Đề đa thi vào 10 môn toán tp hà nội 2016 2017

7 240 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 16:22

Sở Giáo dục đào tạo H NI -Đề thức Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2016 - 2017 Mụn thi : Toán Ngy thi: 08 thỏng 06 nm 2016 Thũi gian lm bi: 120 phỳt Bi I (2,0 im) Cho biu thc v vi 1) Tớnh giỏ tr ca biu thc 2) Chng minh 3) Tỡm biu thc cú giỏ tr l s nguyờn Bi II (2,0 im) Gii bi toỏn bng cỏch lp phng trỡnh hoc h phng trỡnh Mt mnh hỡnh ch nht cú din tớch 720 Nu tng chiu di thờm 10m v gim chiu rng 6m thỡ din tớch mnh khụng i Tớnh chiu di v chiu rng ca mnh Bi III (2,0 im) 1) Gii h phng trỡnh 2) Trong mt phng ta parabol cho ng thng v = a) Chng minh luụn ct ti hai im phõn bit vi mi b) Gi l honh giao im ca v Tỡm Bi IV (3,5 im) Cho ng trũn v mt im nm ngoi ng trũn K tip tuyn ng trũn khỏc l tip im) v ng kớnh ng thng ct ti hai im Trờn on v ly im nm gia v vi khỏc Gi l trung im 1) Chng minh bn im cựng nm trờn mt ng trũn 2) Chng minh 3) ng thng i qua song song vi http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ct ti Chng minh 4) Tia ct ti im , tia ct ti im Chng minh t giỏc l hỡnh ch nht Bi V (0,5 im) Vi cỏc s thc tha , tỡm giỏ tr ln nht v giỏ tr nh nht ca biu thc Ht http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77... http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đa thi vào 10 môn toán tp hà nội 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tp hà nội 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tp hà nội 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay