếu, thời gian lưu trú du khách Chọn điều chỉnh thông điệp truyền thông để tạo hình ảnh tốt quốc tế đến Đà Nẵng ngắn, chi tiêu phần lớn du khách quốc cho điểm đến Đà Nẵng: tế đến với Đà Nẵng mức thấp (SVHTTDL, 2011) Có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch theo hướng định vị xác 1.1.2.3 Mục tiêu du lịch Đà Nẵng thời gian tới định cho thương hiệu điểm đến Đà Nẵng: Với tiềm to lớn du lịch, Đà Nẵng xác định trung tâm Định hướng du khách thu hút cho điểm đến Đà Nẵng: du lịch dịch vụ, du lịch ngành có mức đóng góp Xác định đầu tư thêm yếu tố thu hút phù hợp cho điểm đến Đà quan trọng vào GDP thành phố Mục tiêu cụ thể việc tăng cường thu Nẵng: hút khách du lịch quốc tế khoảng 700 ngàn lượt khách vào năm 2015 Giải pháp điểm đánh giá yếu để cải thiện hình 1,4 triệu lượt khách vào năm 2020 ảnh điểm đến Đà Nẵng 1.1.3 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Phát triển sản phẩm thiết kế tour hiệu cho việc tạo lập hình ảnh Để thực nhiệm vụ thu hút du khách nói chung du khách quốc tế nói riêng, cải thiện phát triển để có hình ảnh điểm đến Đà Nẵng tích cực có ý nghĩa quan trọng, hình ảnh mà du khách có điểm đến ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi du khách điểm đến Đà Nẵng phù hợp phân đoạn thị trường khác 5.3 Hạn chế nghiên cứu: Mặc dù nỗ lực để thực nghiên cứu, nhiên có số hạn chế nghiên cứu tiềm năng, đóng vai trò chủ yếu định chọn điểm đến du lịch Thứ nhất, xác định khung lấy mẫu nguồn lực du khách (Mayo, 1973; Crompton, 1979; Gartner, 1986; Chon, 1992) nghiên cứu hạn chế nên phương pháp lấy mẫu phi xác suất hạn chế tính Mặc dầu hình ảnh điểm đến quan trọng nghiên cứu hình ảnh điểm đến nói chung đo lường hình ảnh cho điểm đến cụ thể chưa thực quan tâm Việt Nam Muốn xúc tiến thành công đại diện cho tổng thể Thứ hai, câu hỏi mở thường khó khăn có hợp tác từ phía người trả lời Kết hạn chế liệu có thị trường mục tiêu, phương diện quan trọng Thứ ba, có nhiều biến nên du khách không marketing điểm đến Đà Nẵng phải có thông tin khách quan muốn dành nhiều thời gian tâm vào việc trả lời, đặc biệt du khách hình ảnh đánh giá từ du khách (cầu) nỗ lực để tạo nên đến Đà Nẵng thời gian ngắn, nên liệu thu thập hình ảnh tích cực, khác biệt sở tiềm có điểm không hoàn toàn xác đến biết cách xúc tiến, quản lý hữu hiệu Thứ tư, nghiên cứu hình ảnh điểm đến Đà Nẵng chưa Với tầm quan trọng hình ảnh điểm đến thực tế thực nên nghiên cứu thực tập trung vào đánh giá thiếu hụt thông tin điểm đến từ phía cầu cho định cách đầy đủ hình ảnh riêng cho điểm đến Đà Nẵng Cấu trúc quản lý Việt Nam nói chung, luận án thực nghiên cứu đo lường thang đo không sử dụng để đo lường cho nghiên cứu cho điểm hình ảnh điểm đến, thực hiệnvới điểm đến Đà Nẵng đến khác nhằm thực so sánh Footer Page of 126 22 Header Page of 126 - Các nhóm động khác có khác biệt với mức ý nghĩa 0.05 đối 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu hình ảnh điểm đến với nhân tố giới nước Như vậy, sở liệu thực nghiệm giả thuyết nghiên cứu Hình ảnh điểm đến nghiên cứu giới đề xuất mối quan quan hệ đặc điểm hành vi động năm 1970 sau trở thành chủ đề quan tâm phổ biến lĩnh khách du lịch quốc tế với hình ảnh điểm đến Đà Nẵng chấp nhận vực du lịch Tình hình nghiên cứu hình ảnh điểm đến giới số giai đoạn hiểu biết cụ thể thông qua Chương - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 5.1 Các kết luận từ nghiên cứu Nghiên cứu có thông tin cụ thể về: viết tổng hợp nghiên cứu hình ảnh điểm đến thực số nhà nghiên cứu lĩnh vực - Nghiên cứu Chon’s (1990) - Nghiên cứu Pike (2007) Thứ nhất: Hình ảnh định tính tổng thể, điểm đến Đà Nẵng - Echtner Ritchie (1991) - Tasci ctg (2007) Thứ hai: Hình ảnh định lượng sở thuộc tính điểm đến Đà Nẵng - Nghiên cứu Pike (2002) - Các nghiên cứu gần Thứ ba: Những nhân tố thuộc tính hình ảnh điểm đến Đà Nẵng Trong nước: nghiên cứu marketing du lịch Việt Nam liên quan đánh giá thuận lợi thuận lợi đến hình ảnh điểm đến Việt Nam du khách Nhật (Anh, 2010) Thứ tư: Hình thức du lịch ảnh hưởng đến hình ảnh du khách quốc tế có 1.3 Mục đích mục tiêu nghiên cứu điểm đến Đà Nẵng: Luận án có mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: Thứ sáu: Động du lịch yếu tố ảnh hưởng đến hình ảnh mà du - Tổng hợp sở lý thuyết thực tiễn nghiên cứu liên quan đến hình khách quốc tế có Đà Nẵng ảnh điểm đến 5.2 Hàm ý sách quản lý - - Đo lường hình ảnh điểm đến cần thiết để nhà quản lý điểm đến khách quốc tế theo mô hình thành phần Echtner & Ritchie 1991 Việt Nam nói chung điểm đến khác Việt Nam có với thang đo hình ảnh sở thuộc tính điểm đến Đà Nẵng thông tin khách quan ấn tượng, suy nghĩ du khách để có - Xác định nhân tố thuộc tính hình ảnh đánh giá thuận định quản lý phù hợp lợi thuận lợi điểm đến Đà Nẵng - Để có kết hoàn chỉnh, khách quan, nghiên cứu hình - Xác định khác biệt hình ảnh điểm đến Đà Nẵng nhóm ảnh điểm đến cần kết hợp nghiên cứu định tính nghiên du khách có động hành vi du lịch khác góp phần củng cố cứu định lượng đồng thời phát triển thêm biến số mô hình yếu tố ảnh hưởng - Kết nghiên cứu cho thấy liên tưởng du khách điểm đến Đà đến hình ảnh điểm đến Nẵng mờ nhạt sơ sài đặc điểm thu hút bật với - lợi ích giá trị mà mang lại Do nhà quản lý điểm đến 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án cần có giải pháp để đạt điều Cụ thể: Xác định thành phần hình ảnh điểm đến Đà Nẵng tâm trí du Hàm ý số sách quản lý - Đối tượng: Đo lường hình ảnh điểm đến, ảnh hưởng động Footer Page of 126 Header Page of 126 số yếu tố hành vi du lịch du khách đến hình ảnh điểm đến - Phạm vi: Hình ảnh điểm đến thành phố Đà Nẵng du khách quốc tế 1.5 Phương pháp nghiên cứu Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu với phương pháp nghiên cứu định tính định lượng: - Nghiên cứu tài liệu: Các tài liệu lí thuyết nghiên cứu thực tế tổng hợp để có hệ thống lí luận thực tiễn làm tảng chọn phương pháp đo lường phát triển mô hình nghiên cứu luận án - Nghiên cứu định tính: Sử dụng phương pháp vấn với 21 Chung (Common) - Phong cảnh tự nhiên (3.68) - Các bãi biển dài & đẹp - Khí hậu (3.58) Người dân địa phương thân thiện, thật - Cơ sở lưu trú (3.61) thà, hiếu khách - Giá (3.51) - Nghỉ ngơi, thư giãn bầu không - An toàn (3.68) khí yên tĩnh - Thân thiện (3.81) Tổng thể Thuộc tính - Sông- Hàn Ngũ Hành Sơn sản phẩm đá - Món ăn hải sản thủ công mỹ nghệ - Văn hóa Việt Nam - Resort ven biển Duy Hình 4.5 Thành phần thuộc tính/ tổng thể chung/riêng hình ảnh câu hỏi mở thu thập liệu sơ cấp để đo lường định tính hình ảnh điểm điểm đến Đà Nẵng đến Đà Nẵng làm sở phát triển biến thang đo định lượng hình 4.3.6 Kết kiểm định giả thuyết khác biệt hình ảnh ảnh điểm đến sở thuộc tính cho điểm đến Đà Nẵng điểm đến Đà Nẵng nhóm du khách - Nghiên cứu định lượng: Sử dụng phương pháp điều tra vấn - Có nhân tố có khác biệt nhóm du lịch gia đình trực tiếp câu hỏi để phát triển kiểm định thang đo phát không gia đình với mức ý nghĩa p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đo lường hình ảnh điểm đến của du khách quốc tế - Trường hợp thành phố Đà Nẵng, Đo lường hình ảnh điểm đến của du khách quốc tế - Trường hợp thành phố Đà Nẵng, Đo lường hình ảnh điểm đến của du khách quốc tế - Trường hợp thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay