KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

14 139 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA TÀI CHÍNH    BÀI TIỂU LUẬN Đề tài: Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi Giảng viên hướng dẫn: Trương Trung Tài Sinh viên: Nguyễn Viết Quang Lâm Lớp: Ngân Hàng 2012 TP1 Số đt: 01227904567 Email: nvqlam1504@gmail.com Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi Mở Đầu Như biết, ba bất khả thi lý thuyết quan trọng lý thuyết tài quốc tế Vào thập niên 1960, Robert Mundell Marcus Fleming cho đời lý thuyết mang tính kinh điển Song, trải qua trình phát triển kinh tế khủng hoảng kinh tế tạo nhiều phiên lý thuyết Nhận thức tầm quan trọng ba bất khả thi qua hiểu biết sách vở, tài liệu thu thập được, em xin đưa đề tài nghiên cứu “Bộ ba bất khả thi, thực trạng giải pháp thời kì đổi Việt Nam” Bài nghiên cứu đánh giá mức độ mở cửa thị trường vốn Việt Nam thực tế, sau nói lên thực trạng Việt Nam vào thời điểm tại,và nêu giải pháp cho Việt Nam thời kì đổi Đồng thời thu thập số liệu để đánh giá ba khía cạnh ba bất khả thi: - Ổn định tỷ giá - Độc lập tiền tệ - Hội nhập tài Với kiến thức hạn chế, thiếu sót điều khó tránh khỏi, em mong góp ý từ Thầy, thông cảm cho em nội dung em tìm hiểu sai sót Em xin chân thành cảm ơn Thầy! Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi MỤC LỤC PHẦN I: Lý Thuyết Bộ Ba Bất Khả Thi Lý Thuyết Bộ ba bất khả thi cổ điển Sự phát triển ba bất khả thi đại PHẦN II: Thực Trạng Giải Pháp Sơ Lược Giai Đoạn 2000-2007 Giai Đoạn 2008-2012 11 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi PHẦN I: LÝ THUYẾT BỘ BA BẤT KHẢ THI Lý Thuyết ba bất khả thi cổ điển: Robert Mundell- cha đẻ lý thuyết Bộ ba bất khả thi, ông cộng J.M.Fleming xây dựng nên tảng lý thuyết vào năm 1960 thời gian làm việc quỹ tiền tệ quốc tế IMF Sau đó, vào năm 1980, vấn đề kiểm soát vốn bị thất bại nhiều quốc gia với mâu thuẫn việc cố định tỷ giá độc lập sách tiền tệ ngày rõ nết lý thuyết Bộ ba bất khả thi trở thành tảng cho kinh tế học vĩ mô kinh tế đại Lý thuyết Bộ ba kinh tế phát biểu sau: Một quốc gia đòng thời đạt ba mục tiêu tỷ giá hối đoái cố định, hội nhập tài chính, độc lập tiền tệ Tức là, quốc gia lựa chọn lúc đồng thời hai ba mục tiêu kể trên: “Độc lập tiền tệ + Tỷ giá hối đoái cố định + hội nhập tài = 2” Đó lý thuyết cổ điển Bộ ba bất khả thi *Độc lập tiền tệ: tự chủ sách tiền tệ phủ, giúp cho phủ chủ động sử dụng công cụ sách tiền tệ, để thực hiên sách kinh tế *Ổn định tỉ giá: tạo neo danh nghĩa để phủ tiến hành biện pháp ổn định giá Cái neo giúp nhà đầu tư nhận thức rủi ro kinh tế, làm tăng thêm niềm tin công chúng vào đồng nội tệ, tạo mục tiêu làm cho môi trường đầu tư tốt lên *Hội nhập tài chính: xu khó cưỡng lại bối cảnh toàn cầu hóa, lợi ích hội nhập tài giúp quốc gia tăng trưởng nhanh phân bổ nguồn lực tốt Đồng thời giúp cho nhà đầu tư đa dạng hóa đầu tư, kéo theo kinh tế phát triển Hơn nữa, tạo động lực giúp cho phủ tiến hành nhiều cải cách đưa sách tốt để theo kịp hội nhập Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi Hình 1.1 Lý thuyết Bộ ba bất khả thi + Ổn định tỷ giá hội nhập tài kết hợp cách lựa chọn chế độ tỷ giá cố định phải từ bỏ độc lập tiền tệ, làm cho phủ công cụ để điều chỉnh lãi suất nước độc lập với lãi suất nước + Độc lập tiền tệ hội nhập tài kết hợp cách lựa chọn tỷ giá thả phải từ bỏ mục tiêu ổn định tỷ giá, giúp cho NHTW quyền tự ấn định lãi suất đổi lại tỷ giá phải vận hành theo nguyên tắc thị trường + Ổn định tỷ giá độc lập tiền tệ kết hợp cách lựa chọn thị trường vốn đóng, nghĩa phủ phải thiết lập kiểm soát vốn Khi có kiểm soát vốn mối liên hệ lãi suất tỷ giá bị phá vỡ, quốc gia thực đồng thời mục tiêu Theo hình 1.1, kinh tế thời điểm lựa chọn đỉnh tam giác với nguyên tắc: quốc gia thực đồng thời mục tiêu cạnh đỉnh Đó tiền đề quan trọng đề quan trọng việc nghiên cứu mô hình phát triển Bộ ba bất khả thi đại Sự phát triển Lý Thuyết Bộ ba bất khả thi đại: Yigang Tangxian ( 2001) tiếp tục phát triển lý thuyết Bộ ba bất khả thi GS Mundell Theo đó, tam giác bất khả thi Mundell tập trung đến chế tỷ giá nằm đỉnh tam giác mà chưa đề cập đến chế tỷ giá trung gian nằm vùng tam giác bất khả thi Yigang Tangxian mở rộng mô hình kết luận quốc gia có phối hợp mục tiêu khác chấp nhận đánh đổi hoàn toàn lý thuyết Bộ ba bất khả thi cổ điển Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi Hình 1.2 Lý thuyết Bộ ba bất khả thi mở rộng Tương tự hình 1.1, ba cạnh ba mục tiêu sách Tuy nhiên, phạm vi ba bất khả thi, xác định điểm O nằm tùy ý hình 1.2, khoảng cách từ điểm O đến cạnh ngắn ưu tiên cho mục tiêu đại diện cao ngược lại Tại điểm O, kinh tế dàn trải thực hiên ba mục tiêu, mục tiêu không thực hoàn toàn Đó ưu điểm thay đổi linh hoạt Bộ ba bất khả thi đại *** Lưu ý: cố gắng thực mục tiêu Bộ ba bất khả thi dẫn đến khủng hoảng kinh tế trầm trọng, Thái Lan năm 1997 ví dụ điển hình ( link tham khảo http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA %A3ng_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_ch%C3%A2u_%C3%81_1997 ) Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi PHẦN II: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Sơ lược: Tiền tệ, tỷ giá hội nhập tài ba vấn đề kinh tế xuất kinh tế Trong bối cảnh hội nhập, mở cửa việc chu chuyển dòng vốn từ bên vào từ vấn đề hiển nhiên không tránh khỏi Bên cạnh đó, nhiều quốc gia tham gia vào kinh tế, mà quốc gia lại có đồng tiền riêng, để việc trao đổi trở nên thuận tiện có ngang giá hàng hóa nước tỷ giá hối đoái đời để thực chức Ngoài ra, quốc gia muốn chủ động vấn đề tiền tệ mà không phụ thuộc vào tác động kinh tế bên ngoài, ngân hàng trung ương tăng cung tiền giảm lãi suất kinh tế suy thoái thắt chặt tiền tệ giảm lãi suất kinh tế nóng Chúng có quan hệ mật thiết tác động lẫn Làm để đạt ba mục tiêu: độc lập tiền tệ, tỷ gía ổn định hội nhập tài lúc? Vận dụng ba bất khả thi kinh tế nước nào? Và làm để tối ưu hóa phát triển tăng trưởng bền vững kinh tế trị đất nước? Đây vấn đề nan giải nhà hoạch định sách tài Như ta đề cập phía trên, quốc gia lúc đạt ba mục tiêu: độc lập tiền tệ, tỷ giá ổn định dòng vốn tự vào kinh tế (hội nhập tài chính) Tuy nhiên dựa lý thuyết này, quốc gia dựa vào thực tiễn quốc gia để đưa sách kết hợp phù hợp nhằm phát triển kinh tế trị cách hiệu Thực tiễn cho thấy quốc gia phát triển Mỹ, Canada, Anh,… lựa chọn sách tự hóa dòng vốn, sử dụng sách tiền tệ để ổn định kinh tế chấp nhận thả đồng tiền Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc lại lựa chọn sách độc lập tiền tệ, ổn định tỷ giá nhiên lại kiểm soát dòng vốn quốc tế Còn với Việt Nam, với tác động, biến chuyển kinh tế nước giai đoạn từ năm 2000-2012, Việt Nam lựa chọn sách kết hợp nào, phân tích tìm hiểu 2.Giai đoạn từ năm 2000-2007: Giai đoạn 2000-2007, Việt Nam cho thấy rõ quan điểm việc kiểm soát yếu tố “bộ ba” kiểm soát dòng vốn chế tỷ giá Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi  Chứng minh: Về sách hội nhập: Sau khủng hoảng tài Châu Á năm 1997, dòng vốn FDI vào Việt Nam có dấu hiệu chững lại, nhiên dần phục hồi vào năm 2000 trở Dòng vốn FDI đặc biệt tăng vượt trội năm 2007 Theo ta thấy, dòng vốn FDI, Việt Nam gần mở hoàn toàn Number of projects Total Total registered capital (Mill USD)(*) Implementatio n capital (Mill USD) 17434 268691.6 111692.9 1988-1990 211 1603.5 1991 152 1284.4 428.5 1992 196 2077.6 574.9 1993 274 2829.8 1117.5 1994 372 4262.1 2240.6 1995 415 7925.2 2792.0 1996 372 9635.3 2938.2 1997 349 5955.6 3277.1 1998 285 4873.4 2372.4 1999 327 2282.5 2528.3 2000 391 2762.8 2398.7 2001 555 3265.7 2225.6 2002 808 2993.4 2884.7 2003 791 3172.7 2723.3 2004 811 4534.3 2708.4 2005 970 6840.0 3300.5 2006 987 12004.5 4100.4 2007 1544 21348.8 8034.1 2008 1171 71726.8 11500.2 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi 2009 1208 23107.5 10000.5 2010 1237 19886.8 11000.3 2011 1191 15618.7 11000.1 2012 1287 16348.0 10046.6 Prel 2013 1530 22352.2 11500.0 Vietnam FDI data ( http://www.vietnam-report.com/vietnam-fdi/ ) Dòng vốn FPI: Từ năm 2000-2004, trình độ yếu nên Việt Nam hạn chế nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường Từ năm 2005-2007, nguồn đầu tư gián tiếp có xu hướng gia tăng thấp so với nguồn vốn đầu tư gián tiếp Từ năm 2005, biện pháp kiểm soát giao dịch tài khoản vốn ngoại hối cho tài khoản vốn có nhiều thay đổi theo hướng nới lỏng tài khoản vốn Tháng 10/2005, nhà nước xóa bỏ việc nhà đầu tư nước chuyển vốn vào Việt Nam sau năm rút ra, tiến hành tự hóa tài khoản vãng lai, cho phép nhà đầu tư nước chuyển lợi nhuận nước sau hoàn thành nghĩa vụ phí thuế Năm 2006, cho phép nhà đầu tư nước phép tham gia vào thị trường cứng khoán Việt Nam mức tỷ lệ 49% từ mức 30% thời giam trước đó, dẫn đến việc gia tăng FPI nhanh chóng năm 2006 Bên cạnh đó, sau gia nhập WTO, dòng vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam gần tăng đột biến FDI vào Việt Nam đạt gần kỷ lục 21.3 tỷ USD, FPI 5.6 tỷ USD Từ phân tích ta thấy, Việt Nam bước mở cửa thị trường vốn, dẫn đến số hội nhập có xu hướng tăng từ 0.22 (năm 2000) đến 0.41 (2008) Từ việc mở cửa thị trường có kiểm soát chặt chẽ năm 2005 đến việc nới lỏng việc mở cửa sau đó, đặc biệt năm 2007, sau gia nhập WTO, dòng vốn nước chạy vào Việt Nam nhiều gây áp lực cho kinh tế dẫn đến bất ổn bắt đầu xuất Chính sách tỷ giá: Năm 2000-2007, tỷ giá gần ổn định áp dụng chế tỷ giá thả có kiểm soát (Nhà nước công bố tỷ giá thả ngày hôm trước để NHTM làm sở xác định giá ngày hôm sau theo biên độ giao động nhà nước quy định, bên cạnh đó, nhà nước trực tiếp can thiệp thị trường liên ngân hàng, tác động đến tỷ giá bình quân liên ngân hàng) Chính sách tỷ giá NHNN hoàn thiện bước điều tiết tỷ giá, khiến tỷ giá thị trường liên ngân hàng gần so với tỷ giá thị trường tự Giai đoạn năm 2005-2007, NHNN trì sách ổn định Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi tỷ giá năm tỷ gía tăng chưa tới 3% (từ 15.750 đồng vào ngày 6/1/2005 lên 16.113 vào 15/12/2008) Độc lập tiền tệ: Theo công thức ta có được: ��=�− {����(�,�∗)−(−�)/[�−(−�)]} Giả sử chọn Mỹ nước sở Việt Nam Ta biết số MI cao lãi suất Việt Nam Mỹ biến động ngược chiều (có tương quan âm với nhau) ngược lại Dựa vào bảng lãi suất tỷ lệ ta có: Lãi suất Mỹ Việt Nam giai đoạn 1996-2008 (http://luanvan.net.vn/luan-van/bo-ba-bat-kha-thi-o-cac-thi-truong-moi-noi-vathuc-trang-tai-viet-nam-6168/ hình 26) Vào thời điểm năm 2000-2001 lãi suất Mỹ Việt Nam biến động ngược chiều dẫn đến MI giai đoạn cao Năm 2002-2004, hai lãi suất biến động chiều dẫn đến MI giai đoạn giảm mạnh Năm 2005-2007, số MI có dấu hiệu phục hồi Tuy nhiên xét cho giai đoạn từ năm 2000-2007, số MI giảm từ 0.83 xuống 0.77 Từ nhận xét ta thấy được, thực tiễn Việt Nam chứng minh có đánh đổi hai ba vấn đề “bộ ba” Việt Nam ngày mở cửa hội nhập (chỉ số KAOPEN) sách tỷ giá ổn định (ERP tiến đến 1) độc lập tiền tệ (MI giảm) 3.Giai đoạn 2008 – 2012: 10 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi Kiểm định thay đổi số ba bất khả thi Việt Nam qua kiện kinh tế quan trọng cho thấy: khủng hoảng kinh tế 2008 dẫn đến phá vỡ mẫu hình ba bất khả thi Việt Nam hai số độc lập tiền tệ (ERS) hội nhập tài (KAOPEN) Cùng với hội nhập tài định hướng phát triển kinh tế, Việt Nam có sách để thu hút dòng vốn đầu tư Đầu tư nước ngày tăng hệ độc lập tiền tệ giảm dần lạm phát có xu hướng ngày tăng cao Trong năm 2008, lạm phát nước ta tăng lên mức 19,9%, cao giai đoạn 1996-2011 Lạm phát biến động mạnh chủ yếu mức độ độc lập sách tiền tệ suy giảm, dự trữ ngoại hối thấp tỷ giá linh hoạt biện pháp vô hiệu hóa hiệu Với dòng vốn vào nhiều cộng với tung tiền để giữ tiền đồng không tăng giá làm sách tiền tệ không độc lập phải thực biện pháp bị động để kiềm chế lạm phát Một đỉnh tam giác bất khả thi bị hi sinh Từ năm 2008, đánh đổi mục tiêu sách "Bộ ba bất khả thi" Việt Nam "nặng nề” Sự ổn định tỷ giá giảm sút với sách tiền tệ trở nên thiếu độc lập nguyên nhân nằm hiệu biện pháp giải NHNN Thời gian sau đó, lượng vốn vào chậm dần khủng hoảng kinh tế lan rộng, phủ phải tung gói kích cầu năm 2009 Giữ sách tiền tệ độc lập với sách tài khóa cho phép dòng vốn vào nhà điều hành trì giá tiền đồng cố định Lại lần ba bất khả thi xuất Giai đoạn 2007-2008 năm 2012, NHNN mua ngoại tệ gia tăng dự trữ ngoại hối quy mô lớn, khiến dư thừa khoản tái diễn Để giảm nhẹ đánh đổi ràng buộc "Bộ ba bất khả thi", NHNN thực thi biện pháp can thiệp mang tính thị trường thông qua thị trường mở (nghiệp vụ hợp đồng mua lại phát hành tín phiếu NHNN) Tuy nhiên, biện pháp hấp thụ dòng vốn thừa mang lại hiệu chưa cao NHNN buộc phải từ bỏ phần tính độc lập sách tiền tệ Một nguyên nhân quan trọng NHNN sử dụng biện pháp mang tính thị trường (thông qua thị trường mở) mà sử dụng biện pháp phi thị trường (thông qua dự trữ bắt buộc), dự trữ bắt buộc coi biện pháp mang lại kết tương tự gia tăng biện pháp dòng chu chuyển vốn vào kinh tế, tính độc lập sách tiền tệ cao Công cụ dự trữ bắt buộc áp dụng hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) dễ bị tổn thương đối diện với rủi ro khoản, rủi ro nợ xấu 11 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi rủi ro chéo Vì thế, khó có khả chống đỡ thêm cú sốc từ gia tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc Điều đồng nghĩa NHNN muốn gia tăng tính độc lập sách tiền tệ cần có động thái liệt để tái cấu hệ thống NHTM, kiên xử lý ngân hàng nhỏ, khoản quản trị rủi ro để linh hoạt việc sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc Thực tế, biện pháp "vô hiệu hóa" dự trữ bắt buộc không hoàn toàn có ưu điểm, lạm dụng, bóp méo tài chính, cản trở phát triển thị trường trái phiếu thay đổi hành vi ngân hàng Vì vậy, với biện pháp này, NHNN cần chấp nhận mô hình "trung dung" ràng buộc "Bộ ba bất khả thi" Cụ thể chấp nhận nới lỏng quy định kiểm soát tỷ giá lựa chọn cách thức kiểm soát vốn hiệu quả, liên quan đến mở cửa khu vực mở đến đâu Trong bối cảnh giao dịch vốn cần tự hóa theo thông lệ cam kết hội nhập, có khu vực kiểm soát chặt chẽ hơn, ví dụ kiểm soát nợ nước Ước tính, hết năm 2011, tổng nợ công Việt Nam tăng lên khoảng 58,7% GDP, nợ công nước 31,1% nợ công nước 17,6% GDP Tuy nhiên, khoản nợ sổ sách ghi nhận có lẽ rủi ro tiềm tàng lớn nhất, mà khoản nợ xấu khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) (rất phải dùng ngân sách nhà nước để trả) mầm mống đe dọa tính bền vững nợ công, ảnh hưởng lớn đến hiệu kiểm soát nợ nước Việt Nam Khoản nợ nước khu vực tư nhân DNNN không Chính phủ bảo lãnh chiếm tới 11,1% GDP Do đó, thời gian tới, cần kiểm soát nợ nước chặt chẽ song song với tâm đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, tái cấu đầu tư công, DNNN hình thành chế giám sát hữu hiệu tổ chức tài ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty việc vay nợ nước Trong dài hạn, cần lựa chọn mô hình sách hợp lý để tránh hạn chế biện pháp vô hiệu hóa Với định hướng sách lạm phát mục tiêu Nhà nước công bố, việc trì ổn định tỷ giá thường xung đột với nguyên tắc lạm phát mục tiêu, đặc biệt bối cảnh luồng vốn nước luân chuyển liên tục, phức tạp khó tiên định Do đó, lực điều hành chế tỷ giá linh hoạt cần tăng cường, can thiệp hành NHNN cần gỡ bỏ, biên độ tỷ giá cần nới lỏng, tiến tới thả tỷ giá có quản lý điều kiện chín muồi 12 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi KẾT LUẬN Những quốc gia nhỏ Việt Nam điều hành sách vĩ mô theo gốc độ ba bất khả thi việc trì sách tiền tệ điều cần thiết, hai yếu tố lại điều chỉnh linh hoạt cho Tuy nhiên qua trình hội nhập sâu bắt buộc phải phá giá VND điều cần thiết để trì hoạt động thương mại Mặc khác khả nhập siêu lớn vào tháng cuối năm yếu tố tiêu cực ảnh hưởng tới khả phá giá để điều chỉnh cán cân thương mại Bên cạnh cam kết nới room cho nhà đầu tư nước muốn nắm cổ phần Viêt Nam gia nhập TPP làm dòng vốn luân chuyển vào nước ngày nhiều điển hình FDI FPI tăng trở lại thời gian gần Tóm lại việc điều hành sách trọng ba bất khả thi nên điều hành cách sáng tạo thông qua chiến lược lạm phát mục tiêu, Dự trữ ngoại hối mức an toàn , quan giải pháp cụ thể đặc thù nhằm tạo ổn định ngắn hạn phát triển dài hạn Tài liệu tham khảo Tư liệu để soạn nội dung dàn : 13 Bộ ba bất khả thi thực trạng giải pháp thời kì đổi http://luanvan.net.vn/luan-van/bo-ba-bat-kha-thi-o-cac-thi-truong-moi-noi-va-thuc-trang-taiviet-nam-6168/ http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-bo-ba-bat-kha-thi-ket-hop-toi-uu-cho-dieu-hanh-chinh-sachvi-mo-viet-nam-trong-boi-canh-kinh-te-2011-2020-44907/ http://luanvan.co/luan-van/de-tai-dong-von-va-bo-ba-bat-kha-thi-o-trung-quoc-55477/ Tư liệu đọc thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_t%C3%A0i_ch %C3%ADnh_ch%C3%A2u_%C3%81_1997 Tư liệu để thu thập số liệu: http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh-01-2014-ND-CP-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-mua-cophan-to-chuc-tin-dung-Viet-Nam-vb218244.aspx http://luanvan.net.vn/luan-van/tieu-luan-chinh-sach-ty-gia-hoi-doai-nham-cai-thien-can-canthuong-mai-cua-viet-nam-thoi-ky-hau-wto-giai-doan-2007-2010-10225/ http://tailieu.vn/doc/thuyet-trinh-chinh-sach-tai-khoa-1686542.html http://www.dlf.vn/tintuc.aspx?lang=vi&<id=2&&Tid=998 http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=109&News=5449&CategoryID=7 Tư liệu lấy bảng FDI: http://www.vietnam-report.com/vietnam-fdi/ 14
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay