DE THI THU THPTQG 2017 CO LOI GIAI

11 195 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:46

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 trang) ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2017 (LẦN 01) Bài thi: TOÁN - Ngày 19/3/2017 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đềđề thi 468 Họ, tên thí sinh: .Số báo danh: x −1 Câu 1: Đồ thị hàm số y = x + đường tiệm cận ? A B C ¡ Câu 2: Hàm số sau đồng biến ? A y = tan x B y = 2x + x C y = x − 3x + D D y = x + Câu 3: Hỏi hàm số y = x − 2x + 2017 nghịch biến khoảng sau đây? A ( −∞; −1) B ( −1;1) C ( −1;0 ) D ( −∞;1) Câu 4: Cho hàm số y = x − x Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x = 1; x = −1 B Hàm số giá trị lớn với giá trị cực đại C Hàm số đạt cực tiểu điểm x = D Hàm số giá trị nhỏ với giá trị cực tiểu Câu 5: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y = − x + 3x − 2016 A y CT = −2014 B y CT = −2016 C y CT = −2018 D y CT = −2020 Câu 6: Giá trị cực đại hàm số y = x + cos x khoảng ( 0; π ) là: 5π π − D 6 Câu 7: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x + 3x − 9x + đoạn [ 0;3] A π + B 5π C bằng: A 28 -4 B 25 C 54 D 36 -5 Câu 8: Hàm số y = x − 3x + mx đạt cực tiểu x = khi: A m > B m < C m = D m ≠ Câu 9: Tìm giá trị m để hàm số y = − x − 3x + m GTNN [ −1;1] ? A m = B m = C m = D m = 2 Câu 10: Đồ thị hàm số y = x − 3x + 2x − cắt đồ thị hàm số y = x − 3x + hai điểm phân biệt A, B Khi độ dài AB ? A AB = B AB = 2 C AB = D AB = Câu 11: Một người lần đầu gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 2% quý theo hình thức lãi kép Sau tháng, người gửi thêm 100 triệu đồng với kỳ hạn lãi suất trước Tổng số tiền người nhận năm sau gửi thêm tiền gần với kết sau ? A 210 triệu B 220 triệu C 212 triệu D 216 triệu Câu 12: Giải phương trình log ( 2x − ) = A x = B x = C x = D x = Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y = 2016 x A y ' = x.2016 x −1 B y ' = 2016x Câu 14: Giải bất phương trình log ( x − ) > 2016 x C y ' = ln 2016 D y ' = 2016x.ln 2016 A x > B < x < 37 C x > 37 D < x < 14 x2 − log ( 2x ) + m = nghiệm x = −2 giá trị m là: B m = ± C m = ±8 D m = ±2 Câu 15: Phương trình log A m = ±6 Câu 16: Cho hàm số f ( x ) = log ( 3x + ) Tập hợp sau tập xác định f(x) ? A D = ( −1; +∞ )   B D =  − ; +∞ ÷   C D = [ −1; +∞ ) D D = [ 1; +∞ )    ÷ là: cos x  1 sin x A B C D cos x cos x.sin x cos x + sin x Câu 18: Nghiệm bất phương trình log ( x + 1) − log ( − x ) < − log ( x − ) là: A < x < B < x < C < x < D −4 < x < 2x +1 x Câu 19: Tập nghiệm bất phương trình − 26.5 + > là: A ( −1;1) B ( −∞; −1) C ( 1; +∞ ) D ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) Câu 17: Đạo hàm hàm số f ( x ) = ln  tan x + log ( 2x − ) ≤ log ( x + 1) là: log 0,5 ( 3x − ) ≤ log 0,5 ( 2x + ) Câu 20: Tập nghiệm hệ phương trình  A ( −∞;5 ) B ( −∞;5 ) ∩ ( 4; +∞ ) C ( 4; +∞ ) D [ 4;5] Câu 21: Số p = 2756839 − số nguyên tố Hỏi viết hệ thập phân, số chữ số? A 227831 chữ số B 227834 chữ số C 227832 chữ số D 227835 chữ số Câu 22: Cho F(x) nguyên hàm hàm số f(x) [ a; b ] Phát biểu sau sai ? b b b a b a A ∫ f ( x ) dx = F ( b ) − F ( a ) B ∫ f ( x ) dx ≠ ∫ f ( t ) dt C ∫ f ( x ) dx = D ∫ f ( x ) dx = − ∫ f ( x ) dx a a a a a sin ( ln x ) dx giá trị là: x B − cos C cos b e Câu 23: Tính tích phân ∫ A − cos1 D cos1 Câu 24: Diện tích tam giác cắt trục tọa độ tiếp tuyến đồ thị y = ln x giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox là: A S = B S = Câu 25: Nguyên hàm hàm số y = f ( x ) = C S = D S = e 2x là: ex + Trang 5/5 – Mã đề thi 468 x x B I = e + − ln ( e + 1) + C A I = x + ln x + C x x D I = e + ln ( e + 1) + C C I = x − ln x + C a x −1 Câu 26: Cho tích phân I = ∫ ln 7dx = 2a − 13 Khi đó, giá trị a bằng: 42 A a = B a = C a = D a = x = 0, x = , đồ thị hàm số Câu 27: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường thẳng y = x + 3x + trục hoành A 11 B 10 15 C D Câu 28: Kí hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x − x đường thẳng y = x Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox 13 25 56 C D Câu 29: Cho số phức z = 2016 − 2017i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 2016 phần ảo −2017i A 57 B B Phần thực 2016 phần ảo -2017 C Phần thực 2017 phần ảo −2016i D Phần thực 2016 phần ảo 2017 Câu 30: Cho số phức z1 = − 2i, z = − 3i Tính mô-đun số phức z1 + z2 A z1 + z2 = B z1 + z2 = 26 C z1 + z2 = 29 D z1 + z2 = 23 Câu 31: Cho số phức z tập hợp điểm biểu di n mặt phẳng phức đường tròn ( C ) : x + y − 25 = Tính mô-đun số phức z A z = B z = C z = D z = 25 + 2i − i + ta được: − i + 2i 23 61 23 63 15 55 A z = + i B z = + i C z = + i D z = + i 26 26 26 26 26 26 13 13 x + yi = + 2i Khi đó, tích số x.y bằng: Câu 33: Gọi x,y hai số thực thỏa mãn biểu thức 1− i A x.y = B x.y = −5 C x.y = D x.y = −1 Câu 32: Thu gọn số phức z = Câu 34: Cho số phức z thỏa z − ( + 3i ) z = − 9i Khi z.z bằng: A B 25 C D Câu 35: Cho hình chóp tứ giác tất cạnh nhau, đường cao mặt bên a Tính thể tích V khối chóp A V = a B V = a3 C V = a3 D V = a3 Câu 36: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Tính thể tích V hình lập phương biết khoảng cách từ trung điểm I AB đến mặt phẳng A’B’CD a3 A V = B V = a C V = 2a a D V = a Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 37: Cho khối chóp S.ABCD đáy ABCD hình vuông cạnh a, tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích hình chóp S.ABCD a 15 Góc đường thẳng SC mặt phẳng đáy (ABCD) là: A 300 B 450 C 600 D 1200 Câu 38: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông cân B, BC = a Mặt bên SAC vuông góc với đáy mặt bên lại tạo với mặt đáy góc 450 Thể tích khối chóp SABC A a3 B a3 12 C a3 D a3 Câu 39: Cho S.ABCD hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy a, cạnh bên hợp với đáy góc 450 Hình tròn xoay đỉnh S, đáy đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD, diện tích xung quanh là: πa Câu 40: Cho tứ diện S.ABC, đáy ABC tam giác vuông B với AB = 3, BC = Hai mặt bên A Sxq = 2πa B Sxq = πa C Sxq = πa 2 D Sxq = (SAB) (SAC) vuông góc với (ABC) SC hợp với (ABC) góc 45 Thể tích hình cầu ngoại tiếp S.ABC là: A V = 5π B V = 25π C V = 125π 3 D V = 125π Câu 41: Một hình nón thiết diện qua trục tam giác vuông cân cạnh góc vuông a Diện tích xung quanh hình nón πa A πa 2 B 3πa C D πa Câu 42: hộp nhựa hình lập phương người ta bỏ vào hộp bóng đá Tính tỉ số V1 , V2 V1 tổng tích bóng đá, V2 thể tích hộp đựng bóng Biết đường tròn lớn bóng nội tiếp mặt hình vuông hộp A V1 π = V2 B V1 π = V2 C V1 π = V2 D V1 π = V2 Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng (d) giao tuyến hai mặt phẳng ( P ) : 3x − z + = ( Q ) : 3x + 4y + 2z + = Véc-tơ véc-tơ phương đườngrthẳng (d) A u = ( −4; −9;12 ) r B u = ( 4;3;12 ) r C u = ( 4; −9;12 ) r D u = ( −4;3;12 ) Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho điểm M ( 1;1; −2 ) mặt phẳng ( α ) : x − y − 2z = Viết phương trình mặt cầu (S) tâm M tiếp xúc với mặt phẳng ( α ) 16 =0 14 2 C ( S) : x + y + z + 2x + 2y − 4z + = 16 =0 14 2 D ( S) : x + y + z − 2x − 2y + 4z + = Câu 45: Phương trình tổng quát mặt phẳng qua điểm M ( 3; 0; −1) vuông góc với hai mặt A ( S) : x + y + z + 2x + 2y − 4z + B ( S) : x + y + z − 2x − 2y + 4z + phẳng x + 2y − z + = 2x − y + z − = là: A x − 3y − 5z − = B x − 3y + 5z − = C x + 3y − 5z + = D x + 3y + 5z + = Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 46: Mặt cầu tâm I ( 2; 2; −2 ) bán kính R tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : 2x − 3y − z + = Bán kính R bằng: D 13 14 Câu 47: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A ( 1;1;1) B ( 1;3; −5 ) Viết phương trình mặt A 13 B 14 C phẳng trung trực AB A y − 3z + = B y − 3z − = C y − 2z − = D y − 2z + = Câu 48: Với A ( 2;0; −1) , B ( 1; −2;3) , C ( 0;1; ) Phương trình mặt phẳng qua A, B, C : A x + y + z + = B −2 x + y + z − = C x + y + z − = D x + y + z − = Câu 49: Tìm tọa độ giao điểm M đường thẳng d : ( P) : x − y + z −1 = A M ( 1; 2;3) B M ( 1; −2;3) x + y − z +1 = = mặt phẳng −1 −5 C M ( −1; 2;3) D A, B, C sai Câu 50: rong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A ( 1;01;1) , B ( 1; 2;1) ,C ( 4;1; −2 ) mặt phẳng ( P ) : x + y + z = Tìm (P) điểm M cho MA + MB2 + MC đạt giá trị nhỏ Khi M tọa độ A M ( 1;1; −1) B M ( 1;1;1) C M ( 1; 2; −1) D M ( 1;0; −1) ……………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ 468 Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 1: Đáp án C Chú ý hàm số xác định với x ∈ ¡ x −1 = −1 nên đường thẳng y = −1 TCN Ta xlim →−∞ x + lim x →+∞ x −1 = suy y = TCN x +1 Câu 2: Đáp án D y ' = 3x ≥ 0, ∀ x Nên hàm số y = x + đồng biến R x =  x = ±1 Câu 3: Đáp án A Ta có: y = x − 2x + 2017 ⇒ y ' = 4x − 4x Khi y ' = ⇔  Bảng biến thiên −∞ x +∞ y' y − −1 0 + − + Dựa vào bảng biến thiên suy hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) , ( 0;1) Suy đáp án A x =  x = ±1 Câu 4: Đáp án D y = x − x ⇒ y ' = 2x − 2x, y ' = ⇔  Bảng biến thiên −∞ x +∞ y' y − −∞ −1 0 + +∞ − 0 − − + Dựa vào bảng biến thiên suy đáp án D đáp án Câu 5: Đáp án C y = − x + 3x − 2016 ⇒ y ' = −3x + 2, y ' = ⇔ x = ±1 Các em lập bảng biến thiên suy y CT = −2018 Câu 6: Đáp án A y ' = − 2sin x π   x = + k2π y ' = ⇔ − 2sin x = ⇔   x = 5π + k2π  π π  π π y  ÷ = + cos = + 6 6 Câu 7: Đáp án A  x = ∈ [ 0;3] y ' = 3x + 6x − 9, y ' = ⇔   x = −3 ∉ [ 0;3] f ( ) = 1, f ( 1) = −4,f ( ) = 28 ⇒ max f ( x ) = 28, f ( x ) = −4 [ 0;3] [ 0;3] Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 8: Đáp án C y ' = 3x − 6x + m y" = 6x −  y ' ( ) = 3.2 − 6.2 + m = ⇒m=0 Hàm số đạt cực tiểu x = :   y" ( ) = 6.2 − > Câu 9: Đáp án C  x = ∈ [ −1;1] y ' = −3x − 6x y ' = ⇔ −3x − 6x = ⇔   x = −2 ∉ [ −1;1] x = 0; y = m x = 1; y = m − Từ dễ thấy y = m − GTNN cần tìm, cho m − = hay m = x = −1; y = m − x = 3 2 Câu 10: Đáp án D x − 3x + 2x − = x − 3x + ⇔ ( x − 1) = ( x − 1) ⇔  x = uuur Khi tọa độ giao điểm là: A ( 1; −1) , B ( 2; −1) ⇒ AB = ( 1;0 ) Vậy AB = Câu 11: Đáp án B tháng quý nên tháng quý năm ứng với quý Sau tháng người tổng số tiền là: 100 ( + 2% ) = 104, 04 tr Người gửi thêm 100tr nên sau tổng số tiền là: 104,04 + 100 = 204,04 tr Suy số tiền sau năm là: 204, 04 ( + 2% ) ≈ 220tr  2x − > x > ⇔ ⇔ x=5  x = 2x − =   Câu 12: Đáp án D log ( 2x − ) = ⇔  Câu 13: Đáp án D y ' = 2016x.ln 2016 x − > x >   Câu 14: Đáp án B log ( x − ) > ⇔    ⇔  x < 37 x − <  ÷     Câu 15: Đáp án D Thay x = −2 vào phương trình ta được: log − log 44 + m = ⇔ −8 + m = ⇔ m = ±2 3x + > 3x + > ⇔ ⇔ x ≥ −1 3x + ≥ log ( 3x + ) ≥ Câu 16: Đáp án C Hàm số xác định ⇔    ( cos x ) ' + sin x −  tan x + ÷ cos x  = cos x cos x = cos x = Câu 17: Đáp án C Ta có: f ' ( x ) =  sin x sin x + cos x tan x + + cos x cos x cos x cos x Câu 18: Đáp án A ĐK: < x < x +1 x + x − 12 < ⇔ x Đặt t = ( t > ) , bất phương trình trở thành:  x  < 0 ⇔ 5⇔ 5⇔  x  x > 5 > t > log ( 2x − ) ≤ log ( x + 1) log 0,5 ( 3x − ) ≤ log 0,5 ( 2x + ) Câu 20: Đáp án D Tập nghiệm hệ phương trình  ĐK: x > log ( 2x − ) ≤ log ( x + 1) 2x − ≤ x + x ≤ ⇔ ⇔  3x − ≥ 2x + x ≥ log 0,5 ( 3x − ) ≤ log 0,5 ( 2x + ) Câu 21: Đáp án C p = 2756839 − ⇔ log ( p + 1) = log 2756839 ⇔ log ( p + 1) = 756839.log ≈ 227831, 24 Vậy số p 227832 chữ số Câu 22: Đáp án B b b a a Vì tích phân không phục thuộc vào biến số nên ∫ f ( x ) dx = ∫ f ( t ) dt , đáp án B sai Câu 23: Đáp án A Đặt t = ln x ⇒ dt = dx x Đổi cận: x = e ⇒ t = 1, x = ⇒ t = I = ∫ sin tdt = − cos t = − cos1 Câu 24: Đáp án D Phương trình hoành độ giao điểm: ln x = ⇔ x = Ta có: y ' = ( ln x ) ' = y ' ( 1) = x' Phương trình tiếp tuyến đồ thị y = ln x giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox là: y = 1( x − 1) + hay y = x − Đường thẳng y = x − cắt Ox điểm A ( 1;0 ) cắt Oy điểm B ( 0; −1) Tam giác vuông OAB OA = 1, OB = ⇒ S∆OAB = OA.OB = e 2x ex x Câu 25: Đáp án B I = ∫ x dx = ∫ x e dx e +1 e +1 Đặt t = e x + ⇒ e x = t − ⇒ dt = e x dx Ta I = ∫ t −1  1 dt = ∫ 1 − ÷dt = t − ln t + C  t x x Trở lại biến cũ ta I = e + − ln ( e + 1) + C Câu 26: Đáp án A Điều kiện: a ≥ Trang 5/5 – Mã đề thi 468 a a Ta có: I = ∫ ln 7dx = ln ∫ x −1 a x −1 a x −1 1 d ( x − 1) = ln = x −1 = a −1 − = ( a − 1) ln 7 Theo giả thiết ta có: 7 a = −1( l ) a 2a − 13 a 2a 2a a ⇔ a =1 ( − 1) = 42 ⇔ ( − 1) = − 13 ⇔ − 6.7 − = ⇔  a 7 = Câu 27: Đáp án A SHP = ∫( x + 3x + 1) dx = 11 Câu 28: Đáp án D ( )  56  x − x − x  dx = ∫0   z = 2016 − 2017i ⇒ z = 2016 + 2017i Vậy Phần thực 2016 phần ảo PTHĐGĐ x − x = x ⇔ x = ∨ x = Khi VOx = Câu 29: Đáp án D 2017  z1 = − 2i  z1 = + 2i ⇒ ⇒ z1 + z2 = + 5i ⇒ z1 + z2 = 29  z = − 3i  z2 = + 3i Câu 30: Đáp án C  Câu 31: Đáp án B Đường tròn (C) tâm bán kính I ( 0;0 ) , R = Suy z = Câu 32: Đáp án C z = + 2i − i 15 55 + = + i − i + 2i 26 26 Câu 33: Đáp án B x = + x = x + yi = + 2i ⇔ x + yi = ( + 2i ) ( − i ) ⇔ x + yi = − 3i + 2i − 2i ⇔  ⇔ 1− i  y = −3 +  y = −1 Câu 34: Đáp án A Gọi z = a + bi ( a, b ∈ ¡ ) ⇒ z = a − bi z − ( + 3i ) z = − 9i ⇔ ( a + bi ) − ( + 3i ) ( a − bi ) = − 9i ⇔ a + bi − ( 2a − 2bi + 3ai+3b ) = − 9i  −a − 3b = a = ⇔ ( −a − 3b ) + ( −3a + 3b ) i = − 9i ⇔  ⇔  −3a + 3b = −9 b = −1 2 Suy z = − i ⇒ z = + i ⇒ z.z = + = Câu 35: Đáp án B Gọi đỉnh hình chóp tứ giác hình vẽ bên đặt cạnh AB = 2x Khi SO = x 2, OH = x suy SH = x Vậy x = a Khi V = SO.AB2 = a3 Câu 36: Đáp án B Gọi điểm hình vẽ bên IH ⊥ I ' J Đặt cạnh AB = x suy IH = x a = ⇒ x = a Vậy V = a 2 Câu 37: Đáp án C Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Gọi H trung điểm AB Ta SABCD = a , VS.ABCD = SH.a = a 15 a 15 ⇒ SH = a2 a = · ( ABCD ) = SC, · HC = SCH · SC, HC = AC2 + AH = a + ( ) ( · tan SCH = SH : CH = ) a 15 a · : = a ⇒ SCH = 60 2 Câu 38: Đáp án B Kẻ SH ⊥ BC ( SAC ) ⊥ ( ABC ) nên SH ⊥ ( ABC ) Gọi I, J hình chiếu H AB BC ⇒ SJ ⊥ AB,SJ ⊥ BC Theo giả thiết SIH = SJH = 450 Ta có: ∆SHI = ∆SHJ ⇒ HI = HJ nên BH đường phân giác ∆ABC từ suy H trung điểm AC HI = HJ = SH = a a3 ⇒ VSABC = SABC SH = 12 Câu 39: Đáp án C Hình tròn xoay hình nón Kẻ SO ⊥ ( ABCD ) O tâm hình vuông ABCD Do ∆SOA vuông cân O nên AB a πa a SA = π .a = = a Sxq = π 2 2 Câu 40: Đáp án D ∆ABC : AC = + 16 = SA = OA = ( SAB) ⊥ ( ABC ) , ( SAC ) ⊥ ( ABC ) ⇒ SA ⊥ ( ABC ) · ⇒ SAC = 450 ⇒ SA = SC = 3  SC  4π   125π V = π  ÷ = ÷ =    ÷  Câu 41: Đáp án B Giả sử SAB thiết diện qua trục hình nón (như hình vẽ) Tam giác SAB cân S tam giác cân nên SA = SB = a a 2 a πa 2 Vậy, diện tích xung quanh hình nón : Sxq = πrl = π .a = 2 Do đó, AB = SA + SB2 = a SO = OA = AB = Câu 42: Đáp án B Gọi R bán kính mặt cầu, cạnh hình lập phương 2R Ta 4πR V π ⇒ = V2 uur uur uur r r Câu 43: Đáp án CTa có: n p = ( 3;0; −1) , n Q = ( 3; 4; ) ⇒ u d = n p ∧ n Q = ( 4; −9;12 ) Thể tích hình lập phương V2 = 8R , thể tích bóng V1 = Trang 5/5 – Mã đề thi 468 Câu 44: Đáp án B Ta d M,( α )  = −1 + − 1+1+ = 16 Vậy ( S) : x + y + z − 2x − 2y + 4z + = 3 Câu 45: Đáp án A r r a = ( 1; 2; −1) ; b = ( 2; −1;1) hai vectơ pháp tuyến hai mặt phẳng cho trước r r r Chọn n = a, b  = ( 1, −3, −5 ) làm vectơ pháp tuyến, ta mặt phẳng dạng x − 3y − 5z + D = Qua M nên: − 3.0 − ( −1) + D = ⇔ D = −8 Phương trình mặt phẳng cần tìm là: x − 3y − 5z − = Câu 46: Đáp án D R = d ( I, ( P ) ) = Câu 47: Đáp án B 2.2 − 3.2 − ( −2 ) + 22 + ( −3) + 12 = 14 uuur AB = ( 0; 2; −6 ) , trung điểm AB M ( 1; 2; −2 ) Mặt phẳng cần tìm y − 3z − = Câu 48: Đáp án C Câu 49: Đáp án D Câu 50: Đáp án D Gọi G trọng tâm tam giác ABC, ta G ( 2;1; ) , ta MA + MB2 + MC2 = 3MG + GA + GB2 + GC ( 1) Từ hệ thức (1) ta suy : MA + MB2 + MC đạt GTNN ⇔ MG đạt GTNN ⇔ M hình chiếu vuông góc G (P) Gọi (d) đường thẳng qua G vuông góc với (P) (d) phương trình tham số theo t Tọa độ M nghiệm hệ phương trình x = + t  t = −1 y = + t x =   ⇔ ⇒ M ( 1; 0; −1)   z = t y =  x + y + z = z = −1 Trang 5/5 – Mã đề thi 468 ... số xác định ⇔    ( cos x ) ' + sin x −  tan x + ÷ cos x  = cos x cos x = cos x = Câu 17: Đáp án C Ta có: f ' ( x ) =  sin x sin x + cos x tan x + + cos x cos x cos x cos x Câu 18: Đáp án... x ) dx = − ∫ f ( x ) dx a a a a a sin ( ln x ) dx có giá trị là: x B − cos C cos b e Câu 23: Tính tích phân ∫ A − cos1 D cos1 Câu 24: Diện tích tam giác cắt trục tọa độ tiếp tuyến đồ thị y = ln... xoay thu quay hình (H) xung quanh trục Ox 13 25 56 C D Câu 29: Cho số phức z = 2016 − 2017i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 2016 phần ảo −2017i A 57 B B Phần thực 2016 phần ảo -2017
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU THPTQG 2017 CO LOI GIAI , DE THI THU THPTQG 2017 CO LOI GIAI , DE THI THU THPTQG 2017 CO LOI GIAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay