toàn tập giáo án sinh học lớp 7

120 128 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 11:18

Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Ngày soạn: ./ ./2016 Ngày dạy: Lớp 7A ./ ./2016 Tiết Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ I mục tiêu Kiến thức: - Học sinh trình bày khái quát giới động vật : Phân bố , môi trường sống, thành phần loài, số lượng cá thể loài, cho ví dụ - Con người hoá, nuôi dưỡng động vật hoang dại thành vật nuôi đáp ứng nhu cầu khác Ví dụ Kỹ - Rèn kĩ quan sát, so sánh Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập yờu thớch mụn học II chuẩn bị - Giáo viên: Tranh ảnh loài động vật III tiến trình tổ chức học 1.Tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số - ổn dịnh trật tự Bài Hoạt động 1: Đa dạng loài phong phú số lượng cá thể Hoạt động GV HS - GV yêu cầu HS quan sát h 1.2; 1.2 tranh hình số loài động vật Nội dung kiến thức Ngoài loài động vật quan sát tranh Hãy kể tên loài động vật khác mà em biết Em có nhận xét phong phú thành phần loài giới động vật - Cá nhân đọc thông tin + quan sát tranh trả lời câu hỏi - GV yêu cầu HS làm tập SGK – trang 6: Hãy nêu vài ví dụ địa phương để chứng minh đa dạng giới động vật như: kể tên loài động vật thu thập khi: + Kéo mẻ lưới biển Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan + Tát ao cá + Đơm qua đêm đầm, hồ… + Ban đêm mùa hè đồng có động vật phát tiếng kêu - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin trang –SGK trả lời Em có nhận xét số lượng cá thể bầy ong, đàn kiến, đàn bướm? Kết luận: Thế giới động vật đa dạng - HS trả lời, HS khác nhận xét bổ sung phong phú loài đa dạng số cá thể - GV yêu cầu HS tự rút kết luận đa loài dạng động vật - GV thông báo thêm: Một số động vật người hoá thành vật nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người Hoạt động 2: Đa dạng môi trường sống Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - GV yêu cầu HS quan sát H 1.4 hoàn thành tập, điền thích - Cá nhân HS tự nghiên cứu thông tin hoàn thành tập + Dưới nước: Cá, tôm, mực + Trên cạn: Voi, gà, chó, mèo + Trên không: Các loài chim dơi - GV cho HS chữa nhanh tập - Dựa vào kết tập trả lời câu hỏi sau Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu giá lạnh vùng cực? Nguyên nhân khiến động vật vùng nhiệt đới đa dạng phong phú động Kết luận: Động vật có khắp nơi chúng vật vùng ôn đới Nam cực? thích nghi với môi trường sống Động vật nước ta có đa dạng phong phú không? Vì sao? - HS thảo luận theo nhóm Đại diện nhóm trả lời nhóm khác nhận xét bổ sung Hãy nêu thêm ví dụ chứng minh phong phú, đa dạng mô trường sống động vật Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học - Yêu cầu HS rút kết luận Phạm Thị Lan Củng cố: Câu 1: Chim cánh cụt sống Nam cực toàn băng tuyết vì: A- Chúng sống thành bầy hàng nghìn B- Chúng có lông rậm, mỡ dày C- Chim mẹ ủ ấm cho non D- Chim đẻ đến trứng Câu 2: Tính đa dạng động vật thể nào? Nêu ví dụ minh hoạ Câu 3: Vì động vật phân bố khắp môi trường, kể vùng cực băng giá quanh năm? Dặn dò - Học làm tập tập - Kẻ bảng – trang (SGK) IV Rút kinh nghiệm dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ./ ./2016 Ngày dạy: Lớp 7A ./ ./2016 Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Tiết Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh trình bày điểm giống khác thể động vật thể thực vật + Giống nhau: cấu tạo tế bào, khả sinh trưởng phát triển + Khác nhau: Một số có khả quang hợp, di chuyển, cảm ứng - Kể tên ngành động vật chủ yếu, cho ví dụ - Nêu khái quát vai trò động vật tự nhiên người Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn học II Chuẩn bị - Giáo viên: Tranh ảnh loài động vật - Tranh 2.1: Những biểu đặc trưng giới động vật thực vật III Tiến trình tổ chức học 1.Tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số - Ổn dịnh trật tự - Kiểm tra cũ Câu 1: Tính đa dạng động vật thể nào? Nêu ví dụ minh hoạ Câu 2: Vì động vật phân bố khắp môi trường, kể vùng cực băng giá quanh năm? Bài Đặt vấn đề: Nếu đem so sánh gà với bàng, ta thấy chúng khác hoàn toàn, song chúng thể sống Vậy phân biệt chúng cách nào? HOẠT ĐỘNG 1: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - GV yêu cầu HS quan sát H 2.1 hoàn thành bảng SGK trang - GV kẻ bảng lên bảng phụ để HS chữa - Cá nhân quan sát hình vẽ, đọc thích ghi nhớ kiến thức, trao đổi nhóm trả lời - Đại diện nhóm lên bảng ghi kết Kết luận: Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học nhóm - Các HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng - GV nhận xét thông báo kết bảng - Dựa vào kết bảng Hãy cho biết Động vật giống thực vật điểm nào? Động vật khác thực vật điểm nào? Đặc điểm Đối Động vật Thực vật Cấu tạo từ tế bào Không Có X Thành xenlulo tế bào Không Có Lớn lên sinh sản Không Có X X Phạm Thị Lan - Động vật giống thực vật: có cấu tạo tế bào, lớn lên sinh sản - Động vật khác thực vật: dị dưỡng, có khả di chuyển, có hệ thần kinh giác quan thành xenlulôzơ tế bào Chất hữu nuôi thể Tự tổng hợp X X X Sử dụng chất hữu có sẵn Hệ thần Khả di kinh giác chuyển quan Khôn Có Khôn Có g g X X X X X X Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - Yêu cầu HS làm tập mục II SGK trang 10 Kết luận: - HS chọn đặc điểm động - Động vật có đặc điểm chung là: vật + Chủ yếu dị dưỡng - vài em trả lời, em khác nhận xét, + Có khả di chuyển bổ sung + Có hệ thần kinh giác quan - GV ghi câu trả lời lên bảng phần bổ sung - GV thông báo đáp án - Ô 1, 4, - Yêu cầu HS rút kết luận Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật Hoạt động GV HS - GV giới thiệu: Động vật chia Trêng THCS Qu¶ng Nham Nội dung kiến thức N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học thành 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK Chương trình sinh học học ngành - HS nghe ghi nhớ kiến thức - GV cho HS thảo luận làm tập 1, phần III- trang tập Phạm Thị Lan Kết luận: - Có ngành động vật + Động vật không xương sống: ngành + Động vật có xương sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) Hoạt động 4: Vai trò động vật Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức - Yêu cầu HS hoàn thành bảng 2: Động vật với đời sống người - GV kẽ sẵn bảng để HS chữa - Các nhóm hoạt động, trao đổi với Kết luận: hoàn thành bảng - Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt - Đại diện nhóm lên ghi kết quả, cho người, nhiên số loài có nhóm khác nhận xét, bổ sung hại Động vật có vai trò đời sống người? - Yêu cầu HS rút kết luận STT Các mặt lợi, hại Động vật cung cấp nguyên liệu cho người: - Thực phẩm - Lông - Da Động vật dùng làm thí nghiệm: - Học tập nghiên cứu khoa học - Thử nghiệm thuốc Động vật hỗ trợ người - Lao động - Giải trí - Thể thao - Bảo vệ an ninh Động vật truyền bệnh Tên loài động vật đại diện - Gà lợn, trâu, thỏ, vịt - Gà, cừu, vịt - Trâu, bò - Ếch, thỏ, chó - Chuột, chó - Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà - Voi, gà, khỉ - Ngựa, chó, voi - Chó - Ruồi, muỗi, rận, rệp Củng cố - GV cho HS đọc kết luận cuối - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK trang 12 Dặn dò Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Có thể em chưa biết” - Chuẩn bị cho sau: + Tìm hiểu đời sống động vật xung quanh + Ngâm rơm, cỏ khô vào bình trước ngày + Lấy nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản IV Rút kinh nghiệm dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ./ ./2016 Ngày dạy: Lớp 7A ./ ./2016 chương I: ngành động vật nguyên sinh Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Tiết Bài 3: Thực hành quan sát số động vật nguyên sinh I, mục tiêu Kiến thức : HS nhận dạng đại diện điển hình cho ĐVNS :Trùng roi, Trùng giầy, phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ năng: Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu vật kính hiển vi Thái độ : Giáo dục ý thức học tập nghiêm túc, cận thận, tỉ mỉ II, Chuẩn bị : * Giáo viên : Tranh: trùng roi, trùng biến hình, trùng giày * Học sinh: Sưu tầm số mẫu nước có động vật không xương sống thiên nhiên III tiến trình tổ chức học 1.Tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số - ổn dịnh trật tự - Kiểm tra cũ Câu 1: Trình bày đặc điểm chung động vật Câu 2: Nêu vai trò động vật đời sống người - Kiểm tra chuẩn bị học sinh Bài Hoạt động 1: Quan sát trùng giày: Hoạt động GV HS - GV hướng dẫn cho nhóm HS thao tác thực hành - HS tiến hành theo thao tác - GV kiểm tra lam kính nhóm - GV tiếp tục hướng dẫn HS cách cố định mẫu: Dùng la men đậy giọt nước (có trùng ) lấy giấy thấm hết nước.Quan sát vẽ hình dạng trùng giày - HS lấy mẫu khác để quan sát trùng di chuyển ( Di chuyển kiểu tiến thẳng hoạc xoay tiến ) - Yêu cầu HS làm tập đánh dấu vào ô trống (15)SGK - GV treo bảng phụ gọi 1-2 HS lên đánh dấu → lớp nhận xét, bổ sung Trêng THCS Qu¶ng Nham Nội dung kiến thức - Các thao tác : + Dùng ống hút lấy giọt nước nhỏ nước ngâm rơm chỗ thành bình (chai, lọ, ) + Nhỏ lên lam kính → rải vài sợi để cản tốc độ → soi kính hiển vi + Điều chỉnh thị kính để nhìn cho rõ + Quan sát hình 3.1 nhận biết trùng giày N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Hoạt động 1: Quan sát trùng roi Các hoạt động thầy trò - GV hướng dẫn HS lấy mẫu từ nước váng xanh rũ nhẹ rễ bèo thực thao tác quan sát trùng giày - GV theo dõi kiểm tra nhóm thao tác - Nếu nhóm chưa tìm thấy trùng roi GV hỏi nguyên nhân giúp đỡ nhóm yếu - HS làm tập phần lệnh mục SGK (16) - Gọi 1-3 nhóm báo cáo kết → nhóm khác nhận xét bổ sung - GV thông báo đáp án + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục Nội dung kiến thức - Đầu trước - Màu xanh màu hạt diệp lục Củng cố - GV khắc sâu kiến thức - GV nhận xét kết hoạt động nhóm Dặn dò - Dọn vệ sinh lớp học , lau rửa dụng cụ thực hành - Đọc trước IV Rút kinh nghiệm dạy ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: ./ ./2016 Ngày dạy: Lớp 7A ./ ./2016 Tiết B ài 4: Trêng THCS Qu¶ng Nham Trùng roi N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan I Mục tiêu Kiến thức - HS nêu đặc điểm dinh dưỡng sinh sản Trùng roi xanh - HS thấy bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào đại diện tập đoàn trùng roi Kĩ nóng - Rèn kĩ quan sát - Kĩ thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thỏi ðộ - Giáo dục ý thức nhiêm túc học tập II Chuẩn bị * GV: Phiếu học tập, tranh phóng to H4.1->4.3 SGK * HS: ôn lại thực hành Iii Tiến trình tổ chức học 1.Tổ chức lớp - Kiểm tra sĩ số - ổn dịnh trật tự - Kiểm tra cũ Câu 1: Trình bày hình dạng, cấu tạo cách di chuyển trùng giày Câu 2: Trình bày hình dạng, cấu tạo cách di chuyển trùng roi Bài Hoạt động 1: Trùng roi xanh Hoạt động GV HS - GV yêu cầu HS quan sát hình 4.1 – trang 17 thông tin SGK Dựa vào cấu tạo cho biết trùng roi dinh dưỡng cách Khi trùng roi tự dưỡng, dị dưỡng Cơ thể trùng roi cấu tạo gồm tế bào Vậy trùng roi hô hấp tiết cách nào? Nội dung kiến thức Dinh dưỡng - Dinh dưỡng tự dưỡng dị dưỡng - Hô hấp : Trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết : Nhờ không bào co bóp Sinh sản - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin quan sát hình 4.2 làm tập trang 17 - HS thảo luận làm tập Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Sinh sản vô tính cách phân đôi theo chiều dọc thể Trình bày trình sinh sản trùng roi Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan trường THCS Vạn thắng 2012 Đề A Ngày… tháng… năm kiểm tra số – Tiết 18 Môn: sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên: …… Lớp 7… Điểm Nhận xét giáo viên I.Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời Câu 1(0,5 điểm): Sự đa dạng phong phú động vật thể điểm: A Đa dạng loài, phong phú số lượng cá thể B Đa dạng lối sống môi trường sống C Đa dạng hình thái, kích thước cấu tạo thể D Cả A, B C Câu 2(0,5 điểm): Trùng roi xanh giống với tế bào thực vật là: A Có diệp lục B Có thành xenlulôzơ C Có roi D Có điểm mắt Câu 3(0,5 điểm): Để đề phòng giun móc câu ta cần phải: A Rửa tay trước ăn B Không ăn rau sống C Không chân đất D Tiêu diệt ruồi nhặng nhà Câu 4(0,5 điểm): Nhóm động vật thuộc ngành giun đất là: A Giun đất, giun rễ lúa, đỉa B, Rươi, đỉa, giun đỏ C Giun đỏ, giun móc câu, giun kim D Cả A, B C sai II tự luận (8 điểm) Câu 1(2 điểm): Trình bày đặc điểm chung ngành động vật nguyên sinh Câu 2(2 điểm): San hô có lợi hay có hại? Biển nước ta có giàu san hô không? Câu 3(2 điểm): Nêu bước tiến hành mổ giun đất để quan sát cấu tạo Câu 4(2 điểm): Vẽ vòng đời sán gan Vì trâu bò nước ta mắc bệnh sán gan nhiều? Bài làm phần tự luận … Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan trường THCS Vạn thắng 2012 Đề B Ngày… tháng… năm kiểm tra số – Tiết 18 Môn: sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên: …… Lớp 7… Điểm Nhận xét giáo viên I.Trắc nghiệm (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng đầu câu trả lời Câu 1(0,5 điểm): Chim cánh cụt sống băng cực toàn băng tuyết vì: A Chúng sống thành bầy đàn hàng nghìn B Chúng có lông rậm, mỡ dày C Chim mẹ ủ ấm cho chim D Cả A, B C Câu 2(0,5 điểm): Hải quỳ sống bám vỏ tôm nhờ hình thức sống: A Kí sinh B Cộng sinh C Tự D Hoại sinh Câu 3(0,5 điểm): Thịt lợn gạo mang ấu trùng của: A Sán gan B Sán bã trầu C Sán dây D Sán máu Câu 4(0,5 điểm): Giun đất di chuyển đất nhờ: A Hệ thành thể B Tơ C Chi bên D Cả A B II tự luận(8 điểm) Câu 1(2 điểm): Trình bày đặc điểm chung ngành động vật nguyên sinh Câu 2(2 điểm): Nêu vai trò ngành ruột khoang Câu 3(2 điểm): Nêu bước tiến hành mổ giun đất để quan sát cấu tạo Câu 4(2 điểm): Vẽ vòng đời giun đũa Nêu biện pháp phòng chống giun đũa Bài làm phần tự luận Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan … Ma trận đáp án Bài kiểm tra số : Tiết 18 Môn : Sinh học lớp Thời gian : 45 phút Giáo viên: đàm thị dung A Ma trận Tên chủ đề Nhận biết Mở đầu ( tiết ) câu 0,5 điểm(5%) Ngành động vật nguyên sinh ( tiết ) Trêng THCS Qu¶ng Nham Thông hiểu - Nêu phong phú đa dạng động vật - Nêu đặc điểm thích nghi chim cánh cụt 0,5 điểm(100%) Vận dụng thấp Vận dụng cao - Tìm điểm giống trùng roi xanh với tế bào thực vật - Xác định lối sống cộng sinh hải quỳ tôm nhờ N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan - Nêu đặc điểm chung ngành ĐVNS câu 2,5 điểm(25%) Ngành Ruột khoang ( tiết ) câu điểm(20%) Các ngành giun ( tiết ) câu điểm(50%) Tổng câu 10 điểm 2,5 điểm(100%) - Nêu vai trò ngành ruột khoang điểm(100%) - Nhận biết phận di chuyển giun đất - Nhận biết đại diện ngành giun đất điểm(20%) - Nêu bước mổ giun đất - Vẽ vòng đời giun - Nêu biện pháp phòng chống giun sán sống kí sinh điểm(40%) điểm( 20 %) điểm(20%) câu điểm(10%) câu điểm(50%) câu điểm (10%) câu điểm (30%) B đáp án Đề A I.Trắc nghiệm (2 điểm) câu 0,5 điểm 1- D ; 2- A ; - C ; 4- B II Tự luận(8 điểm Câu 1: (2 điểm) : Mỗi ý 0,5 điểm Đặc điểm chung động vật nguyên sinh + Có kích thước hiển vi + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản: vô tính hữu tính Câu 2(2 điểm): San hô vừa có lợi vừa có hại * Có lợi - Trong tự nhiên (0,5 điểm): + Tạo vẻ đẹp thiên nhiên Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học + Có ý nghĩa sinh thái biển - Đối với đời sống (0,5 điểm): + Làm đồ trang trí, trang sức + Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi + Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất * Tác hại : Tạo đá ngầm → ảnh hưởng đến giao thông (0,5 điểm) Biển nước ta giàu san hô (0,5 điểm) Phạm Thị Lan Câu 3(2 điểm): Các bước tiến hành mổ giun đất để quan sát cấu tạo là: Bước 1: Đặt giun nằm sấp khay mổ Cố định đầu đuôi đinh gim.(0,5 điểm) Bước 2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt đường dọc phía đuôi.(0,5 điểm) Bước 3: Đổ nước ngập thể giun Dùng kẹp phanh thành thể, dùng dao tách ruột khỏi thành thể.(0,5 điểm) Bước 4: Phanh thành thể đến đâu, cắm gim tới Dùng kéo cắt dọc thể tiếp tục phía đầu.(0,5 điểm) Câu 4(2 điểm): Vẽ vòng đời sán gan Sán gan trưởng thành → đẻ trứng → ấu trùng có lông → ấu trùng có đuôi → kết vỏ cứng thành kén sán → trâu, bò ăn phải → sán trưởng thành gan.(1 điểm) Trâu bò nước ta mắc bệnh sán gan nhiều chúng làm việc môi trường ngập nước có nhiều ốc thường uống nước ăn cỏ từ thiên nhiên có nhiều kén sán.(1 điểm) Đề B I.Trắc nghiệm (2 điểm) câu 0,5 điểm 1- D ; 2- B ; - C ; 4- B II Tự luận(8 điểm Câu 1: (2 điểm) : Mỗi ý 0,5 điểm Đặc điểm chung động vật nguyên sinh + Có kích thước hiển vi + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản: vô tính hữu tính Câu 2(2 điểm): Ngành ruột khoang có vai trò : - Trong tự nhiên : Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan + Tạo vẻ đẹp thiên nhiên (0,25 điểm) + Có ý nghĩa sinh thái biển.(0,25 điểm) - Đối với đời sống : + Làm đồ trang trí, trang sức: san hô (0,25 điểm) + Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi (0,25 điểm) + Làm thực phẩm có giá trị: Sứa (0,25 điểm) + Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất.(0,25 điểm) - Tác hại : +Một số loài gây độc, ngứa cho người ( Sứa ) (0,25 điểm) +Tạo đá ngầm → ảnh hưởng đến giao thông .(0,25 điểm) Câu 3(2 điểm): Các bước tiến hành mổ giun đất để quan sát cấu tạo là: Bước 1: Đặt giun nằm sấp khay mổ Cố định đầu đuôi đinh gim.(0,5 điểm) Bước 2: Dùng kẹp kéo da, dùng kéo cắt đường dọc phía đuôi.(0,5 điểm) Bước 3: Đổ nước ngập thể giun Dùng kẹp phanh thành thể, dùng dao tách ruột khỏi thành thể.(0,5 điểm) Bước 4: Phanh thành thể đến đâu, cắm gim tới Dùng kéo cắt dọc thể tiếp tục phía đầu.(0,5 điểm) Câu 4(2 điểm): 1.Vẽ vòng đời giun đũa.(1 điểm) Giun đũa → đẻ trứng → ấu trùng → thức ăn sống → Ruột non ( ấu trùng ) ( Ruột người ) ( Trong trứng ) Máu, gan , tim phổi Các biện pháp phòng chống giun đũa.(1 điểm) - Giữ vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân - ăn chín, uống sôi - Rửa tay trước ăn, dùng lồng bàn - Tẩy giun theo định kì năm từ đến lần Đề A I- Trắc nghiệm(2điểm) : câu 0,5 điểm 1- c ; 2- 46 ; - b ; 4- c II- Tự luận(8 điểm): Câu 1: (2 điểm) : Trêng THCS Qu¶ng Nham Đề B N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Đặc điểm chung động vật nguyên sinh + Có kích thước hiển vi + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản: vô tính hữu tính Trêng THCS Qu¶ng Nham Phạm Thị Lan N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Ma trận đáp án Bài kiểm tra số : Tiết 18 Môn : Sinh học lớp Giáo viên: đàm thị dung I Ma trận Nhận biết TNKQ TL Mở đầu ( tiết ) Thông hiểu TNKQ TL - Nêu phong phú đa dạng động vật - Nêu đặc điểm thích nghi chim cánh cụt câu 0,5 điểm Ngành động vật nguyên sinh câu 0,5 điểm câu 2,5 điểm câu điểm - Nêu vai trò ngành ruột khoang câu điểm Ngành Ruột khoang ( tiết ) - Nhận biết phận di chuyển giun đất - Nhận biết đại diện Trêng THCS Qu¶ng Nham Tổng câu 0,5 điểm - Tìm - Nêu điểm giống đặc điểm chung trùng roi xanh với tế ngành bào thực vật ĐVNS ( tiết ) Các ngành giun ( tiết ) Vận dụng TN TL KQ - Tìm biện pháp phòng trừ sán kí sinh - Nêu bước mổ giun đất - Vẽ vòng đời giun.Nêu biện pháp câu điểm câu điểm N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học ngành giun đất Tổng câu 0,5 điểm câu điểm câu điểm câu điểm câu 0,5 điểm câu điểm trường THCS Vạn thắng 2010 Đề A Phạm Thị Lan phòng chống giun sán sống kí sinh câu điểm câu điểm câu 10 điểm Ngày… tháng… năm kiểm tra số – Tiết 18 Môn: sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên: …… Lớp 7… Điểm Nhận xét giáo viên I.Trắc nghiệm ( điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1( 0,5 điểm) : Đặc điểm sau có Trùng biến hình A Có roi B Có chân giả C Có lông bơi D Bộ phận di chuyển tiêu giảm Câu 2( 0,5 điểm): Đặc điểm Sứa A Cơ thể đối xứng toả tròn C Kiểu ruột túi B Sống di chuyển thường xuyên D Sống thành tập đoàn Câu 3( 0,5 điểm): Để phòng Giun móc câu ta phải A Rửa tay trước ăn C Không ăn rau sống B Không chân không D Tiêu diệt ruồi nhặng nhà Câu 4( 0,5 điểm): Giun Đất di chuyển đất nhờ A Hệ thành thể C Tơ B Chi bên D Cả A, B II.tự luận( điểm) Câu 1( 1,5 điểm): Nêu đặc điểm chung ngành động vật Nguyên Sinh? Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Câu 2( 1,5 điểm): Trình bày vai trò ngành Ruột Khoang? Câu 3( điểm) : Nêu đặc điểm cấu tạo Giun Đất thích nghi với đời sống chui luồn đất? Nêu lợi ích Giun Đất đất trồng? Câu 4( điểm): Trình bày vẽ vòng đời Sán gan? Bài làm phần tự luận ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… trường THCS Vạn thắng Ngày… tháng… năm 2010 kiểm tra số – Tiết 18 Đề B Môn: sinh học Thời gian: 45 phút Họ tên: …… Lớp 7… Điểm Nhận xét giáo viên I.Trắc nghiệm ( điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1( 0,5 điểm) Động vật Nguyên Sinh có hình thức sinh sản phân đôi, tiếp hợp A Trùng giày B Trùng sốt rét C Trùng biến hình D Trùng roi xanh Câu 2( 0,5 điểm) Nơi kí sinh Giun kim A Ruột non B Ruột già C Ruột thẳng D Tá tràng Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan Câu 3( 0,5 điểm) Đặc điểm Sán gan A Giác bám phát triển C Cơ thể dẹp đối xứng hai bên B Mắt lông bơi phát triển D Ruột non phân nhánh chưa có hậu môn Câu 4( 0,5 điểm) Những đại diện thuộc ngành Giun đốt A Giun đất, Giun rễ lúa, Đỉa C Rươi, Đỉa, Giun đỏ B Giun đỏ, Giun móc câu D Cả A, B C sai II.tự luận( điểm) Câu 1( 1,5 điểm): Nêu đặc điểm chung ngành động vật Nguyên Sinh? Câu 2( 1,5 điểm) : Vì San Hô chủ yếu có lợi ? Người ta dùng San Hô để làm gì? Câu 3( điểm) : Nêu đặc điểm cấu tạo Giun Đất thích nghi với đời sống chui luồn đất? Nêu lợi ích Giun Đất đất trồng? Câu 4( điểm): Nêu tác hại Giun đũa sức khoẻ người? Biện pháp phòng chống Giun đũa kí sinh người? Bài làm phần tự luận ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… đáp án biểu chấm đề kiểm tra số Môn : Sinh học Giáo viên: Đàm Thị Dung I.trắc nghiệm ( điểm) Đề A Câu 1( 0,5 điểm) B Câu 2( 0,5 điểm) D Câu 3( 0,5 điểm) B Trêng THCS Qu¶ng Nham Đề B Câu 1( 0,5 điểm) A Câu 2( 0,5 điểm) B Câu 3( 0,5 điểm) A N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Câu 4( 0,5 điểm) C II.tự luận( điểm) Phạm Thị Lan Câu 4( 0,5 điểm) C Đề A Câu 1( 1,5 điểm): Đặc điểm chung ngành động vật Nguyên Sinh + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản vô tính hữu tính Câu 2( 1,5 điểm): Vai trò ngành Ruột Khoang * Trong tự nhiên: - Tạo vẻ đẹp thiên nhiên - Có ý nghĩa sinh thái biển * Đối với đời sống: - Làm đồ trang trí, trang sức: san hô - Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi: san hô - Làm thực phẩm có giá trị: Sứa - Hoá thạch San hô góp phần nghiên cứu địa chất * Tác hại: - Một số loài gây độc, ngứa cho người: sứa - Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông Câu 3( điểm) : Đặc điểm cấu tạo Giun Đất thích nghi với đời sống chui luồn đất? Nêu lợi ích Giun Đất đất trồng? (2 điểm) - Cơ thể hình giun (0,5 điểm) - Các đốt phần đầu có thành phát triển (0,5 điểm) - Chi bên tiêu giảm có vòng tơ làm chỗ dựa chui rúc đất (0.5 điểm) - Có chất nhờn làm giảm ma sát (0,5 điểm) Lợi ích Giun Đất đất trồng (1 điểm) - Làm đất tơi xốp (0,5 điểm) - Phân giun chất tiết giun làm tăng độ phì nhiêu cho đất (0,5 điểm) Câu 4( điểm): Trình bày vẽ vòng đời Sán gan? - Vòng đời sán gan Trâu bò  trứng  ấu trùng  ốc  ấu trùng có đuôi  môi trường nước  kết kén  bám vào rau, bèo Đề B Câu 1( 1,5 điểm): Như đề A Câu 2( 1,5 điểm) - San hô chủ yếu có lợi + San hô có hình dáng đẹp + Rặng San hô nơi sinh sống nhiều loài sinh vật biển + San hô nguyên liệu xây dựng - Người ta thường dùng San hô để trang trí Câu 3( điểm) Như đề A Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Câu 4( điểm) Tác hại Giun đũa sức khoẻ người ( điểm) - Lấy chất dinh dưỡng thể - Gây tắc ruột, tắc ống mật làm rối loạn tiêu hoá - Tiết độc tố gây hại cho thể - Người mắc bệnh Giun đũa ổ phát bệnh cho cộng đồng Các biện pháp phòng chống ( điểm) - Ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống, uống nước lã - Rửa tay trước ăn, dùng lồng bàn - Vệ sinh nơi ở, vệ sinh thể - Tẩy giun định kì Trêng THCS Qu¶ng Nham Phạm Thị Lan N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 Giáo án sinh học Phạm Thị Lan ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Trêng THCS Qu¶ng Nham N¨m häc: 2016 -2017 ... Trờng THCS Quảng Nham Năm học: 2016 -20 17 Giỏo ỏn sinh hc Phm Th Lan Ngy son: ./ ./2016 Ngy dy: Lp 7A: ./ ./2016 Tit 7: Bi 7: C IM CHUNG V VAI TRề THC TIN CA NG VT NGUYấN SINH I.Mc Tiờu Kin thc... ./2016 Ngy dy: Lp 7A ./ ./2016 chng I: ngnh ng vt nguyờn sinh Trờng THCS Quảng Nham Năm học: 2016 -20 17 Giỏo ỏn sinh hc Phm Th Lan Tit Bi 3: Thc hnh quan sỏt mt s ng vt nguyờn sinh I, mc tiờu Kin... 3: Sinh sn Hot ng ca GV v HS - GV yờu cu HS quan sỏt tranh Sinh sn ca Thu tc Thu tc cú nhng kiu sinh sn no? - HS rỳt kt lun v s sinh sn ca Thu tc GV: B sung thờm hỡnh thc sinh sn ú l tỏi sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: toàn tập giáo án sinh học lớp 7 , toàn tập giáo án sinh học lớp 7 , toàn tập giáo án sinh học lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay