báo cáo HOẠT ĐỘNG CÔNG tác THƯ VIỆN

3 126 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:55

PHềNG GIO DC Quảng Xơng TRNG TIU HC Qung Thỏi CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp- T do- Hnh phỳc Qung Thỏi 1, ngy 30 hỏng nm 2010 báo cáo HOT NG CễNG TC TH VIN Nm hc 2016-2017 - Cn c vo Quyt nh s 61/1998/Q-BGD&T ngy 06 /11/1998 cu B Giỏo dc - o to - Cn c Quyt nh s 01/2003/Q-BGD&T ngy 02/01/2003 v Quyt nh s 01/2004/Q-BGD&T ngy 29/1/2004 ca B Giỏo dc v o to; - Cn c vo K hoch s 10/KH/2009 ngy 15/9/2009 trờng Tiểu học Qung Thỏi Năm học 2016-2017 t cụng tỏc th vin Trng Tiu hc Qung Thỏi đạt đợc số kết sau : I c im tỡnh hỡnh CBGV HS Tổng số HS: 725 - 26 lớp Tổng số CBGV: 30 * Số sách có kho: S sỏch giỏo khoa: 465 S sỏch nghip v: 152 S sỏch tham kho: 276 Sách thiếu nhi: 694 Tng s sỏch: 1.557 - Giá trị: 16.413.000đ 2.Thun li Cỏn b giỏo viờn tng i n nh, 100% t trỡnh chun v trờn chun, cú lũng nhit tỡnh cụng tỏc v ý thc ham hc hi nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v, có kh nng hiu bit S u sỏch giỏo khoa, sỏch nghip v, sỏch tham kho m bo tơng đối cho giỏo viờn v hc sinh mn đọc Cỏn b nh trng quan tõm nhiu n hot ng th vin, cỏn b th vin hợp đồng cú nghip v tng i thnh tho, nhit tỡnh phc v bn c Th vin nh trng cú h thng c s vt cht tng i y , m bo phc v tt cho bn c Khú khn - Hot ng cho giỏo viờn v hc sinh mn sỏch hng ngy gp nhng khú khn nht nh Giỏo viờn dy c ngy nờn thi gian dnh cho vic c sỏch ti th vin có hạn chế định hc sinh cng ch cú th mn v c sỏch vo ngy th tun - Bàn ghế phòng đọc hạn chế - Tủ sách Đạo đức cha đầy đủ II Kết đạt đợc năm Th viện -100% hc sinh cỏc lớp cú đầy đủ sỏch giỏo khoa hc - Th vin cú SGK, SNV v STK cn thit phc v ging dy cụ thể, mua thêm sách mới: 1875 - Tổng trị giá: 18.145.000đ, cụ thể là: + Ngày 6/1/2010: S sỏch giỏo khoa: 35 S sỏch nghip v: 134 S sỏch tham kho : 19 Sách Thiếu nhi: 712 Tng s sỏch bổ sung: 868 - Giá trị: 9.993.000đ + Ngày 10/4/2010: S sỏch giỏo khoa: 229 S sỏch nghip v: S sỏch tham kho : Sách Thiếu nhi: 778 Tng s sỏch bổ sung:1.007cuốn - Giá trị: 8.152.000đ Ngay từ đầu năm học th viện xõy dng n np mn v c sỏch thng xuyờn(50% học sinh đọc sách) - Kết hợp với chuyên môn xây dng đựoc phong tro c v lm theo sỏch, k chuyn theo sỏch, hỡnh thnh hoỏ c nh trng - Xõy dng tt t sỏch dựng chung cho giỏo viờn, v hc sinh Xõy dng t sỏch o c, sỏch bỏo núi v Ch tch H Chớ Minh phc v cho cuc ng hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh Cng c t sỏch phỏp lut - S dng tt cú hiu qu cỏc loi bỏo, phc v cho ging dy v hc - u t kinh phớ mua thờm ti liu, sỏch giỏo khoa, sỏch tham kho, sỏch nghip v v cỏc trang thit b phc v cho cụng tỏc th vin cụ thể + Mua thêm giá đựng sách + Giáo viên học sinh tham gia quyên góp sách + Trang trí lại toàn phòng th viện - Xây dựng danh hiu th vin chun, tng bc phn u t th vin tiờn tin - T sỏch ca th vin cú ba b phn: + T sỏch giỏo khoa dựng chung + T sỏch nghip v ca giỏo viờn + T sỏch tham kho (Trong t sỏch tham kho cú sỏch thiu nhi, sỏch hc, cỏc loi bỏo, ca ngnh v mt s bỏo khỏc) Xây dựng phòng đọc Phòng kho theo tiêu chuẩn th viện Phũng c cú bn gh 24 chỗ ngồi HS 20 chỗ ngồi cho GV m bo ỏnh sỏng thoỏng mỏt Cú th mc, hp phớch, bng gii thiu sỏch Cú t, giỏ ng sỏch, cú trang thit b phc v K thut nghip v: Tt c cỏc loi sỏch bỏo c nhp vo th vin u c ng ký, phõn loi v a vo mc lc theo ỳng nghip v th vin Cú s ng ký SGK, s ng ký STK, s cho mn sỏch Cú mc lc ch cỏi v mc lc phõn loi Sp sp sỏch trờn giỏ theo s th t s ng ký Các loại sách đợc xp theo loại T chc hot ng: Ni dung hot ng phự hp vi yờu cu ca giỏo viờn v hc sinh Lch mn v tra cu vo cỏc bui chiều hng ngy, vo ngy ngh c gi cú nhu cu Sau lần mua sách CBTV gii thiu sỏch bỏo trờn bng tin, cuc hp hi ng T chc thi k chuyn theo sỏch cp trng vo thỏng 4, thỏng vi ch Bỏc H kớnh yờu III Tồn - Số giáo viờn c sỏch ti th vin khụng nhiu - Bàn ghế phòng đọc hạn chế - Tủ sách Đạo đức pháp luật cha đầy đủ - Việc bảo quản sách học sinh cha tốt - Một số học sinh cha nghiêm túc thực nội quy th viện hiệu trởng ngời báo cáo ... Việc bảo quản sách học sinh cha tốt - Một số học sinh cha nghiêm túc thực nội quy th viện hiệu trởng ngời báo cáo ... : Sách Thiếu nhi: 778 Tng s sỏch bổ sung:1.007cuốn - Giá trị: 8.152.000đ Ngay từ đầu năm học th viện xõy dng n np mn v c sỏch thng xuyờn(50% học sinh đọc sách) - Kết hợp với chuyên môn xây dng... thêm giá đựng sách + Giáo viên học sinh tham gia quyên góp sách + Trang trí lại toàn phòng th viện - Xây dựng danh hiu th vin chun, tng bc phn u t th vin tiờn tin - T sỏch ca th vin cú ba b
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo HOẠT ĐỘNG CÔNG tác THƯ VIỆN , báo cáo HOẠT ĐỘNG CÔNG tác THƯ VIỆN , báo cáo HOẠT ĐỘNG CÔNG tác THƯ VIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay