CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11

3 275 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 23:13

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN : Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: " Minh Myelin" CÔNG THỨC GIẢI NHANH HÓA HỮU ★ ★ ★ ★ ★ Học Hóa Học thầy Minh Myelin tại: online.5star.edu.vn Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá anken: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n H2 (tỉ lệ 1:1) hỗn hợp Y hiệu suất hiđro hoá là: H% = – Mx My Tính hiệu suất phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anđehit đơn chức no CnH2nO từ hỗn hợp X gồm anđehit CnH2nO H2 (tỉ lệ 1:1) hỗn hợp Y hiệu suất hiđro hoá là: H% = – Mx My Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan phản ứng cracking ankan: Tiến hành phản ứng tách ankan A,công thức C2H2n+2 hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: A% = MA –1 MX Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách A: Tiến hành phản ứng tách V(l) ankan A,công thức C2H2n+2 V’ hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon ta có: V’ MA = M V X 5.Tính số đồng phân ancol đơn chức no: Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-2 (1
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11, CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11, CÔNG THỨC GIẢI SIÊU NHANH hóa học hữu cơ 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay