Bài tập tự luận và trắc nghiệm quản trị chất lượng

20 172 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 15:34

CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ KHÁCH HÀNGA. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1.Khái niệm “Sản phẩm” được hiểu là:a.Những sản phẩm tốt nhấtb.Những sản phẩm tối ưu cho nhà sản xuất và khách hàngc.Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tếd.Sự thỏa mãn hơn cả những mong đợi của khách hàng2.Theo ISO 9000 thuật ngữ “sản phẩm” được hiều là:a.Những vật thể có công dụng nhất địnhb.Các dịch vục.Kết quả của các hoạt động biến đổi đầu vào thành đầu rad.Các giá trị sử dụng3.Giá trị sử dụng của sản phẩm phụ thuộc nhiều nhất vào:a.Các thuộc tính kỹ thuật của chúngb.Các thuộc tính thẩm mỹc.Các thuộc tính vô hìnhd.Giá cả CHƯƠNG 1: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ KHÁCH HÀNG A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Khái niệm “Sản phẩm” hiểu là: a Những sản phẩm tốt b Những sản phẩm tối ưu cho nhà sản xuất khách hàng c Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Quốc tế d Sự thỏa mãn mong đợi khách hàng Theo ISO 9000 thuật ngữ “sản phẩm” hiều là: a Những vật thể có công dụng định b Các dịch vụ c Kết hoạt động biến đổi đầu vào thành đầu d Các giá trị sử dụng Giá trị sử dụng sản phẩm phụ thuộc nhiều vào: a Các thuộc tính kỹ thuật chúng b Các thuộc tính thẩm mỹ c Các thuộc tính vô hình d Giá Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế hiểu là: a Sản phẩm có giá trị sử dụng cao b Sản phẩm chứng nhận ISO 9000 c Kết trình nghiên cứu d Tất câu sai Thuộc tính sau thuộc tính kinh tế-kỹ thuật: a Bao gói sản phẩm b Uy tín thương hiệu c Kiểu dáng sản phẩm d Thương hiệu sản phẩm “Mức độ tập hợp thuộc tính vốn có đáp ứng yêu cầu” định nghĩa của: a Cải tiến liên tục b Đảm bảo chất lượng c Chất lượng sản phẩm d Các câu sai Để nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm người ta nên tác động vào hoạt động sản phẩm kinh tế hiệu nhất? a Khâu thiết kế b Các dịch vụ bán sau bán hàng c Quá trình sản xuất d Marketing Chất lượng sản phẩm trước hết phụ thuộc vào trình độ, nhận thức trách nhiệm của: a Nhân viên dự báo thiết kế sản phẩm b Ban lãnh đạo doanh nghiệp c Hội đồng thẩm định d Nhân viên KCS B.BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài tập tình Ông bà Huy họ với gia đình khác theo truyền thống ăn trưa nhân tết Trung thu khách sạn khu buôn bán lớn Năm nay, giống trước đây, ông Huy gọi diện đặt chỗ trước tuần khách sạn cho ngày tết Trung thu Bơi nửa thành viên trẻ nhỏ nên họ đến sớm 20 phút so với thời gian đặt chỗ 7h30 tối Tuy nhiên họ đến khách sạn tiếp viên khách sạn nói họ chỗ đặt trước Cô ta giải thích cô ta dành trước từ lâu cho họ bàn lý khách hàng quên mặt hẹn Ông bà Huy bực nhấn mạnh họ đặt chỗ trước cho họ phải xếp chỗ Cô tiếp viên nói với họ: "Tôi tin ông bà đặt chỗ trước xếp chỗ cho ông bà người ăn chưa Mời ông bà vào phòng đợi để uống cà phê chờ đợi" Khi ông Huy yêu cầu gặp giám đôc cô ta nói: "Tôi chủ đây" quay sang làm việc khác Buổi liên hoan cuối xếp lúc 7h45 tối thật khó chịu với xảy Câu hỏi thảo luận 1.Những việc làm cô tiếp viên có phù hợp với triết lý "chất lượng hướng tới khách hàng không? Cô ta làm khác nào? Bài tập tình Công ty TNHH Air Cool vừa tung thị trường loại máy lạnh (hàng nhập khâu) Đây loại máy lạnh đánh giá tiện dụng tiết kiệm điện Nhằm lôi khách hàng, Công ty đưa sách bảo hành, bảo trì hấp dẫn Trong năm đầu lỗi kỹ thuật sản phẩm, có nhân viên kỹ thuật đến sửa nhà khách hàng vòng 12 tiếng kể từ nhận yêu cầu Chính sách bảo hành xem ưu trội Công Ty Ông An mua máy lạnh sử dụng sau tháng có trục trặc, máy có tiếng ồn vận hành Ông An gọi điện thông báo cho Công ty Air Cool vấn đề (nhân viên trả lời điện thoại nhiệt tình lịch sự) Ngay buổi chiều, nhân viên kỹ thuật đến, anh sửa lại điều khiên tự động Tuy nhiên, khoảng tuần sau, tiếng ồn lại xuất ông An lại gọi điện cho Công ty Lần phái ngày sau nhân viên kỹ thuật đến nhà sửa lần trước Ngay ngày hôm sau tiếng ồn lại xuất ông An lại gọi cho Công ty Ail Cool để than phiển Nhân viên Công ty xin lỗi hứa hẹn giải Nhiều ngày sau, ông An không thấy nhân viên kỹ thuật đên hứa Ông An xem lại sổ bảo hành phát điều khoản, thòi gian bảo hành, sản phẩm có lỗi kỹ thuật Công ty Air Cool không khắc phục vòng 10 ngày kể từ khách hàng thông báo, khách hàng có huỷ hợp đồng mua bán Air Ccol trả lại tiền, thu hồi sản phẩm Ông An viết thư cho Giám đốc Công ty Air Cool giải thích trường hợp cương trả lại sản phẩm dựa theo điều khoản mà Công ty đưa Bà giám đốc viết thư xin lỗi ông An đồng ý thu lại sản phẩm, bà hứa ông lại mua sản phẩm khác Công ty cố gắng làm tốt dịch vụ hậu Hôm sau, ông An nhận thư tương tự từ phòng Kinh doanh Air Cool Hai ngày sau Công ty cho xe đến thu hồi máy lạnh Ngay ngày hôm sau phòng kế toán Air Cool gửi giấy thông báo mời ông An đến nhận lại tiền Nhưng vào buổi chiều ngày, ông lại nhận thư đề nghị toán tiền sửa chữa máy lạnh Lần ông An tức giận thề không mua sản phẩm từ Air Cool Ông An viết cho giám đôc Công ty thư tất sai sót nêu khuyên Công ty nên dùng trường hợp ông để làm học cho "Bộ phận chăm sóc Khách hàng" Như vậy: Nhân viên Air Cool làm số việc số việc không Đọc lại tình cách cẩn thận liệt kê tất điểm mà anh (chị) nhận -Làm đúng: -Làm không đúng: Tình không tốt cho Air Cool Hãy khía cạnh không tốt CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Có nguyên tắc quản lý chất lượng? a c b d Trong quản lý chất lượng có chức bản? a c b d Kiểm soát hệ thống chất lượng nguồn cung ứng nhằm: a Cấp loại giấy chứng nhận b Hạn chế phế phẩm c Cải tiến chất lượng d Đảm bảo chất lượng Quản lý chất lượng là: e a Xây dựng tổ chức thực hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm đề f b Đảm bảo chất lượng g c Cải tiến chất lượng h d Tất nội dung Đánh giá hệ thống chất lượng là: i a Tự đánh giá doanh nghiệp j b Đánh giá khách hàng k c Đánh giá tổ chức chứng nhận Nội dung quản lý chất lượng dịch vụ bao gồm: l a Xác định giá dịch vụ m b Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ n c Thỏa thuận, đào tạo bố trí nhân o d Thực trình: nghiên cứu thị trường, thiết kế, cung ứng dịch vụ, đo lường, đánh giá, cải tiến chất lượng dịch vụ Đổi công nghệ chịu tác động nhân tố quan trọng là: p a Năng lực công nghệ doanh nghiệp q b Quy mô doanh nghiệp r c Cơ chế sách nhà nước s d Sức kéo thị trường t B CÂU HỎI ĐÚNG SAI Nguyên lý thứ sáu chất lượng đòi hỏi cần phải đánh giá, lượng hóa chất lượng hệ thống biện pháp quản lý chất lượng? u Chính sách chất lượng Doanh nghiệp bao gồm mục tiêu, định hướng chung Doanh nghiệp việc đảm bảo chất lượng trách nhiệm họ khách hang mình? v 10.Đảm bảo chất lượng nghĩa phải thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng cao nhất? w 11 Muốn tăng khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ hiệu phải trọng đến việc đổi công nghệ sử dụng nguyên liệu đắt tiền nhất? x 12 Hãy nêu ví dụ dịch vụ phân tích tiêu nó? y C BÀI TẬP TÌNH HUỐNG z aa Câu 1: Trong doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất (bao gồm 3% nhân nhà quản lý 97% công nhân), toàn công nhân sản xuẩt trực tiếp cho họ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, vì: trình độ học vấn họ không cao; họ làm việc hưởng lương theo sản phẩm nên thời gian tham gia; nội dung yêu cầu củạ tiêu chuẩn khó hiểu họ Theo bạn để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thành công, người quản lý doanh nghiệp cần phải làm gì? ab ac CHƯƠNG III CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG ad.A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ae Chi phí ẩn sản xuất là: a b c d Giá thành sản phẩm cao Chi phí làm sai, làm ẩu Chi phí quảng cáo Chi phí bảo dưỡng sản phẩm af 2.Chi phí quan trọng cần phải theo dõi kiểm soát quản lý chất lượng là: a Giá thành sản phẩm b Chi phí ẩn c Chi phí nhập d Tất chi phí B BÀI TẬP ag.Câu 1: ah.Giả sử doanh nghiệp bạn cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng kém? Theo bạn điều gây chi phí cho doanh nghiệp? giả sử bạn muốn nâng cao chất lượng Điều bạn làm phát sinh thêm chí phí nào? Câu 2: aj Công ty Bùi Hữu sản xuất động nhỏ (3 mã lực v.v )dùng cho máy cắt cỏ Công ty năm 1995 thiết lập- chương trình quản lý chất lượng ghi chép số liệu chi phí chất lượng số liệu kế toán suốt bốn năm qua sau: ak.Chỉ tiêu ar Chi phí chất al Năm an.1993 ao.1994 ap.1995 aq.1996 as at au av aw.lượng -($) Phòng ax.27.000 ay.41.500 az 74.600 ba.112.3 bb.-ngừa Đánh giá bc.155.00 bd.122.50 be.113.40 bf 107.0 00 0 00 bg.- Sai sót bên bl -trong Sai sót bên bh.386.40 bm bi 469.20 bn.196.00 bj 347.80 bo.103.50 bk.219.1 bp.106.0 00 bq.Tổng cộng br 810.40 42.000 bs 82S.20 bt 639.30 bu.544.4 00 bv.Số liệu kế toán bw bx.0 by.0 bz.00 ca -($)Doanh số bán cb.4.360.0 cc 4.450 cd.5.050 ce 5.190 cf -hàng Chi phí chế tạo cg.1.760.0 00 ch.1.810 000 ci 1.880 000 cj 1.890 000 00 ck 000 000 000 cl Hãy đánh giá tác động chương trình bảo đảm chất lượng công ty (dựa vào doanh số bán hàng chi phí bổn năm) cm Câu 3: Mô hình chi phí chất lượng truyền thống dẫn đến quan niệm không nên đầu tư nhiều cho chất lượng hay sai? cn.Câu 4: Theo quan niệm đại, chi phí chất lượng chi phí phù hợp không phù hợp với tiêu chuẩn xác định trước hay sai? co cp.CHƯƠNG IV: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG cq A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM cr TQM là: cs a Hệ thống kiểm tra chất lượng ct b Các thủ tục giám sát chất lượng cu c Cải tiên chất lượng liên tục cv d Biện pháp quản lý sản xuất cw TQM phương pháp quản trị chất lượng dựa tinh thần nhân văn thực trước hết phân hệ: cx a Lưu thông cy b Sản xuất cz c Lập kế hoạch da d Tất phân hệ db.3 Đánh giá hệ thống chất lượng nhằm dc a Chứng nhận sản phẩm dd b Tìm cho điểm không phù hợp de c Chứng nhận tình trạng hệ thông chất lượng df d Tất dg.4 Mục tiêu Bộ ISO 9000 liên quan đến dh a Chất lượng sản phẩm di b Ồn định phân hệ sản xuất dj c Marketing cho tổ chức dk d Chất lượng quản trị dl ISO 9000 biểu thị danh từ (nhóm từ) sau: dm a Chất lượng công việc dn b Đảm bảo chất lượng c Phòng ngừa dp d Cải tiến không ngừng dq.6.Để áp dụng ISO 9001:2000 doanh nghiệp, dấu hiệu cần phải có là: dr a.Phân tích hiệu sản xuất - kinh doanh ds b Có cam kết lãnh đạo dt c.Xây dựng sổ tay chất lượng du d.Bổ nhiệm giám đốc chất lượng dv.7.Khi áp dụng ISO 9000 doanh nghiệp tài liệu hệ thông chất lượng gồm có: dw a.Các hướng dẫn công việc dx b.Các thủ tục quy trình dy c.Sổ tay chất lượng dz d.Tất tài liệu kể ea 8.ISO 14000 tiêu chuẩn về: eb a.Kiểm tra môi trường ec b.Đảm bảo quy định môi trường ed b.Quản trị môi trường, xã hội ee c.Duy trì môi trường sản xuất ef 9.Sự khác ISO 9000:2000 ISO 9000:1994 là: eg a.ISO 9000:2000 không đề cập đến đảm bảo chất lượng mà cao thoả mãn khách hàng eh b.ISO 9000:2000 bao hàm cải tiến liên tục ei c.Hai kết luận sai ej d.Hai kết luận ek.10 Áp dụng ISO 9000 giúp cho Doanh nghiệp: el a Thành công hoạt động kinh doanh em b Tránh khỏi phá sản en c Chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế eo d Chứng minh lực quản lý chất lượng vượt rào cản kỹ thuật ep.11 Để xây dựng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, trước hết cần phải có: eq a Khả tài dồi er b Vị trí địa lý dồi es c Công nghệ thiết bị đại et d Sự ổn định hỗ trợ sách nhà nước eu.12 Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 ISO 9000 khác về: ev a Phương pháp quản lý ew b Mức độ cao chất lượng ex c Quy mô hệ thống chất lượng ey d Nội dung tiêu chuẩn ez B TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI Phòng ngừa mục tiêu quan trọng TQM ISO 9000 chúng thể toàn trình kinh doanh Chí xí nghiệp sản xuất sản phẩm vật chất cần quan tâm đên ISO 14000, đơn vị công ích trường học, bệnh viện không cần quan tâm đến tiêu chuẩn ISO 9000 quy định tất thiết bị đơn vị phải đạt tiêu chuẩn Theo ISO 9000, tất văn liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn doanh nghiệp phải nhà quản trị cao tổ chức phê duyệt ISO 9000 nói làm làm nói Chiến lược quan trọng TQM đại hoá công nghệ, thiết bị Áp dụng ISO 9001: 2000 yêu cầu tố chức phải đào tạo toàn nhân lực đón vị ISO 9000 tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm Vị cạnh tranh doanh nghiệp thể thông qua tiêu tỷ suất lợi nhuận, doanh số, số lượng công nhân đợn vị tăng dần hàng năm 10.Trong doanh nghiệp tỷ lệ phế phẩm cao công nhân làm việc cẩu thả gây họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 11.Đảm bảo chất lượng vấn đề kỹ thuật, liên quan đên tiêu chuẩn cần áp dụng để kiểm tra chất lượng sản phẩm sau trình sản xuất ý dịch vụ sau bán 12.Quản trị chất lượng phương pháp, hoạt động tác nghiệp sử dụng để điểu hành nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua việc kiểm tra chặt chẽ khâu tổ chức, doanh nghiệp 13.Muốn đảm bảo chất lượng nhà sản xuất cần quan tâm đên việc thoả mãn khách hàng bên 14.Trong quản trị chất lượng, biện pháp hành (thưởng phạt, trả lương theo suất ) coi biện pháp quản trị hữu hiệu quan trọng fa fb CHƯƠNG IV: CÁC CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG fc fd A CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM fe 1.Biểu đồ kiểm soát giúp ta có thể: ff a.Theo dõi yếu tố quan trọng trình quản lý chất lượng fg b.Phân tích nguyên nhân liên quan đến vấn đề cần giải fh c.Sử dụng tốt tiêu chuẩn chất lượng fi d.Đo lường đánh giá chất lượng sản phẩm fj 2.Biểu đồ chứng minh kiểm soát trình trạng thái động: fk a.Biểu đồ cột fl b.Biểu đồ kiểm soát fm c.Biểu đồ Pareto fn d.Cả sai fo 3.Để tìm nguyên nhân gây trục trặc, sai lỗi dùng công cụ: fp a.Biểu đồ kiểm soát X – R fq b.Biểu đồ Pareto fr c.Lưu đồ fs d.Tất ft 4.Công cụ giải quyêt vấn đề quản trị chất lượng là: fu a.Những giải pháp định tính fv b.Là nghệ thuật không lượng hoá fw c.Áp dụng phương pháp thông kê fx d.Cần phải nhờ chuvên gia cố vấn fy Kiểm soát hệ thông chất lượng nguồn cung ứng nhằm: fz a.Cấp loại giấy chứng nhận ga b.Hạn chế phê phẩm gb c.Cải tiến chất lượng gc d.Đảm bảo chất lượng đầu vào gd.B BÀI TẬP ge Câu 1:Cho trình nằm kiểm soát thông kê với tổng thể phân bố chuẩn giới hạn tiêu chuẩn đặc tính chất lượng USL = 80 LSL = 60; cỡ mẫu 30 đạt kết sau X = 72,13; độ lệch chuẩn = 3,24 Hãy tính: gf a.Chỉ số lực trình Cp gg b.Chỉ số trọng tâm lực trình Cpk gh Câu 2: Một trình nằm kiểm soát thống kê Lây cỡ mẫu 100 ta thu kết sau: X = 42,23; độ lệch chuẩn mẫu = 1,86; giối hạn USL = 48 giới hạn LSL = 36 Giả sử tổng thể thuộc phân bố" chuẩn Hãy tính: gi a cp gj b- Cpk gk Câu 3: Các rạp chiếu phim ỏ nưốc ta gần hoạt động khó khăn Một số phải đóng cửa chuyển mục đích sử dụng Hãy dùng sơ đồ nhân đê phân tích nguyên nhân gây tình trạng gl Câu 4: Dùng sơ đồ nhân không thành công sản phẩm mói tung thị trưòng Tổng Công ty Bưu Viễn thông Việt Nam dịch vụ mạng Cityphone gm Câu 5: Hãy lập sơ đồ lưu trình chi tiết buổi thi hết môn học trường mà bạn thường tham gia vào cuối năm học gn Câu 6: Để đảm bảo độ ẩm loại sản phẩm ổn định Công ty Tulex tiến hành đo độ ẩm 100 sản phẩm sản xuất ca Kết thu liệu bảng đây: go Kết kiểm tra (đơn vị đo độ ẩm: %) gp.9, gq.9,8 gr 9, gz.9, ha.9,5 hb.8, hj 9, hk.10, hl ht hu.9,8 hv.8, 0,9 id 9, ie 10, if 0,4 in io 11, ip 1,0 ix 9, iy 10, iz 1,0 0,9 jh 9, ji 9,5 jj 9, 0,9 jr 9, js 9,6 jt 9, 9 kb.9, kc.10, kd.9, 9 kl km gs 10, hc.8,5 hm hw 11,2 ig 9,3 11,0 iq 9,9 ja 9,8 jk 10, ju 10, ke.10, gt 9,6 hd.11, hn.8,4 hx.10, ih 9,1 ir 9,3 jb 10, jl 9,6 jv 8,5 kf 11, gu.9,2 he.9,3 ho.10, hy.9,7 ii 9,7 is 9,9 jc 10, jm jw.9,8 10,9 kg.9,6 gv.8,5 hf 10, hp.11, hz.10, ij 11 it 10, jd 10, jn 10, jx 9,6 kh.8,7 gw hg.8,5 8,3 hq.9,5 ia 11, ik 10, iu 9,2 je 9,1 jo 9,9 jy 9,5 ki 11, gx.10, gy.1 hh.10, 1,1 hi hr 9,7 hs 9, ib 9,7 ic il 11, im 0,0 iv 10, iw.8, 11,8 jf 10, jg jp 8,6 jq 9, 0,9 jz 9,6 ka.1 kj 8,1 kk.9, 0,5 a.Tính biên độ dao động lớp; giá trị tần suất xuất giá trị lớp kn b.Vẽ biểu đồ nhận xét dạng phân bố biểu đồ Cho biết trình sản xuất có bình thường hay không? ko Câu 7: Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ tiến hành kiểm tra đễ đánh giá tình hình hoạt động máy cưa loại chi tiết gỗ Kết kiểm tra chiều dài chi tiết thu liệu bảng đây: kp Kết kiểm tra (đơn vị đo: cm) kq la 6,5 kr lb 5,5 ks lc 5,9 kt ld 6,2 ku le 5,9 kv lf 6,4 kw lg 5,8 kx lh 5,7 ky li 5,3 kz lj 5,9 6,1 6,5 6,3 6,6 6,3 7,5 6,9 7,0 6,7 6,6 ll lv 5,4 mf 5,2 mq na 7,7 nk 6,1 nv 6,4 of 5,8 5,5 lm ln lw lx 5,9 6,5 mg mh 5,1 6,4 mr ms nb nc 5,6 6,7 nl nm 5,4 5,7 nw nx 6,1 7,0 og oh 6,2 6,6 op.Hãy: 6,4 6,7 oq lo ly 6,9 mi 6,5 mt nd 7,2 nn 6,8 ny 6,9 oi 5,3 lp lz 6,8 mj 7,0 mu ne 7,2 no 5,5 nz 64 oj 6,9 lq ma 6,2 mk 5,9 mv nf 6,5 np 6,3 oa 5,6 ok 7,3 lr mb 5,8 ml 7.6 mw ng 7,3 nq 6,5 ob 6-9 ol 6,1 ls mc 7,4 mm 5,7 mx nh 5,1 nr 6,6 oc 6,5 om 5,5 lt md 6,8 mn 5,9 my ni 6,1 ns 6,3 od 6,9 on 6,5 lu me 5,4 mo 6,8 mz nj 5,6 nu 6,6 oe 5,9 oo 6,7 6,9 7,1 7,1 6,9 6,4 5,8 6,5 a Tính biên độ dao động lớp; giá trị tần suất xuất giá trị lớp or b Nhận xét dạng phản bố biểu đồ đánh giá tình hình trình hoạt động máy cưa os Câu 8: Người ta kiểm tra 20 mẫu sản phẩm, cỡ mẫu sản phẩm thu kêt bảng sau: ot Kết kiểm tra ou ov pa pb pg ph pm pn ps pt py pz qe qf 5qk ql qq qr qw qx rc rd ri rj ro rp ru rv sa sb sg sh sm sn ss st sy sz te tf tk tl tq 20 Hãy: tr X 12 3 21 2 2 2 ow pc pi po pu qa qg qm qs qy re rk rq rw sc si so su ta tg tm x 43 1 38 4 3 3 3 ox pd pj pp pv qb qh qn qt qz rf rl rr rx sd sj sp sv tb th tn x 24 3 13 2 3 4 a.Xác định giá trị trung bình giá trị đo oy pe pk pq pw qc qi qo qu rg rm rs ry se sk sq sw tc ti to x 35 3 12 3 2 oz pf pl pr px qd qj qp qv rb rh rn rt rz sf sl sr sx td tj x 2 2 4 3 3 2 ts b.Tính giới hạn biểu đồ X - R tt c.Vẽ biểu đồ kiểm soát X - R nhận xét biến động trình sản xuất sản phẩm Biết A2= 0,557; D; = 0; D4 = 2,115 tu Câu 9: Để đảm bảo chất lượng hàng may mặc không bị khách hàng phàn nàn trả về, doanh nghiệp may xuất cố gắng thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ Người ta muốn lập biểu đồ kiểm soát để đảm bảo cho trình ổn định dùng trình để kiểm soát hoạt động Nhóm cộng tác rút thử kiểm tra 25 áo sơ mi lô sản phẩm sản xuất tuần Số lỗi thu bảng sau: tv tw.Thứ tự tx Số khuyết tật ty Thứ tự mẫu tz Số khuyết ub.0 uf uj uc.14 ug.15 uk.16 tật ud.1 uh.3 ul um uq.5 uu.6 uy.7 vc.8 vg.9 vk.10 vo.11 un.1 ur uv.1 uz.2 vd.3 vh.0 vl vp.0 uo.17 us 18 uw 19 va.20 ve.21 vi 22 vm 23 vq.24 up.2 ut ux.0 vb.5 vf vj vn.1 vr vs 12 vx.13 vt vu.25 vv.1 mẫu ua.1 ue.2 ui vy.2 wc wd Hãy giúp nhóm cộng tác xây dựng biểu đồ kiểm soát đánh giá trình sản xuất Nêu kiến nghị cần we Câu 10: Để đảm bảo chất lượng chi tiết máy công ty máy động lực sản suất người ta tiến hành kiểm tra 24 mẫu với kích thước mẫu 200 chi tiết Số chi tiết có sai sót thu bảng đây: wf wg Th ứ wh tự wl T wi Cỡ wj mẫu wk Số chi tiết sai sót wn Cỡ wm t wo mẫu sại sót wp Số chi tiết ự wq wr 200 ws wt wu 200 wv ww wx 200 wy wz xa 200 xb xc xd 200 xe xf.4 xg 200 xh xi xj 200 xk 14 xl.5 xm 200 xn xo xp 200 xq xr.6 xs 200 xt xu xv 200 xw xx xy 200 xz ya yb 200 yc ' yd ye 200 yf 11 yg yh 200 yi 19 yj yk 200 yl ym yn 200 yo 2 yp yq 200 yr ys 10 yt 200 yu 11 yv yw 200 yx yy 11 yz 200 za 2 zb zc 200 zd ze 12 zf 200 zg zh zi 200 zj zk zl Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát p cho biết tình hình kiểm soát trình zm Câu 11: Sau nhận thông tin phản hồi từ phía khách hàng, Công ty bánh kẹo Hải Hà tiến hành kiểm tra loại bánh nướng sản xuất Kết thống kê thu tình trạng sai hỏng bánh cho biểu sau: zn.Thứ tự zq.1 zt zw zz aac aaf aai aal zo.Loại sai hỏng zr Nhân không zu.Bị vỡ zx.Hình dạng biến dạng aaa Bị rám đen aad Quá cứng aag Quá mềm aaj Quá trắng zp.Số sai hỏng zs 36 zv.10 zy.30 aab aae aah aak 58 12 25 aam Yêu cầu: Dùng biểu đồ Pareto để nhận xét trình sản xuất công ty aan Câu 12: Vẫn kiện trên, biết thêm chi phí để khắc phục sai sót cần bỏ bảng sau thứ tự ưu tiên giải vấn đề có thay đổi không Nếu có thay đổi nào? aao Thứ tự aas aaw aba abe abi abm aap aat aax Loại sai sót Xước sơn Độ hở cánh cửa lớn abb Chạy thời gian thấy có tiếng kêu abf Độ rung lớn abj Tiêu hao nhiều xăng abn Các dạng sai hỏng khác aau 37 aay 22 aar Chi phí (nghì n đ/Sai sót) aav 10 aaz 32 abc 15 abd 42 abg abk abo abh 35 abl 12 abp 20 aaq Số sai sót abq abr Yêu cầu: Vẽ biểu đồ Pareto đưa nhận xét ... thiết kế sản phẩm b Ban lãnh đạo doanh nghiệp c Hội đồng thẩm định d Nhân viên KCS B.BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Bài tập tình Ông bà Huy họ với gia đình khác theo truyền thống ăn trưa nhân tết Trung thu... tiếp viên có phù hợp với triết lý "chất lượng hướng tới khách hàng không? Cô ta làm khác nào? Bài tập tình Công ty TNHH Air Cool vừa tung thị trường loại máy lạnh (hàng nhập khâu) Đây loại máy... công nghệ sử dụng nguyên liệu đắt tiền nhất? x 12 Hãy nêu ví dụ dịch vụ phân tích tiêu nó? y C BÀI TẬP TÌNH HUỐNG z aa Câu 1: Trong doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất (bao gồm 3% nhân nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tự luận và trắc nghiệm quản trị chất lượng, Bài tập tự luận và trắc nghiệm quản trị chất lượng, Bài tập tự luận và trắc nghiệm quản trị chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay