BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằng

2 144 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 11:19

BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Sinh năm: Giới tính: Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại Thời gian: Ngày tháng năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: Hỏi: Nghề tạo thu nhập cao cho người dân? Trả lời: Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác (Du lịch, thương mại, vật liệu xây dựng…)? Trả lời: Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? ... lời: Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: Hỏi: .. .Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội... sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác (Du lịch, thương mại, vật liệu xây dựng…)? Trả lời: Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằng , BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằng , BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu SK 01 bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay