trả lời BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu

12 144 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 11:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng Người vấn: Lương Văn Hịnh Sinh năm: 1982 Giới tính: Nam Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Đại Học Nghề nghiệp: Cán tư pháp xã - Lớp k16 ĐH XHH Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại UBND Xã Tam Thanh Thời gian: 9h00 Ngày 04 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Làm nan thanh, chặt luồng, làm ruộng, chăn nuôi… Hỏi: Hiện xã có nghề gì? Ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: - Lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi - Nghề chủ yếu nông nghiệp chiếm đa số thời gian làm việc người dân Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: - Nghề làm nông - Có, đại đa số người dân - Vì người dân chưa có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp khác, thiếu vốn phần, người dân quen làm từ lúc nhỏ chưa có ý thức thay đổi nghề hay hình thức canh tác khác Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: - Đoàn niên hội nông dân xã trọng vào việc tạo việc làm cho người dân, tổ chức trọng vào việc đào tạo nghề nghề trồng rừng, chăm sóc vật nuôi, thay đổi tập quán canh tác… Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: - Trông năm gần việc sinh kế người dân tạo thu nhập đáng kể việc áp dụng kĩ thuật máy móc vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng… Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: - Có, sách vay vốn quỹ tín dụng địa phương, vay vốn quỹ hội phụ nữ, vay vốn sách Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: - Du lịch cộng đồng, vật liệu xây dựng cát, sỏi, đất, đá Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? Trả lời: - Đã có - Phát triển doanh nghiệp đầu tư kêu gọi doanh nghiệp vừa nhỏ vào khai thác vật liệu xây dựng du lịch cộng đồng mà chủ trương tỉnh vận động TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: - Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Lò văn cường Sinh Năm:1994 Giới tính: Nam Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12 Nghề nghiệp: Lái xe Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Địa điểm: Tại UBND xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Thời gian: 9h00 Ngày 09 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Làm xưởng khai thác nan với luồng Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: chăn nuôi,trồng trọt thai thác sản phẩm từ rừng nghề làm ruộng Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: nghề khai thác rừng có nhiều họ dân tham gia Vì đem lại thu nhập cao Hỏi: Nghề tạo thu nhập cao cho người dân? Trả lời: Nghề khai thác rừng Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: hội nông dân Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: Có Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: Có - Vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp - Tặng bò giống để phát triển kinh tế Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: Du lịch cộng đồng Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? - Chưa TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Lữ Văn Chiến - Sinh năm: 1993 Giới tính: Nam - Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Đại học Nghề nghiệp: Buôn bán Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại xã Tam Thanh Thời gian: 10h20 Ngày 08 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Chăn nuôi gia súc gia cầm, kinh doanh buôn bán hàng hóa Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: Làm ruộng, khai thác luồng, nan Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: Khai thác nan, hầu hết hộ tham gia nan mọc tự nhiên rừng giá cao Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: Có Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: Có Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: Có, sách hỗ trợ tặng bò giống, chương trình 135 Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: Du lịch, cửa Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? Trả lời: Chưa TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Hà Văn Thạy - Sinh năm: 1975 Giới tính: Nam Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Trung cấp Nghề nghiệp: Trưởng Na Ấu Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại xã Tam Thanh Thời gian: 15h00 Ngày 07 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Làm nan, làm ruộng, chăn nuôi lợn, gà, vịt… Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: chủ yếu người dân làm ruộng Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: Vẫn theo tập quán canh tác chủ yếu làm ruộng, làm nan theo mùa vụ, chăm sóc trồng vật nuôi Vì người dân chưa có nhiều phương thức sản xuất Hỏi: Nghề tạo thu nhập cao cho người dân? Trả lời: trồng trọt chăn nuôi Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: tập huấn xã chủ yếu hội nông dân đoàn niên xã nhiều Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: có năm trước chưa biết áp dụng khoa học kĩ thuật vào canh tác người dân xã có nhiều hộ nghèo Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: Vay vốn sách nhiều ưu đãi thấp đặc biệt vay cho hộ nghèo hộ cận nghèo Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: Du lịch, thương mại, vật liệu xây dựng Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? Trả lời: Chưa thấy nói nhiều lĩnh vực này, dụ lịch cộng đồng, vật liệu cát, sỏi, đá xây dựng, xây dựng cửa tiểu ngạch xã TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Mạc Thị Hoa - Sinh năm: 1990 Giới tính: Nữ ` - Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Cao Đẳng Nghề nghiệp: CB phó chủ tịch phụ nữ xã Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại UBND Xã Tam Thanh Thời gian: 14h Ngày 13 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Chăn nuôi, lâm nghiệp, bán hàng tạp hóa Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: chăn nuôi, lâm nghiệp, dịch vụ bán hàng tạp hóa Nghề người dân làm trồng trọt chăn nuôi chủ yếu Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: Chăn nuôi, có, người dân chưa có nhiều kinh nghiệm để làm nghề khác, đặc biệt vốn hạn chế, người dân khônng dám vay nhiều, ngân hàng tài sản chấp Hỏi: Nghề tạo thu nhập cao cho người dân? Trả lời: nghề trồng trọt chăn nuôi Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: chủ yếu hội nông dân hội niên Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: ổn định Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: có, vay vốn quỹ tín dụng, vay vốn sách, ưu đãi thấp hộ nghèo, gia đình sách Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: Du lịch, thương mại, vật liệu xây dựng Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? Trả lời: Đang triển khai mô hình du lịch cộng đồng, định hướng xây dựng cửa khâu, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khai thác vật liệu xây dựng TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Hà Văn Quán - Sinh năm: 1988 Giới tính: Nam - Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12 Nghề nghiệp: Trồng trọt Chủ đề vấn: Hoạt động sinh kế người dân xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa Địa điểm: Tại xã Tam Thanh Thời gian: 08h00 Ngày 14 tháng 03 năm 2017 II/ NỘI DUNG: Hỏi: Hiện xã có nghành nghề kiếm thu nhập? Trả lời: Nghề nông, chăn nuôi, khai thác nan thanh, chặt luồng Hỏi: Hiện xã có nghề gì? ngành nghề xã Tam Thanh gì? Trả lời: Nghề nông, chăn nuôi, khai thác nan thanh, chặt luồng Nghề dân nông nghiệp Hỏi: Nghề đem lại thu nhập cao nhất? Có nhiều hộ tham gia làm nghề hay không, sao? Trả lời: nghề trồng trọt chăn nuôi, đa số hộ xã, theo thói quen từ xưa ông bà truyền lại ai làm làm theo Hỏi: Nghề tạo thu nhập cao cho người dân? Trả lời: trồng trọt chăn nuôi Hỏi: Trong ban ngành đoàn thể địa phương (Hội phụ nữ, hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn niên, hội người cao tuổi) tổ chức có đông hội viên nhất, tổ chức hoạt động tích cực việc tăng nguồn sinh kế, việc làm cho người dân? Trả lời: Hội nông dân Hỏi: Sinh kế người dân có đảm bảo phát triển sống hay không? Trả lời: tạm ổn trước – năm trước Hỏi: Địa phương ta có sách ưu đãi người dân nghèo đất nguồn vốn để phát triển kinh tế hay không, có sách gì? Trả lời: vay vốn sách, nông nghiệp phát triển nông thôn, ưu đãi thấp cho hộ nghèo, hộ sách đặc biệt khó khăn Hỏi: Trong xã có nguồn sinh kế mà người dân chưa có cách khai thác? Trả lời: Du lịch cộng đồng Hỏi: Chính quyền địa phương có định hướng phát triển nghề mới, dạng tiềm chưa khai thác chưa? Vậy định hướng gì? Trả lời: Chưa thấy ... Vậy định hướng gì? Trả lời: Chưa TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Hà Văn Thạy -... XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Lữ Văn Chiến - Sinh năm: 1993 Giới tính: Nam - Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: Đại... HỌC XÃ HỘI BẢNG HỎI PHỎNG VẤN SÂU I/ THÔNG TIN CHUNG: - Người thực vấn: Phạm Văn Bằng - Lớp k16 ĐH XHH Người vấn: Lò văn cường Sinh Năm:1994 Giới tính: Nam Tôn giáo: Không Trình độ học vấn: 12/12
- Xem thêm -

Xem thêm: trả lời BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu , trả lời BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu , trả lời BẢNG hỏi PHỎNG vấn sâu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay