Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia L

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2017, 09:26

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUANG BÚT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN GIÁ TRỊ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI HUYỆN CHƯ PƯH TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thế Giới Phản biện 1: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 2: PGS.TS Lê Hữu Ảnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hạt cà phê trở thành mặt hàng nông sản đem lại kim ngạch xuất Việt Nam Trong nước sản xuất cà phê giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ hai Riêng cà phê Robusta, Việt Nam đứng Brazil trở thành nhà xuất mặt hàng lớn giới Chỉ vòng năm, từ 1994 đến 2002, cà phê tạo công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 600 nghìn người gián tiếp cho khoảng triệu người (Phan Sỹ Hiếu, 2004) Mặc dù khối lượng xuất cà phê vối Việt Nam đạt đến mức cao lại vấp phải vấn đề nan giải liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn Theo VICOFA (2007), cà phê bị loại thải có nguồn gốc từ Việt Nam chiếm 6 % tổng số cà phê xuất giới Rất nhiều lô hàng cà phê xuất từ Việt Nam bị từ chối nhập cảng nước vấn đề chất lượng khách hàng đồng ý nhập phải chịu giá thấp Nguyên nhân tình trạng hầu hết tỉnh Tây Nguyên, cà phê chế biến ướt, tập trung theo phương pháp cổ truyền phơi khô, xát vỏ nên màu sắc cà phê nhân không đẹp, tỷ lệ hạt bị dập, vỡ cao, chưa kể vụ thu hoạch gặp mưa nhiều ngày cà phê hái đổ thành đống sân phơi làm cà phê bị ẩm mốc, hạt nhân cà phê bị đen dẫn đến chất lượng Hơn nữa, việc sử dụng yếu tố đầu vào phối hợp sử dụng yếu tố hộ gia đình thiếu khoa học làm kích cỡ hạt cà phê không đồng đều, chất lượng thấp Vì vậy, vấn đề đặt phải có thêm nghiên cứu thực tiễn sử dụng yếu tố đầu vào cà phê Footer Page of 126 Header Page of 126 để giúp hộ dân vừa nâng cao suất, sản lượng cà phê vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu kinh doanh ngành hàng này, từ nâng cao tính cạnh tranh, kim ngạch xuất cà phê Việt Nam thị trường giới Cây cà phê trồng nước ta bao gồm cà phê vối chiếm 90% diện tích, cà phê chè 9% cà phê mít 1% Cây cà phê chè ưa sống vùng núi cao thường trồng độ cao từ 1000-1500m, nhiệt độ từ 16-25°C, lượng mưa khoảng 1000mm Cà phê vối ưa sống vùng nhiệt đới, độ cao thích hợp 1000m, nhiệt độ khoảng 24-29°C, lượng mưa khoảng 1000mm cần nhiều ánh sáng mặt trời so với cà phê chè Tại Việt Nam, diện tích cà phê vối chiếm đa số phù hợp điều kiện thời tiết, khí hậu đồng thời chúng có sức sinh trưởng tốt kháng bệnh Còn cà phê chè lại mẫn cảm với bệnh bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, khô quả, nên không hộ dân chọn trồng Với đặc tính, đặc điểm cà phê vậy, tỉnh Tây Nguyên xem nơi có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để trồng cà phê vối Kể từ quan hữu quan qui hoạch, tập trung phát triển, cà phê trở thành mặt hàng xuất tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai Trong tỉnh Tây Nguyên, Đăk Lăk tỉnh trồng cà phê sớm nhất, có nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật trồng trọt, nên suất cà phê đạt cao vùng, G i a L a i tỉnh trồng cà phê muộn, hộ dân thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê, mức độ đầu tư thâm canh thấp, trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật hạn chế nên suất, chất lượng hiệu đạt không cao Nhìn chung, hộ nông dân Gia Lai chủ yếu trồng cà phê tự phát từ 1995 đến với diện tích nhỏ lẻ Footer Page of 126 Header Page of 126 từ – ha, sản lượng bình quân chung toàn tỉnh tấn/ha Mặc dù vậy, cà phê xem công nghiệp mạnh tỉnh, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đem lại thu nhập cho nhiều hộ nông dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đem lại nguồn ngoại tệ góp phần vào tăng trưởng GDP hàng năm tỉnh Để trồng cà phê đạt hiệu kinh tế việc nghiên cứu tác động yếu tố đầu vào, trang bị kiến thức nông nghiệp cho hộ nông dân, cung cấp vốn đầu tư cho cà phê quan trọng Trong năm qua, có số tác giả nghiên cứu cà phê Đăk Lăk nghiên cứu biện pháp tưới nước; phương pháp bón phân ảnh hưởng đến môi trường; biện pháp hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường dịch vụ khuyến nông; hỗ trợ vốn vay cho nông hộ Có thể nói rằng, đề tài nghiên cứu cà phê trước đây, chưa có đề tài nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến hiệu kinh tế cà phê tỉnh, đặc biệt tỉnh Gia Lai Như nêu trên, suất cà phê tỉnh Gia Lai không cao, năm gần giá đầu vào tăng mạnh, từ năm 2008 trở lại giá phân bón, nhân công tăng 25 – 30% so với năm trước, đồng thời giá đầu cà phê biến động, phụ thuộc vào giá giới hiệu kinh tế hộ trồng cà phê khó mà bảo đảm, chí không tính toán kỹ bị thua lỗ, dẫn đến cà phê bị bỏ hoang, không đầu tư, chăm sóc phải chặt bỏ để trồng khác Như vậy, việc tính toán đầu tư sản xuất cà phê bền vững hiệu hộ gia đình vấn đề ưu tiên hàng đầu Với mục đích, ý nghĩa trên, sở kế thừa phát Footer Page of 126 Header Page of 126 triển nghiên cứu trước, tác giả chọn đề tài “Ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát:Đánh giá việc sử dụng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh Mục tiêu cụ thể: 1/ Đánh giá thực trạng việc trồng cà phê huyện Chư Pưh 2/ Xác định yếu tố đầu vào quan trọng tác động tới giá trị kinh tế cà phê 3/ Gợi ý số giải pháp để nâng cao giá trị kinh tế cà phê Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: hộ trồng cà phê, đại diện cho xã, thị trấn thuộc huyện Chư Pưh Phạm vi nghiên cứu: xã, thị trấn trồng cà phê tập trung thuộc huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, xã H’Rú, xã Ia Dreng, xã H’la Số mẫu điều tra khảo sát: 200 hộ trồng cà phê Thời gian nghiên cứu: từ tháng 7/2011 đến tháng 10/2011 Phương pháp nghiên cứu * Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng định tính - Số liệu sơ cấp: Điều tra trực tiếp nông hộ trồng cà phê bảng câu hỏi khảo sát Việc khảo sát thực thông qua bước: (1) Khảo sát sơ (2) Khảo sát thức Khảo sát sơ tiến hành mẫu 20 hộ trồng cà phê Lấy mẫu sơ nhằm phát sai sót bảng câu hỏi Footer Page of 126 Header Page of 126 kiểm tra thang đo Khảo sát thức tiến hành sau bảng câu hỏi chỉnh sửa từ kết nghiên cứu sơ Mẫu nghiên cứu thức gồm 200 hộ trồng cà phê - Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu * Các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh * Phần mềm xử lý liệu SPSS dùng nghiên cứu Bố cục đề tài Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận yếu tố ảnh hưởng đến giá trị kinh tế trồng Chương 2: Tình hình sản xuất cà phê yếu tố ảnh hưởng tới giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh Chương 3: Các giải pháp nâng cao giá trị kinh tế sản xuất cà phê huyện Chư Pưh Gia Lai Kết luận Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ KINH TẾ CÂY TRỒNG 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm Nông nghiệp trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ, sợi sản phẩm mong muốn khác trồng trọt trồng chăn nuôi gia súc, gia cầm…Nông nghiệp ngành kinh tế quan trọng kinh tế nước, đặc Footer Page of 126 Header Page of 126 biệt kỷ trước công nghiệp chưa phát triển nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao kinh tế Hoạt động nông nghiệp gắn liền với yếu tố kinh tế, xã hội, mà gắn với yếu tố tự nhiên Nông nghiệp tập hợp phân ngành trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản công nghệ sau thu hoạch… 1.1.2 Đặc điểm Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất đặc biệt Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng vật nuôi, chúng sinh vật Trong sản xuất nông nghiệp, hoạt động lao động tư liệu sản xuất có tính thời vụ Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn mang tính khu vực 1.2 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TỚI GIÁ TRỊ KINH TẾ CÂY TRỒNG 1.2.1 Khái niệm giá trị kinh tế Hiểu theo nghĩa rộng phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích đạt từ hoạt động sản xuất kinh doanh người sản xuất Lợi ích thu đại lượng so sánh: so sánh đầu vào đầu ra, so sánh chi phí sản xuất bỏ kết kinh doanh thu (Ngô Tự Lập – ĐHQGHN, Tạp chí triết học, 2010) 1.2.2 Cơ sở lý thuyết để xác định yếu tố a Lý thuyết suất theo qui mô Theo lý S.Pindyck thuyết suất theo qui mô (Robert Daniel L.Rubinfeld, 1999, trích từ Võ Thị Thanh Hương, 2007), việc đo lường sản lượng gia tăng tương ứng với gia tăng tất yếu tố đầu vào vấn đề cốt lõi để tìm chất trình sản xuất dài hạn Năng suất tăng dần theo Footer Page of 126 Header Page of 126 qui mô sản lượng tăng hai lần yếu tố đầu vào tăng gấp đôi (Lê Bảo Lâm cộng sự, 1999) Đối với xí nghiệp có chi phí trung bình dài hạn cố định cho dù sản lượng tăng, suất không đổi theo qui mô (David Begg cộng sự, 1995) Hay nói cách khác, tăng gấp đôi số lượng yếu tố sản xuất sử dụng sản lượng tăng gấp đôi tương ứng, suất không đổi theo qui mô (Lê Bảo Lâm cộng sự, 1999 b Lý thuyết thay đổi công nghệ nông nghiệp Khái niệm: Công nghệ phát triển ứng dụng dụng cụ, máy móc, nguyên liệu quy trình để giúp đỡ giải vấn đề người Nó thể kiến thức người giải vấn đề thực tế để tạo dụng cụ, máy móc, nguyên liệu quy trình tiêu chuẩn (Wikipedia, 2011) c Kiến thức nông nghiệp Kiến thức nông nghiệp:Kiến thức nông nghiệp xem tổng thể kiến thức kỹ thuật, kinh tế cộng đồng mà người nông dân có để ứng dụng vào hoạt động sản xuất d Lý thuyết tăng trưởng phát triển nông nghiệp Mô hình Ricardo Mô hình Harrod Mô hình Kaldor Mô hình Sung Sang Park: Mô hình Tân cổ điển: e Lý thuyết đầu vào sản xuất nông nghiệp Gồm: Vốn nông nghiệp, Nguồn lao động nông nghiệp, Công nghệ, Nước tưới, Phân bón… Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 f Lý thuyết giá sản phẩm, giá trị tổng sản phẩm, lợi nhuận, tỉ suất lợi nhuận Giá thực tế sản phẩm, Giá trị tổng sản phẩm,Lợi nhuận (P) Tỉ suất lợi nhuận (PCR) 1.2.3 Hiệu kinh tế 1.2.4 Năng suất lao động 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới giá trị kinh tế cà phê a Diện tích cà phê thu hoạch b Phương pháp bón phân c Phương pháp tưới nước d Trình độ giới hóa e Trình độ kiến thức nông nghiệp nông hộ 1.3 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG Mô hình lượng hóa Để phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh, phạm vi đề tài này, tác giả sử dụng thước đo lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cà phê năm 2010 (dạng hàm Cobb-douglas) Mô hình lý thuyết với biến phụ thuộc lợi nhuận (Y): b1 b2 b3 b4 b5 Y = aX1 X2 X3 X4 X5 Trong đó: a hệ số hồi qui mô hình b1, b2 , b5 hệ số co dãn biến phụ thuộc biến độc lập X1 diện tích đất trồng cà phê (ha) Kỳ vọng mang dấu (+), qui mô đất sản xuất nông nghiệp đồng biến với thu nhập nông hộ Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.2 VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂY CÀ PHÊ 2.2.1 Vai trò Hạt cà phê trở thành mặt hàng nông sản đem lại kim ngạch xuất Việt Nam Trong nước sản xuất cà phê giới, Việt Nam vươn lên đứng thứ hai Riêng cà phê Robusta, Việt Nam đứng Brazil trở thành nhà xuất mặt hàng lớn giới Chỉ vòng năm, từ 1994 đến 2002, cà phê tạo công ăn việc làm trực tiếp cho khoảng 600 nghìn người gián tiếp cho khoảng triệu người 2.2.2 Đặc điểm cà phê 2.3 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM 2.4 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở TỈNH GIA LAI 2.4.1 Diện tích sản lượng cà phê tỉnh Gia lai Theo số liệu thống kê Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai (năm 2011), địa bàn toàn tỉnh có 75.500 cà phê, sản lượng thu hoạch niên vụ 2010-2011 đạt khoảng 147.200 cà phê nhân 2.4.2 Thu hoạch, chế biến cà phê Nhìn chung, tỉnh Gia Lai, công nghệ chế biến cà phê lạc hậu Hiện nay, sản phẩm cà phê người dân thu hái chủ yếu xử lý hộ cách phơi khô xi măng đất Trong đó, toàn tỉnh có doanh nghiệp chế biến cà phê, gồm doanh nghiệp chế biến theo công nghệ khô, chủ yếu mua cà phê xô tái chế để xuất khẩu; doanh nghiệp chế biến theo công nghệ ướt với công suất nhỏ từ -14 tươi/giờ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.4.3 Kim ngạch xuất Như nêu phần trên, cà phê trồng chủ lực tỉnh Gia Lai, hàng năm mang lại giá trị kim ngạch xuất lớn cho tỉnh 2.4.4 Giá cà phê Thời điểm tháng 10/2011, giá cà phê nhân Tây Nguyên đạt mức bình quân 40.000 – 41.000 đồng/kg 2.4.5 Nhận định sản xuất xuất cà phê Việt Nam 2.5 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ Ở HUYỆN CHƯ PƯH 2.5.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh a Tổng quan b Tình hình kinh tế - xã hội 2.5.2 Tình hình sản xuất cà phê 2.6 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ Ở HUYỆN CHƯ PƯH 2.6.1 Mô tả phương pháp thu thập thông tin kích thước mẫu 2.6.2 Thống kê mô tả a Mô tả số mẫu khảo sát Số liệu khảo sát, điều tra xã, thị trấn thuộc huyện Chư Pưh Thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hrú, xã Ia HLa xã Dreng Tổng số mẫu khảo sát: 200 hộ Đối tượng lấy mẫu: Hộ gia đình nông (cây cà phê) Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ngẫu nhiên Thời gian khảo sát, điều tra: Từ tháng 7/2011 – 10/2011 Thống kê số mẫu điều tra theo khu vực địa giới hành chính: Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 b Mô tả biến độc lập mô hình hồi qui 2.6.3 Diện tích cà phê thu hoạch Theo điều tra tác giả, Chư Pưh chưa có nông trại nông trường cà phê với diện tích lớn Đây điểm khác biệt so với địa bàn huyện khác tỉnh Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh…hoặc tỉnh Đăk Lăk, nơi có nhiều nông trường trang trại cà phê với diện tích hàng trăm ha, sản lượng, suất bình quân đạt cao so với tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên 2.6.4 Phương pháp bón phân cho cà phê Theo tài liệu Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên (1999) khuyến cáo theo phân tích tác giả kết hợp với kinh nghiệm chuyên gia cà phê việc bón phân cho cà phê thời kỳ kinh doanh theo mức sau xem hợp lý: Phân NPK: 2-3,5 tấn/ha/năm phân hữu cơ: 2-3,5 tấn/ha/năm 2.6.5 Phương pháp tưới nước cho cà phê Theo tài liệu Viện KHKT nông lâm nghiệp Tây Nguyên (1999) khuyến cáo theo phân tích tác giả điều kiện thời tiết, khí hậu, lượng mưa tỉnh Gia Lai, đồng thời tham khảo kinh nghiệm chuyên gia cà phê việc tưới nước cho cà phê kinh doanh theo mức sau xem hợp lý: Một năm tưới 03 lần, lần tưới 350 -550m /ha 2.6.6 Chi phí dịch vụ máy Theo s ố l i ệ u đ i ề u t r a c h o t h ấ y hộ gia đình sử dụng chi phí dịch vụ máy 0,5 triệu đồng, nhiều 60 triệu đồng, trung bình 2,76 triệu đồng 2.6.7 Kiến thức nông nghiệp nông hộ Kiến thức nông nghiệp nông hộ lượng hóa việc Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 chấm điểm Số điểm tính 0, điểm (phụ lục 2) cho câu hỏi từ 17 đến 21 bảng khảo sát (phụ lục 1) Điểm thấp 0, cao điểm, điểm trung bình: 3,32 (bảng 2.4) Kết khảo sát cho thấy có 155 hộ (chiếm tỉ lệ 77,5%) có điểm kiến thức nông nghiệp 5, có 45 hộ (tỉ lệ 22,5%) có điểm từ trở lên Sở dĩ điểm kiến thức nông nghiệp nông hộ thấp họ không tiếp xúc với cán khuyến nông năm, không tham gia hội thảo khuyến nông, câu lạc nông dân, đọc sách báo, xem truyền hình nông nghiệp Các hộ gia đình Ch Pưh chủ yếu trồng, kinh doanh cà phê theo dẫn, kinh nghiệm anh em gia đình hộ trồng cà phê địa phương 2.6.8 Năng suất cà phê Năng suất cà phê cao hộ gia đình khảo sát: , tấn/ha, thấp nhất: tấn/ha Năng suất cà phê trung bình 200 hộ gia đình: 2,75 tấn/ha Kết khảo sát cho thấy, có 131 hộ gia đình với suất đạt từ 1- 2,75 tấn/ha, chiếm tỉ lệ 65,5% tổng số 200 hộ; 69 hộ có suất 2,75 đến 4,5 tấn/ha, chiếm tỉ lệ 34,5% Nhìn chung, số hộ có suất trung bình 126 hộ, chiếm tỉ lệ cao 63%, thời gian tới cần có cải tiến kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê phối hợp sử dụng yếu tố đầu vào khoa học để đạt suất bình quân cao 2.6.9 Phân tích hiệu kinh tế cà phê hộ gia đình theo địa phương Qua bảng 2.10 bảng 2.11 cho thấy, hộ dân Thị trấn Nhơn Hòa có diện tích trồng cà phê thấp đạt hiệu cao nhất, hộ xã Ia HRu Nguyên nhân địa Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 phương thuộc vùng thuận lợi trồng, phát triển cà phê nhiều năm, tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật tiến bộ, đồng thời vùng có hộ người kinh trồng cà phê chiếm tỷ lệ cao nên hộ dân có kiến thức nông nghiệp, kinh nghiệm, phương pháp trồng họ có điều kiện đầu tư cao nên có suất hiệu hiệu cao Đối với xã Dreng Ia Hla xã thuộc địa bàn thuận lợi hơn, xa trung tâm tiếp cận với kiến thức nông nghiệp tiến vùng hộ dân trồng cà phê chủ yếu người dân tộc thiểu số họ có trình độ kiến thức nông nghiệp thấp hơn, sử dụng yếu tố đầu vào thiếu khoa học, mức độ đầu tư thâm canh vào vườn cà phê chưa mức nên có suất hiệu thấp Bảng 2.11 cho thấy, suất bình quân thị trấn Nhơn Hòa 3,34 tấn/ha, cao bốn xã, thị trấn khảo sát Từ mức độ đầu tư trung bình xã theo vùng khác lượng phân bón NPK sử dụng số điểm kiến thức nông nghiệp hộ dân thuộc thị trấn Nhơn Hòa theo thứ tự 2,48 tấn/ha 4,45 điểm; xã Ia HRu 2,05 tấn/ha 3,36 điểm; xã Dreng 1,95 tấn/ha 3,19 điểm; thấp xã Hla với 1,84 tấn/ha 2,60 điểm 2.6.10 Kết mô hình hồi qui Trên sở liệu điều tra 200 mẫu (hộ gia đình có cà phê thu hoạch) năm 2010, sau xử lý liệu, sử dụng phương pháp stepwise phần mềm SPSS, kết hồi qui với biến phụ thuộc lợi nhuận sau (biến giả không lấy ln, biến lại lấy ln): Sử dụng phương pháp stepwise phần mềm SPSS, kết có ba biến độc lập có ý nghĩa mức 95% X1, X2, X5; hai biến bị loại X3, X4 Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 Ln (Y) = 3,622 + 1,087X1 + 0,330X2 + 0,121X5 (t) R = 0,791 62,816 23,112 5,199 2,252 Kiểm định đa cộng tuyến: Sử dụng phương pháp stepwise phần mềm SPSS, chọn collinearity diagnostics, xác định độ chấp nhận (Tolerance) hệ số phóng đại phương sai (VIF) biến độc lập lnX1, X2, lnX5 với giá trị VIF nhỏ, nên kết luận tượng cộng tuyến biến độc lập mô hình Y (Phụ lục 2) R = 0,791, mô hình cho biết biến độc lập giải thích 79,1% thay đổi biến phụ thuộc lợi nhuận 2.6.11 Ý nghĩa tham số: b1= 1,087 hệ số co giãn lợi nhuận với diện tích cà phê thu hoạch, cho biết trường hợp yếu tố khác mô hình không đổi, diện tích đất tăng lên 1% lợi nhuận tăng thêm 1,087% b2= 0,330 hệ số co giãn lợi nhuận với phương pháp bón phân, cho biết trường hợp yếu tố khác mô hình không đổi, bón phân hợp lý lợi nhuận tăng thêm 0,330% b5= 0,121 hệ số co giãn lợi nhuận với kiến thức nông nghiệp nông hộ, cho biết trường hợp yếu tố khác mô hình không đổi, kiến thức nông nghiệp tăng lên 1% lợi nhuận tăng thêm 0,121% Với cách giải thích tương tự trên, hai biến X3, X4 bị loại khỏi mô hình, lượng mưa Chư Pưh cao nên việc tưới nước cho cà phê ảnh hưởng đến suất, lợi nhuận Ngoài ra, Chư Pưh đa số hộ gia đình sử dụng chi phí dịch vụ máy thấp, họ chủ yếu làm thủ công tay thay cho máy móc nên biến X4 ý nghĩa mô hình hồi qui Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ KINH TẾ SẢN XUẤT CÂY CÀ PHÊ Ở HUYỆN CHƯ PƯH 3.1 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐƯA RA GIẢI PHÁP 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 3.2.1 Giải pháp quy mô diện tích đất sản xuất Theo kết mô hình hồi qui, qui mô diện tích đất thu hoạch cà phê có tác động lớn đến lợi nhuận Qua khảo sát có 80% diện tích cà phê Chư Pưh trồng nhỏ, lẻ trung bình từ 0,5 – 1ha mang tính tương đối độc lập, hình thức tổ chức sản xuất dạng hộ gia đình phân tán, nhỏ lẻ tương đối độc lập dẫn đến chi phí đầu tư tăng cao, sản phẩm làm không đồng ổn định Vì vậy, thời gian tới, hộ gia đình nên cải tạo lô cà phê già cỗi, phát triển đồng thời có hợp tác, liên kết hộ để trồng lại cà phê giống với qui mô lớn hơn, phát huy lợi suất theo qui mô, nâng cao hiệu kinh tế Lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với sản xuất cà phê, khuyến khích kinh tế hộ gia đình sản xuất hình thành phát triển mô hình kinh tế trang trại để thuận lợi đầu tư chiều rộng chiều sâu Trước mắt nên trì quy mô sản xuất hợp lý liền với tăng quy mô sản xuất cách thực liên kết hộ hay tích tụ tập trung sản xuất không khuyến khích hộ mở rộng quy mô đường tăng thêm diện tích qua khai hoang chuyển đổi diện tích trồng khác Tiến tới hình thành trang trại – doanh nghiệp mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sản xuất cà phê theo Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 quy mô lớn, muốn làm điều trước hết phải hoàn chỉnh khâu quy hoạch vùng, địa phương phát triển cà phê tập trung, nhằm phát huy tối đa lợi theo qui mô, nâng cao hiệu phát triển bền vững Qua điều tra thực tế cho thấy thành công việc phát triển sản xuất nông nghiệp, có sản xuất cà phê, chủ yếu dựa vào phát huy động lực kinh tế hộ gia đình Với đặc điểm việc sản xuất cà phê trình công nghiệp hóa, đại hóa đòi hỏi việc phát triển sản xuất cà phê nói riêng nông nghiệp, nông thôn nói chung phải sản xuất tập trung quy mô lớn đại Trước yêu cầu đó, thân kinh tế hộ gia đình dù có trở thành kinh tế trang trại có hạn chế phân tán, không đáp ứng yêu cầu sản xuất quy mô tập trung, kinh nghiệm nước quốc tế Hơn trình hội nhập ngày mạnh mẽ, với quy mô nhỏ lẽ hộ gia đình chí hợp tác xã riêng biệt không cho phép cạnh tranh thắng lợi, sân nhà Vậy việc phát triển sản xuất cà phê tỉnh, huyện phải dựa phát triển kinh tế hộ gia đình kinh tế trang trại, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa tất yếu phải theo hướng tập trung quy mô lớn đại Các hộ gia đình trang trại phải lỉên kết với để xây dựng hợp tác xã theo mô hình đổi Bởi hợp tác xã kiểu dựa quyền tự chủ kinh doanh nông hộ hay trang trại mãnh đất quyền giao cho sử dụng lâu dài nhằm mục đích phát triển nông nghiệp dựa vào góp vốn cổ phần góp sức có quyền biểu xã viên, hưởng thụ kết hoạt động chia rủi ro hợp tác xã để vừa tăng cường sức mạnh kinh tế cho hợp tác Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 xã Hợp tác xã kiểu phải thực có hiệu khâu dịch vụ đầu vào đầu cho hộ trang trại Bên cạnh việc đầu tư mở rộng q u i m ô s ả n x u ấ t cà phê khu vực phù hợp, theo qui hoạch, hộ gia đình cần phải ý kỹ thuật trồng chăm sóc để tạo sản phẩm có chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn xuất Theo số liệu điều tra (bảng 3.3) 200 hộ có đến 176 hộ có diện tích nhỏ từ 0.5 3ha (chiếm 88%) có 24 hộ có diện tích từ – 15ha (chiếm 12%), qua cho thấy quy mô sản xuất nhỏ lẽ, manh mún… nguyên nhân dẫn đến chất lượng cà phê xuất ta thấp, không đồng quy mô sản xuất Do việc thu hái, chế biến, bảo quản cà phê phải đặc biệt quan tâm để giảm tỉ lệ thải loại, hướng đến sản xuất cà phê sạch, hướng chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu giới đồng thời nâng cao uy tín khả cạnh tranh hạt cà phê Việt Nam nói chung tỉnh nói riêng 3.2.2 Giải pháp phương pháp bón phân Theo kết khảo sát, có 20,5% hộ gia đình bón phân hợp lý, lại 79,5% hộ bón phân không hợp lý, số có 2,5% hộ bón phân liều lượng 97,5% hộ bón phân không đủ liều lượng phân NPK, dẫn đến suất cà phê đạt không cao Bảng 2.119 cho thấy hộ dân Thị trấn Nhơn Hòa bón phân đủ liều lượng, hợp lý nên cho suất cà phê cao địa phương khác Để hộ gia đình thực kỹ thuật, phương pháp bón phân hệ thống khuyến nông viện nghiên cứu cần tăng số lần cung cấp dịch vụ, hướng dẫn nông hộ thật kỹ phương pháp bón phân để tránh trường hợp bón phân quá nhiều, đồng thời qua giúp hộ dân Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 nắm bắt qui trình kỹ thuật chăm sóc cà phê Đối với hộ nông dân bón phân không đủ liều lượng, mặt họ chưa nắm kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê, mặt khác họ không đủ vốn để mua phân đầu tư cho cây, nhà nước nên có sách hỗ trợ vốn cho nông dân hình thức cho vay vốn với thủ tục đơn giản hóa, đặc biệt phải kịp thời, thời vụ có người dân yên tâm đầu tư trồng, kinh doanh cà phê Có thể sử dụng biện pháp phối hợp doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ cà phê với hộ nông dân để doanh nghiệp đầu tư vốn cho nông dân sau thu mua lại sản phẩm cà phê dân đến mùa thu hoạch 3.2.3 Giải pháp nâng cao trình độ cho người sản xuất Theo kết khảo sát cho thấy đa số nông hộ có điểm kiến thức nông nghiệp thấp, theo kết mô hình hồi qui kiến thức nông nghiệp ba yếu tố tác động đến hiệu kinh tế cà phê Vì vậy, nâng cao trình độ hiểu biết kỷ thuật canh tác trình độ quản lý cho người sản xuất công việc cần làm Điều đòi hở mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm khuyến nông chi cục bảo vệ thực vật Các viện nghiên cứu thường xuyên báo cáo, chuyển giao kết nghiên cứu hàng năm cho hệ thống khuyến nông để từ tư vấn, phổ biến kiến thức mới, kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê cho hộ gia đình áp dụng Các quan chức năng, viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông cần mở rộng, đa dạng hóa hình thức phổ biến thông tin tới hội nông dân phổ biến qua truyền hình, sách báo, bảng thông báo, truyền địa phương, internet Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Bên cạnh đó, cần phải tăng số lần cung cấp dịch vụ khuyến nông nay, hệ thống khuyến nông h u y ệ n cung cấp dịch vụ cho số hộ nông dân với mức độ khoảng lần năm, không đủ để nông dân tiếp nhận, thực hành kỹ thuật Ngoài ra, cần mở rộng cung cấp dịch vụ đến nhiều đối tượng qua nhiều kênh tổ chức lớp học, vừa học vừa làm, in tờ rơi, phương tiện truyền thông Hội thảo khuyến nông hình thức cung cấp dịch vụ tốt, hàng năm trung tâm khuyến nông địa phương nên tổ chức từ hai đến ba hội thảo chuyên đề để nông dân dễ tiếp thu kiến thức, kỹ thuật trồng chăm sóc cà phê hiệu Để nâng cao trình độ kiến thức nông nghiệp cho hộ nông dân, phương pháp khác áp dụng hộ gia đình ký kết hợp đồng với công ty, doanh nghiệp kinh doanh nông sản vật tư nông nghiệp để sản xuất tiêu thụ cà phê Các công ty, doanh nghiệp việc đầu tư vốn, cung cấp vật tư phải thực chuyển giao công nghệ, kiến thức cho nông hộ để sản xuất cà phê đạt suất cao, chất lượng bảo đảm, sau hộ gia đình bán cà phê cho doanh nghiệp với giá thỏa thuận Trong xu hội nhập phát triển Việt Nam thành viên Tổ chức thương mại giới, việc nông hộ nắm tiêu chuẩn cụ thể cà phê xuất quan trọng Những thông tin đến từ hệ thống khuyến nông, công ty, doanh nghiệp kinh doanh nông sản vật tư nông nghiệp nguồn bổ sung quý báu cho nông hộ trồng cà phê giai đoạn tới Khi trình độ kiến thức nông nghiệp hộ nông dân nâng cao việc đầu tư mở rộng qui mô diện tích đất việc nắm bắt, áp dụng qui trình kỹ thuật chăm sóc chế biến cà phê, kỹ thuật tưới nước, bón phân cho nông hộ Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 thực thuận lợi 3.2.4 Các giải pháp khác 1.Chuyển đổi diện tích trồng không quy hoạch, đất đai không phù hợp, thiếu nguồn nước tưới bị già cỗi, sâu bệnh nặng sang trồng khác Thay dần giống cà phê cũ dòng vô tính 3.Tăng cường che bóng bón phân hữu cho vườn cây, giảm phân bón hóa học Hạn chế sử dụng thuốc hóa học giảm lượng nước tưới Nâng cao chất lượng.hạt cà phê Tổ chức lại sản xuất tăng cường mối liên kết “4 nhà” Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 KẾT LUẬN Có thể nói, trải qua trình dài kể từ đưa vào Việt Nam, đến cà phê không ngừng phát triển lớn mạnh Từ nước với diện tích cà phê ban đầu nhỏ, đến diện tích trồng cà phê Việt Nam tăng lên 500.000 với sản lượng bình quân 900.000 tấn/năm Nếu năm 1988 Việt Nam xếp nước xuất cà phê lớn thứ tư giới đến trở thành nước sản xuất xuất thứ hai giới, với kim ngạch đạt tỉ USD/năm, 75 quốc gia vùng lãnh thổ biết đến Vì vậy, cà phê đánh giá có vai trò, vị trí quan trọng ngành nông nghiệp nước ta, tạo công việc trực tiếp cho hàng nghìn người gián tiếp cho triệu người lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại thu nhập cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt hộ dân tộc thiểu số Trong tỉnh Việt Nam, khu vực Tây Nguyên xem nơi phù hợp để trồng cà phê vối, qui hoạch, tập trung phát triển không ngừng lớn mạnh, sản phẩm cà phê nhân trở thành mặt hàng xuất tỉnh Tây Nguyên nói chung Gia Lai nói riêng Mặc dù cà phê đem lại thu nhập cho nhiều hộ gia đình, góp phần vào tăng trưởng GDP hàng năm tỉnh G i a L a i , nhìn chung, qua phân tích đánh giá, suất cà phê tỉnh thấp so với tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng, chất lượng cà phê không ổn định, khả cạnh tranh kém, làm giảm giá trị kinh tế xuất khẩu, hiệu kinh doanh hộ gia đình từ bị giảm sút Qua phân tích đánh giá chương cho thấy, trình độ kiến thức nông nghiệp nông hộ Chư Pưh thấp, khả Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ sinh học, mức độ đầu tư thâm canh, phối hợp sử dụng yếu tố đầu vào thiếu khoa học làm suất, chất lượng cà phê không cao Hơn nữa, năm gần đây, năm 2011 giá đầu vào tăng mạnh, giá phân bón, nhân công tăng với tốc độ chóng mặt, giá đầu cà phê biến động, phụ thuộc vào giá giới thu nhập hiệu kinh tế hộ gia đình khó bảo đảm Dựa lý thuyết suất theo qui mô, tăng trưởng phát triển nông nghiệp, giai đoạn phát triển nông nghiệp Todaro, lý thuyết yếu tố đầu vào nông nghiệp, kế thừa phát triển nghiên cứu cà phê nhà nghiên cứu trước, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất cà phê huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai Tác giả sử dụng mô hình kinh tế lượng với hàm Cobb-douglas gồm năm biến độc lập là: diện tích đất trồng cà phê, phương pháp bón phân, phương pháp tưới nước, chi phí giới, kiến thức nông nghiệp nông dân biến phụ thuộc là: lợi nhuận hộ gia đình để đánh giá ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh Kết mô hình hồi qui cho thấy mức độ ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến lợi nhuận hộ gia đình theo thứ tự sau: diện tích đất trồng cà phê, phương pháp bón phân kiến thức nông nghiệp nông dân Kết phù hợp với kỳ vọng đề tài sở lý thuyết đề cập chương Trên sở phối hợp lý thuyết đề cập với định hướng phát triển cà phê quan Nhà nước kết ứng dụng mô hình kinh tế lượng, tác giả đưa gợi ý sách nhằm tăng hiệu kinh tế cà phê huyện Chư Pưh tỉnh Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Gia Lai là: thứ nhất, đầu tư mở rộng qui mô đất qua hình thức hợp tác, liên kết hộ, xây dựng mô hình kinh tế trang trại gia đình, thành lập nông trường, h o ặ c c c h ợ p t c x ã , doanh nghiệp trồng, chế biến kinh doanh cà phê huyện Chư Pưh để phát huy tối đa lợi theo qui mô, khả đầu tư bề rộng, bề sâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ sinh học mô hình Song song với việc đầu tư mở rộng diện tích cà phê vùng phù hợp theo qui hoạch, hay thay vườn già cỗi, phát triển, phải ý kỹ thuật trồng, chăm sóc để tạo sản phẩm có chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu; thứ hai, việc đa số hộ gia đình bón phân không hợp lý ảnh hưởng lớn đến suất, hiệu kinh doanh, thời gian tới cần áp dụng chặt chẽ phương pháp bón phân khoa học, thực qui trình, kỹ thuật chăm sóc cà phê; thứ ba, đa số kiến thức nông nghiệp người dân thấp họ có hội tiếp cận hoạt động khuyến nông, thiếu thông tin chung ngành cà phê, không cán khuyến nông hướng dẫn cụ thể kỹ thuật trồng, chăm sóc cà phê Vì vậy, sách phải tập trung giải nâng cao trình độ kiến thức nông nghiệp cho hộ sản xuất để họ có khả ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, phối hợp sử dụng yếu tố đầu vào hợp lý, cà phê đem lại hiệu kinh tế cao phát triển bền vững Footer Page 26 of 126 ... hưởng đến giá trị kinh tế trồng Chư ng 2: Tình hình sản xuất cà phê yếu tố ảnh hưởng tới giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh Chư ng 3: Các giải pháp nâng cao giá trị kinh tế sản xuất cà phê huyện. .. Ảnh hưởng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cà phê huyện Chư Pưh tỉnh Gia Lai” l m đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát:Đánh giá việc sử dụng yếu tố đầu vào đến giá trị kinh. .. thuộc) l i nhuận hộ sản xuất cà phê CHƯƠNG TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ TRỊ KINH TẾ CÂY CÀ PHÊ TẠI HUYỆN CHƯ PƯH 2.1 XUẤT XỨ CÂY CÀ PHÊ Vào kỷ thứ XIV người buôn nô l
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia L, Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia L, Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến giá trị kinh tế cây cà phê tại huyện Chư Pưh tỉnh Gia L

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay