KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

11 147 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 12:10

Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TIỂU LUẬN : ĐỀ TÀI : VIỆT NAM NÊN CHỌN CHÍNH SÁCH ĐIỀU HÀNH TỶ GIÁ NÀO ? Giáo viên : TRƯƠNG TRUNG TÀI Họ tên Lớp ĐT Email : : : : NGUYỄN THỊ MỸ DUNG NGÂN HÀNG K2012 0947109428 hanzun22601@yahoo.com Ngày 14 tháng 12 năm 2014 Mở đầu : Việt Nam trải qua nhiều thời kì kinh tế, có nhiều cách áp dụng sách điều hành tỉ giá khác tùy thời kì Vậy đâu sách điều hành tỷ giá phù hợp với tình hình kinh tế nước ta Ở xem giới thiệu sơ sách điều hành mà Chính phủ thực ? Có tạo biến chuyển cho kinh tế quốc gia ? Những nghiên cứu nhà chuyên gia kinh tế sách điều hành tỷ giá ? Tìm hiểu số quốc gia khác thực sách tốt , có điểm tương đồng , ưu nhược điểm để học hỏi , phát huy mặt tốt , khắc phục mặt xấu rút học cho đất nước Để chọn sách phù hợp với kinh tế Đất nước I.Giới thiệu : Mỗi quốc gia có kinh tế thị trường khác , có định hướng riêng để phát triển đất nước Mỗi yếu tố vấn đề cần có cách giải hợp lý phù hợp với phát triển , văn hóa , người hay tập quán quốc gia Sau khủng hoảng tài , trước tình hình suy thoái kinh tế , nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề để lại hậu khó vực dậy lại kinh tế Đối với Việt Nam , với kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất vốn đầu tư nước bị ảnh hưởng không từ chấn động lớn Để vực dậy kinh tế quốc gia Anh , Pháp , Thái Lan , Hồng Kong , Hàn Quốc , Argentina cố gắng tìm thực biện pháp sách khả quan để thoát khỏi khủng hoảng nặng Mặc dù có nhiều tác động Việt Nam , khủng hoảng tài năm 2008 có lẽ nhiều ảnh hưởng rõ đến sách tỷ giá Quốc gia Chính sách tỷ giá định hướng giải pháp nhà nước nhằm đảm bảo ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối , thực sách ổn định tiền tệ , nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội dự định Từ năm 1989 đến Việt Nam trải qua ba lần thay đổi sách tỷ giá , đâu đường sách phù hợp đưa kinh tế đất nước lên Hiện phủ điều hành chế độ tỷ giá thả có kiểm soát , với kết đạt định sách điều hành cho ta thấy phù hợp với tình hình kinh tế phát triển đất nước ta II HỆ THỐNG LÝ THUYẾT : a.Vai trò tỷ giá : - Xóa bỏ biên giới quốc gia tiền tê , thúc đẩy giao lưu kinh tế nước - Điều chỉnh hoạt động kinh tế vĩ mô - Phản ánh quan hệ cung cầu quốc gia - Tăng cường sức cạnh tranh cho hàng hóa , thu hút vốn đầu tư nước , tham gia vào thị trường vốn , tiền tệ quốc gia b.Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá : - Cán cân thương mại : - Lạm phát : lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động thương mại , hoạt động tác động lên cung câu tiền , tác động đến tỷ giá hối đoái - Lãi suất : lãi suất thay đổi tác động đến nhà đầu tư nước , nhà đầu tư ảnh hưởng đến cung cầu ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái - Các yếu tố tâm lý : - Tác động phủ : Chính phủ tác động lên tỷ giá nhiều cách khác áp đặt rào cản ngoại hối , ngoại thương , can thiệp vào thị trường biến động vĩ mô khác Theo nhà nghiên cứu , với chế điều hành tỷ giá thả có kiểm soát , Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào biến động tỷ giá thị trường tỷ giá tăng lên cao hay giảm xuống thấp ảnh hưởng quan hệ cung cầu , Ngân hàng Nhà nước giữ cho tỷ giá biến động không lớn nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu tới hoạt động ngoại hối hoạt động xuất nhập Trước nói đến việc sách điều hành tỷ giá phù hợp với Việt Nam , xem xét thử trước Nhà nước ta áp dụng chế độ tỷ giá ? Nó làm ? Không ? Chính sách điều hành Tỷ giá cố định : Khi sử dụng chế độ tỷ giá cố định , tỷ giá giữ không thay đổi hay dao động phạm vị hẹp , dạo động nhiều phủ can thiệp Với kinh tế kế hoạch hóa tập trung , mang nặng tính chât bao cấp Nhà nước quan hệ tỷ giá với số nước Xã hội chủ nghĩa theo phương thức thỏa thuận , việc xác lập tỷ giá Đồng thời quy định mức tỷ giá tùy vào nhóm hàng lúc Nhà nước đứng phân phối hàng nhập nguyên liệu nhập cho ngành Kinh tế quốc doanh theo tỷ giá thức , dẫn đến không lợi cho chênh lệch giá , đồng thời lại để hạn chế việc nhập loại hàng xa xỉ hay hàng tiêu dùng khác , Nhà nước phải áp dụng tỷ giá cao tỷ giá thức Để đảm bảo lúc tỷ giá cố định , phủ phải đảm bảo cho cán cân toán quốc tế cân , dự trữ ngoại hối có để Ngân hàng Nhà nước can thiệp có biến động Mà nguồn ngoại hối chủ yếu từ dân chúng kinh doanh xuất nhập , lúc tỷ giá thức thấp người dân không đem bán vào Ngân hàng , mà đem chi tiêu bên trực tiếp , nhà đầu tư kinh tế không giao dịch qua Ngân hàng mà trực tiếp sử dụng thị trường tự ,tạo điều kiện cho ngoại tệ thả , thị trường chợ đen lúc xuất mạnh mẽ đô la hóa Dẫn đến áp lực cho phủ phải giữ tỷ giá cố định tung nội tệ nhiều để thu mua ngoại tệ , làm dẫn đến giá đồng nội tệ Nhà nước độc quyền ngoại thương ngoại hối , độc quyền ban hành ấn định tỷ giá , lạm phát Việt Nam tăng cao , lựa chọn tỷ giá cố đinh hàng hóa Viêt Nam giá cao dẫn đến khả cạnh tranh hàng hóa , việc can thiệp tỷ giá không theo thị trường cung cầu , gây ảnh hưởng xấu đến việc xuất Mặc dù chế độ tỷ giá cố định có số ưu điểm : tỷ giá cố định nên doanh nghiệp Việt Nam không lo ngại rủi ro tỷ giá , tập trung vào công việc sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng Ngoài tạo niềm tin người dân doanh nghiệp kinh tế hội nhập Việt nam Nền kinh tế luôn biến động xuất nhà đầu tiền tệ tranh thủ hội đầu tư kiếm lời từ chênh lệch giá Các quỹ đầu phân tích điều kiên kinh tế vĩ mô nước , nhận thấy chứa đựng mầm mống khủng hoảng tiền tệ hay áp lực nặng nề tỷ giá hối đoái nhà đầu định công Lúc nước theo chế độ tỷ giá cố định giống miếng mồi ngon cho quỹ đầu Theo nghiên cứu thực nghiệm từ khủng hoảng tài lịch sử cho thấy thông thường bị công hay có dấu hiệu đầu , phủ nước phát triển trước thường lựa chọn sử dụng ngoại hối can thiệp nhằm trì tỷ giá thức với hy vọng giải cứu thị trường Nhưng chiến lâu dài trường kì , mà thực tế thấy quốc gia phát triển có đủ dự trữ ngoại hối để chống cự chiến đấu trước công tiền tệ từ quỹ đầu Khi dự trữ ngoại hối cạn kiệt , phải sử dụng đến đồng cuối , lúc phải chấp nhận phá giá đồng nội tệ Vậy chế độ tỷ giá thả có ảnh hưởng đến kinh tế xảy ? Chính sách điều hành Tỷ giá thả : Trong chế độ tỷ giá thả , tỷ giá biến động theo quan hệ cung cầu mà hay hạn chế can thiệp phủ Lúc nhà đẩu tư doanh nghiệp , công ty đa quốc gia cần nhiều thời gian cho kiểm soát , tính toán quản lí rủi ro tỷ giá Khi lạm phát xảy nhờ chế độ tỷ giá thả mà giao thương hai quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều , điều mà xảy chế độ tỷ giá cố định Ví dụ tỷ giá ngoại tệ/nội tệ tăng lên , nội tệ gần giá , xuất không bị tác động nhiều tỷ giá tăng làm giá hàng hóa không thay đổi so với trước Hệ thống tỷ giá thả có ưu điểm lớn giúp cho Ngân hàng Nhà nước chủ động việc điều hành sách tiền tệ , không cần dự trữ ngoại hối , lúc Ngân hàng Nhà nước không cần bận tâm nhiều đến việc giữ cho tỷ giá cố định , không bị đổi biên độ dao động Bên cạnh , hệ thống tỷ giá có nhược điểm : nội tệ giá lạm phát tăng cao làm cho việc nhập hàng hóa giá bị tăng lên , người tiêu dùng phải chọn hàng nội địa , môi trường độc quyền số mặt hàng , doanh nghiệp chèn ép người tiêu dùng họ thấy số đối thủ cạnh tranh từ nước nội tệ giá Hoạt động chủ yếu Ngân hàng Nhà nước giai đoạn tham gia theo dõi trung tâm giao dịch ngoại hối Nhưng hoạt động trung tâm lại phản ánh tình hình thực tế cung cầu ngoại tệ kinh tế Trong Ngân hàng Nhà nước lượng dự trữ khả điều tiết có biến động Đồng thời áp dụng chế độ tỷ giá thả , nhà đầu dễ dàng thao túng tỷ giá thị trường , gây cân thị trường ngoại hối ảnh hưởng tới việc xuất nhập , cán cân thương mại thâm hụt , lúc nhà đầu dễ dàng chủ động công kinh tế quốc gia Do giai đoạn sau , Nhà nước ta định chuyển sang chế độ tỷ giá thả có quản lý , cho thấy ưu điểm thực sách tỷ giá Mặc dù điểm yếu thiếu sót chưa khắc phục nói chung so với tình hình kinh tế nước phát triển nước Việt Nam ta , xem có ưu nhược điểm gì? Chính sách điều hành tỷ giá thả có quản lí : Là chế độ tỷ giá hối đoái nằm hai chế độ thả cố định Chính phủ can thiệp để tỷ giá không hoàn toàn phản ứng theo thị trường Một vài lý để Ngân hàng Nhà nước can thiệp vào tỷ giá là: NHNN có khả ảnh hưởng để tỷ giá mức hợp lý NHNN can thiệp để giảm chi phí tượng tăng vọt tỷ giá NHNN can thiệp để hoạt động kinh tế trở nên trơn tru Mức độ can thiệp lên tỷ giá NHTW khác nhau, từ can thiệp t ùy ý để ảnh hưởng lên tỷ giá thả hay can thiệp thường xuyên có tính bắt buộc để trì tỷ giá cố định Khi sử dụng sách điều hành tỷ giá thả có quản lí , Ngân hàng Nhà nước xác định tỷ giá dựa điều kiện thị trường , có biện pháp can thiệp cần thiết để điều chỉnh tỷ giá đến giá trị mong muốn biên độ dao động định Chính sách tỷ giá điều chỉnh nhằm mục đích chống lạm phát thu hút vốn đầu tư nước , sử dụng sách điều hành cố gắng vào trì ổn định tỷ giá danh nghĩa Ngân hàng Nhà nước phải can thiệp vào tỷ giá đưa tỷ giá ấn định mong muốn bị áp lực thị trường ngoại hối , có cố biến động tác động đến tỷ giá , hay tỷ giá tác động xấu đến thị trường để khiến tình hình phải thay đổi đứng yên nhìn làm tình hình xấu hơn.Tuy nhiên can thiệp phủ lại thường dựa yếu tố thị trường không can thiệp thị trường ngoại hối Những công trình nghiên cứu trước : 4.1 Hệ thống tỷ giá khủng hoảng kinh tế : Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng trầm trọng đến hệ thống tỷ giá , nên nhà sách quan tâm có khủng hoảng tài xảy năm 1997 hay khủng hoảng toàn cầu 2007 hệ thống tỷ giá đường lựa chọn tốt cho quốc gia Một số chuyên gia kinh tế nghiên cứu dùng khái niệm chi phí điều chỉnh để đánh giá tính phù hợp chế độ tỷ giá , Nhờ khái niệm ta khái quát giá phải trả quốc gia áp dụng chế độ tỷ giá khủng hoảng hay suy thoái xảy Chi phí điều chỉnh đánh giá dựa vào chuẩn mực :  Khủng hoảng xảy , tỷ giá thay đổi  Rủi ro quốc gia tăng lên sau khủng hoảng  Mức độ thắt chặt tiền tệ đối phó khủng hoảng  Mức độ nghiêm trọng thời gian phục hồi sau khủng hoảng Năm 2001 , Koichi Hamada-Yosuke Takeda đưa kết luận chế độ tỷ giá vượt trội chế độ tỷ giá khác với dẫn chứng điển hình số nước :  Hàn quốc , Thái lan chuyển sang tỷ giá thả phục hồi nhanh  Những quốc gia áp dụng tỷ giá cố định Argentina ,Hồng Kong , để giữ vững niềm tin vào giá trị đồng nội tệ , họ phải tăng lãi suất cao nhằm trì giá trị đồng nội tệ Và trước công tiền tệ quốc gia phải trả giá cho thắt chặt tiền tệ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh Mặc dù , Hong Kong lại quốc gia hồi phục nhanh sau khủng hoảng  Brazil Mexico dù áp dụng chế độ tỷ giá linh hoạt phải trải qua giai đoạn vô khó khăn phục hồi chậm chạp Để nói hệ thống tỷ giá tốt điều dễ dàng Tỷ giá hối đoái linh hoạt với kiểm soát vốn phù hợp Nhưng giá để có kiểm soát vốn không nhỏ chúng làm cho dòng vốn chảy vào quốc gia khác Hệ thống tỷ giá cố định lãi suất tăng cao để trì niềm tin vào giá trị đồng nội tệ Hong Kong lại phục hồi nhanh sau khủng hoảng Ngoài Thái Lan Hàn Quốc ,dưới chế độ tỷ giá linh hoạt ,mặc dù kinh tế trải qua khó khăn sụt giảm sản lượng đáng kể sau lại tăng trưởng nhanh 4.2 Quốc gia sử dụng hệ thống tỷ giá thả có quản lí : Dưạ điều kiện cung cầu thị trường để xác định tỷ giá hối đoái phủ có hành động can thiệp để điều chỉnh mức tỷ giá hối đoái đến giá trị mong muốn có vấn đề xảy Tuy nhiên can thiệp thường dựa yếu tố thị trường (như lãi suất ) trực tiếp vào thị trường ngoại hối Sự thay đổi lãi suất đồng nội tệ làm thay đổi khoản mục cán cân tài khoản vốn , đặc biệt dòng vốn đầu tư gián tiếp ngắn hạn , điều giúp loại bỏ trạng thái cân cán cân toán quốc tế Nếu muốn bảo vệ giá trị đồng nội tệ thực cách tăng lãi suất thu hút vốn đầu tư nước chảy vào Điều tạo lượng cầu tăng lên đồng nội tệ , giữ giá trị cho đồng nội tệ Chính sách thể cho chủ thể tham gia thấy ưu tiên lựa chọn sách đảm bảo cho nội tệ Tuy nhiên mặt trái hành động làm tăng chi phí sử dụng vốn cho doanh nghiệp.(sách Tài quốc tế T.214) TS.Phạm Thế Anh , Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội , cho chế độ tỷ giá thả có quản lý lựa chọn tốt cho lúc Trong chế thả có quản lí , Ngân hàng Nhà nướcsẽ không tuyên bố trước tỷ giá trung tâm; tỷ giá thương mại ngày xác lập hoàn toàn giao dịch theo cung cầu ngoại tệ thị trường Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nướccó thể dùng biện pháp can thiệp mua bán ngoại tệ thị trường liên ngân hàng hay biện pháp kiểm soát nguồn vốn vào Việt Nam để làm mềm dao động tỷ giá Cơ chế tỷ giá thả có quản lý mang lại nhiều lợi ích: Thứ nhất, giá hầu hết mặt hàng lương bổng doanh nghiệp Việt Nam định theo chế thị trường Việc thả có quản lý tỷ giá giúp biến động giá mặt hàng nước cân với biến động giá mặt hàng giới, qua giúp kinh tế phân bổ tối ưu Thứ hai, kinh tế mở Việt Nam phát triển mạnh , lại không bị lệ thuộc mạnh vào đối tác cụ thể nào, nên việc áp dụng chế tỷ giá thả có quản lý khiến cho Việt Nam không bị tác động mạnh cú sốc từ thị trường tiền tệ bên ngoài, giúp Việt Nam ngăn chặn tốt cú sốc từ thị trường hàng hóa quốc tế III TÌNH HÌNH VIỆT NAM : Một số tác động phủ tỷ giá : Vào năm 1994 , Ngân hàng Nhà nướcđã ban hành định 203 quy chế hoạt động thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng : + Ngân hàng Nhà nướckhông giao dịch buôn bán với cá nhân , tổ chức giao dịch qua Ngân hàng thương mại +Ngân hàng Nhà nướcsử dụng quỹ điều hòa ngoại tệ người sử dụng mua bán cuối nhằm mục đích ổn định tỷ giá - Can thiệp trực tiếp vào tỷ giá : Ngân hàng Nhà nướcsẽ tác động trực tiếp lên thị trường ngoại hối , bơm ngoại tệ vào thị trường mua đồng nội tệ khiến đồng nội tệ tăng giá Ngược lại để giảm giá đồng nội tệ , Ngân hàng Nhà nướctung đồng nội tệ thị trường mua ngoại tệ vào Nhưng can thiệp điều chỉnh cung tiền hậu việc Ngân hàng Nhà nướccan thiệp làm ảnh hưởng đến sách kinh tế Cung tiền giảm mua nội tệ vào , gây lạm phát tăng cung tiền tăng lúc tung đồng nội tệ thị trường Vậy có cách can thiệp khác thị trường ngoại hối mà không làm ảnh hưởng tới mục tiêu sách chinh phủ Vì Ngân hàng Nhà nướcđã tiến hành sử dụng phương thức can thiệp vô hiệu hóa , thực lúc hai giao dịch thị trường ngoại hối thị trường mở Trong trường hợp , tung ngoại tệ để mua đồng nội tệ , ngân hàng Nhà nướcsẽ mua trái phiếu thị trường mở để tăng cung tiền trở lại Ngược lại , Ngân hàng Nhà nướctung đồng nội tệ thị trường ngoại hối để mua ngoại tệ , ngân hàng Nhà nướclại tiếp tục can thiệp lên thị trường mở cách bán trái phiếu để giảm cung tiền - Can thiệp gián tiếp lên tỷ giá : Ngân hàng Nhà nướccan thiệp vào tỷ giá thông qua công cụ lãi suất Nếu muốn đông nội tệ tăng giá , Ngân hàng Nhà nướctăng lãi suất để thu hút vốn hay dịch chuyển khoản tiền gửi ngoại tệ sang nội tệ , hay giảm lãi suất muốn đồng nội tệ giảm giá Động thái nhà lãnh đạo Ngân hàng Nhà nướcluôn nhà kinh doanh , thành viên tham gia thị trường theo dõi suy đoán để xem xu hướng tới tình hình lãi suất tăng hay giảm để tiến hành hoạt động kinh doanh chênh lệch kiếm lời Ngoài can thiệp qua thuế hay rào cản kỹ thuật , cách thức tác động dễ bị quốc gia khác trả đũa Trên thực tế , nhiều nhà kinh tế cho hệ thống tỷ giá Việt Nam chưa linh hoạt Ngoài sách tiền tệ thâm hụt tài khóa vô hình chung tác động tỷ giá , lên giá trị đồng tiền tùy thuộc vào việc thị trường đánh giá khả chuyển tải thông điệp đến công chúng khả điều hành nhà hoạch định sách Hiện hệ thống tỷ giá Việt Nam thả có quản lý ,có thời gian đăng kí thức với IMF ,nhưng thực tế Ngân hàng Nhà nướcvừa điều hành theo tín hiệu thị trường , vừa công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng hàng ngày, sau cộng thêm biên độ thích hợp ngân hàng Nhà nướcquy định theo thời kì (theo +/- 5%) xác định tỷ giá thức ngân hàng thương mại Theo nhà kinh tế cho tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày cuối năm không thay đổi bao , nên có năm tỷ giá tăng 1% dù có làm phát cao Ưu nhược điểm hệ thống tỷ giá cố định : Khi lạm phát xảy , ví dụ lạm phát dự kiến việt nam cao Mỹ 5% ,vì lúc ta lựa chọn sử dụng sách điều hành tỷ giá cố định , giá hàng hóa việt nam đồng thời đắt Mỹ 5% , dẫn đến người tiêu dùng mỹ không nhập , hàng hóa việt nam sức cạnh tranh , họ tìm đến nước khác có giá phù hợp rẻ Ngoài để luôn can thiệp để giữ ấn định tỷ giá cố định , ngân hàng Nhà nướcluôn phải có lượng trữ ngoại tệ lớn sẵn sàng sử dụng cần thiết ,đảm bảo can thiệp có hiệu Nếu quốc gia có đủ dự trữ nguồn ngoại tệ dẫn đến xảy trường hợp can thiệp kịp thời , không mua lại lượng nội tệ vượt quá, phải để đồng nội tệ giá Từ nhà đầu tư kinh tế quản trị sử dụng cán cân toán để dự báo tăng giảm đồng nội tệ , thay đổi tỷ giá thức ngân hàng trung ương.tạo điều kiện cho quỹ đầu nhân hội công nguy rơi vào “khủng hoảng tiền tệ” mà quốc gia bị thâm hụt cán cân toán lượng trự ngoại tệ yếu Mặc dù sách điều hành tỷ giá cố định có ưu điểm lớn : tạo niềm tin cho doanh nghiệp yên tâm tỷ giá , chuyên tâm vào công việc sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm , không cần bận tâm đến việc rủi ro tỷ giá Thu hút vốn đầu tư nước Ưu nhược điểm hệ thống tỷ giá thả : a,Ưu điểm : Khi sử dụng hệ thống tỷ giá thả ,tỷ giá usd/vnd tăng lên , vnd giá gần với lạm phát , lúc xuất việt nam sang nước không bị tác động nhiều , tỷ giá usd/vnd tăng làm cho giá hàng hóa việt nam xuất qua nước không thay đổi so với trước nhiều Nhờ thị trường ngoại hối hai quốc gia không bị ảnh hưởng nhiều lạm phát nhờ tỷ giá thả Tình trạng thất nghiệp vấn đề bị ảnh hưởng lớn khủng hoàng tài xảy Ví dụ hệ thống cố định , tỷ giá hai nước ổn định , khủng hoảng tài toàn cầu năm 2007 tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tăng cao đến 10% làm cho tiêu dùng người Mỹ giảm mạnh hàng hóa việt nam , kéo theo tình trạng thất nghiệp việt nam , điều xảy hệ thống cố định Nhưng tỷ giá usd/vnd thả hay linh hoạt , tác động giảm , lúc cầu tiêu dùng Mỹ hàng hóa giảm đồng thời cầu Vnđ giảm theo , làm cho vnđ giảm giá so với usd , tỷ giá thay đổi theo thị trường cung cầu Hệ thống tỷ giá thả giúp cho ngân hàng Nhà nướcgiảm sức ép gánh nặng phải ổn định tỷ giá cố định Giúp ngân hàng Nhà nướckhông phải bận tâm nhiều dự trữ ngoại tệ , chủ động sách tiền tệ Ví khủng hoảng tài toàn cầu xảy , ngân hàng Nhà nướccó thể liên tục giảm lãi suất để kích cầu nhằm kích thích kinh tế , mà không lo sợ đồng nọi tệ bị giá b,Nhược điểm : Hệ thống có điểm tốt xấu , chủ yếu phù hợp với tình hình kinh tế quốc gia vào thời điểm áp dụng ? Như ta thấy , tỷ giá usd/vnd tăng , vnđ giá lạm phát dẫn đến giá nhập hàng hóa tăng , lúc nguời tiêu dùng Việt nam nghĩ đến việc dùng hàng nội địa Nhưng với môi trường mà hàng độc quyền mức cao việt nam , việc người tiêu dùng bị bắt ép dùng hàng nội địa với giá cao không lựa chọn khác làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng , chất lượng hàng hóa doanh nghiệp , họ nhận không đối thủ cạnh tranh , dẫn đến cải thiện chất lượng để kích cầu Không có mãi , có lúc thịnh vượng tới suy thoái.Ngoài thị trường tài , nước có kinh tế phát triển , dễ bị tác động xung quanh xu hướng bầy đàn theo số đông , đồng nội tệ rớt giá mạnh Vấn đề tỷ giá Việt Nam giai đoạn tái cấu kinh tế để xử lý dòng ngoại hối đổ vào Việt Nam đầu tư mà không gây hiệu ứng phụ, đặc biệt lạm phát Khi dòng vốn nước vào dồn dập thời gian ngắn, ngân hàng Nhà nướccó thể phải bơm mạnh đồng nội tệ để mua lại ngoại tệ nhằm ngăn vnđ tăng giá nhanh Đây điều mà ngân hàng Nhà nướcđã làm thời gian qua giúp cho dự trữ ngoại hối tăng thêm 18 tỉ USD năm 2012 Và để ngăn ngừa lạm phát, ngân hàng Nhà nướcđã phải phát hành tín phiếu để trung hoà dòng tiền Trong năm 2013, ngân hàng Nhà nướccó thể phải dùng đến công cụ tăng dự trữ bắt buộc nội tệ bị bơm nhiều Bài học cho Việt Nam từ sách chuẩn tiền tệ : Một kinh tế phát triển Việt nam phủ cần tạo lập niềm tin cho công chúng giá trị đồng nội tệ , nghĩa phải làm cách để giữ cho vnđ không giá tiêu biểu chống suy thoái năm 2009 cho ta thấy sai lầm việc quan niệm phải giữ tỷ giá ổn định cách.Vì tỷ giá thực Vnđ định giá cao mà cán cân toán bị thâm hụt, đồng thời Ngân hàng Nhà nướcphải liên tục tung Usd thị trường để đảm bảo tỷ giá thức xoay quanh 1usd = 17.000vnd khiến dự trữ ngoại hối liên tục giảm mạnh Trên thực tế thị trường chợ đen tỷ giá cao tỷ giá thức nhà nước công bố , dẫn đến mức chênh lệch ngày cao thị trường tin trước sau phủ phá giá , đủ dự trữ ngoại hối để can thiệp vào thị trường ngoại hối Đến cuối tháng 12 năm 2009 , phủ công bố phá giá đồng Việt nam lúc giá phải trả : dự trữ ngoại hối hao hụt lớn , nhập siêu tăng nhanh vnđ định giá cao thời gian dài để trì niềm tin vào đồng nội tệ Kết đạt Việt nam việc điều hành sách tỷ giá : - năm 2008 để kiểm soát tình hình lạm phát cao nước ,ổn định tình hình kinh tế vĩ mô , thúc đẩy tăng trưởng kinh tế , việc giữ ổn định mức lãi suất , ngân hàng Nhà nướcthực điều chỉnh tỷ giá , không để đồng việt nam tăng hay giá mức VND Tiếp tục mua ngoại tệ để bổ sung dự trữ ngoại hối , sở nguồn cung tiền Thủ tướng phủ phê duyệt , đồng thời triển khai tiếp tục giải pháp phù hợp với thị trường tiền tệ theo thời kì - Nhờ chế quản lí ngoại hối kiểm soát vốn Việt nam , quản lí chặt chẽ Ngân hàng Nhà nướcđối với Ngân hàng thương mại , khiến cho quỹ đầu bên khó có hội mua NDF từ Ngân hàng thương mại Việt nam , nều giả sử có mua đầu thành công việc rút ngoại tệ khỏi Việt nam chịu kiểm soát chặt chẽ ngân hàng Nhà nước Thep pháp lệnh ngoại hối việt nam Ngân hàng Nhà nướcchỉ cho phép dòng vốn có xuất xứ từ hoạt động tiêu dùng cá nhân , nhập , chuyển tiền lợi tức phép rời Việt nam tự Tuy Ngân hàng thương mại doang nghiệp có cách lách luật để kênh quỹ đầu sử dụng cho mục đích công Vnđ Nói cách khác thị trường Việt nam “trận địa” mà đường để chuyển tiền vào lối thoát để quỹ đầu rút án ngữ Ngân hàng Nhà nước - Trong thời gian qua , việc xử lí sách tỷ giá tương đối hợp lí đóng góp nhiều thành tựu sách tiền tệ : hạn chế lạm phát , hỗ trợ xuất , cải thiện cán cân toán ,tạo điều kiện ổn điịnh ngân sách , ổn định tiền tệ Ngoài ổn định tương đối tỷ giá góp phần tích cực việc thu hút đầu tư nước - Theo TS Lê Xuân Nghĩa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh doanh , năm 2013 năm thành công sách tỷ giá điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Đồng quan điểm, TS Võ Trí Thành – Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Nhà nướccho rằng, cách ứng xử Ngân hàng nhà nước với tỷ giá làm gia tăng lòng tin người dân, nhà đầu tư vào VND Sự ổn định tỷ giá góp phần giữ lạm phát mức tương đối thấp so với năm trước _(Thời báo Ngân hàng ) Một chuyên gia lĩnh vực ngoại hối nhận định ,yếu tố quan trọng định ổn định tỷ giá thời gian qua , từ cam kết mạnh mẽ Thống đốc Ngân hàng nhà nước từ đầu năm Và Ngan hàng nhà nước điều hành tỷ giá theo hướng ổn định hỗ trợ xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế… Những cam kết góp phần quan trọng ổn định tâm lý thị trường định hướng kỳ vọng tỷ giá công chúng Để thành công việc thực cam kết trên, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng nhà nước Nguyễn Quang Huy cho biết, Ngân hàng Nhà nước chủ động theo dõi chặt chẽ , sát , phân tích cân đối vĩ mô, diễn biến cán cân toán quốc tế, cung – cầu ngoại tệ thị trường… Do đó, thời điểm cung – cầu ngoại tệ có dấu hiệu căng thẳng cục bộ, Ngân hàng nhà nước sẵn sàng can thiệp hỗ trợ khoản ngoại tệ, đồng thời phối hợp với việc điều hành lãi suất khoản VND ngắn hạn, nhanh chóng ổn định thị trường._(thời báo Ngân hàng ) Ngoài ra, việc điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá mua – bán ngoại tệ hoạt động mua bán ngoại tệ , Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành linh hoạt Ví dụ : từ cuối tháng 5/2013, dù Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ để can thiệp, thị trường tỷ giá tăng có chiều diễn biến phức tạp Lúc đó, Ngân hàng Nhà nước định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 1% từ mức 20.828 đồng/USD lên mức 21.036 đồng/USD Đồng thời, điều chỉnh tỷ giá mua ngoại tệ lên 21.100 đồng từ ngày 7/8/2013 tiếp tục mua ngoại tệ từ tổ chức tín dụng mức giá Nhờ vậy, năm 2013 Ngân hàng nhà nước mua lượng lớn ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối “Trong năm 2013, NHNN tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ thị trường ngoại tệ, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán ngoại tệ trái phép phối hợp với đơn vị chức chống buôn lậu vàng qua biên giới để góp phần ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối”, ông Nguyễn Quang Huy “Sự kiên định mục tiêu, tính quán đồng phối hợp giải pháp điều hành tỷ giá tạo điều kiện cho Doanh nghiệp chủ động lập triển khai kế hoạch kinh doanh mang lại lợi ích cho toàn xã hội”, bình luận chuyên gia._(thời báo Ngân hàng ) Thách thức Việt nam : Mặc dù đạt kết định, theo TS Võ Trí Thành, Ngân hàng Nhà nước nửa chặng đường đường dài phía trước Năm 2014 nhiều thách thức nhà điều hành tỷ giá Dù giảm, tình trạng đô la hóa nước ta mức cao, thói quen giữ vàng, USD tài sản quan trọng tồn thực t ế bị ảnh hưởng từ bên cao Ví dụ : tính khoản USD cao, gói QE3 Mỹ dừng lại, đồng USD chắn lên giá lãi suất đồng USD tăng theo Những thách thức điều hành tỷ giá TS Cấn Văn Lực nhận định là: kinh tế vĩ mô phục hồi năm 2014 Như vậy, cầu ngoại tệ nước mạnh nên khả nhập siêu quay trở lại tạo áp lực lên tỷ giá Nhưng thách thức lớn tỷ giá, theo TS Võ Trí Thành vấn đề cho tỷ giá không cứng nhắc, hạn chế linh hoạt điều hành sách tiền tệ hay kiểm soát cung tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Như vậy, chế dộ điều hành tỷ giá thành công năm 2014 phải đủ dự trũ ngoại hối đảm bảo cung tiền Mặt khác, sách tỷ giá phải có độ linh hoạt định để đảm bảo khả cạnh tranh hàng hóa xuất Việt Nam không bị tổn thương bối cảnh lạm phát Việt Nam cao hươn so với nước , lưu ý, để tỷ giá tiếp tục “ghi điểm” năm 2014 phải nhớ đến câu chuyện quản lý, ứng xử thị trường vàng Ngân hàng nhà nước , đồng thời cần có phối hợp sách vĩ mô khác sách tài khóa… Ông Trương Đình Tuyển – Thành viên Hội đồng tư vấn sách tài – tiền tệ quốc gia cho rằng: sách tỷ giá có ý nghĩa định việc kiểm soát nhập siêu tác động đến xuất nhập Song, sách tỷ giá khó có hiệu tương tác thay đổi tỷ giá danh nghĩa biến động lạm phát PGS.TS Vũ Kim Dũng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đề xuất: tỷ giá bình quân liên ngân hàng nên linh hoạt năm 2014 để tăng tính thị trường, đồng thời giúp NHNN có thời gian điều kiện để tập trung vào mục tiêu sách tiền tệ khác IV KẾT LUẬN : Sau tìm hiểu số sách điều hành tỷ Nhà nước ta thực , thấy ưu điểm , nhược điểm , ta nói , chế độ hoàn hảo , tốt ,ưu việt Cái phải có hai mặt , chế độ tỷ giá thả giúp Ngân hàng Nhà nướcgiảm áp lực dự trữ ngoại hối , bận tâm đến việc phải giữ ổn định tỷ giá cố định Sự kiểm soát giúp phủ chủ động việc điều hành thị trường , việc kiểm soát nhập siêu sách tỷ giá có ý nghĩa định tác động đến xuất nhập Điều chỉnh tỷ giá linh hoạt không biên độ dao động tỷ giá bình quân liên ngân hàng ( 5%) vừa đảm bảo hỗ trợ cho xuất khẩu, không gây áp lực lên lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Đồng thời cần tạo niềm tin vào đồng nội tệ điều quan trọng cần thiết Điều hành kinh tế ăn ngon , thêm chút muối chút phải có vị cay nồng vừ phải , tất phải phù hợp gắn kết với hoàn chỉnh Theo em sách điều hành Chế độ tỷ giá thả có kiểm soát có phù hợp điều chỉnh linh hoạt ứng với thời kì hoàn cảnh giúp cho Ngân hàng Nhà nước thực giải pháp phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam theo hướng đại , an toàn, hiệu phù hợp với hội nhập quốc tế , góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế – xã hội đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài quốc tế đại kinh tế mở -đánh giá sách tỷ giá vủa Việt Nam sau 20 năm đổi - PGS.TS Nguyễn Văn Tiến - Nhà XB thống kê Tạp chí Ngân hàng 2010 - 2014 Thời báo Ngân hàng 2013 -2014 Sách GK Tài Quốc tế - Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh _ Trần Ngọc Thơ -Nguyễn Ngọc Định http://baodientu.chinhphu.vn/Kinh-te/Ket-qua-dieu-hanh-ti-gia-trong-nhung-thangdau-nam-2014/203986.vgp http://agribank.com.vn/31/822/tin-tuc/tai-chinh-ngan-hang/2014/07/7822/thong-caobao-chi-cua-nhnn ve-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-va-hoat-dong-ngan-hang-6-thangdau-nam giai-phap-dieu-hanh-6-thang-cuoi-nam-2014 09-7-2014-.aspx http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/tai-chinh-doanh-nghiep/phantich-co-che-ty-gia-tha-noi-co-dieu-tiet-hien-nay.html
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay