Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017

2 247 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 23:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT LỚP 12 NĂM HỌC 2016 - 2017 TỈNH QUẢNG NINH Môn thi: Ngữ văn ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 28/3/2017 (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề I ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: (1) Có thể lâu nghĩ từ “hạnh phúc” từ sáo rỗng, xác định cách cụ thể bao hàm điều Là thành đạt, giàu có? Là tôn vinh? Là hưởng thụ điều ta muốn? Là chia sẻ chia sẻ? Là đem đến niềm vui cho người khác? Hay hài lòng riêng thân mình? (2) Có thể, nghĩ hạnh phúc vấn đề “riêng tư” “cá nhân” Nhưng Nếu bạn lo buồn hay gặp bất trắc nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè cảm thấy xót xa, lo lắng cho bạn Còn bạn vui tươi, hạnh phúc làm cho chừng người cảm thấy yên lòng, lạc quan vui vẻ nghĩ bạn (3) Mỗi người mắt xích, dù nhỏ gắn kết ảnh hưởng định đến người khác Và người khác lại có ảnh hưởng đến người khác Tôi thích nghĩ mối quan hệ người với đời mạng tinh thể kim cương Mỗi người nguyên tử cacbon cấu trúc đó, có vai trò ảnh hưởng lẫn mối liên kết chặt chẽ Một nguyên tử bị tổn thương ảnh hưởng đến bốn nguyên tử khác, mà nhân rộng Chúng ta vô tình tác động đến đời người hoàn toàn xa lạ theo kiểu (Trích Đơn giản hạnh phúc, Sách Nếu biết trăm năm hữu hạn…, Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, năm 2016, trang 40-41) Câu 1.Vấn đề trình bày đoạn trích gì? Câu 2.Chỉ phân tích tác dụng biện pháp tu từ sử dụng đoạn văn (1)? Câu 3.Xác định thao tác lập luận sử dụng đoạn văn thứ (3) Câu 4.Thông điệp đoạn trích có ý nghĩa anh/chị? Vì sao? II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) chia sẻ câu trả lời anh/chị cho câu hỏi hạnh phúc: Là đem đến niềm vui cho người khác? Hay hài lòng riêng thân mình? Câu (5,0 điểm) Cảm nhận vẻ đẹp đoạn thơ sau: Đất Nước Nhân dân, Đất Nước ca dao thần thoại Dạy anh biết “yêu em từ thuở nôi” Biết quý công cầm vàng ngày lặn lội Biết trồng tre đợi ngày thành gậy Đi trả thù mà không sợ dài lâu Ôi dòng sông bắt nước từ đâu Mà Đất Nước bắt lên câu hát Người đến hát chèo đò, kéo thuyền vượt thác Gợi trăm màu trăm dáng sông xuôi (Trích Đất Nước - trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 122) ... (Trích Đất Nước - trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm, Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 122 ) ...II LÀM VĂN (7,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) chia sẻ câu trả lời anh/chị cho câu hỏi hạnh phúc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninh, tổ chức thi ngay 2832017

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay