SX giống và nuôi nhóm cá chép

114 232 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 18:24

Thời gian kéo dài tùy theo loài và điều kiện môi trường sốngChứa trứng ở phase IIThời gian kéo dài tùy theo loài và điều kiện môi trường sốngChứa trứng ở phase IIThời gian kéo dài tùy theo loài và điều kiện môi trường sốngChứa trứng ở phase IIThời gian kéo dài tùy theo loài và điều kiện môi trường sốngChứa trứng ở phase IIThời gian kéo dài tùy theo loài và điều kiện môi trường sốngChứa trứng ở phase II Sản xuất giống nuôi thương phẩm nhóm chép (Carp Fish) Đặc điểm sinh học Ngành: Chordata Phân ngành: Vertebrata Lớp: Osteichthys Phân lớp: Actinopterygii Bộ: Cypriniformes Họ: Cyprinidae chép Cyprinus carpio • Rộng nhiệt, t0 thích hợp 20 28oC (37oC) • Ngưỡng oxy thấp; - DO 6-7 mgO2/L: bắt mồi mạnh - DO mgO2/L: giảm ăn, - DO 0,7 mgO2/L: chết • pH: – 9, S‰ : – 10 ‰ • Dinh Dưỡng: đv thân mềm, ấu trùng côn trùng, mầm non thực vật , thức ăn chế biến côngnghiệp • Sinh trưởng: - 1+ đạt 0,5-1,0 kg • Sinh sản: - 1+, > 0,5kg; đẻ trứng dính - Sinh sản nhiều lần/năm; 10-15 vạn trứng/kg♀ Nhóm chép Trung Quốc  mè trắng Hypophthalmichhys molitrix - Sống tầng tầng mặt; DO cao, pH:7-8, t0: 20-320C, ưa hoạt động • Dinh dưỡng: thức ăn chủ yếu thực vật phù du ĐVPD, hữu lơ lững • Sinh trưởng: sinh trưởng nhanh, năm: 0,5-1kg, năm: 1,5-1,8kg • Sinh sản: > 2+, > 2,5 kg; di cư sinh sản (1 lần/năm), trứng bán trôi nổi, 1015 vạn trứng/kg ♀  mè hoa Aristichthys nobilis • Dinh dưỡng: đv phù du, thực vật phù du,hữu lơ lững • Sinh trưởng: kích thước lớn, sinh trưởng nhanh; 1+ 1,0-1,5 kg/con • Sinh sản: >2+, 2,5kg; di cư sinh sản, trứng bán trôi nổi; 15-20 vạn trứng/kg♀  trắm cỏ Ctenopharyngodon idellus  Nhiệt độ: 24-28 oC, DO cao, pH 7-8, Độ mặn: - 11‰ • Dinh dưỡng: thực vật cao, thực phẩm giàu tinh bột • Sinh trưởng: kích thước lớn, sinh trưởng nhanh, 1+ đạt kg/con, 2+ đạt kg/con • Sinh sản: 3-4+, di cư sinh sản, trứng bán trôi nổi, 8-10 vạn trứng/kg ♀ Nhóm chép Ấn Độ  Mrigal Cirrhinus mrigala (trôi trắng) • sống tầng gần đáy, di cư sinh sản đến nơi có dòng chảy đáy sỏi đá • năm đạt 0,6 kg, đạt 1,3-1,8 kg Mùn hữu cơ, thực vật thượng đẳng, động vật phù du, tảo bột ngũ cốc, phân gia súc 2+, > 1,0 kg trứng bán trôi nổi, 15-20 vạn trứng/kg ♀  Rô hu Labeo rohita (trôi đen) • T0: 11-420C (24-310C), ngưỡng – 7oC, S‰: 0- 14‰ • sống tầng gần đáy; ngưỡng ôxy thấp: 0,32mg/L • lớn nhanh, năm đạt 0,6-0,8 kg; năm đạt 1, 5-1,8 kg Mùn hữu cơ, mầm thực vật, động vật phù du, bột ngũ cốc, phân gia súc 1+, > 0,5 kg trứng bán trôi nổi, sinh sản lần/vụ, 11-20 vạn trứng/kg ♀  Catla Catla catla (trôi miệng rộng) • Sống tầng tầng mặt • 1+ 0,9 kg; 2+ 4-5 kg; 3+ 6-7 kg Ăn động vật phù du 3+, 3-6 kg trứng bán trôi nổi, sinh sản tháng 6-9 28 vạn trứng/kg ♀  Quản l{ chăm sóc •   • • • •   • Quản l{ môi trường Màu nước, độ trong, DO, pH, To Thay nước: hàng tuần Ngừa địch hại Phòng bệnh Luyện cá: hàng tuần (2-3 ngày) Thu hoạch: 3-4 tuần, giống nhỏ 5-6 cm 6-8 tuần, giống lớn 8-10 cm Tỷ lệ sống 50 – 60 % Nuôi thương phẩm Nuôi thương phẩm ao  Ao nuôi chuẩn bị ao • Ao nuôi  Gần nguồn nước, thoáng nắng, gió  Chất đất màu mỡ  S: 1000-2000 m2, Hn: 1,5 m  Cống cấp thoát nước  Đáy nghiêng cống thoát, bùn đáy 10-20 cm • Chuẩn bị ao      Thóa cạn Dọn đáy, san phẳng Bón vôi: CaO 7-15kg/100 m2 Phơi nắng 1-3 ngày Bón phân (hữu cơ) 20-30 kg/100 m2  Cấp nước (lưới chắn)  Sau 2-5 ngày nước có màu xanh nõn chuối  Chọn thả giống • Chất lượng giống     Màu sắc, hình dáng Kích cỡ, độ đồng Hoạt động, phản xạ Tình trạng thể • Thả giốngNuôi đơn  Nuôi ghép o o o o o Khác phân bố Khác tính ăn Bổ sung tính ăn Ổn định môi trường Tăng suất ST Loài nuôi T trắm cỏ Tỷ lệ ghép (%) 50 50 mè trắng mè hoa trôi 20 18 27 10 chép Rô phi 10  Mùa vụ  Mật độ  Thời gian nuôi  Thả giống  Thức ăn cho ăn •  •  •  • • Thức ăn xanh Bèo tấm, cỏ mềm, rong, Thức ăn tinh Cám gạo, bột đậu nành, bột bắp, mì Phụ phẩm chế biến: bánh dầu, bã đậu, hèm rượu Nguồn động vật: bột Phân hữu cơ, vô  Thức ăn xanh: 30-40% W  Thức ăn tinh/chế biến (Cám gạo + bột + đạu nành) - 3-5% W  Bón phân: tháng/tuần - Phân hữu - Phân vô - trì màu nước xanh nõn chuối  Cho ăn 1-2 lần/ngày  Chăm sóc quản lý • • • • Theo dõi hoạt động Phòng trị bệnh Ngăn ngừa địch hại Theo dõi sinh trưởng Vật chủ Môi trường Mầm bệnh Tăng trưởng nuôi Tăng trưởng trưởng thành Thời gian nuôi • Quản l{ môi trường  Thay nước  Xử l{ hóa chất  Thu hoạch • Đánh tỉa • Đánh tỉa thả bù • Thu toàn Nuôi thương phẩm lồng  • • • • Vị trí đặt lồng Dòng chảy; lưu tốc 0,2-0,5 m/s Chất lượng nước Độ sâu Không bị tác động  Chọn thả giống • Chất lượng • Kích cỡ mật độ  chép: 8-10 cm, 60-80 con/m3  Trắm cỏ: 10-15cm, 80-100con/m3 ghép trôi/rô phi 1-5%  Thức ăn cho ăn • trăm cỏ  Thức ăn xanh: 30-40% W/ngày  Thức ăn tinh: 1-3% W/ngày • chép     Thức ăn chế biến Thức ăn viên công nghiệp 3-5% W/ngày 1-2 lần/ngày  Quản l{ chăm sóc • • • • • Vệ sinh lồng Theo dõi môi trường Ngăn ngừa tác động Theo dõi hoặt động Phòng bệnh  Thời gian nuôi • 8-10 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: SX giống và nuôi nhóm cá chép, SX giống và nuôi nhóm cá chép, SX giống và nuôi nhóm cá chép

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay