SỰ PHÁT TRIỂN của PHÔI TRONG TUẦN THỨ 3

20 161 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 13:11

Cung cấp các quá trình và giai đoạn trong sự phát triển phôi tuần thứ 3.Tài liệu dành cho các SV Y, các cán bộ giảng viên tại các trường ĐH Y Dược cả nước có nguồn tư liệu tham khảo để giảng dạy hiệu quả. 1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI TRONG TUẦN THỨ TS Bùi Võ Minh Hoàng Sự phát triển phôi tuần thứ 2   Sự làm tổ Sự hình thành phôi QUI LUẬT SỐ - đĩa phôi lá: thượng bì & hạ bì phôi - túi noãn hoàng: nguyên phát & thứ phát - lớp nuôi: tế bào & hợp bào - khoang: ối & khoang phôi Mục tiêu     Nêu khái niệm tạo phôi vị Mô tả tạo vai trò đường nguyên thủy Mô tả tạo dây sống Mô tả tạo nội bì, trung bì ngoại bì Khái niệm tạo phôi vị  Quá trình biến đĩa phôi hai thành phôi ba - phân chia di chuyển tế bào - xác định trục đầu - đuôi mặt phẳng đối xứng hai bên - định vị cấu trúc mầm hình thành quan sau Sự tạo phôi vị    Sự tạo đường nguyên thủy Sự tạo phôi Sự tạo dây sống Sự tạo đường nguyên thủy (1) Ngày 15 (1) Rãnh nguyên thủy (2) Hố nguyên thủy (3) Nút nguyên thủy (Nguồn: Langman’s Medical Embryology, 13th edition) Sự tạo đường nguyên thủy (2) (https://www.youtube.com/watch?v=ADlYn0ImTNg) Vai trò đường nguyên thủy   Tạo trục đầu – đuôi mặt phẳng đối xứng hai bên Là đường cho tế bào thượng bì phôi di chuyển qua hình thành nội bì trung bì Tiến triển đường nguyên thủy     Ngày 14 – 15: khoảng 1/2 chiều dài phôi Sau đó: rút ngắn theo hướng đầu – đuôi Ngày 22: khoảng 10 – 20% chiều dài phôi Khoảng ngày 26: biến 10 U quái vùng – cụt (Scrococcygeal teratoma)       1/35,000 – 1/40,000 trường hợp sinh sống Thường bé gái (Nữ: Nam = 3:1 – 4:1) Đa số lành tính Cơ chế bệnh sinh: tồn đường nguyên thủy Chẩn đoán qua siêu âm Phẫu thuật cắt bỏ bướu sau sinh với tiên lượng tốt (Nguồn: The developing Human Clinically Oriented Embryology, 10th edition) Sự tạo phôi (1) 11 Ngày 16 (Nguồn: Langman’s Medical Embryology, 13th edition) Sự tạo phôi (2) 12 (Nguồn: Larsen’s Human Embryology, 5th edition) Sự tạo phôi (3) 13 • Thượng bì phôi -> mầm phôi (ngoại bì, trung bì nội bì) • Mỗi mầm biệt hóa thành mô quan chuyên biệt (Nguồn: Larsen’s Human Embryology, 5th edition) Sự tạo dây sống (1) 14  Tấm trước dây sống: nằm dây sống màng hầu, tế bào trung bì phôi di cư từ nút nguyên thủy hướng phía cực đầu tạo nên  Ống nguyên sống: tế bào tiền dây sống di chuyển từ nút nguyên thủy đến trước dây sống tạo nên  Tấm dây sống  Dây sống - Động vật: quan chống đỡ thể - Người: nhân tủy đĩa gian đốt sống (phôi & sơ sinh), có vai trò kích thích tạo thần kinh đốt sống Sự tạo dây sống (2) 15 Ngày 17 Ống thần kinh – ruột (Nguồn: Langman’s Medical Embryology, 13th edition) Sự tạo dây sống (3) 16 (https://www.youtube.com/watch?v=x-p_ZkhqZ0M) Sự tạo dây sống (4) 17 (https://www.youtube.com/watch?v=sUuX-4fEF3A) Sự tạo trung bì 18  Trung bì cận trục  Trung bì (tấm) bên - trung bì thành - trung bì tạng  Trung bì trung gian (Nguồn: The developing Human Clinically Oriented Embryology, 10th edition) Tự lượng giá 19 Sự tạo phôi vị trình hình thành: A Đĩa phôi hai B Đĩa phôi ba C Bánh D Ngoại bì E Nội bì Tế bào thượng bì phôi nguồn gốc của: A Thượng bì B Hạ bì C Ngoại bì D Trung bì Nội bì E Cả hai C D Tự lượng giá 20 Chi tiết số gì? (2): …………………… (5): …………………… (7): …………………… (10): …………………… (3) Màng hầu (4) Nội bì (9) Màng nhớp .. .Sự phát triển phôi tuần thứ 2   Sự làm tổ Sự hình thành phôi QUI LUẬT SỐ - đĩa phôi lá: thượng bì & hạ bì phôi - túi noãn hoàng: nguyên phát & thứ phát - lớp nuôi: tế bào... edition) Sự tạo phôi (1) 11 Ngày 16 (Nguồn: Langman’s Medical Embryology, 13th edition) Sự tạo phôi (2) 12 (Nguồn: Larsen’s Human Embryology, 5th edition) Sự tạo phôi (3) 13 • Thượng bì phôi -> mầm phôi. .. thành phôi ba - phân chia di chuyển tế bào - xác định trục đầu - đuôi mặt phẳng đối xứng hai bên - định vị cấu trúc mầm hình thành quan sau Sự tạo phôi vị    Sự tạo đường nguyên thủy Sự tạo phôi
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ PHÁT TRIỂN của PHÔI TRONG TUẦN THỨ 3, SỰ PHÁT TRIỂN của PHÔI TRONG TUẦN THỨ 3, SỰ PHÁT TRIỂN của PHÔI TRONG TUẦN THỨ 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay