sáng kiến kinh nghiệm dạy lý thuyết văn miêu ta cho hs lớp 4

33 179 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 18:51

sáng kiến kinh nghiệm dạy lý thuyết văn miêu ta cho hs lớp 4Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ1.Lý do : Hiện nay, nội dung chương trình sách giáo khoa được đổi mới. Chúng ta dạy theo bộ sách mới được thống nhất trong toàn quốc nên việc dạy cho học sinh tiếp thu kiên thức, kĩ năng mới là cần thiết để giúp trẻ sản sinh ra những văn bản có cảm xúc chân thực khi nói và viết. Thực tế cho thấy, nội dung, chương trình của sách mới khác nhiều so với chương trình cũ nên người giáo viên cần năm bắt được phương pháp dạy bộ môn. Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn nói riêng để giảng dạy có hiệu quả. Hơn nữa, chương trình, sách giáo khoa được biên soạn theo quan điểm giao tiếp nghĩa là học sinh được luyện nói trong quá trình giao tiếp. Muốn dạy lý thuyết văn nói chung và lý thuyết văn miêu tả nói riêng như thế nào để giúp học sinh được luyện nói mà nắm bắt được kiến thức cơ bản để viết văn đúng thể loại. Từ khái niệm về thể loại văn, học sinh vận dụng viết văn đúng dạng bài như ( miêu tả con vật, miêu tả đồ vật…) Để học sinh nắm được lý thuyết văn miêu tả, người giáo viên cần sư dụng linh hoạt các phương pháp dạy học kết hợp hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức.Muốn vậy người giáo viên cần có những biện pháp nhất định giúp giờ học đạt kết quả cao . Thời gian nghiên cứu sáng kiến có hạn nên tôi chỉ chọn trong phạm vi hẹp “Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4.” Bên cạnh đó, mỗi giáo viên tiểu học cũng cần nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm có năng lực nhất định để đào tạo thế hệ trẻ thành con người phát triển toàn diện.Bản thân tôi mong muốn được trao PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠC SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC XUẤT HOÁ Họ tên: Phạm Thị Thuỷ DẠY LÝ THUYẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP Năm học 2013 - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Giải pháp “Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4”mà trình bày sau suy nghĩ, tìm tòi riêng thân Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi Ban giám hiệu em học sinh lớp 4A Trường tiểu học Xuất Hoá huyện Lạc Sơn - tỉnh Hoà Bình giúp trình nghiên cứu hoàn thiện Do khả nghiên cứu thân hạn chế nên chắn nghiên cứư tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong đóng góp ý kiến bổ sung Ban giám hiệu để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ 1- PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG - 27 PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT 28 - 29 Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý : Hiện nay, nội dung chương trình sách giáo khoa đổi Chúng ta dạy theo sách thống toàn quốc nên việc dạy cho học sinh tiếp thu kiên thức, kĩ cần thiết để giúp trẻ sản sinh văn có cảm xúc chân thực nói viết Thực tế cho thấy, nội dung, chương trình sách khác nhiều so với chương trình cũ nên người giáo viên cần năm bắt phương pháp dạy môn Tiếng Việt nói chung phân môn Tập làm văn nói riêng để giảng dạy có hiệu Hơn nữa, chương trình, sách giáo khoa biên soạn theo quan điểm giao tiếp nghĩa học sinh luyện nói trình giao tiếp Muốn dạy lý thuyết văn nói chung lý thuyết văn miêu tả nói riêng để giúp học sinh luyện nói mà nắm bắt kiến thức để viết văn thể loại Từ khái niệm thể loại văn, học sinh vận dụng viết văn dạng ( miêu tả vật, miêu tả đồ vật…) Để học sinh nắm lý thuyết văn miêu tả, người giáo viên cần sư dụng linh hoạt phương pháp dạy học kết hợp hình thức tổ chức dạy học phù hợp để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức.Muốn người giáo viên cần có biện pháp định giúp học đạt kết cao Thời gian nghiên cứu sáng kiến có hạn nên chọn phạm vi hẹp “Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4.” Bên cạnh đó, giáo viên tiểu học cần nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm có lực định để đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện.Bản thân mong muốn trao đổi kinh nghiệm dạy học với đồng nghiệp giúo có nghiệp vụ sư phạm vững vàng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 2.1 Đối tượng Học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Xuất Hoá 2.2 Phạm vi - Dạy lý thuyết văn miêu tả - Vì thời gian, điều kiện không cho phép lựa chọn :Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4” để nâng cao chất lượng văn miêu tả cho học sinh Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu : 3.1 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận sở thực tiễn việc dạy Tập làm văn lớp nói chung, hướng dẫn học sinh hình thành khái niệm lý thuyết văn miêu tả nói riêng - Nghiên cứu quy trình, nội dung, phương pháp dạy tiết Tập làm văn hình thành khái niệm lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu nội dung phương pháp dạy Tập làm văn lớp - Tìm hiểu quan điểm biên soạn Tiếng Việt - Vận dụng để thiết kế dạy lý thuyết vă miêu tả cho học sinh lớp - Đề xuất biênj pháp giúp nâng chất lượng tiết dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Phương pháp nghiên cứu : 4.1 Phân tích tài liệu dạy học - Sách giáo khoa Tiếng Việt - Sách giáo viên Tiếng Việt - V b ài tập Tiếng Việt 4.2 Phương pháp điều tra thực tế Qua dự giờ, qua khảo sát thực tế Qua nghi ên cứu sách giáo khoa Tiếng Việt 4, thấy số có câu hỏi mang tính khái quát, khó học sinh 4.3 Phương pháp dạy thực nghiệm Dạy lý thuyết văn miêu tả PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: N ỘI DUNG DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 1.1 Mục tiêu phân môn Tập làm văn lớp 1.1.a Yêu cầu kiến thức: * Yêu cầu kiến thức đạt học sinh lớp phân môn Tập làm văn là: + Thể loại văn kể chuyện - Học sinh phải hiểu văn kể chuyện? - Hiểu nhân vật chuyện Kể lại hành động nhân vật Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện Kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật - Bên cạnh học sinh phải hiểu cốt chuyện - Biết xây dựng đoạn văn, biết mở biết kết văn kể chuyện Từ đó, học sinh biết viết nói văn kể chuyện hoàn chỉnh + Thể loại văn miêu tả - Học sinh phải hiểu miêu tả - Miêu tả đồ vật: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả đồ vật - Miêu ta cối: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả cối - Miêu tả vật: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả v ật + Các loại văn khác: - Viết thư: Nắm mục đích việc viết thư, nội dung bản, cách xưng hô cách trình bày thư - Trao đổi ý kiến với người thân: Xác định mục đích trao đổi, vai trò trao đổi, lập dàn ý văn trao đổi biết đóng vai trao đổi tự nhiên, tự tin, cử thích hợp, lời lẽ thuyết phục để đạt mục đích đề - Giới thiệu hoạt động địa phương: Biết cách giới thiệu tập quán, trò chơi lễ hội, truyền thống địa phương, quan sát trình bày đổi quê hương, có ý thức việc xây dựng quê hương - Tóm tắt tin tức điền vào giấy tờ in sẵn (Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, thư chuyển tiền…) Biết cách nói tóm tắt tin tức, tự tìm tin, biết điền nội dung cần thiết vào giấy tờ in sẵn Qua học sinh biết ứng dụng sống hàng ngày 1.1.b Yêu cầu kỹ * Học song chương trình Tập làm văn lớp 4, học sinh phải có kỹ làm văn: + Kỹ định hướg hoạt động giao tiếp: - Nhận diện loại văn - Phân tích đề + Kỹ lập chương trình hoạt động giao tiếp: - Xác định dàn ý văn cho - Tìm ý xếp ý thành dàn ý văn kể chuyện - Quan sát đối tượng, tìm xắp xếp ý thành dàn ý văn kể chuyện - Quan sát đối tượng, tìm xắp xếp ý thành dàn ý văn miêu tả + Kỹ thực hoá hoạt động giao tiếp: - Xây dựng liên kết đoạn văn, văn thành văn + Kỹ kiểm tra, đánh giá hoạt động giao tiếp - Đối chiếu văn nói, viết thân với mục đích giao tiếp yêu cầu diễn đạt - Sửa lỗi nội dung hình thức diễn đạt 1.2 Nội dung phân môn Tập làm văn sách giáo khoa Tiếng việt - Cấu trúc chương trình Tập làm văn lớp 4 - Sách giáo khoa Tiếng việt ( tập) thiết kế chương trình Tập làm văn lớp sau: Loại văn miêu tả - Kể chuyện - Miêu tả + Khái niệm + Miêu tả đồ vật + Miêu tả cối + Miêu tả vật - Các loại văn khác + Viết thư + Trao đổi ý kiến + Giới thiệu hoạt động + Tóm tắt tin tức - Điền vào giấy tờ in sẵn Tổng số • Lưu ý: Số tiết dạy Kỳ II Cả năm 19 Kỳ I 19 11 10 11 3 30 tiết 3 62 tiết 32 tiết - Số tiết bảng thực 31 tuần học, không kể tuần ôn tập học kỳ cuối học kỳ - Các loại văn khác bố trí dạy sen kẽ với văn kể chuyện, văn miêu tả 1.3 Quan điểm biên soạn sách giáo khoa 1.3.a Quan điểm dạy giao tiếp Để thực mục tiêu “ Hình thành phát triển học sinh kỹ sử dụng Tiếng việt ( Nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp môi trương hoạt động lứa tuổi”, sách giáo khoa Tiếng việt lớp khác, sách giáo khoa Tiếng việt lấy nguyên tắc dậy giao tiếp làm định hướng Có thể hiểu giao tiếp hoạt động trao đổi tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, … Nhằm thiết lập quan hệ, hiểu biết cộng tác,… Giữa thành viên xã hội Người ta giao tiếp với nhiều phương tiện, phương tiện thông thường quan trọng ngôn ngữ Hoạt động giao tiếp bao gồm hành vi giải mã ( Nhận thông tin) ký mã ( Phát thông tin); ngôn ngữ, hành vi thực hai hình thức ngữ ( Nghe, nói) bút ngữ (Đọc, viết) Quan điểm dậy giao tiếp thể hai phương diện nội dung phương pháp dạy học Về nội dung, thông qua phân môn Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ câu, Chính tả, Tập làm văn, Tiếng việt tạo môi trường giao tiếp có chọn lọc để học sinh mở rộng vốn từ theo định hướng, trang bị tri thức phát triển kỹ sử dụng Tiếng việt giao tiếp Về phương pháp dạy học, kỹ nói dạy thông qua nhiều tập mang tính tình huống, phù hợp với tình giao tiếp tự nhiên 1.3.b Quan điểm tích hợp Tích hợp nghĩa tổng hợp đơn vị học trí tiến học hay tập nhiều mảng kiến thức kỹ liên quan với nhằm tăng cường hiệu giáo dục tiết kiệm thời gian học tập cho người học Có thể thực tích hợp theo chiều ngang chiều dọc Tích hợp theo chiều ngang tích hợp kiến thức Tiếng việt với mảng kiến thức văn học, thiên nhiên, người xã hội theo nguyên tắc đồng quy Hướng tích hợp đựơc sách Tiếng Việt thực thông qua hệ thống chủ điểm học tập Theo quan điểm tích hợp phân môn ( Tập đọc, Kể chuyện, Chính tả, Luyện từ câu, Tập làm văn) trước gắn bó với nhau, tập hợp lại xung quanh trục chủ điểm đọc, nhiệm vụ cung cấp kiến thức rèn luyện kỹ gắn bó chặt chẽ với trước Tích hợp theo chiều dọc tích hợp đơn vị kiến thức kỹ kiến thức kỹ học trước theo nguyên tắc đồng tâm ( Còn gọi đồng trục hay vòng tròn xoáy trôn ốc) Cụ thể là: Kiến thức kỹ lớp trên, bậc học bao hàm kiến thức kỹ lớp dưới, bậc học cao hơn, sâu kiến thức kỹ lớp dưới, bậc học Dĩ nhiên, tích hợp có điểm nhấn Không nắm điểm nhấn này, giáo viên dễ hiểu lệch yêu cầu tích hợp, dẫn tới chỗ sa đà 1.3.c Quan điểm tích cực hoá hoạt động học tập học sinh Một nhiệm vụ trọng tâm đổi chương trình sách giáo khoa lần đổi phương pháp dạy học; chuyển từ phương pháp truyền thụ sang phương pháp tích cực hoá hoạt động người học, thầy, cô đóng vai trò người tổ chức hoạt động học sinh, học sinh lộ phát triển Thể theo phương pháp tích cực hoá hoạt động học sinh, sách giáo khoa Tiếng Việt không trình bày kiến thức kết có sẵn mà xây dựng hệ thống câu hỏi, tập hướng dẫn học sinh thực hoạt động nhằm chiếm lĩnh kiến thức phát triển kỹ sử dụng Tiếng Việt; sách giáo khoa Tiếng Việt hướng dẫn thầy, cô cách thức cụ thể tố chức hoạt động 1.4 Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp Trong trình dạy học phân môn Tập làm văn lớp người giáo viên có nhiều cách thức, nhiều đường nhiều phương pháp để hình thành kiến thức, kỹ cho học sinh Theo phương pháp thường dùng để dạy Tập làm văn lớp nhằm phát huy tính tích cực chủ độngm sáng tạo học sinh 1.4.a Phương pháp thực hành giao tiếp Khái niệm: Phương pháp thực hành giao tiếp phương pháp dạy học xếp tài liệu ngôn ngữ cho vừa bảo đảm tính xác, chặt chẽ hệ thống ngôn ngữ phản ánh đặc điểm, chức chúng hoạt động giao tiếp Mục đích: Tận dụng vốn hiểu biết ngôn ngữ nói học sinh, để học sinh cảm thấy nhẹ nhàng việc tiếp nhận kiến thức rèn luyện kỹ học tập Rèn cho học sinh tinh tự tin kiến Sau giáo viên dùng phương pháp vấn đáp gợi mở, phương pháp phân tích ngôn ngữ yêu cầu: Hỏi: Bài văn tả thời kì phát triển ngô? + Học sinh dễ dàng thấy văn tả ngô từ lúc bé lấm mạ non, tả ngô lúc trưởng thành rộng dài, tiếp đến tả hoa ngô, bắp n gô non giai đoạn đơm hoa kết trái, cuối tả hoa ngô giai đoạn bắp ngômập, Còn trình tự miêu tả “ Cây mai tứ quý” theo phận Hỏi: Bài văn tả phận mai tứ quý? - Tán, gốc, cành, cánh hoa, trái Hỏi: Bài văn sử dụng từ loại nào? Biện pháp nghệ thuột để miêu tả phận ấy? - Bài văn sử dụng nhiều tính từ miêu tả như: Xoè, vàng thắm, chín đậm nghệ thuật so sánh : Gốc lớn bắp tay Giáo viên dùng phương pháp phân tích ngôn ngữ chốt lại nội dung yêu cầu 2; văn miêu tả cối kể theo trình tự, tả thứ tự phận như; Gốc ,thân, cành ,lá hoa ,quả thời kì phát triển theo mùa năm Từ học sinhdễ dàng tổng hợp văn miêu tả cối gồm phần Mở bài: Tả giới thiệu bao quát Thân bài: Tả phận thời kì phát triển Kết bài: Nêu cảm nghĩ cần tả Ví dụ 2: Dạy “Quan sát đồ vật” ( Tiếng việt trang 153) Giáo viên sử dụng phương pháp trực quan, phương pháp quan sát chỗ giáo viên cho học sinh quan sát đồ chơi mà trẻ đem tới lớp kết hợp quan sát tranh số trò chơi gấu bông, lật đật, búp bê… 16 Học sinh đọc phần gợi ý sách giáo khoa( học cá nhân) trang 54, sau giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích mẫu Giáo viên sử dụng phương pháp rèn luyện theo mẫu, học sinh luyện tập theo mẫu gợi ý Sau giáo viên yêu cầu học sinh: - Hãy quan sát số đồ chơi em thích ghi chép lại ý quan sát - Học sinh vừa quan sát vừa ghi chép lại ý quan sát, sau xếp ý để tạo thành dàn ý tả đồ chơi mmà em thich - Giáo viên cho học sinh trình bày ý ghi sau quan sát theo dàn luyện thực hành giao tiếp cho học sinh Ví dụ dàn bài: Mở bài: Giới thiệu đồ chơi mà em thích gấu Thân bài: - Hình dáng bên ngoài: Gấu không to, gấu ngồi, dáng tròn - Bộ lông màu trắng mịn nhuiư nhung - Hai mắt đen láy thông minh - Mũi nhỏ màu đỏ trông ngộ nghĩnh - Trên cổ thắt nơ màu đỏ chói Kết luận: Em yêu quý gấu Ôm gấu em thích Sau , giáo viên sử dụng hình thức thảo luận nhóm, cho học sinh thảo luận nhóm yêu cầu hai phần nhận xét: Theo em quan sát đồ vật cần ý gì? Học sinh trình bày kết thảo luận rèn thực hành giao tiếp Giáo viên sửa chữa , bổ sung Giáo viên dùng phương pháp phân tích ngôn ngữ để học sinh thấy muốn miêu tả đồ vật phải quan sát đồ vật, cách quan sát từ hình dáng bên đến phận quan sát đồ vật theo trình tự hợp lí Khi quan sát đồ vật cần sử dụng nhiều giác quan Cần tìm đặc điểm riêng 17 đồ vật, phân biệt đồ vật với đồ vật khác đồ vật loại ví quan sát gấu có lông màu đỏ, có lông màu nâu, có mũi đen… Tóm lại, với biện pháp trên, học sinh tự hình thành lý thuyết văn miêu tả “ Cấu tạo văn miêu tả cối” Và “ Quan sát đồ vật” Các em biết vận dụng lý thuyết văn miêu tả để viết văn miêu tả loại có bố cục rõ ràng, phần đủ ý, biết sử dụng nghệ thuật nhân hoá so sánh, dùng từ gợi tả màu sắc, hoạt động, để văn thêm sinh động, giàu hình ảnh Biện pháp 3: So sánh tới nhận diện Để giúp học sinh nhận văn thuộc thể loại văn miêu tả, giáo viên cần đặt bên cạnh văn khác chẳng hạn văn kể chuyện.Giáo viên yêu cầu học sinh nêu văn thuộc thể loại văn miêu tả học sinh phải lý giải văn văn miêu tả Để làm điều này, giáo viên cần lựa chọn phương pháp quan sát, phương pháp đối chiếu, phân tích , tổng hợp, phương pháp vấn đáp gợi mở để rút kết luận cần thiết văn miêu tả Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc “ Cái nón” trang 11 (Tiếng việt - tập 1) “Bốn anh tài” (Tiếng việt - tập 2) Hãy cho biết văn văn miêu tả? sao? Giáo viên sử dụng phương pháp quan sát, hình thức học cá nhân, yêu cầu học sinh đọc thầm, khảo sat hai văn “ Các nón” “Bốn anh tài” Sau dùng phương pháp vấn đáp gợi mở kết hợp hình thức học lớp Hỏi: Văn “ Bốn anh tài” nói điều Câu chuyện - Ca ngợi tài năng, sức khoẻ Bốn anh tài Hỏi: Văn “ Cái nón” nói điều gì: Tả phận nón H: Vậy văn thuộc thể loại văn miêu tả? 18 - Văn “Cái nón”? H: Vì sao? - Học sinh so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp để thấy văn “ Cái nón” miêu tả phận nón: Miệng nón, vành nón, nón,… Chỉ đặc điểm bật nón, giúp người hiểu văn “ Bốn anh tài.” Nói nhân vật, tính cách nhân vật Tóm lại, từ việc so sánh hai văn kể chuyện, miêu tả Học sinh nhận diện loại văn miêu tả Dạy học thực nghiệm 2.1 Mục đích tực nghiệm: Xây dựng thiết kế dạy tiết tập làm văn hình thành khái niệm văn miêu tả Thông qua thực nghiệm nhăm trao đổi thống vấn đề chuyên môn nghiệp vụ với đồng nghiệp nhà trường Xác định biện pháp, phương pháp giảng dạy có hiệu tiết tập làm văn hình thành lý thuyết văn miêu tả Lớp thực nghiệm khối gồm hai lớp 4A, 4B Đánh giá thêm trạng dạy tiết lý thuyết văn miêu tả, mặt tích cực tốn hạn chế, từ có điều, đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp THIẾT KẾ BÀI DẠY Tập làm văn Thế miêu tả? A Mục tiêu - Hiểu miêu tả? - Tìm đượcn câu văn miêu tả có đoạn văn đoạn thơ - Biết viết đoạn văn miêu tả ngữ pháp, giàu hình ảnh chân thực, sáng tạo B Đồ dùng dạy học Tranh: Cây sòi; Cây cơm nguội 19 C Các hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: – phút - Thế kể chuyện? 2-3 học sinh trả lời + Giáo viên nhận xét cho điểm Dạy 2.1Hình thành khái niệm:13-15 phút học sinh nhắc lại I - Nhận xét Bài 1: Học sinh đọc to yêu cầu + Các em dùng bút chì gạch Một học sinh đọc to đoạn văn chân vật miêu tả? - học sinh làm việc cá nhân + Trong đoạn văn có vật Học sinh nêu miêu tả? vật nào? - Ba vật: + Cây sòi + cơm nguội + Lạch nước Giáo viên chốt chuyển ý: Như đoạn văn có vật, vật miêu tả nào? Cô em tìm hiểu qua tập Bài 2: Học sinh đọc thầm – học sinh đọc Yêu cầu quan sát phần mẫu cho to biết: + Sự vật dầu tiên miêu tả gì? + Cây sòi có đặc điểm bật? + Cây sòi + “ Cao lớn” tả đặc điểm Học sinh trả lời sòi? Hình dáng + “ Lá đỏ chói lọi” miêu tả đặc điểm gì? Mầu sắc + Theo em tác giả miểu tả sòi 20 trạng thái nào? Chuyển động + Từ cho em biết sòi trạng thái chuyển động? Rập rình Yêu cầu học sinh đọc lại mẫu Giáo viên: Các em thảo luận học sinh đọc nhóm để hoàn thành phần tiếp Học sinh thảo luận theo (2 phút) đại diện nhóm trình bày + Nêu cách tả vật thứ 2? + Những đặc điểm “ Lạch nước” đưựơc miêu tả? từ ngữ Học sinh trả lời miêu tả đặc điểm đó? Theo em “ Róc rách” Miêu tả gì? Yêu cầu đọc lại toàn Tiếng nước chảy Giáo viên chốt: Cây sòi, cơm Một học sinh đọc nguội, lạch nước vật mà địa phương tác giả Trần Hoài Dương sử dụng từ ngữ giầu hình ảnh để vẽ lại đặc điểm bất têu biểu, để giúp em hình dung vất Đó miêu tả Chuyển ý: Để miêu tả vật tác giả sử dụng giác quan nào? Các em tìm hiểu Bài 3: Theo em tác giả quan sát vật giác quan Mắt, tai nào? Nhấn mạnh: Ngoài giác quan tai mắt nhiều người ta phải sử dụng giác quan khác 21 Mũi để ngửi, tay để cầm, lưỡi để nhấm,… Học sinh trả lời * Qua tập phần nhận xét em hiểu miêu tả? Hai học sinh đọc II- Ghi nhớ Luyện tập: 17 – 19 phút Một học sinh đọc to yêu cầu Giáo viên yêu cầu học sinh đọc Học sinh thực “Chú đất nung”, tìm gạch chân câu văn miêu tả Vì văn miêu tả đặc điểm Vì em biết câu văn miêu bật tràng kị sĩ nàng công tả? chúa Rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng, mặt trắng, mái lầu son Đặc điểm bất miêu tả từ ngữ nào? Giáo viên chốt: Như em Học sinh đọc thầm yêu cầu xác định đựơc câu văn miêu tả Một học sinh đọc to bài” Mưa” Bài Học sinh thực Các em đọc thầm gạch chân Học sinh nêu hình ảnh + Trong hình ảnh trên, em thích Học sinh làm nháp hình ảnh nào? + Hãy viết lại 1,2 câu để miêu tả Học sinh trình bày - nhận xét hình ảnh mà em thích Giáo viên nhận xét sửa chữa Giáo viên chốt: Các em làm Học sinh trả lời tập em biết miêu tả vật Vậy miêu tả? Củng cố, dặn dò - Thế miêu tả? 22 - Nhận xét tiết học THIẾT KẾ BÀI DẠY Cấu tạo văn miêu tả vật I Mục đích Hiểu đựơc cấu tạo văn miêu tả vật gồm ba phần: Mở bài, thân bài, kết Lập dàn ý văn miêu tả vật II Đồ dùng: GV: Tranh, mèo HS: Tranh: Con vật em yêu thích III Các hoạt động dạy học Kiểm tra ( – phút) học sinh đọc tin tóm tắt tin tức em học nhi đồng thiếu niên tiền phong Bài a Giới thiệu b Hình thành khái niệm (13 – 15’) học sinh đọc Giáo viên gọi học sinh đọc văn Con mèo Học sinh quan sát Giáo viên treo tranh: Con mèo Học sinh thảo luận nhóm đôi yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đội yêu cầu Bốn đoạn H: Bài văn có đoạn: Đoạn 1: Meo,…tôi Đoạn 2: Thà….đáng yêu Đoạn 3: Có…một tí Đoạn 4: Con mèo… Đoạn 1: Giới thệu mèo định tả H: Nội dung đoạn văn Đoạn 2: Tả hình dáng mèo 23 gì? Đoạn 3: Tả hoạt động, thói quen H: Đoạn tả hình dáng mèo gồm mèo phận nào? Đoạn 4: Nêu cảm nghĩ mèo H: Bài văn sử dụng từ ngữ để lông, mầu lông, mắt, bốn chân miêu tả phận mèo? đẹp, sắc vân đo đỏ, thon thon H: Bài văn sử dụng biện pháp nghệ - Đẹp, sắc, vân, đo đỏ, thon thon,… thuật gì? hình ảnh đó? - Nghệ thuật so sánh “ Bốn chân thon thon, bước cách nhẹ nhàng lướt mặt đất” Bài văn miêu tả vất gồm phần: H: Bài văn miêu tả vật gồm Mở bài, thân bài, kết phần? Nội dung phần 1.Mở bài: Giới thiệu vật gì? tả Thân bài: Tả hình dáng thói quen sinh hoạt, vài hoạt động vật Giáo viên chốt: Đó cấu tả văn miêu tả vật… Hai học sinh đọc, lớp đọc thâm Ghi nhớ: SGK học sinh nhắc lại c Luyện tập ! học sinh đọc yêu cầu BT, lớp H: Dàn ý thuộc thể loại văn gì? đọc thầm – em nối tiếp giới thiệu Gọi học sinh dùng tranh minh hoạ Em lập dàn ý tả mèo Giới thiệu vật lập dàn ý Em lập dàn ý tẻ chó Em lập dàn ý tẻ trâu Ghi nhớ: Chỉ lập dàn ý, ý phần, nêu chi tiết cụ thể 24 hình dáng, hoạt động vật Giáo viên gợi ý Em chọn lập dàn ý tả vật nuôi mà gây cho em ấn tượng đặc biệt Đó vật nuôi gia đình như: Chó, mèo, gà, trâu, vật người thân, hàng xóm mà em có dịp quan sát Học sinh lập dàn ý nháp Giáo viên yêu cầu nhận xét Dàn ý đầy đủ phần chưa? Các chi tiết ý cụ thể chưa? Cách dùng từ, chọn hình ảnh phù hợp Học sinh nêu miệng dàn ý chưa? Học sinh nêu miệng dàn ý Học sinh nhận xét Giáo viên nhận xét bổ xung, tóm lại – học sinh nêu 3, Củng cố, dặn dò (3 phút) H: Nêu cấu tạo văn miêu tả vật? ĐỀ BÀI KIỂM TRA (20’) Câu 1: Trong “ Cây gạo” Tiếng việt trang 32, tác giả miêu tả theo trình tự nào? Đánh dấu x trước câu trả lời a Tả hoa - tả - tả b Tả gạo lúc sang xuân – lúc cuối xuân – lúc sang hè,… c Tả gạo từ nhỏ đến lớn Câu 2: Nhận xét cách miêu tả đoạn văn “ Cây tre” Tiếng việt – trang 42, ? Đánh dấu x trước câu trả lời a Tả phận 25 b Tả phận tả khác bụi c Tả trình tự thời gian Câu 3: Tìm nững từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành mục “ Ghị nhớ” cấu tạo văn miêu tả vật Bài văn miêu tả vật thường có phần Mở bài:…………………………….Con vật tả Thân bài: a Tả………………… b Tả thói quen………… vài…… vật Kết bài: Nêu…………….đối với vật Câu 4: Đặt câu với từ: Đỏ chót, nở rộ Đáp án Mỗi câu 2,5 điểm Câu 1: b Câu 2: b Câu 3: Mở bài: Giới thiệu Thân a Điền từ: Hình dáng b Điền từ: Sinh hoạt, hoạt động Kết luận - Điền từ: “Cảm nghĩ” 3.3 Nhận xét kết qủ thực nghiệm * Ưu điểm: Tiết dạy thực quy trình, đặc trưng phân môn Tập làm văn, giáo viên chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học Học sinh tích cực tham gia xây dựng bài, tự chủ động chiếm lĩnh tri thức Học sinh nắm lý thuyết văn miêu tả Học sinh thực hành giao tiếp 26 Giáo viên quan tâm, sửa chữa cách tình bày học sinh, chất lượng học đạt cao Kết làm kiểm tra học sinh tương đối tốt, chứng tỏ em hiểu Điểm Lớp 4A3 +4 5+6 7+8 9+10 Đạt 10 100% * Tồn tại: - Nhìn chung, thời gian giành cho phần hình thành khái niệm có hạn: (13-15’) nên trình thảo luận nhóm, số em chậm chưa lộ ý kiến nên phần nắm lý thuyết văn miêu tả chưa thật tốt em đạt điểm - Vốn sống, khả khái quát tổng hợp số em chưa thật tốt nên việc rút khái niệm lý thuyết văn miêu ta hạn chế PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT I Kết luận chung Đối với giáo viên: 27 Qua việc nghiên cứu, thấy dạy lý thuyết văn miêu tả một việc làm khó Song tự rút cho học kinh nghiệm vô quý báu Người giáo viên cần nắm đước phương pháp đặc chưng phân môn tập làm văn, biết lựa chọn phương pháp phù hợp kết hợp hình thức dạy hợpp lý để tổ chức dạy lý văn miêu tả có hiệu Chính học sinh nắm lý thuyết văn miêu tả nên hầu hết em làm văn đủ ý, bố cục rõ ràng, nhiều em viết văn hay, sinh động Điều chứng tỏ việc dạy lý thuyết văn miêu tả sở cần thiết để học sinh biết cách viết văn thuộc thể loại văn miêu tả Đối với học sinh: - Có đủ đồ dùng học tập, không dấu dốt, vươn lên kiên trì bền bỉ học tập - Trên lớp lắng nghe cô giáo hướng dẫn, giảng - Ghi nhớp đầy đủ, có hệ thống học nội dung ghi nhớ II Đề xuất Sáng kiến cố gắng trinhg bày nội dung cốt lõi sở lý luận cho việc dạy lý thuyết văn miêu tả, đánh giá thực trạng giảng dạy trường học qua đề xuất số ý kiến có liên quan đến phương pháp nội dung giảng dạy phân môn nhà trường Sáng kiến tiến hành thực nghiệm “ Thế miêu tả?” “Cấu tạo văn miêu tả vật” thống cao mặt chuyên môn Ban giám hiệu giáo viên trường Đây sở bước đầu khẳng định rằng, để dạy tốt tiết tập làm văn hình thành lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4, đòi hỏi giáo viên phải vận dụng chi thức, kỹ nghiệp vụ sư phạm cách hợp lý đồng thời đưa áp dụng hoàn toàn có sở khoa học phù hợp với thực tế giảng dạy Tuy nhiên, lực trình độ chuyên môn có hạn, thời gian nghiên cứu chưa dài, tài liệu tham khảo thiếu thốn nên sáng kiến không tráng khỏi thiếu sót Qua sang kiến mong nhận nhiều 28 ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp, Ban giám hiệu nhà trường đồng chí cán sự, chuyên viên phòng giáo dục dẫn, giúp đỡ thêm để sáng kiến hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Xuất Hoá, ngày tháng năm 2013 Người viết Phạm Thị Thuỷ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC XUẤT HOÁ 29 ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠC SƠN 30 ... tượng Học sinh lớp 4A3 Trường Tiểu học Xuất Hoá 2.2 Phạm vi - Dạy lý thuyết văn miêu tả - Vì thời gian, điều kiện không cho phép lựa chọn :Dạy lý thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 để nâng cao... thuyết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Phương pháp nghiên cứu : 4. 1 Phân tích tài liệu dạy học - Sách giáo khoa Tiếng Việt - Sách giáo viên Tiếng Việt - V b ài tập Tiếng Việt 4. 2 Phương pháp điều... Theo em tác giả quan sát vật giác quan Mắt, tai nào? Nhấn mạnh: Ngoài giác quan tai mắt nhiều người ta phải sử dụng giác quan khác 21 Mũi để ngửi, tay để cầm, lưỡi để nhấm,… Học sinh trả lời
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm dạy lý thuyết văn miêu ta cho hs lớp 4, sáng kiến kinh nghiệm dạy lý thuyết văn miêu ta cho hs lớp 4, sáng kiến kinh nghiệm dạy lý thuyết văn miêu ta cho hs lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay