KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

11 135 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM MÔN : TÀI CHÍNH QUỐC TẾ GVHD : TRƯƠNG TRUNG TÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI : BỘ BA BẤT KHẢ THI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI KỲ MỚI Họ tên : Nguyễn Thị Thanh Tâm Lớp : Ngân Hàng K2012 - TPHCM Email : letamnguyen25@gmail.com ĐT: 0125 3070 557 Lời mở đầu Lý thuyết ba bất khả thi lý thuyết quan trọng tài quốc tế Nếu quốc gia nhà kinh tế biết cách nghiên cứu ,nắm vững vận dụng phương thức lý thuyết thị trường hiệu thu to lớn, có thành tựu đáng kể Chính mà tiểu luận nhỏ trình bày tóm tắt sở lý thuyết thực trạng nước giới có Việt Nam sử dụng ba bất khả thi vào kinh tế Nội dung trình bày: Phần : Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu lý luận chung ba bất khả thi Phần : Thực trạng hiên số nước Việt Nam Phần : Giải pháp tương lai Kết luận Tài liệu tham khảo Phần : Giới thiệu mục tiêu nghiên cứu lý luận chung ba bất khả thi 1.1 Mục tiêu nghiên cứu Năm 2008, khủng hoảng kinh tế xảy toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế giới có Việt Nam.Mặc dù phủ có nhiều nổ lực, biện pháp khắc phục kinh tế chưa có chuyển biến đáng kể, đối đầu với thử thách to lớn Nguy xảy khủng hoảng kinh tế lúc phủ nhà hoạch định chiến lược không đưa sách hợp lý đủ khôn ngoan tỉnh táo việc điều hành sách vĩ mô Chính mà lý thuyết ba bất khả thi cần tìm hiểu kỹ hơn, nghiêm túc nhiều góc độ để đưa phương án lựa chọn tối ưu giúp cho kinh tế phát triển mạnh mẽ Tìm hiểu sâu ba bất khả thi để xem xét vấn đề a/ Thực lý thuyết có diễn Việt Nam hay không ? b/ Nếu ba có hữu, đôi sách mà phủ lựa chọn có khả thi hay không ? Giữa chúng có mối tương quan mà phủ định lựa chọn c/ Khi lựa chọn thực đôi đó, kinh tế Việt Nam phát triển nào, có đạt mục tiêu mong đợi chưa ? d/ Bộ đôi lựa chọn thực có hạn chế cần điều chỉnh để đạt hiệu tốt 1.2 Lý thuyết ba bất khả thi 1.2.1 Khái niệm Bộ ba bất khả thi lý thuyết phổ biến kinh tế phát triển Robert Mundell Marcus Fleming vào thập niên 1960, phát biểu định đề: quốc gia đồng thời đạt tỷ giá cố định, hội nhập tài độc lập tiền tệ, theo quốc gia lựa chọn lúc hai ba mục tiêu tạo thành cặp mục tiêu, mục tiêu lại phải từ bỏ 1.2.2 Thước đo ba bất khả thi - Yếu tố thứ 1: tỷ giá đánh giá dễ dàng đo lường - Yếu tố thứ 2: độc lập tiền tệ Rose (1996) có đề xuất đo lường độc lập tiền tệ cách xem phản ứng tỷ giá thay đổi sản lượng, lãi suất cung tiền Nhưng phương pháp lại có nhược điểm khó phân biệt đâu cú sốc cung, đâu cú sốc cầu chưa kể phải giả định tốc độ lưu thông tiền tệ không đổi lại không thực tế, thiếu xác Obstfeld, Jay C Sambaugh Talor (2005) lại đè suất cách tiếp cận khác đo lường độc lập tiền tệ không dựa vào số lượng mà dựa vào lãi suất danh nghĩa ngắn hạn Tuy nhiên phương pháp gây tranh cãi sở lý luận lại dựa trực giác mang tính chủ quan cho điều hành sách tiền tệ chủ yếu dựa vào lãi suất mục tiêu số lượng tiền tệ Chinn Ito phát triển ba thước đo ba bất khả thi độc lập tiền tệ (MI), ổn định tỷ giá (ERS) hội nhập tài (KAOPEN) 1.2.3 Chính sách độc lập tiền tệ Chính sách độc lập tiền tệ sách mà phủ lựa chọn nhằm điều tiết kinh tế lại không quan tâm đến sách tỷ giá tăng hay giảm Độc lập tiền tệ giúp cho phủ chủ động sử dụng công cụ sách tiền tệ để ngăn chặn sách nghịch với chu kỳ kinh tế Chẳng hạn như, kinh tế có dấu hiệu nóng, phủ tăng lãi suất thắt chặt lượng cung tiền ngược lại Tuy nhiên độc lập tiền tệ mức vô hình tạo hội cho phủ lạm dụng thực chiến lược tăng trưởng sai luật ngắn hạn Hậu nghiêm trọng mà độc lập tiền tệ gây nguy lạm phát cao mà phủ phát hành thêm nột tệ để bù đắp cho thâm hụt ngân sách 1.2.4 Ổn định tỷ giá Chính phủ dùng biện pháp kinh tế để trì ổn định tỷ giá, tạo môi trường an toàn cho doanh nghiệp nước hoạt động thu hút nguồn đầu tư nước hội lớn cho phát triển kinh tế nước, tạo nhiều công ăn việc làm hạn chế nạn thất nghiệp hạn chế tệ nạn xã hội phát sinh Các nhà kinh tế nhân dân mở rộng tầm nhìn ,tiếp thu thành tựu tiên tiến giới 1.2.5 Hội nhập tài Hội nhập tài hay tự hóa dòng vốn hợp tác kinh tế, xu khó thể cưỡng lại bối cảnh toàn cầu hóa mang lại lợi ích * Hữu hình: quốc gia tăng trưởng nhanh phân bổ nguồn lực tốt giúp nhà đầu tư đa dạng hóa đầu tư, thị trường nội địa nhờ phát triển theo Hội nhập tài giúp giải phần vấn đề bất cân xứng thông tin khu vực doanh nghiệp với khu vực phủ * Vô hình: tạo động lực cho phủ tiến hành nhiều cải cách quản lý tốt để theo kịp với từ hội nhập minh chứng Việt Nam trở thành thành viên WTO năm 2007 với nhiều cải cách sâu rộng vể hành mà kinh tế nước nhà có bước phát triển vượt bậc Hội nhập tài việc nên làm không kiểm soát gây hệ lụy khủng hoảng kinh tế năm gần đây, tình trạng bong bóng chứng khoán bất động sản 1.2.6 Các cặp mục tiêu A/Cặp mục tiêu ổn định tỷ giá hội nhập tài kết hơp cách lựa chọn chế độ tỷ giá cố định, từ bỏ độc lập tiền tệ Điều có nghĩa phủ công cụ để tự điều chỉnh lãi suất nước độc lập với lãi suất nước ngoài, tạo neo danh nghĩa cho phủ, làm cho nhận thức nhà đầu tư rủi ro kinh tế giảm đi,tăng thêm niềm tin ngưởi tiêu dùng vào đồng nội tệ Bên cạnh chọn chế độ tỷ giá cố định tận dụng mặt tích cực như:  Tỷ giá trạng thái ổn định ổn định kinh tế vĩ mô  Vì biến động nhiều tỷ giá nên thúc đẩy mạnh mẽ việc kinh doanh nước đầu tư từ nước  Tăng tính hợp tác thương mại thị trường nước với thị trường giới  Tạo tính kỷ luật cho sách kinh tế vĩ mô Tuy nhiên để trì tính hiệu phủ phải có biên pháp thích hợp hạn chế tác động tiêu cực  Sự chênh lệch tỷ giá thực tỷ giá danh nghĩa  Làm cho tính toán khó khăn, không xác  Xuất tỷ giá chợ đen thị trường giao dịch  Bị tác động cú sốc cú sốc giá  Ngân Hàng Trung Ương bắt buộc phải có lượng dự trữ ngoại hối lớn để trì tỷ giá, lượng đồng nội tệ lại tăng lên đáng kể gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế B/Cặp mục tiêu độc lập tiền tệ hội nhập tài kết hơp cách lựa chọn chế độ tỷ giá thả phải từ bỏ mục tiêu ổn định tỷ giá Với lựa chọn này, phủ mà NHTW có quyền tự ấn định lãi suất phải tiến hành theo nguyên tắc thị trường Khi dùng cặp mục tiêu này, tỷ giá biến động theo quan hệ cung cầu mà không can thiệp phủ mà có ưu điểm  Phản ánh kịp thời biến động, xu kinh tế giới giúp cho quốc gia nhanh chóng hòa nhịp kịp thời vào tiến trình chung kinh tế giới  Tạo cạnh tranh bình đẳng, nhà kinh doanh nhà kinh tế phải không ngừng cập nhập, học hỏi tiếp thu để đánh giá hay dự báo xu kinh tế đồng thời đưa định đắn xác, có lợi kinh doanh  Vì phủ không can thiệp vào thi trường mà toàn cung cầu ngoại tệ định tỷ giá nên không cần thiết phải có lượng dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá có không nhiều Tiết kiệm ngoại hối phục vụ cho mục đích khác Tuy nhiên có mặt trái  Khi kinh tế nước chịu ảnh hưởng nhũng cú sốc kinh tế giới, gây biến động tỷ phủ không can thiệp vào gây niềm tin cho dân chúng, gây hậu xấu cho sản xuất nội địa hoạt động ngoại thương  Nếu hoạt động ngoai hối không kiểm soát chặt chẽ gây cú sốc cung cầu ngoại tệ giả tạo hoạt động đầu Điều phản ánh không với chất kinh tế thời kỳ mới, ảnh hưởng tới lợi ích chung  Độ rủi ro biến động tỷ giá cao nguồn thu nhập từ đầu tư nước nợ công Gây trở ngại cho việc hình thành kinh tế ổn định, đáng tin cậy để thu hút vốn đầu tư nước đặc biệt nhà kinh doanh xuất mà hoạt động giao dịch ngoại tệ họ diễn thường xuyên  Mức biến động tỷ giá khó xác định gây định sai lầm vĩ mô, kiềm hãm tăng trưởng kinh tế nước C/Cặp mục tiêu ổn định tỷ giá độc lập tiền tệ kết hợp cách lựa chọn thị trường vốn đóng nghĩa phủ phải thiết lập kiểm soát vốn chặt chẽ cặp mục tiêu khả thi, thực phương thức thấy số thành :  Ổn định tỷ giá hối đoái, sách tiền tệ tự chủ  Giữ vững ổn định tài kinh tế vĩ mô nước  Dòng vốn trở nên nhạy cảm với lãi suất ngăn ngừa bất ổn tiềm tàng dòng vốn vào  Điều chỉnh thâm hụt hay thặng dư cán cân toán  Ngăn ngừa việc định giá cao giá trị thực  Hạn chế sở hữu nước tài sản nước Tuy nhiên có kiểm soát vốn, mối liên hệ lãi suất tỷ giá bị phá vỡ, bất chấp có mang lại hiệu hay không kiểm soát vốn đòi hỏi phải tốn chi phí bắt buộc :  Làm hạn chế giao dịch tài khoản vãng lai tài khoản vốn  Chi phí hành cao đặc biệt biện phap kiểm soát vốn mở rộng đến mức tạo nhiều hội để né tránh  Khiến cho quốc gia bị chậm tiến trình hội nhập quốc tế sách chưa phù hợp với hoàn cảnh giới  Cuối nhận thức người dân thị trường trở nên xấu Tóm tắt nguyên lý hoạt động ba bất khả thi sau Dòng vốn lưu thông hoàn toàn Kiểm soát Không vốn Liên minh Có tiền tệ Tỷ giá thả Có Chính sách độc lập tiền tệ Có Không Hệ thống Nước tỷ giá cố dụng định Có Trung Quốc Có EU Có Không áp Mỹ,Nhật, Úc Quan sát bảng tóm tắt ta nhận xét rằng, để thực lý thuyết ba bất khả thi, quốc lựa chọn hai ba mục tiêu để tạo thành cặp áp dụng vào kinh tế, bắt buộc phải hi sinh mục tiêu lại Có quốc gia đạt mục tiêu, hiệu tối ưu Phần Thực trạng ba bất khả thi số nước Việt Nam 2.1.Bộ ba bất khả thi nước giới  Nước Mỹ : chọn hai mục tiêu để sử dụng sách tiền tệ lưu chuyển dòng vốn tự vào kinh tế Công dân Mỹ dễ dàng đem tiền đầu tư nước người nước thuận lợi mua chứng, trái phiếu Mỹ Mặt khác, Cục dự trữ liên bang Mỹ FED sử dụng sách tiền tệ để góp phần ổn định giá công ăn việc làm Tuy nhiên, kết định biến động đồng đôla thực tế giá trị đồng tiền thị trường giới Với lựa chọn này, nước Mỹ trở thành cường quốc kinh tế lớn giới, nhà kinh tế học nói cách ngôn rằng: " Khi nước Mỹ hắt xì giới bị cảm lạnh" Theo thống kê báo cáo + 1995-2005: đóng góp trực tiếp vào phần ba tăng trưởng kinh tế toàn cầu ( theo Hội đồng phi lợi nhuận Cạnh tranh ) + Xếp thứ sản lượng kinh tế gọi sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 13,13 nghìn tỷ đôla 2006 chiếm 20 - 30% tổng GDP toàn giới + Đứng đầu tổng kim nghạch nhập khẩu, khoảng 2,2 nghìn tỷ đôla gấp kim nghạch nhập nước đứng thứ hai Đức + Xuất hàng hóa, nghìn tỷ đôla vào 2006 + Đứng đầu thâm hụt thương mại 785,5 tỷ đôla vào năm 2006 lớn nhiều lần so với quốc gia nào, lợi lớn Mỹ + Là điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước nhiều nhất, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt khoảng 177,3 tỷ đôla vào năm 2006 bao gồm vốn đầu tư 100 công ty đa quốc gia giới + Tài sản dự trữ năm 2005 đạt 188,3 tỷ đôla chiếm 4% thị phần giới sau Trung Quốc Nhật + Nguồn tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn đất nước đa sắc tộc, môi trường kinh doanh hoạt động giải trí thông thoáng dễ phát triển + Năm 2006 xếp hạng 20/163 số Minh bạch quốc tế Tình hình lạm phát phủ trì mức phù hợp + Năm 2008 : theo số liệu thống kê, giá Mỹ tăng 5,6%/năm + Năm 2009 : giá tăng vừa phải 0,4% tháng 11/2009, Quỹ dự trữ Liên Bang giữ mức lãi suất bình ổn mức thấp từ 0% - 0,25% Song song với thành tựu to lớn mà nước Mỹ đạt kèm theo họ phải giải toán nan giải tình trạng thất nghiệp, nợ công ông Paul Krugman nhận định , dù kinh tế sau có hồi phục nạn thất nghiệp tăng kinh tế giới khó khăn khoảng thời gian ngắn Tháng 5/2009, tỷ lệ thất nghiệp chiếm 9,4% cao kể từ năm 1983 Năm 2010 Hiệp hội Quốc gia Kinh tế Kinh doanh Mỹ (NABE) khuyến cáo tình hình giảm phát đáng lo ngại lạm phát NABE dự báo lạm phatf giá tiêu dùng- số giá chi tiêu cá nhân không bao gồm thực phẩm lượng tăng 1,5% năm 2011 Tuy nhiên vấn đề chung mà quốc gia gặp phải, phủ Mỹ, họ có biện pháp thích hợp để hỗ trợ phát triển kinh tế: FED cắt giảm lãi suất để giảm nguy suy thoái, thúc đẩy đàm phán thương mại, áp dụng cải cách nhằm ngăn chặn việc thất thu thuế từ chương trình xã hội nhận thấy lợi lớn mà nước Mỹ có nguổn nhân lực dồi nhiều chất xám  Trung Quốc: chọn cặp mục tiêu sách tiền tệ độc lập ổn định tỷ giá, chuyển kinh tế hướng nội, hạn chế công dân chuyển tiền nước ngoài.Tuy nhiên, mở rộng tài khoản vốn mục tiêu đề chọn cặp mục tiêu lại gặp vấn đề trầm trọng Chính sách tỷ giá cố định đồng đôla tác động tới độc lập sách tiền tệ buộc Trung Quốc phải có nguồn dự trữ ngoại hối đáng kể Dự trữ ngoại hối Trung Quốc từ 1994 - 2007 Năm Số tiền (tỷ USD) Gia tăng hàng Phẩn trăm so với Tỷ lệ gia tăng năm (tỷ USD) GDP (%) (%) 0 22 42.6 31.4 3.7 42.7 34.9 3.7 33.2 5.1 0.5 3.6 9.7 0.9 6.7 10.9 0.9 7.0 46.6 3.5 28.1 74.2 5.1 35.0 116.9 7.1 40.8 205.7 10.7 51.0 209.9 9.5 34.5 247.4 9.4 30.2 453.7 13.7 42.5 Nguồn ủy ban quản lý nhà nước ngoại hối www.safe.gov.cn 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 51.6 73.6 105 139.9 145 154.7 165.6 212.2 286.4 403.3 609 818.9 1066.3 1520 Trên thị trường, Trung Quốc đánh giá thị trường đầy tiềm có hội phát triển, mà đông đảo nhà đầu tư chuyển hướng đầu tư thị trường này, cộng thêm với việc Trung Quốc bảo vệ giá đồng nội tệ thời gian dài nguồn dự trữ ngoại hối vô lớn tung loại trái phiếu phủ Dòng vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp liên tục đổ vào lại dòng vốn không ổn định tiềm ẩn nhiều nguy rủi ro.Hiện tại, Trung Quốc phát triển không ngừng, tiến xa chạy đường đua cạnh tranh khốc liệt với Mỹ Như vậy, Trung Quốc sử dụng ba bất khả thi mà đạt thành công vượt bậc Ta xem xét ba bất khả thi Trung Quốc Monetary Independence Exchange Rate Stability Capital Market Openness Key Summary Statistics Mean Max 0.492298 0.806807 Min 0.119358 Std.Dev 0.207644 14 0.672562 0.981758 0.179547 0.335390 14 0.405123 0.356785 Obs 14 Source: authors'calculation Bảng biểu mức độ biến thiên ba chi tiêu giai đoạn 14 năm từ 1996 đến 2009 Trung Quốc mạnh dạn thử nghiệm phương pháp áp dụng ba tiêu lý thuyết vào kinh tế cách sử dụng sách can thiệp vô hiệu hóa liệu có phải biện pháp hoàn hảo không Các nhà nghiên cứu xem xét đến hai khía cạnh biện pháp chi phí hiệu Sự xem xét hiệu liệu tất hoạt động vô hiệu hóa bù đắp đầy đủ lượng cung tiền mức tạo can thiệp vào tỷ giá tích lũy dự trữ quốc tế Nhưng cho dù việc vô hiệu hóa có hiệu nào, chi phí cao để NHTW thực vô hiệu hóa Như biện pháp không bền vững không biện pháp lý tưởng Mặt khác, chi phí can thiệp vô hiệu hóa Ngân hàng nhân dân Trung Quốc chủ yếu đến từ việc toán lãi.Tổng chi phí lãi vay tăng đáng kể từ năm 2000 đến 2008, có giảm vào năm 2009 2010 lại tiếp tục tăng Theo liệu thống kê cho thấy The PBOC's Interest Expense on Sterilization, 2000-2010 (Unit : RMBbn ) Interest Expense Interest Expense Interest Expense Total Interest on FRR on PBOC Bills on Selling Repos Expense 2000 20.50 5.27 25.77 2001 23.78 6.53 30.31 2002 25.84 5.29 31.14 2003 30.15 18.82 4.83 53.81 2004 29.93 43.07 7.55 80.55 2005 37.99 53.15 9.17 100.31 2006 47.02 82.38 36.22 165.62 2007 80.95 125.55 29.85 236.35 2008 139.51 167.46 98.04 405.01 2009 154.93 48.67 43.59 247.19 2010 191.01 83.19 29.82 304.02 Source : Wind, PBOC ( http:// www.pbe.gov.cn ) Từ bảng số liệu trên, khoảng từ năm 2005 đến 2008 cấu hình ba bất khả thi mức độ can thiệp vô hiệu hóa có dấu hiệu thay đổi thay vào gia tăng đáng kể tự thị trường vốn theo thời gian tự tăng theo hướng mức độ cao Vì nhà sách buộc phải điều chỉnh lại mục tiêu ba bất khả thi để phù hợp với kinh tế việc thực ba tiêu lúc phương án không khả thi Trong 2005, Trung Quốc định chấm dứt chế độ tỷ giá cố định ,chuyển sang chế độ tỷ giá thả có quản lý linh hoạt  Phần lớn nước Châu Âu thống chọn đồng tiền chung EUR để loại bỏ biến động tỷ giá hối đoái khu vực họ, dòng vốn tự di chuyển giá phải trả từ bỏ khả sử dụng sách tiền tệ 2.2 Bộ ba bất khả thi Việt Nam Giống nước giới, phủ Việt Nam áp dụng lý thuyết ba bất khả thi vào thực tiễn kinh tế nước nhà thu kết nào, ta xem xét vài khía cạnh * Chính sách tỷ giá hối đoái Hiện Việt Nam áp dụng sách tỷ giá thả có điều tiết VND neo theo USD Năm 2008 giới phân tích coi " năm bất ổn tỷ giá " với biến động tỷ giá phức tạp với ảnh hưởng từ yếu tố vĩ mô, cung cầu ngoại tệ chí tin đồn Chỉ năm 2008 tỷ giá đổi lần ,một mật độ chưa có lịch sử Năm 2009 tỷ giá tiếp tục biến động mạnh thị trường liên ngân hàng thị trường tự nguyên nhân người dân nắm giữ ngoại tệ chờ lên giá doanh nghiệp vay USD chưa đến hạn trả tích trữ sợ tỷ giá tăng Nguyên nhân khác sách hỗ trợ vay lãi suất tiền VND thấp, phạm vi thời gian vay mở rộng theo chủ trương phủ, thâm hụt cán cân toán thương mại Năm 2010 đến 2011 tỷ giá tăng dao động quanh mức 19000đồng/USD có xu hướng giảm sách tích cực NHNN: yêu cầu tập đoàn lớn, công ty lớn Nhà nước bán lại ngoại tệ cho Ngân hàng 18/01/2010 NHNN có định số 74/QĐ- NHNN giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại tệ ,quy định lại mức lãi suất tiền gửi USD mức thấp 1% lãi suất tiền gửi VND lại cao, mặt khác chênh lệch lãi suất vay tiền VND USD lại cao * Chính sách tiền tệ Sau khủng hoảng kinh tế giới vào cuối năm 2008 mà Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lệnh phủ mà NHNN chuyển hướng điều hành ưu tiên kiểm soát lạm phát năm 2008 sang chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế vào năm 2009 Tích cực hỗ trợ lãi tạo điêu kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng coi nhiệm vụ hàng đầu ngân hàng giải pháp kích thích kinh tế đặc thù Điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, thực cho vay tái cấp vốn, hoán đổi tiền tệ để kiểm soát lượng tiền cung ứng, đảm bảo khoản Chỉ đạo tổ chức tín dụng thực quy trình, lãi suất phù hợp kèm theo quản lý chặt chẽ,tập trung cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp Bộ số nhân tố ba bất khả thi VN Năm 2002 2003 2004 2004 2006 2007 2008 2009 ERS 0.860 0.863 0.835 1.000 1.000 1.000 0.466 0.390 MI 0.265 0.414 0.414 0.458 0.458 0.538 0.551 0.551 KA OPEN 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.404 0.404 Nguồn J.M Chinn and H.Ito Qua bảng số liệu trên, ta thấy rõ sách quản lý phủ mở cửa hội nhập tài kèm theo điều hành chế độ tỷ giá thả có điều tiết bên cạnh sách độc lập mức tương đối *Sự gia tăng lạm phát Thời gian qua, lạm phát Việt Nam biến động phức tạp, dấu hiệu lạm phát tăng cao xuất từ năm 2007 đặc biệt năm 2008 với số giá tiêu dùng (CPI) tăng tới 22%, chủ yếu biến động giá giới, đặc biệt giá xăng dầu giá lương thực.Sang năm 2009 bị ảnh hưởng suy thoái toàn cầu Bảng tỷ lệ lạm phát Việt Nam từ 2006 - 2009 Năm 2006 2007 2008 2009 Lạm phát (%) 7.70% 12.63% 19.89% 8.9% Nguồn NHNNVN Ta thấy tỷ lệ lạm phát cao có xu hướng gia tăng, nguyên nhân thị trường mở yếu kém, lượng tiền thu từ việc mua bán chứng khoán hay trái phiếu phủ không đủ bù đắp cho khối lượng cung tiền tung Từ cuối tháng 12/2008 năm 2009, phủ Việt Nam dành khoản ngân sách tương đương tỷ USD cho gói kích cầu chia thành phần có giá trị khác nhau, bao gồm 1) Hỗ trợ lãi suất vay tín dụng khoảng 17000 tỷ VND 2) Tạm thu hồi vốn đầu tư xây dựng ứng trước khoảng 3400 tỷ VND 3) Ứng trước ngân sách nhà nước để thực số dự án cấp bách khoảng 37200 tỷ VND 4) Chuyển nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2008 sang năm 2009 khoảng 30200 tỷ VND 5) Phát hành thêm trái phiếu phủ khoảng 20000 tỷ VND 6) Thực sách giảm thuế khoảng 28000 tỷ VND 7) Tăng thêm dư nợ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp khoảng 17000 tỷ VND 8) Các khoản chi kích cầu khác nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội khoảng 7200 tỷ VND * Thị trường chứng khoán xuống dốc chưa có dấu hiệu phục hồi sách thắt chặt tiền tệ nhà nước Người dân chuyển sang đầu tư vàng, bất động sản ,USD tạo cảm giác an toàn hơn,ít rủi ro cách suy nghĩ khứ, taị đầu tư gặp nhiều biến động không ổn định trước Mặt khác, đầu tư cho chứng khoán có khả sinh lợi nhiều hơn, hấp dẫn nhà đầu tư thích mạo hiểm Phần : Giải pháp tương lai Với việc áp dụng lý thuyết ba bất khả thi vào kinh tế Việt Nam, thị trường nước hưởng rât nhiều lợi như: dòng vốn từ nước đổ vào thúc đẩy kinh tế phát triển, nhiều nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp mọc lên, nhiều công trình dự án chung cư nhà ở, giao thông, khu vui chơi giải trí Công dân nước sở tiếp thu bắt buộc họ phải thay đổi theo nếp sống, kiến thức, tư Mặc dù hưởng nhiều quyền lợi vận dụng lý thuyết sai lệnh không hướng phải chịu hậu không nhỏ, Việt Nam không ngoại lệ Có thể thấy Việt Nam lựa chọn hai mục tiêu: sách tiền tệ chủ động tự hóa dòng vốn đồng thời trì sách tỷ giá hối đoái linh hoạt, biến động phù hợp với cung-cầu thị trường Vì vậy, ta đưa số giải pháp để tiếp tục theo đuổi mục tiêu    Thực sách tiền tệ tài khóa thắt chặt việc tăng cường tính công khai, minh bạch khoản thu chi NSNN nhắm đảm bảo cho việc quản lý tài công thực thống hiệu :xây dựng ban hành đạo luật hoàn chỉnh, giảm bớt thủ tục hành Các khoản bảo lãnh phủ đơn vị nghiệp, doanh nghiệp nhà nước phải rõ ràng, xác định giá trị sử dụng mục đích NHNN tiếp tục thực thi biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, củng cố xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường tra, giám sát, cảnh báo kịp thời rủi ro hoạt động ngân hàng  Duy trì sách thả linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường: định giảm giá VND NHNN vào tháng 2/2011 định hoàn toàn phù hợp, xác Tuy nhiên theo quan điểm số chuyên gia kinh tế WB, để đảm bảo tính linh hoạt khả tương thích với diễn biến thị trường tỷ giá hối đoái, Việt Nam nên nới lỏng biên độ dao động tỷ giá Ví dụ, Philippines, tỷ giad peso/USD trì mức 16% VN biên độ dao động mức 5-6% tốt tầm khoảng 3%  Việt Nam cần giảm dần phụ thuộc vào USD toán quốc tế, sử dụng "gói ngoại tệ" bao gồm ngoại tệ mạnh khác tham gia vào trao đổi ngoại thương  Hoàn thiện đưa vào sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ nghiệp vụ Swap, Forward, Options  Tiếp tục giảm tình trạng đôla hóa nhiều lĩnh vực kinh tế Việt Nam vừa vượt qua giai đoạn khó khăn suy thoái kinh tế toàn cầu Việc kết hợp thắt chặt hai sách tiền tệ tài khóa làm suy giảm lạm phát, nhiên hai sách làm giảm sản lượng dẫn đến hạn chế lượng cung, xuất không phát triển Chính sách tiền tệ mà thắt chặt làm tăng lãi suất thị trường Vì mà đòi hỏi phủ phải cẩn trọng, tính toán kỹ lưỡng định, xem xét thử nghiệm phương pháp ,những sách kinh tế mô hình nhỏ coi có thích hợp với thị trường nước hay không áp dụng sâu rộng , tránh tình trạng chưa kịp phát triển phải xuống sai lầm không đáng có Kết luận Theo lý thuyết ba bất khả thi, quốc gia không đồng thời trì ba mục tiêu: chế độ tỷ giá hối đoái cố định, sách tiền tệ độc lập, hội nhập tài Quốc gia thực đồng thời hai ba mục tiêu mà buộc phải bỏ mục tiêu lại Mô hình Mundell- Fleming quan hệ sách tiền tệ tỷ giá hối đoái xây dựng giả định vốn tự lưu chuyển qua biên giới quốc gia Khi NHTW thực sách tiền tệ nới lỏng tỷ giá tăng lên ngược lại thắt chặt sách tiền tệ tỷ giá giảm xuống, chế độ tỷ giá ổn định sách tiền tệ lại không linh hoạt Lý thuyết nêu rõ, quốc gia thực đồng thời ba sách, dùng sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát dẫn đến phải tăng lãi suất, dòng vốn nước ạt chảy vào nước gây sức ép lớn cho đồng nội tệ phải tăng giá Ngược lại, muốn bảo vệ tỷ giá cố định phải thực sách tiền tệ nới lỏng, song điều lại làm cho lượng cung tiền lưu thông tăng lên dẫn đến lạm phát Cuối cùng, lý thuyết ba bất khả thi đặc biệt phù hợp với kinh tế nhỏ, mở cửa, mà lãi suất nước có thay đổi không ảnh hưởng đến mặt chung giới, Việt Nam nằm phân nhóm đó, mà phủ nhà kinh tế phải biết cách chọn phương thức tối ưu để đưa đất nước ngày phát triển Tài liệu tham khảo - Sách giáo khoa Tài Chính Quốc Tế - Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM - Báo cáo sách lạm phát Mỹ Trung Quốc - htt:// www.doc.edu.vn/tailieu - http:// tapchi.hvnh.edu.vn - luanvan.net
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay