Phân tích các dấu ấn viêm gan virus

14 126 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 21:38

PHÂN TÍCH CÁC DẤU ẤN VIÊM GAN VI - RÚT Dành cho SV Y CT TS BSCK2 TRẦN THỊ KHÁNH TƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH CÁC LOẠI VI-RÚT GÂY VIÊM GAN HAV HBV HCV HDV • HAV HEV gây VG cấp • KHÔNG GÂY VG MÃN • HBV HCV gây VG cấp mãn • Chỉ nhiễm HDV nhiễm HBV HEV HAV  Không tìm thấy kháng nguyên, có kháng thể AntiHAV  Anti HAV có loại  Ig G anti HAV (+) : nhiễm HAV từ trước  IgM anti HAV (+) : nhiễm HAV cấp HEV Anti HEV  IgM anti HEV (+): nhiễm cấp  IgG anti HEV(+) : nhiễm trước đó, (+) với IgM nhiễm cấp  HEV RNA (+) phân : nhiễm cấp Nhiễm cấp : IgM anti HEV (+), HEV RNA phân (+), có IgG anti HEV (+)  Đã nhiễm từ trước (prior infection) : IgM anti HEV (-), HEV RNA phân (-), IgG anti HEV (+) HCV Anti HCV (+) : Có tiếp xúc với HCV,  HCV RNA (-) : nhiễm HCV từ trước lành bệnh  HCV RNA (+) : VGVRC cấp hay mãn HBV • HBsAgAnti HBs HBV, HBV DNA (HBcAg không tồn máu) • HBcAgAnti HBc (IgM, IgG) • HBeAg Anti HBe • HBV DNA HBsAg, anti HBs HBsAg (+)  nhiễm HBV  HBsAg (+) ≥ tháng nhiễm mãn  Anti HBs (+)  Đãù nhiễm lành : anti HBc (+)  Chưa bò nhiễm, đáp ứng miễn dòch sau chích ngừa HBV : anti HBc (-)  Anti HBc     Anti HBc (+ ) có tiếp xúc HBV tức nhiễm hay nhiễm HBV Anti HBc Ig M  nhiễm cấp Anti HBc Ig G  nhiễm mãn hay lành Anti HBc (+) nhiễm HBV, không tạo chủng ngừa HBsAg (-), anti HBs(-), anti HBc IgM (+)  Nhiễm HBV cấp giai đoạn cửa sổ miễn dòch HBeAg , Anti HBe, HBV DNA    HBeAg , HBV DNA  đánh giá nhân lên HBV HBeAg + , HBV DNA + Anti HBe HBeAg - , HBV DNA + Anti HBe + HBV nhân lên, nhiễm HBV thể hoang dại (wild type) HBV nhân lên, nhiễm HBV thể biến chủng CÁCH ĐỌC KẾT QUẢ 1- HBsAg, anti HBs 2- Anti HBc (IgM, IgG) 3- HBeAg, Anti HBe, HBV DNA  Có nhiễm HBV ?  Cấp hay mãn ?  HBV nhân lên ? MỘT SỐ VÍ DỤ HBsAg (+)  HBsAg (+)  Anti HBc (+), Ig M (-)  Anti HBc (+), Ig M (-)  HBeAg (-), Anti HBe (+)  HBeAg (+), Anti HBe (-)  HBV DNA 250.000  HBV DNA 1250.000 copies/ml copies/ml  Nhiễm HBV mãn thể  Nhiễm HBV mãn thể biến chủng, VR hoang dại, VR nhân lên nhân lên  MỘT SỐ VÍ DỤ HBsAg (-), anti HBs (+)  HBsAg (-), anti HBs (+)  Anti HBc (+), Ig M (-)  Anti HBc (-)  Đã nhiễm HBV,  BN chủng ngừa miễn nhiễm  MỘT SỐ VÍ DỤ HBsAg (-), Anti HBs (-)  Anti HBc Ig M (+)  Nhiễm HBV cấp giai đoạn cửa sổ miễn dòch  ... lành : anti HBc (+)  Chưa bò nhiễm, đáp ứng miễn dòch sau chích ngừa HBV : anti HBc (-)  Anti HBc     Anti HBc (+ ) có tiếp xúc HBV tức nhiễm hay nhiễm HBV Anti HBc Ig M  nhiễm cấp Anti... cấp Nhiễm cấp : IgM anti HEV (+), HEV RNA phân (+), có IgG anti HEV (+)  Đã nhiễm từ trước (prior infection) : IgM anti HEV (-), HEV RNA phân (-), IgG anti HEV (+) HCV Anti HCV (+) : Có tiếp... HBV • HBsAgAnti HBs HBV, HBV DNA (HBcAg không tồn máu) • HBcAgAnti HBc (IgM, IgG) • HBeAg Anti HBe • HBV DNA HBsAg, anti HBs HBsAg (+)  nhiễm HBV  HBsAg (+) ≥ tháng nhiễm mãn  Anti HBs (+)
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các dấu ấn viêm gan virus, Phân tích các dấu ấn viêm gan virus, Phân tích các dấu ấn viêm gan virus

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay