bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

21 165 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 18:29

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPTNỘI DUNG INhững việc đã làm và những sáng tạo của cá nhân trong việc thực hiện nội dung về Đổi mới phương pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá học sinhI. MỞ ĐẦU1. Vai trò và tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, và kiểm tra đánh giá;Theo quan điểm giáo dục hiện đại, dạy học là một quá trình tương tác (GV – HS, HS – HS, HS GV, HS với những người hiểu biết hơn…), Việc truyền thụ tri thức một chiều không còn đáp ứng được trước những đòi hỏi của sự phát triển giáo dục hiện đại. Vì thế, việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập là một vấn đề cần thiết và không thể thiếu được. Bởi, chỉ có đổi mới PPDH, chúng ta mới góp phần khắc phục những biểu hiện trì trệ nghiêm trọng trong giáo dục hiện nay; chỉ có đổi mới PPDH chúng ta mới góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và chỉ có đổi mới PPDH chúng ta mới tham gia được vào “sân chơi” quốc tế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp cận phương pháp giáo dục mới theo quan điểm giáo dục hiện đại.Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng và có mối liên hệ khăng khít với nhau, trong đó kiểm tra là phương tiện còn đánh giá là mục đích vì không thế đánh giá mà không dựa vào kiểm tra. Do đó các phương pháp KTĐG cũng là một phương pháp dạy học nhưng chúng được sử dụng ở giai đoạn giảng dạy khi giáo viên có đầy đủ căn cứ để yêu cầu học sinh báo cáo sự lĩnh hội tài liệu đã học và đánh giá trình độ lĩnh hội tài liệu của từng em.Vì những lẽ đó, việc đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá hiện nay không chỉ là phong trào mà còn là một yêu cầu bắt buộc với mọi giáo viên. NỘI DUNG I Những việc làm sáng tạo cá nhân việc thực nội dung Đổi phương pháp dạy học Kiểm tra đánh giá học sinh I MỞ ĐẦU Vai trò tầm quan trọng đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; Theo quan điểm giáo dục đại, dạy học trình tương tác (GV – HS, HS – HS, HS - GV, HS với người hiểu biết hơn…), Việc truyền thụ tri thức chiều không đáp ứng trước đòi hỏi phát triển giáo dục đại Vì thế, việc đổi phương pháp dạy học (PPDH) để học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo học tập vấn đề cần thiết thiếu Bởi, có đổi PPDH, góp phần khắc phục biểu trì trệ nghiêm trọng giáo dục nay; có đổi PPDH góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo có đổi PPDH tham gia vào “sân chơi” quốc tế việc nâng cao chất lượng giáo dục tiếp cận phương pháp giáo dục theo quan điểm giáo dục đại Việc kiểm tra - đánh giá kết học tập mang ý nghĩa vô quan trọng có mối liên hệ khăng khít với nhau, kiểm tra phương tiện đánh giá mục đích không đánh không dựa vào kiểm tra Do phương pháp KT-ĐG phương pháp dạy học chúng sử dụng giai đoạn giảng dạy giáo viên có đầy đủ để yêu cầu học sinh báo cáo lĩnh hội tài liệu học đánh giá trình độ lĩnh hội tài liệu em Vì lẽ đó, việc đổi PPDH kiểm tra đánh giá không phong trào mà yêu cầu bắt buộc với giáo viên Thực tiễn hạn chế bất cập cần giải đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá; Trong năm qua, với phát triển chung giáo dục phổ thông, hoạt động đổi phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá quan tâm tổ chức thu kết bước đầu Từ công tác quản lý đến nhận thức thay đổi đội ngũ giáo viên, nhiều giáo viên vận dụng tốt quy trình đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá, nhiều nhà trường quan tâm đầu tư sở vật chất đảm bảo cho việc áp dụng CNTT vào giảng dạy Bên cạnh kết bước đạt được, việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trường trung học phổ thông nhiều hạn chế cần phải khắc phục Cụ thể: Một là: Truyền thụ tri thức chiều phương pháp dạy học chủ đạo (của nhiều giáo viên) Hai là: Tâm lý ngại thay đổi, ngại phải đầu tư phương pháp, hình thức dạy học mới, cách soạn bài; Ba là: Năng lực, kỹ sử dụng CNTT vào dạy học lúng túng (Phần nhiều sử dụng kịch có sẵn đồng nghiệp) Bốn là: Hoạt động kiểm tra, đánh giá trình học tập chưa thường xuyên, chưa đánh giá đầy đủ toàn diện Năm là: Việc tổ chức chuyên đề đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá nhà trường chưa thường xuyên, chất lượng chuyên đề chưa có tác động tích cực đến thay đổi nhận thức đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá giáo viên; Thực trạng dẫn đến hệ không rèn luyện tính trung thực thi, kiểm tra; nhiều học sinh thụ động việc học tập; khả sáng tạo lực vận dụng tri thức học để gi ải tình thực tiễn sống hạn chế Nội dung thực hiện: Trước thực trạng trên, trình học tập thực nhiệm vụ năm học đồi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá học sinh thực nghiên cứu lý luận đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá đồng thời áp dụng vào thực tiễn giảng dạy nhà trường năm học 20162017 II NỘI DUNG Cơ sở lý luận đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá: Giáo dục thực hoàn cảnh kinh tế – xã hội cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Vì yêu cầu kinh tế – xã hội giáo dục, đội ngũ lao động sở quan trọng cho việc xác định phương hướng phát triển giáo dục Sự phát triển kinh tếxã hội đặt yêu cầu giáo dục nhiều phương diện 1.1 Lý phải đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá; 1.1.1 Mục tiêu giáo dục thay đổi; Đổi chương trình SGK; Phương tiện phục vụ giảng dạy thay đổi; 1.1.2 Đối tượng người dạy người học khác so với trước đây; 1.1.3 Đánh giá hiệu phương pháp làm để tìm phương pháp hiệu hơn; 1.1.4 Sự phát triển không ngừng PPDH; 1.1.5 Động lực bên : + Tri thức nhân loại không ngừng tăng, số năm học PT có hạn, phải nâng cao kĩ tự học; + Áp lực cạnh tranh, đòi hỏi lực người học bước vào sống; + Khuyết điểm ngày hôm trì lâu ưu điểm ngày hôm qua 1.2 Hội nhập quốc tế: Sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế với ảnh hưởng xã hội tri thức toàn cầu hoá tạo hội đồng thời đặt yêu cầu giáo dục việc đào tạo đội ngũ lao động Giáo dục đứng trước thử thách tri thức loài người tăng ngày nhanh lạc hậu ngày nhanh Mặt khác thị trường lao động đòi hỏi ngày cao đội ngũ lao động lực hành động, khả sáng tạo, linh hoạt, tính trách nhiệm, lực cộng tác làm việc, khả giải vấn đề phức hợp tình thay đổi Trong xã hội tri thức, việc phát triển kinh tế - xã hội dựa vào tri thức Vì giáo dục đóng vai trò then chốt việc phát triển kinh tế xã hội thông qua việc đào tạo người, chủ thể sáng tạo sử dụng tri thức Việc gia nhập WTO Việt Nam trước hết làm tăng nhu cầu thị trường lao động đội ngũ nhân lực có trình độ cao 1.3 Đổi phương pháp dạy học yêu cầu cấp bách thời đại ngày Hiện nay, đa số học sinh vào học hệ cao đẳng đại học; kể người làm trở lại học đại học, cao đẳng với chuyên ngành nâng cao ngày đông Do vậy, yêu cầu đào tạo hệ cao đẳng đại học giới tăng lên nhanh số lượng chất lượng Trước tình hình đó, nhiều nước giới, phương pháp dạy học dựa quan điểm phát huy tính tích cực người học, đề cao vai trò tự học học trò, kết hợp với hướng dẫn thầy áp dụng rộng rãi Sự thay đổi làm thay đổi không cách giảng dạy mà thay đổi việc tổ chức trình giáo dục, ứng dụng công nghệ dạy học, phương tiện kỹ thuật giảng dạy… đó, khắc phục nhược điểm phương pháp cũ, tạo chất lượng cho giáo dục – đào tạo Ở nước ta, trình cải cách giáo dục – đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục – đào tạo thay đổi nhiều lần cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đạt tiến đáng khích lệ Tuy nhiên, thay đổi phương pháp ít, chậm Phương pháp sử dụng phổ biến trường đại học chủ yếu thuyết giảng có tính chất áp đặt thầy, coi nhẹ hoạt động tích cực, chủ động trò Sự chậm trễ đổi phương pháp dạy học đại học trở ngại lớn cho việc thực mục tiêu giáo dục mà Đảng ta đề đào tạo “người lao động tự chủ động, sáng tạo” Để khắc phục tình trạng này, Nghị TƯ 2, Khóa VIII, BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nhiệm vụ: “ Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo cho người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, sinh viên đại học Phát triển phong trào tự học, tự đào tạo thường xuyên rộng khắp toàn dân niên” (Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Khóa VIII Đảng Cộng sản Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia 1997 tr41) 1.4 Quan điểm dạy học lấy người làm trung tâm sở để đổi phương pháp dạy học Một xu hướng chung đổi phương pháp dạy học đại học đổi theo quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm Quan điểm có sở lý luận từ việc nhận thức trình dạy học trình có hai chủ thể: Thầy trò Cả hai chủ thể chủ động, tích cực, hoạt động hướng tới tri thức, thầy hoạt động truyền đạt tri thức, trò hoạt động chiếm lĩnh tri thức biến thành vốn hiểu biết để tiếp tục hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn… Đây quan điểm dạy học đa số nước có giáo dục tiên tiến quan tâm Xin nhấn mạnh rằng, hoạt động thầy hoạt động trò hoạt động có ý thức, huy ý thức để đạt mục tiêu Vì vậy, kết nhận thức họ trình nhận thức, trước đạt đến mức chuyển hóa thành phương pháp, công cụ cho họ thực mục đích Do vậy, bàn phương pháp dạy học phải bàn đến phương pháp dạy thầy phương pháp học trò Sự phù hợp hai phương pháp cho hiệu thực việc dạy học Bài viết tập trung vào phương pháp thầy - hai chủ thể trình dạy học tích cực Ta so sánh để thấy khác hai quan điểm giáo dục: Quan điểm dạy học lấy thầy Quan điểm dạy học lấy người học làm trung làm trung tâm tâm Thầy truyền đạt tri thức Thầy định hướng nghiên cứu tài liệu nghiên cứu Thầy độc thoại phát vấn Trò tự tìm tri thức hành động tự học chủ yếu Thầy áp đặt kiến thức Đối thoại trò với trò; trò vời thầy (trò có sẵn đưa câu hỏi ) Trò học thuộc lòng Cùng với thầy khẳng định kiến thức lĩnh hội Hình thành phương pháp học, tư giải vấn đề cụ thể Thầy độc quyền đánh giá Tự đánh giá, tự điều chỉnh, để thầy cho điểm cho điểm Sự khác quan điểm dạy học dẫn đến khác việc xác định phương pháp cụ thể cho môn học, học, phần, đối tượng học sinh… Thực chương trình dạy học theo quan điểm dạy học lấy người học làm trung tâm hoạt động thầy trò tương ứng sau: - Người học khai phá tri thức, tự nghiên cứu - Thầy hướng dẫn cung cấp thông tin - Người học tự trả lời thắc mắc đặt ra, tự kiểm tra Thầy trọng tài - Người học tự hành động, tự kiểm tra, tự điều chỉnh - Thầy làm cố vấn Để thực trình dạy học theo quan điểm lấy người học làm trung tâm người thầy giáo phải làm gì? - Vai trò người thầy trình dạy học theo quan điểm lấy người học trung tâm bị mờ nhạt mà trái lại rõ nét hơn, người thầy “linh hồn” học sinh động sáng tạo Bởi vì, để làm người hướng dẫn, cung cấp thông tin, trọng tài, cố vấn… người thầy phải hiểu biết sâu sắc kiến thức môn học đảm nhiệm, đồng thời phải tự bổ sung vốn kiến thức thường xuyên có định hướng rõ ràng qua tài liệu, sách báo… Người thầy phải nắm vững chất quy luật trình dạy học để tìm ứng dụng phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng Một vấn đề quan trọng là, nhiều giáo viên nhận thức cần thiết phải đổi phương pháp khó từ bỏ phương pháp quen dùng Do đó, muốn thực đổi phương pháp dạy học trước hết thân giáo viên phải ý thức để chủ động từ bỏ phương pháp dạy học truyền thống thành thói quen chuyển hẳn sang phương pháp mớ 1.5 Vấn đề đổi kiểm tra đánh giá: Kiểm tra trình thu thập thông tin làm sở cho đánh giá Đánh giá kết học tập trình thu thập xử lý thông tin trình độ, khả người học thực Đo lường kết học tập trình đối chiếu thông tin thu với tiêu chuẩn tiêu chí Việc đo lường mang tính phức tạp, có số đặc trưng định tính định lượng, trực tiếp gián tiếp Đổi kiểm tra đánh giá động lực thúc đẩy trình khác đổi phương pháp dạy học, đổi cách thức tổ chức hoạt động dạy học; Nếu thực việc kiểm tra đánh giá hướng vào đánh giá trình, giúp phát triển lực người học, lúc trình dạy học trở nên tích cực nhiều Quá trình nhắm đến mục tiêu xa hơn, nuôi dưỡng hứng thú, tạo tự giác học tập quan trọng gieo vào lòng học sinh tự tin Thực trạng đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá nay; 2.1: Thuận lợi thành công; Phần lớn cán giáo viên tập huấn đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh theo chương trình tập huấn ngành; Giáo viên có nhận thức đắn đổi chương trình học mới, có lực chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề dạy học có tinh thần trách nghiệm nhiệm vụ giao Có đạo kịp thời Phụ huynh học sinh ủng hộ Học sinh có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin học tập bổ ích Mạnh dạn tiếp cận mô hình trường học 2.2: Tồn hạn chế; Còn phận nhiều giáo viên chưa đồng thuận theo quan điểm đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, chưa có định hướng, giám sát chặt chẽ cấp quản lý nên thực đổi chưa đồng bộ, chưa thực tạo phong trào Giáo viên ngại thay đổi, ngại phải đầu tư phương thức dạy học tích cực, với phương pháp dạy học truyền thống trở thành thói quen, chưa nhận thức tầm quan trọng đổi phương pháp dạy dọc kiểm tra đánh giá đãn đến mơ hồ không vượt qua rào cản lối dạy học truyền thống Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy học thiếu, phòng học, phòng học môn, máy chiếu, thiết bị thực hành chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; Còn coi trọng việc đánh giá kết học tập học sinh kiến thức nâng cao, hàn lâm, không tạo hội để học sinh tự khám phá tri thức Biểu cụ thể qua phương pháp kiểm tra nghèo nàn, thiếu tính thực tiễn sáng tạo, trọng mục tiêu dạy chữ, Kiểm tra đánh giá mang tính áp đặt không linh hoạt 2.3 Nguyên nhân Công tác tuyên truyền, Áp lực từ thi HSG Thời gian khung chương trình Các giải pháp 3.1 Với đổi phương pháp dạy học: Ngoài việc cải tiến phương pháp dạy học truyền thống (Thuyết trình, đàm thoại ), việc phối hợp hiệu phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, phương pháp đặc thù môn Đó phương pháp thực phát huy tốt Tuy nhiên phương pháp: "Dạy học theo tình huống" hay theo "Định hướng hành động" sử dụng hiệu thiết bị dạy học, áp dụng tốt vai trò CNTT dạy học cần quan tâm sử dụng Với ba giả pháp xin phân tích cụ thể thực tiễn áp dụng giảng dạy nhà trường; 3.1.1 Vận dụng dạy học theo tình huống: Dạy học theo tình quan điểm dạy học, việc dạy học tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình thực tiễn sống nghề nghiệp Quá trình học tập tổ chức môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân mối tương tác xã hội việc học tập Các chủ đề dạy học phức hợp chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn Trong nhà trường, môn học phân theo môn khoa học chuyên môn, sống diễn mối quan hệ phức hợp Vì sử dụng chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh lực giải vấn đề phức hợp, liên môn Phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học điển hình dạy học theo tình huống, học sinh tự lực giải tình điển hình, gắn với thực tiễn thông qua làm việc nhóm Ví dụ: giải phương trình tích ta đặt tình có vấn đề: Để giải phương trình ta phải giải nhiều phương trình Sao nhỉ? Ví dụ : Giải phương trình : ( 2x – ) ( x + ) = ( I ) Phương pháp giải Tính chất nêu phép nhân viết ab = ⇔ a = b = ( với a ; b số ) Đối với phương trình ta có : ( 2x – ) ( x + ) = ⇔ 2x – = Hoặc x+1=0 Do để giải phương trình ( I ) ta phải giải hai phương trình 1/ 2x – = ⇔ x = ⇔ x = 1,5 2/ x + = ⇔ x = - Vậy phương trình cho có hai nghiệm : x = 1,5 x = - Và ta viết tập hợp nghiệm phương trình : S = { 1,5; −1} Giải phương trình gọi giải phương trình tích Từ vd giải cụ thể giáo viên đưa phương pháp tổng quát hóa sau GV? : Để giải phương trình tích : A(x ) A(x ) …………….A(x n ) = ( II ) ta cần giải phương trình ? HS: Để giải phương trình ( II ) ta cần giải phương trình sau A( x ) = (1) A( x ) = (2) …………………… A ( xn ) = (n) Nghiệm phương trình ( ) ; ( ) …….( n ) nghiệm phương trình ( II ) Với giá trị x thỏa mãn điều phương trình ( II ) Ví dụ:(bài kiểm tra 15 phút môn toán –bài tập tình sau) Đố.TRUNG bảo NGHĨA háy nghĩ đầu số tự nhiên tùy ý.sau nghĩa thêm vào số ấy,nhân tổng nhận với 2, đem trừ 10,tiếp tục nhân hiệu tìm với cộng thêm 66, cuối chia kết cho6.Chẳng hạn ,nếu nghĩa nghĩ đén số trình tính toán là:(7+5=12) Mà 12.2=24 mà 24-10=14 mà 14.3=42 mà 42+66=108 mà 108:6=18 TRUNG cấn biết kết cuối số 18 đoán số nghĩa nghĩ số NGHĨA thử lần, TRUNG đoán đúng>NGHĩa phục tài TRUNG Đố em tìm bí TRUNG đấy? I/ Phương pháp Hình thàng kĩ cho học sinh: a)Hình thành cho học sinh kĩ tóm tắt vẽ hình cho toán: Sau đọc kĩ đề toán, em biết lược bớt số câu chữ, làm cho toán gọn lại, đặc biệt phải sử dụng kí hiệu để viết: Ví dụ: Phần nội dung toán: Nên viết theo kí hiệu: Đoạn thẳng AB đoạn thẳng AC AB=AC Cho M trung điểm cạnh BC MB = MC Cho AH vuông góc với BC AH ⊥ BC A1 = A2 Cho AD phân giác góc A …………… ………… Chính mối quan hệ cho số phải tìm rõ Mỗi em cần cố gắng tóm tắt đề toán biết cách nhìn vào tóm tắt mà nhắc lại đề toán A Ngoài việc tóm tắt toán, công việc định giải toán hay không việc vẽ hình toán cách khoa học xác: E D Ví dụ :Vẽ hình,viết giả thiết kết luận : I Cho ∆ ABC có AB=AC , Aˆ =600.CE tia phân giác B C góc C BD tia phân giác góc BBD CE cắt I E thuộc AB ,D thuộc AC Chứng minh ID=IE ∆ABC , Aˆ = 60 ,AB=AC BD pân giác góc B: ABˆ D = DBˆ C GT CE pân giác góc C: ACˆ E = ECˆ B CE ∩ BD = I KL Chứng minh ID = IE Giáo viên cần thật tỉ mỉ phương pháp vẽ hình đôi lúc học sinh yếu quên định nghĩa tính chất học nên dựng hình học sinh vẽ hình được: Chẳng hạn : Vẽ tia phân giác góc B, góc C , cắt AC D, cắt AB E , hai tia cắt I nào? Giáo viên cần yêu cầu học sinh nhắc lại tia phân giác góc gì? Nêu bước vẽ? b)Hình thành kĩ phân tích toán khả trình bày toán: *Hình thành kĩ phân tích toán Sau tóm tắt đề xong, em tập viết phân tích đề để tìm cách giải toán Cho nên, bước này, giáo viên cần sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, thiết lập cách tìm hiểu, phân tích toán theo sơ đồ dạng câu hỏi thông thường: - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? - Muốn tìm ta cần biết gì? - Cái biết chưa? - Còn sao? - Muốn tìm chưa biết ta cần dựa vào đâu? Làm nào? Hướng dẫn học sinh phân tích xuôi tổng hợp ngược lên, từ em nắm kĩ hơn, tự em giải toán 3.1.2 Vận dụng dạy học định hướng hành động: Dạy học định hướng hành động quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hoàn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ hoạt động tay chân Đây quan điểm dạy học tích cực hoá tiếp cận toàn thể Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan cho việc thực nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư hành động, nhà trường xã hội Dạy học theo dự án hình thức điển hình dạy học định hướng hành động, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết thực hành, có tạo sản phẩm công bố Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động 3.2 Về đổi kiểm tra đánh giá: Theo tôi, để nâng cao hiệu đổi KTĐG HS theo hướng tiếp cận lực HS cần vận dụng giải pháp sau: Cần có nghiên cứu sâu lí luận thực tiễn KTĐG, nghiên cứu vận dụng cách sáng tạo thành tựu KTĐG giới vào Việt Nam Hiện nay, Bộ GD&ĐT phối hợp với doanh nghiệp công nghệ thông tin xây dựng hệ thống tổ chức thi phạm vi toàn quốc, là: thi giải Toán qua mạng (Violympic) thi tiếng Anh qua mạng (IOE) Đây kinh nghiệm tốt để tiến tới xây dựng công cụ đánh giá quốc gia SCAT, SAT… Việc đổi cách KTĐG HS phổ thông việc làm có tính cấp bách Trong ĐG hạnh kiểm, cần xem xét đến học lực, quan trọng ý thức, động cơ, thái độ học tập xếp loại học lực Ngành GD cần xây dựng tiêu chuẩn đạo đức cách cụ thể, trọng đến phát triển lực cá nhân tôn trọng nhân cách HS; quy định lời nhận xét GV chủ nhiệm HS phải đầy đủ, toàn diện không cụm từ chung chung “Có cố gắng”, “Chăm ngoan, học giỏi” Đánh giá mức độ tiến nhân cách HS gắn liền với việc xây dựng tiêu chí phương pháp ĐG phù hợp với cấp học, độ tuổi; vậy, cần xác định chuẩn người Việt Nam kỉ XXI Trong KTĐG nhà trường, cần sử dụng nhiều phương pháp ĐG khác (thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, quan sát, làm thí nghiệm, trình bày dự án…) Đặc biệt chuyển từ ĐG trọng đến kiến thức HS nắm sang ĐG trình, cách thức HS nắm kiến thức nào, trọng đến kĩ bản, lực cá nhân KTĐG cần quan tâm đến yếu tố: Một là: Phát triển toàn diện HS: KTĐG phải thể mặt đức, trí, thể, mĩ, tình cảm xã hội; Hai là: Cá biệt hóa GD: KTĐG trọng đến phân hóa HS, đến việc phát lực cá nhân; Ba là: Dân chủ hóa GD: KTĐG phải đảm bảo công khai, công bằng, dựa vào mục tiêu đặt từ đầu, tôn trọng tự ĐG HS; Bốn là: Ứng dụng hóa GD: KTĐG nhằm hướng đến lực thực tiễn HS, đề KT không trọng đến kiến thức lí thuyết, hàn lâm mà trọng đến việc vận dụng kiến thức học vào đời sống, kiến thức hữu ích cho sống việc học tập em Nhà trường chịu trách nhiệm công tác KTĐG Ban giám hiệu mà GV HS Do xác định GV có trách nhiệm cao công tác KTĐG, nên cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lí luận phương pháp KTĐG cho đội ngũ GV cán quản lí GD Hiệu áp dụng: Kế thừa phát huy tốt phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá truyền thống, phối hợp hiệu phương pháp thực tiễn giảng dạy mạnh dạn vận dụng thay đổi hình thức giảng dạy, đổi kiểm tra đánh giá Trong năm học qua thân thu kết đáng kể việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung Kết cụ thể nhận là: Học sinh trở nên quen thuộc với hình thức học tập mới, thực hiệu nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận học tập mạnh dạn tự tin hơn; Ngôn ngữ môn ngày hoàn thiện, biểu qua trao đổi với thầy với bạn trình bày kiểm tra; Học sinh chủ động việc tìm hiểu học, chủ động tự học, trợ giúp bạn nhóm hiệu quả; III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Những vấn đề đạt được; Qua thu hoạch nội dung đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá học sinh, việc thực tiễn áp dụng vào giảng dạy thân góp phần vào giải đạt hiệu số nội dung đổi giảng dạy, kiểm tra, đánh giá Ngoài việc vận dụng tốt ưu phương pháp dạy học truyền thống mạnh dạn đổi hiệu hình thức, phương pháp vào giảng dạy, đổi nội dung kiểm tra, đánh giá, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo cho học sinh; Một số khó khăn, hạn chế; Việc đổi chưa có tính đồng nhiều môn nên việc hình thành cho học sinh thói quen với hình thức dạy học đòi hỏi nhiều thới gian; Đối tượng học sinh có chất lượng không đồng đều, phận học sinh chưa có ý thức tự học, ỷ lại, không tích cực hoạt động nhóm; Tư tưởng nhiều phận giáo viên xem phương pháp thử nghiệm, chưa có lòng tin vào định hướng đổi nên đầu tư mang tính thời không thường xuyên (Chỉ áp dụng có chuyên đề hay có kiểm tra cấp quản lý) Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, lực sử dụng áp dụng CNTT cho giáo viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu, việc kiểm tra sử dụng thiết bị hỗ trợ giảng dạy mang tính quan sát chung, chưa sâu sát chất lượng sử dụng Bài học kinh nghiệm: Trước thành công, tòn cần tháo gỡ giai đoạn tới đổi phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá, qua năm thực tiễn áp dụng thân thiết nghĩ Để thành công đổi phương pháp giảng dạy kiểm tra đánh giá, nhằm đáp ứng đòi hỏi nguồn nhân lực giai đoạn phát triển nay, trước hết giáo viên đứng lớp cần: Nhận thức đầy đủ, có lý luận sâu sắc đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá, nhận thức bối cảnh hội nhập quốc tế nước nhà, mạnh dạn thay đổi phát ưu điểm phương pháp giảng dạy truyền thống; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, đặc biệt cha, mẹ học sinh để nhân dân hiểu có nhận thức tích cực đổi giáo dục Phối kết hợp tốt với tổ chức Đoàn, Đội TNTP tổ chức để học sinh trải nghiệm thực tiễn, nghiên cứu khoa học nhằm phát triển toàn diện kỹ sống cho học sinh; Kiên trì, không chán nản trước ảnh hưởng chưa tích cực phương pháp để có giải pháp tháo gỡ tối ưu Có dần hình thành kỹ nghiệp vụ giảng dạy tích cực Đề xuất - Kiến nghị: Đổi PPDH KTĐG HS khâu quan trọng trình dạy học Khoa học PPDH KTĐG giới có bước phát triển mạnh mẽ lí luận lẫn thực tiễn, Việt Nam, ngành GD quan tâm đến vấn đề năm gần PPDH KTĐG không công cụ cho quản lí chất lượng GD cấp quản lí GV mà quyền lợi, niềm vui hội cho người học Đổi KTĐG theo hướng tiếp cận lực HS yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng GD nói chung đáp ứng yêu cầu đổi chương trình GDPT nói riêng Một số nội dung trình bày chưa đầy đủ, góp phần giúp GV cán quản lí trường học cải tiến khâu đổi PPDH KTĐG, tạo tác động tích cực cho việc dạy học, đồng thời thúc đẩy việc đổi nội dung chương trình phương pháp dạy học Để thực hiệu công tác đề xuất số nội dung; Các cấp quản lý giáo dục cần quan tâm sâu sát công tác đỏi PPDH KTĐG học sinh nhà trường, có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ sớm, cử cán giáo viên tâm huyết, có lực học tập tiếp thu để chia sẻ kinh nghiệm cho đồng nghiệp; Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh nhà trường, thi Bộ GD tổ chức (Toán, tiếng anh, Vật lý qua mạng) Hỗ trợ kinh phí xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đảm bảo phục vụ đủ giảng dạy; Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá dạy theo định hướng đổi mới, tổ chức dạy mẫu nhằm thống định hướng chung PPDH KTĐG cho cán bộ, giáo viên huyện nhà; NỘI DUNG MODULE 3: GIÁO DỤC HỌC SINH THCS CÁ BIỆT I MỞ ĐẦU Vị trí, vai trò việc giáo dục học sinh THCS cá biệt - Giáo dục đạo đức học sinh đặc biệt giáo dục học sinh cá biệt có vị trí hàng đầu toàn công tác giáo dục nhà trường Do vậy, giáo dục học sinh cá biệt giữ vị trí then chốt nhà trường Công tác giáo dục đạo đức tốt sở để nâng cao chất lượng giáo dục giáo dục toàn diện cho học sinh Qua tìm hiểu, học tập module “Giáo dục học sinh THCS cá biệt” thân vận dụng số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt vào việc giáo dục học sinh cá biệt lớp chủ nhiệm Thực tiễn vấn đề giáo dục học sinh THCS cá biệt - Lứa tuổi học sinh THCS lứa tuổi khủng hoảng phát triển tâm lí , so với học sinh bậc tiểu học, lứa tuổi dễ xuất học sinh khó giáo dục Mâu thuẫn phát triển tâm lí lứa tuổi với thiếu giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời người lớn thiếu hiểu biết đặc điểm khó khăn em mà số em không vượt qua giai đoạn cách tích cực, hình thành thái độ, hành vi không phù hợp Vấn đề viết thu hoạch - Những học sinh có thái độ, hành vi không phù hợp với giá trị, nội quy, truyền thống tập thể, không thực tròn bổn phận trách nhiệm người học sinh, thiếu văn hóa, đạo đức quan hệ ứng xử với người, đồng thời động học nên kết học tập yếu, kém…được lặp lặp lại thường xuyên trở thành hệ thống coi cá biệt Trong thu hoạch xin trình bày số kinh nghiệm mong góp phần nhỏ bé việc giáo dục học sinh cá biệt góp phần nâng cao thực chất chất lượng giáo dục II NỘI DUNG Cơ sơ li luận - Ở lứa tuổi em, lứa tuổi có cân mặt tâm sinh lý, việc em mong muốn trở thành người lớn em chưa có hiểu biết tương ứng cộng với hoàn cảnh sống em khác nhau, có em may mắn nhận tư vấn kịp thời cha mẹ trang thái thiếu cân ấy, có em không quan tâm mức, có em lại chiều chuộng Từ khác biệt nảy sinh tượng cá biệt học sinh phận học sinh gây không khó khăn cho giáo viên qua trình giảng dạy lớp - Bản chất người - học sinh lương thiện, yếu tố khác làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý học sinh nên em có biểu khác Ở lứa tuổi em cần có hỗ trợ, tư vấn người lớn hay nói cách khác em cần có giáo dục em cần đến chúng ta, không việc phải bi quan hiệu giáo dục mình, muốn đạt hiệu cao cần có tâm huyết, động sáng tạo đồng thời có kiên trì, định thành công Thực trạng: 2.1 Thuận lợi: - Đa số học sinh gần trường, thuộc địa phương Hầu hết em có tính kỉ luật cao, lễ phép với thầy cô giáo, biết lời cha mẹ, tích cực tham gia phong trào đoàn, đội, nhà trường tổ chức - Được cha mẹ đầu tư thời gian, quan tâm đến việc học hành - Cha mẹ học sinh thường xuyên liên lạc với giáo viên để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện em 2.2 Hạn chế: - Bên cạnh học sinh có tính kỉ luật cao, có học sinh cá biệt chưa có ý thức học tập rèn luyện đạo đức như: Vô lễ với thầy cô giáo, đánh bạn, trốn học chơi games online, nói tục, ăn cắp vặt…Thực trạng nguyên nhân 2.2.1 Nguyên nhân chủ quan: - Chưa có mục đích học tập rõ ràng, chưa nhận thức trách nhiệm, bổn phận thân: Học sinh chưa nhận thức được: Học để làm gì? Vì mà học? chưa biết hài hòa quyền bổn phận trách nhiệm người sống, giáo dục chưa đầy đủ chưa cách, thân thiếu tự giác chấp nhận bổn phận, trách nhiệm bên cạnh việc hưởng thụ quyền lợi gia đình, nhà trường xã hội Vì vậy, em đến trường, học ý muốn gia đình, cha mẹ, mà không nhận thức học hội để thành công hạnh phúc sau này, em thiếu tự giác, chí thiếu trách nhiệm với việc học tập tu dưỡng - Một số em có niềm tin sai giá trị người sống: Học sinh quan niệm chưa hợp lí giá trị người sống Các em không tin học đem lại cho người giá trị sống có chất lượng -Chán nản: Nhiều học sinh cảm thấy chán nản lực mình, dần hứng thú, động học tập, hoạt động Học sinh tin “khá" lên đuợc, đánh giá thấp thân mình, không vượt qua khó khăn, tự tin Phương pháp học tập không hiệu nguyên nhân gây chán nản động học tập - Rối loạn hành vi xã hội học sinh cá biệt: + Dửng dưng trước tình cảm người xung quanh + Coi thường chuẩn mực nghĩa vụ xã hội + Hung tợn, dùng vũ lực + Không cỏ khả cảm nhận tội lỗi rút học có ích từ kinh nghiệm sống + Biện hộ cho hành động ngược lại chuẩn mực xã hội Đối với việc hạn chế hành vi bạo lực học sinh, việc dạy tri thức quan tâm giáo viên đến đời sống tinh thần học sinh, hiểu đặc điểm tâm lí tôn trọng cá tính em quan trọng Nhiều học sinh bị điểm kém, cô giáo mắng lớp khiến em thấy xấu hổ với bạn bè, bị tổn thuơng nghiêm trọng Nhiều thầy cô dùng hình thức trừng phạt học sinh biện pháp giáo dục nhằm mục đích để học sinh lời Các nhà giáo dục học tâm lí học giới đúc kết: lứa tuổi THCS tư hai bước: ghi nhận phân tích sai, em phát triển tốt tư suy luận, cá tính bộc lộ rõ hơn, với xu hướng tự khẳng định ngày nõ nét Do đó, lúc trình giáo dục thành công để em tự giáo dục, tự nhận thức rút học cho thân, trước hết cần để học sinh phải tự chịu trách nhiệm hành vi 2.2.2 Nguyên nhân khách quan: - Ảnh hưởng nhóm bạn: Một số học sinh kết bạn chơi với thiếu niên hư hỏng bên nhà trường cộng với tác động tiêu cực xã hội - Ảnh hưởng gia đình: Nhiều bậc cha mẹ phải lo làm ăn kinh tế khó khăn mải lo làm giàu mà vô tình quên việc giáo dục đạo đức cho con, đẩy hết trách nhiệm phía nhà trường Một số gia đình phụ huynh có điều kiện lại nuông chiều mức - Ảnh hưởng môi trường sống, quan hệ xã hội khác: Sự phát triển mạng Internet nông thôn, nhiều điểm chat, chơi game online mọc lên lân cận trường học Giải pháp 3.1 Thu thập thông tin học sinh cá biệt: - Tổ chức cho học sinh biết điều có ý nghĩa thân sống theo quan niệm em Bước1: Phát cho giáo viên tờ giấy yêu cầu đặt vào vị trí học sinh, suy nghĩ để trả lời câu hỏi Bước2: Tổ chức cho học sinh xung phong chia sẻ với người lớp Bước3: Kết luận - Thông qua tổ chức cho học sinh thực hành kĩ tự nhận thức thân, giáo viên nắm thông tin cá tính học sinh để giúp giáo viên tiếp cận cá nhân phù hợp - Quá trình suy ngẫm để trả lời câu hỏi giúp học sinh nhận điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục - Kết tự nhận thức học sinh nên lưu vào hồ sơ cá nhân để giáo viên theo dõi, tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ em tiến - Sắm vai trò chuyện với học sinh cá biệt học Bước1: Chia lớp thành nhóm từ đến người Mỗi nhóm đọc thông tin phân công hai người sắm vai: học sinh cá biệt giáo viên Bước2: Thực hành trò chuyện với học sinh cá biệt 3.2 Hướng phối hợp xử lí, lưu trữ, khai thác thông tin học sinh cá biệt: - Cách thức xử lý: phân tích thông tin thu theo hướng kết hợp, đối chiếu, so sánh thông tin thu từ nguồn khác nhau, sở phân tích, đánh giá để giữ lại thông tin kiểm chứng từ nhiều nguồn, sau tổng hợp, khái quát hoá để có nhận định học sinh - Cách lưu giữ kết đánh giá để lập hồ sơ học sinh cá biệt - Hướng khai thác thông tin học sinh 3.3 Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt: - Giáo viên cần phải tiếp cận cá nhân xây dựng quan hệ tin cậy, tôn trọng, thân thiện với học sinh cá biệt + Thể hiểu biết, thông cảm chấp nhận + Tập trung vào điểm mạnh trẻ + Tìm điểm tích cực nhìn nhận tình theo cách khác tích cực + Tập trung vào điểm cố gắng, tiến trẻ Học simh cần cảm thấy khích lệ để có tự tin có động hoạt động giáo viên chủ nhiệm tiếp cận tích cực khơi dậy nhu cầu muốn khẳng định khả giá trị thân, muốn hoàn thiện nhân cách Muốn thay đổi hành vi học sinh cách hiệu quả, giáo viên cần có hợp tác học sinh, giáo viên cần chủ động tiếp xúc với học sinh để nắm bắt điều kiện hoàn cảnh, tâm tư, sức khỏe học sinh; động viên, an ủi giúp cho em có hoàn cảnh gia đình khó khăn ốm đau, bệnh tật cố gắng yên tâm học tập biết vượt khó, vươn lên - Giúp học sinh biẽt nhận thức đúng điểm mạnh điểm yếu thân + Nhận thức giá trị thân + Tự tin gía trị điểm mạnh để làm điểm tựa cho hành vi ứng xử cách tích cực - Giúp học sinh nhận thức hậu qủa hành vi tiêu cực tất yếu phải thay đổi thói quen, hành vi cũ + Giáo viên kết hợp với tập thể lớp giúp học sinh dần nhận thức hành động, cản trở sụ phát triển chung + Giáo viên tập thể học sinh cần hỗ trợ em trình thay đổi hành vi Đây trình khó khăn đòi hỏi kiên trì học sinh cá biệt khuyến khích, hỗ trợ giáo viên, gia đình, bạn bè - Giáo viên cần phải quan tâm hổ trợ em vượt qua khó khăn đáp ứng nhu cầu đáng học sinh cá biệt Tổ chức cho lớp quan tâm, giúp đỡ học sinh cá biệt gặp khó khăn; phụ đạo bồi dưỡng thêm để em có kiến thức, kĩ bản, vận dụng phưong pháp tự học môn Để đáp úng nhu cầu cho học sinh, giáo viên cần lưu ý: + Thái độ hành vi giáo viên để học sinh thấy an toàn + Thái độ hành vi giáo viên để học sinh thấy yêu thương + Thái độ, hành vi giáo viên để học sinh thấy hiểu, thông cảm + Thái độ hành vi giáo viên để học sinh thấy tôn trọng + Thái độ hành vi giáo viên để học sinh thấy có giá trị - Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt tạo động lực học tập hoàn thiện nhân cách cho học sinh + Trong học người giáo viên cần ý khai thác trải nghiệm HS trình kiến tạo tri thức mới, tạo nên hấp dẫn nội dung tri thúc, trình học lập phương pháp tìm tri thúc, quan tâm truyền cảm hứng, đam mê kích thích hứng thú học hành cho học sinh + Cần làm cho học sinh hiểu rõ bổn phận trách nhiệm trước gia đình xã hội để tự giác học tập + Giáo dục mục đích học tập đứng đắn, học để nâng cao hiểu biết, có phuơng pháp làm việc khoa học, có chất lượng sống sau + Cần tôn trọng em làm cho em thấy có nhiều điểm mạnh, có giá trị cần phải nổ lực khai thác, phát huy điểm mạnh đồng thời khắc phục điểm yếu thói quen chua tốt + Giúp học sinh nhận thấy có giá trị, có khả năng, người yêu quý, tôn trọng tin tưởng thay đổi + Việc cổ vũ hay thưởng cho học sinh có hành động tốt, có thay đổi theo chiều hướng tốt xem củng cố tích cực - Tránh sử dụng củng cố tiêu cực Giáo viên cảm thấy căng thẳng bất lực có học sinh hư, gây rối lớp Nếu người lớn trừng phạt không mang lại hiệu mà hại cho học sinh, làm học sinh lo âu hạn chế tiến trình học tập phát triển thân Muốn thay đổi hành vi học sinh cách hiệu quả, người lớn cần có hợp tác học sinh Học sinh cần cảm thấy khích lệ để có tự tin động hoạt động - Sử dụng hệ tự nhiên hệ logic Mục đích chủ yếu việc sử dụng hệ tự nhiên hệ logic dạy cho học sinh có ý thức trách nhiệm hành vi minh, khích lệ học sinh đưa định có trách nhiệm, cách làm thay cho trừng phạt - Lập kế hoạch phát triển cá nhân, khơi dậy hoài bão ý thức tự giáo dục học sinh Kế hoạch giáo dục cá nhân đưa đến tiếp cận đắn, phù hợp việc đánh giá kết giáo dục, dạy học học sinh nói chung học sinh đặc biệt nói riêng.Tuy nhiên, xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân việc làm không khó khăn Để tiến hành giáo dục học sinh có hiệu cần phải xây dựng thực cách nghiêm túc, theo mục tiêu kế hoạch định - Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực tập thể lớp học sinh cá biệt + Tước bỏ hoạt động yêu thích khắc phục lỗi + Tạm dừng việc học tập để học sinh tự kiểm điểm thân với mục đích để giúp học sinh thoát khỏi trạng thái căng thẳng kiềm chế thân tạo điều kiện cho học sinh bình tĩnh trở lại + Yêu cầu viết báo cáo hàng ngày với mục đích để học sinh nhận biết lỗi thường xuyên mắc phải tạo cho em hội điều chỉnh - Thiết lập mối quan hệ thân thiện, gần gũi, chặt chẽ giáo viên với cha mẹ học sinh thường xuyên Làm tốt công tác tư vấn kịp thời phương pháp giáo dục học sinh cho cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ học sinh tham gia hoạt động chung lớp, trường để cha mẹ học sinh hiểu thêm hoạt động học tập em trường từ phối hợp quản lí giáo dục học sinh hiệu 3.4 Các phương pháp thu thập thông tin khác học sinh cá biệt: - Quan sát trình tham gia vào hoạt động với học sinh - Tìm hiểu học sinh thông qua nhóm bạn thân - Tìm hiểu học sinh thông qua gia đình - Tìm hiểu học sinh thông qua cán lớp,tổ - Tìm hiểu học sinh thông qua bạn ngồi xung quanh lớp học - Tìm hiểu học sinh thông qua giáo viên khác cán đoàn - Tìm hiểu học sinh thông qua hàng xóm gia đình 3.5 Đánh giá kết rèn luyện học sinh cá biệt: - Đánh giá hành vi không đồng với đánh giá nhân cách +Nếu học sinh cá biệt thực hành vi không mong đợi giáo viên đánh giá hành vi đó, mà không quy kết hành vi thành nét nhân cách học sinh + Đánh giá đứng không giúp em nhìn nhận đứng thân với điểm mạnh cần phát huy tồn cần khắc phục, mà tạo động lực cho học sinh nổ lực rèn luyện tu dưỡng - Đánh giá tiến học sinh cá biệt theo trình + Đánh giá tiến học sinh so với thân mối quan hệ với khả năng, nổ lực em Đồng thời, cần xác nhận mức độ cụ thể đạt kết giáo dục em điều chỉnh trình giáo dục để nâng cao hiệu - Đánh giá cuối cùng: Khi em thực tiến 3.6 Lập danh sách phân loại học sinh cá biệt : Ví dụ: TT Họ tên học sinh Bùi Văn A Bùi Văn B Bùi văn C Đặc điểm cá tính Trốn học chơi games, đánh bạn, ăn cắp vặt, vô lễ với giáo viên… Trốn học chơi games, đánh bạn… Vô lễ với giáo viên môn Hiệu áp dụng - Bài thu hoạch áp dụng cho việc giáo dục học sinh cá biệt Trường trung học sở từ học tập module đến thu hiệu tốt - Đầu năm nhận lớp chủ nhiệm, lớp có 03 em đối tượng học sinh cá biệt, điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực nội quy điểm thi đua lớp Sau thời gian áp dụng biện pháp lớp chủ nhiệm em dần tham gia tốt nội quy lớp Liên đội - Theo thống kê đầu năm có 03 học sinh cá biệt Bằng tất tình thương trách nhiệm, áp dụng biện pháp giáo dục học sinh để cảm hoá em thu kết sơ sau: TT Họ tên học sinh Đặc điểm cá tính, gia đình Phương pháp Giáo dục Kết đạt 01 BÙI VĂN LÍ BÙI VĂN NINH 02 03 BÙI TẤT CƯỜNG Không có cha, mẹ thường say rượu Trốn học chơi games, đánh bạn, ăn cắp vặt, vô lễ với giáo viên… Mẹ bỏ đi, bố làm ăn xa Trốn học chơi games, đánh bạn… Tâm sự, động viên, giao nhiệm vụ, kết hợp với ban giám hiệu, giáo viên tổng phụ trách đội Tâm sự, thuyết phục, giao nhiệm vụ Đã tiến bộ: không bỏ học chơi games, không vô lễ với giáo viên… Đã tiến rõ rệt: không trốn học chơi games, ý thức học hành chăm chỉ… Bố, mẹ nuông Tâm sự, thường Đã tiến rõ chiều, mải lo làm ăn xuyên liên lạc với rệt: kinh tế… gia đình giao thái độ, hành vi Vô lễ với giáo viên nhiệm vụ… vô lễ môn III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Giáo dục học sinh cá biệt việc làm khó khăn phức tạp, vất vả phần việc mà người giáo viên phải đảm nhiệm, đòi hỏi người giáo viên có nhiệt tình, động, sáng tạo Tất cố gắng nỗ lực chìa khoá cho em bước sang đời với nhìn nhận tích cực thực tế có ý thực rèn luyện để đạt tiêu chuẩn người xã hội chủ nghĩa Bản thân ngưỡng mộ lời dạy đầy tính nhân văn chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Hiền phải đâu trời định sẵn phần nhiều giáo dục mà nên” Chúng ta hiểu rõ nghề dạy học vô cao qúy nghề đào tạo người cho đất nước Tương lai đất nước phụ thuộc nhiều vào hệ trẻ mà hôm dạy dỗ Trong trình áp dụng biện pháp, kết đạt nêu không tránh khỏi hạn chế áp dụng biện pháp Những hạn chế: Một số học sinh theo nếp sống cũ thân, chưa tự giác tích cực, chưa chủ động phối hợp với giáo viên nên kết số hoạt động chưa cao Trong trình áp dụng biện pháp lớp chủ nhiệm, điều mà nhận thấy nhận thức học tập em chênh lệch đối tượng học sinh Bên cạnh phối hợp số gia đình với giáo viên chưa chặt chẽ yếu điểm cho giáo viên trình giáo dục học sinh cá biệt Bài học kinh nghiệm: -Qua số biện pháp tích cực việc giáo dục học sinh cá biệt rút học Để đạt kết mong muốn giáo viên cần phải thực yêu cầu sau: + Nắm sơ yếu, lí lịch học sinh +Hiểu rõ tâm sinh lí, tính cách học sinh, có biện pháp giáo dục cụ thể, thích hợp + Luôn có đổi hình thức rèn luyện, giáo dục tạo hứng thú, mẻ học sinh + Thật xem học sinh đứa để từ giáo dục tất tình thương yêu tinh thần trách nhiệm + Với kinh nghiệm này, thiết nghĩ áp dụng với giáo viên nào, đối tượng học sinh nào, không khó thực mà cần có lòng say mê, tâm giáo viên chắn thành công Những kiến nghị, đề xuất: Giáo viên chủ nhiệm người trực tiếp chịu trách nhiệm đồng thời người tiên phong giáo dục đạo đức học sinh cá biệt lớp Để thực tốt vai trò, chức người giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cần hỗ trợ, hợp tác Vậy nên: -Với Ban giám hiệu: Cần tạo điều kiện nhiều việc giúp đỡ, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm xử lý học sinh chưa ngoan vi phạm nhiều lần, có nhiều trò chuyện, trao đổi riêng với học sinh cá biệt -Với phụ huynh học sinh: Cần quan tâm nhiều đời sống tình cảm, có hiểu biết rõ diễn biến phát triển tâm sinh lý em, thường xuyên liên lạc với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm -Với giáo viên môn tổ chức đoàn thể: Tạo hội để em thể mình, trở nên tốt trước tập thể Cần động viên, khích lệ kịp thời học sinh cá biệt thấy em có chuyển biến tích cực Trên số kinh nghiệm tích lũy qua việc học tập từ module 3”Giáo dục học sinh THCS cá biệt” vận dụng vào việc giáo duc học sinh cá biệt lớp chủ nhiệm đạt kết khả quan, góp phần vào việc giáo dục hệ trẻ trở thành người hoàn thiện, có đức, có tài có ích cho xã hội ... viên với cha mẹ học sinh thường xuyên Làm tốt công tác tư vấn kịp thời phương pháp giáo dục học sinh cho cha mẹ học sinh, vận động cha mẹ học sinh tham gia hoạt động chung lớp, trường để cha mẹ học... phép với thầy cô giáo, biết lời cha mẹ, tích cực tham gia phong trào đoàn, đội, nhà trường tổ chức - Được cha mẹ đầu tư thời gian, quan tâm đến việc học hành - Cha mẹ học sinh thường xuyên liên... vai trò tự học học trò, kết hợp với hướng dẫn thầy áp dụng rộng rãi Sự thay đổi làm thay đổi không cách giảng dạy mà thay đổi việc tổ chức trình giáo dục, ứng dụng công nghệ dạy học, phương tiện
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay