SKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.

12 214 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/04/2017, 21:34

SKKN địa lý 8: Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy học một bài lí thuyết Địa lí tham khảo PHẦN I - MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Nâng cao chất lượng dạy học giai đoạn đất nước đổi mới, đòi hỏi phải đổi chương trình phương pháp dạy học Đây nhiệm vụ toàn ngành giáo dục giai đoạn - giai đoạn hội nhập Một mục tiêu tổng quát mà Đại hội Đảng lần thứ VI đưa là: Nước ta phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp mà người nhân tố định Cho nên phải lo nguồn lực người từ Để có nguồn lực người đáp ứng tốt cho yêu cầu đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi chương trình phương pháp dạy học Phương pháp dạy học hiểu là: Học sinh tự học, tự tìm hiểu, tự phân tích, giải thích, tự rèn năng, tự tìm kiến thức mới, để từ phát triển tư phải nhờ vào hướng dẫn giáo viên Phương pháp dạy học coi phương pháp chủ yếu, sử dụng rộng rãi trường học tất môn học Đối với môn Địa THCS việc dạy để thể đổi vấn đề cần thiết đặc biệt giáo viên dạy Địa Là chương trình mới, cách dạy dựa có sẵn, cũ, có khác học sinh làm việc nhiều, hoạt động nhiều, rèn xảo địa thành thạo Bản thân đồng nghiệp gặp nhiều khó khăn lúng túng bước ban đầu Nhưng mạnh dạn chọn Địa Tiết Bài 2: Khí hậu Châu Á để thể đôi điều suy nghĩ riêng thân cách Rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa dạy học thuyết Địa Mục đích nghiên cứu: Được giảng dạy môn Địa tất khối lớp từ thực chương trình thay sách giáo khoa từ năm 2002 nay, nhận thấy nội dung sách giáo khoa có phần phong phú, đa dạng có yêu cầu cao so với sách cũ ( có hạn chế nhỏ mục, ) Do đó, đòi hỏi học sinh phải làm việc với cường độ cao để rèn luyện năng, xảo địa Thông qua học, tiết học giáo viên người trực tiếp hướng dẫn em rèn luyện Đây coi phương pháp dạy học tích cực nay, môn Địa Qua kinh nghiệm thân thực cách rèn địa nhiều năm nhận thấy hiệu dạy học học, hiệu không dừng lại mà có ích lớn cho học sinh ứng dụng vào thực tế sống Chính đề tài mang ý nghĩa thiết thực vậy, mạnh dạn mong trao đổi, đóng góp ý kiến từ đồng chí, đồng nghiệp ngành nói chung đồng chí, đồng nghiệp nhóm Địa nói riêng, để đồng chí có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy học môn Địa cho tốt đạt kết cao Đối tượng nghiên cứu: Trong cấu trúc nội dung chương trình sách giáo khoa Địa gồm phần: Phần một: Thiên nhiên, người châu lục ( tiếp) Gồm 18 bài: XI.Châu Á - 15 tiết thuyết - tiết thực hành - tiết ôn tập Phần hai: Địa Việt Nam (Địa tự nhiên ) Gồm: 18 tiết thuyết tiết thực hành Phần cấu trúc chương Nhưng thời gian có hạn nên đề tài thực trong: Tiết - Bài 2: Khí hậu Châu Phương pháp nghiên cứu: Trong 17 năm dạy địa theo chương trình mới, thấy áp dụng phương pháp dạy học Rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa dạy học thuyết địa học sinh tự học, tự lĩnh hội tri thức hướng dẫn giáo viên cách nhanh hơn, tốt hơn, học theo mà đạt kết tốt, không khí lớp học sôi nổi, em tự làm việc, tự nghiên cứu, tự độc lập suy nghĩ, tự lĩnh hội tri thức cách thực mà không bị thụ động Đây điều mà giáo viên học sinh hướng tới Thông qua dạy cụ thể, áp dụng phương pháp để kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng số học học sinh PHẦN II- NỘI DUNG Cơ sở luận Mục tiêu giáo dục THCS "nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học, có trình độ học vấn phổ thông sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, vào sống lao động" Để phục vụ mục tiêu trên, sách giáo khoa Địa biên soạn theo hướng tạo điều kiện cho giáo viên đổi phương pháp dạy học biết sử dụng phương pháp đặc trưng môn địa phù hợp với yêu cầu giảng, với trình độ tiếp thu học sinh, đổi cách đánh giá học sinh, biết tổ chức hướng dẫn học sinh tự tiếp thu kiến thức lớp Sách giáo khoa Địa đề cập đến vật, tượng địa là: Châu Á( tiếp nối kiến thức địa - Thiên nhiên người châu lục) Địa Việt Nam ( tự nhiên ) Vì thế, cách rèn cho học sinh có phát hiện, tìm hiểu, phân tích mối quan hệ địa việc dạy học vô cần thiết coi phương pháp dạy học tích cực Điều thể rõ điểm sau: - Giáo viên huy động vốn sống, vốn hiểu biết học sinh suốt giảng để từ cung cấp kiến thức cho học sinh - Giáo viên khuyến khích học sinh mạnh dạn phát biểu nhận xét, cách nhìn nhận quan điểm riêng vật, tượng địa để qua rèn luyện óc tư phán đoán địa cho học sinh để từ tạo lập mối quan hệ địa - Giáo viên hướng dẫn cho học sinh sử dụng kiến thức vừa học để giải tập ứng dụng vào thực tế sống hàng ngày.Trong đáng lưu ý khả nhận biết tượng, vật địa đồ, biểu đồ, tranh ảnh, sơ đồ, lát cắt, thực địa học sinh Nói tóm lại, để rèn cho học sinh biết phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối liên hệ địa khối lớp, phần, chương, mục, bài,… với giáo viên sử dụng nhiều phương pháp ( nêu vấn đề, thảo luận, trao đổi nhóm lớp….) sử dụng nhiều phương tiện ( đồ, tranh ảnh, biểu đồ sơ đồ, lát cắt,…) để thông qua mà vừa cung cấp kiến thức cho học sinh lại vừa rèn kỹ cho học sinh Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN - Trong trình dạy học địa lí, giáo viên áp dụng nhiều phương pháp giảng day: Trực quan; Thảo luận; Vấn đáp; Nêu vấn đề… Để học sinh nắm bắt kiến thức Tất biện pháp có ưu điểm nhược điểm, dạy địa giáo viên nên lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp với dạng bài, có không áp dụng phương pháo riêng lẻ mà phải kết hợp nhiều phương pháp dạy - Thế mạnh dạy địa nói chung địa khối nói riêng liên hệ thực tế, minh chứng thực tế để học sinh khắc sâu kiến thức Nếu dạy giáo viên không phân tích, không đặt câu hỏi giải thích hay liên hệ thực tế học sinh khó khắc sâu kiến thức Đây thực trạng phổ biến dạy học địa Vì vậy, cần phải có phương pháp linh hoạt để phát kiến thức như: Phân tích, giải thích…để phát vấn đề địa Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Khi dạy địa nói chung địa nói riêng, phương pháp mà đa số giáo viên áp dụng phương pháp trực quan, giáo viên sử dụng hệ thống biểu đồ, lược đồ, bảng số liệu, đồ… để hướng học sinh khai thác kiến thức phương pháp phù hợp dạy học địa đặc biệt địa châu luc, địa khối 8, khối nhiên trình áp dụng phương pháp giáo viên gặp số khó khăn định lược đồ độ xác chưa cao, đồ có nhiều chi tiết, khó xác định đối tượng địa cần tìm, bảng số liệu thống kê xa so với thực tế, có bảng số liệu thống kê cách 14 năm, nên khó liên hệ thực tế, khó phân tích - Phương pháp thảo luận phát huy tính chủ động học sinh, học sinh nói lên ý kiến tranh luận thấy kiến thức theo thân học sinh chưa đúng, chưa đủ, phương pháp có khó khăn, học sinh yếu nhóm ỷ lại cho bạn học tốt, phải tổ chức kê bàn nghế theo nhóm muốn áp dụng phương pháp khác nhiều gặp khó khăn - Phương pháp vấn đáp phương pháp triển khai nhanh không nhiều thời gian chuẩn bị, học sinh không nhiều thời gian để tìm kiến thức cần thiết thuy nhiên phương pháp nhiều hạn chế, có nhiều học sinh lớp ỉ lại, giáo viên cần bao quát lớp, kịp thời nhắc nhở học sinh học sinh chưa tập trung lôi kéo học sinh vào nội dung - Cho dù giáo viên sử dụng phương pháp cần phải kết hợp rèn luyện phân tích, tìm hiểu, giải thích, liên hệ thực tế để phát đơn vị kiến thức cần tìm Áp dụng dạy cụ thể: Đây kiểu cung cấp thuyết, mục tiêu cung cấp cho học sinh kiến thức sở rèn tìm, phân tích mối quan hệ địa (giáo dục cho học sinh có đúng, xác điều quan trọng) Dựa vào mục tiêu đó, giáo viên có định hướng giảng dạy cho phù hợp hiệu Bài dạy áp dụng cụ thể - Bài 2: Khí hậu Châu Hoạt động 1( trọng tâm): Đặc điểm chung Muốn tạo nhận biết, phân tích mối liên hệ địa yêu cầu học sinh phải tự chuẩn bị nhà, đồng thời kết hợp dựa đơn vị kiến thức học trước, lớp trước (yêu cầu học sinh học đến đâu phải nắm bài, nắm kiến thức đến đấy), “ tạo vốn” từ ban đầu làm tốt Mục tiêu hoạt động sau học, học sinh phải: - Nắm đặc điểm khí hậu Châu Á (3 đặc điểm) - Rèn đọc, phân tích đồ, tìm mối quan hệ yếu tố vị trí có ảnh hưởng đến khí hậu Châu Á tổng hợp kiến thức lớp 6, lớp để tìm đặc điểm đới kiểu khí hậu Châu Á Hoạt động 2: Đặc điểm cụ thể khí hậu Châu Á Đăc điểm 1: Khí hậu Châu phân hóa đa dạng Giáo viên (Gv): Nhận xét đặc điểm khí hậu Châu á? Học sinh (Hs): Quan sát đồ ( BĐ khí hậu Châu ) nhận xét: đặc điểm khí hậu Châu Hs: đọc SGK + thực tế chứng minh cho nhận xét ( Khí hậu Châu phân hóa đa dạng, gồm đới: Hàn đới, ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới, xích đạo) Gv: Vì khí hậu Châu lại có nhiều đới khí hậu? Hs : Vì: Vị trí Châu kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo, nằm khoảng 1016' B đến 77044'B Như vậy, học sinh xác lập mối quan hệ địa bài: ảnh hưởng vị trí đia đến khí hậu phân tích mối quan hệ địa Để xác lập mối quan hệ học sinh phải nhớ lại kiến thức Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình khoáng sản Châu - Vị trí Châu kéo dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo nằm khoảng 1016' B đến 77044'B Đặc điểm 2: Các đới khí hậu Châu lại phân thành nhiều kiểu khí hậu khác Gv: Từng cặp học sinh xác định vị trí (của kiểu khí hậu) - Đới khí hậu cự cận cực - Đới khí hậu ôn đới + Kiểu ôn đới lục địa + Kiểu ôn đới gió mùa + Kiểu ôn đới hảidương - Đới khí hậu cận nhiệt + Kiểu cận nhiệt địa trung hải + Kiểu cận nhiệt gió mùa + Kiểu cận nhiệt lục địa + Kiểu núi cao - Đới khí hậu nhiệt đớ.i + Kiểu nhiệt đới khô + Kiểu nhiệt đới gió mùa - Đới khí hậu xích đạo Gv: Giải thích đới khí hậu Châu lại phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau? Hs: Tiếp tục nhớ, huy động lại kiến thức Bài 1- Vị trí địa địa hình khoáng sản Châu + Vì lãnh thổ Châu trải dài từ vùng cực bắc đến vùng xích đạo, mặt khác lãnh thổ Châu rộng 9200km, dãy núi chạy theo hướng Bắc - Nam (gần Bắc - Nam); Đông - Tây (gần Đông - Tây) ngăn ảnh hưởng biển vào sâu nội địa Để rèn tốt đặc điểm hai này, yêu cầu học sinh phải nắm kiến thức Vị trí địa lí, địa hình, khoáng sản Châu Nếu em không tích luỹ vốn từ đầu khó khăn cho việc phân tích mối quan hệ địa Như vậy, học sinh hiểu đới khí hậu phân thành nhiều kiểu khí hậu vị trí, hình dạng, địa hình ảnh hưởng Đặc điểm 3: Các kiểu khí hậu phổ biến Châu Gv: Châu có kiểu khí hậu phổ biến nào? Hs : Đọc SGK kết hợp với kiến thức thực tế trả lời xác: Các kiểu khí hậu phổ biến Châu kiểu khí hậu gió mùa kiểu khí hậu lục địa GV: Tìm đồ kiểu khí hậu HS: Lên tìm đồ đọc, xá định chúng đồ GV: Nêu đặc điiểm kiểu khí hậu phổ biến HS: Nêu đặc điểm: - Các kiểu khí hậu gió mùa - Các kiểu khí hậu lục địa GV: Vì kiểu khí hậu lại có đặc điểm khác nhau? HS: Do vị trí gần biển hay xa biển Để trả lời câu hỏi học sinh phải tích lũy kiến thức tổng hợp lớp lớp vị trí khối khí học lớp đặc điểm kiểu môi trường học lớp Hiệu SKKN: Như vây, sau áp dụng phát hiện, tìm hiểu phân tích, giải thích mối quan hệ địa dạy học Học sinh nắm đặc điểm khí hậu Châu Thông qua học sinh biết sâu chuỗi kiến thức trước để vận dụng giải thích nội dung bài, giúp học sinh nhớ lâu, khắc sâu kiến thức, nắm mối quan hệ vị trí với khí khậu, địa hình với khí hậu… Với số năm công tác tương đối nhiều, có may mắn giảng dạy môn Địa chương trình cũ Tôi nhận thấy: - Khi chưa đổi học thường mang tính áp đặt, nặng thuyết, chất lượng chưa cao - Khi đổi học không bị áp đặt, học sinh vừa nắm thuyết vừa rèn năng, thông qua rèn để nắm kiến thức, chất lượng dạy học cao (số lượng học sinh nắm tốt đặc biệt học sinh lớp đại trà) Kết đánh giá cụ thể phiếu trắc nghiệm sau học hai lớp thu kết sau: Năm học: 2015 - 2016 Chưa áp dụng phương pháp phân tích tìm mối liên hệ địa Khối Tổng Giỏi Khá số HS 63 SL TL % 3,0 Trung bình SL TL SL TL 20 % 31,7 40 Yếu SL % 63,8 TL % 1,5 Kém SL TL % 0,0 Năm học: 2016 - 2017 Áp dụng phương pháp phân tích tìm mối liên hệ địa Khối Tổng Giỏi Khá Trung số HS 53 SL TL % 5,6 bình SL TL SL TL 19 % 35,8 31 Yếu SL % 58,6 TL % 0,0 Kém SL TL % 0,0 PHẦN III- KẾT LUẬN Trên vài dẫn chứng cho việc rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa dạy - học Địa theo sách giáo khoa hành theo phương pháp mà thực trình giảng dạy Qua đề tài này, mong muốn gửi gắm vài suy nghĩ riêng cá nhân trình vận dụng đổi phương pháp Rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa dạy - học thuyết Địa Tôi nhận thấy so sánh hai phương pháp dạy- học rèn phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa thuyết sách giáo khoa cũ phương pháp dạy - học cũ trước làm, phương pháp chưa mới, chưa rõ Chính vậy, áp dụng phương pháp để giảng dạy tất địa nói chung Địa nói riêng thấy hiệu quả, học sinh rèn nhiều (phát hiện, suy luận, phán đoán, kết luận,…) Đây mục tiêu quan trọng học môn địa (kể thuyết thực hành) Thông qua năng, học sinh xác lập mối quan hệ địa lí, học sinh nhớ lại được, củng cố lại, hệ thống kiến thức cũ tích luỹ thêm kiến thức Đó ưu điểm việc rèn địa cho học sinh 10 Như vậy, đổi nghĩa loại trừ có để bắt đầu hoàn toàn đường Mà đổi sở tiếp thu tiến cũ Mặc dù vậy, việc giảng dạy, rèn cho học sinh trường THCS Đồng Thắng gặp nhiều hạn chế, mặt chất lượng học sinh đại trà thấp, học sinh lười học nên vốn kiến thức tích luỹ qua học, tiết học nghèo nàn Muốn làm tốt kỹ vừa có chất lượng, vừa có hiệu đòi hỏi học sinh phải có ý thức học từ đầu, phải có vốn kiến thức chắn thực Vì thế, đồng nghiệp nhà trường cần phải cố gắng nỗ lực để áp dụng phương pháp tốt hơn, hiệu Cuối mong nhận đóng góp ý kiến xây dựng đồng chí, đồng nghiệp để tạo điều kiện cho thực tốt việc dạy Địa nói riêng môn địa nói chung trung học sở 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO - SGK địa - Nhà xuất GD - Hướng dẫn thiết kế giảng địa - nhà xuất Thanh Niên - Tài liệu tập huấn: Dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập theo theo định hướng phát triển lực học sinh - lưu hành nội - Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học trường THPT Nguyễn văn Cường - Dạy học pháp dạy học nhà trường - Phan Ngọc Thọ - Nhà xuất ĐH Sư Phạm - Một số phương pháp thuật dạy học tích cực - dự án Việt Bỉ 12 ... pháp Rèn kĩ phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích mối quan hệ địa lí dạy - học lí thuyết Địa lí Tôi nhận thấy so sánh hai phương pháp dạy- học rèn kĩ phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích. .. vậy, học sinh xác lập mối quan hệ địa lí bài: ảnh hưởng vị trí đia lí đến khí hậu phân tích mối quan hệ địa lí Để xác lập mối quan hệ học sinh phải nhớ lại kiến thức Bài 1: Vị trí địa lí, địa. .. học lớp đặc điểm kiểu môi trường học lớp Hiệu SKKN: Như vây, sau áp dụng kĩ phát hiện, tìm hiểu phân tích, giải thích mối quan hệ địa lí dạy học Học sinh nắm đặc điểm khí hậu Châu Thông qua học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8., SKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8., SKKN Rèn kĩ năng phát hiện, tìm hiểu, phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí trong dạy – học một bài lí thuyết Địa lí 8.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay