Bai peptit giup trieu yen linh

1 199 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:52

Câu : X Y ( MX < MY) hai peptit mạch hở, tạo alanin valin Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E chứa X Y cần dùng 44,352 lít khí O2 ( đktc) thu sản phẩm gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình dung dịch Ba(OH)2 dư khối lượng bình tăng 92,96 gam khí thoát tích 4,928 lít ( đktc) Thủy phân hoàn toàn E thu a mol alanin b mol valin Tỉ lệ a b la A.2:3 B.3:1 C.1:3 D.3:2 Giải Mol O2 = 1,98 mol, mol N2 = 0,22 mol E + O2  CO2 + H2O + N2 mCO2 + mH2O = 92,96 gam Quy đổi peptit thành đipeptit E + H2O  CnH2N2O3 Đốt E E + O2  CO2 + H2O + N2 1,98 mol 92,96 mam Đốt đipeptit CnH2nN2O3 + O2  CO2 = H2O + N2 0,22 mol 1,98 mol x mol x mol 0,22 mol BT oxi => x = 1,54 mol  1,54 44 + 18 nH2O = 92,96 => nH2O = 1,4 mol E + H2O  Ala(C3H7NO2) + Val(C5H11NO2) a mol b mol => 3a + 5b = 1,54 (BT C) a + b = 0,44 (BTNito) => a = 0,33, b = 0,11 => a : b = : Chọn B Chúc bạn thành công Phạm ĐĂng Hợp-THPT Cẩm Thủy (phamhop078@gmail.com)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai peptit giup trieu yen linh , Bai peptit giup trieu yen linh , Bai peptit giup trieu yen linh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay