Ve bang bien thien

3 202 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:47

Bảng biến thiên hàm số Hàm bậc 4: a > có cực trị Hàm bậc 4: a < có cực trị Hàm bậc 4: a > có cực trị Hàm bậc 4: a < có cực trị Hàm bậc 3: a > có hai cực trị Hàm bậc 3: a < có hai cực trị Hàm bậc 3: a > cực trị Hàm bậc 3: a < cực trị Hàm b1/b1: đồng biến khoảng xác định Hàm b1/b1: nghịch biến khoảng xác định Hàm b2/b1: đồng biến khoảng xác định (giống h b1/b1) Hàm b2/b1: nghịch biến khoảng xác định (giống h b1/b1) Hàm b2/b1: ad > có hai cực trị Hàm b2/b1: ad < có hai cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ve bang bien thien , Ve bang bien thien , Ve bang bien thien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay