Giáo án toán lớp 3 của sinh viên sư phạm

13 198 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:17

ToánTiết 127: TÌM SỐ BỊ CHIAA. Mục tiêu: Giúp HS: Biết cách tìm số bị chia trong phép chia khi biết các thành phần còn lại. Biết cách trình bày bài giải dạng toán này. Ham thích học toán.B. Đồ dùng dạy học: GV: 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có gắn 3 hình vuông. HS: các thẻ từ ghi số bị chia, số chia, thương.C. Các hoạt động dạy học:TGHoạt động của GVHoạt động của HS3’2’5’7’4’6’8’3’I. Bài cũ: Yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần, kết quả của một số phép chia. Nhận xét, cho điểm.II. Bài mới:1) Giới thiệu tiết học, ghi tên bài.2) Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia:a) Gắn lên bảng 6 hình vuông thành 2 hàng như phần bài học SGK. Nêu bài toán: Có 6 ô vuông xếp thành hai hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có mấy ô vuông? Làm thế nào để biết được ? GV ghi bảng 6 : 2 = 3 Cho HS nêu tên gọi thành phần, kết quả của phép chia đó. GV viết lên bảng tên thành phần của phép chia.b) Nêu: Mỗi hàng có 3 ô vuông. Hỏi 2 hàng có tất cả mấy ô vuông? Làm thế nào biết được? Viết lên bảng: 3 x 2 = 6c) Nhận xét: hướng dẫn HS so sánh sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng để nhận ra: Số bị chia bằng thương nhân với số chia.3 ) Giới thiệu cách tìm số bị chia: GV viết bảng: x : 2 = 5 Yêu cầu HS nêu tên thành phần, kết quả của phép chia trên. GV nói: x là số bị chia chưa biết trong phép chia x : 2 = 5. Chúng ta học cách tìm số bị chia chưa biết này. x là gì trong phép chia? Hướng dẫn HS: Dựa vào nhận xét trên ta làm như sau: lấy 5 ( là thương ) nhân với 2 ( là số chia ) được 10 ( là số bị chia ).Vậy x = 10 là số phải tìm vì 10 : 2 = 5 Ta trình bày như sau: x : 2 = 5 x = 5 x 2 x = 10 GV chốt lại, ghi bảng: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia. Cho HS nhắc lại.3) Luyện tập thực hành: Bài 1: Tính nhẩm. Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Yêu cầu HS làm bài. GV chữa bài ghi bảng. Khi đã biết 6 : 3 = 2 , ta có thể nêu ngay kết quả của 2 x 3 không? Vì sao? Bài 2: Tìm x. Gọi HS đọc yêu cầu của bài. x là gì của các phép tính trong bài. Muốn tìm số bị chia, ta làm thế nào? Cho HS làm bài. Chữa bài, chốt lại bài làm đúng. Bài 3: Gọi HS đọc đề bài. Mỗi em được nhận mấy chiếc kẹo? Có bao nhiêu em được nhận kẹo? Vậy để tìm xem có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo ta làm như thế nào? Yêu cầu HS làm bài. GV chữa bài chốt lại bài giải đúng:Số chiếc kẹo có tất cả là:5 x 3 = 15 ( chiếc ) Đáp số: 15 chiếc kẹo.III. Củng cố dặn dò: Muốn tìm số bị chia ta làm thế nào? Tổng kết nội dung bài. Nhận xét tiết học. 2 HS trả lời. HS ghi tên bài. HS quan sát. Lắng nghe. Có 6 ô vuông. Làm phép chia: 6 : 2 = 3 2 HS nêu. Có 6 ô vuông. Lấy 3 nhân 2 bằng 6. HS đọc: x chia 2 bằng 5. Quan sát trên bảng. HS trả lời. 1 HS trả lời. Lắng nghe. Số bị chia chưa biết. HS trả lời. HS trả lời.x = 5 x 2x = 10 HS đọc lại bài giải. Vài HS nhắc lại. Đọc cá nhân, đồng thanh. 1 HS đọc yêu cầu. HS làm bài vào sách, 1 HS làm trên bảng. Có thể nêu ngay kết quả của 2 x 3 vì 2 và 3 lần lượt là thương và số chia trong phép chia 6 : 3 = 2, còn 6 là số bị chia trong phép chia này. Mà tích của thương và số chia chính là số bị chia. 1 HS đọc yêu cầu. Là số bị chia. 1 HS trả lời. 1 HS làm trên bảng, cả lớp làm vào vở. Nhận xét bài trên bảng. 1 HS đọc. 5 chiếc kẹo. Có 5 em. Ta thực hiện phép tính nhân 5 x 3. 1 HS lên bảng. HS khác làm vở. HS trả lời. HS trả lời. Lắng nghe ghi nhớ. Sinh viên: Lê Thị Thu Huyền Lớp: K21A – Khoa GDTH Toán PHÉP CHIA A Mục tiêu: Giúp HS: - Bước đầu biết phép chia mối quan hệ với phép nhân - Biết đọc, viết tính kết phép chia - Phát triển lực tư B Đồ dùng dạy - học: - GV: hình vẽ sách, phấn màu - HS: sách, Toán C Các hoạt động dạy - học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3’ I Bài cũ: - Nhận xét kiểm tra HS - Lắng nghe - Chữa số II Bài mới: 2’ 1) Giới thiệu tiết học, ghi tên - Ghi tên vào 2’ 2) Nhắc lại phép nhân: x = - HS quan sát, trả lời Mỗi phần có ô Hỏi phần có ô? - HS viết x = 5’ 2) Giới thiệu phép chia cho 2: - HS theo dõi - GV kẻ vạch ngang hình vẽ Hỏi: ô chia - HS đọc lại toán thành phần Mỗi phần có ô? - Mỗi phần có ô - GV nói: ta thực phép tính phép chia (sáu chia hai ba) Viết là: : = - Cả lớp đọc phép chia 5’ Dấu “ : ” gọi dấu chia 3) Giới thiệu phép chia cho : - Vẫn dùng ô - Chia thành phần - ô chia thành phần để phần có ô? - 1,2 HS trả lời - Vậy ta có phép chia nào? - Cả lớp đọc 5’ - Ghi bảng: : = 4) Nêu nhận xét quan hệ phép nhân phép chia: - Lắng nghe - Mỗi phần có ô, phần có ô: 3x2=6 - Có ô chia làm phần nhau, phần có ô: 15 ’ 6:2=3 - Có ô chia phần ô phần: 6:3=2 - Từ phép nhân trên, ta lập hai phép chia tương ứng: 3x2=6 6:2=3 6:3=2 5) Thực hành: * Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS đọc tìm hiểu mẫu: Mẫu: x = Hướng dẫn HS phân tích mẫu 8:2=4 8:4=2 - Cho HS làm - Chữa bài, chốt lại làm đúng: a x = 15 b x = 12 15 : = 12 : = 15 : = 12 : = * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm 3’ - Chữa bài, chốt lại làm đúng: a x = 12 b x = 20 12 : = 20 : = 12 : = 20 : = III Củng cố - dặn dò: - Chốt lại nội dung tiết học - Nhận xét tiết học - HS nhắc lại - HS mở SGK - HS đọc yêu cầu - Lắng nghe - HS làm bảng, lớp làm vào - Chữa bảng - HS đọc yêu cầu - HS làm bảng, lớp làm vào - HS ghi nhớ Toán SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG A Mục tiêu: Giúp HS: - Biết tên gọi theo vị trí, thành phần kết phép chia - Củng cố cách tìm kết phép chia - Phát triển lực tư B Đồ dùng dạy - học: - GV: đề kiểm tra - HS: sách, Toán C Các hoạt động dạy - học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 4’ I Bài cũ: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: - HS làm bảng, x x 12 20 : lớp làm vào nháp 10 : x x x - Nhận xét II Các hoạt động: 2’ 1) GV giới thiệu tiết học, ghi đầu - HS theo dõi, ghi 13 2) Giới thiệu: Số bị chia, Số chia, Thương: ’ - GV ghi bảng phép tính : Yêu cầu HS tìm - : = kết phép tính? - Cho HS đọc phép tính - Đọc cá nhân, đồng - Trong phép chia : = số bị chia, - Theo dõi số chia, thương (Viết lên bảng) + Hỏi phép chia : = 3? - số bị chia + Hỏi phép chia : = 3? - số chia + Hỏi phép chia : = 3? - thương - Số bị chia số phép chia? - HS trả lời (Là số thành phần chia từ số bị chia) - Số chia số phép chia? (là - HS trả lời số phần chia từ số bị chia) - Là kết phép chia - Thương gì? - Thương - chia 3, thương phép chia - Thương : chia nên : gọi thương phép chia - HS nêu - Hãy nêu thương phép chia : = 3? - 2, HS nêu phép chia - Hãy nêu ví dụ phép chia nêu tên gọi tên gọi thành phần thành phần phép chia? 15 ’ 3) Luyện tập: * Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS quan sát kĩ SGK - Ghi : (?): chia mấy? - Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép chia? - Vậy ta viết số phép chia vào bảng nào? - Yêu cầu HS làm tiếp - Nhận xét * Bài 2: Tính nhẩm - Bài yêu cầu ta làm gì? - Yêu cầu HS tự làm 3’ - HS đọc - : = - số bị chia, số chia, thương - 1, HS nêu - HS làm bảng, lớp làm vào sách - Cả lớp nhận xét - 1,2 HS trả lời - Làm vào vở, HS làm bảng - Nhận xét III Củng cố - dặn dò: - 1, HS nêu - Hãy nêu tên gọi thành phần kết phép chia 12 : = 6? - Lắng nghe - Nhận xét học Toán Tiết 127: TÌM SỐ BỊ CHIA A Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách tìm số bị chia phép chia biết thành phần lại - Biết cách trình bày giải dạng toán - Ham thích học toán B Đồ dùng dạy - học: - GV: bìa, bìa có gắn hình vuông - HS: thẻ từ ghi số bị chia, số chia, thương C Các hoạt động dạy - học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3’ I Bài cũ: - Yêu cầu HS nêu tên gọi thành phần, kết - HS trả lời số phép chia - Nhận xét, cho điểm II Bài mới: 2’ 1) Giới thiệu tiết học, ghi tên - HS ghi tên 5’ 2) Ôn lại quan hệ phép nhân phép chia: a) Gắn lên bảng hình vuông thành hàng - HS quan sát phần học SGK - Nêu toán: Có ô vuông xếp thành hai - Lắng nghe hàng Hỏi hàng có ô vuông? - Có ô vuông - Làm để biết ? - Làm phép chia: : = - GV ghi bảng : = - Cho HS nêu tên gọi thành phần, kết - HS nêu phép chia - GV viết lên bảng tên thành phần phép chia - Có ô vuông b) Nêu: Mỗi hàng có ô vuông Hỏi hàng có tất ô vuông? - Lấy nhân - Làm biết được? - HS đọc: x chia - Viết lên bảng: x = - Quan sát bảng c) Nhận xét: hướng dẫn HS so sánh thay đổi vai trò số phép chia phép nhân tương ứng để nhận ra: Số bị chia 7’ thương nhân với số chia ) Giới thiệu cách tìm số bị chia: - HS trả lời - GV viết bảng: x : = - HS trả lời 4’ - Yêu cầu HS nêu tên thành phần, kết phép chia - GV nói: x số bị chia chưa biết phép chia x : = Chúng ta học cách tìm số bị chia chưa biết - x phép chia? - Hướng dẫn HS: Dựa vào nhận xét ta làm sau: lấy ( thương ) nhân với ( số chia ) 10 ( số bị chia ) Vậy x = 10 số phải tìm 10 : = - Ta trình bày sau: x:2=5 x =5x2 x = 10 - GV chốt lại, ghi bảng: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia - Cho HS nhắc lại 3) Luyện tập thực hành: * Bài 1: Tính nhẩm - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV chữa ghi bảng - Khi biết : = , ta nêu kết x không? Vì sao? - Lắng nghe - Số bị chia chưa biết - HS trả lời - HS trả lời x=5x2 x = 10 - HS đọc lại giải - Vài HS nhắc lại - Đọc cá nhân, đồng - HS đọc yêu cầu - HS làm vào sách, HS làm bảng - Có thể nêu kết x thương số chia phép chia : = 2, số bị chia phép chia Mà tích thương số chia số bị chia 6’ * Bài 2: Tìm x - Gọi HS đọc yêu cầu - x phép tính - Muốn tìm số bị chia, ta làm nào? - Cho HS làm 8’ - Chữa bài, chốt lại làm * Bài 3: - Gọi HS đọc đề - Mỗi em nhận kẹo? - Có em nhận kẹo? - HS đọc yêu cầu - Là số bị chia - HS trả lời - HS làm bảng, lớp làm vào - Nhận xét bảng - HS đọc - kẹo - Có em - Ta thực phép tính 3’ - Vậy để tìm xem có tất kẹo ta làm nào? - Yêu cầu HS làm - GV chữa chốt lại giải đúng: Số kẹo có tất là: x = 15 ( ) Đáp số: 15 kẹo III Củng cố - dặn dò: - Muốn tìm số bị chia ta làm nào? - Tổng kết nội dung Nhận xét tiết học nhân x - HS lên bảng HS khác làm - HS trả lời - HS trả lời - Lắng nghe ghi nhớ TOÁN Luyện tập chung A Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn kĩ thực hành tính bảng nhân, chia học - Tính giá trị biểu thức dấu tính Giải toán có lời văn phép tính chia - Củng cố, bồi dưỡng kiến thức toán B Đồ dung dạy – học: - GV: phiếu học tập, giảng điện tử - HS: SGK Toán, ghi C Các hoạt động dạy – học: TG 1’ 4’ Hoạt động GV I Ổn định tổ chức - GV ổn định trật tự lớp II Kiểm tra cũ - GV tổ chức trò chơi : “ Con vật thông minh” - GV: “ Trên hình cô có vật, vật tương ứng với câu hỏi Các chọn vật trả lời câu hỏi Cô gọi bạn để kiểm tra xem nắm chưa nhé.” + Con chuột: Khi nhân số với kết nào? + Con thỏ: Khi nhân số với kết Hoạt động HS - HS lấy sách, vở, ĐDHT để mặt bàn ngồi ngắn - HS tham gia trò chơi + Kết số ( Số nhân với số đó) + Kết ( Số nào? + Con rùa: y x = 25 + Con vịt: Hãy nêu kết phép tính sau: 4x5= 20 : = 20 : = - GV nhận xét III Bài Giới thiệu - GV: “ Để củng cố lại kiến thức học dạng toán phép nhân phép chia Hôm cô hướng dẫn học Luyện tập chung.” - GV gọi HS nhắc lại tên - GV yêu cầu HS mở SGK T136 Dạy BT 1: Tính nhẩm a) 2x4= 3x5= 4x3= 5x2= 8:2= 15 : = 12 : = 10 : = 8:4= 15 : = 12 : = 10 : = - GV gọi HS lên bảng làm - GV yêu cầu HS làm vào SGK - GV nhận xét, chữa - GV chốt kiến thức: Từ phép nhân ta thực phép chia? → Từ phép nhân ta thực phép chia Khi ta lấy tích chia cho thừa số thừa số  Chuyển ý: Với phép tính nhân, chia có kèm theo tên đơn vị đo ta làm nào? Bây bước vào phần b b) - GV hỏi “: Khi thực phép tính với số có kèm tên đơn vị đo ta thực nào?” → Ta thực bình thường, sau viết đơn vị đo sau kết - GV gọi HS lên bảng làm 2cm x = 10dm : = 4cm x = nhân với 0) +y=5 x = 20 20 : = 20 : = - HS lắng nghe - HS nhắc lại tên - HS mở SGK 136 - HS lên bảng làm - HS làm vào SGK - HS chữa - HS trả lời: Từ phép nhân ta thực hai phép chia - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lên bảng làm 5dm x 3= 12cm : = 8cm : = 4l x = 18l : = 20dm : =  Chuyển ý: Chúng ta vừa ôn lại cách tính nhân, chia có tên đơn vị, cô ôn tập biểu thức có hai phép tính qua tập BT2: Tính - GV chiếu phép tính a) x + = b) : x = x 10 – 14 = 0:4+6= - GV hỏi: Trong biểu thức có đặc biệt? + Trong biểu thức có phép nhân (phép chia) phép cộng (phép trừ) ta thực nào? + Trong biểu thức có phép nhân phép chia ta thực nào? - GV chốt kiến thức: Trong biểu thức có phép nhân (phép chia) phép cộng (phép trừ) ta thực nhân, chia trước, cộng, trừ sau Trong biểu thức có phép nhân phép chia ta thực từ trái qua phải - GV cho HS làm vào bảng - GV nhận xét, chữa  Chuyển ý: Sau cô hướng dẫn giải toán có lời văn qua tập BT3.b - GV gọi HS đọc đề - GV hỏi: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi ? - Gv hỏi: Chúng ta cần gạch chân từ quan trọng ? - GV gọi HS lên bảng tóm tắt - GV yêu cầu HS tóm tắt vào - GV hỏi: + Muốn biết 12 học sinh chia thành nhóm ta làm nào? + Bạn đặt lời giải? - GV gọi HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào - GV nhận xét, chữa - HS trả lời + Ta thực nhân, chia trước, cộng, trừ sau - HS lắng nghe - HS làm vào bảng - HS đọc đề - HS trả lời IV Củng cố, dặn dò Củng cố - GV tổ chức trò chơi : Rung tìm - GV nhận xét, tuyên dương Dặn dò: - GV nhắc nhở HS nhà làm chuẩn bị sau - HS lên bảng tóm tắt - HS tóm tắt vào - HS trả lời: +Ta thực phép tính chia 12 : + 12 học sinh chia thành số nhóm - HS lên bảng làm bài, HS làm vào - HS tham gia chơi trò chơi - HS lắng nghe Toán CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 A Mục tiêu: Giúp HS: - Biết số từ 111 đến 200 gồm trăm, chục, đơn vị - Đọc viết thành thạo số từ 111 đến 200 - So sánh số từ 111 đến 200 Nắm thứ tự số từ 111 đến 200 - Đếm số phạm vi 200 - Phát triển lực tư B Đồ dùng dạy - học: - GV: hình vuông, hình biểu diễn 100 hình chữ nhật biểu diễn chục, hình vuông nhỏ biểu diễn đơn vị - HS: sách, vở, đồ dùng học Toán C Các hoạt động dạy - học: TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3’ I Bài cũ: - Gọi HS đọc số từ 101 đến 110 - HS đọc - Đọc cho HS viết: 105, 107, 108 - HS lên bảng viết Cả lớp viết vào nháp - Nhận xét HS II Bài mới: 2’ 1) GV giới thiệu tiết học, ghi đầu - HS ghi 13 2) Giới thiệu số từ 110 đến 200: ’ - Gắn hình biểu diễn số SGK hướng - HS quan sát trả lời dẫn HS nêu trăm, chục, đơn vị câu hỏi sau đọc số - Để có tất trăm, chục, hình vuông - HS viết đọc số 111 toán học người ta dùng số trăm mười một, viết 111 - Tương tự gắn hình biểu diễn giới thiệu số: - HS nêu số hàng trăm, 112, 115 chục, đơn vị viết số 112, 115 đọc số - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi tìm cách đọc - Thảo luận để viết số cách viết số lại bảng: 118, 120, thiếu bảng 121, 122, 127, 135 - HS lên bảng làm - Yêu cầu lớp đọc lại số vừa lập - Đọc cá nhân, đồng 3) Luyện tập: * Bài 1: Viết theo mẫu 5’ - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc - Yêu cầu HS tự làm sau đổi sách kiểm tra - HS làm bảng, chéo lớp làm vào sách - Chữa bài, cho HS đọc số * Bài 2: 5’ a Số? - GV vẽ tia số lên bảng - Quan sát bảng - Gọi HS lên điền số - HS điền Cả lớp điền vào sách - Chữa cho HS đọc lại tia số - Đọc cá nhân,đồng - Lưu ý: Trên tia số, số đứng trước - Nghe ghi nhớ 7’ 3’ bé số đứng sau * Bài 3: - Gọi HS đọc đầu - HS đọc - Ghi 123 124 - Hướng dẫn HS cách so sánh chữ số hàng - Lắng nghe trăm, chục, đơn vị - Yêu cầu HS làm tiếp phần lại - Cả lớp làm vào vở, HS làm bảng - Yêu cầu HS nêu cách so sánh 126 122; 120 - 1, HS nêu 152 - Khi so sánh số có chữ số ta làm - HS trả lời nào? III Củng cố - dặn dò: - 3, HS đọc nối tiếp - Gọi HS đọc lại số từ 111 - 200 - Lắng nghe - Nhận xét tiết học - Dặn HS ôn lại cách đọc, viết, so sánh số từ 111 - 200 Khái niệm PPDHPH&GQVĐ ... quan trọng ? - GV gọi HS lên bảng tóm tắt - GV yêu cầu HS tóm tắt vào - GV hỏi: + Muốn biết 12 học sinh chia thành nhóm ta làm nào? + Bạn đặt lời giải? - GV gọi HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào... sau - HS lên bảng tóm tắt - HS tóm tắt vào - HS trả lời: +Ta thực phép tính chia 12 : + 12 học sinh chia thành số nhóm - HS lên bảng làm bài, HS làm vào - HS tham gia chơi trò chơi - HS lắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán lớp 3 của sinh viên sư phạm, Giáo án toán lớp 3 của sinh viên sư phạm, Giáo án toán lớp 3 của sinh viên sư phạm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay