đề kiểm tra gdcd lớp 10 trắc nghiệm có đáp án

27 470 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 10:43

trắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp ántrắc nghiệm có đáp án Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ÁN ( 40 CÂU) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A D B B B A C D B A C D C B B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B A D C A C A A D D C C D B B A C B C TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 40 CÂU): Câu 1: Luật hôn nhân - gia đình qui định độ tuổi kết hôn: A Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên B Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên C Nam từ 23 tuổi trở lên, nữ từ 21 tuổi trở lên D Cả nam nữ từ 25 tuổi trở lên Câu 2: Những câu tục ngữ sau nói sống hòa nhập? A Ngựa chạy bầy, chim bay B Chết đống sống bạn người C Tối lửa tắt đèn D Câu a, b Câu 3: Hội nghị giới môi trường lần thứ (1992) tuyên ngôn Ri - ô đê Gia - nê - rô Trong nêu nguyên tắc, quan điểm, chiến lược, sách chung tính toàn cầu vấn đề môi trường, đặc biệt nguyên tắc gây hậu nhiều phải chịu trách nhiệm nhiều Theo em ý kiến ? A Các nước phát triển trách nhiệm B Các nước phát triển trách nhiệm C Các nước phát triển nước phát triển trách nhiệm ngang D Hợp tác toàn cầu để bảo vệ môi trường Câu 4: Hành vi sau phá hoại công cách mạng đật nước ta? A Cấu kết với bọn phản động nước phá hoại đất nước B Hành vi tham ô, tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên C Xuyên tạc đường lối, sách đảng D Tất hành vi Câu 5: Ngày Quốc phòng tòan dân là: A 23/9 B 22/12 C 22/6 D 22/7 Câu 6: Quy định " Công dân nghĩa vụ sau đây: Thực kế họach hóa gia đình: xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững " thuộc điều thứ Pháp lệnh Dân số năm 2003 ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 7: Em đồng ý với quan niệm sau đây? A Tình yêu chuyện riêng hai người, không liên quan B Không yêu cha mẹ không yêu người khác C Tình yêu không sở hôn nhân D Tình yêu đặc quyền tuổi trẻ Câu 8: Cách xử lý rác thải đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? A Phân loại tái chế B Đổ tập trung vào bãi rác C Chôn sâu D Đốt xả khí lên cao Câu 9: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình cảm bình dị A Thân thương B Sâu sắc người người C Gần gũi D Gắn bó người người Câu 10: Em đồng tình với quan điểm sau đây? A Những vấn đề cấp thiết nhân lọai tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến sống nhân lọai B Những vấn đề cấp thiết nhân lọai không liên quan đến điều kiện phát triển quốc gia C Giải vấn đề cấp thiết nhân lọai cần hợp tác đa phương D Đồng tình với quan điểm a c Câu 11: Chế độ hôn nhân nước ta chế độ hôn nhân: A Tự do, dựa lợi ích giai cấp B Tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng C Thỏa thuận, cào D Bắt buộc, dựa lợi ích kinh tế Câu 12: Tình yêu nguồn gốc: A Tự nhiên, tượng xã hội B Di truyền, tượng đặc biệt C Vụ lợi, tượng tự nhiên D Sắc thái chung, tượng nhân lọai Câu 13: Gia đình cụ Nam hai người Anh trai lớn nhà làm ruộng, vợ con, anh thứ làm công nhân thị xã, chủ nhật thăm nhà Cả hai cụ 60 tuổi, nghỉ việc đồng áng, giúp đỡ cháu việc nhà Vậy gia đình cụ Nam giai đoạn phát triển nào? A Gia đình học B Gia đình nhỏ trước tuổi học C Gia đình với đôi vợ chồng D Gia đình trưởng thành già riêng Câu 14: Một điều cần tránh tình yêu: A Quyến luyến quan tâm sâu sắc đến B Luôn mong muốn gần gũi bên nhau C Sự gắn bó hai D Quan hệ tình dục trước hôn nhân người Câu 15: Yêu nước truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, cội nguồn hàng lọat giá trị truyền thống khác dân tộc A Mạnh mẽ oai hùng B Tốt đẹp quí báu C Cao quí thiêng liêng D Sáng ngời vẻ vang Câu 16: Những gia đình hạnh phúc là: A Chỉ gia đình giàu hạnh phúc B Gia đình mà thành viên hiểu biết yêu thương quan tâm lẫn nhau, thông cảm giúp đỡ lẫn mang lại cho điều tốt đẹp sống C Gia đình đàn cháu đống D Gia đình quyền cao chức trọng Câu 17: Yếu tố tạo sống gia đình? A Tình bạn B Hôn nhân C Tình cảm D Tình yêu Câu 18: Tình yêu đích thực diễn biến theo giai đọan nào? A Gia đình - Hôn nhân - Tình B Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình yêu C Gia đình - Tình yêu - Hôn nhân D Hôn nhân - Tình yêu - Gia đình Câu 19: Yếu tố nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nước công nghiệp nay? A Khí thải công nghiệp B Khí thải từ phương tiện giao thông C Từ việc xử lý rác D Khai thác rừng thải Câu 20: Bảo vệ môi trường nghiệp của: A Thế hệ trẻ B Các quan chức C Đảng Nhà nước D Toàn Đảng, toàn quân toàn ta dân Câu 21: “Truyền thống yêu nước sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến đại” Câu nói ai? A Chủ Tịch Hồ Chí Minh B Tồ Hữu C Giáo sư Trần Văn D Chế Lan Viên Giàu Câu 22: Điều 12 - Luật nghĩa vụ quân quy định lứa tuổi gọi nhập ngũ là: A Từ đủ 18 tuổi đến hết 30 tuổi B Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi C Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi D Từ đủ 18 tuổi đến hết 28 tuổi Câu 23: Em đồng tình với ý kiến đây? A AIDS bệnh nguy hiểm B AIDS bệnh nguy hiểm bệnh nan giải khác C AIDS không nguy hiểm hết D Đồng tình với ý kiến a, b, c Câu 24: Ngày nay, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, phải…… , chống lại âm mưu phá hoại kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc A Luôn sẵn sàng B Luôn chuẩn bị C Luôn đoàn D Luôn cảnh giác kết Câu 25: Lòng yêu nước tình yêu quê hương, đất nước phục vụ lợi ích tổ quốc A Ý thức sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân B Tinh thần dũng cảm chống giặc ngọai xâm C Tinh thần sẵn sàng đem hết khả D Tinh thần lao động quên Câu 26: Một truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, : A Nhân nghĩa B Cộng đồng C Hợp tác D Hòa nhập Câu 27: Tham gia hoạt động góp phần giải vấn đề cấp thiết nhân loại, là…… , trách nhiệm……….của công dân A Khả - đạo đức B Đạo đức - khả C Lương tâm - đạo đức D Đạo đức - lương tâm Câu 28: Câu tục ngữ sau nói hôn nhân? A Thuyền theo lái, gái theo B Tốt gỗ tốt nước sơn chồng C Của chồng, công vợ D Con dại, mang Câu 29: Dân số gia tăng nhanh làm trầm trọng thêm vấn đề tồn thành thị là: A Nhu cầu nhà căng thẳng mặt xã hội B Sự thiếu đất đai, tranh chấp tàn phá đất đai C Nhu cầu phương pháp trồng trọt D Câu a, b, c Câu 30: Người Việt Nam yêu đất nước mình, tình yêu hình thành hun đúc từ đấu tranh liên tục, gian khổ, kiên cường…….và lao động xây dựng đất nước A Chống bè lũ cướp nước bán B Chống thù giặc nước C Chống thiên tai địch họa D Chống giặc ngoại xâm Câu 31: Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc là: A APEC B FAO C NAM D UNEP Câu 32: Ô nhiễm không khí vượt hạn cho phép (SO2 vượt 14 lần, CO2 vượt 17 lần) Đây số liệu liên quan đến thiên nhiên môi trường của: A Thế giới B Các nước công nghiệp phát triển C Việt Nam D Câu a, b, c Câu 33: sở để xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp giải bất hòa nảy sinh thành viên gia đình là: A Thông cảm B Tôn trọng lẽ phải C Tình thương yêu vô hạn trách D Khoan dung độ nhiệm cao lượng Câu 34: Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc là: A B C WHO UNEP UNICEF UNESCO D Câu 35: Nghĩa vụ cao quý quyền thiêng liêng công dân Việt Nam gì? A Giữ vững an ninh quốc gia B Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN C Chuyên cần học tập D Xây dựng đất nước giàu mạnh Câu 36: Về quản lý gia đình ý kiến sau:( Em chọn ý ) A Ai kiếm tiền nuôi gia đình người làm chủ gia đình B Bố mẹ bàn bạc dân chủ, bình đẳng định công việc gia đình, tham gia ý kiến làm tốt công việc C Ai cương vị xã hội cao đồng thời người định công việc gia đình D Ở làm theo lệnh người bố Câu 37: Những biểu sau nói tình yêu chân chính? A Tình cảm chân thật, quyến luyến, B quan hệ tình dục trước hôn hút nhân C Vụ lợi tình yêu D Yêu lúc nhiều người Câu 38: Gia đình bà Thuận chồng liệt sĩ, bà phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, gái lớn bà lấy chồng riêng, trai thứ hai bà học với bà Vậy gia đình bà Thuận thuộc loại hình gia đình nào? A Gia đình vừa, gia đình không đầy đủ B Gia đình nhỏ, gia đình mở rộng, gia đình đầy đủ C Gia đình mở rộng , gia đình vừa, gia đình không đầy đủ D Câu a, b, c Câu 39: "Ôi ! Tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ cha ta vợ chồng Ôi ! Tổ Quốc cần ta chết Cho nhà, núi, sông" Đây đọan thơ tác giả: A Đỗ Trung Quân B Chế Lan Viên C Hồ Chí Minh D Tố Hữu Câu 40: Vần đề đặc biệt ý nước ta tác động lâu dài chất lượng sống phát triển bền vững ? A Giáo dục rèn luyện thể chất B Phát triển chăn nuôi gia đình cho hệ trẻ C Giáo dục môi trường cho hệ D Phát triển trẻ thị đô - HẾT Đáp Án Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ÁN ( 40 CÂU) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A D B B B A C D B A C D C B B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B A D C A C A A D D C C D B B A C B C TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 40 CÂU): Câu 1: Luật hôn nhân - gia đình qui định độ tuổi kết hôn: A Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên B Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên C Nam từ 23 tuổi trở lên, nữ từ 21 tuổi trở lên D Cả nam nữ từ 25 tuổi trở lên Câu 2: Những câu tục ngữ sau nói sống hòa nhập? A Ngựa chạy bầy, chim bay B Chết đống sống bạn người C Tối lửa tắt đèn D Câu a, b Câu 3: Hội nghị giới môi trường lần thứ (1992) tuyên ngôn Ri - ô đê Gia - nê - rô Trong nêu nguyên tắc, quan điểm, chiến lược, sách chung tính toàn cầu vấn đề môi trường, đặc biệt nguyên tắc gây hậu nhiều phải chịu trách nhiệm nhiều Theo em ý kiến ? A Các nước phát triển trách nhiệm B Các nước phát triển trách nhiệm C Các nước phát triển nước phát triển trách nhiệm ngang D Hợp tác toàn cầu để bảo vệ môi trường Câu 4: Hành vi sau phá hoại công cách mạng đật nước ta? A Cấu kết với bọn phản động nước phá hoại đất nước B Hành vi tham ô, tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên C Xuyên tạc đường lối, sách đảng D Tất hành vi Câu 5: Ngày Quốc phòng tòan dân là: A 23/9 B 22/12 C 22/6 D 22/7 Câu 6: Quy định " Công dân nghĩa vụ sau đây: Thực kế họach hóa gia đình: xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững " thuộc điều thứ Pháp lệnh Dân số năm 2003 ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 7: Em đồng ý với quan niệm sau đây? A Tình yêu chuyện riêng hai người, không liên quan B Không yêu cha mẹ không yêu người khác C Tình yêu không sở hôn nhân D Tình yêu đặc quyền tuổi trẻ Câu 8: Cách xử lý rác thải đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? A Phân loại tái chế B Đổ tập trung vào bãi rác C Chôn sâu D Đốt xả khí lên cao Câu 9: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình cảm bình dị A Thân thương B Sâu sắc người người C Gần gũi D Gắn bó người người Câu 10: Em đồng tình với quan điểm sau đây? A Những vấn đề cấp thiết nhân lọai tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến sống nhân lọai B Những vấn đề cấp thiết nhân lọai không liên quan đến điều kiện phát triển quốc gia C Giải vấn đề cấp thiết nhân lọai cần hợp tác đa phương D Đồng tình với quan điểm a c Câu 11: Chế độ hôn nhân nước ta chế độ hôn nhân: A Tự do, dựa lợi ích giai cấp B Tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng C Thỏa thuận, cào D Bắt buộc, dựa lợi ích kinh tế Câu 12: Tình yêu nguồn gốc: A Tự nhiên, tượng xã hội B Di truyền, tượng đặc biệt C Vụ lợi, tượng tự nhiên D Sắc thái chung, tượng nhân lọai Câu 13: Gia đình cụ Nam hai người Anh trai lớn nhà làm ruộng, vợ con, anh thứ làm công nhân thị xã, chủ nhật thăm nhà Cả hai cụ 60 tuổi, nghỉ việc đồng áng, giúp đỡ cháu việc nhà Vậy gia đình cụ Nam giai đoạn phát triển nào? A Gia đình học B Gia đình nhỏ trước tuổi học C Gia đình với đôi vợ chồng D Gia đình trưởng thành già riêng Câu 14: Một điều cần tránh tình yêu: A Quyến luyến quan tâm sâu sắc đến B Luôn mong muốn gần gũi bên nhau C Sự gắn bó hai D Quan hệ tình dục trước hôn nhân người Câu 15: Yêu nước truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, cội nguồn hàng lọat giá trị truyền thống khác dân tộc A Mạnh mẽ oai hùng B Tốt đẹp quí báu C Cao quí thiêng liêng D Sáng ngời vẻ vang Câu 16: Những gia đình hạnh phúc là: A Chỉ gia đình giàu hạnh phúc B Gia đình mà thành viên hiểu biết yêu thương quan tâm lẫn nhau, thông cảm giúp đỡ lẫn mang lại cho điều tốt đẹp sống C Gia đình đàn cháu đống D Gia đình quyền cao chức trọng Câu 17: Yếu tố tạo sống gia đình? A Tình bạn B Hôn nhân C Tình cảm D Tình yêu Câu 18: Tình yêu đích thực diễn biến theo giai đọan nào? A Gia đình - Hôn nhân - Tình B Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình yêu C Gia đình - Tình yêu - Hôn nhân D Hôn nhân - Tình yêu - Gia nhiệm cao lượng Câu 34: Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc là: A B C WHO UNEP UNICEF UNESCO D Câu 35: Nghĩa vụ cao quý quyền thiêng liêng công dân Việt Nam gì? A Giữ vững an ninh quốc gia B Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN C Chuyên cần học tập D Xây dựng đất nước giàu mạnh Câu 36: Về quản lý gia đình ý kiến sau:( Em chọn ý ) A Ai kiếm tiền nuôi gia đình người làm chủ gia đình B Bố mẹ bàn bạc dân chủ, bình đẳng định công việc gia đình, tham gia ý kiến làm tốt công việc C Ai cương vị xã hội cao đồng thời người định công việc gia đình D Ở làm theo lệnh người bố Câu 37: Những biểu sau nói tình yêu chân chính? A Tình cảm chân thật, quyến luyến, B quan hệ tình dục trước hôn hút nhân C Vụ lợi tình yêu D Yêu lúc nhiều người Câu 38: Gia đình bà Thuận chồng liệt sĩ, bà phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, gái lớn bà lấy chồng riêng, trai thứ hai bà học với bà Vậy gia đình bà Thuận thuộc loại hình gia đình nào? A Gia đình vừa, gia đình không đầy đủ B Gia đình nhỏ, gia đình mở rộng, gia đình đầy đủ C Gia đình mở rộng , gia đình vừa, gia đình không đầy đủ D Câu a, b, c Câu 39: "Ôi ! Tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ cha ta vợ chồng Ôi ! Tổ Quốc cần ta chết Cho nhà, núi, sông" Đây đọan thơ tác giả: A Đỗ Trung Quân B Chế Lan Viên C Hồ Chí Minh D Tố Hữu Câu 40: Vần đề đặc biệt ý nước ta tác động lâu dài chất lượng sống phát triển bền vững ? A Giáo dục rèn luyện thể chất B Phát triển chăn nuôi gia đình cho hệ trẻ C Giáo dục môi trường cho hệ D Phát triển trẻ thị đô - HẾT Đáp Án Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ÁN ( 40 CÂU) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A D B B B A C D B A C D C B B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B A D C A C A A D D C C D B B A C B C TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 40 CÂU): Câu 1: Luật hôn nhân - gia đình qui định độ tuổi kết hôn: A Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên B Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên C Nam từ 23 tuổi trở lên, nữ từ 21 tuổi trở lên D Cả nam nữ từ 25 tuổi trở lên Câu 2: Những câu tục ngữ sau nói sống hòa nhập? A Ngựa chạy bầy, chim bay B Chết đống sống bạn người C Tối lửa tắt đèn D Câu a, b Câu 3: Hội nghị giới môi trường lần thứ (1992) tuyên ngôn Ri - ô đê Gia - nê - rô Trong nêu nguyên tắc, quan điểm, chiến lược, sách chung tính toàn cầu vấn đề môi trường, đặc biệt nguyên tắc gây hậu nhiều phải chịu trách nhiệm nhiều Theo em ý kiến ? A Các nước phát triển trách nhiệm B Các nước phát triển trách nhiệm C Các nước phát triển nước phát triển trách nhiệm ngang D Hợp tác toàn cầu để bảo vệ môi trường Câu 4: Hành vi sau phá hoại công cách mạng đật nước ta? A Cấu kết với bọn phản động nước phá hoại đất nước B Hành vi tham ô, tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên C Xuyên tạc đường lối, sách đảng D Tất hành vi Câu 5: Ngày Quốc phòng tòan dân là: A 23/9 B 22/12 C 22/6 D 22/7 Câu 6: Quy định " Công dân nghĩa vụ sau đây: Thực kế họach hóa gia đình: xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững " thuộc điều thứ Pháp lệnh Dân số năm 2003 ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 7: Em đồng ý với quan niệm sau đây? A Tình yêu chuyện riêng hai người, không liên quan B Không yêu cha mẹ không yêu người khác C Tình yêu không sở hôn nhân D Tình yêu đặc quyền tuổi trẻ Câu 8: Cách xử lý rác thải đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? A Phân loại tái chế B Đổ tập trung vào bãi rác C Chôn sâu D Đốt xả khí lên cao Câu 9: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình cảm bình dị A Thân thương B Sâu sắc người người C Gần gũi D Gắn bó người người Câu 10: Em đồng tình với quan điểm sau đây? A Những vấn đề cấp thiết nhân lọai tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến sống nhân lọai B Những vấn đề cấp thiết nhân lọai không liên quan đến điều kiện phát triển quốc gia C Giải vấn đề cấp thiết nhân lọai cần hợp tác đa phương D Đồng tình với quan điểm a c Câu 11: Chế độ hôn nhân nước ta chế độ hôn nhân: A Tự do, dựa lợi ích giai cấp B Tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng C Thỏa thuận, cào D Bắt buộc, dựa lợi ích kinh tế Câu 12: Tình yêu nguồn gốc: A Tự nhiên, tượng xã hội B Di truyền, tượng đặc biệt C Vụ lợi, tượng tự nhiên D Sắc thái chung, tượng nhân lọai Câu 13: Gia đình cụ Nam hai người Anh trai lớn nhà làm ruộng, vợ con, anh thứ làm công nhân thị xã, chủ nhật thăm nhà Cả hai cụ 60 tuổi, nghỉ việc đồng áng, giúp đỡ cháu việc nhà Vậy gia đình cụ Nam giai đoạn phát triển nào? A Gia đình học B Gia đình nhỏ trước tuổi học C Gia đình với đôi vợ chồng D Gia đình trưởng thành già riêng Câu 14: Một điều cần tránh tình yêu: A Quyến luyến quan tâm sâu sắc đến B Luôn mong muốn gần gũi bên C Sự gắn bó hai D Quan hệ tình dục trước hôn nhân người Câu 15: Yêu nước truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, cội nguồn hàng lọat giá trị truyền thống khác dân tộc A Mạnh mẽ oai hùng B Tốt đẹp quí báu C Cao quí thiêng liêng D Sáng ngời vẻ vang Câu 16: Những gia đình hạnh phúc là: A Chỉ gia đình giàu hạnh phúc B Gia đình mà thành viên hiểu biết yêu thương quan tâm lẫn nhau, thông cảm giúp đỡ lẫn mang lại cho điều tốt đẹp sống C Gia đình đàn cháu đống D Gia đình quyền cao chức trọng Câu 17: Yếu tố tạo sống gia đình? A Tình bạn B Hôn nhân C Tình cảm D Tình yêu Câu 18: Tình yêu đích thực diễn biến theo giai đọan nào? A Gia đình - Hôn nhân - Tình B Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình yêu C Gia đình - Tình yêu - Hôn nhân D Hôn nhân - Tình yêu - Gia đình Câu 19: Yếu tố nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nước công nghiệp nay? A Khí thải công nghiệp B Khí thải từ phương tiện giao thông C Từ việc xử lý rác D Khai thác rừng thải Câu 20: Bảo vệ môi trường nghiệp của: A Thế hệ trẻ B Các quan chức C Đảng Nhà nước D Toàn Đảng, toàn quân toàn ta dân Câu 21: “Truyền thống yêu nước sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến đại” Câu nói ai? A Chủ Tịch Hồ Chí Minh C Giáo sư Trần Giàu Văn B Tồ Hữu D Chế Lan Viên Câu 22: Điều 12 - Luật nghĩa vụ quân quy định lứa tuổi gọi nhập ngũ là: A Từ đủ 18 tuổi đến hết 30 tuổi B Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi C Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi D Từ đủ 18 tuổi đến hết 28 tuổi Câu 23: Em đồng tình với ý kiến đây? A AIDS bệnh nguy hiểm B AIDS bệnh nguy hiểm bệnh nan giải khác C AIDS không nguy hiểm hết D Đồng tình với ý kiến a, b, c Câu 24: Ngày nay, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, phải…… , chống lại âm mưu phá hoại kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc A Luôn sẵn sàng B Luôn chuẩn bị C Luôn đoàn D Luôn cảnh giác kết Câu 25: Lòng yêu nước tình yêu quê hương, đất nước phục vụ lợi ích tổ quốc A Ý thức sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân B Tinh thần dũng cảm chống giặc ngọai xâm C Tinh thần sẵn sàng đem hết khả D Tinh thần lao động quên Câu 26: Một truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, : A Nhân nghĩa B Cộng đồng C Hợp tác D Hòa nhập Câu 27: Tham gia hoạt động góp phần giải vấn đề cấp thiết nhân loại, là…… , trách nhiệm……….của công dân A Khả - đạo đức B Đạo đức - khả C Lương tâm - đạo đức D Đạo đức - lương tâm Câu 28: Câu tục ngữ sau nói hôn nhân? A Thuyền theo lái, gái theo B Tốt gỗ tốt nước sơn chồng C Của chồng, công vợ D Con dại, mang Câu 29: Dân số gia tăng nhanh làm trầm trọng thêm vấn đề tồn thành thị là: A Nhu cầu nhà căng thẳng mặt xã hội B Sự thiếu đất đai, tranh chấp tàn phá đất đai C Nhu cầu phương pháp trồng trọt D Câu a, b, c Câu 30: Người Việt Nam yêu đất nước mình, tình yêu hình thành hun đúc từ đấu tranh liên tục, gian khổ, kiên cường…….và lao động xây dựng đất nước A Chống bè lũ cướp nước bán B Chống thù giặc nước C Chống thiên tai địch họa D Chống giặc ngoại xâm Câu 31: Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc là: A APEC B FAO C NAM D UNEP Câu 32: Ô nhiễm không khí vượt hạn cho phép (SO2 vượt 14 lần, CO2 vượt 17 lần) Đây số liệu liên quan đến thiên nhiên môi trường của: A Thế giới B Các nước công nghiệp phát triển C Việt Nam D Câu a, b, c Câu 33: sở để xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp giải bất hòa nảy sinh thành viên gia đình là: A Thông cảm B Tôn trọng lẽ phải C Tình thương yêu vô hạn trách D Khoan dung độ nhiệm cao lượng Câu 34: Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc là: A B C WHO UNEP UNICEF UNESCO D Câu 35: Nghĩa vụ cao quý quyền thiêng liêng công dân Việt Nam gì? A Giữ vững an ninh quốc gia B Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN C Chuyên cần học tập D Xây dựng đất nước giàu mạnh Câu 36: Về quản lý gia đình ý kiến sau:( Em chọn ý ) A Ai kiếm tiền nuôi gia đình người làm chủ gia đình B Bố mẹ bàn bạc dân chủ, bình đẳng định công việc gia đình, tham gia ý kiến làm tốt công việc C Ai cương vị xã hội cao đồng thời người định công việc gia đình D Ở làm theo lệnh người bố Câu 37: Những biểu sau nói tình yêu chân chính? A Tình cảm chân thật, quyến luyến, B quan hệ tình dục trước hôn hút nhân C Vụ lợi tình yêu D Yêu lúc nhiều người Câu 38: Gia đình bà Thuận chồng liệt sĩ, bà phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, gái lớn bà lấy chồng riêng, trai thứ hai bà học với bà Vậy gia đình bà Thuận thuộc loại hình gia đình nào? A Gia đình vừa, gia đình không đầy đủ B Gia đình nhỏ, gia đình mở rộng, gia đình đầy đủ C Gia đình mở rộng , gia đình vừa, gia đình không đầy đủ D Câu a, b, c Câu 39: "Ôi ! Tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ cha ta vợ chồng Ôi ! Tổ Quốc cần ta chết Cho nhà, núi, sông" Đây đọan thơ tác giả: A Đỗ Trung Quân B Chế Lan Viên C Hồ Chí Minh D Tố Hữu Câu 40: Vần đề đặc biệt ý nước ta tác động lâu dài chất lượng sống phát triển bền vững ? A Giáo dục rèn luyện thể chất B Phát triển chăn nuôi gia đình cho hệ trẻ C Giáo dục môi trường cho hệ D Phát triển trẻ thị - HẾT Đáp Án đô Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ÁN ( 40 CÂU) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D A D B B B A C D B A C D C B B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B A D C A C A A D D C C D B B A C B C TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 40 CÂU): Câu 1: Luật hôn nhân - gia đình qui định độ tuổi kết hôn: A Nam từ 22 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên B Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên C Nam từ 23 tuổi trở lên, nữ từ 21 tuổi trở lên D Cả nam nữ từ 25 tuổi trở lên Câu 2: Những câu tục ngữ sau nói sống hòa nhập? A Ngựa chạy bầy, chim bay B Chết đống sống bạn người C Tối lửa tắt đèn D Câu a, b Câu 3: Hội nghị giới môi trường lần thứ (1992) tuyên ngôn Ri - ô đê Gia - nê - rô Trong nêu nguyên tắc, quan điểm, chiến lược, sách chung tính toàn cầu vấn đề môi trường, đặc biệt nguyên tắc gây hậu nhiều phải chịu trách nhiệm nhiều Theo em ý kiến ? A Các nước phát triển trách nhiệm B Các nước phát triển trách nhiệm C Các nước phát triển nước phát triển trách nhiệm ngang D Hợp tác toàn cầu để bảo vệ môi trường Câu 4: Hành vi sau phá hoại công cách mạng đật nước ta? A Cấu kết với bọn phản động nước phá hoại đất nước B Hành vi tham ô, tham nhũng, buôn lậu, làm hàng giả, thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên C Xuyên tạc đường lối, sách đảng D Tất hành vi Câu 5: Ngày Quốc phòng tòan dân là: A 23/9 B 22/12 C 22/6 D 22/7 Câu 6: Quy định " Công dân nghĩa vụ sau đây: Thực kế họach hóa gia đình: xây dựng quy mô gia đình con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc bền vững " thuộc điều thứ Pháp lệnh Dân số năm 2003 ? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 7: Em đồng ý với quan niệm sau đây? A Tình yêu chuyện riêng hai người, không liên quan B Không yêu cha mẹ không yêu người khác C Tình yêu không sở hôn nhân D Tình yêu đặc quyền tuổi trẻ Câu 8: Cách xử lý rác thải đỡ gây ô nhiễm môi trường nhất? A Phân loại tái chế B Đổ tập trung vào bãi rác C Chôn sâu D Đốt xả khí lên cao Câu 9: Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình cảm bình dị A Thân thương B Sâu sắc người người C Gần gũi D Gắn bó người người Câu 10: Em đồng tình với quan điểm sau đây? A Những vấn đề cấp thiết nhân lọai tiếp tục gia tăng ảnh hưởng đến sống nhân lọai B Những vấn đề cấp thiết nhân lọai không liên quan đến điều kiện phát triển quốc gia C Giải vấn đề cấp thiết nhân lọai cần hợp tác đa phương D Đồng tình với quan điểm a c Câu 11: Chế độ hôn nhân nước ta chế độ hôn nhân: A Tự do, dựa lợi ích giai cấp B Tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng, vợ chồng bình đẳng C Thỏa thuận, cào D Bắt buộc, dựa lợi ích kinh tế Câu 12: Tình yêu nguồn gốc: A Tự nhiên, tượng xã hội B Di truyền, tượng đặc biệt C Vụ lợi, tượng tự nhiên D Sắc thái chung, tượng nhân lọai Câu 13: Gia đình cụ Nam hai người Anh trai lớn nhà làm ruộng, vợ con, anh thứ làm công nhân thị xã, chủ nhật thăm nhà Cả hai cụ 60 tuổi, nghỉ việc đồng áng, giúp đỡ cháu việc nhà Vậy gia đình cụ Nam giai đoạn phát triển nào? A Gia đình học B Gia đình nhỏ trước tuổi học C Gia đình với đôi vợ chồng D Gia đình trưởng thành già riêng Câu 14: Một điều cần tránh tình yêu: A Quyến luyến quan tâm sâu sắc đến B Luôn mong muốn gần gũi bên nhau C Sự gắn bó hai D Quan hệ tình dục trước hôn nhân người Câu 15: Yêu nước truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam, cội nguồn hàng lọat giá trị truyền thống khác dân tộc A Mạnh mẽ oai hùng B Tốt đẹp quí báu C Cao quí thiêng liêng D Sáng ngời vẻ vang Câu 16: Những gia đình hạnh phúc là: A Chỉ gia đình giàu hạnh phúc B Gia đình mà thành viên hiểu biết yêu thương quan tâm lẫn nhau, thông cảm giúp đỡ lẫn mang lại cho điều tốt đẹp sống C Gia đình đàn cháu đống D Gia đình quyền cao chức trọng Câu 17: Yếu tố tạo sống gia đình? A Tình bạn B Hôn nhân C Tình cảm D Tình yêu Câu 18: Tình yêu đích thực diễn biến theo giai đọan nào? A Gia đình - Hôn nhân - Tình B Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình yêu C Gia đình - Tình yêu - Hôn nhân D Hôn nhân - Tình yêu - Gia đình Câu 19: Yếu tố nguyên nhân gây ô nhiễm không khí nước công nghiệp nay? A Khí thải công nghiệp B Khí thải từ phương tiện giao thông C Từ việc xử lý rác D Khai thác rừng thải Câu 20: Bảo vệ môi trường nghiệp của: A Thế hệ trẻ B Các quan chức C Đảng Nhà nước D Toàn Đảng, toàn quân toàn ta dân Câu 21: “Truyền thống yêu nước sợi đỏ xuyên suốt toàn lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến đại” Câu nói ai? A Chủ Tịch Hồ Chí Minh B Tồ Hữu C Giáo sư Trần Văn D Chế Lan Viên Giàu Câu 22: Điều 12 - Luật nghĩa vụ quân quy định lứa tuổi gọi nhập ngũ là: A Từ đủ 18 tuổi đến hết 30 tuổi B Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi C Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi D Từ đủ 18 tuổi đến hết 28 tuổi Câu 23: Em đồng tình với ý kiến đây? A AIDS bệnh nguy hiểm B AIDS bệnh nguy hiểm bệnh nan giải khác C AIDS không nguy hiểm hết D Đồng tình với ý kiến a, b, c Câu 24: Ngày nay, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, phải…… , chống lại âm mưu phá hoại kẻ thù, bảo vệ Tổ quốc A Luôn sẵn sàng B Luôn chuẩn bị C Luôn đoàn D Luôn cảnh giác kết Câu 25: Lòng yêu nước tình yêu quê hương, đất nước phục vụ lợi ích tổ quốc A Ý thức sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân B Tinh thần dũng cảm chống giặc ngọai xâm C Tinh thần sẵn sàng đem hết khả D Tinh thần lao động quên Câu 26: Một truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, : A Nhân nghĩa B Cộng đồng C Hợp tác D Hòa nhập Câu 27: Tham gia hoạt động góp phần giải vấn đề cấp thiết nhân loại, là…… , trách nhiệm……….của công dân A Khả - đạo đức B Đạo đức - khả C Lương tâm - đạo đức D Đạo đức - lương tâm Câu 28: Câu tục ngữ sau nói hôn nhân? A Thuyền theo lái, gái theo B Tốt gỗ tốt nước sơn chồng C Của chồng, công vợ D Con dại, mang Câu 29: Dân số gia tăng nhanh làm trầm trọng thêm vấn đề tồn thành thị là: A Nhu cầu nhà căng thẳng mặt xã hội B Sự thiếu đất đai, tranh chấp tàn phá đất đai C Nhu cầu phương pháp trồng trọt D Câu a, b, c Câu 30: Người Việt Nam yêu đất nước mình, tình yêu hình thành hun đúc từ đấu tranh liên tục, gian khổ, kiên cường…….và lao động xây dựng đất nước A Chống bè lũ cướp nước bán B Chống thù giặc nước C Chống thiên tai địch họa D Chống giặc ngoại xâm Câu 31: Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc là: A APEC B FAO C NAM D UNEP Câu 32: Ô nhiễm không khí vượt hạn cho phép (SO2 vượt 14 lần, CO2 vượt 17 lần) Đây số liệu liên quan đến thiên nhiên môi trường của: A Thế giới B Các nước công nghiệp phát triển C Việt Nam D Câu a, b, c Câu 33: sở để xây dựng mối quan hệ gia đình tốt đẹp giải bất hòa nảy sinh thành viên gia đình là: A Thông cảm B Tôn trọng lẽ phải C Tình thương yêu vô hạn trách D Khoan dung độ nhiệm cao lượng Câu 34: Tổ chức văn hóa khoa học giáo dục Liên Hiệp Quốc là: A B C WHO UNEP UNICEF UNESCO D Câu 35: Nghĩa vụ cao quý quyền thiêng liêng công dân Việt Nam gì? A Giữ vững an ninh quốc gia B Bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN C Chuyên cần học tập D Xây dựng đất nước giàu mạnh Câu 36: Về quản lý gia đình ý kiến sau:( Em chọn ý ) A Ai kiếm tiền nuôi gia đình người làm chủ gia đình B Bố mẹ bàn bạc dân chủ, bình đẳng định công việc gia đình, tham gia ý kiến làm tốt công việc C Ai cương vị xã hội cao đồng thời người định công việc gia đình D Ở làm theo lệnh người bố Câu 37: Những biểu sau nói tình yêu chân chính? A Tình cảm chân thật, quyến luyến, B quan hệ tình dục trước hôn hút nhân C Vụ lợi tình yêu D Yêu lúc nhiều người Câu 38: Gia đình bà Thuận chồng liệt sĩ, bà phụng dưỡng mẹ chồng già yếu, gái lớn bà lấy chồng riêng, trai thứ hai bà học với bà Vậy gia đình bà Thuận thuộc loại hình gia đình nào? A Gia đình vừa, gia đình không đầy đủ B Gia đình nhỏ, gia đình mở rộng, gia đình đầy đủ C Gia đình mở rộng , gia đình vừa, gia đình không đầy đủ D Câu a, b, c Câu 39: "Ôi ! Tổ quốc ta yêu máu thịt Như mẹ cha ta vợ chồng Ôi ! Tổ Quốc cần ta chết Cho nhà, núi, sông" Đây đọan thơ tác giả: A Đỗ Trung Quân B Chế Lan Viên C Hồ Chí Minh D Tố Hữu Câu 40: Vần đề đặc biệt ý nước ta tác động lâu dài chất lượng sống phát triển bền vững ? A Giáo dục rèn luyện thể chất B Phát triển chăn nuôi gia đình cho hệ trẻ C Giáo dục môi trường cho hệ D Phát triển trẻ thị - HẾT Đáp Án đô ... HẾT Đáp Án Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ... HẾT Đáp Án Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) -Họ... HẾT Đáp Án đô Sở GD & ĐT Bình Dương Trường THPT Chuyên Hùng Vương ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ Môn thi: GDCD 10 Thời gian Làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra gdcd lớp 10 trắc nghiệm có đáp án, đề kiểm tra gdcd lớp 10 trắc nghiệm có đáp án, đề kiểm tra gdcd lớp 10 trắc nghiệm có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay