Kinh tế và quản lý công

4 190 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 17:34

Kinh tế quản công: Học làm gì? Kinh tế quản công đào tạo cử nhân đảm nhận công việc lĩnh vực hành chính, quản hành nhà nước, công việc liên quan đến quản trị khu vực nhà nước Sinh viên tốt nghiệp làm việc quan quản kinh tế nhà nước, tổ chức dịch vụ công lĩnh vực tài chính, quản đô thị, giáo dục Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp làm việc tổ chức phi phủ doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế Chuẩn đầu Cử nhân ngành Kinh tế quản công trang bị kiến thức chuyên sâu kinh tế học ứng dụng khu vực công khả quản khu vực công; có kiến thức kỹ phân tích, đánh giá, hoạch định tổ chức thực chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đô thị, khu vực vùng lĩnh vực hành nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ công Có kiến thức hiểu biết chung lĩnh vực xã hội nhân văn bao gồm luật pháp, tâm lý, xã hội học, môi trường người… có lực vận dụng kiến thức vào công tác chuyên môn Có kiến thức sâu rộng trình độ chuyên môn cao kinh tế quản kinh tế, tài khu vực công; có khả vận dụng thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá hoạt động kinh tế dự báo biến động kinh tế Người tốt nghiệp có khả am hiểu, phân tích, đánh giá, hoạch định tổ chức thực chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đô thị, khu vực vùng lĩnh vực hành nghiệp, sản xuất, dịch vụ công Ngoài ra, sinh viên trang bị kỹ năng: tư phân tích; nghiên cứu, đánh giá sách kinh tế-xã hội; tổng hợp sáng tạo; giải vấn đề Có trình độ tiếng Anh tương đương 500 điểm TOEIC Cơ hội nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quản công có hội khả làm việc quan, doanh nghiệp thuộc khu vực công thành phần kinh tế Các đơn vị bao gồm quan, doanh nghiệp nhà nước Trung ương địa phương; tổ chức, đoàn thể xã hội; đơn vị hoạt động dịch vụ công; trường ĐH, Viện nghiên cứu; tổ chức tư vấn vấn đề kinh tế - xã hội; làm việc, tham gia dự án phát triển kinh tế-xã hội, làm việc doanh nghiệp, công ty, tổ chức tài chính-tín dụng Có khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: Tiếp tục học bậc sau ĐH (trong nước) chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế Quản công; Kinh tế Tài - ngân hàng ) Có đủ lực để nghiên cứu chuyên sâu vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quản công CHƯƠNG NHÀ QUẢN CÔNG 1/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CỦA NHÀ QUẢN CÔNG Khái niệm nhà quản công Có số cách hiểu từ “ nhà quản lý” (Manager) sau: • Nhà quản cá nhân tổ chức huy người khác hoạt động thông qua người khác để đạt mục tiêu • Nhà quản người chịu trách nghiệm quản lý, điều hành phận hay toàn tổ chức Nhà quản công cá nhân hay nhóm người thực hoạt động quản khu vực công Những người chia hai nhóm chủ yếu: người nắm giữ quyền lực nhà nước để điều tiết xã hội (nhóm cán bộ, công chức) người thực hoạt động nghiệp (nhóm nhân viên chức nghiệp) Trong nhóm thứ có hoạt động mang tính tương đối đặc thù (sử dụng quyền lực nhà nước) nhóm thứ hai hoạt động gần giống khu vực tư nhân Căn vào chức quản lý, nhà quản công hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, tất người tham gia vào máy quản lý, bao gồm nhà quản cấp cao, nhà quản tham mưu nhà quản nghiệp vụ nhà quản công • Nhà quản cấp cao: Là người đứng đầu tổ chức, phận Họ có quyền định, tổ chức thực định chịu trách nhiệm định trước cấp có thẩm quyền • Nhà quản tham mưu: Là người có trình độ thông thạo lĩnh vực chuyên môn Họ quyền định mà giúp nhà quản cấp cao soạn thảo định quản chịu trách nhiệm mặt chuyên môn • Nhà quản nghiệp vụ: Là người thành thạo tinh thông nghiệp vụ, thông tin, kiểm tra, giám sát, kế toán, kiểm kê… Họ quyền định giúp nhà quản cấp cao việc bảo đảm cho tổ chức vận hành theo mục tiêu, kế hoạch định Theo nghĩa hẹp,nhà quản công bao gồm người trực tiếp định tổ chức thực định quản • Phân biệt khái niệm nhà lãnh đạo nhà quản lý: Thông thường cho , nhà lãnh đạo nhà quản sử dụng thay cho Tuy nhiên, hai khái niệm có khác Peter Ferdinand Drucker (1909 - 2005) cha đẻ quản trị kinh doanh đại nói: Nhà quản tìm cách làm thật tốt công việc, nhà lãnh đạo lại cố gắng xác định công việc để làm (Manager is doing things right; leadership is doing right things) Sự tương đồng: • • • Hoạt động nhà lãnh đạo nhà quản nhằm phục vụ mục tiêu cuối tổ chức Có người vừa coi nhà lãnh đạo (leader) vừa coi nhà quản (manager) Nhưng nhà quản nhà lãnh đạo nhà lãnh đạo nhà quản Nhà quản đóng vai trò người lãnh đạo, nhà lãnh đạo lúc nhà quản Nếu tách công việc quản thành ba khâu: ban hành định; thực định quản lý; kiểm tra, đánh giá định quản ban hành định quản công việc chủ yếu nhà lãnh đạo; tổ chức thực định công việc chủ yếu nhà quản lý; kiểm tra, đánh giá việc thực định công việc nhà lãnh đạo nhà quản Sự khác nhau: Nhà lãnh đạo Nhà quản Là người xuất tập thể người bổ nhiệm Là người bổ nhiệm Đề chủ trương, đường lối, sách, sách Tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu lược tổ chức động viên thực cầu định Chỉ đường, vạch lối để hướng tới mục tiêu Tổ chức điều khiển hoạt động theo yêu cuối tổ chức cầu tổ chức Quan tâm đến vấn đề có tính chiến Quan tâm đến vấn đề có tính chiến thuật, lược, mục tiêu lâu dài mục tiêu ngắn, cụ thể Lãnh đạo thuộc lĩnh vực trị, người lãnh Quản thuộc lĩnh vực hành chính, người quản đạo nhà trị nhà hành Nhà lãnh đạo chủ yếu dùng biện pháp động viên, thuyết phục, gây ảnh hưởng Người lãnh Nhà quản sử dụng quyền lực mang tính pháp lý; đạo phải có phẩm chất lãnh tụ tinh biện pháp tổ chức chặt chẽ, ràng buộc thể chế, thần pháp luật Lãnh đạo thuộc phạm trù tư tưởng, đạo đức, Quản thuộc phạm trù pháp luật, pháp quy, có tính tính cưỡng chế cưỡng chế Chức chủ yếu: xây dựng phương hướng, chủ trương, mục tiêu lâu dài, động Chức chủ yếu: xây dựng kế hoạch, xếp tổ viên chức, đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát Đặc điểm nhà quản chung Giống tất nhà quản khác, nhà quản công thực chức quản thực nhiệm vụ Henry Fayol xác định tính chất việc làm nhà quản năm chức chủ yếu hoạt động quản là: dự báo lập kế hoạch; thiết kế tổ chức; phối hợp; đạo điều hành; kiểm soát Nhiều nhà nghiên cứu khác trình bày quan điểm khác chức quản lý, L Gulick (bảy chức quản lý: POSDCORB ) G.T Allion đưa tám chức quản (quản nội quản yếu tố bên ngoài) • • • • • • • • • • • Tuy nhiên, môi trường thực hiệ hoạt động quản khu vực công khác với khu vực tư nhân, nhà quản khu vực công bên cạnh đặc điểm nhà quản tư nhân chịu chi phối nhiều yếu tố khác: Chịu chi phối mạnh mẽ trị; Chịu chi phối hệ thống pháp luật: tuân theo pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật Chịu ràng buộc quy định pháp luật sử dụng nguồn lực công cộng Mục tiêu hoạt động: bảo đảm lợi ích quốc gia, tập thể cá nhân Bảo đảm hiệu kinh tế gắn liều với hiệu xã hội Chịu kiểm tra, giám sát quan quyền lực nhà nước, tổ chức trị - xã hội quần chúng nhân dân Ngoài ra, nhà quản khu vực công bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khác tính đại diện cho cộng đồng (các tầng lớp xã hội, vùng, miền…), tính ổn định cao so với khu vực tư… Lao động nhà quản công có số đặc điểm sau: Lao động nhà quản công dạng lao động gián tiếp: Tức phải thông qua hoạt động người khác tạo sản phẩm Tuy loại lao động gián tiếp lao động nhà quản công có vai trò quan trọng Không có lao động quản dạng lao động trực tiếp khó lòng hợp với trình thống để đạt mục tiêu chung Lao động nhà quản công dạng lao động phực tạp: Tính phức tạp lao động quản tính tổng hợp hoạt động quản công quy định, bao gồm hoạch định, tổ chức, động viên, điều khiển… Do vậy, nhà quản công mặt phải có kiến thức toàn diện nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, ngoại giao, kỹ thuật, tâm lý, xã hội…; mặt khác nhà quản cộng phải vận dụng kiến thức cách nhuần nhuyễn để trở thành kỹ quản Lao động nhà quản dạng lao động sang tạo: Lao động nhà quản công lao động người vận hành máy móc với quy trình thao tác cố định.Thực tiễn tình quản đa dạng đòi hỏi lao động quản phải sáng tạo, linh hoạt, tránh rập khuôn Trong nhiều khía cạnh, lao động nhà quản công đòi hỏi tài Lao động nhà quản mang tính nghệ thuật: Tính nghệ thuật lao động nhà quản công xuất phát từ dạng, phong phú, muôn hình muôn vẻ vật, tượng đời sống xã hội quản Tính nghệ thuật biểu quan hệ, ứng xử với người – làm việc với cong người, cộng đồng người Mỗi người có giới quan riêng, cá tính có nhu cầu, đòi hỏi khác nhau, tâm tư tình cảm khác Lãnh đạo người không dừng lại chỗ tuyển chọn, xếp họ vào vị trí lao động mà quan trọng động viên, khích lệ họ phát huy hết tài năng, sức lực cống hiến cho tổ chức Do vậy, hoạt động quản không dựa vào kiến thức khoa học mà đòi hỏi nhà quản công phải có tâm, có đức, có đồng cảm… Trong quản lý, điều quan trọng nhà quản công vừa phải tuân theo nguyên tắc quản chung vừa phải linh hoạt, khéo léo, “nhu” hay “ cương”, “cứng” hay “mềm” phù hợp với người cụ thể; phải biết kiên nhẫn, thông cảm với nhân viên Chỉ nhà quản trở thành người đáng kính trọng, tin cậy thuyết phục cấp họ gặt hái thành công Chính đặc điểm mà nhiều người nhận định: “Trong hoạt động quản lý, nhà quản khu vực công thường chịu nhiều áp lực nhà quản khu vực tư” ... vực kinh tế (Kinh tế học; Kinh tế phát triển; Kinh tế Quản lý công; Kinh tế Tài - ngân hàng ) Có đủ lực để nghiên cứu chuyên sâu vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế quản lý công CHƯƠNG NHÀ QUẢN LÝ CÔNG... Căn vào chức quản lý, nhà quản lý công hiểu theo hai nghĩa, nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, tất người tham gia vào máy quản lý, bao gồm nhà quản lý cấp cao, nhà quản lý tham mưu nhà quản lý. .. vừa coi nhà quản lý (manager) Nhưng nhà quản lý nhà lãnh đạo nhà lãnh đạo nhà quản lý Nhà quản lý đóng vai trò người lãnh đạo, nhà lãnh đạo lúc nhà quản lý Nếu tách công việc quản lý thành ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế và quản lý công, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế và quản lý công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay