TỔNG HỢP Mạch điện điều khiển động cơ xe Toyota

16 306 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 17:51

Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng của hệ thống điều khiển động cơ ô tô theo chương trình được mô tả...Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng của hệ thống điều khiển động cơ ô tô theo chương trình được mô tả...Sơ đồ cấu trúc và các khối chức năng của hệ thống điều khiển động cơ ô tô theo chương trình được mô tả... 1 CB vò trí EGR (Camry) 1 E2 VC E2 1 VC VS VTA IDL 6 THA F T B EXT C IC đánh lửa 11 12 Mô tơ ĐK CBVT bướm ga (Camry) Bộ đo gió (kiểu cánh trượt) 3 Relay chọn bơm (Land Cruiser) E2 CB vò trí bướm ga (Camry 91-96) CB vò trí bướm ga (Camry) CB vò trí bướm ga (Land Cruiser) MAP Sensor Bộ đo gió (kiểu dây nhiệt) E1 Van ISC CB vò trí bàn đạp ga (Camry) FC 16 Giắc chẩn đoán 16 15 14 13 12 11 10 Giắc DLC3 Sơ đồ chân cảm biến cấu chấp hành quan trọng xe Toyota Cầu chì (15A) #20 + Công tắc máy #10 Kim phun Relay Chân I12 (công tắc máy) +B1 +B BATT IGF IGT THA SPD VS STP VC E21 THA E21 VS VC IC đánh lửa Bộ đo gió Đồng hồ tốc độ động +B +B1 NE THW Bô bin PSW G1 NE G1 G- Relay bơm xăng THG Chân ST (công tắc máy) NSW G- OX IGF E2 M IDL IDL Bộ chia điện STA PSW T W CB tốc độ xe SPD CB tốc độ xe STP Đèn báo lỗi Chân G2 (hộp cầu chì) CB vò trí bướm ga OX2 ISC1 ISC2 Bơm xăng ISC1 ISC2 W ISC1 B+ ISC2 Van ISC BATT OX CB Ôxy NSW E2 THG VF E1 STA IGT #10 #20 E01 E02 CB nhiệt độ khí nạp THW E01 E02 E1 +B E1 CB nhiệt độ nước làm mát E2 TEM OX E1 T VF OX2 CB Ôxy phụ ECT OX FP T1 VF T1 VF FP CEO +B Hộp ECU Giắc chẩn đoán Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 2.0L 89-90 (Động 3S - FE) Cầu chì (15A) #20 BATT +B1 #10 Relay Kim phun OX2 E2 PIM VTA THA VC THW IDL KNK THG 7,5A-IGN Chân I12 (công tắc máy) +B IGF IGT Đồng hồ tốc độ động FC Relay bơm Tín hiệu đề OX1 IC đánh lửa TE2 TE1 M VF E21 Bơm xăng +B1 +B BATT W ISC1 B+ ISC2 ISCO ISCC Van ISC Bô bin FC 4 NE+ NEGG+ EGR Van EGR SPD ISCV Bộ chia điện Van cầm chừng ISCV E2 E21 IDL VTA VC KNK IGF CB kích nổ NE+ NE- G+ G- CB vò trí bướm ga GND Vout Vcc OX2 CB Ôxy phụ PIM OX1 MAP sensor CB Ôxy THW CB nhiệt độ nước ISCC IGT OX1 FP B OX2 ISCO EGR E1 THA CB nhiệt độ khí nạp #10 #20 E01 E02 E01 E02 E1 E1 TE1 TE2 VF TE1 TE2 VF THG Đèn báo lỗi SPD W OX E1 CB nhiệt độ EGR CB tốc độ xe ECT E2 TEM Hộp ECU T1 VF FP CEO +B Giắc chẩn đoán Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 91 - 96 (Động 5S - FE) #10 NE- #20 NE+ #30 CB vò trí trục khuỷu #40 G+ +IG CB vò trí trục cam MAP Sensor CB áp suất khí trời C B A PIM BATT B+ ELS PRS IDLO FC STP LOCK PS CT áp suất dầu trợ lực lái KNK W C B A PTNK C B A VC VTA CB vò trí bướm ga E2 R OD2 TACH L SPD OD1 A/C MGC STA NSW CB kích nổ S1 Van chuyển số S2 Van chuyển số THA CB nhiệt độ khí nạp THW CB nhiệt độ nước THR CB nhiệt độ giàn lạnh B C B C CB Ôxy CB Ôxy E D HT1 OX1 E D VC E2 PIM THR THA VTA THW PS OX2 KNK SL Van khóa ly hợp thủy lực W Đèn báo lỗi OX1 PTNK TE1 TPC E03 10A (Đồng hồ táp lô) OD2 Đèn OD OFF HT2 OX2 Công tắc OD E1 ISCC ISCO Van ĐK cầm chừng EGR Van EGR EVP Van xăng TPC Bô bin B E IC đán h lửa C D CB áp suất xăng IGT1 IGF Bô bin B E IC đán h lửa C D IGT2 HT đèn pha E04 ELS IGF NE+ NE- G+ L_IN S2 IGT2 S1 IGT1 HT1 HT2 ISCC EVP ISCO EGR #20 #40 #10 #30 E01 E02 STP M Bơm xăng FC BATT +IG-15A IDLO OD1 ĐK ga tự động STA NSW HT đề, khởi động A/C PRS MGC LOCK LOCK_IN (L_IN) EFI-15A Relay Đồng hồ táp lô R L Relay bơm Hộp ECU CT đèn phanh TACH SPD SIL TE1 B+ HT xôn g kính Giắc chẩn đoán CT vò trí số (HSTĐ) HT điều hòa khôn g khí E01 E02 E03 E04 E1 Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 97 (Động 5S - FE) +IG (10A-GN) +B 7,5A-OBD 16 15 Giắc DLC3 ECU ĐK trượt Đồn g hồ táp lô 14 13 TC SIL +IG (10A-G2) BATT TACH W VCP2 IGSW WFSE VCPA +BM WFSE MREL #30 FC SIL #20 EIS VPA EPA2 EIS2 VPA2 EPA TC #10 Kim phun NE- EOM ST1 #40 NE+ HT đèn phanh CB vò trí trục khuỷu Công tắc đèn phanh SPD EPA VPA MM+ VTA2 VC VTA G22 CB vò trí trục cam STP ST1 VCPA EPA2 VPA2 VCP2 OCV+ OCVVan VVT CB vò trí bàn đạp ga PS THWO Motor điều khiển CB vò trí bướm ga Công tắc áp suất dầu trợ lực lái CODE TXCT IMLD RXCK KNK1 E1 E2 Bộ đo gió PS TXCT RXCK CODE EVP1 THW CB nhiệt độ nước làm mát CB kích nổ FAN ACMG M4 THA E2G VG Thu phát tín hiệu chìa khóa PR2 M+ TACH ME01 OCV- THWO Đồng hồ táp lô Cụm ĐK AC OCV+ E03 EVP1 KNK1 Van EVAP NSW OX1B BATT +B HT1B VG E2G MREL E04 M FC Relay bơm IGSW #10 #20 #30 W +IG (10A-G2) CB Ôx y sấy Đèn báo lỗi OX1B HT1B Relay quạt 1, #40 IGT1 VC IGT2 THW IGT3 THA IGT4 VTA E2 Relay quạt 1, STP CT đèn phanh STA Tín hiệu đề NSW IMLD Cụm ĐK AC EIS Cầu chì EFI EIS2 Cầu chì Tail IGF IGT4 IGT3 IGT2 IGT1 Cuộn dây IC đánh lửa EO3 EOM E1 IGF G22+ NE+ CT số trung gian 10A-ETCS VTA2 E02 E01 Diod AC số PR2 +BM Relay EFI Bơm xăng Đồng hồ táp lô FAN ACMG STA 20A-EFI SPD NE- ME01 E04 E02 E01 Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 2.4G 01-03 (Động 1AZ - FE) +IG (10A-GN) +B 7,5A-OBD 16 15 Giắc DLC3 ECU ĐK trượt Đồng hồ táp lô 14 13 SIL +BM BATT WFSE +IG (10A-G2) TACH W VCP2 IGSW WFSE VCPA TC MREL #30 FC #20 SIL EIS VPA EPA2 EIS2 VPA2 EPA TC #10 Kim phun NE- EOM ST1 #40 NE+ HT đèn phanh CB vò trí trục khuỷu Công tắc đèn phanh SPD G22 CB vò trí trục cam STP EPA VPA VCPA EPA2 VPA2 VCP2 OCV+ ST1 OCVVan VVT CB vò trí bàn đạp ga PS THWO Motor điều khiển CB vò trí bướm ga MM+ VTA2 VC VTA Công tắc áp suất dầu trợ lực lái CODE TXCT IMLD RXCK KNK1 E1 E2 CB kích nổ FAN ACMG THW PS EVP1 CB nhiệt độ nước làm mát Bộ đo gió M4 THA E2G VG TXCT RXCK CODE Thu phát tín hiệu chìa khóa PR2 TACH M+ THWO ME01 OCV- Đồng hồ táp lô Cụm ĐK AC OCV+ E03 EVP1 Van EVAP KNK1 NSW 20A-EFI BATT OX1A +B MREL VG E2G Bơm xăng E04 M FC #10 Relay bơm IGSW W +IG (10A-G2) CB Ôxy sấy Đèn báo lỗi #20 #30 #40 OX1A HT1A IGT1 VC IGT2 THW IGT3 THA IGT4 VTA E2 VTA2 IGF Diod AC số PR2 Relay quạt 1, STP CT đèn phanh STA Tín hiệu đề +BM CT số trung gian 10A-ETCS IMLD Cụm ĐK AC EIS Cầu chì EFI EIS2 Cầu chì Tail IGF IGT4 IGT3 IGT2 IGT1 Cuộn dây IC đánh lửa ME01 E04 E02 E01 EO3 E02 EOM E1 G22+ E01 Relay quạt 1, NSW HT1A Relay EFI Đồng hồ táp lô FAN ACMG STA SPD NE+ NE- Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 2.4G 04 (Động 1AZ - FE) +IG (15A-GN) EGLS +B SIL VCPA IGSW WFSE VCP2 CB vò trí EGR CB vò trí bướm ga MREL VC VTA1 VTA2 TC W ELS THG #30 VPA EPA #20 VPA2 EPA2 #10 TACH ELS2 CB nhiệt độ EGR #50 #40 FC #60 Kim phun EOM NE- THW NE+ CB vò trí trục khuỷu CB nhiệt độ nước E2 SPD THA E2G VG STP CB Ôxy 1 HT1B OX1B CB Ôxy HT2B OX2B Bộ đo gió G22+ M- BATT M+ CB vò trí trục cam M ĐK bướm ga EP1 VPA1 VCP1 EP2 VPA2 VCP2 ACMG CB vò trí bàn đạp ga +BM CODE TXCT EVP1 IMLD RXCK Van xăng KNKR EGR E1 Van EGR AICV Van AICS CB A/F phải KNKL M- ACIS M+ Van ACIS CB kích nổ phải CF PS CB kích nổ trái EVP1 PS HAFR AFRAFR+ ME01 Công tắc áp suất dầu trợ lực lái HT2B HAFL CB A/F trái AFLAFL+ 25A-A/F TXCT RXCK CODE HT1B E03 G22+ EGR EGLS KNKR NSW STA OX1B OX2B AFR+ AFR- KNKL Relay A/F HTR HAFL +B MREL Relay BATT 20A-EFI HAFR VG E2G E05 FC #10 #20 AFL- #60 M Relay bơm AFL+ E04 Bơm xăng ST1 #30 #40 HT đèn phanh IGT1 VC E2 IGT2 THW THG IGT3 THA IGT4 VTA1 VTA2 IGT5 IGT6 E02 ACIS AICV IGSW 10A-IG2 Đèn báo lỗi W E01 NE+ NE- Tín hiệu đề STA ELS2 ELS SPD ACMG STP NSW CF +BM Cầu chì EFI-ECU Cầu chì Tail Đồng hồ táp lô Diod AC số CT đèn phanh CT số trung gian Relay quạt 1, 10A-ETCS IGF IGT6 IGT5 IGT4 IGT3 IGT2 IGT1 Cuộn dây IC đánh lửa E04 E05 ME01 E02 E01 7,5A-OBD WFSE TACH TC SIL IGF #50 Công tắc đèn phanh Thu phát tín hiệu chìa khóa E03 EOM E1 13 14 15 Giắc DLC3 16 Công tắc tổ hợp ECU ABS Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 3.0V 01-03 (Động 1MZ - FE) +IG (15A-GN) Mô tơ điều khiển CB vò trí bướm ga MM+ VC VTA1 VTA2 +B MREL FC Bộ đo gió CB Ôxy 3 HT1B OX1B HT2B OX2B EPA #20 VPA2 EPA2 #10 TACH ELS2 Kim phun EOM THA E2G VG #30 VPA ELS #50 #40 TC W THW E2 VCPA IGSW WFSE VCP2 +B2 BATT CB nhiệt độ nước SIL #60 NE- VCP1 NE+ CB vò trí trục khuỷu VV2+ SPD CB VVT trái VV1+ STP CB Ôxy OC1+ ACMG ST1 PRG OC2+ Van VVT phải ACM AICV CODE TXCT IMLD RXCK ACIS1 ACIS Van ACIS HAFR CB A/F phải AFRAFR+ HAFL CB A/F trái EP1 VPA1 VCP1 EP2 VPA2 VCP2 +BM Van AICS Van ACIS1 E1 M- CF CB kích nổ trái Công tắc áp suất dầu trợ lực lái NENE+ E03 VV1+ KNKR NSW STA OX1B OX2B Relay A/F HTR +B2 +B MREL Relay EFI BATT 20A-EFI KNKL AFR+ AFRAFL+ #60 AFL- HAFL HT1B HT2B HAFR E04 M FC #10 Relay bơm #20 ST1 HT đèn phanh #30 #40 Công tắc đèn phanh #50 E02 IGSW 10A-IG2 Đèn báo lỗi W E01 Tín hiệu đề Cầu chì EFI-ECU Cầu chì Tail Đồng hồ táp lô STA ELS2 ELS SPD ACMG STP NSW CF +BM Diod AC số Công tắc đèn phanh Công tắc số trung gian Relay quạt 1, 10A-ETCS IGF1 IGT6 IGT5 IGT4 IGT3 IGT2 IGT1 Cuộn dây IC đánh lửa E04 E05 ME01 E02 E01 E05 Bơm xăng CB kích nổ phải PS ME01 VV2+ CB vò trí bàn đạp ga KNKR M+ AFLAFL+ 25A-A/F KNKL PS ACM Van VVT trái OC2- Van EVAP Van ACM CB VVT phải OC1- IGT1 VC E2 IGT2 THW E2G IGT3 THA VG IGT4 VTA1 VTA2 IGT5 TXCT RXCK CODE 7,5A-OBD WFSE TACH TC SIL IGF1 ACI1 IGT6 ACIS NSW AICV STA PRG Thu phát tín hiệu chìa khóa E03 EOM E1 13 14 15 Giắc DLC3 16 Công tắc tổ hợp ECU ABS Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 3.0V 04 (Động 1MZ - FE) 15A IG2 #40 OCV- #30 OCV+ Van VVT #20 E01 E02 #10 Kim phun PS CB vò trí bướm ga VTA TC VC KNK #40 CB kích nổ IGT4 VAF E2 #10 THW CB nhiệt độ nước Bộ đo gió THA EVG VG IGF IGT3 OCV+ #20 EVP1 HT EVP1 Van EVAP IGT1 NE- G2 VTA THW THA E03 E02 E01 CB Ôxy OX1 HT1 E2 E03 E1 CB Ôxy CB vò trí trục cam CT đèn pha cốt ELS2 Cầu chì DEF CT đèn phanh STP Relay ST NSW STA Cầu chì ST F/PS F/PS TACH STP TC OX2 HT2 CB túi khí Relay quạt FAN OX2 NSW G2 ELS VG HT2 CB vò trí trục khuỷu OX1 RSD Van ISC NE+ FAN NE+ VC EVG NE- IGT2 OCV- VAF KNK #30 Chỉnh tỉ lệ A/F Công tắc áp suất dầu trợ lực lái RSD SPD IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 IGF Bô bin IC đánh lửa STA MREL E1 ELS +B M Bơm xăng Relay bơm Đồng hồ táp lô ACT AC ECU Máy lạnh EC ACT W SIL BATT MREL 7,5A OBD THWO BATT IGSW AC FC IGSW 15A EFI SPD THWO FC Đèn báo lỗi W ESL2 +B Hộp ECU TACH SIL TC EC 13 16 Giắc DLC3 Relay EFI Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Corolla Altis 01-03 (Động 1ZZ - FE) 15A IG2 #40 OCV- #30 OCV+ Van VVT #20 E01 E02 #10 Kim phun PS VC Công tắc áp suất dầu trợ lực lái RSD CB vò trí bướm ga VTA TC KNK E2 CB kích nổ #30 IGT4 IGF IGT3 OCV+ THW Bộ đo gió #20 #10 CB nhiệt độ nước THA EVG VG EVP1 EVP1 HT IGT1 RSD NE- G2 VTA THW THA CB Ôxy HT OX G2 CB vò trí trục cam CT đèn pha cốt ELS VG ELS2 EVG E03 E2 STP E1 NSW 3 CB vò trí trục khuỷu OX Van ISC E03 E02 E01 NE+ FAN NE+ VC NE- IGT2 OCV- Van EVAP KNK #40 F/PS TACH CT đèn phanh Relay ST STA Cầu chì ST F/PS CB túi khí Relay quạt FAN IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 IGF STP TC NSW E1 Cầu chì DEF Bô bin IC đánh lửa SPD STA MREL +B M Bơm xăng Relay bơm ELS ESL2 W EC Đồng hồ táp lô ACT AC ECU máy lạnh ACT FC SIL W Đèn báo lỗi SPD THWO AC FC IGSW BATT IGSW 15A EFI BATT MREL 7,5A OBD THWO +B Hộp ECU TACH SIL TC 13 EC 16 Giắc DLC3 Relay EFI Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Corolla Altis 04 (Động 1ZZ - FE) IG2 RSD #30 +B #20 Van ISC 3 20A-EFI BATT #10 Kim phun Relay EFI TC VAF Relay C/OBN KNK1 KNK2 Điện trở bơm CB nhiệt độ nước FC 10A-IGN THW IMI THA VTA PIM SIL VC E2 THA CB nhiệt độ khí nạp PIM Vout GND Vcc MAP Sensor Relay bơm FPR CT chuyển bơm THW FPR FPM2 FPR2 Relay bơm phụ E02 #10 #30 FPM1 VTA CB vò trí bướm ga IMO VAF IGT1 G2 IGT3 NE NE- Điều chỉnh tỉ lệ A/F NE NE- CB vò trí trục khuỷu G2 IGF1 M E2 TAC IGT2 Relay chọn bơm VC #20 RSD 2 E01 CB vò trí trục cam Bơm xăng phụ E1 E1 M Van xăng KNK1 Bơm xăng CB kích nổ STA 140A BATT 120A A/C ACT KNK2 SPD CB kích nổ FPM1 FPM2 FPMS Relay IG1 +IG1 W FC Đèn báo lỗi 15A FPR2 FPLD 15 12 18 W FPLD FPMS STP BATT +B Đèn báo chế độ bình xăng phụ E01 E02 STA Tín hiệu đềâ SPD Đồng hồ táp lô STP CT đèn phanh IGT1 IGT2 IGT3 IGF1 Bô bin IC đánh lửa IMO IMI Bộ thu phát tín hiệu chìa khóa A/C ACT ECU trung tâm SIL TC TAC Giắc DLC3 Hộp ECU Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Land Cruiser 97-99 (Động 1FZ - FE) IG2 RSD #30 +B #20 Van ISC 10A-EFI2 25A-EFI1 BATT #10 Kim phun Relay EFI TC VAF CB nhiệt độ nướ c FC Relay C/OBN KNK1 KNK2 7,5A-IGN THW IMI THA VTA PIM SIL VC E2 CB nhiệt độ khí nạp PIM Vout GND Vcc FPR1 M Bơm xă ng E01 E02 #10 #30 RSD Van xă ng M IMO IGT1 VAF NE IGT2 Relay bơm phụ G2 IGT3 NE NE- CB vò trí bướ m ga Điều chỉnh tỉ lệ A/F NE- CB vò trí trụ c khuỷ u G2 IGF Cầu chì ST1 E2 TAC Bơm xăng phụ VTA VC #20 THA MAP Sensor Relay bơm Điệ n trở bơm THW FPR1 CB vò trí trụ c cam 140A BATT AC1 CB kích nổ STA 120A ACT KNK2 SPD CB kích nổ Relay IG2 +IG1 W FC Đè n bá o lỗ i 11 W 10 STP BATT +B Đèn bá o chế độ bình xăng phụ 7,5A-MET +IG2 E1 KNK1 Relay chọ n bơm CT chuyển bơm Cầu chì số 1(10A) E1 E01 E02 Hộp ECU STA Tín hiệu đềâ SPD Đồ ng hồ tá p lô STP CT đèn phanh IGT1 IGT2 IGT3 IGF Bô bin IC đá nh lử a IMO IMI Bộ thu phá t tín hiệ u chìa khó a AC1 ACT Điều hò a không khí thườ ng SIL TC TAC Giắc DLC3 Sơ đồ mạch điệ n điều khiển động xe Toyota Land Cruiser 00-04 (Động 1FZ - FE) #4 OCV- #3 #2 OCV+ SIL +B Van VVT WFSE #1 FC Kim phun TC W PS E2 THW Công tắc áp suất dầu trợ lực lái TACH KNK CB nhiệt độ nước CF PRG CB kích nổ FAN NE- Van EVAP SPD VTA VC NE+ CB vò trí trục khuỷu STP ACMG G2+ CB vò trí bướm ga RSD CB vò trí trục cam HTL2 ACI Van ISC THR Bộ đo gió kiểu dây nhiệt THA EVG VG KNK STA ALT EC OXL2 PS SPD Đồng hồ táp lô STP CT đèn phanh ALT Máy phát Tín hiệu đề STA CF Relay quạt FAN Relay quạt OXL1 CB Ôxy OXL1 HTL1 HTL1 VG EVG E03 CB Ôxy OXL2 HTL2 E1 +B #1 M Bơm xăng Relay bơm #2 #3 #4 15A EFI BATT Bô bin IC đánh lửa HP THR ACMG ACI HT điều hòa không khí E2 WFSE IGT3 THA IGT4 VTA TACH IGF TC SIL Đồng hồ táp lô PRG HP RSD OCVE02 E01 W Đèn báo lỗi 13 Giắc DLC3 16 OCV+ 15A EFI G2+ Relay EFI IG2 VC IGT2 THW FC IGT1 IGT1 IGT2 IGT3 IGT4 IGF NE+ Hộp ECU NE- EC E03 E02 E01 Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Vios (Động 1NZ - SFI) 15 7,5A-STA +IG2 #20 PS Công tắc áp suất dầu trợ lực lái #10 ACT Kim phun E2 SPD FC E1 E01 E02 RSD Van ISC AC1 THW BATT W CB nhiệt độ nước +B THA VF CB Ôxy HT OX TE2 CB nhiệt độ khí nạp TE1 OX E02 PIM PIM VC VC E2 THW +B THA VC PIM VTA 15A EFI MAP Sensor E2 BATT Relay EFI VTA E01 #10 CB vò trí bướm ga #20 E1 RSD M Bơm xă ng Relay bơm IGT HT FC SPD CB tốc độ xe STA Tín hiệu đề IGT Bô bin IC đánh lửa NE- IC Đánh lửa 12 19 +B OX1 FP IGE1 VF1 13 TE2 TE1 VF TE2 TE1 STA PS NE+ W Giắc chẩn n +IG1 W Đèn báo lỗi Hộp ECU NENE+ Bộ chia điện ACT AC1 HT Điều hòa không khí Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Zace (Động 7KF) bơm xăng cầu chì AM1 50A cầu chì 10A cầu chì 15A cầu chì 100A c.chì AM2 30A ắc quy công tắc phanh đèn phanh A1 D21 D22 c.tắc máy c.tắc chuyể n tay số c.chì gauge 10A c.chì IGN 7.5A A13 A14 đèn k.tra đ.cơ rờle EFI D28 A2 A 12 28 18 29 13 19 30 20 31 21 14 22 15 23 32 24 33 25 34 16 26 10 35 17 27 11 A3 A4 A5 A6 D25 kim phun cuộn dây C13 A20 A21 điều khiển tốc độ cầm chừng B15 B10 B22 B18 máy đo l lượng k khí D26 D2 rờle mở mạch bơm nhiên liệu B11 c.b n.độ nước làm mát B6 máy khuyếch đại c chì ECU-B D17 D16 rờ le hợp c.b vò trí bướm ga B 18 12 19 13 20 14 15 16 10 21 17 22 11 B16 B20 biến trở A11 c.b ôxy nhiệt D10 c.b tốc độ đèn phía c.b kích nổ (nhánh phải) khoá mở c.tắc cảnh báo B12 C A33 c.b ôxy A24 C7 đ.hồ đo tốc độ 12 13 14 10 15 11 16 D11 B13 D4 D15 máy lạnh giắc chuẩn đoán D24 c.b kích nổ (nhánh trái) c.tắc dò tìm 4*4 D23 A19 D1 A18 cuộn dây đ lửa A17 D A15 12 28 18 29 13 19 30 20 31 21 14 22 15 23 32 24 33 25 34 16 26 10 35 17 27 11 C12 A27 A28 A10 B8 h.t đánh lửa c.b vò trí trục cam B7 c.b vò trí trục khuỷu B1 B2 ECT1 C6 ECT2 C5 Công tắc vò trí tay số L D6 Công tắc vò trí tay số D7 Công tắc lựa chọn công suất D12 Công tắc chuyển tay số N D18 Tín hiệu nhiệt độ ECT B17 ECM Bơm nhiên liệu thứ cấp C tắc chuyển mạch thùng nhiên liệu D13 Bộ phận bơm nhiên liệu thứ cấp D19 Rờle điều khiển thùng nhiên liệu thứ cấp D14 Van kích từ đườn g nhiên liệu C4 A34 Tín hiệu điều khiển ECM Khoá van từ B3 Tín hiệu tốc độ ECT (SP2-) B9 Tín hiệu tốc độ ECT (SP2+) D5 Đèn báo nhiệt độ nước làm mát A16 Van từ điều khiển ECT1 A26 Van từ điều khiển ECT2 A32 Công tắc 4*4 D2 Mạch điều khiển ECM D3 Điều khiển hoạt động ECM Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Landcruiser 1996 - 2002 (5VZ-FE) ... 10A-ETCS VTA2 E02 E01 Diod AC số PR2 +BM Relay EFI Bơm xăng Đồng hồ táp lô FAN ACMG STA 20A-EFI SPD NE- ME01 E04 E02 E01 Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 2.4G 0 1-0 3 (Động 1AZ -. .. chẩn đoán CT vò trí số (HSTĐ) HT điều hòa khôn g khí E01 E02 E03 E04 E1 Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 97 (Động 5S - FE) +IG (10A-GN) +B 7,5A-OBD 16 15 Giắc DLC3 ECU ĐK trượt... OX E1 CB nhiệt độ EGR CB tốc độ xe ECT E2 TEM Hộp ECU T1 VF FP CEO +B Giắc chẩn đoán Sơ đồ mạch điện điều khiển động xe Toyota Camry 91 - 96 (Động 5S - FE) #10 NE- #20 NE+ #30 CB vò trí trục khuỷu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP Mạch điện điều khiển động cơ xe Toyota, TỔNG HỢP Mạch điện điều khiển động cơ xe Toyota, TỔNG HỢP Mạch điện điều khiển động cơ xe Toyota

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay