TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 31 năm 2017

15 142 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 11:18

Tuần 31 Thứ ngày 17 tháng năm 2017 Tập đọc Kể chuyện Bác sỹ Y-éc-xanh 1/ Mục tiêu: A/ Tập đọc: - Biết đọc phân biệt lời ngời dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung: Đề cao lẽ sống cao đẹp Y-éc-xanh ( Sống để yêu thơng giúp đỡ đồng loại); Nói lên gắn bó Y-éc-xanh với mảnh đất Nha Trang nói riêng Việt Nam nói chung.( trả lời đợc CH 1, 2, 3SGK) - Bớc đầu biết kể lại đoạn câu chuyện dựa theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa B/Kể Chuyện- Bớc đầu biết kể lại đoạn câu chuyện dựa theo lời bà khách, dựa theo tranh minh họa II/ Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ truyện SGK ảnh bác sĩ Y-éc-xanh - Bảng phụ viết câu, đoạn HD đọc: Các lời thoại III/ Các hoạt động dạy học: Tập đọc 1/ Kiểm tra ( phút): HS đọc TL Một mái nhà chung trả lời câu hỏi nội dung 2/ Dạy mới:( 50 phút)* Giới thiệu bài:Trực tiếp * HĐ1: Luyện đọc: + Giáo viên HD đọc : Đọc với giọng : Lời bà khách: thể thái độ kính trọng Lời Y-éc-xanh chậm rãi Nhấn giọng từ ngữ thể tình cảm, thân thiết + Đọc câu : Y/C HS đọc nối tiếp câu GVsửa lỗi phát âm HD đọc từ nh phần mục tiêu (HS giỏi nêu phơng án đọc- HS trung bình, yếu đọc lại.) + Đọc đoạn : GV chia đoạn làm phần: Từ bà kháchđặt đầu gối; Tôi ngời Pháp rộng mở bình yên - Lợt 1: Y/C HS đọc nối tiếp đoạn-GV HD cách đọc câu,đoạn (HS : K- G nêu phơng án đọc câu, nh đoạn phần chuẩn bị , đọc ; HS : TB-Y đọc ) - Lợt 2: Y/C HS đọc nối tiếp đoạn: GV kết hợp giải nghĩa từ : HS đọc giải sau + Đọc nhóm : HS đọc nhóm ( Tất nhóm đọc, sửa lỗi cho bạn ) + Đọc trớc lớp: Một nhóm nối tiếp đọc trớc lớp +Đọc đồng : HS đọc ĐT đoạn3,4 (giọng vừa phải) - HS giỏi đọc *HĐ2: HD tìm hiểu bài: HS đọc thầm đoạn, lần lợt trả lời câu hỏi SGK Trả lời câu hỏi1 SGK (HS : phần ng ỡng mộ ngời tìm vi trùng dịch hạch, phần vìtò mò;) Câu hỏi SGK: (HS : Thực tế : bác sĩ Y-éc-xanh thực khác xa so với tởng tợng bà) Câu hỏi SGK: (HS: bà khách thấy bác sĩ có ý định VN suốt đời mà ý định quay Pháp.) Câu hỏi SGK: (HS : Tôi ngời Pháp Mãi công dân Pháp Nời ta sống mà Tổ quốc) Hãy tìm câu văn nói rõ lẽ sống cao đẹp bác sĩ Y-éc-xanh? (HS : Trái đất đích thực nhà chúng ta) ( HS khá, giỏi rút nội dung bài: GV khẳng định (nh phần mục tiêu) ; HS : TBY nhắc lại ) *HĐ3: Luyện đọc lại: - Gv đọc lại đoạn 3,4: HS (G) nêu phơng án đọc đoạn 3,4 - Y/C HS luyện đọc theo nhóm - Tổ chức HS thi đọc đoạn 3,4- Cả lớp- GV nhận xét bình chọn cá nhân đọc tốt - HS: TB-Y tiếp tục đọc Kể chuyện ( 15 phút) *HĐ1: Nêu nhiệm vụ -HS đọc yêu cầu tiết kể chuyện (2-3 HS : TB-K-G ) *HĐ2: HD HS kể chuyện Câu chuyện đợc kể lời ai? (Bằng lời bà khách.) GV: Bà khách nhân vật tham gia vào chuyện, kể cần xng hô nh nào? ( xng tôi) - Gọi HS (G) q/s tranh để nêu nội dung tranh gọi HS (G) kể mẫu đoạn truyện - Cả lớp nhận xét ; GV kết luận.(HS: TB-Y) theo dõi học tập - Gọi HS (K) kể tiếp nối đoạn câu chuyện + Kể theo nhóm - GV cho HS ngồi nhóm4 tập kể nhóm- GV giúp đỡ nhóm + Kể chuyện trớc lớp - Gọi 4HS (K) kể 4đoạn trớc lớp lớp, GV nhận xét - Gọi HS kể toàn câu chuyện - Cả lớp- GV nhận xét bình chọn cá nhân kể tốt 3/Củng cố dặn dò:( phút)- HS nêu lại nội dung chuyện.(Câu chuyện nói điều gì?)- NX tiết học giao nhà: Chuẩn bị sau : Bài hát trồng Toán Nhân số có chữ số với số có chữ số I/ Mục tiêu:Giúp HS: - Biết cách nhân số có năm chữ số cho số có chữ số ( có nhớ không hai lần nhó không liên tiếp) II/ Đồ dùng dạy học:- Bảng phụ viết nd BT2 III/ Các HĐ dạy học : 1/ Bài cũ :( phút) HS chữa BT3 SGK 2/ Bài mới:( 33 phút) *Giới thiệu bài: Trực tiếp * HĐ1: HD thực phép nhân 14273 x - GV giới thiêu phép nhân 14273 x = ? - Mời HS (G) nêu cách thực phép nhân viết bảng lớp - Cả lớp làm vào nháp ? Khi thực phép nhân ta phải thực tính đâu? - Một vài HS nhắc lại cách thực ( K,TB,Y) - Gọi HS lên bảng viết phép tính theo hàng ngang: 14273 x = 42819 -Khi thực phép nhân có nhớ em cần lu ý gì? ( nhân cộng phần nhớ hàng liền trớc.) * HĐ2: Luyện tập thực hành Bài 1: Tính:- GV nêu YC, HS tự làm ( GV giúp đỡ HS Y) - Mời HS lên bảng trình bày phép tính nêu to cách thực - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết Bài tập 2: Tính tích:- GV hớng dẫn HS nhận xét bảng bảng phụ - Mời HS (G) nêu cách làm - Mời HS lên bảng trình bày; Lớp làm vào - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết Bài tập 3: Gọi HS đọc đề toán - HS (G) nêu phơng án giải: Tìm số thóc chuyển lần sau Tìm số thóc chuyển hai lần HS (TB,Y) nhắc lại - Mời HS lên bảng giải, lớp làm vào BT, GV giúp đỡ HS yếu - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết đúng: Đáp số: 81 450 kg / Củng cố dặn dò:( phút) - HS GV chốt lại kiến thức toàn -Nhận xét tiết học - giao nhà - chuẩn bị tiết sau: Luyện tập Thứ Ba ngày 18 tháng năm 2017 Đạo đức Chăm sóc trồng vật nuôi (Tiết 2) Mức độ tích hợp BVMT: Toàn phần I- Mục tiêu - Kể đợc số lợi ích trồng vật nuôi sống nguời - Nêu đợc việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc trồng , vật nuôi gia đình, nhà trờng II- Đồ dùng dạy học : Tranh, ảnh số trồng, vật nuôi III- Các hoạt động dạy học: Giáo viên GTB: (1p) Trực tiếp Họat động 1: (10p) Báo cáo kết điều tra GV y/c đại diện nhóm HS trình bày kq điều tra theo vấn đề: - Hãy kể tên trồng mà em biết? - Các trồng đợc chăm sóc ntn? - Hãy kể tên vật nuôi mà em biết? - Các vật nuôi đợc chăm sóc ntn? HS đại diện nhóm HS trình bày kq điều tra Các nhóm khác trao đổi bổ sung Giáo viên nhận xét kết luận: Khen ngợi HS biết quan tâm đến tình hình trồng, vật nuôi gia đình địa phơng * Họat động 2: (10p) Đóng vai Giáo viên chia nhóm y/c đóng vai theo tình sau: - N1: Tình huống1:Tuấn Anh định tới nhng Hùng cản: Có phải lớp đâu mà cậu tới Nếu Tuấn Anh em làm gì? - N2: Tình huống2: Nga chơi vui mẹ nhắc cho lợn ăn Nếu Nga em làm gì? - N3: Tình huống3:Dơng thăm ruộng, thấy bờ ao nuôi cá bị vỡ, nớc chảy ào Nếu Dơng em làm gì? HS thảo luận đóng vai Từng nhóm lên đóng vai; Cả lớp trao đổi bổ sung GV kết luận: Khẳng định việc nên làm giải thích việc không nên làm Họat động 3: (7p) HS hát, kể chuyện, đọc thơ việc chăm sóc trồng, vật nuôi Họat động 4: (5p)Trò chơi Ai nhanh, Giáo viên chia nhóm phổ biến luật chơi: Các nhóm liệt ke việc làm cần thiết việc không nên làm trồng, vật nuôi HS nhóm thực trò chơi Cả lớp nhận xét, bổ sung GV nhận xét đánh giá kq chơi bình chọn nhóm thực tốt Củng cố dặn dò: (2p)-HS ( K,G) nêu lại kiến thức toàn - GV nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau Dành cho địa phơng Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: Giúp HS: - Biết nhân số có năm chữ số với số có chữ số (có nhớ) - Biết tính nhẩm, tính giá trị biểu thức II/ Các hoạt động dạy học: Bài cũ ( phút): 3HS lên bảng làm bài: 12456 x 3; 42718 x 2; 10874 x Bài mới:( 33 phút) * Giới thiệu bài:Trực tiếp * HĐ1: Rèn kỹ nhân số có năm chữ số với số có chữ số Bài1: Đặt tính tính - Gọi HS nêu YC Bài tập - YC học sinh tự làm cá nhân vào BT - HS làm bảng lớp nêu to cách thực tính - Cả lớp, GV nhận xét chữa bài, Lớp đổi chéo KT * HĐ2: Rèn KN giải toán Bài 2:- HS đọc toán (2-3 HS đọc- Tất đố tợng) - GV: ghi tóm tắt lên bảng - HS (G) nêu cách giải: Tìm số lít dầu đợc lấy lần ; Tìm số lít dầu lại HS (TB,Y) nhắc lại - Yêu cầu HS tự làm vào BT.1 HS làm bảng lớp - Cả lớp nhận xét bổ sung, Gv chốt kết quả: Đáp số:31 005 lít *HĐ3: Tính giá trị biểu thức Bài3 b: Tính giá trị biểu thức: - HS đọc y/c BT - Cho HS nêu lại quy tắc tính giá trị biểu thức.(K-G) nêu (TB-Y) nhắc lại - 2HS làm bảng lớp - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết Lớp đổi chéo KT bạn * HĐ4: Rèn KN tính nhẩm Bài4: Tính nhẩm; - HS (G) dựa vào mẫu nêu cách làm HS (K,TB,Y) nhắc lại - HS làm vào - HS làm bảng lớp - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết đúng, HS ngồi cạnh đổi chéo kiểm tra cho / Củng cố dặn dò:( phút) - GV nêu lại KT luyện tập -Nhận xét tiết học giao nhà: Chuẩn bị bài: Chia số có năm chữ số cho số có chữ số Chính tả: Nghe viết:Bác sĩ Y-éc-xanh I/Mục tiêu: - Nghe-viết CT; trình bày hình thức văn xuôi - Làm BT a/ b II/ Đồ dùng dạy học:- Bảng phụ viết nd BT3 III/ Các HĐ dạy học: 1/ Bài cũ:( phút) HS viết từ có tiếng bắt đầu tr/ch 2/ Bài mới: ( 33 phút) *Giới thiệu *HĐ1: HD nghe viết: a) Chuẩn bị:- GV đọc đoạn viết- HS đọc lại, lớp đọc thầm - Vì bác sĩ Y-éc-xanh ngời Pháp nhng lại Nha Trang? - Tìm tên riêng có tả nêu cách viết tên riêng (K-G ) nêu - (Tb-Y) nhắc lại - HS tự nghi từ dễ mắc lỗi vào giấy nháp.HS (Y) đọc từ ghi; HS (KG) phân tích chữ b) GV đọc cho HS viết soát lỗi - GV theo giõi giúp đỡ HS yếu c) Đánh giá, chữa số nhận xét * HĐ2: HD làm BT Bài2: - HS đọc yêu cầu tự làm vào BT - Mời HS thi làm bảng lớp (K-G) lên làm - GV- HS nhận xét chốt lời giải ( TB-Y) đọc hoàn chỉnh / Củng cố dặn dò:( phút) - Nhận xét tiết học- giao nhà- luyện viết lại ghi nhớ tả Tự nhiên xã hội Trái Đất hành tinh hệ Mặt Trời (Mức độ tích hợp BVMT: Liên hệ) I/ Mục tiêu: - Nêu đợc vị trí Trái Đất hệ Mặt Trời : từ Mặt Trời xa dần, TráI Đất hành tinh thứ ba hệ Mặt Trời - Có ý thức giữ cho Trái Dất xanh, đẹp II/ Đồ dùng dạy học:- Các hình trang 116, 117 SGK III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: ( phút) 1Hs nêu lại chuyển động Trái Đất 2/ Bài mới: ( 30 phút)Giới thiệu bài: trực tiếp *HĐ1: Quan sát tranh theo cặp - GV: Hành tinh thiên thể chuyển động quanh Mặt Trời - HS q/s hình SGK, trang116 trả lời với bạn câu hỏi SGK cho biết thêm: Tại Trái Đất đợc gọi hành tinh hệ Mặt Trời? - GV gọi số HS trả lời trớc lớp- Các HS khác nhận xét bổ xung *GV KL: (Nh phần bóng đèn toả sáng) *HĐ2: Thảo luận nhóm - GV chia nhóm cho HS q/s hình SGK cho biết: Trong hệ Mặt Trời, hành tinh có sống? Chúng ta cần làm để giữ cho Trái Dất xanh, đẹp? - Mời đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận Các nhóm khác bổ sung *Gv kết luận: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất hành tinh có sống, / Củng cố dặn dò: ( phút) - GV HS Chốt kiến thức toàn - nhận xét tiết học giao nhà: Chuẩn bị bài: Mặt Trăng vệ tinh Trái Đất Thứ T ngày 19 tháng năm 2017 Tập đọc Bài hát trồng I/ Mục tiêu: - Biết ngắt nhịp đọc dòng thơ , khổ thơ - Hiểu nội dung: Cây xanh mang lại cho ngời đẹp, ích lợi hạnh phúc Mọi ngời hăng hái trồng cây.( trả lời đợc CH SGK; thuộc thơ.) II/ Đồ dùng dạy học:- Tranh minh hoạ SGK III/ Các hoạt động dạy học: 1/Kiểm tra( phút):Kể lại chuyện : Bác sĩ Y-éc-xanh TL câu hỏi nội dung / Dạy mới:( 33 phút) -Giới thiệu bài:Trực tiếp * HĐ1: Luyện đọc: + GVđọc - Giọng đọc : vui tơi, hồn nhiên Nấn giọng: trồng cây, có tiếng hát, có gió, có bóng mát, có hạnh phúc, em trồng cây, - HS kết hợp q/s tranh minh hoạ SGK + Đọc câu:- HS đọc nối tiếp dòng thơ sửa lỗi phát âm từ, tiếng phần mục tiêu - HS giỏi nêu cách đọc- HS yếu đọc tiếng khó + Đọc đoạn:- GV chia đoạn- HS đọc nối tiếp khổ thơ(2 lợt) + lợt 1:HD ngắt nghỉ dòng thơ cuối khổ thơ HS: (K-G) nêu phơng án đọc; đọc; HS: (TB-Y) đọc lại + Lợt 2:HD tìm hiểu từ mới: Từ mê say, hạnh phúc - HS (K-G) đặt câu với từ hạnh phúc + Đọc nhóm: HS đọc nhóm HS đọc sửa lỗi nhóm + Đọc đồng thanh: HS đọc đồng *HĐ2: HD tìm hiểu bài: -HS đọc đoạn, lớp đọc thầm trả lời lần lợt câu hỏi SGK Câu1: ( HS: tiếng hót say mê loài chim vòm cây,) Câu2: ( HS: đợc mong chờ lớn lên ngày.) Câu3: ( HS : Ai trồng cây, ngời có, em trồng ) - Bài thơ muốn nói với điều gì? - HS (K,G) trả lời rút ND; GV kết luận (phần mục tiêu) HS (TB,Y) nhắc lại *HĐ3: Luyện đọc HTL - HS tiếp nối thi đọc lại thơ ( em khổ thơ) - HS (G) đọc nêu lại cách đọc toàn - HD HS học thuộc lòng thơ theo hình thức xoá dần - Gv tổ chức HS thi đọc khổ, - Cả lớp- GV nhận xét bình chọn cá nhân đọc tốt / Củng cố ,dặn dò:( phút) - HS nêu lại nội dung - Nhận xét tiết học- giao nhà đọc trớc bài: Ngời săn vợn Toán Chia số có năm chữ số cho số có chữ số I/ Mục tiêu:Giúp HS: - Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trờng hợp có lợt chia có d phép chia hết II/ Các HĐ dạy học : 1/ Bài cũ ( phút) : HS làm BT2 SGK tiết trớc 2/ Bài mới: (33 phút)*Giới thiệu bài: Trực tiếp * HĐ1: HD thực phép chia 37648 : - GV giới thiêu phép chia 37648 : =? - Mời HS (G) nêu cách thực phép chia viết bảng lớp - Cả lớp làm vào nháp ? Khi thực phép chia ta phải thực tính đâu? - Một vài HS nhắc lại cách thực ( K,TB,Y) - Trong lần chia cuối số d phép chia phép chia hết - Y/C HS thực lại phép chia - Cho nhiều HS nêu lại cách thực (TB-Y) - 1HS lên bảng viết phép tính kq theo hàng ngang * HĐ2: Luyện tập thực hành Bài 1: Tính:- GV nêu YC, HS tự làm ( GV giúp đỡ HS Y) - Mời HS lên bảng trình bày phép tính nêu to cách thực (K,G) - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết - Cho nhiều HS nêu lại (TB,Y) Bài tập 2:Giải toán: - Gọi HS đọc đề toán GV tóm tắt bảng lớp - HS (G) nêu phơng án giải:B1: Tìm số kg xi măng bán ; B2:Tìm số kg xi măng lại - Mời HS lên bảng giải, lớp làm vào BT, GV giúp đỡ HS yếu - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết đúng: Đáp số: 29 240 kg Bài tập 3: Tính giá trị biểu thức: - Gọi HS đọc y/c BT - Gọi HS nêu lại quy tắc tính giá trị BT - Mời HS lên bảng trình bày biểu thức nêu to cách thực (K,G) - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết - Cho nhiều HS nêu lại cách tính giá trị biểu thức dạng (TB,Y) / Củng cố dặn dò: (3 phút) - HS GV chốt lại kiến thức toàn -Nhận xét tiết học- giao nhà - chuẩn bị tiết sau: Chia số có năm chữ số cho số có chữ số (Tiếp) Thủ công Làm quạt giấy tròn (Tiết1) I-Mục tiêu: - Biết cách làm quạt giấy tròn - Làm đợc quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô cha nhau.Quạt cha tròn II-Đồ dùng dạy học: - Mẫu quạt giấy tròn làm giấy thủ công - Các phận để làm quạt giấy tròn làm hoàn chỉnh để hd - Tranh quy trình làm quạt giấy tròn - Giấy thủ công, sợi chỉ, hồ dán, bút chì, thớc kẻ,kéo, III-Các họat động dạy học: 1Bài cũ: ( phút) KT chuẩn bị HS Bài mới:( 32 phút)* Giới thiệu bài: trực tiếp Họat động 1: HD học sinh quan sát nhận xét - GV giới thiệu quạt giấy tròn mẫu nêu câu hỏi cho HS q/s nhận xét hình dạng, màu sắc, phận quạt giấy tròn Nêu tác dụng quạt giấy tròn Họat động2: GV hớng dẫn mẫu + Bớc1: Cắt giấy - GV HD nh tranh quy trình: Tờ giấy hcn chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để gấp quạt + Bớc2: Gấp, dán quạt - Gấp tờ giấy theo nếp gấp cách sau gấp đôi để lấy dấu (hình2) - Bôi hồ dán mép hai tờ giấy gấp vào với (hình3) Dùng buộcbuộc chặt vào nếp gấp bôi hồ lên mép gấp cùng, ép chặt + Bớc3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Dán giấy vào cán quạt Bôi hồ lên hai mép cùngcủ quạt cán quạt Dán ép hai cán quạt vào hai mép quạt - Mở hai cán quạt ép vào đợc quạt giấy tròn - GV tóm tắt lại bớc cho HS tập làm ( GV quan sát giúp đỡ HS yếu) Củng cố dặn dò: (2 phút)- GV nhận xét tiết học.Dặn HS: Chuẩn bị bài: Tiết Thứ năm ngày 20 tháng năm 2017 Luyện từ câu: Từ ngữ nớc.Dấu phẩy I/ Mục tiêu: - Kể đợc tên vài nớc mà em biết ( BT1) - Viết đợc tên nớc vừa kể1 / Mở rộng vốn từ nớc(kể đợc tên nớc giới, biết vị trí nớc đồ địa cầu) 2/ Ôn luyện dấu phẩy( ngăn cách trạng ngữ phơng tiện với phận đứng sau câu.) II/ Đồ dùng dạy học: - Quả địa cầu ( đồ TG) - Bảng lớp viết câu văn BT3 III/ Các HĐ dạy học: 1/ Bài cũ:( phút) HS làm miệng BT1-2 tiết LTVC tuần 30 2/ Bài mới:( 33 phút)* Giới thiệu bài: Trực tiếp *HĐ1: Từ ngữ nớc Bài tập 1:- Gọi HS đọc y/c BT; Lớp đọc thầm - Treo đồ TG mời HS ( K-G) lên bảng q/s tìm tên nớc đồ.HS (TBY) theo dõi - HS tiếp nối đồ tên số nớc - Cả lớp GV nhận xét chốt kết Bài tập 2: - Gọi HS đọc y/c BT - Lớp đọc thầm - Y/c HS làm cá nhân vào VBT - nhóm HS (cùng đối tợng) thi tiếp sức , em cuối đọc kq - Cả lớp GV nhận xét chốt kết - HS (TB-Y) đọc hoàn chỉnh Cả lớp đọc đồng * HĐ2: Ôn luyện dấu phẩy Bài tập3: -Mời1 HS đọc y/c BT, lớp đọc thầm - Y/c HS ngồi cạnh làm - Gọi 3HS làm bảng lớp - Cả lớp nhận xét, đổi chéo KT GV chốt KQ ghi điểm - Em có nhận xét phận đứng trớc dấu phẩy câu? 3/ Củng cố dặn dò:( phút) - HS giỏi nêu lại kiến thức toàn - Nhận xét tiết học Toán Chia số có năm chữ số cho số có chữ số (tiếp ) I/ Mục tiêu:Giúp HS: - Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trờng hợp chia có d : Trờng hợp chia có d II/ Đồ dùng dạy học:Bảng lớp ghi nd BT3 III/ Các HĐ dạy học : 1/ Bài cũ : (4 phút) HS lên bảng làm BT2 SGK 2/ Bài mới: ( 33 phút)*Giới thiệu bài: Trực tiếp * HĐ1: HD thực phép chia có nhớ 12485 :3 - GV giới thiêu phép chia 12485 : =? - Mời HS (G) nêu cách thực phép chia viết bảng lớp - Cả lớp làm vào nháp ? Khi thực phép chia ta phải thực tính đâu - Một vài HS nhắc lại cách thực ( K,TB,Y) - Trong lần chia cuối số d phép chia phép chia có d 10 - Y/C HS thực lại phép chia - Cho nhiều HS nêu lại (TB,Y) - 1HS lên bảng viết phép tính kq theo hàng ngang * HĐ2: Luyện tập thực hành Bài 1: Tính: GV nêu YC, HS tự làm ( GV giúp đỡ HS Y) - Mời HS lên bảng trình bày phép tính nêu to cách thực (K,G) - Cả lớp, GV nhận xét chốt kết - Cho nhiều HS nêu lại (TB,Y) Bài tập 2: Gọi HS đọc đề toán - HS (G) nêu phơng án giải: tìm số quần áo may đợc cách thực phép chia: 10 250 : ;Sau kết luận số quần áo may đợc nhiều thừa (TB-Y) nêu lại - Mời HS lên bảng giải, lớp làm vào BT, GV giúp đỡ HS yếu - Cả lớp nhận xét bảng- GV chốt kết quả: Đáp số: 3416 bộ, thùa mét vải Bài tập3: (HS làm dòng 1, 2) - 1HS (K,G) nêu Y/C nêu cách làm bài: Thực phép chia sau điền thơng số d vào cột tơng ứng - HS (TB,Y) nhắc lại 2HS làm bảng phụ Cả lớp làm vào BT - Cả lớp, GV nhận xét kết / Củng cố dặn dò: - HS GV chốt lại kiến thức toàn -Nhận xét tiết học- giao nhà - chuẩn bị tiết sau: Luyện tập Tự nhiên xã hội Mặt Trăng vệ tinh Trái Đất I/ Mục tiêu: - Sử dụng mũi tên để mô tả chiều chuyển động Mặt Trăng quanh TráI Đất II/ Đồ dùng dạy học: - Các hình trang 118, 119 SGK - địa cầu III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: ( phút) HS nêu vị trí TĐ hệ MT 2/ Bài mới: (30 phút) Giới thiệu bài: trực tiếp *HĐ1: Quan sát tranh theo cặp + MT: Bớc đầu biết mối quan hệ Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng - HS q/s hình SGK, trang118 trả lời với bạn câu hỏi SGK - Em thấy TĐ có hình gì? ( hình tròn, bóng, hình cầu) - GV gọi số HS trả lời trớc lớp- Các HS khác nhận xét bổ xung *GV KL: (Nh phần bóng đèn toả sáng) *HĐ2: Vẽ sơ đồ Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất * GV: Vệ tinh thiên thể chuyển động xung quanh hành tinh - Tại Mặt Trăng đợc gọi vệ tinh Trái Đất? 11 * GV: MT vệ tinh tự nhiên TĐ, ra, chuyển động quanh TĐ có vệ tinh nhân tạo ngời phóng lên vũ trụ, - HS vẽ sơ đồ nh hình SGK trang 119 đánh mũi tên hớng chuyển động MT quanh TĐ - HS ngồi cạnh trao đổi nhận xét sơ đồ *Gv kết luận: Mặt Trăng đợc gọi vệ tinh Trái Đất chuyển động quanh TĐ *HĐ3: Chơi trò chơi - GV chia nhóm xác định vị trí cho nhóm; HD nhóm trởng điều khiển bạn - Thực hành chơi trò chơi theo nhóm - Gọi số HS lên biểu diễn trớc lớp HS khác bổ sung - / Củng cố dặn dò: ( phút) - GV HS Chốt kiến thức toàn - nhận xét tiết học giao nhà: Chuẩn bị bài: Ngày đêm Trái Đất Tập viết: Ôn chữ hoa V I/ Mục tiêu: - Viết tơng đối nhanh chữ hoa V (1dòng) ; L, B ( dòng) ; viết tên riêng Văn Lang (1dòng) v câu ứng dụng: Vỗ tay cần nhiều ngón/ Bàn kĩ cần nhiều ngời. ( 1lần) chữ cỡ nhỏ II/ Đồ dùng dạy học: -Mẫu chữ viết hoa V Tên riêng câu ứng dụng viết dòng kẻ ô li III/ Các HĐ dạy học: 1/ Bài cũ:( phút) KT học sinh viết nhà 2/ Bài mới: ( 35 phút) * Giới thiệu trực tiếp *HĐ1: HD viết bảng - HS tìm chữ viết hoa bài: V, L, B GV viết mẫu chữ V, L, B - HS giỏi nêu lại cách viết.- HS trung bình yếu nhắc lại - HS viết bảng chữ V, L, B b Từ ứng dụng:-HS đọc từ ứng dụng -GV giới thiệu: Văn Lang tên nớc ta thời vua Hùng, thời kì nớc VN - HS nhận xét chiều cao khoảng cách chữ từ ứng dụng -HS viết bảng : Văn Lang c Câu ứng dụng:-HS đọc câu ứng dụng - GV giới thiệu: Câu tục ngữ khuyên muốn bàn kĩ điều cần có nhiều ngời tham gia - Trong câu ứng dụng chữ có chiều cao ntn?HS viết bảng con: Vỗ tay, Bàn * HĐ2 : HD viết vào 12 - HS viết phần học lớp tập viết *HĐ3: Đánh giá, chữa bài: GV chấm chữa số nhận xét lớp rút kinh nghiệm / Củng cố dặn dò:( phút) -Nhận xét tiết học- giao nhà: Luyện viết phần nhà Thứ Sáu ngày 21 tháng năm 2017 Chính tả: Nghe viết: Bài hát trồng I/ Mục tiêu: - Nhớ viét đúng; trình bày quy định CT - Làm BT2 a/ b II/ Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết nd BT 2a (2 lần) III/ Các HĐ dạy học: Bài cũ: ( phút) Đọc cho HS viết: dáng hình, rừng xanh, rung mành, giao việc, cõi tiên Bài mới: ( 34 phút) * Giới thiệu bài: Trực tiếp * HĐ1: HD HS nghe viết: a Chuẩn bị : - GV đọc đoạn viết- HS đọc TL khổ thơ; Cả lớp đọc thầm - Hạnh phúc ngời trồng gì? (mong chờ lớn,) - Đoạn thơ có khổ, trình bày ntn cho đẹp? - Các dòng thơ trình bày ntn? HS (K-G) trả lời; (TB-Y) nhắc lại - HS tự nghi từ dễ mắc lỗi vào giấy nháp.HS (Y) đọc từ ghi; HS (K-G) phân tích chữ Cả lớp đọc lại b) GV cho HS viết vào đổi chéo để soát lỗi - GV theo giõi giúp đỡ HS yếu c Đánh giá, chữa số nhận xét lớp rút kinh nghiệm * HĐ2: HD HS làm tập Bài tập 2: 1HS đọc yêu cầu BT; Cả lớp đọc thầm - Cho lớp tự làm vào - GV mời HS lên bảng làm bài; Cả lớp nhận xét bổ sung, HS (K-G)- GV phân tích tả - Nhiều HS đọc lại hoàn chỉnh 3/ Củng cố dặn dò:( phút) -Nhận xét tiết học giao nhà Dặn: Chuẩn bị tiết TLV: Tiết 29 13 .Tập làm văn: Thảo luận bảo vệ môI trờng ( Mức độ tích hợp BVMT: Trực tiếp) I/ Mục tiêu: - Bớc đầu biết trao đổi ý kiến chủ đề Em cần làm để bảo vệ môi trờng? - Viết đợc đoạn văn ngắn ( khoảng câu) thuật lại ý kiến bạn nhóm việc cần làm để bảo vệ môi trờng II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh hoa, cảnh quan thiên nhiên, tranh ảnh môi trờng bị ô nhiễm - Bảng lớp ghi câu hỏi gợi ý để HS trao đổi - Bảng phụ viết trình tự bớc tổ chức họp III/ Các HĐ dạy học: -Bài cũ: ( phút) HS đọc lại tiết TLV tuần trớc ( tuần 30) -Bài mới: ( 33 phút) Giới thiệu * HĐ1: Rèn KN nói - Cho HS đọc y/c BT ; Treo bảng phụ viết trình tự bớc tổ chức họp - Gọi HS đọc trình tự bớc tổ chức họp - Điều cần bàn bạc họp gì? - GV: Cần nêu địa điểm đẹp cha đẹp cần cải tạo sau nêu việc làm thiết thực - GV chia nhóm ; HS dựa vào câu hỏi gợi ý bảng lớp; Nhóm trởng điều khiển họp - Tổ chức cho nhóm thi đua - Cả lớp, GV bình chọn * HĐ2: Rèn KN viết.- Cho HS đọc y/c BT ; - GV: Hãy nhớ thuật lại ý kiến vừa nêu, ghi cách ngắn gọn, đầy đủ, lợc bỏ ý rờm rà,trùng lặp - HS viết vào Mời số HS đọc trớc lớp - Cả lớp, GV nhận xét / Củng cố dặn dò:( phút)-Nhận xét tiết học Chuẩn bị tập đọc: Ngời săn Vợn Toán Luyện tập 1/ Mục tiêu:Giúp HS : -Biết chia số có năm chữ số cho số có chữ số với trờng hợp thơqng có chữ số - Giải toán hai phép tính II/ Đồ dùng dạy học :- Bảng lớp viết nd BT1,2,4 III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Bài cũ: ( phút)KT làm nhà HS 14 2/ Bài mới: (33 phút) Giới thiệu bài: trực tiếp *HĐ1: Biết cách thực phép chia - GV đa phép tính: 28921 : = ? - Gọi 1HS (G) lên bảng vừa thực vừa nêu to cách thực - Một vài HS nhắc lại cách thực ( K,TB,Y) - Đối với phép tính em cần lu ý điều gì? (ở lần chia mà số bị chia bé số chia ta viết thơng) - Y/C HS thực lại phép chia - Cho nhiều HS nêu lại (TB,Y) - 1HS lên bảng viết phép tính kq theo hàng ngang *HĐ2: Rèn KN thực phép chia Bài1: Tính:- HS nêu y/c BT - Cho HS tự làm vào vở; GV giúp đỡ HS yếu - HS lên bảng làm bàivà nêu rõ bớc chia phép chia - Cả lớp- GV nhận xét chữa bài- Lớp đổi chéo KT bạn Bài 2:Đặt tính tính: - HS nêu y/c tự làm bài; GV giúp đỡ HS yếu -3 HS lên bảng làm - Cả lớp nhận xét GV chốt KQ *HĐ2: Củng cố KN giải toán Bài3: Giải toán: - HS (G) phân tích đề nêu cách giải: tìm số kg thóc nếp ; tìm số kg loại Y/C HS tóm tắt làm ; 1HS làm bảng lớp - Cả lớp nhận xét GV chốt KQ : Đáp số: Thóc nếp: 6820 kg; Thóc tẻ: 20 430 kg Bài 4:Tính nhẩm: - Y/c HS nối tiếp nêu KQ- GV chốt KQ 3/ Củng cố dặn dò: ( phút) - HS nêu lại KT toàn - Nhận xét tiết học giao nhà - chuẩn bị tiết: Luyện tập chung Sinh hoạt tuần 31 * Nhận xét tuần 31: * HS tuyên dơng tuần: 15 ... tiếp nêu KQ- GV chốt KQ 3/ Củng cố dặn dò: ( phút) - HS nêu lại KT toàn - Nhận xét tiết học giao nhà - chuẩn bị tiết: Luyện tập chung Sinh hoạt tuần 31 * Nhận xét tuần 31 : ... học lớp tập viết *H 3: Đánh giá, chữa bài: GV chấm chữa số nhận xét lớp rút kinh nghiệm / Củng cố dặn dò:( phút) -Nhận xét tiết học- giao nhà: Luyện viết phần nhà Thứ Sáu ngày 21 tháng năm 2017. .. Cả lớp GV nhận xét chốt kết - HS (TB-Y) đọc hoàn chỉnh Cả lớp đọc đồng * HĐ2: Ôn luyện dấu phẩy Bài tập3 : -Mời1 HS đọc y/c BT, lớp đọc thầm - Y/c HS ngồi cạnh làm - Gọi 3HS làm bảng lớp - Cả lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 31 năm 2017 , TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 31 năm 2017 , TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 31 năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay