hướng dẫn cài đặt và sử dụng mapinfo

5 145 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 20:53

hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng mapinfo môn học gis cho người mới học và chưa biết cài đặt sử dụng như thế nào vì đây thực chất là một phần mên thiết kế bản đồ vì thế nó khá là khó cài đặt và sử dụng BÀI 1: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAPINFO 9.0 Bước 1: Cài đặt Giải nén Folder “Bo cai Mapinfo 9.0”, kích đúp vào biểu tượng , xuất hộp thoại sau: Nhấn Next, xuất hộp thoại: Đánh dấu chọn vào I accept the terms in the license agreement để chấp nhận cài đặt, tiếp tục nhấn Next: - User Name: Tên người sử dụng chương trình - Organization: Cơ quan người sử dụng chương trình Nhấn Next, xuất hộp thoại: - Typical Workstation Installtion: Cài đặt theo mặc định nhà sản xuất Thông thường cài đặt toàn tất chương trình ứng dụng theo phần mềm - Custom Workstation Installtion: Cài đặt số chương trình mà người sử dụng cần thiết, không cần loại bỏ Nên chon Typical Workstation Installtion Tiếp tục nhấn Next Install để tiến hành cài đặt Quá trình cài đặt xong nhấn Finish để hoàn thành thao tác Lưu ý: Sau cài đặt xong không mở Mapinfo mà phải tiến hành Crack sử dụng lâu dài Bước 2: Crack Mapinfo Mở folder Crack Mapinfo 9.0 Kích đúp vào file Nhấn Patch, hộp thoại: Hiện hộp thoại sau: Tiếp tục nhấn Yes Hiện hộp thoại: Tìm đường dẫn đến ổ C:\Program Files\MapInfo\Professional (Thông thường máy tính mặc định đường dẫn) Nhấn đúp vào biểu tượng Tắt hộp thoại: Quá trình cài đặt Crack Mapinfo 9.0 hoàn tất ... nhận cài đặt, tiếp tục nhấn Next: - User Name: Tên người sử dụng chương trình - Organization: Cơ quan người sử dụng chương trình Nhấn Next, xuất hộp thoại: - Typical Workstation Installtion:... đặt theo mặc định nhà sản xuất Thông thường cài đặt toàn tất chương trình ứng dụng theo phần mềm - Custom Workstation Installtion: Cài đặt số chương trình mà người sử dụng cần thiết, không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn cài đặt và sử dụng mapinfo, hướng dẫn cài đặt và sử dụng mapinfo, hướng dẫn cài đặt và sử dụng mapinfo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay