BIÊN bản bàn GIAO THƯ VIỆN

2 1,064 4
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:55

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa viêrj nam Độc lập - Tự Hạnh phúc Biên nhận bàn giao Th viện Hôm ngày 10 tháng năm 2009 Tại trờng TH Quảng Nham tiến hành bàn giao tài sản th viện Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh ( Hiệu trởng) Bà Đô Thị Huệ ( CBTV) I Thành phần gồm: 1) Bên giao - bà: Nguyễn Thị Lệ Thanh Trởng ban - Ông: Lê Doãn Mạnh Phó ban - Lê Thị Hạnh - Đặng Quốc Thiện - Nguyễn Văn Tuấn 2) Bên nhận - Đô Thị Huệ II, Nội dung bàn giao CSVC Kế toán GV CBTV Bên bà Nguyễn Thị Lệ Thanh tiến hành bàn giao tài sản Thị Huệ theo biểu thống kê sau STT Tên sách bàn giao Đơn vị Số lợng SGK Cuốn 398 SNV Cuốn 58 STK Cuốn 165 STN Cuốn 643 1264 Tổng Ngời lập cho bên bà Đô Thành tiền 2.352.000 1.609.000 2.528.000 4.525.000 11.014.000 Ngày 10 tháng năm 2009 Hiệu trởng ...Bên bà Nguyễn Thị Lệ Thanh tiến hành bàn giao tài sản Thị Huệ theo biểu thống kê sau STT Tên sách bàn giao Đơn vị Số lợng SGK Cuốn 398 SNV Cuốn 58 STK Cuốn 165 STN Cuốn
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN bản bàn GIAO THƯ VIỆN , BIÊN bản bàn GIAO THƯ VIỆN , BIÊN bản bàn GIAO THƯ VIỆN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay