KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

11 155 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:29

Tài Quốc tế Giáo viên : Thầy Trương Trung Tài Mục lục Tóm tắt Bài tiểu luận giới thiệu với bạn lý thuyết Bộ ba bất khả thi ( có nhiều tên gọi tiếng Anh Impossible Trinity hay Triangle of Impossibility hay Trilemma ) Đây lý thuyết quan trọng Tài Quốc tế khởi nguồn từ Robert Mundell Marcus Fleming vào thập niên 1960 Lý thuyết ba bất khả thi nói rằng: quốc gia đồng thời lúc đạt ba mục tiêu ổn định tỷ giá , hội nhập tài độc lập tiền tệ Cho đến có nhiều phiên lý thuyết , áp dụng cho nhiều quốc gia thời kì định Các nước phát triển phát triển áp dụng lý thuyết ba bất khả thi nhằm đưa sách thích hợp Vậy qua ta tìm hiểu thêm lý thuyết tầm quan trọng nên kinh tế nước thực trạng kinh tế Việt Nam I.Giới thiệu lý thuyết Bộ ba bất khả thi : Lý thuyết Bộ ba bất khả thi ý tưởng Robert Mundell Marcus Fleming mô hình MundellFleming phát triển torng năm 60 kỉ 20 Sau vào năm 1980 nhiều quốc gia phát sinh vấn đề kiểm soát vốn với mâu thuẫn việc neo giữ tỷ giá sách tiền tệ độc lập rõ rệt , lý thuyết trở thành tảng cho kinh tế học vĩ mô kinh tế mở Lý thuyết ba bất khả thi hiểu sau : quốc gia lựa chọn đồng thời ba mục tiêu ổn định tỷ giá , hội nhập tài sách tiền tệ độc lập mà thực đồng thời hai ba mục tiêu mà Hình giải thích rõ việc lựa chọn mục tiêu : cạnh tam giác đại diện cho mục tiêu kỳ vọng , cặp mục tiêu thực phải lựa chọn từ bỏ mục tiêu lại Ví dụ : • • • Muốn đạt ổn định tý giá vả hội nhập tài phải lựa chọn từ bỏ độc lập tiền tệ Chính phủ phỉa cố định tỷ giá độc lập lãi suất với nước Muốn đạt ổn định tỷ giá độc lập tiền tệ phải đóng cửa thị trường với nước , thực hiển kiểm soát vốn Muốn kết hợp hội nhập tài độc lập tiền tệ phải thả tỷ giá thị trường định Nhưng lý thuyết ba bất khả thi khởi nguồn Hơn 20 năm trở lại nước tăng cường hội nhập kinh tế sau khủng hoảng tài Châu Á , cấu trúc tài quốc tế thay đổi Lý thuyết truyền thống ngày trở thành ba bất khả thi liên kết với dự trữ ngoại hối Tóm lại thông điệp lý thuyết ba bất khả thi thiếu hụt công cụ quản lý kinh tế vĩ mô Vì phủ buộc phải đối mặt với đánh đổi mục đích việc nghiên cứu ba bất khả thi xác định hiệu đánh đổi đem lại II Hệ thống lý thuyết : Các thước đo ba bất khả thi truyền thống : Để nghiên cứu hiệu định đánh đổi hai mục tiêu , đánh đổi trước hết ta cần tìm hiểu thước đo ba bất khả thi Theo lý thuyết ba bất khả thi nguyên thủy Robert Mundell Marcus Fleming phát triển vào thập niên 1960 ba bất khả thi gồm : • • • Độc lập tiền tệ : phủ chủ động sử dụng công cụ sách tiền tệ để điều tiết chu kỳ kinh tế mà không cần quan tâm đến tỷ giá biến số kinh tế vĩ mô khác Độc lập tiền tệ giúp cho kinh tế tăng trưởng ổn định nhiên độc lập tiền tệ nhiều dễ dẫn tới bất ổn định tăng trưởng tiềm ẩn nguy lạm phát Ổn định tỷ giá : giúp tạo neo danh nghĩa để phủ tiến hành ổn định giá , ổn định làm tăng tin tưởng nhà đầu tư niềm tin công chúng vào đồng nội tệ Tuy nhiên ổn định tỷ giá dao hai lưỡi , tỷ giá cứng nhắc dẫn đến bất ổn tăng trưởng , rủi ro lạm phát cao phân bổ sai nguồn lực , tăng trưởng không bền vững Hội nhập tài : xu tất quốc gia bối cảnh toàn cầu hòa Hội nhập tài vừa có lợi ích hữu hình vô hình +Lợi ích hữu hình hội nhập tài giúp quốc gia tăng trưởng nhanh phân bổ nguồn lực tốt đồng thời giúp đa dạng hóa đầu tư , thu hút nguồn vốn đầu tư vào quốc gia Do kích thích phát triển thị trường tài nước Thêm vào , muốn thu hút đầu tư nên khu vực phải có minh bạch thông tin nên giải vấn đề cân xứng thông tin +Lợi ích vô hình hội nhập tài giúp tạo động lực cho phủ cách quản trị tốt để bắt kịp thay đổi Tuy nhiên hội nhập tài nguyên nhân dẫn đến bong bóng tài khủng hoảng tự tài mức mà lại thiếu giám sát quản lí nguồn vốn Từ nguồn vốn ngắn hạn đầu dễ dàng vào => gây bong bóng , dòng vốn rút nhanh => khủng hoảng tài nặng nề Ví dụ khủng hoảng nước Châu Á năm 1997 bong bóng chứng khoáng bất động sản Việt Nam nằm 20052008 Lý thuyết ba bất khả thi đề cập tới yếu tố : độc lập tiền tệ , hội nhập tài , ổn định tỷ giá Các nhà kinh tế đạ nghiên cứu lập nhiều thước cho yếu tố Trong thước Chinn Ito ( 2008 ) sử dụng phổ biến dễ ứng dụng • Độc lập tiền tệ(MI) đo lường hàm đảo nghịch mức tương quan hàng năm lãi suất hàng tháng quốc gia sở quốc gia sở : MI= i: quốc gia sở , j: quốc gia sở • Ổn định tỷ giá (ERS) độ lệch chuẩn tỷ giá , tính theo năm dựa liệu tỷ giá tháng quốc gia sở quốc gia sở ERS= • Hội nhập tài ( KAOPEN)cho thấy độ mở tài khoản theo pháp lý dựa báo cáo phủ cho IMF , WB số kinh tế vĩ mô liên quan đến kiểm soát vốn ngoại hối (Chin Ito ,2006 ,2008 ) Dù số KAOPEN Chin Itol theo pháp lý , nhiên Lane Milesi-Ferretti vào năm 2006 sáng chế phương pháp sử dụng độ mở tài khoản vốn khác dựa thực tế Chỉ số tính toán khối lượng nợ tài sản nước cán cân toán , từ ta biết mức độ kiểm soát vốn thục tế quốc gia Bên cạnh phương pháp thứ để đo lường độ mở tài khoản vốn thực tế tính toán tỷ số dòng tài xuyên biên giới cán cân toán quốc tế so với GDP Ngày nhà kinh tế sử dụng hai số KAOPEN theo pháp lý thực tế lúc Công thức tổng quát lý thuyết ba bất khả thi : KAOPEN + MI + ERS = Lưu ý : số KAOPEN , MI , ERS biến thiên từ đến Lý thuyết ba bất khả thi với dự trữ ngoại hối : Từ năm 1980 trở lại , nhiều quốc gia phát triển có xu hướng lựa chọn chế độ trung gian cố định thả mà ta gọi chế độ thả nối có quản lý , neo tỷ giá hay dải băng tỷ giá Tuy nhiên muôn thực chế độ quốc gia phải có dự trữ ngoại hối để trì tỷ giá vùng mục tiêu Sau khủng hoảng tài Châu Á , nhiều nước chuyển sang chế tỷ giá linh hoạt với tăng dự trữ ngoại hối nhiều Đây phiên lý thuyết ba bất khả thi : dự trữ ngoại hối kết hợp ba bất khả thi Tuy nhiên mức dự trữ ngoại hối nước khác Từ năm 1980-2006 , tỷ lệ dự trữ n goại hối GDP nước công nghiệp ổn định mức xấp xỉ 4% , nước phát triển tăng từ 5% đến 27% Các nước phát triển nắm giữ khoảng 3/4 dự trữ ngoại hối toàn cầu Phần lớn tập trung Châu Á có Trung Quốc ( quốc gia có mức dự trữ ngoại hối GDP gần 50% vào năm 2008 ) Việc nước phát triển quan tâm nhiều đến dự trữ ngoại hối giai đoạn dòng vốn ạt đổ vào quốc gia Chính phủ nước lo lắng việc dòng vốn mang tính chất đầu dễ dàng rút gây thiệt hại lớn đến phát triển kinh tế Vì dự trữ ngoại hối công cụ hữu dụng để phòng ngừa rủi ro Ngoài ra, nhân tố tài liên quan đến khoản nợ nước có khả nặng chuyển đổi thành ngoại tê , mức độ mở cửa tài , khả tiếp cận tệ thông qua thị trường nợ , sách tỷ giá báo quan trọng dự trữ ngoại hối toàn cầu quốc gia Vì Aizenman , Chinn Ito ( 2008) triển khai dạng đồ thị hình kim cương để đo lường " tứ " Những lựa chọn sách ba bất khả thi : Có lựa chọn ba bất khả thi : Tỷ giá cố định hội nhập tài : sách thường áp dụng quốc gia có lạm phát cao nhằm neo giá danh nghĩa để cố niềm tin thị trường vào đồng nội tệ kiểm soát lạm phát Tuy nhiên sách lúc hữu dụng quốc gia áp dụng sách tài khóa yếu cung tiền gia tăng mà để tài trợ cho chi tiêu phủ Vì chế , phủ tính độc lập sách tiền tệ sách tài khóa để dụng , mà phủ sử dụng hữu hiệu sách tài khóa sử dụng cung tiền cho chi tiêu phủ ngân sách lại thâm hụt dẫn đến sách tài khóa không tác dụng nhiều Chính sách cố định tỷ giá biện pháp tốt cho quốc gia có tỷ lệ nhập GDP thấp Ví dụ EU khối liên minh lựa chọn mục tiêu ổn định tỷ giá hội nhập tài Các quốc gia khối sử dụng đồng tiền chung Euro dòng vốn di chuyển tự khối liên minh , việc loại bỏ rủi ro tỷ giá quốc gia liên minh Tuy nhiên , quốc gia phải từ bỏ sách tiền tệ khủng hoảng nợ công Hy Lạp điển hình cho hậu việc quản lý lỏng lẻo sách tài khóa lựa chọn ổn định tỷ giá hội nhập tài Hy Lạp thâm hụt gần 16% GDP nợ công lên đến 153% GDP Tỷ giá thả hội nhập tài : sách giúp cho việc sử dụng sách tiền tệ chủ động có hiệu Tuy nhiên mà tỷ giá thả làm cho kinh tế dễ rơi vào lạm phát sách tiền tệ sách lạm phát không hiệu Hơn , việc thả tỷ giá hội nhập tài dẫn đến việc dòng vốn vào mức gây tình trạng lên giá đồng nội tệ cao làm thâm hụt tài khoản vãng lai ( hạn chế xuất ) đồng thời dòng vốn đột ngột đổi chiều ( đa phần dòng vốn mang tính chất đầu ) gây khủng hoảng nghiêm trọng Mỹ quốc gia điển hình việc sử dụng tỷ giá thả hội nhập tài nhiên FED sử dụng công cụ sách tiền tệ tốt nên Mỹ thoát khỏi khủng hoảng tài toàn cấu Chế độ trung gian : hiểu tỷ giá cố định kiếm soát vốn quốc gia đóng cửa với giới bên , hay tỷ giá thả với kiểm soát vốn quốc gia lại Cơ chế tỷ giá thả kiếm soát vốn cho phép vừa triển khai sách tỷ giá vừa điểu hành sách tiền tệ riêng biệt Chính phủ cho phép tỷ giá thả kiềm chề đồng nội tệ không bị định giá cao kiểm soát dòng vốn vào sách tiền tệ Trung Quốc ví dụ điển hình chế độ trì chặt chẽ tỷ giá đồng nội tệ thưc sách tiền tệ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ dòng vốn quốc tế vào nhằm quản lí lãi suất Trung Quốc Việc cho phép phủ nước tiến hành sách tỷ giả sách tiền tệ độc lập với nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế III Tình hình Việt Nam : Hiện trạng ba bất khả thi Việt Nam : Chính sách tỷ giá : Cũng quốc gia phát triển , Việt Nam áp dụng sách thả tỷ giá có điều tiết Do nước ta có kinh tế dựa vào xuất nên viêc phá giá VND thường xuyên diễn để hổ trợ xuất Ngoài mạnh Việt Nam có kinh tế thâm dụng lao động vốn nên để giảm giá thành xuất phủ phải phá giá đồng nội tệ nhằm kích thích FDI vào Việt Nam Đồng thời phủ cố gắng trì lạm phát mức 7% Hội nhập tài : Việt Nam bước mở rộng cửa doanh nghiệp nước nước nhằm thu hút vốn hỗ trợ tăng trưởng dài hạn , giúp giảm rủi ro lạm phát Cơ cấu kinh tế nhà nước tái cấu nhằm giảm phụ thuôc vào ngân sách giảm khoản đầu tư không hiêu Việt Nam kí kết hiệp định TTP , từ phát triển đáng kể mặt xuất thu hút lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp vào Độc lập tiền tệ : Do việc Chính phủ tung 160,000 tỷ đồng để mua vào 10 tỉ USA vào năm 2008 mang lại mức lạm phát 28% cho nước ta Việc mang lại tác động tiêu cực dài hạn kinh tế dự trữ ngoại hối quốc gia Hiểu sách độc lập tiền tệ dựa vào khả kiểm soát lượng tiền cung ứng lãi suất Nhưng hành động phủ vào năm 2008 làm cho mức lạm phát tăng cao lãi suất không ổn định , khiến cho dòng vốn quốc tế e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam Có thể nói Chính phủ đánh độc lập sách tiền tệ Như với sách tài khóa hiệu , kiểm soát dòng vốn , độc lập tiền tệ lạm phát cao Việt Nam điều tất yếu Ngoài vấn đề lớn từ nợ công Chính phủ đứng bảo lãnh khoản nợ tập đoàn trực thuộc phủ gây lòng tin dân chúng nhà đầu tư làm cho tăng trưởng trì trệ 2.Hướng khắc phục : Ta thấy Việt Nam nước thực chế độ trung gian , tương tự Trung Quốc Như , để khắc phục tình trạng lạm phát thu hút dòng vốn , cần phải có sách kiểm soát vốn thật tốt , tỷ giá linh hoạt độc lập tiền tệ Để làm việc , phủ cần phải kiểm soát hãm nợ nước , nợ công tuyệt đối có tình trạng Chính Phủ bảo lãnh nợ cho tập đoàn đồng thời thiết lập chế quản lý tài hữu hiệu tập đoàn Cuối , ta cần thay đổi cách suy nghĩ tỷ giá Không nên dùng tỷ giá để nhắm đến xuất , tăng lạm phát lên hoài để xuất mà nên nhắm tới môi trường kinh tế ngược lại mà lạm phát thấp ổn định Môi trường kích thích đầu tư phát triển Đồng thời nên đầu tư phát triển nguyên liệu đầu vào có sẵn cho mặt hàng phổ biến nhằm giảm giá thành tránh lệ thuộc nhập từ nước Đây trình dài hạn tốn nên phủ cần phải tiết kiệm chi tiêu công Kết luận : Lý thuyết ba bất khả thi lý thuyết quan trọng tài quốc tế mà nhà kinh tế cần phải biết Lý thuyết bắt buộc phải chọn lựa bỏ yếu tố : ổn định tỷ giá , hội nhập tài , độc lập tiền tệ Chinn Ito Lane Milesi-Ferretti phát triển thước ba MI ( monetary independence ) , ERS ( Exchange Rate Stability ) KAOPEN (Financial Integration ) Lý thuyết trải qua nhiều thay đổi trở thành tứ với xuất yếu tố dự trữ ngoại hối nhằm cân công cụ phòng ngừa rủi ro mang lại từ yếu tố Tùy vào điều kiện tự nhiên địa lý quốc gia mà có kết hợp tỉ lệ yếu tố cách hợp lí Việt Nam thực chế độ trung gian tích cực hồi phục sau bùng nổ bong bóng tài lạm phát năm 2008 cách tăng dự trữ ngoại hối giảm lạm phát mức hợp lí đồng thời kiểm soát nguồn vốn chi tiêu cách khắt khe 10 Tài liệu tham khảo • • • • • • • • Aizeman J , Chinn M , and Ito H (2008) , The Impossible Trinity Hypthesis in an Era of Global Imbalances : Measurement and Testing GS.TS Trần Ngọc Thơ - Nguyễn Ngọc Định ,2012 Tài quốc tế Nhà xuất kinh tế TP Hồ Chí Minh 359 trang GS.TS.Trần Ngọc Thơ , Thứ Năm, 30/12/2010, 09:22 (GMT+7) " Điều hành ba bất khả thi ?" Thời báo kinh tế Sài Gòn - www.saigontimes.vn.com Nguồn Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nguồn HSC , Reuter Nguồn Tổng cục Thống kê Nguồn GSO , BSC TS Tô Trung Thành " Xử lý ba bất khả thi " Doanh Nhân Sài Gòn Online www.doanhnhansaigon.com 11
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, Hiện trạng bộ ba bất khả thi của Việt Nam :

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay