Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:33

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ KIM ANH BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẨM LỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ TAM THANH Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH Phản biện 2: GS.TS NGUYỄN ĐỨC CHÍNH Luận văn bảo vệ Hội đồng bảo vệ chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Giáo dục học, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn (BDCM) giáo viên công việc thường xuyên, liên tục, để bổ sung, nâng cao lực nghề nghiệp giáo viên suốt trình giảng dạy, công tác; nối tiếp tất yếu đào tạo ban đầu Đây hoạt động ý nghĩa có tầm quan trọng đặc biệt, định đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (GV) nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung Yêu cầu quản lý công tác tự BDCM GV xuất phát từ vị trí, vai trò giáo dục; GV thực trạng chất lượng giáo dục Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đơn vị đánh giá có giáo dục phổ thông tốt, ổn định với đội ngũ nhà giáo Hàng năm Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ có chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho GV THCS theo nhiều hình thức khác Sau hiệu trưởng (HT) nhà trường lập kế hoạch bồi dưỡng lại GV tự bồi dưỡng chuyên môn mà học Tuy nhiên việc quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn GV lại rơi vào tình trạng bỏ ngỏ, kế hoạch kiểm tra giám sát việc tự bồi dưỡng GV đạt mức độ nào, HT trường THCS chưa đặt nặng vấn đề quản lý việc tự BDCM GV lãnh đạo cấp chưa quan tâm nhiều đến vấn đề tự bồi dưỡng Do đó, việc đạo cấp dừng lại phần bồi dưỡng chuyên môn chủ yếu Hiện nay, quản lý công tác tự BDCM GV quận Cẩm Lệ nói riêng nước nói chung, chưa có công trình nghiên cứu đề cập đến Xuất phát từ thực trạng trên, để góp phần giải vấn đề, tác giả chọn đề tài: “Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng Footer Page of 126 Header Page of 126 chuyên môn giáo viên Trung học cở sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trường THCS địa bàn quận Cẩm Lệ Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên Hiệu trưởng trường THCS địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 3.2 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS Giả thuyết khoa học Hiện nay, quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ có số bất cập Nếu đề xuất đưa vào áp dụng biện pháp quản lý công tác tự BDCM GV phù hợp góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ GV THCS địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định sở lý luận hoạt động quản lý hiệu trưởng công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường THCS - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường THCS quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đề xuất biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu Số liệu nghiên cứu thu thập, thống kê từ năm 2008 đến năm 2012 Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Phương pháp quan sát 7.3 Phương pháp điều tra 7.4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Cấu trúc luận văn Luận văn có dung lượng 104 trang kết cấu với phần chính: * Mở đầu: Giới thiệu khái quát số vấn đề chung đề tài * Nội dung: Được bố trí thành chương Chương Cơ sở lí luận quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS Chương Thực trạng quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng Chương Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng * Kết luận khuyến nghị, tham khảo, phụ lục Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Vấn đề tự bồi dưỡng nói chung, tự bồi dưỡng GV THCS nói riêng, từ trước đến ngành Giáo dục đào tạo nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến Các công trình nghiên cứu đề cập vấn đề xoay quanh BDTX cho GV THCS Tuy nhiên, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng việc nghiên cứu quản lý công tác tự BDCM GV THCS công trình bàn đến Do vậy, việc nghiên cứu đề tài góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ trường THCS TP Đà Nẵng 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, chức quản lý giáo dục a) Quản lý “Quản lý trình tác động có chủ đích chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm thỏa mãn nhu cầu chung đạt mục tiêu xác định” b) Quản lí giáo dục c) Chức quản lí giáo dục 1.2.2 Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng chuyên môn a) Bồi dưỡng “Bồi dưỡng trình cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm nâng cao lực trình độ nghề nghiệp” b) Chuyên môn Khái niệm chuyên môn hiểu theo hai phạm vi rộng hẹp khác nhau: Footer Page of 126 Header Page of 126 Theo nghĩa rộng: Chuyên môn tổ hợp tri thức kĩ xảo thực hành mà người tiếp thu qua đào tạo để có khả thực loạt công việc phạm vi ngành nghề định theo phân công lao động xã hội Theo nghĩa hẹp: Chuyên môn lĩnh vực riêng, kiến thức riêng nói chung ngành khoa học kĩ thuật c) Tự bồi dưỡng Tự bồi dưỡng hoạt động độc lập chiếm lĩnh kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, suy nghĩ, sử dụng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp…) phẩm chất động cơ, tình cảm để chiếm lĩnh tri thức lĩnh vực hiểu biết hay kinh nghiệm lịch sử, xã hội nhân loại, biến thành sở hữu thân người học d) Tự bồi dưỡng chuyên môn Tự bồi dưỡng chuyên môn GV coi việc tự đổi mới, cập nhật kiến thức kỹ chuyên môn, nâng cao trình độ cho giáo viên, nối tiếp tinh thần đào tạo liên tục trước làm việc người giáo viên 1.2.3 Biện pháp quản lí hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn a) Biện pháp quản lý, quản lý hoạt động b) Biện pháp quản lí hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn 1.3 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 1.3.1 Vị trí, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục Trung học sở a) Vị trí b) Vai trò Footer Page of 126 Header Page of 126 c) Mục tiêu giáo dục phổ thông, giáo dục Trung học sở d) Nội dung giáo dục e) Phương pháp giáo dục 1.3.2 Vai trò, nhiệm vụ yêu cầu giáo viên Trung học sở a) Vai trò b) Nhiệm vụ c) Yêu cầu giáo viên THCS 1.4 QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG THCS 1.4.1 Ý nghĩa hoạt động tự bồi dưỡng chuyên môn - Việc tự học, tự bồi dưỡng xuất phát từ nhu cầu tự thân muốn học hỏi, muốn gia tăng hiểu biết để làm việc cách hiệu có sống tốt đẹp - Tự học, tự bồi dưỡng đường phát triển người Bằng việc tự học, tự bồi dưỡng mức độ, hình thức khác nhau, người tiếp thu, lĩnh hội, vận dụng phát triển kinh nghiệm, kiến thức xã hội loài người Từ biến kinh nghiệm, kiến thức chung xã hội thành vốn kinh nghiệm, kiến thức riêng thân Như việc tự học, tự bồi dưỡng trình tạo hệ thống giá trị nhân cách người - Tự bồi dưỡng phải đảm bảo nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, tính sáng tạo, đặc điểm nhân cách cá nhân - Tự bồi dưỡng giúp cho đội ngũ nhanh chóng thích nghi với phát triển giáo dục đồng thời nâng cao khả tiếp thu ứng dụng thành tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn công việc sống Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tự bồi dưỡng giúp đội ngũ có khả đánh giá kết thực nhiệm vụ thân, đồng nghiệp tập thể sư phạm nhà trường 1.4.2 Mục tiêu, nội dung hình thức tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS a) Mục tiêu b) Nội dung c) Hình thức 1.4.3 Hiệu trưởng với công tác quản lý việc tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS a) Quản lý kế hoạch tự bồi dưỡng GV b) Quản lý nội dung tự bồi dưỡng c) Tổ chức đạo thực hoạt động tự bồi dưỡng cho giáo viên d) Quản lý điều kiện đảm bảo hoạt động tự bồi dưỡng e) Kiểm tra, đánh giá kết tự bồi dưỡng giáo viên 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THCS 1.5.1 Những yêu cầu đổi giáo dục phổ thông giáo dục trung học sở 1.5.2 Yêu cầu đổi công tác quản lí tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên trường THCS Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.1.1 Mục đích khảo sát 2.1.2 Nội dung khảo sát 2.1.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát 2.1.4 Phương pháp khảo sát 2.2 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 2.2.2 Định hướng phát triển KT-XH quận Cẩm Lệ đến năm 2020 2.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CỦA QUẬN CẨM LỆ, TP ĐÀ NẴNG 2.3.1 Tình hình phát triển giáo dục quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng a) Về phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh toàn quận b) Chất lượng hoạt động giáo dục THCS Thực nghiêm túc chương trình giảm tải; tổ chức dạy học phân hoá theo lực học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kĩ chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS; tiếp tục thực dạy học tích hợp số môn học hoạt động giáo dục Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Trình độ đào tạo cán quản lý đảm bảo Tuy nhiên 01 cán quản lý có trình độ chuyên môn cao đẳng, đa số CBQL chưa có trình độ sau đại học Điều cho thấy cần tạo điều kiện cho CBQL học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý lên cao 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN CẨM LỆ Tác giả cố gắng thực khảo sát 17 CBQL 224 GV 06 trường THCS, số liệu khảo sát tương đối phong phú đối tượng GV Chương trình BDTX cho GV THCS theo chương trình Bộ GD&ĐT bao gồm: Bồi dưỡng chu kỳ, bồi dưỡng thay sách giáo khoa, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, lực sư phạm Tuy nhiên, sau tổ chức, triển khai học tập BDCM cho GV qua đợt việc tự học, tự rèn luyện lại GV xem bỏ ngỏ Đặc biệt chưa tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Chính việc quản lý công tác tự BDCM GV quan trọng 2.4.2 Mục tiêu giáo viên công tác tự bồi dưỡng chuyên môn 2.4.3 Nội dung tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 2.4.4 Hình thức tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 2.4.5 Kết tự bồi dưỡng giáo viên 2.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.5.1 Nhận thức cán quản lý, tổ trưởng chuyên môn cần thiết việc quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn - Đối với CBQLGD: Có 66,6% cho quản lý công tác tự BD chuyên môn GV cần thiết Còn HT trường THCS có đến 85,7% cho cần thiết Như vậy, hầu hết CBQLGD đánh giá quản lý công tác tự BDCM quan trọng - Đối với TTCM: 8.7 % GV cho không cần thiết, nguyên nhân TTCM lớn tuổi nên hạn chế công tác quản lý Còn lại hầu hết TTCM thống việc quản lý công tác tự BDCM cho cần thiết Trên thực tế, yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp GV THCS đặt cho GV nhiều tiêu chí, song nhận thức phận giáo viên việc tự BDCM chưa trọng mức 2.5.2 Lập kế hoạch quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn Tìm hiểu thêm vấn đề qua xem kế hoạch hàng năm số HT, tác giả nhận thấy HT trường THCS quận Cẩm Lệ có xây dựng kế hoạch vào đầu năm học, kế hoạch có đề cập đến công tác tự bồi dưỡng GV hàng năm, nhiên cách lập kế hoạch, có HT lập kế hoạch riêng công tác tự BDCM GV, có HT lập thành mục kế hoạch chung 2.5.3 Quản lý nội dung, chương trình hình thức tự bồi dưỡng Hiện nay, nội dung chương trình tự BDCM dựa nội dung chương trình BD phòng GD&ĐT quận Cẩm lệ trực tiếp đạo Sau đợt BDCM cấp thành phố, cấp quận Phòng GD&ĐT đạo trường THCS thực tùy theo tình hình thực tế nhà trường cho phù hợp Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.5.4 Kiểm tra, đánh giá kết tự bồi dưỡng GV Qua kết qua kiểm tra HT chất lượng chuyên môn có ý kiến cho việc GV tham gia nghiên cứu khoa học có sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn hạn chế, chứng tỏ trình độ chuyên môn GV mức chưa cao để phục vụ cho công việc NCKH 2.5.5 Quản lý điều kiện đảm bảo hoạt động tự bồi dưỡng Hiệu trưởng trường THCS có kế hoạch biện pháp quản lý điều kiện đảm bảo hoạt động tự bồi dưỡng nhằm tác động tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự BDCM GV thực trường Tuy nhiên qua hỏi ý kiến đối tượng CBQL giáo dục GV cho chế độ sách phục vụ cho công tác học tập nâng chuẩn, tham gia lớp bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ hay thiết kế đồ dùng dạy học,… chủ yếu người học tự lo, tự túc kinh phí Đặc biệt chưa có chế độ khen thưởng, động viên khích lệ qua kết đạt công tác tự BDCM nhà trường 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 2.6.1 Điểm mạnh - Bộ máy CBQL giáo dục củng cố kiện toàn; 100% CBQL giáo dục đạt chuẩn trình độ đào tạo, đa số học tập lớp bồi dưỡng QLGD nên hoàn thành nhiệm vụ giao - Trường THCS nhận quan tâm, đạo sát Phòng, Sở GD&ĐT 2.6.2 Điểm yếu Kế hoạch, nội dung, hình thức tự BDCM chưa thực khoa học, chưa bám sát vào Chuẩn nghề nghiệp GV yêu cầu đổi phương pháp dạy học Thời gian tự BDCM chưa hợp lý, chưa kịp thời chưa Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 nhiều Hoạt động tự BDCM nặng hình thức hồ sơ minh chứng Chưa bổ sung kiến thức cụ thể để phục vụ cho công tác giảng dạy 2.6.3 Thời – hội Quy hoạch phát triển ngành GD&ĐT TP Đà Nẵng đến năm 2020 có nêu: “Hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thông qua chương trình bồi dưỡng thường xuyên Bộ Giáo dục Đào tạo” nhằm tạo điều kiện cho GV thường xuyên BD chuyên môn, nghiệp vụ 2.6.4 Thách thức - Nội dung, chương trình kiến thức sách giáo khoa thay đổi liên tục nhiều ảnh hưởng đến việc dạy học nhà trường - Chế độ tiền lương chưa thu hút số GV giỏi tham gia làm công tác quản lý giáo dục hay tham gia nghiên cứu khoa học Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SƠ XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Cơ sở lí luận 3.1.2 Cơ sở pháp lí 3.2 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP 3.2.1 Các biện pháp đề xuất phải phù hợp với quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 3.2.2 Đảm bảo tính kế thừa công tác tự bồi dưỡng chuyên môn 3.2.3 Đảm bảo tính thực tiễn công tác tự BD chuyên môn 3.2.4 Đảm bảo tính khả thi biện pháp đề xuất 3.3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN CẨM LỆ 3.3.1 Biện pháp Nâng cao nhận thức CBQL GV công tác tự bồi dưỡng CM a) Mục đích ý nghĩa Giúp cho CBQL giáo dục GV nhận thức sâu sắc ý nghĩa việc tự bồi dưỡng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm GV Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá CBQL GV ngày nâng cao; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự BDCM nhà trường thực cách thường xuyên b) Nội dung cách thức thực Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Tổ chức học tập Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 “Đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tổ chức tập trung bồi dưỡng theo Thông tư số 31/2011/TTBGDĐT ngày 08/8/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên - Tuyên truyền, động viên, khuyến khích hoạt động tự BDCM thông qua phong trào thi đua học tập toàn ngành GD Nâng cao ý thức tự BDCM 3.3.2 Biện pháp Tăng cường quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS a) Mục đích ý nghĩa Chương trình BDTX giáo viên THCS việc quản lý, đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao lực chuyên môn GV THCS, nâng cao mức độ đáp ứng giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS Việc sử dụng nhiều cách thức quản lý cho thấy tính đổi HT nhà trường, mặt khác tìm nhiều cách giải vấn đề quản lý HT việc tự giác học tập GV b) Nội dung cách thức thực * Quản lý trình xây dựng kế hoạch điều chỉnh kế hoạch tự BDCM GV THCS; * Phân công phân nhiệm với khả trình độ chuyên môn; * Chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hoạt động tổ - nhóm chuyên môn; Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 * Thường xuyên tổ chức cải tiến, đổi phương pháp dạy học; * Tổ chức có hiệu hoạt động tự BDCM giáo viên; * Xây dựng nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, kinh phí phục vụ công tác tự bồi dưỡng CM giáo viên; * Tổ chức tổng kết, chia sẻ rút kinh nghiệm 3.3.3 Biện pháp Đổi nội dung tự bồi dưỡng CM a) Mục đích ý nghĩa Nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn để GV dạy đủ môn học thực hoạt động giáo dục toàn cấp học, có khả dạy học sinh dân tộc thiểu số, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hòa nhập địa phương có nhu cầu b) Nội dung cách thức thực * Kiến thức Hiện có số GV dạy khối lớp cố định hưu Do không nắm rõ kiến thức khối lớp khác Vì vậy, HT phải có kế hoạch phân công chuyên môn mang tính kế tiếp, tức năm GV nhận dạy khối lớp khác nhau: Dạy xong khối chuyển lên dạy khối Cứ vậy, GV dạy từ khối lên khối 9, GV nắm toàn chương trình cấp THCS Nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn phân công giảng dạy * Kiến thức bổ trợ - Bộ phận phụ trách thiết bị hướng dẫn sử dụng thiết bị, phần mềm dạy học đại cho GV nhà trường - CBQL, nhân viên thư viện nhà trường giới thiệu đến GV loại sách, tạp chí có kiến thức nâng cao để phục vụ cho GV luyện giải Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - HT mời GV có chuyên môn ngoại ngữ, tin học phân công GV có trình độ ngoại ngữ, tin học bồi dưỡng lại lực sử dụng ngoại ngữ, tin học cho GV * Nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học - Lựa chọn GV trẻ có khả điều kiện để tham gia - Mời GV có kinh nghiệm hướng dẫn viết SKKN cho GV - HT nhà trường định hướng cho GV nhu cầu xã hội, điểm cần thay đổi giáo dục, tầm nhìn để GV tìm ý tưởng tham gia đạt kết cao lĩnh vực * Tham gia thi mạng Internet: Thi giải toán qua mạng, thi Olympic tiếng Anh qua mạng Bộ GD&ĐT tổ chức, Giao thông thông minh,…Như vậy, GV cần đăng kí tạo tài khoản cho tham gia thi học sinh Việc luyện giải mạng trực tiếp thường xuyên phải sử dụng vốn kiến thức nâng cao để vượt qua vòng thi có kết trực tiếp Điều giúp cho GV tự BDCM cách hiệu 3.3.4 Biện pháp Đổi hình thức tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên a) Mục đích ý nghĩa Đa dạng hóa hình thức tự BDCM làm cho trình tự bồi dưỡng CM GV không dừng lại công việc cấp lãnh đạo, HT mà nhiệm vụ chung nhà trường thân cá nhân GV b) Nội dung cách thức thực * Mỗi giáo viên tự xây dựng kế hoạch, nội dung tự học, tự bồi dưỡng Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 * Biên soạn đề kiểm tra theo ma trận xây dựng ngân hàng đề thi, tập trắc nghiệm môn học * Thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng qua đồng nghiệp * Thực kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng qua bồi dưỡng học sinh giỏi * Tự học, tự bồi dưỡng thông qua thực hành * Tự học thông qua nghiên cứu tài liệu, tập thói quen ghi chép, xếp tài liệu, tư liệu liệu cách có hệ thống 3.3.5 Biện pháp Động viên khích lệ việc học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên a) Mục đích ý nghĩa Biến trình bồi dưỡng thành trình tự bồi dưỡng nhằm hoàn thiện trình độ chuyên môn cho giáo viên THCS b) Nội dung cách thức thực * Tạo động lực tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS * Nêu gương Người tốt - Việc tốt, khen thưởng khuyến khích vật chất * Động viên giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn * Tổ chức có hiệu công tác tuyên truyền 3.3.6 Biện pháp 6: Đổi hình thức kiểm tra, đánh giá công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên a) Mục đích ý nghĩa Kiểm tra, đánh giá để mặt mạnh cần phát huy, nhân rộng; mặt yếu cần khắc phục cá nhân GV b) Nội dung cách thức thực * Thực có hiệu công tác kiểm tra, đánh giá tổ, nhóm chuyên môn Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 * Kiểm tra, đánh giá kết tự BDCM GV kết phối hợp công tác quản lý với đoàn thể * Kiểm tra thông qua hồ sơ thực tế * Khảo sát đánh giá trình độ chuyên môn đội ngũ GV THCS 3.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Trên biện pháp nhằm tăng cường hiệu quản lý công tác tự BDCM GV THCS cho HT trường THCS giai đoạn Có thể nói rằng, biện pháp có ý nghĩa khác Tuy nhiên chúng hiệu ta tách rời biện pháp tiến hành biện pháp cách thiếu đồng Bởi biện pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, biện pháp làm sở tiền đề thúc đẩy biện pháp sau Các biện pháp tác động qua lại, hỗ trợ tạo nên thống chặt chẽ đem lại hiệu cao trình tổ chức thực 3.5 KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 3.5.1 Đối tượng khảo nghiệm Bảng 3.1 Các nhóm đối tượng khảo nghiệm Nhóm Đối tượng khảo sát Số ý kiến I Cán phòng GD&ĐT II Lãnh đạo trường THCS 14 III Giáo viên trường THCS 224 3.5.2 Nội dung khảo nghiệm Đánh giá mức độ quan trọng, tính cấp thiết tính khả thi biện pháp Chúng thu kết qua bảng 3.2 sau: Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bảng 3.2 Tính cấp thiết tính khả thi biện pháp TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức CBQL GV công tác tự bồi dưỡng CM Sử dụng phương pháp quản lí để quản lý công tác tự bồi dưỡng CM giáo viên THCS Đổi nội dung tự bồi dưỡng CM Đổi hình thức tự học, tự bồi dưỡng CM giáo viên Động viên khích lệ việc học tập, tự BD nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ GV Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tự BDCM GV Footer Page 22 of 126 SL 178 68 Tính khả thi Không Khả khả thi thi 144 102 % 72,4 27,6 58,5 41,5 SL 169 77 171 75 % 68,7 31,3 69,5 30,5 SL 155 91 138 108 % 63,0 37,0 56,1 43,9 SL 211 35 215 31 % 85,8 14,2 87,4 12,6 SL 220 26 179 67 % 89,4 10,6 72,8 27,2 SL 146 100 152 94 % 59,3 40,6 61,8 38,2 Số lượng % Tính cấp thiết Không Rất cấp Cấp cấp thiết thiết thiết Rất khả thi 0 0 0 0 0 Header Page 23 of 126 21 Trên biện pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động tự BDCM GVTHCS Những biện pháp với mục tiêu xác định, nội dung chi tiết cách tổ chức thực đề xuất sở đánh giá thực trạng công tác quản lý tự BDCM trường THCS đòi hỏi đổi nâng cao chất lượng dạy học quận Cẩm Lệ Qua khảo sát cho thấy: 100% số người hỏi ý kiến trí với biện pháp nêu luận văn, biện pháp khẳng định tính cấp thiết tính khả thi chúng, số ý kiến đánh giá biện pháp tương đối đồng mức độ đánh giá đối tượng trưng cầu ý kiến khác Trong trình quản lý, hoạt động bồi dưỡng CM GV có vấn đề nảy sinh không mong muốn làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu tự bồi dưỡng, có yếu tố thuận lợi phát làm tăng hiệu công tác tự bồi dưỡng Do vậy, biện pháp nêu có tính độc lập tương đối quản lý Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong năm gần đây, quản lý công tác tự BDCM GV THCS có nhiều nổ lực làm chuyển biến đáng kể chất lượng giáo dục ngành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mục tiêu đề Tuy nhiên, thực tế quản lý trường THCS tồn không bất cập, cần tiếp tục đổi mới, HT trường THCS cần phải có biện pháp mang tính đột phá quản lý công tác tự BDCM GV THCS Luận văn tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng quản lý công tác tự BDCM GV THCS quận Cẩm Lệ Chúng rút kết luận rằng: CBQL, đội ngũ GV nhận thức vị trí, vai trò, nhiệm vụ dạy - học mục tiêu GD&ĐT công tác tự BDCM Xuất phát từ thực trạng quản lý công tác tự BDCM GV THCS, từ yêu cầu đổi mới, phát triển GD&ĐT đáp ứng vấn đề đặt kinh tế tri thức; vào đặc điểm quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, mạnh dạn đề xuất số biện pháp tăng cường quản lý công tác tự BDCM GV THCS nhằm nâng cao hiệu GD&ĐT toàn diện học sinh, góp phần bồi dưỡng đào tạo nhân tài cho đất nước thời kì công nghiệp hóa, đại hóa Các biện pháp là: - Nâng cao nhận thức CBQL GV công tác BDCM; - Tăng cường quản lý công tác tự BDCM giáo viên THCS nay; - Đổi nội dung tự bồi dưỡng chuyên môn; - Đổi hình thức tự học, tự BDCM giáo viên; - Động viên khích lệ việc học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ giáo viên; Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Đổi hình thức kiểm tra, đánh giá công tác tự BDCM giáo viên Các biện pháp nêu góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV đạt tiêu trọng yếu kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục THCS 2011-2020, đóng góp vào phát triển thành phố chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011-2020 KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Nhà nước Đảng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu cải tiến sách ưu đãi, sách ưu tiên khuyến khích, đảm bảo tiền lương GV đủ sống với nghề, chế độ ưu đãi nghề nghiệp, chế độ công tác nguồn đầu tư trực tiếp cho GV tham gia BDCM, tự BDCM, tăng cường đầu tư CSVC trường lớp khang trang đại nhằm thu hút nguồn nhân lực có đủ khả đáp ứng yêu cầu cao mà Đảng, Nhà nước Ngành đặt 2.2 Đối với Bộ GD&ĐT - Nghiên cứu, khảo sát, ban hành bổ sung cụ thể quy định kế hoạch, nội dung, chương trình, hình thức BDTX cho đa dạng, phong phú, đại, phù hợp với địa phương Trên sở nhà trường đề kế hoạch tự BDCM cách thiết thực - Tham mưu với Đảng, Nhà nước phối hợp với ban ngành đoàn thể quan tâm đầu tư ngày tốt GD&ĐT, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động tối đa nguồn lực để chăm lo cho nghiệp giáo dục nước nhà, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo nhiều đột phá đổi quản lý phát triển giáo dục 2.3 Đối với UBND thành phố Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng - Chỉ đạo, phối hợp với trường Sư phạm đào tạo GV đảm bảo “đầu ra’’có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GV Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 trường - Quan tâm, tham mưu quyền thành phố vận dụng tốt chế độ sách, đầu tư, ưu đãi cho công tác BD, tự BDCM - Chỉ đạo Phòng GD&ĐT thực tốt công tác phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 2.4 Đối với UBND quận Cẩm Lệ Phòng GD&ĐT quận Cẩm Lệ - Do chức Phòng GD&ĐT quản lý đạo trực tiếp trường học đơn vị trực thuộc quận thông qua HT, hàng năm Phòng GD&ĐT phải quán triệt cho HT chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, tiếp tục hưởng ứng vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng chủ đề giáo dục vận động ngành, lưu ý chủ trương công tác tự bồi dưỡng CM cho GV THCS - Giúp GV xem công tác tự bồi dưỡng trở thành nhu cầu thật thường xuyên cho thân - Tham mưu với lãnh đạo Quận ủy, UBND Cẩm Lệ, phối hợp ban ngành đoàn thể, quan tâm hỗ trợ nhiều mặt cho GV tham gia học tập BD, có nhiều hình thức khuyến khích động viên khen thưởng cho GV tích cực học tập BD đạt thành tích cao - Đề xuất với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng SKKN quản lý công tác tự BDCM hay, đồng thời nghiên cứu xây dựng thêm chương trình tự BDCM thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế Footer Page 26 of 126 ... CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SƠ XÁC LẬP CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Cơ sở lí luận 3.1.2 Cơ sở pháp. .. thành chương Chương Cơ sở lí luận quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS Chương Thực trạng quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên THCS quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. .. dưỡng chuyên môn 2.4.3 Nội dung tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 2.4.4 Hình thức tự bồi dưỡng chuyên môn giáo viên 2.4.5 Kết tự bồi dưỡng giáo viên 2.5 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỰ BỒI DƯỠNG CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng, Biện pháp quản lý công tác tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay