KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

12 143 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: VIỆT NAM NÊN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ NÀO?  • • • • • • • GIÁO VIÊN DẠY: SINH VIÊN: LỚP : SỐ THỨ TỰ: Email: Điện thoại: ĐIỂM: TRƯƠNG TRUNG TÀI PHẠM THỊ BẠCH YẾN NGÂN HÀNG 50 yenptb@vncb.vn 0932 108 893 MỤC LỤC Phần I/ Tổng quan tỷ giá hối đoái 1.1 Định nghĩa : .Trang 1.2 Cơ sở hình thành : Trang 1.3 Bản chất : Trang 1.4 Phân loại: Trang 1.4.1: Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: Trang 1.4.2: Tỷ giá hối đoái thực: Trang 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái: .Trang 1.6: Chính sách tỷ giá: .Trang 1.7: Các loại hình tỷ giá: Trang 1.7.1: Tỷ giá hối đoái cố định: .Trang 1.7.1.1: Tỷ giá hối đoái có tin cậy: Trang7 1.7.1.2: Tỷ giá hối đoái tin cậy: Trang 1.7.1.3: Tỷ giá hối đoái thả nổi: .Trang7 1.8: Đặc trưng bản: .Trang 1.8.1: Nguyên tắc hình thành: Trang 1.8.1.1: Cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt: .Trang 1.8.1.2: Chế độ tỷ giá Việt nam nay: Trang Phần II/Một số giải pháp chế độ hoạt động: .Trang 2.1: Tăng lượng dự trữ ngoại tệ: Trang 2.2: Xử lý tốt mối quan hệ lãi suất tỷ giá : .Trang 10 2.3: Duy trì biên độ tỷ giá ổn định : Trang10 Phần III.Kiến nghị: Trang10 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI: 1.1.Định nghĩa tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái công cụ để Nhà nước quản lý điều hành kinh tế Đã có nhiền lý thuyết hình thành dự đoán biến động tỷ giá Nhưng chưa có lý thuyết hoàn chỉnh.Tỷ giá tác động nhiều yếu tố yếu tố tác động lẫn đồng thời chịu tác động tỷ giá khuôn khổ định Do đó, nhà kinh tế học nghiên cứu tỷ giá đưa nhiều định nghĩa tỷ giá hối đoái như: Samuelson-một nhà kinh tế học người Mỹ: Tỷ giá hối đoái tỷ giá để đổi tiền nước lấy tiền nước khác Slatyer- nhà kinh tế người Úc: Tỷ Giá hối đoái xác định đồng tiền nước giá trị số lượng đồng tiền nước khác Hay giá loại tiền tệ biểu qua loại tiền tệ nước khác đựơc hai nhà kinh tế học người nước Anh ông Christopher Pass Bryan Lowes nghiên cứu Mỗi nhà kinh tế đưa định nghĩa từ khía cạnh mà họ nghiên cứu, cuối đưa định nghĩa tổng quát : tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ nước thể số lượng đơn vị tiền tệ nước khác Ngoài tỷ giá hối đoái định nghĩa số lượng ngoại tệ nhận đổi đơn vị nội tệ Tuy nhiên Việt Nam thường nói đến số lượng VNĐ nhận đổi ngoại tệ Lúc tỷ giá hối đoái định nghĩa tỷ số phản ánh lượng nội tệ thu đổi đơn vị ngoại tệ 1.2 Cở sở hình thành tỷ giá hối đoái: - Thời kỳ đầu, nước Anh vàng dùng làm đơn vị đo lường Trong thời kỳ gọi chế độ vị vàng - Sau Thế chiến thứ buộc nước Anh bán phần vàng dự trữ để lo trị, xã hội….lúc chế độ vị vàng chấm dứt từ Mỹ không thiệt hại mà trở nên mạnh giới nhờ doanh thu từ sản xuất bán vũ khí nên Đôla Mỹ thây vàng làm đơn vị đo lường Chế độ vị đồng USD đời từ - Từ năm 1958 đến 1961 ngân sách nước Mỹ thiếu hụt trằm trọng.Sự giá đồng USD suất nạn đầu tiền tệ thị trường quốc tế Người nắm giữ đồng USD tung USD thị trường để mua đồng tiền giá Giá trị đồng tiền nằm lượng trao đổi hàng hoá đồng tiền hàng hoá Cách xác định tỷ giá đồng tiền phải dựa sở sức mua tương đương Quy luật sức mua tương đương nói rằng: Giá nội địa đơn vị hàng hoá nước tương đương với giá nội địa đơn vị hàng hoá hoàn toàn giống sản xuất nước 1.3 Bản chất tỷ giá hối đoái: Chính giá đồng tiền nước so vối đồng tiền nước khác Khi tỷ giá hối đoái tăng nghĩa nhiều người có nhu cầu đồng USD để nhập hàng hoá, du lịch, đẩu tư nước ngoài… mà lượng đồng USD có giới hạn muốn kiềm hãm nhu cầu đồng ngoại tệ phải tăng giá hơn, đồng nội tệ giảm giá trước Tỷ giá tăng hay giảm đựa vào nhu cầu cần ngoại tệ nhiều hay nhu cầu định tỷ giá ngoại tệ tăng hay giảm 1.4 Phân loại tỷ giá hối đoái:Có hai loại là: 1.4.1.Tỷ giá hối đoái danh nghĩa: tỷ lệ trao đổi đồng tiền nước so với đồng tiền nước khác Khi tỷ giá hối đoái tăng lên người nước có khuynh hướng mua hàng nước nhiều nước Như tỷ giá làm tăng xuất , nhập giảm Sức cạnh tranh hàng hoá nước tăng lên Ngược lại tỷ giá giảm, sức cạnh tranh hàng hoá nước giảm xuống, tăng nhập khẩu, giảm xuất Điều áp dụng giá hàng hoá hai nước không đổi 1.4.2.Tỷ giá hối đoái thực: tỷ giá phản ánh mối quan hệ tương quan giá hàng hóa hai nước Ngoài có loại tỷ giá mua, tỷ giá bán, tỷ giá tính chéo, tỷ giá giao ngay, tỷ giá kỳ hạn, tỷ giá đống cửa, tỷ giá mở cửa… 1.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái: Có nhiều yếu tố khách quan chủ quan tác động qua lại với để hình thành tỷ giá Tỷ giá chịu tác động nhiều nhân tố, có hai nhân tố quan trọng sức mua đồng tiền tương quan cung cầu ngoại tệ Hai nhân tố biến động tỷ giá hối đoái thông qua điều kiện cung cầu tỷ lệ lạm phát tương đối, lãi suất tương đối, mức thu nhập tương đối tác động Chính phủ kỳ vọng thị trường Nếu đồng Việt Nam có lạm phát cao cách tương đối so với đồng USD Mỹ xuất Việt Nam giảm so với Mỹ, nhập tăng Mỹ gây sức ép lên giá trị cân tiền, lúc sức mua đồng nội tệ giảm, làm tỷ giá ngoại tệ so vối nội tệ tăng ngược lại Nếu đồng nội tệ giảm, tỷ giá hối đoái có tác dụng: -Kích thích hoạt động xuất khẩu, hạn chế nhập làm tăng thu ngoại tệ nhằm cải thiện cán cân toán -Khuyến khích nhập vốn, kiều hối, hạn chế việc chuyển ngoại tệ nước làm cho sức mua hàng hoá nước tăng lên -Khuyến khích hoạt động du lịch nước Ngoài nhân tố ảnh hưởng đến biến động tỷ là: -Trạng thái cán cân toán trức tiếp ảnh hưởng đến cung cầu ngoại tệ -Mức chênh lệch lãi suất quốc gia -Thực trạng đầu tư thị trường ngoại -Tình hình xuất nhập đất nước định hướng phát triển sản xuất kinh doanh … Mỗi yếu tố có phụ thuộc lẫn kết trình tương tác khác Vai trò, cường độ, phương thức tác động yếu tố phụ thuộc vào giai đoạn phát triển cụ thể nước Tỷ giá hối đoái giá quan trọng linh hoạt lại tác động ngược lại vào ỵếu tố tạo tác động đến phát triển tài đối ngoại nói riêng tác động vào phái triển kinh tế Bảng tóm tắc yếu tố tác động đến tỷ giá liên quan đến thương mại tài      1.6.Chính sách tỷ giá hối đoái: Bao gồm nôi dung sau: Ấn định mức giá cho đồng tệ dựa sở có tỷ giá từ trước, đồng thời theo dỗi mức giá đồng tệ thời điểm đưa điều chỉnh cho phù hợp Tuân thủ quy đinh chế độ tỷ giá lựa chọn điều chỉnh nhà lập sách đề thời kỳ tương ứng với trình độ phát triển kinh tế quốc gia Sự lựa chọn tỷ giá quản lý điều tiết nhà nước +Xác định hệ thống công cụ điều chỉnh tỷ giá nhằm thực mục tiêu sách tỷ giá, việc thực phải đồng chặc chẽ thống Chính sách tỷ giá hối đoái phận sách kinh tế, tài tiền tệ có nhiệm vụ ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát làm cho kinh tế ổn định Mục tiêu đặc mõi quốc gia khác biến động theo thời gian mong muốn người làm sách tỷ giá mõi quốc gia khác xoay quanh ý sau: Ỗn định tỷ giá hối đoái dựa mối tương quan cung cầu ngoại tệ nhằm khuyến khích xuất khẩu, nhập tạo điều kiện phát triển kinh tế ổn định yếu tố quan trọng Ỗn định tỷ giá nghĩa với việc ổn định tiền tệ, tạo ổn định tâm lý lợi ích nhà đầu tư Khi bỏ vốn kinh doanh, Nhà đầu tư bỏ vốn vào nơi mà đem lại lợi nhuận cao cảm thấy an toàn sau thời gian kinh doanh Do mõi quốc gia có lượng hàng nhập xuất nên biến động tỷ giá có lợi cho người có hại cho người Vì Nhà nước phải ổn định kinh tế nhằm đảm bảo quyền lợi hai phía xuất- nhập tiêu dùng nước Từng bước ổn định nâng cao uy tính đồng tiền nước để tu hút nhà đầu tư nước Cải thiện cán cân toán, tăng lượng dự trữ ngoại tệ nhằm hướng đến kinh tế bền vững Chính sách tỷ giá hối đoái với sách quản lý ngoại hối phải gắn liền với đem lại hiệu cao quản lý Khi kinh tế ổn định người dân đầu tư mua cổ phiếu…Điều giúp ngân hàng trung ương nắm giữ lượng ngoại tệ 1.7.Các loại hình tỷ giá hối đoái: Có nhiều sách tỷ giá hối đoái nắm hai loại sách thả với biến động khác Cơ chế tỷ giá hối đoái tổng hoà điều kiện mà phủ cho phép xác định tỷ giá hối đoái danh nghĩa.Có hai loại tỷ giá hối đoái 1.7.1.Tỷ giá hối đoái cố định: tỷ giá định Chính phủ, chế độ tỷ giá Nhà nước tuyên bố trì không thây đổi đồng nội tệ đồng ngoại tệ Nó có số đặc trưng sau: * Lựơng cung cầu tồn thị trường ngoại tệ cho phối số lượng cung, cầu ngoại thị trường * Cung thị trường lớn cầu mức tỷ giá cố định Nhà nước đảm bảo mua hết lượng dư cung ngoại tệ, Nếu cung thị trường nhỏ cầu mước tỷ giá cố định Nhà nước đảm bảo cung cấp lượng ngoại tệ với lượng dư cầu Nhà nước thực hoạt động mua bán với tư cách người mua bán cuối ,người điều phối * Không có dự báo thây đổi thị trường 1.7.1.1 Nếu tỷ giá hối đoái cố định có tin cậy bền vững tạo cho doanh nghiệp có sở lập kế hoạch tính toán giá, thúc đẩy đầu tư thương mại quốc tế đồng thời tạo hạn chế sách tiền tệ nước.Tỷ giá hối đoái cố định nên không khuyến khích luân chuyển vốn vào hay khổi quốc gia lúc không cần can thiệt Nhà nước Quan điểm cho vốn chảy vào nhiều gây lạm phát vốn chảy nhiều dẫn đến cạn kiệt nguồn dự trữ quốc tế quốc gia Cơ chế tỷ giá hối đoái cố định trực tiếp đặc có sách tiền tệ phù hợp tình công cụ tài thị trường tài chưa phát triển đủ mức cho vận hành sách tiền tệ hoạt động theo chế thị trường Những quốc gia có chủ trương cố định tỷ giá hối đoái với mục tiên dung hoà yếu tố trị kinh tế thương mại tỷ giá hối đoái cố định ưa chuộng dạng thả có điều tiết 1.7.1.2 Nếu tỷ giá hối đoái có định thiếu tin cậy ảnh hưởng lớn đến đầu tư, điều phá vỡ ổn định tiền tệ , ổn định kinh tế, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối Tỷ giá hối đoái có định làm người ta bỏ ý định đầu tư, khó xác định tỷ giá hối đoái tối ưu hay tỷ giá hợp lý cho kinh tế 1.7.1.3 Tỷ giá hối đoái thả nổi:Là loại tỷ giá định cung cầu thị trường Chế độ tỷ giá hối đoái thả chế độ mà tỷ giá hối đoái xác định vận động cách tự theo quy luật thị trường 1.8.Tỷ giá hối đoái có đặc trưng :  Xác định thây đổi hoàn toàn theo tình hình cung cầu ngoại tệ thị trường  Nhà nước tuyên bố, cam kết việc đạo, điều hành tỷ giá  Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ 1.8.1.Nguyên tắc hình thành: Qua chế thị trường nguồn lực phân bổ cách thành công hiệu Nếu thị trường hoạt động hiệu chế thả nhà đầu tư có hội thu lợi nhận cao Cung cầu ngoại tệ tự cân thị trường Nhà nước trách nhiệm can thiệt vào thị trường ngoại hối mà chủ yếu thực theo nhu cầu khách hàng Thị trường lúc bị ảnh hưởng luồng vốn từ bên Những quốc gia áp dụng tỷ giá thả cho thị trưởng ngoại hối có tình minh bạch cao, thị trường hoạt động hiệu tự điều chỉnh Chính sách tiền tệ cần phải thiết lập cách độc lập phù hợp với tình hình kinh tế nước Chế độ tỷ giá hối đoái thả có nhiều mặt bất lợi: • Luôn bị rủi ro cao, không đạt hiểu mong đợi… • Khuynh hướng tỷ giá tương lai không chắn, gây khó khăn cho việc lập kế hoạch tính toán giá • Chính phủ trách nhiệm phải ngăn chặn giá đồng tiền nên dẫn đến lạm phát thông qua đường ngân sách tiền tệ 1.8.1.1.Cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt: Là kết hợp tỷ giá thả tỷ giá cố định.Chính phủ can thiệp vào thị trường có biến động mạnh Tỷ giá hối đoái linh hoạt có đặc trưng bản:  Được xác định thây đổi hoàn toàn tuỳ thuộc vào cung cầu ngoại tệ thị trường  Nhà nước tuyên bố mức biến động cho phép can thiệp vào thị trường với tư cách người mua bán cuối tỷ giá có biến động mạnh vược mức cho phép Khi tỷ giá hối đoái thị trường dao động vượt biên độ cho phép thỉ tuyên bố can thiệp thức Nhà nước thực trì chênh lệch tỷ giá thị trường tỷ giá thức cho phép 1.8.1.2.Chế độ tỷ giá hối đoái Việt Nam : Chế độ tỷ giá thả có quản lý điều tiết nhà nước thích hợp với tiến trình đổi kinh tế nước ta Vì cho phép thực sách tiền tệ độc lập vừa tuân theo quy luật cung - cầu vừa phát huy vai trò quản lý, điều tiết linh hoạt nhà nước để đạt mục tiêu phát triển kinh tế đất nước Ở chế độ điều hành tỷ giá mới,chế độ thả tỷ giá thả có điều tiết nước ta có hội phát huy hiệu quả.Ngày 25/1999 NHNN Việt Nam công bố định tỷ giá Quyết định số 64/1999/QĐ- NHNN việc công bố tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam với ngoại tệ Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN việc quy định nguyên tắc xác định giá mua bán ngoại tệ tổ chức phép kinh doanh ngoại tệ Căn vào ngân hàng thương mại phép kinh doanh ngoại tệ xác định giá mua bán ngoại tệ giao không vượt 0.1%.tuy nhiên có ưu điểm: Tỷ giá ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày tỷ giá giao dịnh bình quân thị trường liên ngân hàng , điều phản ánh tỷ giá hình thành cách khách quan hơn, phản ảnh cung cầu ngoại tệ thị trường • Tỷ ngân hàng Nhà nước công bố gần gũi với giá thị trường tự do.Khoảng cách giá thị trường tự giá ngân hàng thương mại nhỏ Tỷ giá điều chỉnh theo quan hệ cung cầu nên không gây sốt ngoại tệ Cơ chế điều hành tỷ giá không chịu sức ép tâm lý,hoang mang Cơ chế điều hàng tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc tế góp phần hoà nhập kinh tế giới Bên cạnh ưu điểm có khó khăn sau: Để khắc phục biến động tỷ giá ngân hàng nhà nước phải sử dụng quỹ ngoại tệ dự trữ lượng dự trữ Việc ấn định tỷ giá hối đoái danh nghĩa đưa khó khăn định dự báo cán cân toán vãng lai,tổng cung ,tổng cầu tiền tệ kinh tế Thực tế đặt cho nhiệm vụ cấp bách quan trọng phải tìm giải pháp nhằm khắc phục mặt hạn chế chế điều hành tỷ giá đồng thời phát huy mặt tích cực chế này.Do cần đề số giải pháp nhằm xúc tiến chế độ tỷ giá Việt Nam PHẦN II: Một số giải pháp xúc tiến đưa chế độ tỷ giá Việt Nam hoạt động có hiệu quả: 2.1.Tăng lượng dự trữ ngoai tệ cho Ngân hàng Nhà nước: Là trông biện pháp quan góp phần điều chỉnh thị trường hối đoái.Tuy nhiên giai đoạn có ý nghĩa khác nhau.Trước đây, tỷ giá hối đoái NHNN ấn định công bố mang tính kế hoạch công cụ điều tiết vĩ mô.Tỷ giá xác định theo ý muốn NHNN nên tác động tới cung cầu nhiều cung cầu tác động đến Cung cầu ngoại tệ thây đổi tỷ giá giữ nguyên.Vì lúc ngoại tệ giữ tỷ giá danh nghĩa không bị biến động nói cách khác quỹ ngoại tệ không cần phải huy động tới Với chế độ tỷ giá linh hoạt có điều tiết nước ta vấn đề tỷ giá đòi hỏi cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối thây đổi Nếu NHNN muốn giữ tỷ giá hối đoái ổn định bộc phải can thiệp.Tuy nhiên can thiệp tiến hành sở mua bán ngoại tệ, sử dụng quỹ bình ổn hối đoái.Nếu Cung ngoại tệ lớn cầu, NHNN đưa VNĐ mua ngoại tệ, làm tăng nguồn dự trữ ngoại tệ NHNN Nhưng cầu ngoại tệ lớn cung NHNN phải tung ngoại tệ bán để giữ tỷ giá Yêu cầu đặc NHNN phải có dự trữ mạnh để sẳn sàng đối phó với tố đầu Nếu dự trữ ngoại tệ không đử mạnh để can thiệp lúc cần thiết dùng biện pháp hành ấn định tỷ giá, thả hoàn toàn tỷ giá hối đoái 2.2.Xử lý tốt mối quan hệ lãi suất tỷ giá: NHNN để can thiệp thông qua sách lãi suất Khi đồng tiền nước bị giá, NHNN nâng lãi suất Lãi suất tăng làm cho lợi tức dư tính đồng nội tệ cao Vốn, ngoại tệ nước đổ vào nước, giảm khan hiến ngoại tệ 2.3.Duy trì biên độ tỷ giá tương đối ổn định: • • • • • • Biên độ tỷ giá công cụ đắc lực sách tỷ giá để xác định tỷ giá giao địch thị trường.Trong thời gian qua ,việc mở rộng biên độ tỷ giá với tốc độ giao động mạnh góp phần tích cực vào gia tăng tính linh hoạt chế độ tỷ giá Ty nhiên, việc mở rộng biên độ tỷ giá mức cao khiến cho công tác quản lý tỷ giá đặt số vấn đề cần giải như: làm tăng nguy can thiệt thị trường, việc điều chỉnh can thiệp tỷ giá phải cân nhắc xem xét thận Mặc dù việc mở rộng biên độ tỷ giá giúp cho thành viên tham gia thị trường thích nghi linh hoạt với biến động tỷ Tuy nhiên việc mở rộng biên độ giao biên độ lớn ,làm tăng rủi ro tỷ giá thành viên tham gia vào thị trường PHẦN III.KHUYẾN NGHỊ Hiện thị trường ngoại tệ, đồng USD có vị mạnh hẳn ngoại tệ khác quan hệ tỷ giá áp dụng loại ngoại tệ nước điều làm cho tỷ giá ràng buộc vào ngoại tệ cụ thể USD Khi có biến động tỷ giá USD giới, ảnh hưởng bất lợi tỷ giá USD VNĐ.Chúng ta lựa chọn ngoại tệ mạnh để toán đự trữ bao gồm số nước mà có quan hệ toán , thương mại có quan hệ đối ngoại chặt chẽ để làm sở cho việc điều chỉnh tỷ giá VND.Chính sách tỷ giá Việt Nam theo hướng tách rời ràng buộc USD.Chúng ta lựa chọn nhiều ngoại tệ, qua tạo điệu kiện cho ngân hàng thương mại cung ứng bảo hiểm rủi ro lãi suất, tỷ giá hối đoái, cho phép loại ngoại tệ mạnh khác lãnh thổ Viêt Nam tự chuyển đổi Như vai trò đồng USD dần hạn chế thị trường sử dụng nhiểu đồng tiền tảng đồng tiền bảo hiểm bắng dịch vụ hối đoái tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cung ứng thị trường Nâng cao sức mạnh cho đồng tiền Việt Nam giải pháp kích thích kinh tế đại hoá sản xuất nước, đẩy mạnh tốc độ cổ phần hoá danh nghiệp quốc doanh làm ăn thua lổ, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước, nhắm xây dựng sách thích hợp để phát triển nông nghiệp, khuyến khích xuất khẩu, … Đồng VND đồng tiền có mệnh giá thấp giới Đây điểm mâu thuẫn nội sách tiền tệ, muốn nâng cao giá trị đồng tiền lại để mệnh giá thấp cần tăng mệnh giá đống Việt Nam không nên thực sách đổi tiền trước gây ảnh hưởng lớn có nhiều tác động xấu nhiều năm chua khắc phục Thực công cụ phòng ngừa rủi ro thông qua hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, Quyền chọn tiền tệ… Sử dụng có hiệu công cụ lãi suất để tác động đến tỷ giá, phủ phải tiến hành bước tự hoá lãi suất thực loại giá định cân cung cầu đồng tiền thị trường định can thiệp hành phủ Phải xử lý tốt mối quan hệ lãi suất tỷ giá lãi suất tỷ giá có mối quan hệ ràng buộc chặc chẽ.Trong quan hệ mua bán gửi rút ngoại tệ tạo dòng chuyển ngoại tệ Đồng VND quan tâm tỷ giá phải quan tâm đến lãi suất ngược lại.Lãi suất đồng ngọai tệ phải có sức hấp dẫn để thực tốt sách thu hút vốn nước ta hiên Muốn có nguồn dự trữ ngoại tệ dồi NHNN phải đẩy mạnh việc mua ngoại tệ thông qua sử dụng hợp lý công cụ dự trữ bắt buộc ngoại tệ để buộc Ngân hàng phải hạ lãi suất huy động, khuyến khích bán ngoại tệ lấy tiền VNĐ gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao chênh lệch lãi suất VNĐ ngoại tệ đủ bù đắp mức lạm phát Tuy nhiên để mua lượng ngoại tệ trôi thị trường tự gửi ngoại tệ ngân hàng thương mại đồi hổi phải xử lý linh hoạt sách lãi suất VNĐ USD KẾT LUẬN Đề tài:” Việt Nam nên lựa chọn sách tỷ giá nào” có mục đích nhằm nêu bật khái niệm tỷ giá hối đoái.Từ tìm hiểu rõ trực trạng thị trường quản lý ngoại tệ Việt Nam có tác động đến sách điều hành tỷ giá đoái Nhà nước Việc áp dụng chế đô tỷ giá hối đoái thả có điều tiết quản lý Nhà nước giai đoạn nước ta hợp lý.Từ đề xuất khuyến nghị giải pháp điều hành sách tỷ giá hối đoái nước ta thời gian tới góp phần hoàn thiện sách tỷ giá Giúp sách tỷ giá hoạt động linh hoạt ,nhịp nhàng hiệu Ngoài sách quản lý điều hành tỷ giá hối đoái nước ta thời gian qua có nhiều thây đổi rệt, đem lại nhiều kết khả quan đóng góp vào việc ổn định phát triển kinh tế nhiên nhiều hạn chế TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.google.com.vn Thuvienphapluat.vn Sách tài quốc tế www.mof.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay