Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh bình thuận 2016 2017

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 16:21

http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO 10 MÔN TOÁN - BÌNH THUẬN 2016-2017 Câu Hướng dẫn giải x + 5x + = ∆ = 52 − 4.1.6 = a ⇒ x1 = b −5 + −5 − = −2; x2 = = −3 2.1 2.1 x + y = 3 x = x = x = ⇔ ⇔ ⇔  2 x − y =  x + y = 2 + y = y = A= ( ) 28 − + ( ) = −2 + a = 7 =7 B= b = ab a b −b a : = ab a+ b ( a− b )( a− b ( a− b ab ) ( a+ b ) ) = a −b a x y = x2 -2 -1 0 b Pt hoành độ giao điểm (P) (d) là: x2 = 2x − m ⇔ x2 − 2x + m = (1) (P) (d) cắt hai điểm phân biệt pt (1) cí hai nghiệm phân biệt http://violet.vn/nguyenthienhuongvp77 ⇔ ∆ ' > ⇔ (−1) − 1.m > ⇔ 1− m > ⇔ m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh bình thuận 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh bình thuận 2016 2017 , Đề đa thi vào 10 môn toán tỉnh bình thuận 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay